Skip to main content

Full text of "Acta Sanctorum"

See other formats


«fe-* 


nV 


v^. VILLANOVA COLLEGE LIBRARY 

Villanova, Pennsylvania 
This book wos donoted 
3-4-49 

by 

R&y....]yL....Sullly.aa,....Q..-S,A.. /^^^ .1 > . N^ ■^l^-^i; V- -'> ^^. ^- 


■■'■ , //-'-^ :-JI \ .i-- flV 


'^h 

'J. '•>l-^y 


^Ji ■;, \ ^' /iSi f^X ftfai J ( 


/.f--^- ^l "^N ,f ^ .:> ■ 'i 'IvK ■?r-'\ ^^ ■^ 4^-^ ACTA SANCTORUM NOVEMBRIS TOMI SECUNDI PABS PBIOR BRUXELLIS 

eXCUDEBANT POLl-EUNIS EX CEUTERICK 

Actorum BoUandiunorum typograplii 
Via dicta des Vrsulhies, 37 ACTA SANCTORUM 

NOVEMBRIS 

COLLECTA DIGESTA ILLUSTRATA CAROLO DE SMEDT, lOSEPHO DE BACKER, 

FRANCISCO VAN ORTROY, lOSEPHO VAN DEN GHEYN, 

HiPPOLYTO DELEHAYE & ALBERTO PONCELET SOCIKTATIS lESU PRESBYTERI8 TOMl II PARS PRIOR 

Qua dies tertius partim et quartus eontinentur PRAEMISSUM EST MARTYROLOGIUm HIERONYMIANUM EOENTIBUS \mm BAPTISTA DE ROSSl ET LUOOVICO DUCHESIIE APUD SOaOS BOLLANDIANOS 
14, via UrsuUnarum, 14 

1894 BRUXELLIS 

SOCIETE BELGE DE LIBHAIRIE 
16. rue Treurenberg, 16 3X 


ACTA S*NCTCRLM OWM\M 

ANNVNTIATA A. MDCVII 

PVBLICARI COEPTA A. MDCXLIIl 

INTERMISSA A. MDCCXCVI 

RESVMPTA A. MDCCCXXXVIt Quan.c,uam su.n^ope.e cupieban.us in ..oc aUero Novejn^^ men to- 
^ . con.^.es ka.e„daHi ecCesiastici dies co.p.ehend, — "^^ i.tev- 
"^atis iactu>os a.bitrati sumus, si, ----;^-'°^"^ ^"^^^^^^^^^^^ edito 

4rupta, magnam libri pa.-tem MarU,rolog^o Hzeronyrmano ex peimuii.s 

.r "si.uidem .Hs doctis i„ optatis erat, ut Pf^ — ^^ 

^.ocnomine ci..cum.e..tu.. et ^- -.io..aphis — ^^^^^^L pridem 

^pa..a..elu.. critica. Ad quam adornandam cu.n se o ^^ 

faccinxissent viri clarissimi lohannes Bapt.sta de ^^^^^ ,,,,h quod 

^historia ecclesiastica saepe alias egreg.e me..t,. '^^^'^^^ . ^ .y^,,^ .^Menios 

iidem improbi sui laboris fructus nobiscum commun.ca. unt et pu 

commiserunt. tnrtiap novembris, quae piiore 

Rehquum tomum complent Acta Sanctorum d.e. te t-a^ nove -^ ^^^^^^.^^ 

tomo complecti non potuimus, et --m om...um uos . q^^^_^^. ^^^^^^^^^ 
X..0 tamen excepto. Commentar.um en.m "^"^"^, , elimatus sit, in posle- 
■-S. Ca..olo Borromaeo, cum no..du,n omn. ex P^ '^ ^^ "' fj^^^^ ,^,,.^ ,„,„, tamen 

,io..e„. voluminis partem seorsim edendam ^^^^^^^^^^^^ ,,iqua..tum explebunt 

„on ita diu exspectandam fore conf.di...us. Ha..c aut m acunam^^ ^q^^^^^_^ ^^^ ^^^^_ 

Acta S. Wolfkangi, Ratisponensis episcop., quae '" ° j 

^termissa, ..unc la.Klem ad calcem '^"'-'^^J^^I.i^t aisseramus, quippe quae iis, 
■^ De ratio.ie laboris ..ostri non est quod mu.iu ^ ^^^ ^^_ ^^^^.^^ animadvertent 

-;;.qui Acta ..ostra manibus terere ^°'^"*'/'*'' P'f;ip,obabu..t, praecipuam curam 

' et, ni vehementer falU.nur, suffrag.o suo ^PP""';. j„, ,„^„1 integenime 

"^a nobis in eo positam fuisse, ut A^l°'"''\.'''^''''~ tu. Umiles iisdem Aclis 

et emendatissime vulgaremus, et '^«'""«"^'^^^; . ,it, ^ateria saepe allicit, 

definitos contineremus, .leque in excursus, ad quos, p f deviaremus. y_ 0- ^W edidimus, vitio veiiat. , ..ac invit multorum l)ibliotliecis publicis 

,n qua,.um editionc pa.-anda --^ ^ J^; ^ C vcl codices suos ad usum 

'''^ "^TT^:^^ beneficiorum memo.-iae signiticationem ne p.aet.rmittamus 
e... V m ope..o nostro optime mentum, qt.em in bona seneCute obnsse, dum 
uLam ma um huic volumini edendo imponebamus, Iristis nunt.us ad nos pertuht 

lem Lirum Ma.-tinov, .•e..um siavica..um ^f^^^-^^^^^^^^^^^^TZ 
i : f^iioc ii«i mint et oui omum XI UctoDus giauui lurt 
nnprn antecessores nosln lolies Uhi suul, ei ^ui l^ j • .- 

aux clmentatione, a.duo exa.ata labore, quam inscripsit Annus eccles.asUcus 
ZaLZZs Quod opus, ut fere accidit iis, qui viam sternendam susc,p.u..t 
!r: a mi.. tritam' ..on paucis quidem in locis eme..datricem manum postula 
utilissimum tamen subsidium omnibus attulit, qui ecclesiarum or.entahum fast.s 

illustrandis incumbunt. . 

Huic deniqu. praefaliunculae subiungimus brevia elogia eorum, qui nobis m 
opere BoUandiano continuando novissime praeiveruut, quorumque sequendis vestigus 
faxit Deus fideliter inhaereamus. ELOGIA PATRUM 

TOIORIS iC mU M %il n SSNIilSI ilS DE P. VICTORE DE BUCK. Ab anno 1876 ad annum 1882 (res Bollandiani More suo manum operi imp.gre contmuo admo- 

overis veteranos mors ahsumpsit. vit. Ac primo quidem enormem ingentium volumf 

- Horum primus ad caekstia recjna migravit die num a prisd, BoHandiams editorum '^^olein e^ 

oD ..„.•; iQ-7r. u V Virinr 7)p Ruck. cui haud ordinepervohere,ommaseduloperleger€,muUique Quibus haiid sine miujno frudu incu- Utteris lainis operam ilaturus in collef,io mumci- siasticu Vuious laia s,,.. ■:"'^""--. 

'^: Sone,icnsi!,uo<, m tunc in H,,iocathoUci U.it. cum etacuUss^a - J ^ "^^^^ 

\aedago,iitiMo^orialaiur;ce,erascnimyi,l^ ^—J^^^l^^Z^^^^ZidJiniascedisci- 

generis scholas tyrannicum reg.men, pio vexabatur sina. i «'''?«. '"^^' . ,„„, „„„,,7 „ ,„,.,V«k 

legio nostra, sust.iUrat. Anno .ero se.nenti nngra- v^.ms f *-.f «r^ I I^ « V --^ ae.ualem, 

J Victor ad seminarium minus BoUanense, mo. Antoni. ^'''^,^'^^^^'^,,^^,,, J,i,„„ et 

Uistauratum post rindicatam et recuperatam a ^;^;;;;''^ ^^^ j' ^^ IH^I.. .„,rf,„ „rt/. 

Belgis liberlatem politicam et religiosam; .hgue ««"" "' '""^'^ /,„„•„,•,„,„, ,.,„„ Victore 

transactis aunis juattiior, tandem rhetoricae cur- ■'''" «^- ;'^"™'„; / Bollandianis adiutor 

sum perfecit et studiorum iurenilium me^^nn attigU a ''^^^ZZZ anno 1848 consecratus, 

i„ cMegio Societalis lesu Alostano Quam acr. '^"^lJ^^^^^- b„„„,„,,v,„„ socius adscri- 

autem ingc.io. ,uam conslanH ""'"•^■"■"' ^^ ««'- '^^'J^ZZgL anni im,post,,.am uter.ue 

conte,.tio.ie, „i.e felici successu ,» l.tearun P^^/f^^Janii tlieologicis discipliniset dein 

j,alaest,-a se exercuerif, «no ore saepe tetaU sunt, guM ^^.,,„^ . , .. ,^^,.,„ ^,^„umis 

,noUiuot toto illo sexennio hab,.,t -'«9-.'>- ZnaZn.J operam na,-a...-„t. 

Jam tempus aihe,.e,-at, cum ccius M. el.gedu «^" '""^ ^ rf,.,,„,;( rictor, ut pe,-itiae 

erat vitae status, in ,„0 ad Ecclesiae e, ,■« pubUca ;^ ««;''; 2,rf,> 'sanctorum Artis specimina 

co,nmod,im egregias animi su.dotes ''i-~ " "-^ £V ' an,e,..am anno 184.5 Lovanium 
labo,-e s..oa,tesaltius excolere, atqueapctamn. j«' -^^^ j.,„, ,„,,„■„. co.nn.entanos 

Ucern p,-ofe,ret. Haud diu haes.t P"<^ '""^ ZZler7uosZbrevic,.los)ado.-,,arat,r.io,,.nes, 

.,retis..e cunCis saec..la,-is '".'«Vf "t .-rf'^ taZdu^S. Colmanninempeepiscopi et Kiarae 

iexiUo crucis renascenti tunc ,» Belgio So nt "'*;; ' ^„,„, ,„ ,„„etis GalUs,et 

Icsu nomen di.n stati.il. Jn ...am m./. . J^ -?'"';; . _ „,^,.„ ^,„,,, ,„„„• ,'11 Octobr.s 

n octolris a.„,o m5, b,enn...m p,-i„io ^'^'9 '^ /«,•«««« 1845), nulUs t,„„en siglis, qu.bus secm- 

vitaereligiosaetirocinio,dei„deunnii,,,u,„i,nep^- ^« "^ ' „ J„„„, ,,,iptoris no.nen signetur, 

tendis scindum morem Societat.s ';"-'^'- ,f ." "'";„.„„. I.oc ipso in.Ucio a Victore nostro 
adeo excM..itut,explelohoc,e„,por,sspa 10 pae < ^^ ^^^,^^„„„. ^ ,. 

omnibus sodalib..s suis designalus ^«"J .«j " ;.„ ^, ,,,,,,,, „4 ,„ „•„„ dicersas maler.as ed.,u. 

pugnandaspublice Iheses de ,.,..,e,sa pl.ilosoph^ .„„,.,,„,_ 

scholastica e, uaturaU; quod et cum s..,n,na laude i«<^^'« ^^_. ^^ .^ ,,„,mentandis Actis sanctorun. 

praestitit. . ,^ ,.,,„ ,,,„,ui,„.i,.Namcumeruditionisfa,naclarescere,, 

' Necdef..itst„,im exi,nioi„.jen,oetfe,-venUlabo. ^'^^ „„,„,„„. M,-inar,.m et quaest.o- 

r..m st,..Uo a,nplissim,.s et aptiss.mus ca„,p^. 'l^^'"l,,,rsc,-,.ta,,dia^ 

Jnstauratum quippe magno erudtoru.,. appU.usu « J«e .^,,,,.„,^ „„,,„, ,„ ,„,„plecte-^ 

anno 1838 fue,-at collegium l,agiograpl,o,u„ Bol- ... aq, j ^^ ^^^^^^^^^.^ ,„,„ 

la„,l,a„o,;l,„, qui interruptam calan„,a,e tempo- , . - J ■„ ,,,.,i,e„do. con- 

rum ex„-e„,o l.pe,-iore saeculo Actorum Sanc to- '^^^^'"J,„,i,.,,.j/c..,l,oli.o,-um ed.,ores,s,. 

rum editionem res..me,ent. Ciii ope,; pro,nove,,do '"^;j:fJ,,societatiset..lii.si,e^ ecCes.asUca 

cum ricto,-enostro «.mo „,a<,is i.tone,.s vrJere„, £^^ /';,„,(„,; ,;,, erudUis in.est,gat,o„.b»s 

mense septe.nbri anni 1S40, rigesi.no qua,io aetaU ^^' ;'.;;'„„„ ,,,., j,Mici. ad e^ ^^'l'"^^^ 

suaeanuo,Uib..sPat.ib..s.adop.,s,nstaurandum .„ nU.je ^^ ^^_^ .^^^^.^ „„(,„,.,„,.. d,r.,n«,d.s 

iamdesignatis,adiutordaU.sest. '«<■"» lucem afferret. Ipseenm, indole admodum officio- 
sus, facile omnibus praesto erat. 

Pnmum nec mediocre ei obscurum suae soller- 
iiae documentum praebuU anno 1847 nondum 
sacerdos in exaranda confutationelihr,,quemUe 
regularium et saecularium clericorum mnbus 
recensemiseratprofessor quidam Academiae Lo- 
vaniefisis. Scriptionis suae occasionem et materiam 
exposuit ipse Victor in commentario, quem prae- 
fixittomolK Octobris, deviia et scriptis Antonii 
Tinnebroeck, immafura morte abrepti mense martto 
anni mo,et sui olim in eo libro contexendo socii. 
Vix nimirmn uterque theohijicorum studiorum 
ctirricuU primum anmnn absoherat, " cum ecce 
„ menseangusto anni 1846 prodit in lucem typis 
Lovaniensihus De regularium el saecularmm 
l clericorum iuribus et officiis liber singularis, 
* auctore Mariano Verhoeven, archidioecesis 
" Mechliniensispresbytero, protonotario aposto- 
, lico, iuris utriusque doctore, sacrorum cano- 
' num in Universitaie Lovaniensi professore 
, publico ordinario. Tfuins quidem libri facies 
moderafa satis erat, neqiie ex ira aut fldio 
„ susceptavidebatur lucubratio; verum si quis ali- 
quantisper perpenderet quae in ea legebantur, 
non poterat mn iudicare scriptionem infensam 
„ esse regularihus atque eo totnm vergere, ut inter 
„ arcfissimos limites cohihereutur,quin etiam ui ab 
„ episcopis et clerosaecuhtriopprimerentur. Vnde 
haec opetla nonparmnn regularium amicis doio- 
„ rem eorumque adoersariis incredibile creavit 
„ gaudium; ita ut passim audiretur lesuitas (nam 
„ hi potissime iniendehantur) prosfratos iacere, 
„ insignemrjue de iis rictoriam fuisse relatam. 
„ Quae res eo magis erai lugenda, quo plura eodem 
tempore mitterenturah eccfesiae hostibus in reli- 
„ giososordines et maxime in SocietatemlesH tela... 
„ Initio famen sola pafientia christiana inojjpor- 
„ iuno libello opponenda visa est, et ne cogitatum 
„ quidem ab uUo regulari fuit de refelletidis 
„ B. D. Verhoeven assertis. Verum ubi intellectum 
„ estetiam inter viros vere prohos plures esse qui 
„ iis fidem adderent, prius in ephemeridibus Leo- 
„ diensibus pauci aliquot errnres retecti sunt, ut 
„ hoc facto palam fierei non omnimode fidendum 
„ esse libro singuiari. Quod monitum si patienter 
„ tulisseut li. D. Professor eiusque asseclae, neu 
„ contendissent scripiionem ubique veracem esse 
„ et firmam, nil ultra ei fuisset ohiectum, Sed 
„ iam pacate nomposHi non erant animi; adeoque 
„ ad modexfissimam srripdonem opposita sunt 
„ typographonnn ope acerrima responsa. Quam- 
„ obrem circa festa natalitia eiusdem anm, sua- 
„ dentibus eminentissimis viris atque omnium 
„ maxime cardinali Fornario,rerum Belgicurum 
„ pei-itisaimo, rogantibux etiam aliorum ordinum 
„ regularium in Belgio superiorihus, iusserunt 
„ praelati nostri confutationem parari ab Anfonio 
„ Tinnebroerk et ab altero srholastico Lovaniensi 
„ [ipso nempe Victore]... lussa fecerunt amho; et 
„ licet qiiotidianas theologiae dogmaticae scholas 
„ adirent, feriis paschalihus confectum erai Exa- 
„ men historicum et canonicum libri R. D. Mariani 
, Verhoevenderegulariumetsaecularium clerico- 
B rumiuribus et officiis; quod deinceps per unum 
^ aut allerum mensem limatum et tgpis impres- 
„ sum est, afque tneunte mense iulio lucem vidit, ex 
„ sexcentis quadraginta paginis constans... Verum 
„ his ab.solutum non eraf lihri R. U. Verhoeven 
„ susceptum examen; adeoque quod prodiit volu- 

(1) Cfr. Aci. sSS., Oct. tom. IX, p. ix f- x c. men, licet res praecipuas omnes regularium 
" continerei, tomus prior dictus est et alter dein 
" scribi coeptus. Plurimum iam processerat novum 
" opus et ad umbilicum fere deductmn erat, cum 
" continuoex Helvetia et Italia pessima afferren- 
" turnuntia. Visum itaque est id non esse tempus 
" quod istiusmodi posceret libros, et tanto prom- 
" vtius quies indicta est, quanto certius consfaret 
" iam ab omnihus peritis agnosci uno priori volu- 
" mine intenfum finem ohtentum fuisse. Prodiit 
itaque numquam tomus posterior „ (1). 
Similem controversiam aliquot post annos tx- 
arsuram, suamque in ea dirimenda operam seposi- 
turum haud providebai. Indicio nempe in annum 
1869 a SS. DD. Pio IX generali concilio Vaficano, 
rumor spargi coeptus est id quosdam inoliri, ut 
sacri coetus auctoritate antiquae regularium exem- 
ptiones et privilegia coartarentur ; nonnullis enim 
displicereomnimodam eorimdem propriis praelatis 
subiectionem, et magis aequum videri ut ordinario- 
rum iurisdirfioni essent obnoxH. Quod cum non 
parum defrimenfi Societatis piis lahorihus eiusdem- 
que rectae gubevnationi aUaturum viderent supe- 
riores nosiri, nonnihil tenfandum iudicarunt, ut 
hls molimiuibus obsisterent; nihiique magis ad id 
opportunum visum est, guam sicommentarius aH- 
quis conscriberetur concilii Patrihus tradendus, 
quo gravissima momenta, quae pro immunitatibus 
regularium miliiarent, perspicue exponerentur. Cui 
muneri explendo nemo magis idoneus visus est 
P. Victore. Nec spem, quam sui fecerat, fefdlit. 
Mox enim tractatum conscripsit De cxemptione 
regularium conservanda et confirmanda (Bruxel- 
lis, 1869, in-8^>, pp, 207), non ita qnidem mole 
insignem, sed argumentorum rohore et gravitate 
conspicuum; qui sfafim tgpis ediius esi. Sed illum 
Pairilnis porrigendl non fiiit locus : concilium 
enim Vaticanum mense iulio anni 1870 infelicis 
femporis calamitafibus abruptum est, antequam 
rem propositam Patres essent aggressi. 

Adoersus alterum inimicorum genus causam 
regularium defendendam suscepit strennus religio- 
nis athleta, nimirum adversus pseudo-liberales 
illos, qui, cum ex odio cafholirae ecclesiae ei fidei 
religiosos nultos esse cuperent, idcirco contendebant 
religiosa institufa iuri puhlico nostrorum iempo- 
rum, maxime in Belgio, adversart. Id arguebant 
praeclpue ex voto paupertatis, quo scilicet slnguli 
religiosi incapaces reddantur cuiusvis jyrivati do- 
minii In quaevis hona mohilia vel iinmobilia, cum 
ex alla parte legihus puhllcis vetentur ne quicquam 
possldeant in commune; quas leges querebantur 
suhdola ratione ab instltutorum religiosorum secta- 
torihus eludl et violari, ei immensam ah iisdem pos- 
sesslonum ei dlvitiarum copiam meniiehantur cotv- 
geri communihus vertigalium oneribus subtractam 
cum damno rei publicae non modico. Quo autem 
securi-orem viam sterneret ad crlnilnailones illas 
dissolvendas ac propulsandas, prlmo conscripsit 
disserfationem tatinam De solemnitate praecipue 
paupertatis religiosae, quam suh forma Epistolae 
ad Remigium fratrem tgpis edidli anno 1802. In 
qua Id spectabat, ut ne in defensione sua impedi- 
rentur regulares ex opinlonibus, quae apud multos 
theologos et canonisias veteres de effertibus votoru m 
sollemHium, praesertlm pauperfafis, recipl solebant. 
liationlhus liaque e theologicis locis et iure canonico 
petitis stabilire aggressus est votorum soUemnita- 
tem eorumque effertus non esse iuris dlvini, sed 
eccteslastici, ac proinde auctoritate eccleslastlca 

posse 
poasp. Keriindinn tempornm eondirionem diverf^i- 
mode definin afque ita attemjn-rari, nt fegibns civi- 
Ubus commode congrnerent ; r/Ma»( sententiam 
omnino prnbasse ridetur SS. DD. Leo XIII, ubi 
antesederim annos publlrederJaravitreligiososvoto 
soUemni panpertatis ohHffufos posse valide et lirife 
vero dominio in bona femporalia potiri serundum 
mentem legum rivilium. Hoc autem fundamento 
posito, dnobus libeUis gallire editi.s ealumnias 
adversariorum diluit ef reVnjiosae vitar professio- 
nem cuni iure, quod vocant, recentiore hand aegre 
componi posse nstendit; quormn alter insnriptus est 
SoUition amiablc de la qnestion des couvents 
(Bruie., mS, in-8% pp. -"iO), atter, qui et insertus 
est actibm congressus ratfiolirorum, qui MecJdi- 
niam ronvenerunt anno 1864, De retat rcligieux 
en Belgiquc au XIX*- sii;cle. 

Eodem hoc anno 1864 ad apotogiam in propria 
causa texendam adactus esf. Adolesrenle nempe 
hoc nostro saerulo, praesoiim paulo post annum 
1830,rum Ecclesia ab impiis passim impeteretnr, 
eo praecipue allafo praetextn, quod omnimodae 
Uhertafi civili et poUtirae, quae inde ab extremo 
saeculo superiore quasi primum principium iuris 
publici celebratur, maxitne inimica semper exsti- 
tisset et exsisteret, et inde adversus eam popularia 
odia vehemenfer excitarenfur, putarunt quidam 
fervidioris animi ratholici srriptores et viri poh- 
tici,non aUter tam si7iistram opinionem ab Eccle- 
sia averti posse, quam si profiterentur nullum 
ipsam sibi auf dortrinae suae privilegium autprae- 
rogativam, quae legibus pubUcis sancirrntnr, vmdi- 
care; nequaquam ab ea respui omnimodam quasvis 
opiniones asserendi et puhUce defendendt hcen- 
tiam • quin et nnllam ipsi condicionem potiorem 
exoptandam esse, quam plenissimam libertafem 
omnibus concessam; nihd denique impensius a 
viri^ rathoiiris procurandnm esse, quam ut abso- 
lufissima agnosrerefur concordia inter Ecclesuie 
doctrinam discipUnamque,et prinnpia dia, quae 
vocant, moderna. Hnius sententiae sectatores 
catholici libcralos nunrupari ronsueverunt ; quo 
et ipsi nomine ghriabantur. Quorum postquam 
doctrina a Sancta Sede reprobata et condemnafa es^ 
praesertim litferis ennjcUris Gregorn papae A \l, 
quae incipiunt Mirari vos, nonnuIU quidem, inter 
nuos celebrior fuit infrlix sarrrdos Fel. Lamennms, 
vraefrarterestiterunt;aUivero,quorumdIusfr,orrs 

fuernnt Carolus de Montalembert et Hennms 
Lacordaire, definitioni ponfificiae phine ohsernU, 
atque sincere reprobantes ea, quae reprohareiube- 
bantur, nihilominus contenderunt in dafa h>T)0- 
thesi id est considerata praesentis temporis con-^ 
dicione e re Errhsiae et reUgionis esse, ut vtn 
cathoUci,q^^'^rebuspubUris tractandis vel scnpto 
discutiendis immiscerentur,in agenda causa reh' 
Qionis non particularis alicnius iuns divmi vel 
ecclesiastici,sed liberfatis tantum et iuns commu- 
nis principiis niterentur; quam sentietidi ratmnem 
maximepropugnabantinperiodicogalhroLoCor- 

respondant. Ipsis autem vehementer adversabatur 
altera, eaque ingrns, catholicorum pars, qudms 
praecipue anfesignanus erat Ludovicns ^ endlot 
editor ephemeridis L'Univers: r^«/ non minore aestu 
affirmahant praeripuam curam viris rehgiosts esse 
oporfere, uf ne iura et privUegia EcrUsiae et veri- 
tatis catholicae dissimulatione quadam et nimis 
Hmido silentio quasi oblitterarenfur et abtcerenfur. 
Et his qnidcm, qui rigidiori doctrinae adhaere- 
bant, pauris annis posf initum pontificatumomntno 
favere visus est SS. DD. Fius papa IX; cmus 
patrocinio harum partium sectatorihus magm 
i^ovembris Tomtts II* additi sunt animi. Non diffitendum vero est in 
alteram partem P. Virtorem magis propendisse; 
undc fartum est ut nwx haud infrequen^ Uli litfe- 
rarumet sermonum commerr.ium esset cum comife 
Carolode Montalemberf, FeUce Dupanloup, Aure- 
lianensi episcopo, et aUis eiusdem sententiae a.sse- 
clis, qui tpto fidentius et securtus procederent, ad 
eius consiUa Ubenter recurrebant. Acriter utrimque 
pro sua cuiusque opinione defendenda ef promO' 
venda dimicatum est, sed, quod saepe accidit 
infer homines aliquo praeindirio nimis vehementer 
praeocrupafos, non semper aequis armis, id est 
non solo argumenforum, quae ad ipsam rem con- 
troversam dirimendam speetarent, pondere et 
robore, sed et odiosas suspiriones et crimlnaUones 
contra adversarios confingendo, quibus eorum au~ 
ctoritas ef existimatio minnerentur. Hniusmodi 
improbitatis incommoda expertus esf Victor noster. 
Ecce enim exordio anni 1864 perrenerunt ad 
Praepositum Provinrialem Societafis in Iklgio lit- 
teraeah A.H.P. Generali missae,quihus monehatur 
graves arcusationes adrer.vis P. Victorem De 
Buck delattis esse ad ipsum Sanrtissimum Domi- 
num, quasi paene haereticus esset et formidohsus 
Ecctesiae hostis. Quae lifterae td)i cum Pafre Vi- 
ctore rommuniratae sunf, maximo dolore affectus, 
non distnlit quin et ipse lifteras scriberet ad Em. 
Cardinalem Patrizzi ; quas et ah eo communicari 
Sanctissimo Domino postulavit, ut crimina sihi 
imputata dilueret. Capita aufem disUncta accusa- 
tiontim haer. erant : I" Quod sa-iheret vel scripsisset 
in Acfis galUcis Le Correspondant ; '^ Quod verho 
et scripto propugnasset schismaticum ad pdem 
catholicam conrersum posse tamen a sacerdotibus 
schismaticis recipere communionem ; 3' Quod con- 
tendisset episcopos anglicanos esse valide conse- 
crafos, adeoque eorum sacerdotes veros essepres- 
bnteros; 4" Quod respnndisset ruidam suadenU ut 
scriheret aliquid in favorem dominii temporaUs 
Summi Pnntificis, se non veUe ea de re scribere, 
cum hnius domimi neces.^itatem non agnosceret ; 
rr Denique,quoddixisset vet scripsisset falsam esse 
opinionem eorum, qui existimant sacramenU matri- 
monii minisfros esse ipsos contrahentes. Calumntas 
istasfacile evertit profifendo niliU horum tmquam 
a se actum auf cogitafum fnisse, et in fine suae 
epistulae candido et simplici stilo, seii fervuhs pro 
animi sui dolore et indignatione verbis, extuht ea 
nuaeparentes ef rognaH sui et ipse e.rimiae erga 
Ecclesiam cathnlicam et Sanctam Sedrm fidei et 
devotionis argumenta praebuissent; eique finem 
imposuit qenerosa hac et certe sincerissima prote- 
statione : " F^go ntm divina gratia pro fide caiholica 
'„ omnibttsque iustifiae parfibus, et quidem pro 
" defensione inrium temporalium et sptntuaUum 
" Sanrtae Sedis, mori parattts sum; et pro hts, 
\fuae harfenus egi ef in posterum agam,ntillam 
" umquam speravi tnercetlem in his terns, neque 
l nunc aliam peto nisi Sanctissimi Dotttim bene- 
_ dicfionem. „ . . 

Lihetttissime testimonium stittm pro extmo 
Patre adiunxertnd qttaftuor e graviortbus Pro- 
vineiae Belgicae Patrihus,qui ipsttm appnme nove- 
rant P CaroUs FranckeviUe, recfor Collegn 
Brttxellettsis Samii Michaeli.^, qui antea tam- 
guam tttagister noviciorum ^^ /''^^^P^'^'^'/;^^ 
iincialis Victori praeftwrat, hts verb^: Ego 
Jnfrascriptus, Hector Collegn S. Mtchtehs 

iJstor omnia et singnla hisce P. V, De Bttck, 
" subdiU mei, m.ris mntenta. veritatt omttttnode 
" esse conforntia fideUierqtte exposita, tuhdque in 
" iis contineri quod non referat intima a,ti,tt>ettts „ Patrh sefisa, utpote Samiae Se<^i (levofsswii 
„ seniper et atldicfissmL. - M''« «"^s'"'' .^; 
„ Mathys S. l, olim Bectoret Provinciahs opimi 
„ Patris De Buck, - Tdem attestor Aloisnts Le 
l Grelle S. l, Rector Collegii Lovauiensis, ohm 
l Vice-Proimcialis, - Idan attesfor L B. Hoone, 
, per mvem annos Bector Patris De Buck atque 
„ nunc eius confessarius. „ — Haec omnia, con- 
sentientibus Svperiorihus et nomiullis tantum locis 
rescissis, quae, ut ait optimus Puter in adiecta 
adnotatione, speetabant ad " plura negotia, ple- 
„ raque gravia, qnae, festibus solo Deo ef mimstro 
„ aliquo apostolico, in ohseguium Sanctae Sedts 
„ perfecerat et quae, utpote secreta, tijpis reprae- 
„ sentanda non erant, „ prelo excudi voluif, non 
ntique ut in puhlicam lucem emifterentur, sed ut 
cum praecipuis aliquot viris communicarcutur, 
quosfotiifs rei veritatem edoceri maxime intererat, 
sicqufi tandem iu perpetuum praefocaretur calu- tnnia. Inter crimina P. Victori oltiecta videmus ab 
accusatorihis sngiilatas fuisse laxiores quasdam 
opiniones, quihus schismaticis Anglicanis itemque 
Bnssiacis nimis, ut iUi putabant, favere videretur. 
Quas opiniones licet ipse numquam professus sit vel 
iis assensum pvaeburrit, non tamen proferto superhe 
aspernandos ef repellendos duxit quosdam augli- 
cani sckismatis doctores et episcopos, qut cum 
ipso duhia et difficultufes suas de religiosa doctrina 
et hisforia ecclesiastira lihenter commuuicave- 
rant; quos inter nominasse sufficiaf docfi.ssitnum 
virum Ahxaudrum Penrose Forhes, episcopum 
anglicanmn Brechiuensem, ef celehrem dortorem 
Eduardum Puseij. Ut enim erat animo admodum 
candido simul et fervido, magnam. spem conce- 
perat, post conversionem iUustrinm quorundam 
Academiae Oxoniensis alumnorum, hrevi futurum 
ut ecclesia anglicana universa ad unitafem fidei et 
debitam Bomanae ecclesiae suhiectionem rediret. 
Baque contentione non extgua felici hnius conver- 
siouis successui promovendo incuhuit tum privatis 
epistulis, tum etiam nonnullis preh excusis scri- 
ptis, quulia sunf tractatiunrula anglice edita in 
periodico Tlie Rainljler (an. 1H59, sept., p. 370), 
On external devotion to hoiy departed men, et 
afiae insertae peviodicn Parisiensi Etudes de 
Uieologie, de pliilosoi^hie et d"histoire, videlicet 
Le D'- Pusey et son nouveau programme d'union 
avec l'6glise catholique ra«. 1866,']), Physionoinie 
el force du parti puseistc (an. 1866, 3), The 
People's Hymnal (ihid.j, Du niouvement rilua- 
liste en Angloterre : les nouvelies conlroverses 
sur 1'Eucharistie (an, 1868, 1), et epistula ad 
Gerardum L Cobb rulgata an. 1869 in quodam 
periodivo angliro, qna respondit ad nonnulla qnae- 
siia de concilio oecumenico mox celehrando. 

Non aliter affectus erat erga ecrlesiam schi^sma- 
itcam, iu cuius gratiam scripsit : La Russie sera- 
l-elle catholique? (Pr^cis historiques, an. 1866) 
ef Essai de conciliation sur le dogme de la proces- 
sion du Saint-Esprit (Eludes dc tlieologie, etc 
an. m^, 2), afque Essai de conciliation sur le 
dogme de la vie future (ibid., an. 1858). Praetei-ea 
per quaftuor fere annos (1855.58) quavis hehdo- 
madem ephemeride iomnu] de Bruxelles vulrjalae 
sunfdr rebus ecclesiaslicis Btmiae titterae ah ipso 
conciun„tae, operam ad idconferentibusquibusdam 
'nf''r'^' or/um^/« sodalihas, praesertim vero 
I r. lohanne 0'agarin et lohanne Martinoc. 

<iud.orHe^A«u.n., lom. III, p. .vjo, .1 distincliu. apu" Sed in his omnibHS numquam commisit ut quic- 
quam, quod cunt ecclcsiae Bomanac pracceptis aut 
traditionihus pugnaret, ad alliciendos schismaticos 
profiteretur anf concederet. Mhi/ominus tamen et 
istudcumheterodoxisfamiliarecommercinm illum 
rursus plus minus suspecfum iis effeceruuf,<iuorum 
mens illo praciudicio iam occupata erat, eum 
nimis propeusum e.^se ad mifigandum rigorem 
praeceptorum doctrinae cathoUcae. 

Nonnihil forfc etiam contulit ad fovendam 

sinistram de eo opinionem, praesertim apnd 

praelatos quosdam Bomanos, confroversia ab 

ipso praecipue excitata aut saUem nostris tem- 

poribus innovata de siguis, quihus corporu mar- 

ti/rum in Bomauis coemeteriis deposita cxisti- 

mabaut aguosci. latn inde a saeculo XVII scrt- 

ptor heterodoxns Samuel Bnsnage in sua Historia 

ecclesiastica et docli.ssimns lohuniies Mahillon in 

Epislola Eiisebii Roniani ad Thcophilum Gallum 

de cultu sanftonun ignotorum, et alii postea (1), 

dubium moveranf num satis certum indicium 

martgrii pro Chrisfo folerati praeherent vasa 

vifrea seu phialae sanguineo colore tinctae et 

sepulcris quihusdam inclusae vcl, qnod saepius 

occurrit, eisdem exterius affixae. Neqne rem 

satis definivisse videbatur dccrctum die 10 aprilis 

168-^ a congregatione cardinalinm et virorum 

doctorum ad id constitufa emissnm, ef auctoritate 

Clementis IX B. P. confirmafiim, cum in hoc 

decreto solummodo ennutiaretiir : " Sacra Con- 

„ gregatio, re diligenfer examinata, censuit pal- 

„ mam et vas iUorum j martijrnm] sanguine 

„ tiucfnm pro signis certissimis haheuda esse „. 

Quaestio enim praecipua erat nfrum vasa iUa 

ruhricata vere snnguinem continrrent vel conti- 

nuissent, an aliam quandam matrriam, cuius 

processu temj^oris indoles mutafa fuisset et 

color in rnbrum transisset. Ut hanc posterioreni 

opiniouem amplecteretur, multipHci argumento 

adductus est P. Victor; rationesque, quae ipsum 

moverant, scripto congessit " non quidem (ut ipse 

„ explicavit) quod opportunum arbifrarer qnid- 

„ pium de ea re in publicnm edere; sed quod ntile 

„ mihi viderefur cum eruditis probisque aliquot 

„ viris et maxime cnm nonuuUis antistitihus illa 

„ men qmiliaqnaiia inventa communicare, ut, si eis 

„ infirma haherentur et fatsa, aeterna preme- 

n rentur oblivione; siti autem validis innixa ratio- 

„ nihns, ipsi pro sua prudentia ea facienda cura- 

„ rent, quae ecclesiae honore et Deigloria postulari 

„ arbitrarentur. — Porro cum ad umhilicos per- 

„ venissem, snhieci Inhens laborem qualemcumqne 

„ meum censoriae virgae virorum, (pii omnes sin- 

, gufaris in ecclesiam amoris affectu conspictti 

„ suuf, et qiwrum aUi ingenio et sapienfia, alii 

„ sagarifafe ef erudiHonis laude praesfanf. Atque 

„ horum fere omninm iudicia in eo convenerunt, 

" ^Uilitafem forte non miuimam ah illa mea scri- 

„ pfione speraudam esse^ si in manus tantum veniret 

„ doctas et pias; sed rem pericuh esse plenam, si 

„ idtomate gaUico, quo concepta eraf, exprimeretur 

„ tgpis, etiamsi paurissima faufum excuderenfur 

,. exemplaria; fpiocirca id volumen vel suppri- 

„ mendum omnino vel latine vertendum. Haec 

.. dh : tptihus Ua consenseram, itt, cum stata et 

„ ordinaria negrjtia operam potins sibi viudi- 

„ careut meam, mentem ahiecissem omnem latine 

„ tterum scribendi quae improbissimo lahore iam 

. semel et his rdia lingua scripseram. — lacebant 

F- X. Kraus, /),> BlulampuUtn der romischen Kata- 
hombm, Fiankftirt. ISdS, p.M2. 

„ itaque „ Haque inter reiedaneu meae Obscrvaliones «le 
„ phialis rubricatis quibus inai-lyrum romano- 
'„ rum sepulcra dignosci dicunUir, earttmque 
obiivionnn iam (rperam, cum ecce (lefenmtur 
l ad me litterae, quibus vix uou iuberer jndrerem 
l de chartis illis excutere eamque saltem partem, 
l quae dephialis sepulcralibus est, latinam facere; 
l liomae per umtm de cemoribus aUquid de meo 
"„ conatu innotuisse; vehemenfer a quibusdam iUic 
\ eum desiderari; et futurum forte ut ex eo in 
l ecclesiam redundet utilitas non spernenda. Cui 
l flagitationi cum mihi interjrum non foret deesse, 
l quamprimum licuit, manum denuo operi ad- 
" movi, ut officio fumjerer. „ Mox itaque, anno 
"scilicet }H55, tijpis impressae fuerunt De phialis 
rubricatis quibus martyrum romanorum scpvilcra 
dignosci dicuntur Observationes V. D. B., >ta 
tamen ut in ndmodum paucorum manus venirent. 
Nam " mirabitur forte non nemo (ita pergii auctor 
in capite prooemiali post verba superius citata) 
scripfionem hanc typis fuisse excusam. Cuius rei 
" non alia esi causa quam quod minori impendto 
" pauca preiis beUjicis parantur exanphma quam 
" scripforum manu. Quocirca unumquemque mo- 
" nitum velim quod hunc libellum puUici luris 
" nonfeci, sed cum paucissimis tantum commu- 
" nicatum volui atque etiamnum volo. „ Quod 
monitum maioris cautelae gratia et in captte bbn 
sui seorsim et patmfer expressum volmt, eos, m 
quorum manus veniret, enixe obtestans " ut hunc 
nemo librum praeter mentem scriptoris et con- 
l silium in vulgus spargat „ Sed inde aliud 
nascebatur incommodum. Neque emm adeo occul- 
tari res poteraf, quin aliquando multis mnote- 
sceret; neque ullum libri exemplar,plurinus avule 
poscentibus, etiam quovis oblato pretiotradehatur. 
Hinc ilico sparsa est fama infererud.tos, tantum 
ex illa dissertafione scandalum excitatum esse, ut 
superiorum Societatis iussu tota editio suppressa et 
iiammis fradita esset et quattuor vix vel qumque 
exemplaria incendium evasissent (1)- Rumor pror- 
sus inanis, cum nulium iussu superiorum quorum^ 
cumque exemplar concrematum aut suppressu>n 
sit et non admodum pauca in scrmns nostris 
qjiescanf. Nemo quoque asserat, intentum a^ 
finem nequaquam attigisse P. Vuiorem. Inde 
enim ab anno 1861 nullum omnino corpus san- 
Zn e coemeteriis Romnnis extrah etpuU.ae 
Zerationi exponi tuUt auctoritas droecesana 
Znana, teste ipso Em. Cardinali Vrcar^ m 
Zer.simo decreto, quod annoim ed^dr ad^ 
rersus impudentes huiusmodi Upsanonm v^^^^ 
iores (2) Hoc eodem anno ^l prodierat Romae 

:l;!n-.»nnscrIptionumclu-istianarum^^ 
Romae, auctore praeclarissnno archaeoiogo loh 
%.dcRossi; quopfane ^onflrmatunyste m 
apertissima luce positum praecpuum P. Vu[' 

Igumentum, inde "-«/^« ^^^';''""; 5'"^f,£;C 
semicra quihus phialae rubncatae a/ixae »e 

;i:i;J, perti^^t ad tempora Post-C.'^^ 
niana, quando nufii marfyres Romae pro Chnsto 
ZguiLenuderunt.Necdeniquev^^^^^^^^^^ 
opinionem eius fuisse reprobatam decreto S. R.t. 
^Zlqafo dielO decembris 1863 (3),^'--j- 
decretonihU amplius de vasis sangmneis dece, nitur, quam decreto anni 1668; quod vel ex hac 
ipsius conclusione, manifesfum est : "...duohus his 
„ propositis dubiis : L An phialae vitreae aut 
„ fujulinae sanguine tinctae, qiute ad loculos sepul- 
tovum in sacris roemeteriis vel extra ipsos repe- 
riuntur, censeri debeant martgrii signum ? 
II. An ideo sit standum vei recedendum a 
\ decreto sanctae Congregationis Indulgentiarum 
, et Reliquiarum diei 10 apnlis 1668 f - Respon- 
\ dit ad primum : Affirnuitive. Respondit ad 
„ secundum : Provisum in primo. „ 

lam vero in ciausula sui operis diserte declaravit 
Victor nodersibi omnino sacram et certam esse sen- 
tentiam a S. C. die 10 aprilis 1668 enuntiatam, 
uhi scilicet constaret, quod de pierisque negandum 
censehat, phialas sepuleris afflxas vere humano 
sanguine tinctas esse : " Abest itaque, aiehat, mul- 
tumque af>est, ut inanem aut falsam faciamus 
" sacrae congregationis legem ; hanc veneramur, 
" hanc sanctam habemus et haberi voiumus. 
" Optimis enim argumentis ostende}-unt archaeo- 
' logi sanguinem martgrum collectum fuisse sae- 
" pius linteis, vestibus, spongiis, ggpso ahquando, 
" interdum vitreis vasis; haecpignora lam stbi ser- 
" vasse fideles, iam intulisse tumulis; nonnunquam 
" sepultosesse martgres insauguinolentissindoni' 
" bus etidgenusaiia.Haecrectaetcertissimaeta 
" nemine impnqnanda. Neque adversum haec in 
" universo hoc commentario aiiquid hiscere memi- 
" nimus, et, si excidisset, deletum voiumus , (4). 
" Verum, quamquam, ut diximus, decretum recen- 
tius S R C. nuilatenus definitionem antiqmons 
decrefi praetergressum erat, et eos sohs propne 
feriebat, qui cum ci. v. Edmundo U Blant e.usque 
sequacibus (5) contendelmnt, etsi ommno vasa 
ruhricata sanguinem martgrum contmiusse cen- 
senda essent, nequaquam tamen ea habenda esse 
nt signa mart,frii,cnm fumen editum videretur,ne 
inworfune perturbarentur fiddium mente.^, qui 
soiiti erant venerari in suis ecciesiis corpora 
sancta iam dudum e coemeleriis Romanis accepta, 
cupiens eximius pater ut vitaretur ommno scan- 
dalum pusiilorum, quod faciie ex i>"^ '.'■" ;" ^^ 
cussioneoriripoterat, iam prorsus sibi sdendum 
iudicavit, neque ulta ratione opuuonem suam 
ampliu^ defendendam suscepU. 

Itaque Ln anno 1867 Parisus produssetBe 
ph alicruenta indicio facti pro Ghristo martyru 
tquisitio Arohangeh Sconam.gho p..sby 
Romani ac ssrum rcliqu.arum custode {.icV« 2»« 
lil^ro acerrime impugnabafur non ^olnm ev. m^ 
tentia, sed etpersona et mens,adeout .« ^p^a Dsqu 
.itionis praefafione traduceretur ut qu. J 
„ sectatur dicendi rafionem, quae .pso DodueUo 
" Missonio et Burnetio, ceterisque Homanae Ede 
" siaehostibus(verbositvenia)non uuiujnap^ope 
" Zerim, videatur „, non aliam respons.onen 
l^Lt uam brevem epistuiam, gua ejnodesU 
deiniqua sacerdotis Homam argumntand.ra 
tonelerebatur, et asserehat se post eddum S, C 
ZLun ne verbum quidem de quaest.one va m 
decret m ne i ^.^^^ „^, ^.^iatu- 

Z^^ZlZ^LseLLiohoedientiacoact^ 
'l^rsuo scribendo et tgpis excudendo o^r^^^^^^ 

dedisse, nec repugnare quonunus S. C. decnto . Ti flfiSl-82) P 198. -(3) Ed. inter Analeeta 

IV\ l 1.19 : ; Ouvrage au ™- f 7/^«^^ "^^'^^^^ '■"^^'"^t^rs ^' S. Lenotant'' in periodico 

dont il nVxiste que cinq exempla res tes au I ,ase de sattg. P^"^* ,'., ".^ c(r F X. Kraus, Die 

Annales de phih.oph.e chrit ^v^lSt^^J^- ^« P^„„^„,, BMao.pulUn. etc. p. 12- .^^-^ 

Beme des quest. iii^t., toin. II (1867) . etc. v ) opinio aua nprobata et reprohanda ImUcare- 

tur (1). 

Illud aufciii iitter tot contradictiones, quas a 
catholicis viris perpessus est, maximo solatio ipsi 
fuit, quod mmquani superiores eius, qui eum pro- 
pius et infimiun noverant, ulfam de eius dov.trina 
suspicionem vel ullum diffideutiae indicium exhi- 
buerunt. Sinrerum quippe simpficis et perfectae 
oboedienfine spirifum in eo vigere perspectum 
habebanf. Nihif iis non inconsdis auf inconsuftis 
aggredi, eorum consilUs in omnibus libeufissime 
obsequi, quicquid iu scriptionibus a se lucubratis 
iis dispticere intdfegeret, stattm delere et silenfio 
premere,fixum omnino ipsi erat ef quasi insifum. 
Itaque et iis religioni erat, ut ne malevolis adversus 
eum querefis aures praeberent ef etiam ne iusta eum 
liberfafe defraudarenf, quominus sentenfiam suam 
proferret atque tueretur de his omnihus, quae in 
uframque partem a cafhoficis viris, safva doctrina 
fidei et dvhita Kccfesiae eiusque summo pastori 
subiectione,discepfari ofdingeret. Vndeet maiores ei 
addehanturanimi, magisquepromptus et aiacerpro- 
dibat in aciem ,ar facife clamores ef convicia adrersus 
seprohfa spernehat, cum se praelatorum suorum 
approhafione confirmatum sentiret et protecfum. 
Cuius mutuae fiduciae illud arqumentum intcr alia 
afferre Uref, quod anno 18(i9,cum maxime ferve- 
bant inter catholicos controversiae iUae, quas .tupe- 
rius memoravimus,nec ipse postufantibus nonnuffis 
atnicis denegandum censuit, nec superiores obstite- 
runf, quiit commentarium ederet de concordia 
doctrinae catholicae cum iure pubfico belgico, hoc 
titulo insignifum : Les principes catholiques et la 
Constilution bolge ; qui commentarius saepius 
deinde in comitiis publicis Befgii c.um muffa laude 
cifafus est a deputatis catholicis, quos pseudo-fibe- 
rales huic iuri necessario infensos praedicabanf. 

Solabatur etiam eum multorum fum suorum 
communi religionis vinculo iunctorum fratrum, 
tum sacerdotum et laicorum amicitia, quos sihi 
devinxeraf officiosissima crga omnes, eos quoque 
qui ipsum verbis aut scriptis taeserant, caritaie ; 
eximia animi sinceritate, ab omni simulatione aut 
dissimulatione afienissimi, mira denique simpU- 
citate, quam ef sermone vf omni agendi rafione 
manifentafiat, adeo ut non raro qui ilfum pri- 
muni convenirent, stuperent virum, quem scripfif; 
suis gravem admodum norant et nonnihi! efiam 
acrem ei vehementem existimaverant, quemque sta- 
tura procerum et corpore vasfum cernebanf, fanto 
jnaeditum candore, nec puerili ferme ingenuitate 
expertem. 

Talis cmn esset, nemo mirahitur quod muHipfex 
eius eruditio, ingenium ferax et promptissimus 
calanius pro re nata vel postulanfibus nmicis in 
permnitas et maxime varias scriptiones sese 
effuderint : quas hic brevifer recensitas exhiheri 
non pigchit (2). Et primo quidem non pauca edidit 
ad forendaw pietafem popularem in Christum 
Dominum, Beatissimam Virginem Mariam et 
alios sanctos, eos praesertim qut Belgae ortu 
fuerunt vel in Belgo praecipue cofuntur. In 
(juo genere ivipritnis memorandus venit eqregius 
fibefliis de j^assione iJouiini, finndrice editus 
Bruxeflis anno 1851 sub iifulo Passieboeksken, 
saepius deinde recusus atque afias in linguas con- 
versus. Huc accedunf quae gaffice scripsit de cutfii 
SS, Sacramenti : Gonfreric du T. S. Sacrement, canoniqueniont rrigoo sous lc titre dc Tadminis- 

tration ou du saint viatique dans 1'eglise parois- 

siale de N.-D. de Finisterrc a Bruxelles (Brux., 

ISrid) ; Oy\%\i\q dos saluts du S. Sacromont dans 

la province ecclesiastiquo de Malinos (Frocis lii.s- 

toriques, 1872); Le S. Sacrenient de miracle de 

Bruxclle.^ (ibid.. 187:^); Dopot mysterieux d'hos- 

ties au refugc dos Ursulinos a Bruxollos (ibid., 

1869); — De B. V, Maria vero : Souvenir du 

mois do Marie et du couronnemcnt do la statue 

miraculeuse do N.-D. dc la Misoricorde dans 

1'oglisc de N.-D. de la Ghapelle (gallireeiflandrice, 

Brux., 1843); Historie van O.-L-V. Tcn Kerso- 

laer binnen de parochie Edelaer by Audonaerde 

(Brux., 1844 et mS); O.-L.-V. Ten Troost te 

Vilvoorden flirux., 1853);FeiG russe dela B.V.M. 

difc du Scapulaire de la Mere de Dicu (Prec. 

hist.. 1853); Gouronnes dcs saints et en parficu- 

lier de la T. S V.. ibid.. mO); Osbcrt do Clara 

et rabbo Ansclme. inslituteurs de !a fete de rim- 

maculeo Conccption de la 8. V. dans roglise 

latine (Etudcs relig., ISdO); Historie van de ber- 

togelyke kork van Alscmberg en van 't wonder- 

boi'l<l van O.-L.-V. aldaar bcwaard (Brux., 18fJ9); 

Lettre sur rorigine du Mois de Mario (Prcc. 

hist., J87i;;La procession de I'Assomption de la 

S. V. on France et en Belgique et le voeu de 

Louis XIII (ibid.). — De divcrsis sanctis: Vie de 

S*« Reinelde vierge et martyre, dont les reliques 

reposent en reglise de Saintes pres de Hal 

(Brux., 1853); Hel christelyk Hoolaerl of Hoo- 

laert toege^\7d aen God, aen Maria en aen 

andere Gods lieve Hoiligen (Brux., 1855); de vifa 

et passione B. Andreae Bobola S. I. recens infer 

beafos refafi (gallice et flandrice, Brux., 1853, 

1854, 1858); Geschiedenis der zalige... Maria van 

Woluwe, gcnieenelyk genoemd Lcnneke-Mare 

(Brux., 1855 ei 1869); Levens der Iili. Aiuia, 

Clcmens, Cornelius, etc. (Brux., 1855); Le B. -Joan 

de Gand, precnrseur de Jeanne d'Arc (Revue 

bolge ot etrangore, 1862, etPcWie Bibliofb. chret. 

18!M)); Les saints martyrs japonais de la C. d. J. 

Paul Miki, Joan Soan do Gotto et Jacques Kisai 

(Brux., 1863); Levens van de h. Christina cn 

van den h. Hilduardus, patroonon van Dickel- 

venne en Dendermonde (Gand, 1865) ; Leven van 

don h. Jacobus Lacops... een der nogentien mar- 

telaren van Gorcum (Brux., 18fJ8) ; Lcvcu en 

mirakelen van de h. Alena, wier relikwien berus- 

ten to Vorst iiy Brussel (Brux., 1^69); Les mar- 

tyrs d'Audenaerde, documents inodits (Analectes 

pour scrvir ii riiist. eccl. dc la Eolgique, 1870); Le 

B. Ernest, abbo dc Zwiefalten et marlyr a la 

Moc(iue (Precis hist.. 1858); Decouverte faite en 

octobro 1860 du tombeau de S. Mamert. institu- 

tenr dos Hogations (ibid., Mil); Un rovolution- 

naU-o devenu saint ou Vie de S. Pellcgrino Laziosi 

(ibid.. 1^62); Un lis au milieu dus ('pines ou 

S'- Philomono (ibid., ls(i4); S'^- Ermolindo, pa- 

tronne de Meldert (ibid., 1867). 

Quosdam alios meritis insignes cefehrarit edifa 
h'evi tractatione de eorum viia et gestis, aequales 
plerosque ef quos famifiariter noveraf, praecipue 
ve.ro cognrtfum suum I. S. Thienpout, ad comitia 
puhlica helgica a civibus suis Aldenardensibus 
phtriesdvpntafum (Brux. 1865), Cardinalnn Sci- 
fovshi Unngariae primatem (Prec. hist., 1862), 
iliustrissimum virum F. X. de Kam, Academiae (1) Haec epislula germanice edifa est in periodico Bon- opeia summa cum dilitrcnliu recensuit no^ter C. Sonimer- 
nensi 77if«%..sc/i.«Li7mi/('rWa/r, an.lWiS. p.iST.et rursus ''ofivlBibHothiqugdflaCompagniedeJ^HUs tom II(1S91), 
piUice ap. Kmus. op. cil.. p. 67. - (ii) Universa P. Viclmis col. 318-28. ' 

Loraniensis Lovaniensis Redorem (fitud. relig., iS05), Eiluay 
dum DucpefiauT (ihid., 1868), Petrum OUvaint et 
ceferos Patres Societdfis in rinli fumuHu Parisiis 
necatos {VT6c.h\s\.J871),et Cardimiinn Fraurken^ 
berg archiepiscopum Mechlinievsem, qui extremo 
praeterito saeculo tam forfiier pro libertate eccle- 
siae fyrannicis losephi 11 imperatoris decretis 
restitit (ibid.. 1S7.H). 

Permulfasjyraeterea scripsit dissertatiuneulas de 
refmsadarrhaeoloijiam et hi^toriam ecdesiasticam 
spectantibus, fjuarum praccipuas fere secundum 
ordinem chronolofiicum, quo editac sunf, hir wdt- 
casseiuvahif, nimirum : De rorigine des beguines 
belges (Jounial liislorique, Lic<je 1843) ; ^^an\en 
critique du miracle de Tipase (Prec. hist., m^) ; 
Explication de dcux ^pitaphcs chrctiennes trou- 
vees... cn Algerie (ibid., 1854 et 1856); Petn 
Abaelardi hynini et sequentiae ... ad usum virgi- 
nunimonasteriiParaclitensisr«p.iWty/«e.,Patr.lat., 

tom. CLXXVni); Le style d'ULrccht ct le style 
de Tournay (Annales de la Soc. d'emulation de 
Bruges, 1856); De la reserve du prccieux sang 
(Prec hist., mi)); Notice surla mission belge de 
Calcutta (Brux., 1864) ; Les oratoires privcs depuis 
le concilc de Trente (Etud. relig., 1863 et 1864); 
Sur la numeratiori dcs Romains, a propos du 
computiste anonyme d'Afrique (ibid, mo); 
M de Rossi et ses recents travaux sur les cata- 
coml)es de Romc (ibid., 1805 et 1868); et Recen- 
sion of the Nvork of J- B. de Rossi Insmpt. 
christ. (inperiodico anyhco Thc Home ».?;; 
Antiquites ecossai.cs (Etud. rehg., ^7); Sabaria, 
ville natale de saint Martin (ibid., 1868); Le tom- 
beau de Nila Florenlina (ibid., 1808 cf 1869), 
Plancon<;u par le P. Roswcyde pour la puhhca- 
ti on des Acla SS. (Analectes pour servir a 1 hist. 
eccl. de la Bclgique, 1868); Le sicge episcopal de 
Constance in p. i.(Prcc. hist., »-8j ;Uarcheolog.e 
irlandaise au couvent de sainl Antome de Padoue 
a Louvain (Et. rel, 1869); Lesconlrovcrses de 
Bcllarmin ont-cllcs ete mises a 1 Index (.bid., 
1870) ; Des prophcties en voguc (Pruc hist., 
1870 et 1871); Lc Gcsii de Romc, uoticc descr.- 
plivc et historique et Caractcrc internat.ona du 
^esu de Romc (ihid,, 1871 et m3); Orga...^a^^^^^^^^ 
de rancienne mission du Japon (al., 18^-V , 
Recherchcs sur les calendriers eccles.ast.ques 
cuius ea pars, quae est de kalendariis r/nren6> et 

ecrivains de la G. dc J.. ed. 2% tom. W, P- ^^-^^' 
86, alfera autem., de kafendariis latuus etalns, 
post mortem scripforis in Prec. h.st., an. 1877- 
Omisimus innumera alia hrenora, quae m elo- 
Im rirornm sibi aequafium, de Ubris sno tempore 
editis de quaestionibus denique diversi genens aevo 
Zfro aitatis, iis praesertim quae Ecclesraevd 
Sanctae Sedis iura attingebant, suppresso phmm. 
que nomine, vulgavit ttm in citatis ^oepn.s periodr^ 
cis tum in epheme^-idibus, in ea praecqme cm 
titulus est Journal de Bruxellcs. 

Ultimus fere ingenii fetus fuf opus quoddam 
theohqicum et apolof,eticum, cddum anno 1H73 
\ui Lnus, ut mox dicemus, finem /a o.^- 
ipsius imposuif, quodque mscnptum est V.n- 
dliae Biucrinianac. Qno libro, qn, constat^ 
paginis 178 in-8^, probare et confirmareconatus 
est quae in doctissimi riri P. Antonn Halle- 
riJcommentariis de re morali nonsat^s aequo 
iure suqillata iudicabat a nonnulhs fheoag^s 
eximiaeCongregationis SS. liedempfons ,n hbro, cui tifulum feceranf Vindiciae Alphonsianae. 
Inferea ,dum haecomnia scribebfit et edebat,nihilo 
niitnts operi Uollandiano promovendo incumbebat 
Virfor; quin et ita incubuit, ut in epistula sna apo- 
logetica ad Em. Card. Patrizzi vere affirmare^ 
potuerit se a multis annis magnam partem rei 
Bollandianae umeris suis sustinere. Diximus 
supra quam non spernendam operam contulerit, 
annos nondum nafus triginta, posferiori parti 
tomi VII Octobris conficiendae. Non ita mtdtoa 
quidem cnmmentarios ab eo exaratos continet 
tomus VIII (ed. anno 1853), cum is iam ^naxima 
ex parte completus esset, ubi anno 1850 ad 
Dollandianum collegium reversus est. Sed strenue 
admodum allaboravit praeparandis et edendis 
qufitt Hor tomis sequentibus, IXdico (ed. anno 1858), 
X (1861), XI (1864) et XII (1867). Vltimos eius 
commentarios continet tomus XIII, diu post eius 
obitum, anno nempe 1884, m lucem datus. Quanto 
autem eruditorum plausu exceptae sint eius hagio- 
graphicae commentationrs, elucet ex testimonio 
doctissimi viri F.-X. de Ram, Rectoris mafjnifici 
Academiae Lovaniensis, in ea, quam anno 1860 
gubernio belgiro porrexit, relatione de volumimbus 
Actorum Sanctorum a recentioribus Hotlandianis 
prelo emissis, fum etiam ex testimoniis aliorum 
quorundam eruditionis fama celebrium virorum, 
quae idem vir fhcfus in eadem citavit (1). Unde 
nonnuUa hoc loco eorum verbis, ne ipsi nimit videa- 
mur in opere nostro laudando, exhibenda duxnnus. 
Itaque, postquam muUa laudaverat in tomis VII, 
VIII et IX, qui soli hactenus a recentiorihus BoU 
landianis vulqftti fuerant, iio pcrgit cl. F.-X. de 
Ram ■ « Les diffcrents collaborateurs des trois nou- 
reaux vohnnes y ont fait leurs preuves ; ils ont 
' monfrc qu'iis appartiennent vraiment a la race 
" de BoUandns. Nous ne saurions faxre connaUre 
" ici les travaux de chacun en particulier, ni entrer 
" dfws fles details sur les matihes qutls ont 
" tmitks. II nous suffira d'appeler Vattention sur 
" des trftvaux hors Ugne Cflites pftr le ph-e T tctor 
" de Buck dans les derniers vohtmes d'octohre. - 
" Lesactesdesaintnilarion,abb4, instituteur de 
" h vie monastique en Palestine, renferment une 
" hnmense etude de ghgraphie, flhistoire et d ar- 
" cheologieauIV' sikle...; les notes ajoutees ala 
" viesontun modHe decM- et d^iruddtonj^on 
" commentaire sur saint Cnni, ^veqm de Hfm- 
" bourg, doit lui avoir cotVr un fntvad enf,rme. 
" MalU le d^faut de mfiferiftux, d y klanrd les 
" oriles des eveches de Hambourg et de Breme, 
" et Vhistoire des premiers Mques de cesjeux 
" sihaes - Dfinsles actes des Sftints Oeoffroi et 
" Serlon, abb^s et j>ropagateurs de la filiationrts- 
"tercienne de Sfmgntj, d dkrit Vortgme d une 
" Mnite de monastires ef corrige un grandnombre 
" dWreursftu nouvean Monasticum anghcamn.i. - 
" %ans les actes fle saint Mauronte, le P ac.tum 
" Digncnse. pi^ce qtd montre tous les defads d une 
: plcflure cirile en 768, recoit pour la prenue 
fois sa vraieet complHe exphcatio.i. - Les actes 
" desainte Ursulesont, a nos geux,unedes mono^ 
avfiphies les plus parfaites et les phts adnw fbles 
" Vtoute la collection des Bollandistes, anctenne 
" etmodei-ne... - Pormi lcs fiutres travaux flu 
" InVeffe Buck, que contienf k neunhne volume 
"7octobre,onl.marqueencoreIesactesdesanU 

" Gihizonntoine fht Mont-Casstn,desamt Uda- 
" ron Mpte de Mf^gBne,... - havaux gm se 
"dZrsifieitpourainsidireUinfini,et qm tous (1) Compte rnnlu </.. ./.nr.« fte la 0,m,mV./o« rcyaJf dnmtove, 111 t. s6rie, lom. II tBiux, 1861.. p. lt>2-94 soni „ sont marquifs au coin de la meme honne et saine 
„ critiqtte. — Vn hmnent archeohfjue romain, 
l M. h chevalier de Rossi, dans une lettre du 
„ 10 mars dernier, s'€xprimait de la waniere sui- 
„ vante: " Certes, en fait de rritique iudependanle 
„ €t s^K^re, ies nouveaux BoHandistes peuvent ^fre 
„ quelquefofs soupronnh d'aller trop loin, mais 
„ jamais d'etre serviles ou de corrompre la rerit^ 
„etla sciencepar uiie complaisance accommodante 
„ aux l^gendes d aux pieuses opinion.^f. Leurs tra- 
„ vaux sur les sainfs des premiers siMes... m'oni 
, singulihement satisfait. Non seufement Hs ne fe 
, cMent en rien a ceux des anciens lioflandisfes, 
, mais, (t ma manih-e de voir, ils fes surpassenf en 
,, quelques points.... — Dans une Hude sur tes Bof- 
„ tamlistes, considerh au point de rue defhagio- 
„ graphie slave, M. A. Chodzko (professeur des 
„ famptes et fitfhatures staves au Colfege de 
„ France) a fait ressorftr Vinth-H qu'offre « fa 
„ science 1'oetivre de nos Bolfandistes.. , (sequuntur 
„ mufta in hanc rem). En fisant les vies de ces 
„ saints patrons d'une nation si (jtorieuse autrefois, 
„ etsi profond^ment dechue aujottrd'hui, nous nous 
^ sommea dit itne fois de plits que fa race des Pape- 
„ hroch et des Stiltimj n'a pas d^f/^nere. II suffit, 
„ pour s'en convaincre, de eomparer les travaux 
„ recents avec les i^fttcuhrations anafogues de ces 
„ deux anciens BoIIandisfes. Chez fes uns et fes 
,, atitres, on decouvre pour ainsi dtre les mimes 
„ traits de famiffe :critiqtie sagace, hudition soHde, 
„ liherfi d'opinion. Aa moins, qtiant a notts, apri*s 
,, une lecture attentive, nous ftlmes (jrandement 
, edifies de mpas g avoir rencontre de ccs lourdes 
y, meprises si cotnmunes chez les auteurs occiden- 
„ tatix, Ior!iqu'ifs traifent desqttestionssfnves. Loin 
„ de la, lea slavistes eux-memes i/ apprendront hien 
„ des choses qtCon n'a pas gM-alement Vhahi- 
„ titde d'approfondir comme efles fe tneritent h 
„ cause de leur importance au point de vtie de Vhis- 
„ toire religieuse dcs peupfes slaves... — Ainsi,pour 
„ citer qitelques exempfes, ii propos de fa vte de 
„ sainte Parasche, le phe Tinnehroek... montre 
„ quec'est a Innocent III queles Bufgnres doivent 
„ Verection de feur patriarcat, et (pie par cons^- 
„ quent ifs reconnaissaient alors Vautorit^ du sou- 
„ verain ponfife. — JVh dirai autant du pere de 
„ Buck, () qni on doif fes mrants commentaires sur 
„ saint Hilarion de Mogfhie et sur saiut Jean de 
„ Rijlsl-. Entre autres, les (jdographes tui sauronf 
„ gre d'atmr fii4, selon nous de/initivemenf, fa 
„ position jusqit'afors incertaine de ta Grande 
„ Preslava... Le ph-e de Buck ne fut pas tnoina 
„ heureux dans ses recherches chronofogiqitcs, si 
„ ardues de leur nafnre, surfont quaud on entre 
„ dans ledomaine de lachronologiesfavonne... (1). 
His adiungemtts tantum iudicimn quod praeclartts 
qttidam archaeologtis Hihernus, lacohtts Reeves ni 
fallimur, protufit " non mtnoris pretii esse' ea 
fptae detefjit doctissimits scriptor BolfandianuA 
(P. Victor De BuckJ circa ecclesias celticas et 
sanctos Hihernos, quoritm historia tot teneltris et 
scopuUs offstrurfa est „ (2). 

Sed fiis omnifms sttfficere non potuit Pater 
Victor nisi assiduo et immenso fahore. Huic non 
solum per midtarum horarum spatio incttnMmf 
interdiu, sed pcrsaepe atque lix non cottidieseram 
protrahehat in noctem. Confidehat nimirum validis- 
simi corporis rof)ore et firmissimis virihus, fptas 
cttivis defatigationi sustinendae pares existimafmt. 
Atsuo et nostro detrimento, heu sero nimis,ptus aequo se iis confidisse agnovit. Et prinio (pxidem 
anno 1803 afi(piain consttetae vafetudinis defectio- 
nem expertus, ittssus est fanfisper operosttm vitae 
gentts ahrumpere et fptieti ac relaxationi animi 
indul(/ere. Mox tanien, virU>us reparatis, ac nihilo 
prtidentior factus, novo ardore stiidia repetiit, 
totnum XI Octohris tgpis excudendo impigre ope- 
ram navavit; eoqiie ahsoluto, XII comparando 
statim manum admnvitet ita (juidem ut, cum socii 
Boflandiani sex huic volutnini alfahorarent, i/}se 
ttnus eittsdem fere mediatn partein confecerit. Adde 
fonf/emaximam/)artemfastidiosimunerissingulas 
ploffas saepius einend<indi, uhi e tgpographoritm 
mfinihns prodirenf, ah ipso fuisse susceptatn, nec 
soluni menda tgpof/raphica fuisse correcfa, sed 
mufta in rommentariis coUegarum, prtiesertim 
Remigii fratris sui, suppleta et perpoUta. 

Vixdum ex eo lahore respirahat cum, indicto 
a SS. DD. Pio papa IXmense iitnio anni 1808 
concilio oecumenico Vaticano in finem anni se- 
qttentis, })rae omnthus Pafrihns Societatis, insigni 
utifpte existimafionis et fiduciae indicio, ah A. B. P. 
Praeposifo Generali Petro Beckx designatus 
est, tit fheologi tifttfo et munere ipsi ex officio ades- 
set. Ad ipififl fjuidem muntts explmdum sedtilo sese 
comparavit, eaf/tte occasione conscripsit egregiiim 
illum De exemptione regularium conservanda et 
conlirmanda fractfifum, cuins stipra ntentionem 
fecimtts. In ipso tamen concitio non adeo utilem 
operam praehere jiotuit, ctim iffud post emissa 
pauca decreta dogmattca mense augusto anni 1870 
oh exortas bellorum caiamitates dissolvi opor- 
fuerit, antequfim ventuin esset ad tractandas 
quaestiones disciplinares, ad quas elucidandas 
eius ronsilia et muftipHcis eruditionis suhsidia 
praecipue requirebanfur. 

lioma itaqite Bruxellas reoersus adversa vale- 
tudine faborare coepit. Ipse quiflem caefi Romani 
intemperiem et Itaforum victum insuetum sibi no- 
cuisse censehat; reapse autem vires iam antea de- 
hilitfttas recens suscepti lahores prosfraverant, 
Ado/)eram nihilominus denuo se naviter accinxit. 
Quam tamen iam sitbinde intermittere et tandem 
post hiennium vix non omnino dimitfere coacttis 
est. Funesfa sifpiidem indicia gravissimam viriutn 
deminutionem denuntiahant ; inter qtiae profecto 
iflud acerhissimum fuit, cpml oculorum acies ita 
dehifitata est, ut per norem mentium spafium paene 
eornm ttsu privnfus, ah omni prorsus legemU et 
scrihendi exercitio absfinere debuerif. Sed et ad 
hanc miseram condicionem redactus, adeo animum 
non desimidit uf, rum ipse scribere mm valeret, 
colfegis stiis e( praesertim Remigio fratri plures de 
sanctis Ilihernis, in quihus tractandis singulariter 
praestfthfit, commenfarios dictarit,proxime edendo 
volumini Acforum inserendos. 

Deni(pie tamen, posfquam remedia omnia a me- 
dicis in cassttm fuerant adhibita, abiciemla i/)si et 
alits omnis sjyes recuperandae vtifetttdinis fuit, c.um 
praesertim imle ab anno 1874 omnimodam defe- 
ctionem corporis indicarent sanguinis profitma 
saepius ingeminata et quater per pfures dies con- 
tmuatft. Itaque iam non aliud sibi restare intel- 
lexit qufim ut se compararet ad temporalem vitam 
cum aeterna commutandam. Vltimis morientium 
sacramentis se muniri instantissimis precihits plu- 
rtespostitlavit; ceterum vero nuffum imiuieti animi 
signum /jraefjiot; quin et mira serenitate vultus, 
piis etiam et hHarihus verbis absolutam animi 
aeqitalitatem et cum divina vofuntate consensum ita (I) Bulletins. torn. cit.. p. 160-70. - (2) Fru,nan's Journal of Dufjlin, 26 april 1869. demomtrabat, (UmonMrahat , ut sumniae ucdifcaiioni cssef owni- 
bvs. Tundem cum die 11 wuii 1H7C sacvo riutico ct 
exlrema uncHone ultimo refectus esset, die deinde 
23 eiusdem mensis, B. Andreae lioholae recolen- 
dae memoviae sacra, quem simjuJaritcf scrtptis 
cehhraverat pius hagiographus, placide ohdormivit 
in Domiuo, hihorum siiorum, ffuos ad maiorem Dei gloriam susceperat et impigre prosecutus erat, 
adernum praemium iu caelesti ruria recepturus. 
Annum agehat aetatis sexagesimum, ob ingressa 
Societate quadvagesimum secundum, ex quo Bol- 
landiano operi coufinuamh adscriptus fueraf, 
trigesimum sextum. Dt: P. REMIGIO DE BUCK In sequeutihus elogiis texendis multo hreviorihus 
nohis esse Hcet, quouiam FP. Ikmigii De Buck et 
Beniamini Bo.-^sue opera Htferaria tota se inter 
BoUandianos parietes conlinuit nec praeferea 
quicquam protuHt, quod vel famam apud homines 
conciliaret rel eorum provocaret contradictiones. 
Igitnr, ut primo agamus de Jiemigio, Victoris 
fratre iuniore, natus est is Aldenardi die 22 martii 
anno 1819. SfttdHs litterariis vacavit in collegiis^ 
Cortraceno ei Alostano cum non mediocri honi 
ingenii et diHgenfiae laude; quihus absolutis, Socie- 
taiem lesu ingressus est Truncinii die 3 ocfobris 
anno 1838. Post Inennium tirocinii exercitiis ac 
triennium Htterariis artihus repetendis ct philoso- 
phids addiscendis impensum, ad coUegium Socie-^ 
tatis Antverpiense missus mense septembri anm 
lS4S,grammaticam ihidem primo docnit et deni 
Utteras humaniores annis quattnor; praeterea 
anmm ferme umnn humaniorum schnlae praefuit 
TurnhoW. Inde theologicorum studioruui cursum 
perfecit ah anno 1848 ad annum l852,sacerdotio 
inieren initiatus mense septembri anni mh Postea 
in domo Trunciniensi tertio anno probafionis 
peracto, in eadem per tres annos ministri officw 
funcfus est. Inde Lovanium evocafus anno lSo6, 
historiam ecclesiasticam praelcgii theologis usque 
ad mensem septemhrem anni 1863; qno iempore 
in colhqium Bolhndianum coopfafusest. 

Trihiis igHi'f ''>""•''' Artorum praeparandis, 
XI scilicef, XII ef XIJI Octohns, seu potius duo- 
hus tanfum (quamvis enim tomus XJ nomen eius 
interaliorum prae se ferat , nullos tamencommen- 
tariosab eo conscriptos confinet) aUahoravif, duce 
frafrc suo Vicfore, quem ingeuio et docfriua sihi hnge praesfantiorem ultro ac Hbentissime agnosce- 
hat ef summo venerationis atque dilecfionis affectu 
prosequebatur. Et tomi quidem XII maior pars, 
praefer eam quae Victori debetur, commentanis 
eius nomine signafis rompleta est; non dtssimu- 
landmn tamen ad hos quoqne multxnn confulisse 
Vicforem. l'ost editum autem fomum XIJ, cum 
Vicfor priino aHis curis, iis praesertim quae ad 
conciHum Vaticauum sperfabant, disfentus esset et 
deinde infirma valetudine a scribendo impeditus, 
reliqiiorum rero coUegarum unum anno 18/0, 
alterum anno lb-72 mors abripuisset, tertins vero, 
aetate ingravescente, iam paene a lahore quiesceret, 
Remigio fere uni, infer pUn-imas molestias,quas 
potissimum affereljat gravissimus fratris morhus, 
onns incufmif praeparandi tomum XIII et ulti- 
mum Octobris. Quem et tgpis rommittere nmperat 
anno 1880; sed editionem perficere non potuit : 
nam et ipsum satis levi, ut videhatur. mah per 
paucosdiesfentatum, repentina mors absfuiU dte 
5 novembris einsdem anni, cum sexagesnnum 
nrimum aetatis annum complesset,ab inita Socieiat^. 
Ie.u quadragedmum secundum, Bollandiam vero 
coUegii ingressi derimum sepiivium.Daud spernen- 
dam in eo rei hisforiae doctrinam^qnam ex assidua 
librorum eruditorum omnis generis lectione coUege- 
raf ornabat insignis cniimi modestia ef bheralitas, 
^ua se ad quaevis officia quibusvis Vr'';''';;^^^ 
promptum semper et alacrem exhibebat. Quam 
offiriosissimam henignifatem saepiusexperti doctis- 
Jilu ari, qui MonunienUs Germaniae lustoncis 
*, dendis praeeranf, non semel etiam pubhce in pro- 
leiiomenis suis testatam voluerunt. DE P. BENIAMINO BOSSUE Agnmi nostrorum pie in Domino defnnctorum 
ciaudU P. Beniaminus Bossue, natus die h marfn 
anno 1804, in oppiduh Voperinghe, ^hecesis Bru- 
qensis, parentihus non condicione magisM dmtus 
auam chrisfiana piefate apud suos praenpms. 
^r«,« cnris picet Hberaliter educatus, .«W.j«, 
cum scholaecatholuae. in regione nostra nonpaU- 
re.it Jitteris imbue^idus inissus est ad celehetunc 
collegium Sancti AcheoH prope Ambianos, cmmo- 
derahantur Patres Societatis lesu; ihiquephihso- 
phiae cursum ahsolvU anno 1823, magistns suis ob 
egregiam indolem ei inyenium perspirax apprnne 

^''!4f,"rf./.«»( dli vitae saecularis muUa com- 
uioda; sed ad maiora se vocaium sentiens, pauper 
ac humilis pauperem Chrisfnm seqm dcueie- 
rat; cinnque in pairia, iniquis hgibus oppre.sa. aditns in religiosam vitam praecuderetm nondu 
bitani perpetuum, si ifa sors tuhsset, soh nafaH et 
sHllti direre et IJehetia.n peterc, quae soh iunc 
reaio in sepfemfrionaU Europa renatae non da 
Jidein Societati Jesu senn-um domicdium per- 
^M. Admissus in Societatem fintBrigae m 

rX"« die 3 norembris anno 1823, ef ihidem h.n- 
nhintirociniiexercitiis,announoHttera>.m^^^ 
dh iferum decurrendo, aUero etiam anno l , ibmg 

ulpefenda et pe.-firienda phihsoplua fransa^^s 
ab anno 1827 ad 1829 grannnat.cam docmtn^ 
Zf^ctu Brigensi ef ab anno 1829 ad «;'"«;»/^^ lesit uanaae tcun6 /«<«.. , ^„„„„, ,.«„. suffraaium admodum commendant, praeci- 

consuefum Societatis morem tertium post annum fum supagnw Hieravolitano em- 

sacerdos factus esf anno 1834, et post annum pue quae scnpstt deS. Abercio UierapotUano epi 

Zrtm m^eflae tertiae probafionis annum scopo etde S. F.rm.d.ano Cae.areensnn C^^^^^^^^ 

pZTlnde ad colle,ium Namurrense anno cia. mimum ips^us calarn, fetum —nt^^^ 

'me nilsiterun, iJem rUetoricam re.it usque nempe de S. Quintmo, quem contmet tomus XII 

ad autumnm anni 1841 et simul ab anno 1839 Octobris, ahsolutum non vuht mortepraeventus, 

Z^^TZLm morumque munere functns quam pie obiit die 18 august^ anuo 1882, aetat.s 

est, Quadriennium deiude Loranii hisforiam septuagesimo nouo, nUffiosae mtae ^ 

ecclesiasticamsimulqueiuscanonicumscholasticos nono, a suscepto BoUamhano labore trtgestmo 

nostros docendo impendif, ac tandem anno 1845 sepfimo. Mortem ems luxerunf multi tum sacerdo- 

BruxeUis inter primos Bollaudiani operis couti- tes, tum religiosae vitae sequaces,tum laici, qmbus 

nuatores recentiores cooptatus est. Nunujuam ob mansuefudinem et uotam prudenUam apprtme 

autem exinde hagiographicos fahores intermisit, carus, a consiliis erat et «_ confessiomhus : mter 

donecpostimpensamnaviferoperampraeparandis quos memorandus singulariter videtur praeclarus 

et edendis tomis VIII Ocfobris et sequeutHms vir lulius Malou, quocum ab eo tempore, quo 

usqueadXII,septuagesimofereaefafissuaeanno, simul in coUegio Acheolensi studus vacabant, 

merito otio frui iussu^ esf, hagiographi tamen Bol- intima semper familiaritate comunctus fuit. FACULTAS 
R. P. PRAEPOSITI PROVINCIAE BELGICAE S. I. 

Cum tres theologi Societatis nostrae in lucem prodire posse ceusuerint partem 
priorem tomi secundi Actorum Sanctorum mensis Novembris, collecti et illustrati 
a Carolo De Smedt, losepho De Backer, Francisco Van Ortroy, losepho Van den Gheyn, 
Hippolyto Delehaye et Alberto Poncelet, Societatis eiusdem presbyteris theologis, 
ego infrascriptus praepositus provinciae Belgicae, potestate mihi facta ab Adm. 
R. P. Ludovico Martin, eiusdem Societatis praeposito generali, concedo facultatem 
hoc volumen in lucem edendi. In quorum fidem hasce litteras manu propria 
subscriptas consuetoque officii sigillo munitas dedi Bruxellis die vigesima quarta iunii 
anni mdcccxciv. 

L. S. L. DELVAUX, S. I. 

PRAEP. FROV, BELG. APPROBATIO ORDINARII 

Imprimatur. 

Mechliniae, 28 iunii 1894. ^ P. L. CARD. GOOSSENS, 
ARCH. MECHL. PROTESTATIO AUCTORUM 

Quod olim protestati sunt decessores nosti-i, in hoc de Actis Sanctorum opere 
se servatas velle Urbani papae VIII constitutiones, neque suis aliorumve hic relatis 
commentaiiis aliud pondus tribui quam sit historiae ab hominibus errori obnoxiis 
scriptae, idem nos ante hanc tomi secundi Novembris partem priorem protestamur. MARTYROLOGIUM HIERONYMIANUM AD FIDEM CODICUM ADIECTIS PROLEGOMENIS EDIBERUNT lOH. BAPT. DE ROSSl et LUDOV. DUCHESNE. PROLEGOMENA. Prolegomena quae sequuntur tiibus capitulis constant. In piimo lecensentui- codices tam plem i 
quam breviati, adiectis kalendariis, quae ad textum martyrologii penitius cognoscendum ahquid 
conferre possunt. Tota- haec tractatio Rossii est, paucis exceptis quae ipse supplevi. 1« «ecundo 
capitulo gradus fit de codicibus etiamnum oxstantibus ad recensionem gallicanam extremo VI saeculo 
factam ex qua pendent omnes codices. In tertio capitulo, omissa ea recensione, acceditur ad marty- 
oogTum ipsum quale fuit in primigenia, id est italica editione, et ad fontes =^nt'q-^^'7^"-je 
promanavit Se^undum el terlium capilulum ipse digessi. Ceterum ut suum cu.que commode 
referatur, litterae initiales I. B. R. et L. D. marginibus appictae sunt. 

Marlvrologii usus vere ecclesiasticus nullus umquam fuit. Sed iam inde a saeculo VIII mos 
invaluU apud monachos canonicosve, ut post officiun, primae horae in o.-atono persolutum, cum 
frlties int?a aulam capituli sese recepissent, ibi legerentur aliqui libri ad aed.f.aU.onem f ongregat on s 
: iners uos inteJ martyrologio locus datus est. Quod cum '- -^f ^^^r;» 2 
Le observaretur, sancitum est in concilio Aqu.sg.anensi, anno 817 V ad '^«5''/' "" f " ''^ 
ZuPogL legainr et dicalur versus ; deinde reyula ant l.nuUa .uaeUlei leyatur ; d.nde Tu autem 

°°"lnde"opino'-'ortum est studium componendi martyrologii et ad aptam formam red^endi quo 

exterminavit. . . r.- n ,v« ^v iJc mirtvrnlodis auae nunc historica vocamus, 

Verum incipiente regno Ludov.o Pn, nuUum ex ns "^f f ^L^-at Beda ; cuius tamen, cum 

lucem adhuc aspexerat, uno -cepto quod saecuU^ - ;^^^^^„^ ,.„,^_ ^,,, 

iZ^SZJ^^t^t^^^^' -^ autem'Hieronymianum martyro.ogium 

^°^^if =a exemplaria diem tulerunt, ^^^S^r^^:^^^ Z. 

niinusve adulti. lis nobis -'»ur quaedam veterum Ule,, h^^^ ^_^P^ ^^^ ^.^^^,,^^ 

epistulae duae, altera Chromat.. e HeUodor p..copon^m alte a H,e. y ^^^^^^.^ _^^^.^ . ^^^^^^.^ 

inter omnes co..stat ; sed martyrolog.um 'P«""^ "^™ ' um cmiferunt ad cultum sa.,ctorum i.,vesti- 
t^ir:=:rS=ng==^'ir=pe.^ optandum erat ut ex codicibus 

inter se collatis eruderarentur atque in '"^.'^'^' P'-°f ^^"^ Jj-j^^^ „„,„„,„, perturbatio, ut labor ille 
Sed ea est confusio textus, ea nonn.mm «^ J°^^f "^^,.^"; ^^,.;,,,! errores, qui nusquam 

restitutionis maximis -P^^^-^-^f-f^f"' ,?:,'f ^.J ,; '~a lux afTulgeat, omnes ipsi traditiones 
latius profundiusque grassat. sunt, ut v.a.n '1"«« m i ^^^ ^^^^.^ .^j^,,,^ ^,^,^,,,^ 

hagiographicae tolius orbis ^''-f ^^l^^^'", ,. "J j:' .^ S ^s ,i.u.gicae et bagiographorum curae 

s^reS;rs=i:^^^^^ — u=~ -po'- --. 11. 

VI t.m» quoa 1«»«' »"«1"" * C 'c.o ™ «li.ionil.m e.l,,l,«-s, .xpon« ocul... .mmo 

qua via iam Rossius exponet, 

(1) Bbbmer-MUhlb. 631 ; Hardouin. ConciUa. tom. IV. p. 1232 (c 69). CAPUT [IV] I. B. R. CAPUT PRIMUM. 
RECENSIO CRITICA CODICUM. 

. - i,'^..nnvminni auos huic editioni parandae adliibui, 
Recensioni criticae codicura ™^rty°l°g" h''^'"^^^'"' ^^^^^^^i^e, i„ columnas vel integros 
praemittenda erat praefatio signif.cans, qua rat.one et "? "^J '^^J^" ^ , im, quid lectores hoc 
rettulerim vel inde «cerpta fecerim, qu.d eorum ^" f . '°"^^^^^^^^^^ 

apparatu usuros oporteat praenoscere. ^'-^^\^^fJl'^^;^^^^^^ "textus martyrologii 

mandabanlur, revisere, emendare. amphficarc. Sed P^"'° °3''" .J^^^ ' 1^^; eorreptus omnem 
typis dari coeperat, "'^elix lapsus me dex..a manu^^^^^^^^^ ipsajae artihcum 

scribendi facullatem amisi. Quare neque de textu revibenao du^e J^ ^ praefanda 

rj;t kSpu nt, t quae'nunc ninns ieiune et breviter praefaiurus sum, ea aequi bomque /amn 

CoLs Vieronymianos pleniores in tres tantum ^^^^^-^^^\'^^'^^^^^^^^ 
quadripartitis : totidem enim ad nos pervenere eius textus exemplana vana, Bernense, Eplernacense e 
q^ae a 1 Fontanellensem familiam pertinent aut eidem snnt afnnia. Bernen.e pnmam columnam obt md 
ad fidem codicis diUgenter expressum. et cum eo atlente collatum a Ludovico Duchesne, qm lib um 
?psum Berna Parisios advehendum curavit. Quae diligentia exprin)endi litteras modo maiores, modo 
minores et scripturae compendia aliaque id genus minima debebatur tum digmtati codicis uisi- 
gnissimi tum eius genuinae lectioni tradendae. Nam compendiis solutis falsae vel arbitranae 
potuisseiit facile interpretationes in textum irrepere; quemadmodum e. g. papae, ubi legendum est 
papriae) ad diem XVI kal oct. (1) et similia. Epternacense in columna 11 exhibetur, servatis quoque 
versuum divisione et vocabuiorum compendiis, codice Parisiensi a Ludovico Duchesne cum apogra- 
pho meo assidue coliato. hi cuius lectione priorum editorum erroribus ansam dedit htterarum distri- 
butio, quae saepe ita continuantur supra Uneam, ut quae ad laterculum unius diei spectant, videantur 
ad praecedentem diem pertinere. Demum eadem diligentia exhibetur in columna III codex Wissen- 
burgensis a coUega meo ad fidem veteris exemplaris expressus, versuum divisione servata. Gui prae 
ceteris omnibus eiusdem familiae hanc praerogativam dedimus, ob eius aetatcm in ipso codice 
testatam, anni nempe 772; quamquam lextus aliorum codicum Fontanellensium plenior saepe est 
Wissenburgensi. Quae textus supplementa et omnis varia lectio codicum FontaneUensium et 
aflinium in columna III snbiciuntur. Codices itaque hieronymiani pleniores, quos Florentinius circiter 
quattuor agnovit, ego anno 1868 oclo numeravi (^2). Nunc, computatis uno familiae Fontanellensis 
(Urb. 49), quem neglegendum censui, item duplici Corbeiensi et Lucensi, addito uno Hibernico 
(Dungallensi), quo usus minime sum, demum fragmento Laureshamensi, sunt in totum numero 

tredecim. 

Codices vero, quos appellamus contractos, id est breviaria martyrologii hieronymiani exhibentes, 
sane multos et varios non potui ad unum vel plures prototypos certos redigere ; neque eorum oraaes 
varietates referre. Tanta eorundem est multiplicitas et mutua dissimiUtudo, ut, excepto breviario 
Riclienoviensi, cuius imum et aUerum exemplar paene genuinum agnovi, alium nuUum reppererim, cuius 
totam lectionem variam cum suo prototypo potuerim exacte conferre eique subiectam adnotare. Itaque 
breviarium Richenoviense tolum ad Utteram, servata versuum divisione, textum Epternacensem 
subsequi volui, unde saltem ex parle videtur pendere; varietates codicum R*, R^ plerasque orthogra- 
phicas, diUgenter subieci. Ceteram farraginem indigestam codicum huius classis el quac censui deligenda 
e martyrologiis liistoricis, quibus constat suam liieronymiana symbolam conluUsse, reieci in Excerpta 
varia col. II. Quae aliis nimis ieiuna visum iri satis praevideo, aliis onerata additamentis a textu 
hieronymiano alienis. Qnorum cum neque perfcctionem velim assererc, neque peccata, si quae sunt, 
cuncta excusare, ut his Excerptis studiosi recte utantur, qua mente et norma ea conficienda seu 
eligenda decreverim, paucis accipe. 

Omnes textus breviatos martyrologii hieronymiani eorumque singula verba contuli cum plenioribus 

(1) Bull. della Comm. arch. comm. di Roma, 1883, p. 248. — (2) lioma aotterranea, tom. II, p. xix. 

et ivl et breviario Richenoviensi. Quicquid in his co.nperi desiderari, vel praebere '"'l^"'"/^^^'^;;^"^!;^ S 
aut emendandae, sive alicuius corruptelae, quae haud videbatur P.>^f "<'f ^f.'^"'''* ^1 e ^0.^1 um eges 
tameu lege id sum exseculus, ut adnotatio semel fieret; neque n.fin.la lechonum ^^^^^^^^^^^^^^ 
e diversis codicibus in cumulum confusionis magis quam luos accresceret. Qua '" jf '^J^^J^^^^^J^^ 
dum brevitati studui, ol,scurita.em legentibus atlulerim. Haec aulem a me d^^^^^^^ ,^™ "„'!;: ^^^^^^ 
lectionum textus vere hieronymiani. Quod ad additamenla vero ems .^^--^^^^^^ '"f .^^^Vn cetr s tautum 
in breviario Richenoviensi recepta sunt, ea tamquam ipsa '^'-"S^^^l^^^t ^^^^^^^^^ 
breviariis occurrunt, plerumque censui praetereunda. Hanc '''*'" 'J'"".'^;j ,4,f„/„( „„„ ,«/„,. 
additameuta vi.u suut aliquo tu.mine annotanda, °''f «^'^^'^^, ^f,Xlf " P- ectlm hal,ere, eorum 
Lectores lamen moneo. si velin. unmscmusque brev.a • J^^^ 

integrum conlexlum seu P»-»^ -'1'°"- -"-'-'■ J"'^;^^^^^^^ integros, vel saltem 

numerum eorum cuius classis «^«f 'l ''''^«8^^"'' ;;'/°:;°;J„/,,,auifeste alienos a progcnie vere 
,ogavi; plus quau> ducenlos P-^^'''';. ['X.. ."^ ^ i b radun.ur tamquan, hioronymiani, eo 
SSS^Xs t:S:T::^:~^^^:^^^- . Cbromatii, idque in Usuardin. quoque 

— ^1"=:.;:^ codlces brevia.. -~^^- Z^^^^^t^^^Si ^^^^ 
putaduosCasinensest2)etColon.ensembanc.ae lana a.U..a.l^ ^^^^.^^^^^ ^^ p,^^, 

.narlyrologiwn S. Hicron.jna, .'1"°^ ''°^„ 2"'° ^1 ' Si^^^ ^obienses tra..sierint h. A.nbros.a.,am 
saeculo X, editus a Murator.o (4). ''"^^^^"^^ ^_ Ceriani v. cl. h.terrogavi. Qm respo..d.t 
Mediolanie..sem, hanc praesert.m ad.. e P'-*^ ;";""^^„^ ,enisse, neque in ipso coc.ob.o Bob.ens. 
Bobiense martyrologium ..eque .n ^^^•'^^^^ eius coenobii editum ab A. Peyron (o). 
repertum esse anno 14G1, cum faclum est "'^«'/«'2; J "^.t.ia ad Ludovicu.n Piun. i.npera.orem 
' Denique non me fugit ^^^"^^ZZ unOoriUUis Martyroloyion de iouockarUs 
nraefixaVitaeS.DionysiiAreopag.tae.lsnempeutatU «c ^. ^,^,;, „< nmximam canhUm a se 

^Constantinopol,tar.i a,epU.n (6), 2«« ^^. ^lf "-^'-^ - - '-'^°''^ '^f T: '^X 
contin,entibus e.igat... Qnod Martyrologum ut anU^u^s ^^^^^^^^^^^^^^ ^^,,^^,,^ ^, „„ ^4« ,gn.;tum, ul eum Atk..iensiurn^^^^pu ^-~ ^,,,.,,,,; episcopa... ne ver^ q-- 
' , , s T' — (3) Vide SoUerium. 1. c. § ^i- 

,„ c„. »», .. -. -»-. -,s;™:^r": 'S''-"--^ r^;:,^ LB.R. [▼»] - nclum alque iUustratum. En 

'r.;™rde;*io"p^^^^ d.e. *„.,« [-— js» *»^'' '*"■•■ r '" t 

a. — ,u.m,u. ecde.i.m. epl.e.pun.. « ^ J^l,, .„(..,.. R.»."-. l»"^ ^™ 
,„,(,„. c,i«^...««"J«"l'':"f"™'*'iL'™l„,s norunl, n.nui.i p.uc. "' >""" ''''ul,' 

srurv":.r,."r°^~ 

annos 405 el 427 cteonici, quod Uberjenealogus '''^^: ^^dZ e( Eupater (?). ^ios mavlyves, qmvnm 

nomina n.eruemnl sola inter P"gi'«^ ^"'' ^^^" f ""^^^^"Tptc a veteres nuHi topographi .nd.cant 

al,ula Philocaliana neque '"--"^^'^'^^^"Xkom e hn tmarum ad fidem monumentorum exeg> e 
Quaedemartyribuscivitatumetregmnum mb Romae m^ ^^ Hi „,,,ly,es omnes 

exposui in BulMtino d' Archeologia crislxana (3), he c nau 

ab auctore centonis hieronymiani {"«f "^.^""^^-^^^f^^^rfectos et mancos in latercuUs hieronymiams 
Fastos quoque "lartyrum eccles.ae afucanae i^^^^^^ epistula XXVIIII (ed. Hartel p. o83) 

refcrri, sollemniori leslimonio v.demur edoceu. ^" ^yp ^h ne p P ^.^^ ^^ ^^^^^^^^^^^ ^^,,,.^,„. 

egitur : a.ia (Celerini) Celerina ian.prrd.n ^'^'^Zur^en^^-iy^m passiones et dies an„iversar>a 
,,L rf Egnatius.... sacrificiap.. ns -"^- f ^^»;; ^^^^^^^^^ i„ i. febr. vel quae IV kal. oct. mter 
eonunemoratione celebramus. Celennam to ta e eam e^^^^^^^^ ^^^ Laurentinum nuUum, Egna- 

africanas marlyres in Wer°nyrnian.s c tuu^ inter martyres 

Uumnullum hieronymianw'od,ces , et .^u a o n a^5^ P^^^^ ^^^^^^_ ged ecce multo 

africanos nomine ^aurent.os, Egnatmn m Ignaho d^. Cyprianicas invenies, cuius m 

copiosiorem marlyrum senem ™ Jj.P^^^ ^^^^^^^^^ ^utationes et corruptelas forte recurras: 

hieronymianisnullum.nd.aumdep.ehendes hceta ^^^^^^^ ^ quaestione, Fortunata 

Bassi in petrario, Mappat.c^ .n f'"f^2d!ToZZ Firmus, vLstus, Fructns, lulia, Mart^al. e 
Vidorinus, Victor, Herenwus, Credula, He>eda, ™"^ ^ , 534) Mihi haec a Cypr.an.cis 

Ariston, ,ui I>eo^'^-^^^^-^f^^X^^]S:^^ ..otol et liturgicis commemo- 
epistulis caplateslmion.a md,c.o ^"" ' "J^^^ j^^^^J^^^ig laterculis inveniri. Id luculenter confi.mant 
rationibus a.nmis celebratos, !^°" °'""'^,^"^ .'"T Juibus vide quae pluribus locis dixi i., ephemer.de 
veterestiluh proximis ann.s .n Afnca ^^^Pf ^'- ^^\f ^^J^^^i^t,,! fuLe. Nulla enim i.idicia suadent 
mea supra citata (4). Neque ^^ ^J^^tL^^^^, im-o manifesta argu.nenta 
auctorem ,narty.olog.. h.e.mnmam '^^"f^^^l^^^^^, esse co.istat, in centone hieronym.ano 
cont.adicunl. Na.B non.na qu.bu. dk. g>°^^^- "'^ ,,^,, Donalislis. iisque in centone 

desiderantur (5). Neque °^-'-J " ^^^^^^ allllis adiudicalur (6). Anno ..empe 329 hoc nr 

hieronymiano part.m recensit.. '^^^^^ '^"^— ^ .enitoribus marlvrum facta est, .,on quo martyres 

=:^~~^rT^ ..... M..i,.n.i ...„. .« 

non solum e lapidibus, sed ex h'^^»'";.'^,,,^"^ .^'".".ento.ie hierony.niano exhibitan, haud esse 
sumn,a. certo constat ,nge„te,n -»'^'> ^^^.^Xret a i veritate valde dissitam. 

^"•"t:s:;;;^po=^ p-^^^ '-^^'^ ---' ''' ^^^-^ ^' ^"^^"^ "'"' ""^^"' 

Mo„;„L,a G-e™.ama. /,isro.Va et. Chron.ca m.nora aa .^^ • .;^^,^ ■ ^_^^^ ,^,, ^ ,,., ,, ,,,. ^ ,«,6, p. 59 e. s„. : 
(3) liM. etc. 1878, p. 94 et sq, 1883 p. 1-^J «' ^ll^ ^ ;| africanum in Melange> de VEcole Franfa^se de Horne 

mi, p. 109 et m : 18^«. P- '^•'f''''Zl' 85^' ll 7 - 6) /«-- «-'-0/0-,;,««, juiHet 1893, p. 87 : cfr. / e^a de 

Sci'«i'i8S,'ri3t n" 5 - ;t^^^^^^^^^ - p- **«■ - («> ^''^"'"" '"'"' ^'"•"'"""" '"'"■ ' '■ " 

(9) InscripHones chnstinmn', tora. II. p. xi. tuUlibUi [VII] adhibili ab auctore cenlonis hieronymiaui subieclum fuisse agnovi(l), taceo; quippe quem ab annuis i. b. a 
martyrum commemorationibus secernendum esse et recitationibus hturgicis e diptychis inserviisse iam 

— : ,»:.,„» /cjii omnes, opinor, consentiunt (2). CODICES ADHIBITI IN EDITIONE VEL DESCRIPTI IN RECENSIONE QUAE SEQUITDR. 

Ado etc. = Excerpta hieronymiana e mart. hist. etc, 

Aug = Breviarium Augustanum e mon. S. Udalrici. 

Autissiodorensia Breviaria duo = God. Ven. Marc. 1478 et cod. S. Germani Autissiodorensis, nunc Bemensis 289. 

Barberinianum Breviarium etc. = God. Barb. XI, 64. 

Beda-Flor = Godd. martyrologii vulgati nomine Bedae-FIori. 

G = Godd. Paris. lat. 1^410. 177G7. 

Gorb. brevius = God. Paris. lat. 12260. 

Gorbeiense Breviarium = God. Paris. lat. 13220. 

Dungallensis, nunc FF. minorum Dubiinensium. 

Epternacensis = Paris. lal. 10837. 

E' = God. Einsidl.2^6. 

E^ = God. Einsidl. 117. 

Escorialensis = God. Escorial. lat. I. III, 13. 

F = God. Fuld . nunc Leid. Scalig. in IV, 49. 

G ^ Breviarium Gellonense. nunc cod. Paris. lat. 12048. 

G914 = God. S. Galli 914. 

G 915 el 453 = Codd. S. Galli 915 et 453. 

Gallicanum breviarium = God. originis ignolae ed. a Martene et Durand. 

Kalendaria ex hieronymianis = Huius recensionis cap. III. 

L = God. Lun. bibl. capit. 61S el Luc. bibl. publ. 428. 

Lab = Breviarium e codice Labbeano. 

Lauresbamense fragmentum = God. Vat. Palat. 238. 

M = God. S. Marci 673, nunc Laurent. 151. 

Moguntinum Breviarium = God. Vindob. Palat. 642. 

Morbacense Breviarium = God. Morb. ed. a Martene. 

0=God. Vat.Ott. IaL38. 

God. S. Pauli = Cod. bibl. S. Pauli, Romae via Ostiensi. 

R = Breviarium Richenoviense cod. Turic. hist. 28. ^.^, ,, , . . 

W = Breviarium Richenoviense cod. Augiensis GXXVUI bibl. Carlsruhensis. 

f^2 ^ Breviarium Rhinoviense ed. a Sollerio. 

R8 = Breviarium Remense cod. Paris. lat. 17189. 

S = God. Paris. Nouv. acq. lat. 1604 et Vat. Reg. 567. 

S* = Mart. Senoncnse cod. Vat. Reg. 435. 

§2 ^ Breviarium Senonense cod. Vat. Reg. 567. 

T = Breviarium Treverense 1245. „ . • • 

Treverense = Breviarium e codice Treverensi S. Maxmimi. 

Urb = God. Val. Urb. 49. 

V = God. Vallumbros., nunc Laurent. (conventt soppressij S6U 

W = God. Wissenburgensis, nunc Guelferbytanus. 

».. T n iU Ad diein pridie kal. ian. fragmentum huius catalogi irrepsit in codices 
(1) Hou.a sotteryanea, tom. I, ^; }J^^ JfJl'^^^l\^^ Si.iH^ , stepkani, Pontia... AttaU aege AntUeri). Fabuun, 
hieronymia..os. mixtum nommibus martyrum GatanenMum '«^'^''■^ ' ijj^ ^^1 .^^jem. In codice 

Cornl. Sy.ct. Nempe erroris causa fuit eodex ahqu.s '^---^ j;^ **. '„ ' ^i,: p,olL commemoratio pontificum 
Adonis Paris.ensi b.bl. nat. n r.256. scnpto ^^^^^ll^:^^^^ ^ agnitum vere 

romanorumannotationibushistoncs ^^<^'^^ ^^^^^'^^'f''^:^^^^^^^^ y B Birks v. cl. de hoc catalogo a me a,'nito 

esse manifeste confirmat. - .2) In ephemende Tke ^^"^'^^^^^; ^, Lum indic.a : puta T.tiani an. 69.Traiani. 
locutus verbis ampiiss.mis contend.t .n eo superesse quoqu — ^^^^^^^ ^,1, „,„i„e geut.litio Metili.. ueque anctores 
an.91.Sinanian. l02.Metiliian.108 Ve..mnequecousuUn^^ 

aetatis christ.anae suffectos consules adh.bueruut ann. .^!\'|"aud.s^ quo ^^^_^^ _ ^^^ ^ ^^ ^^ ^^^ 

De pnmaeva Romanorum pontificum chronolog.a v.de L.ghtfoot. Apost. tathe... [viul L.D. §1. CODICES PLENIORES. Epfernacensis liber, nunc Parisinus 10837 U), foliis 45 constu ; ^" ^.^''^^^^ 
nium demas aliunde petita (2), 43 restant priscis manibus exarata. Ex -J^;^^^^^ 
logium continent; folium 33, eiusdem qui P^-aecedentium moduh pnus va„ 
scilicet desinebat codex, qui nihil tunc praeter martyrologium contmebat. Anliquauus sub.cii- 
Sonts innotescit, f. bJ : lector vive le,e et j>ro nu ora (3). - Tuon.n. -f "''"^J" 
nomi.a scrihsl sancforum eorum queso suffragis misenm leva Laurentium; '^T'jf'''^^^^^^^^ 
Laurentius aliquis presbyter tria diplomata scripsit S. Wilhbrordo, data annis ^^^' ^^*^^;JJ^^^ 
Fuisse videlur ex eius comitibus atque codex no.ster ab eo descnbi potuit. 11 eo xeiisnmhus 
esl quod calamo Laurentii seuio{ris) descriptus est insignis quidam codex Evangehorum. qui nunc 
asservatur in oppido Mayhingen, in bibhotheca principum ab (Ettn.gen-WaUerstem, sed fuit 
olim monasterii S. Wilhbrordi (5). 

Post martyrologium sequitur (f. 34-41) quaternio foliorum 8, m quo scnptum fuit kalen- 
darium, ea servata lege ut unaquaeque pagina unum mensem caperet. Prima tamen quaternion^ 
pa^lna id est f. 34^ vacua relicta est; itaque kalendarium incipit f. 34 et cum t. 4U 
terminiitur. Post kalendarium tres paginae vacabant; in iis tres cycli paschales descnpti sunt, 
scilicet decemnovennales, annotatis incarnationis dominicae annis, quorum prnnus nicipit an. 70^, 
tertius desinit in an. 759. Seqiuuitur duo foha, aliquanto hitiora, sed paulo nnnus aUa, scnpturae 
diversae, minus antiquae; prius, f. 4^2, exhibet horologium cum tabula ventorum et orationes 
liturgicas- in altero, f. 43, continuatur cyclorum series, duobus additis, atque ita pervenitur ad 
an 797 Superest f. 44. in quo sextus est cychis, scd non qui praecedentibus ordme suc.cedat; 
continet enim annos 084-702, atque omnibus hic descriptis praescribi debuisset. Huius uUmii 
cych scriptura eadem est quae trium priorum, valde diversa a Htteratura foliorum 42 et 43. _ 
Kalendarium, antiqua manu anglo-saxonica descriptum, ad usum fuit sanctissimi viri A\illibrordi 
Frisonum apostoli, Epternacensis coenobii funciatoris. In eo enim ad diem XI kal. decembr. ipse propna 
manu annotavit commemorationem ordiiuitionis episcopalis an. (>95 Romae acceptae; annus, cum 
scriberet, agcbatur 728 ab incarnatione Domini. Sed viginti fere annis antiquiorem fuisse codicem 
omnino ' constat. Namque ut prima manu commemorantur dies obituales Ecfridi regis (685), 
Culhberti episcopi (687), Hewaldorum martyrum (c. 090), demum Sergii papae (701), ita Landbe- 
richti episcopi (705) et Oedivaldi monachi natales, perscripto iam kalendario, accessere. Atqui 
Oedivaldus obiit sub rege Norlhumbriae Alcfritho (t 705), XII vel amplius annis post morlem 
S. Cuthberli, id est inter annos 699 et 705 (0). Igitur kalendarium an. fere 702-706 conscriptum fuit. 
Id tamen non pertinet ad martyrologium, cuius litteratura valde diversa esl et modulus aliquanto 
maior. Verum, etsi prius vix aliquid commune habuerint hi duo codices, mature in unum coaluerunt. 
Indicio est epistula quaedam Honorii pontificis, saeculo VIII non adeo adulto descripta, ea ratione 
ut folium hitegrum ad calcem prioris codicis vacans occupet atque coiiliuuetur in prima pagina 
kalendarii. Ex quo patet anle medium VIII saeculum ex martyrologio et kalendario uuum codicem 
fuisse confectum. In martyrologio sicut in kalendario Oedivaldus nominatur, sed prima manu ; unde 
martyrologio aliquantulum praecessisse kalendarium apparet. 

Anglica manu Auglis descriptus codex noster auglica ex traditione procedit; neque est cur 
miremur. Bcda enim prac manibus habuit hieronymiauum codicom (7). Ex Anglia veniunt 
commemoratioues sanctorum Cantiae et Northumbriae, codici nostro propriae : Augustini (VII k. iun.), 
Pauliui (i)r. id. oct.), Oswaldi regis (non. aug.) Cuthberti (XIII k. apr.) Oedivaldi (XI k. mai.) 
Hi quattuor uUinh spectant ad Nortlmmhriam ; Cuthberlus, Oedivaldus, ipseque rex Oswaldus in 
magno honore apud Lindisfanienses monaclios habebantur, eius (1) scilicet regionis ex qua Willibiordus 

(1) Olim Supplem. lat.. 1680. — (2) Primum, ex aliquo iibro cliorali avulsum, scripturara exhibet saeculi fere xi : insunt 
lectiones officii S. Willibrordi. interspersis responsoriis cura notulis musicis ; ultimura pars est commentarii ad quosdam versus 
gnomicos. de quibus inquirere non vacat; scriptura est saeculi xiv. — (3) Hucusque rubrica, cetera atramento picta. — 
(4) Pardessus, n. 458, 476, 481. — De his cfr. R. Reiners in Orgnn (fes Veyeiusfur diristliche Kvnst in der Diocese Lu.rem- 
buru, ser. III, anno 15 (1885), p, 31; cfr. Piiblications de la section historique ile riustitnt de Luxeiubourg, tora. XL, 
p. o/ubi insignitemeritatemihiexprobratquod italicam originem vindicare voluerim codici Epternacensi, dc quo numquam 
coffiUvi; Wattenbach. Anzfiuer der gerynan. Mmaeuw, 1809, p. 289; Hevue celtique, tom. I, p. 26-34 ; Neues Archiv, tom. XII. p. 234; — (5) Samuel Berger, IHnl- de la Vulgate, p. 52. - (0) Beda, Hist. eccl., V, 1. — (7) lietract. in Actus 
Apost., c 1 : Liber marlyrologii qui beati Hieronymi noraine ac praefatione aUitulatur. quamvis Hieronjraus illius libri 
non auctor sed interpres. Eusebius autem auctor exstitisse videatur.» — (8) De his vid. Bedam, Uist. ecd., V, 10 ; Alcuinum, 
Vit. Willibrordi, I, 1-6. 

originem [IX] 

originem ducebal, et in qua pater eius Wilgi^us proprio nionasterio praefuerat. lisdem, nempe l.d. 
anglicis, originibus congruit quod in Epternacensi frequentior est mentio sanctorum Italiae 
inferioris, praecipue Campaniae. Nuper enim vir doctus Germanus Morin, investigatis Bibliorum 
codicibus, in iis qui apud Anglos Saxonesque descripti sunl, mira vestigia usus lilurgici olim 
in Campania vigentis detexit (1), idque recte rettulit ad Hadrianum, Neapolilanum monachum, 
qui cum Theodoro arcliiepiscopo an. 668 a pontifice Vitaliano missus est in Britanniam, ut illius 
regionis clerum sacris disciplinis imbueret. Ad eundem fontem redeuut inlerpolationes quaedam 
codici noslro propriae, quarum elenchum accipe : 

VI id. ian. In Brundi{sio) Leuci. k. sept. In Casino Conslanti. 

III id. feb. In Vulturno Castrensis. IH non. sepl. !n Caudis Vilaliani. 

XIIII k. mart. In Camp(ania)Cumas(2) nal. lulianac. VIIII k. oct. In MisenoSossi. 

XIII k. aug. In Casino Severi. III k. nov. In Comsa Maximi. 

Xilll k. sept. In Fabriteria Magni. non. nov. In Ecas Marci episcopi. 

k. sept. In Apulia Felicis et Donati (3). XVI k. dec. In Capua Augustini et Felicitatis. 

Neque desunt alius generis additamenta. Hic non inutiliter commemorabuntur quae ex 
S. Laurentii passione petita sunt ad dies XIII kal. mart. et X kal. apr. lUic recolitur S. Folychro- 
nius Babylonis episcopus, hic SS. Parmenius, Elymas, Chrysoteles presbyteri, cum sanctis diacombus 
Luca et Mucio, de quibus pleniores nostri codices concorditer silent. 

Inventus est a Rosweydo liber pretiosissimus, qui hitebat in Garlimsia Treverensi, nescio quo 
casu a monasterio S. Willibrordi extorris. Antverpiam delatus, ibi tanto loco apud Bollandistas 
habitus est ut Balthasari Moreto persuaderent eum in laminis aereis excudere. Non tamen ultra 
XII ical iulias labor ille processit, contra nitentibus Epternaci monachis et suum codicem repeten- 
tibus Neque ex laminis excusis editio umquam facta est; atlamen lamiiiae exstant Antverpiae 
in musaeo Plantiniano; inde a. 16*30 novem exemplaria expressa sunt, quorum unum, Uacheno 
missum, possidet nunc bibliotlieca Parisiensis (4) ; alterum certe habuit Florenlinms dono datuni 
ab Hensciienio, qui etiam ei communicavit quod reliquum erat codicis; demum, m Propylaeo ad 
tomum II Aprilis, socii Bollandiani specimen scripturae salis amplum exhibuerunt. 

Ber~ codex 289, in eam bibliothecam dono Bongarsii venit ; Mettensis olim fuit Oblongus 
p/ sainturae VIII saeculi vergentis ad finem. Lineae binis columms distr.buuntur Deest 
uuim" qttenJ. unde fit ut textus desinat in XI kal. dec. et desiderentur 33 d.es. a n nov. 

^^ ^VmarSnibus adiecla sunt festa mulln ecclesiae Mettensis propria. qualia sunt deposiliones 

allatae a Ch.odegango episcopo cum corponbu. SS. Njuan «1 ^» g^'^; ^^^^^^ 

Gcziae deposita suut; reliquorum ... H.lar.aco ■""• "t^ ' a ceuit iTa ut Nabori soli templum 
migravit a.que i„ L--hame,.i monaster.c^^^^^^^^^^^ -^t. ^^^^^^^^^^^^^^ ^ ^„J, , 

dedicarent H.lanace.ises monach. ( ). H.nc duo lesta Utrumque 

Na^arii et ^17 kal. ociob. TransloUocorpcn.s^ N or. f f ^ ^^,^^,,^;^ ^,,,,,,,, penitus 
exhibet codex nostei-, idque p.ima mai.u, quae ceieias (1) 

cfp 
riun 
diebus 
BuUeti SS., Oct. tom. XIII. initio. eiapographoW. Arndt. Nosedmius.xc nui tnt raenses insignem 

Hic^nosgratos testan opor.et erga praefectum '^'^^^^'^^^^^^^ qui per aestivas 

librum a suo domicilio abesse passu. est. Neque s.ne ™ ^" ^ / ~ ^,,^„Urum cum codice conferendarum. - 

vacationes annorum 1892 et 189:i dum ego marmo '''y'' '''']'' ^^TZeli p 141 et sqn. Additiones Mettenses vulgavlt 

(6) De hoc necrologio cfr. quae d.sseruit V. Ebert. -^^'-^"^ '^l^^] ^/d., .n. 705. 766. 

E. DUmmier. Forschungeu :. deutschen Gesvhichte, tom. Aiu. p- o^. v ; ^^^ Iieglexit. L.D. M 

. .. . * oMto inmitn 766 uui transiationum earuni 

neglexit. Quibus commemoralionibus evnicitur nou ante annum /oo, ^ui 

fuil, esse descriptus ( 1 ). . . • pivitate suum 

Exemplar ex quo descriptus est Biturigis allatus fu.sse v.detur, "'^' '" f ^^^f ' /"J^ 

antiquarius co.^fecerit apographum. Huic e.iim insunt festa B.tung.bus p.opr.a, quae .n al... 
frustra quaeras : VII kal. sept. Belurico, translatio corporis s. Sulpitii et 
dedicatio ip^ius basilicae. 
X kal oct. Beturico, vico noncupante Libroso, s. Sil- 
vani et Silvestri. 
VIH kal. oct. Beturicas, dedicalio basilicae s. Desiderii 
episcopi et martyris. 
kal. oct. In Gallia, civitate Beturicas, dedicatio 
ecclesiaes. Stephani protomartyris. XVII kal. nov. Beluricas civitale, depositio s. Ambrosii 
episcopi et confessoris. 
VII kal. nov. In tcrriturio Beturico, monasterio Longo- 
reto,translatioSiggeramnictdedi[ca]tio 

basilicae ipsius. 
kal. nov. In Beturio, Gortonis castro, depositio 
Rumoli presbiteri (i2). In eo etiam exemplari vel in aliquo ex progenitoribus «ius ^^^"f . ^"*^^^^f ^,!'*; ZTcfm 
appositi, mox in texlum recepti suut, nempe Brigida (kal. feb.)(3), Patncius (XVI kal apr.), Com- 

^'""MlIni'Fetrei codex Bernensis, qui pleniores quam ceteri servavit notas locorum. cmtatum, 
viarum, coemeteriorum. Quod multis exemplis illustravit Rossius noster tam m suo B.lletUno 
quam in tomis Romae subterraneae, Ceterum non ea tantum Romana festa m codice nostro occur- 
runl quae et in aliis, sed quaedam habet propriu, serius, ut videtur, adiecta. Ea sunt : k. ian. Marlini martyris (4). 

III non. ian. Romae Antheri papae. 

XI k. feb. Anastasi martyris (5). 

X k. feb. Romae Emerentiani martyris (6). 

III id. feb. Romae Caloceri Parthemi inai-tyrum. 

XVI k. mart. Romae Zenonis martyris. 

II id. mart. Rnmae Leonis episcopi et martyris. 

XV k. apr. Romae Pymeni episcopi. 

Vini k. apr. Romae Cyri martyris. III id. apr. Romae Leonis papae. 

IIII k. mai. Romae Vitalis martyris. 

II id. mai. Romae Isidori, Bonefacii. 

VII k. imi. Romae Simmetri martyris. 

VI k. iun. Romae Restituti (7). 

II k. iun. Romae Petronillae virginis. 

XV k. sept. s. Martini papae urbis Romae et mar- 
t)Tis (8). 1. B. R. 3. 

Insif^ne fraf^mentum Laureshamense, constans paginis quinque compactis cum codice Vat. 
Palat. ^238, heic primo in lucem prodit in columna II; a die VIII kal. ian. ad diem pridie non. 
ian. et a die VI kal. febr. ad pridie kal. easdem. Feliciter servatum est ex pretioso exemplari saeculi 
fere Vlll vel IX, ipsius facile coenobii Lauresiiamensis, unde totus codex videtur oriundus. Eius 
primam notitiam' habui ab Emmanuele Scheistratio, qui in codice Veneto Marciano XIV, 78, 
p. 37-41, illud transcribendum curavit tamquam desumptum e cod. Palat. 283, hac snhiecla anno- 
tatione. " Fragmentum lioc desumplum est ex tribus foliis, quae librarius initio et iii fnie Codicis 
posuil, ut solent Manuscriptorum compactores, unde colligere licet, quae olitn negligentia fuerit 
l in asservandis prestantissimis et Antiquissimis manuscriptis. Quanlum enim ex scriptura coni- 
cere licel, hae membranae ante tempora Caroli Magnus (sic) exaratae sunt; et continent par- 
" tem vetustissimi Martyrologii, cuius meminit Gregorius magni (slc) epistola 29. lib. 7. ind. 1 
l ad Eulogium Patriarcham Alexandrinum „. Sed cum a cod. Palat. 283 tanti pretii membranae 
prorsus abessent, et volumen ipsum recenti artificio restitutum et denuo compactum appareret, 
fragmenti iacturam maerore summo deploravi, artificis neglegentiae, fortasse etiam furlo, imputan- 
dam. Neque ulterius quaesivi. Nova autem codicum Palatinorum recensione inslituta, praeter spem 
fauste feliciter accidit, ut collega meus Henricus Stevenson, cui primo codices exoutiendi trade- 
bantur, deploratum fiagmentum reperiret in codice Palat. 238, non 283, quemadmodum errore 

(1) Iramo nequeanteannumTTOiIicerem. siconstaret de lempore S. Ambrosii Cadurcini episcopi, cuius depnsitio ad diem 
XVII kal. nov. reperitur. Sed qui eum a. 770 obiissestatuerunt, Id nullo argumento comprobarunt. Vita S. Arabrosii (Act. SS^, 
Oct. tom. VII, p. 1046) nuUum praebet teraporis indicium, sed neque diem obitus annotat. — (2) Indicium exstat leve quidem, 
sed non omittendura. codicem illum qui Bernensi fuit exemplar pertinuisse ad S. Symphoriani Bituricensem abbatiara ; in 
eo enim vipilia S. Symphorlani XII kal. sept. eximioquodam fervore recolitur : Vigilia sancti ac heatissimi Simforiani 
miirHfris. Sl ita est. mireris nullam V id. nov. de S. Ursino mentionem fteri. cuius sepulcrum in monisterio illo servabatur 
(Greg. Tur., t;i. ronf., c. 10). — (3| Brigida etiam in Epternacensi recolitur. — (4) Hic agitur de S. Martina Romana, ut 
in Parvo Romano et celeris apparet. Etiam Uich. et quidem plenius distinctiusque : liomae, Martinae martijns. — 
(5) Etiam in E. sed alioloco ettenore. — (6) Est S. Emerentiana, quae otiam in Corh., Hich. et quibusdam aliis norainatur. 
— (7) Redit in omnibua IHI k. iun. — {^) Hoc ex Libro pontificali, ut videtur, derivalum est. ut superius natale Antheri 
papae. Sed error est in mense; in Libro enim pontificali Martlnus depositus fulsse dicitur .VV k. oct., nonsept. 

Schelstratius M 

I. B. R. Schelslratius posuerat. Quare Ihesauri iterum recuperati laus sit tola penes Henricum SLcvei.son 
virum aeque doctissimum atque diligentissimura. De quo invento ego el ille ipse egunus m mu. 

"' IjJ^ulatpretium Kuirfragmenli in eo consistit, quod exemplar exhibet unicum martyrologii 
hieronymiani plenioris, in quo nonnullae adnotationes historicae ex Acl.s martyrum ad.ectae un 
ad dies VIII kal. ian. III kal. ian., kal. ian., pridie non. ian. Quae ab alns omn.bus cod.c.bus 
absunt neque sunt addititiae, id est secunda manu in eum codicem vel ... al.quem abum unde 
dhecte pe.Kleat, insertae el alienae a textu archelypo codicu.n nostrorum om...um, sed bmus 
ab orLbie propriae et genuinae. Nam praeler harum annotatio..um st.lum, de eai-u.u ant.qmlate 
Is testantem Id diem pridie non. ia.' manifestum est compc.dium Acto.um .nartyr.s Cyz.cen 
en loco nrius exstitisse deb.de esse reseclum. Ne.npe unus codex Wissenburgens.s eo loco servav.t 
verba .«r S L c J.unde incipil a..no.atio hi.to.ica; quae in reliquis exemplar.bus om.r.bus 
ru.'t om ssa lamquam supe.flui et cum textu detrut.cato male cohaerent.a. Qua.e cla.e pa t 
^;:r^Z^ ex -- -yn^ - f^^^ ^- -at l^S^^^-ST^ 

thecae regiae n. 207 (AnaleOa ^^'''"''''''!'''^;^-J^^^ desunt et 

tamen omittuntur verba cum essd episcop, pin,s. quae ... supei.oi 

congruunt cum codice Lau.eshamens.. nnavtvrnm in martyrologio hie.o..ymia.)o anti- 

Haud mirum contigit ..obis excerpta ^^^^^^'^."^LL ,nari„ qul per 

quiore reperiri. Cassiodorus en.m "^«''•''^^^°\ '^^' '''""V.l. X^ sancti Hiero,,,nn ad 

lunn orbern ierrarun, floruere, eas quaere..das monm^ InZ c xxx..). Hiero..yn.i epistula 

arornaiium ei EeUe.orum (^ ^^Z'^.^^^^^:^^-^^^^^^'^ '"'^"^^'^"^^ 
(certe supposititia) ea est. quae leg.tu '1^'°"^''^ ta-mento Laureshamensi reperto, sat.s, 
kt verba Cassiodori, ''"^.tatum va de e^t .^ „ ^ ^^ ^^^,^ ,„^,,^.,„„ 

ni fallor, liquet ea resp.cere '^artyrolog.um l^^e,o..>m.anu ^^^^^^^^ ^^^^.^^, 

sinceris et antiquioribus. Quae resecu.t aucto. ^^^'^'"PI""^^ J^ ,^« ,^,. ^ p.aesto fuit clerico 
quippe dies tantum natahtios et >°^a ;.««-"»' a-^^^^'^^^^^^^^ I,,',, ,,.i„ hac iHac 

Ussiodorensi, minus ieiunum ^^'^^^^.ll.^^^^^Z^l^^^^^^ in codicibns plenioribus. 
pauca ex Actis marly.um .n ™'".I'"f "'^^.^^J' ' •' ^e.isis expressum testimoniu.u legitur textus 
l, ad VII id. ian., non u.,o n, ^^^^T^^^. ^oCac.S^. Quare fragme,.tum quoque 
S^i ^::S:a;:;rr:r^— ":i -os pervenisse probab.,ius existirao, quam d.recte 

plenius serva.ae, quam in ceter.s f-^"- ^,^,-^'^ ^*; ', J d^em pridie kal. ian. rectissime adsignantur 
Rogatia (lege Bogantina), Dom.na,.da « '« "^' J^ Bon,a soiierranea.ion.. l P- 176, col. IV, et 
coemete,io lordanorum via Salar.a (^f ^'"' '«''" '"^"^;: ' " ,,, m reliquis exemplaribus desideratur. 
cfr.cum p. 207 .iBuU. ,rArch. ":'-^';."''"' '''^P^ b dae vulgo censetur, ea annotatio topog.-apb.ca 
In duobus tamen codicibus >--';;.f -^^;;" ^ ^gl lectronis plenio.^s formae Laureshamens.s 
coemeterii lordano.um appa.et. Qua.e ai quou u^s g 
dTliem pridie kal. ian. Bon.ae ^---,-7^^,;' ^ "ieium lectionis .opograpbicae falso 
Denique in f.agmento Laureshame..s. aud ciees ^^^^^^^^ ^p.^^^p^^ ^„^.„„, 

suppleme,;to vitiatae seu inte.pola.ae. ^^^^^^^^^:;,, eobco dissiium esse cer.o lique . 
positns in coeme.erio P.isc.llae; cu.us .e^ um ,o..g .^.^^^ .^^. ^^^_.^,,^,^ esse debu.t; 

btra^;;:::"-:"^- -^^^^ -* - -^^^' - '-'- '--'■ 

mianum fragmen.i Lauieshamens.s. 4. 

Codex Paris. lal. 12410 j. D •- Int 124)0 17767. - Codex Paris. lal. 152*1" 
C. - Mar.yrologiun. Corbeiense n.ains, ^^^' ^^"ll^ll- „.,,„,;„, ,aeculo XVll in biblio.heca.n 

(1) Vide quae scripsi in /,•0.»« .oU.rranea, .on.. I. p. tOO et .„. fere 1X11] 
I.B.R. fere XII i 
inler oper 

esl Florentinius; itaque particulas in suigulos ^""\"'^" ^^^^^-^^^f t^^^^^ edilione Dacheriana; cuius 
Lucensis. Ego codicem Paris. \U\0 attente tractavi et contuli cum 
examinis fruclum summatim perstringam. nprrans canitibus. Quaccumque 

Edilio codicem, ut oporluit, minirne refeH, lus P--- ™ ^J™^ uperaddila. tametsi in 
Lucae d'Adiery visa sunt interpolata s.ve ''-«"y'"'' ° , "j 'J^ „ Sjone exhibentur et locis 
codice eodem. quo reliqua, characlere scr.pla, ^^^^ ^^^ '''^^Zm exsectis ab eo, qui 
suis mota ad calcem cuiusque latercuh re.c.unUu. M^^'"''^"^ P^f^,^ ,t vocabulo.um litterae 
volumen compegit, extremae vel p.-.mae vel -^^.ae p u mm nom.^u^^^^^ ^^ ^^^^^^ 

perie.e, quas edito.-, lectore h^"'' '"°">'°' ^ .'^"^ ^^'iff ,' "^^^^^^^^ antiqua mauus adlevit, 

intcrdu.n successu semper felici. Quae s.ve mter l.neas «'^^ ' "'^^^^^^J ^^^ ' ^, i„,eiiegatur, de 
editor neglexit. Haec aliaque vitia edition.s Dachenanae ^''■^ '^°."'''";' '" ' "' ,e,|ior 
■psius codicis origi,.e et h.dole quicqnid, -J-Jig-'- .™" '^''= .^^P^^ XII 

. ^SraerSS..r- ? - sdfr a=: :r ^:^ Pp^i ..^-e Par. 

manu prout potui descnptum, obtuli Domino et patrono nostro beatissimo Petro apostolo.. *o>-^ l^* 
Ter taago Nevelonis prostrati ad pedes S. Benedicti, -'^^.^-^f';.;'^^. %" 
bibliolhecae Co.-beiensi augendae oporam dedit exeunte saeculo XI, ...eunte XII (i). Uen.quc 
f 9 ' ersqq frag..ienta .Lrtyrologii hieronymiani eiusdem Nevelonis manu exarata; ..e.npe a d.e 
VMdusluS ad\ll kal. nov. et V kal. nov. ad X kal. ia.. : ^epo^.ne^ F.^»,na^ 

Pnn^n. .uh ^.'cio ouae cum esset desponsaia viro pagano ef RL rehqua) QVIGV(m)U. Lb^LiUH 

HrLEGEmT Ho"^ NON IGNORANTIA NOVERIT NEVELONIS SCRIPTORIS QV 

pL SlE SVE REMEDIO SCRIPSIT . SED DETRVNGATIONE FOLII EXENPLARIS . QVl 
VERO ALIO REPP^ HOC QVOD HIC DEEST . HVIC PAGINE CARITATIS AMORE 

INSERERE P(ro)(:VRET. Eadem verba e Nevelonis autographo descripta sant ad calcem 
anoer*iphi cod Paris. 12410, deinde deleta. ColUitione instituta alterius exemplans cum ns, quae 
supersmil ex antigrapho, vidi utrunique concordare. Neque idcirco collalio fructu carmt. Ipse 
enim Nevelo apographum (12410) cum autographo suo contulerat, lacunas expleverat, quarum 
supplementa intor lineas vel ad margines annotata Dacheriana editio suppressil; unde iactum est, 
ut hoc martyrologium pluribus locis deminutum typis commissum sit. Quni etiam tolum later- 
culum diei mi non. nov. scriptor codicis 12410 incuriose praeteriit, Nevelo in ima pagma snpplevit : 
editori vero neque hoc supplementum tradere nec saltem de primacva codicis lacuna lectoreni inonere 
curae fuit In nominibus exsecta membrana detruncatis, coliatio utnusque exemplans me docuit 
arbitrium supplendi htteras excisas editori saepe infeliciter successisse, mutatis fnialibus syllabis 
generis mascuhni in femininum et vice versa. Denique, id quod magni facio, leetio unms loci 
in Corbeiensi tantum recensione sincera in ceteris omnibus falso additamento mterpolata. unde 
ori«nnem duxerit, deprehendi. Nempe ad III idus augustas, ubi in hieronymianis exemplanhus, 
quotquot ad nos pervenere, post Tiburtium martyrem sepuUum via Labicana errore manifesto 
inseruntur loco aheno nomina Valeriani (et Caeciliae), exemplar Corbeiense fallaci caret mter- 
polatione Quare eius auctoritas haberi potuit praestantior ceteris omnibus; quippe quod descriptum 
videretur ex antigrapho puriore, scilicet confecto antequam mala manus emendare praesumens 
lectionis integrilatem depravaret (4). Verum immunitas a communi textus depravatione m recensioiie 
Corbeiensi aliis locis haud perstat. Neque ad diem III idus aug. ea intogritas ab ongme constitit. 
In autographa enim Nevelonis scriptione vidi primo nomina interpolata haud detuisse; postea, 
errore deprelienso, deleta esse. Qui apographum confecit (cod. 12410) deletas litteras noii 
descripsit. Sic recensionem Corbeiensem a communi ceterarum origine et fonte alienam haud esse 

ipsa Nevelonis manus manifeslat. . . ^, , . . ,. 

His expositis, nemo non intellegit cur in variis lectionibus recensioms Corbeiensis annotandis 

(U ^vinl ed in 4°. tom. IV, p. 617 et sqq.; ed. in fol., tom. II. col. 1 et sqq. - (2) Tom. XI. col. 473 et sqq. - 
m Delisle U Cabinet des mss. de la bibl. natiouale. tom. II, pp. 118. U9 ; Ilist. litt. de la Franc, ed. Paulin Paris. 1808. 
lom VIII p 590 et sqq.; cfr. Catal. codil. hagiogr. lat. bibl. nat. Paris., ed. a sodalibus Bollandianis. tom. I. p. 486 : 
codex. cuius hocloco meminerunt hagiograptii Bollandiani, passionarium continet. minime vero martyrologium. - (4) Gfp. 

Romasott, lom. II, p. xvni et sqq. 

(COl. [Xlll] 

(col. III) uUiusque codicis tamquam unius eiusdemque exemplaris lalionem habuerim, edilionis ib.b. 

Dacherianae nullam. • -j , v 

Martyrologium hieronymianum Corbeiense ad formam recensionis Lucensis, id _esl ron- 
tanellensis, multo propius accedere quam Eplernacense, iam Florentiiiius agnovit (p. 3/). guare 
eius varias lecliones recensui una cum Fonlanellensibus (col. III). Annolationibus voro lam.hae 
Fontanellensis carel. Quae cum ita adieclae sint mai-lyrologio, ut cum eo coaluennt inlcr annos 
756-77"2 (vid. comm. de codice W), adhuc antiquius opinor fuisse ant.graphum, unde peiideat 
recensio Corbeiensis. Prima origine idem est ac Fontauelleusis, antequam liuic pecul.ares annotatio.^ 
eius coenobii accessisseut, vel autequam eae receptae essent e marg.n.bus m corpus martyiolog... 

Eadem fere condilio est codicis S. . ■ nr. u^um..oc 

Haec recensio carens annolatiouibus Fontanellensibus habmt suas ^^^^-^^^^^^^^;^^ 
Ouarum praecipua est nonis iuniis translatio Corbeiam corporis S. Praecordn, cmus tempus 
yudiuiii [jiaei^iijua c ooo „* QAa n\ vix ante medium g tur saeculura decimum 

Bollaiidus statuit quaereiidum mter an. 932 et 942 (1). Vix anie m«"™ J 

Dertincere videbitur recensio Corbeiensis, quahs ea ad nos pervenit. Sed Nevelo appicto sigi o 
mt:;rhuius tra"lationis aunotationem ad marginem esse traiisfere.idam; quare eam ludicavit 
addilitiam mininie veio ab oiiginc recensioni Corbeiensi piopnam. p,„,in,n 

Hu"*vecensioni competit insignis praerogativa, qua cetens omn.bus vere F-^t. P 

mihi nondum clare liquet. studiose brevialum agnosco. Sic 

Deiiique textum Corbeiensera J^TMdu eidem ve^^^^^^ Liciuio residua e particuta 

ad III no.i ian. verba et rebqua, ad VII idus ^asaen ve « Nevelonis. 

historica pleniore suppressa -"^ 1^-^-" o^iicemSeicS qu omniura plenioruin aetate 
[Mihi res ita se habere -^e ^ v^ od - p^^.^^,.^^ ,,,, ^„, 

— -e? diS^-ea^de^^S:;: S -^^.^^J^^^^ 
Ex iis additamentis ea subter composui quae ad Gall.am spectani. VI id. ian. 

id. ian. 

m k. feb. V id. feb. 
id. mart. 
XVII k. apr. 
k. apr. 

IIII non. apr. 

non. apr 
XII k. mai. In Gallia civitate Belloacus passio ss. 

Luciani, Mariani atque luliani. 
Ambianis inventio s. Firmini episcopi et 

confessoris. 
Gala nionasterio depositio Badechildis 

reginae. — Corbeia monasterio dedica- 

tio basilicae s. lohannis evangelistae. 
In Parrona nat. s.Fursei confessoris. 
Obiit Ratoldus abbas (2) bonae memoriae. 
Natale s. Gertrudis. . . 

Iganon monasterio depositio b. Uaalarici 

conlessoris. 
Luxovio monasterio depositio Eustasu 

abbatis. 
Et alibi (3) Arulfi episcopi et conftssons. 
' Everduno depositio s. Marcellini episcopi 

et confessoris. 
Gentulo monasterio in Gallia depositio 

s. Hicharii. .. 

Ambianis civitate nat. ss. Agn et Gioh 

martyrum. . 

Gorbeia nionasterio translatio corpons b, 

Gentiani martyris. 
Corbeia transhitio corporis s. Praecordu 

conf. . .... 

Octaviani pontificis (4). Ambiams civilate k. iul. XIU k. aug. 

V k. aug. VI k. mai. 
k. mai. 
VIII id, mai. 
non. iun. 
V k. iul. 

neque eraortuahs dies cum v It. lui. concuini.. inventio ss. corporum Fusciani Victorici 
atque Gentiani martyrum. 
GinomannicoAnisolamonasteriodepositio 

s Karilefi presbyteri et confessoris. 
Ilnon.iul. Depositio s. Goaris presbyteri el confes- 

soris. , , ... 

Gorbeia monasterio dedicatio basiUcae 

b Stephani protomartyris. 
Gorbeia monasterio dedicatio basiUcae 

s. Petri apostoh. 
In territorio Parisiacensi, in ipso loco 

qui dicitur Lupera, passio s. luslmi 

marlyris. ... 

Ebrocas civitate natalis s. Taunm episcopi 

et confessoris. 
Ebrocas civitate natalis s. Landulfi epi- 

scopiet confessoris. ^ _ . 

Ambianis civitate depositio s. Firmim epi- 

scopi et confessoris. 
IIII non sept. Stabulaus RemacU episcopi et confessoris. 
im non. sep ^ ^^^^^^^.^ nionasterio dedicatio basih- 

cac s. Martini ponlficis. _ . 

non. sept. Passio ss. ThothaheUs et sorons ems 
nomineBebeae(o). 
XI k oct Gorbeia monasterio dedicat.o basihcae 
domni Albini et MarceUini episcoporum. k. aug. lU id. aug. 
id. aug. 

k. sept. L.D. BoUandiani eos sanctos nominant. VII L. D. [xivl 

VII k. oct. 

k. oct. 
VII id. oct. V id. oct. 
XV k. nov. 

X k. nov. In Gallia Ambianis civitatc passio s. Fir- 

mini episcopi et marlyris. 
Treveris s. Nicetii. 
In Gentulo monasterio translatio corporis 

b. Richarii conf. — Corbeia monasterio 

depositio Teofridi abbatis. 
S. Nicasii { 1 ) et aliorum martyrum. 
Ebrocas civitate natalis s. Aquilini epi- 

scopi et confcssoris. 
In Gallia depositio s. Gratiani martyris{2). VIII k. nov. 

k. nov. 

XVn k. dec. 
V k. dec. III id. dec. InGavalis depositio b. Hilarii episcopi et 

confessoris. 
Festivitas omnium sanctorum. — Baiocas 

civitate s.Vigoris episcopi et confessoris. 
Depositio s. Machuti episcopi. 
In civitate Regiensi depositio s. Maxtmi 

episcopi. , . 

Post nomina ss. Amhianensimn Victunci et 

Fusciani additur : et Gentiani. Salis aDmret Corbeieuses et lotius Ami,ianensis dioecesis festivitates hic permultas recenserr sed 
„on de un e nea nec tanlum vicinarum, sed et remotarum ecclesiarum. Ebro.censes ep.scop. 
recoluntur ..'^ unde conici potest cum ea .egione necessitudine aliqua textum nostrum coU.ga..]. LB. R. S ^ Martvrologium Se..onense cod. Paris. Nouv. acq. lal. 1604, cod. Vat. Reg. 567. - E marty.o- 
wio l.ieronyn i mo plenio.e ad usum ecclesiae Senc.ensis f.agme.itum tantum supe.-esse ..i cod ce 
Va R g Tb7 Si.. /^..« son., tom. II, p. XIII. XIV ; multo maior eius pars, ,. e. ab .n.t.o ad VI .dus 
iuis dende in..otuit, repcrto codice olim Aurelianensi, cuius varios casus b.-ev.ter e.wrabo E 
co noWo FlorLensi S. Benedicti an. fere 1798 codex membraneus saeculi circ.ter X perve.i^ ad b.bi.otl.e- 
rie ia. e..sem, co..tine..s mar.yrologii ..ostri pa.tem semestrem a natal. Dom.n. ad VI .dus « 
Tc4 con.pactus rum l.actatu .nulilo Alcuini de virlutibus et vitiis ; totumque vo u.ne.i tunc , otatum 
e. , r4 Sed in locu.,. prioris partis huius volumi..is alia fragmenta va. a raude subst.tuU L.br.us 
«eptumque ma.ty.-ologium vendidit i., Britannia an. 1847 bil,liothecae Ashburnhamens.. E.us ve.o 
apogr pl um confec.um exeunte saeculoXVII mansit in bibliotheca Aurelianens,. .dque m.h. descr.bendum 
Jm-avi an 1884. Inde Leopoldus Delisle an. 1883 edidit excerpta, i. e. quattuor pr.mos tot.demque ult.mos 
dies mariyrologii et om..es Nolas Semnenses, necrologium nempe, plura histonca al.aque ad Se.io- 
ne. sem cilita.i et regionem pertinentia ad margines .nartyrologii annota.a (3). Den.que an. 1888 ve us 
codex Aurelianensis u..a cu.n ceteris Asbburnhamensibus furto ereplis e bibliothecs f f '«."^"" f " >" 
nalria.,1 cu.ante Leopoldo Delisle, positusque esl in bibliotheca Par.s.ens. Nouv. acq. lat. 1604 (4). Tu.ic 
colle"a"...eus Ludovicus Duchesne martyrologii Senonensis ex ipso vetere cod.ce apographum 
fidelissimum mihi confecit, servata versuum divisione, quo usus sum in annotanda var.etate lect.onum 

''°'' Codex Vat Reg 567 memb.aneus in4°,saeculi X servat eiusdem martyrologii plenio.is Se.ionensis, 
de quo .lunc usque dixi.nus. alteram partem a die VUI kal. aug. ad nonas septembres. Cetera des.derantur. 
Sed martyrologii continuatio usque ad fi.iem a.mi in codice Reg. 567 suppleta est memb.an.s al.a manu 
descriptis saeculo fe.e X. forma. quam dicimus breviatam sive co.itractam. Hunc cod.cem cum .nsp.ceret 
Leopoldus Delisle, a..imadvertit h. eodem volumine compactum esse sacramentar.um .lem Senone..se, 
ad cuius ma.gines exa.atae sunt eae, quas appellat Notas Senonenses, eiusdem generis atque ,llae, quae 
adiectae sunt martyrologio, ut videatur tum marlyrologium tum sacramenta.iun, in u..um idemque volu- 
mcn Senonense olim fuisse conglutinala et scholiis historicis aucta. Ideo Delisl.i an,mu,n subnt sagax 
susnicio codicem Vat Reg. 567 et Au.elia..e.,sem eiusde.n libri partes olim fuisse (6). Id .ta re vera esse, 
codice Aurehanensi in patriam .-ecepto et expenso, nunc certo agnoscimus. mas &«o««<.e,v necrolog.cas 
et historicase codice Vat. Reg. 567 edidermit G. Julliot ct M. P.ou, Le Livre des rehques delahbaye de 
Saint-Pierre-le-Vif de Sens. Sens 1887, p. 149-15-2. Tijxtu.n n.artyrologii inde .nih. summa cura 
desc-ipsil He.,ricus Stevenson. In an.,otanda varietate leclionum ex utroque cod,ce, tun. Par.s. tum 
Vat. Reg. quicquid ad Notas Senonen.,es pertinet neglexi, utpote a martyrolog.i nostn lextu prorsus 
alienas et superadditas saeculo ad su.nmum decimo. 

Quas inter illam particulam i.i primis .nentio.ie dignam repu.o, quae ad extremum mensis 
decembris adiecta esl : In Senones beatorum Saviniani et Potentiani episcoporum qm a pontifice romano 
ad praedicandum diredi eandem metropolim marlirii sui confessione illustrem fecerunt. Et ,n eandem urbem 
in villa quae vocatur Erdona, sanctae Colnmbae praeclarae virginis et magnae constantme martms quae ma,,m 

(l)Huius marty.is pagi Vilcassini menliu est apud Csuardum ; is est quem recentiores ei.iseopum Rotliomagensium 

pium fuisse voluernt'- (2) Territoni Ambianensis. non '-f / ,'^-''- '-^' " .(^^^^^^^^ '^"'^^T IT^ 
;„a»«»c«(. de ,a hM. d-(Mean. >n Sotices el extrnit. des ,«». de la b,bl. nat. de Pam. om. XXXI, P 1, p 403, 424 
,qa - (4) L. Delisle. Catalogue des mse.de.fond. Libri et BarroU. Paris, .888, p. 46. - (o) In cod.ce, ut numer. 
quaternionum et foliorum edocemur, desunt inilio integer quaternio cum duobus folns secund. quatern.on.s ; .nde esl ut 
pistularum .ndiclsque aposto,o,.um nullum appareat vest.gium. Fol. nunc 1, »'''" "' /'^ '""'^'^^'"^XI^Vr"»" 
n't*l.c.,s s.«cto«.m. Vm k. iarn.aru. etc. Neque plura habuit apographum saec. xv.;[L. '^.l. - (6) "el.^le, Mem. .,., 
d'aneiem mcramentaires in Mem. de fAcad. des imcr. etc, tom, XXXII, P. 1. p. 1I..--10/. 

lumensique 


[XV] inmensique superata valitudine rogi mucrone cesa et capite truncafa quae Aureliani spurni.^simi mperntoris 
implever. iussa. De Saviniaiio et Potentiano, hac inserta particula, intrusis in martyrologium hiero- 
nymianum Senonense cfr. Duchesne in BuUetin rritique, 15 mart. 1885, p. 188 et sqq. 

Varietatem lectionis huius textus martyrologici plenioris usque ad nonas sept. recensui m eol. 111 
una cum codicibus famihae Fontanellensis. Annotationes quidem Fontanellenses absunt a textu 
Senonensi hiitio martyrologii ad calcem laterculi diei natalis Domini adnotatum est : et dedicatu, bnsilice 
beatorum aposlolorum, quae postrema verba eadem raanus emendavit : beafi petri apostoh.Qno loco ueril 
haec basilica beafi Petri apostoU, me latet. Martyrologium certe Senonense accedit ad formam codicum 
Fontanellensium : neque coenobium Fontanellense ad Sequanam alienum est a regione, cums propnae 
sunt huius codicis Nntae Semnenses. Quare non sine causa varietatem lectionis S inserendam censuimus 
in columna UI. Ceterum in texlu Senonensi insignem locum notandum moneo ; m quo uno lectio 
integra exhibelur, in ceteris codicibus cunctis truncata. De Luciano nempe presbytero Antiocheno ad Vll 
id. ian. in S legitur : qui quatluor partibus factus (lege fracfus cum codice M) est .n mare n.ssus aha d<e 
inteqer esl invels. h. codicibus Bernensi, Wissenburgensi et ceteris Fontanellens.bus exceplo L, posl 
Sl' PS'( adiectum : et retiqua. In Lucensi et in Corbeiensi particula histor.ca ae.mM m fact,^ est. 
om a form a "^ retiqua. Quid heic supp.essum sit, ab uno tantum codice S discmus. Ac a n.artyn. 
Lu a.VAnTiocheni vadis rrfodis, inde a saeculo IV, tradita sunt a cathol.cs e ab ar.a,..s (1 ) ; de e.us 
veio corpore p.-odigiose reslitnto in integrum, postquam diff.act..s erat, mem.n. unus codex S 

rSubiu,.ge..dun. duxi elenchum commemorationum quas proprias i..de a pr.maong.ne codex habu t^ 
Eae p.ta .na,.u notatae sunt in integra pergamena. non super rasuram aul .n marg.ne et manu 
posteriori, ut suul iUae notae Senonenses. I. B. R. k. mai. 

kl. mai. 

XVII k. iun. 

V k. aug. k. aug. 

XV k. sept. 

III k. sept. k. sept. Eleutherio presbytero et Rustico (dia- 
cono 2' m.) 
In Onellico Nanto monasterio depositio 

Marcumabbati(4). 
Incivitate Fausiana Rosolae (5). 
In Abrincatino Patricii abliatis. 
In lerriturio Turonicae civitatis. Lucas 
castro, depositio s. Ursicini abbatis el 
confessoris. 
Baiocas depositio Exsuperi episcopi. 
Mettis depositio Arnulli episcopi. 
In Mellizano Rausbace monasterio depo- 

sitio Agliyli abbatis (6). 
In Parisiaco Novienle depositio s. Chlo- 
doaldi regis (7). L.D. k. mart. in Dininse DavigiUsi. 
id. mart. Et in Garralis monte Rosario spinoso 
Regoli (2). 
XVI k. apr. Patricii episcopi. ^ 

VIIII k. apr. Hierosolymis crux portata m campo bal- 

vatoris. 
VIII k apr. In Baiocassino ad duos Gemellis (3) depo- 
sitio Magnovei abbatis et lohannis epi- 
scopi. 
VI k. apr. In Baiocassino Golonica vico depositio 

Honorinae virginis. 
III k apr Silvanectis depositio Reguli episcopi. 
minonapr. Luxodio monte r^orm/. : Luxovio mona- 
sterio) depositio Austasi abbatis. 
X k. mai. Parisius inventio s. Dionisii episcopi cum 

' E. „0. i„.»c„,o .„.,,1 ..,™ ,„e «^^^—ZZ^t^^r^^t^^ 
S»o,»,«m, „e,u. Iterl po« ul illl .c*.,ae ,„de .b -o e.«la »,,, ^,^.^^^^^^ 

kal. nov. et codex deficit in septembn.] 

6. 
W - «.,lv,,lo,l„„, Wl„„b„„e„.c .codlceolim Bl„m.„. (i. >■ He»» .«.« de Bl„n„, n„„c 

"sr::' co::s's"s:^L,b„,^„« .,™ *,„.,,; j;- ,;--,«■=. :£ 

cum cur ei dede.imus, infer.us exponam. (Martvrologii) impressione „ i.ieunte an. 1668; 

Codicem Flo,-enlinius accep.t " f-;,^\^« ''^^.^ J^ j.etioso exemj.a.i poluit pa.ergon adicere. 
quare,.o....isiadca,c.,nvol.m,..uM. n^ qq^^^^ reio). quarto, ut dicu.... fo.io compactum, 

" Memb.-anaceu.n voluniei, est (ipba rio.emi.i 

„ ■ isQ, _r". .■•nl eliam habet /«-7«i> in fine laterculi. In Tamla- 
(1) Batiffol, U. Pas^ion <(,,• .nn> l.ncien ''•'"''''^'''^^P;;;.^,,':,;^;,,;-, ,,,,,.■ et aliorum llll. De quo Regulo aga.ur plano 
cten i „ost Ir,gen„ae haeo verba occurrant : ^N'""«' '"'«'«"'" ,';P"'/ _ (-^^ F,„,i,„,, eivitas episcopalis Sard.n.ae fu t 
nesc . - (Sf Deux-..umeau, (Ca.vados). - (4, «-'" X^^i" '^ , ,„:. kus.anae no.uen (immo Fausa.iae) opp.do 
tempnre Greg, M,. E,.. IV, 20 ; ii,ce,.tus ^^^''"^^' ^X^^^^^Vter Sardus hodie commemo.a.uHn h.eronym.a o 
Terranova indiderunt (cfr. C. I. /-.. tom. X, p. «^^)- S.mpijc."» P V ^^.^^ .^ j^^^^,,„ ^, r,,„,,,,„ ,„ven,tun 

,uocum Acta ,uaedam coniungun. ^^^ ^^;^-' ^^Z^^t^^^l-r^' abbatis. - .7, S. Ambros.us Senoneua.s «u, ad 
De his cfr. .icla S^. ad hunc d.em. - (6) S. Agh" • adscriptus est. 

diem III non. sept. indicatu.' tamquam 1' manu relatus, revera m „p„me I, B. R. I. B. H. [XVl] 

anliauilus volumen ad usum poslmodum fuisse Monasleni S. Pelii VeissemDui^enbi-, iiu 

Ahbitiam S Petri Veissembuigensis Bcnedictini ordinis esse, &ammaithani m Galha Ltinstiana 
' fe t^ " AelaS Blumanii huius lib.i. suadeie facile possent nwginea quaedam octav. desmeiU.s^ 
" .0 incipientis saeculi parerga, anni nempe DCCXCVIII, ad VI Idus Apr.hs, et -"^i DCCOT^^ ad V 
Kal Febr quae illius aevi characlere signata et post scriptum Ma.-tyrolog.um appos.ta, non esset 
" ambije u,. V rum omnino ex primae paginae excerptis quibusdam chronolog.cs coiistat scr.ptum 
: es"e codicem anno Christi DCCLXXII. Scriplor enim iUe -pputation.s summam col^n , .nqu.t^ ^6 
inifio mundi usqne ad Christim anni V. millia, deinde (1) ab Incarnaiwne ChrisU DCCLXXll. „ H.s pos. 
tis p ^s qir F orentinius codicis laudes, quem ob scriptionis aetatem ab Epternacensi parum d.ssitaiB 
nSgd 3t neque aliam ob causam ei nos locum Epternacensi p.oximum et .n cohimna III pr.nc.p .n 
rndur^rdecrevimus. Ve.um in volumine Florentiniano, p. 10.58 et sqq., cod.c.s Bluman. recensentur 
p aedpiae ta. tum lectiones variae ab exemplari Lucensi : in nostra col. III textus mteger exhibetur ad 
Sder^ veteris scripturae, ne versuum quidem divisione ullatenus mutata. Quod ut praestare potuenmus, 
eflecil collega meus L. Duchesne. codicis iain dudum delitescentis fehx repertor (2). 

Florenlinius enin. proprio exemplari operis sui typis impresso, quod vidi ... l^.l^hotlie.a .eg.a 
civitatis Lucensis (VI. F. I), annotavit varias lectiones omnes libri Blumani, necrolog.um quoque el 
fastos dedicationum aliaque liistorica ad coenobium Wissenburgense pertinentia ad margines eius 
codicis vel inler lineas appicla : quae in parergo ad calcem voluminis omise.-at Quo v.ta functo 
(a 1673) filius eius Marius eidem exeraph.ri p. 1057 haec addidit : " D.e prima Octobr.s ann. 1091 ego 
Marius Florentinius misi mss. codicem Blumianum domino Antonio Magliabechio, ut eumdeni trad. 
" curet Dno Leibnilio et Serenissimo Brunsvicensi duci, cui legaverat Blumius, et ab eodem Magha- 
" bechio accepi autographum parentis mei, quo restitutionem codicis prom.serat Baron. lul.o 
' Blumio (3) Sed .leque in bibliotheca Bru.isvicensi neque alibi repperi codicem exoptatiss.mum. Lius 
iktebram in Guelfe.bytana detexit L. Duchesne anno 1879: qui totum textum ad fidem vetens scnpturae 
propria manu descripsit, accuratumque apographum typis exhibendum huic edit.oni paravit. Idem mihi 
auctor fuit, ut e codicibus recensionis Fontanellensis exeraplar Wissenburgense ehgerem pot.us quam 
Corbeiense i.i columna III integre exhibendum. , 

Exemplar quidem Corbeiense identidem nomina refert, quae in al..s cod.c.bus atque adeo in 
Wissenburgensi desiderantur. Ouare tamquam codex oranium plenior e progenie recensionis Fontanel- 
lensis videbatur ceteris praeferendus, et principe loco in columna III ex inlegro exhibendus. Ve.-um 
antiqua aetas codicis Wissenburgensis, tribus et ultra saeculis superans Corbe.e.isem, .nsignem e. 
conciliat aucloritatem. Praetei-ea recensio Corbeiensis affi.iis vere est Fonta.iellensi, caret autera 
annolationibus huius familiae propriis et peculiaribus. quae in codice Wissenbu.ge.is. haud deside- 
rantur. His de eausis minus aegrc passus sum mihi persuaderi, ut Wissenburgensem substituerem m 
locum a me pridem destinatum recensioni Corbeiensi. 

Ceterum Corbeiense brevius ma.iifeste contractum ex eiusdem nominis maiore agnovi pendere 
haud quidem ab antigrapho, quo raaioris scriptor Nevelo monachus usus est, sed ab exemplari 
propiore Wissenburgensi (vide coinm. de Corbeiensi brevio.e). I.rde quoque elucet affin.tas .nter W. et C. ; 
et utrumque pertinere ad eandem progeniem Fonla.iellensem, utrumque optimo lure in eadem 
colurana III a .lobis esse copulatura. 

Annus 772 quo hic codex est exaratus, proxime distat ab aetate, qua annotat.ones Fontanellenses 
adicctae su.it ma.tviologio et cum eo coaluerunt. Coenobium Fontanellense S. Wandreg.s.l. .n d.oecesi 
Rothoinagensi ad Sequanam celebre olim fuit ; cuius vetus chro,,ico„ ei Oesta abbaUnn Fontaneltensmm 
habe.nus in Monnmentix Gernianiae hixtoricis, ed. Pertz, Scriptorum lomo II, p. 271 et sqq. A.inotat.o.ies 
huius coenobii p.oprias et peculiares Flore.iliiiius expendit (4) : earum omnium poslremam agnosco 
deimitionem Wandonis ahbalis XV kal. maias a. 756 (5). De eodem Wandone legitur in chronico 

(1) Hic legendo erravil Florentinius ; pro drimh est DVIII, ita ut 5508 anni compulentur ab origine mundi ad Incarna- 
tionem - (2) ludicio Samuelis Bcrger, qui eum agnovit in catalogo bibliolhecae Guelferbytanae. - (3) Gmvann, 
Stoa, Fr. -V/uria /.«,•«,«,»■ ed , suoi co„le,npora,,ei l.ucchtsi, Firense, 1879. p. 053.- (4) P. 2o0, 370, 371 391 
410, 437, 443, 447, 470, 602, 004, 070, 086, 889, 892, 994. — (5) Cfr. Mabillon, Acta SS. ui-d. H. Be,wd,cli (ed. 1087) 

tom. III. P. u, p. 130. P . ,, • 

Fontanellensi, [xvii] Fontanellensi, eum dedisse monaslerio martyrologium (l). Qui temporum et rerum coucursus mani estat 
apographum Wissenburgense pendere e codice, quem Wando abbas dedit eoenobio Fontanellensi, 
paucisque vix annis a Waudonis raorle elapsis esse deseriptum. 

Fontanellcnsibus annotationibus secunda manus monaclii alicuius Wissenburgensis nonnuUa. 
superaddidit huius coenobii proprias, quae in alio nullo codice leguntur. Fontanellenses omnes redeunt 
in codicibus familiae Tuscanicae L. M. V. Urb. 49. I. B. R. III non ian. 

non ian. 

V kal. feb. 

IIII kal. feb. 
VIII i(l feb. 
lin iii. feb. 
IIII non marl 

XII kl. apr. 
Iin kl. apr. 

VI id. apr. II id. mai. 

id. iun. 
IIII id. iul. 

id. aug. NOTAE WISSENBURGENSES. Et est transitus domni Ermberti epi- 

scopi (!2). 
An. DGGGX trans. lustuin episcopi. 
An. ab Incarnationc DCGGXIIII. V k. feb. 

domnus Karolns imperator obiit. 
El est transitus domni David episcopi. 
Et est transitus domni Ratfordi abt)ati. 
Signiim Domini. 

. El est transitus domni Ghrotgango archi- 
opiscopo. 
Bprnharius episcopus obiit. 
Bab» m. obiit. 

Au. DGCXGVmi, VI id. ap. luna XXVIII, 
feria 11, or[t]o sol[e] terr[ae motu]s |in] 
Huuizenb. 
Et est dedicatio basilicae s. Petri in 

Uuizenb. 
Gommemoratio Baugulfi m. 
El est dedicatio s. Diunisii ante porta in 

nuiuz(enlburgo. 
An. DCGLXXXU (3), luna XXVIIII, idus 
ag. quasi hora sexla in die martis sic 
fuit terrae motus magnus in monasterio 

Hui/.unl>urgo. III kal sepl. 
XVIII kl.oct. 

III non oct. 

Xm kl. iiov. 

VIl kl. nov. 

VII id. nov. 

II id. nov. 

im kl. dec. 
III kl. dec. 

Vm id. dec. 

Illia. dec. 
VII kl. ian. 

im kl. ian. Askarihol)iit. 

Kt est dedicatio basilicae s. Salvatoris in 

Uuizenb. 
Dedicatio oratorii s. Remedii in orienle 

iuxta flumen Hlutra. 
Et est dedicatio secretarii 7; Andreae et 

Marliui in Uuiz. 
Obiit Anghilhramnus archiepiscopus. 
Dodicatiooralorii s. Angeli in ///uded. 
Castro Huuizunbvirg mil. uno, via mon- 
tana. dedicalio s. Crucis et s. Mariae 
virginis an. DC(!Cm. 
Et commemoratio fratruni nostrorum qui 

in nostra congrogatione obiti sunt. 
Caslro Huuizunburgo miliario uno in 
monte dedicatio oratorii beati Pauli 
apostoli cgregii praedicatoris. 
Et cst dcdicatio basilicae s. Michahelis et 

s. lohannis l)aptistae. 
Etestobitus Frittainni. 
Et cst dedicatio ipsius basilicae in Uuizen- 

burgo. 
El est dedicatio s. lohannis evangelistae 
in Uuizen. L.D. altero, cuius vix frag.neula supe.suul ^;'^;^^ J '^J J^^P;,, ',,, hi.ionca praesertim el sacra ei-uditioue 
Maria Flore.itinius Lucens.s, med.cus "^"'''1'' "=' ^°'=' '"Y^"'";, ,,eul est edito e duobus codicibus 
inter Italos aetatis suae !-'«■- W.|"jta'ena«^^^ ^^^^^ ^^^^^.^. ^^^^^^.^^^^ 

patriis nostro marty.-olog.o, eoque col ato ">'". ^^S^^praef.xit : V.fu.iU,. ocaMi. ecdesiue 

dicam. . . , . imminenti cultro bibliopolae involucra hbi-orum 

Codex prior ab ipso FloretU...o ereptu ub, imeni. u^^^^ 

medita..tis .. fuit basilicae Lucens.s ^^'^"''''^'^?, ^^" ' .°° g 'bonati) accom.nodatum, in quo pariler 
„ scripsit Flo.entinius, kalc.darium pro «^'^^ad.t -du. et p"c pue I. P.ioris S. Donali Lucensis 

aliquorun. l,e..eficoru,n obitus '•««"''°''.'''~ f ^^' ■ ...tli,,, subnectitur quod Divo Hie.onyn.o 
MCLXXVll. Dei,,desoquiturma,My.-olog,u,..Ado...s cuM.m u ^^^,^^^ ^^^^^ ^^^ ^ ^^,^^,.^ 

ascribimus. Alia in eode.n cod.ce sequunlu. nempe ^''^^^^' ^^^^^^^ ,,t,edralis Lucensis 

onstal tolu.n codicem pri,na ab or^nne ^'"'^'^^'J^,,, Lucensis, cod. m. Kalc.darii 
Quae nammis e.epta sunt au 1822 -'/^f XL. ^u n^^^^^^^^^ -cturam typis dederal Sebastianus 
et ..ecrologii pa.s tantum .ncend.o pernt , ^«1 ut' J'"1"« marly.-ologiu.n paene integrum superest 
Douati, Dittin a>Mi socn e profa,u, P" -^^T-OT. Ado >^^ ,„o,,,pUas, fc.la aposlolonan et 

IIiero,.ymia.,i vix „.i..i„,a pars : .d est, PO"' ''"'^,'' 'f ' y ,,.,e ,„,„ exan.inaverim conrere..s cum 
primae atque extremae pagb.ae d.erum 1° '"^ J^';';;^^^ ,^^,„, .en.iustas exbibere vidi, atque m 
editione Flo,entiniana, banc cura sat d.hgent, "*^^^^ „„,1, „a,„ma invidit. De cod.c.s 

sunnna ei (idendun, iudicavi, "'''-'"''-J^^^^^^^fi f £^^^ p.o.,untiavit : " octi.,gentos an..os 

aetate Mabillonius Lucam veniens an. IbSb, naec V () - 

,„ p„.., ,,„.,. «.,.,., ..,- , s,-,,. ».. ... .. -; „ « :;TT ,s:,T.riv ::; ::Z^^. -• * I. B. R. I.B. B. p ternae in bibl. publica Lucensi VI. F. I --^'" ^ ^ ^, ,lm protulit, et cum biblio.l.ecam 
: doctissimus P. Mabillonius Bened.ctnius ^'^' "^' .f j' "^ i„i„,,e,„ eodicem Ma.ty.olog.. H.e.onym.an. 
nostram inviseiet, ego Ma.ius F o.enlm.us °^ ^. 11. or g.na ^^^^^ ^^^^^^__^ ^^^ ^^ ^P^,^^ 

a pat.e meo editi, et maxime laudav.t, "■«'1'^'»^"« ^xara um M,billo..io v.sa est, 

: ,otae eumdem existimavit ,. Mibi ^^^ f^^^^^^.^t^^^ e.^^ «aeculo XII (2). 
aeculi facile XI. Fr. Zaccaria, qm <^f .^^"1 J*^^";. '^,^^^,"^^1. in fol. n. G18, ma.,u saecul. crc.ter 
Alter codex Lucensis praesto est m l'*!^ ^"Pf'^" , J,';;^,,,,,^^, centesimum a....um exaratum 
XI, vel ineuntis XII. Flore..tin.us " '^'^'^ ^'^'"'Z^^Jl^nnon manu confectas, quae annum 
, iuisse couicit; quamquam ^^'^^^S^rZ^ Adonis, aliquot vitae sanctorum 
, notatum praeferunt p.aeferunt MUII . ^^ ■>'^^""' ™J^ ^ Mauri abbatis), martyrolog.um metr.cum 
lacobi intercisi, Pauli pri.n, ere.mtae, ^^S^fJ'''^^^^ opinor. descriptmn. Id ipse quoque 
AVa..dell.e.ti, tu... ..ostrum h.erony....anum ^^^J^'^^^^ \,^a discernendam exist.ma.-.t. 
Florentinius agnovit, qu.ppe qu. al tera.n al -^ ['^ '^ „ j^.^ ., ,„„1 et aetate inter se fere 

, Bi..i codices, ail ille, ex quibus M^"-^^™'"^ '" ''t''';,\;;, '^ ;,plum „. Mansius iniquus fuit erga 
suppares; vel ex eodem exe.nplar. -' ^l^""',^, ^^^ j'^^'.;, ™ ,epr esentasse (3). „ W iHe de 
Flo.e.;tinium, asserens eum " ..eutrum (cod.cem) ^^"^^J^ .^ nu.nquam esse visum. 
utroque codice asserere haud P'''"''^ ^"'PP;/''^' ^f' J '^^^ , ei e'i^e..davit initio voluminis. 
Minula sphahnata typographi Flore..tnnus ^''''^-'f j;™^^ 'Lr appellanda.n censeo Fonta..el- 
Exe...pla,ia Italica pleniora cuncta e.us ^"•^^'^^«"^" ^'^''^^^ ,„ Tuscia reperti ; neque 

lensem. Ad eandem manifeste perln.ent -'-\'™;^2' ie..iu ^"1.^ c diem nobis suppedilavit. 
alia ulla Italiae .egio n.arty.olog.. b.eronynnan. ^^ "" '^«^^ P •^'"^^^"ecclesiae Tusciae post saeculum 
Qua.e Lucensis prior (S. Donai.) v.der. P"'-^^ f^J^J; ^ „o..e, falsum compe.i. Ut unico 
decim..m vel undecimum adh.buerunt Id, e^acla coa.c,in ,,aiiiculam serva.it 

defungar exemplo, VII idus ia... cod.ces «^JS" « (^^° J J ^,^, jiftVacti eam tame., integre 
histo,-ica.n de di.o supphco Luc.a.n ^']^''^'\2uTS^1 formulam codices Lucenses, quemad- 
relatam haud esse n.onent ad.ecla lorn.ula ; et f «"« , ^"^^^^/.'".'^^ero Italici eiusdem recensionis 
niodu... et Corbeiensis, supervacaneam f''-'^'"'^'^^ "^^J^J^ ,'^' jeS^ tpropiore melioribus, quam 
servarunt (M. V. Urb 49). H. P- -^' '^; --t.uctt 7co ic I0 L.elle^.si^Tuscanico M, de quo 
r'=."oSur dftl t;di;"::a.rcodicum recensioms Fontanellensis vide comm. 

'' ^i::;L^censem ^^^^^f^^^ —^^1:^ ^tT ^fT^^^ut^ H. M. ^^ Cod. F,ore.U. oli.n coeno.i S. Mar.i 673, n-^— ^^ " ^™ ^ cS 
„iemi..it martyrologii hieronyn.am ^^'^^'^^^J^ edidit vStates (7). Hinc facile disces 
editione Dacher.ana (v.de comm. de cod. C), P''^^^"?"^^ Q^jem cum Flore.itiae in pluribus 

hunc codicem familiae Foulanellens.s-Tusca^ncae agg^^^^^^^^ ^^.^ . ^ ^.,^,.^^^^^^ ^ ^^^^,^. 

locis frustra quaesissem, tandem ^1""° l^^*.';'.'^'"^^'^^;^^'' m ,iumero temporario 151. Tolum, ut decuit, 
notatum 673 pervenisse in Laurent.anam, ''^'q^^^^ff^^f ' " '^ .^^J °/ .^Xe V, anno 18<.0. Liber est 
examinavi, et ohtinui ul Romae m.h. "'^''''^lrZ scZti saeculo fere exeunte XII vel 
n.embra..eus, for.nae octavae, chart.s m.n.,ne "^^J^J^/^^, J J^tJ^^' , j„ ,,„, Mne conti- 
ineunte XIII. Initio voluminis ma.ru saecul. "^lJlf^^^^^^ g. JeronM de vita 

,, olniu S. Pauie. Liber rM^nm ^^" .^^"^^' "^ 2^ </« Nicolis Florentini. Pe.iit p.ima 
(rn,ti)a ordinis praedic. de hered.tate peutr «'f; ™ . ^U. kl. lAN. Nalale Thomae 

charia, ubi descripta era.it fe.ta «p.^«J|n,. ^^J^^^^ ehartis male t.-anspositis 
apli, etc. Deinde martyrolognnn ah VUI kal. a . . sed ^^^^^^ ^^.^^^ ^^^^ ^^^^^^^ 

pe,tu,hatun, aliisque depe.d.t.s mut.lum. Ab '' '''° ''' J'^; ''xill kal. mart. cuncta desiderantu,-. 
febr. nihil deesi. A 111 ..o..as febr ad ''"^'7 , '^^' ^/"^ ^ .t, , anni f.nem cuncta periere. 

A XIII kal. mart. ad XIII kal. oct. chartae perturbatae. A Xm kai. 

.. iinlinm D 3r) — (3) In Fabricii HM. medii aevi, 
(l).W,»e.,m lialicnn,. tom. I, p. 188. - (2) Ue,- hne,-arnn,, '«'J'"''""'' /' ^„^ \. „ ^o, _ .5) V. Cuccagni, 

-.'v. p- ^«- - w-*--t%X'^"v~:i:t»:t,:^:%:;'^^^^ - -««. p «-oo- - ^o) ... «.-. 

Elogio storico del Aaccarui, R. ITWb. p. ^^"'^^ ^'' „' 

per Italiam, Venetiis. 1762. p. 60. - (7) L. c, p. 60-03. Quamvis fxix] Quamvis hic codex pertiiieal ad lecensiouem Fontanellensem familiae Tuscanicae. nonnu hs locis 
plenior est ceteris omnibus liuius ipsius familiae, et quao plus ceteris iste l.abet ledeunt ad li teram 
in codice Wissenburgensi. Id praesertim depieheuditur in particulis historicis mserl.s diebus \ .dus 
iulias VI kal aug , VII (em. VIII) kal. sept.. pridie kal. sept., quae pari modo leguntur tum in W, tum m 
no t™ M; desidlantur autem ia L., V., Urb. 49, quemadmodum el iii C Quarc hunc cod.c.m 
ceteris familiae Fontanellensis-Tuscanicae censeo praeslant.o.-em et ad f ;'^'>f.l>P"'" ,^°';i'^"^' ^^^" ' 
unde tota haec familia originem duxit, propius accedeule.u ag..osco. Ad d.e.u Vll (em. VIII) kal. 
sept semel iterumque spatia vacua studiose exhibet, ut moneal ibi qu.cquam des.derari, apposito 
s?no r T e reple)ln codice eiusdem familiae V alteru... ta.,tum ex his spaL.s vacu.s deprehend.tur, 
neutrum iu ceteris CoUato egregio codice Bernei.si ad VIII k. sepl., intellegitur qu.d h.s spati.s vacu.s 
sutet ^.empe repMu,n. Elenim ubi legitur ; Ron,. in c,j,n. (spat.u.n vacuu...)... ntl sc. Bas..ela 
suDPlendum et eme.idandu.n in cym. Bassilae. ntl. sci Maximiliani. Ub. post ; v,a praenestma md XXU 
7t^-^XXll, quod C mutavit in miliies XXIl), sequitur spatium vacuum supplendum ..o- 
men "ini ma,-l.l Miui.na haec satis sunt ad demonstranduin scnpto.e,,. cod.cs M antig.aph m 
rout.n hen no,.; ullis sallem locis atte.,te observasse et expressisse fidcl.us quain qu.vis alter 
T^mZ codicum eiusdem familiae, et ipsum illud autigiaphum a<l lo.mam genumam pro- 
pius accessisse quam exemplar omnium autiquius Wisse.iburge.,se. I.B. R- 9. „„te// !).«»»•. sed tota pa.-s abeo natah ad imemdecm^^^^^ ^ ^^^^_^^^.^ .^^^^^^^ ^,^^^.^^, 

et redit ad calcem -"■'^'-'«^•'/■Jf^ 1- ,,il leculi litteris'rubricalis ; In cappad. S. Btasi, 
in pridie kal. lanuanas. Ad III nonas tebi. mmon .^.^^jo debuil esse soUemnior in 

quae a ceteris codicibus nostr.s J™'; -^^ ^; ^'^,^^^ p" studiose relictum est post ,n ci,nit., 
coenobio Vallumbrosano. Ad d.em V'^'^^!;;'^;^^"'™ ri • idem fit in codice M, ubi praeterea 
nempe ut iudicio esset nomen coeme terii ° '««^ ^^,"'j'*' „,^7 m). In reliquis codicibus huius 
in margine annotatur . ul est 'r^/-'^ ; Cf''- , " ',•. i. , depiehe,idi. Haec mihi visa sunt 
;SL^~\e;i ^iinrr urSnis varietate . qualiscunque il.a est, praeter 
qSamorlhographica nullius momenti, to.am annotatam repenes ,n col. .1.. lO. Urb. 49 = Martyrologium recensionis Foutanellensis in od. Vat Ur 3 ^ . , .,^,.^„,^^^^^ 

membraneus, in foho, saecu.i XV, P''=^"-,X^;„° "^ySc^^"^ i" '«''-'•-^ <"^-'""' = 
Urbiuatis confecti iussu Frider.c. ducis, coi, net ^-J"^^' ^;,i,,.o,ogiu,i. Usua.di ad usu.n 
martvrologiun. hieronymiauum, passio.iar.uin. P''^'^^;; "' j„ ^,,^,,^, voluminis Bedae attn- 
fralrum praedicatorum, "'-1^'-''^«'"'^ ^^7^; ":; ^^^^^^^ cuius cum p.ura 

butum. Hieronymianum est purum putum .^°"-^"f^'^^ .^ ^uius lectiones varias, si quae sunt, 
nobis praesto sint exemplaria longe «'^'«1"'";«.. ""^^' ^, ^'"" etera fere concordant cum recensione 
recensere. Natalis vel natale heic seinper ^";''»''^' 7/.' ^'"J; J ^ n.inutis h.diciis ag.iovi, praeserl.m 

^=?::Srs;)t^s^i5;J^^^^^ — ---- -' ' -- " 

-'■ Slgus, quem hic codex re.rt f.. iijem^ ^^^ ^Z^t^JTt^^^ -^ 

Senensi. " De diversis pro.og.s super opus ■"«' "°'°r^^' ^P*^;,,! ^, „,,, „,„l.i dederint opera(m) ad 
, antiqui ad compilationem huius opuscu\x \M^nlM^^^^^ auctoritatis q.ii opus hu.us (s,c 
compilandum marlirologium, tamen tuerunt ma.oie.. (-'J trad.dcrunt. I. B. R. [XX] • t I ir diie epi-^tolae. videlicet duorum episco- 
tradiderunl. Primu. fuit ieronimus, cuius opcn l^rem-^-l»"""; i ^ assignatur secundus 

porum ad ipsum et ipsius ad eos infenus nota.e. «e undus tml be ^^^^ ^^^^.^^ ^^^^^^^^^ . ^ ^^^^^ 

LroloKUs qui sic incipit : FMafes, etc. Tert.us f^^^»^^'' „„„^ ,tiam eius operi L.D. mai 
erat liqua m locis vanis aaaiaisse pit^upuc ........... ~ .i^,.; narte duximus eligendum „. &equiiur 

.ulus est marlirologium suberiptum, quod nos pro ™\f ^j^,^^ y^,^,^^,^ peuilus obsoletum 
,yrologium Usuardi ; minime vero ^^onym^^^ ? rduraL in Tuscia ; id quod 
t saeculoXV.Sed aliquis eius usus videtur se u quam a^ l^ erat saecuio av. oeu auMu.o ^.»- "•-■ ■--- ■ *;. iTnnianpllensis 

manifeste apparet e familia codicum Tuscamea -^— ^^^^^^ ; nec ipso me excepto, qui 

Codicis Urbinatis bieronymiani plenions nemo hactenus meuuonem 

de eo tacui, cum nihil inde profecerim. Fontanellensi martyrologio tamquam ex 

Ex praecedentibus patet dupbcem esse Iraditionem, ^^^^^.^^ J"' Wissenburgensis oUm, nunc 

nmm.i tbnte orta est. Antiquitate 1-esta ea quam e^nl^t c ^J^ ^^^^^^ ^^^^^^^^^^ communi fonte orta est. Antiqu.tate praesiai ea H^au c. ..^^ Xuscanica cuius tesles habemus 

Guelferbytanus, origine, ut videtur TiWmus Po^^^^^^^ 

Lucenses bbros, Florenlinum, Vallombrosanum, Urbmaten^ ZtnS^e seJvalum est. Gbaractere 

Tuscanica differat, hic Fontanellense kalendarum. apponarn qua^^ yi^ .^^^^.^^^^ ^^^^ 

recto exprimitur vel textus utrique commun.s vel sola tiadU.o liaiecu.i y 

Tuscanica. Festa quae soh.s habet W, aslerisco notav.. Xlll kl. apr. 
II kl. apr. XVII kl. feb. In Kontanella depositio Landoni episcopi 

et confessoris. 

Ih FontonfiHadeposiiio Landoni ahhaiis{\). 

V id. feb. In Altonionte supcr Sambre depositio 

s. Ansborti episcopi et confessoris. 

IIll id. feb. In I'auliaco monasterio depositio Auster- 

iiertanao abbatJssae. 
VII id. mart. In territorio liodomi in loco Paldiacro 
pausaiio rorporis s. Ansherti episcopi. 
Vlid. mart. bi Fonlanella monasterio transmigratio 
s. Ansberti episcopi et confessoris. 
Fontanella nwnasterio adrcntns ei exce- 

ptio corporis s. Ansberti episcopi (2). 
In Fontanella monastcrio depositios. Uul- 

IVamni cpiscopi el Benigno abbate. 
Iii Fontanella monasterio transmutatio 
rorpora sanctorum, s. Uuandoni abba- 
tis et s. Ansbcrti et Uulframni episco- 
])orum (3). 
XVIIlkl. mai. In Lugduno civitate depositio Landiberti 

episcopi (4). 
XVII kl. mai. Depositio s. Paierni episcopi et Scubilionis 
abbatis. 
XV kl. mai. In Fonianella monasierio depositio Vuan- 
doni preshi/ieri et abhatis. 
n kl. mai. In Gallia Fontanella monasterio deposi- 
tio (5) Ermborti episcopi et confessoris. 
U. mai. In Gallia Nanto monasterio irayisitus 
s. Marculfi. 
III id. mai. In Treiecto depositio SANCTISSIMI SER- 
VATII EPISCOPI ET GONfessoris. 
Treiesio dcpnsiiio s. Servasiae presbyteri 
et confeasoris et translatio ei dedicatio 
hasdirae. 

* XI kl. iun. In civitate Trciecto dedicatio basilicae 

s. Michahelis archangeli (0). 
non.iun. In Austria passio s. Bonifaiii episcopi et 
marfyris. 

* VII id. iun. Passio Bonifacii episcopi qui passus esl in 

Uuestrachia (7). 
XIII ki. iul. hi Fiscanmo monasterio Childomarcae 
abbatissae. XII kl iul. 

Vllini iul. 
VIII id. iul 
XI kl. aug. IIII kl. aug. In Fontaiielta monasterio depositio Baini 

episcopi et confessoris (8). 
Inventio rorporis s. Quintini martyris. 
Jn Austria passio s. Kyliani. 
In Fontanella monasterio depositio 
s.Uuandregiseli abbatis.ii.'^ m eodemloco 
dedicaiio liasilicae s. Petri apostoli ubi 
ipsevenerahilispaterrequiescitincorpore. 
V kl. aug. Dolo monasterio depositio s. Samson 
al)batis. 
*In Fontanella monasterio depositio Gen- 

nardi presbyteri et confessoris. 
Ih Funianella monasterio dedicatio basi- 
lirae b. Petri aposioli. 
III id. uug. InCamcraconat.s. Gauriciconfessoris(9). 
XIII k. sept. In Toronico Kainone castro depositio 
s. Maximi eonfessoris. In Aeri mona- 
sierio depositio Fileberti abbatis. 
VIIII kl sept. Depositio b. Audoini episcopi Rodoma- 
ginsis urbis (10). 
Translatio eorpwis Valenti7iiepiscopi(Xi). 
S.Pegnli martyris. 
In Foidanella dedicaiio hasilicae s. Servatii 

d s. Landiherti episcopi. 
Remus civitate translatio corporis S. 
Remodii episcopi et confessoris. In 
Adravetis depositio b. Vedasti episcopi 
et confessoris. 
S. Vedasti Hemedii et s. Piatoni (12). 
In Gallia Turonus s. Venanti abbatis et 
confessoris (13). 
Xim kl. nov. bi Gallia Turonus depositio Golumbani 
presbyteri (14). 
Lugduno Galliae civitaie depositios. Genesi 

episcopi ei confessoris. 
* In Sidio monasterio deposilio s. Audo- 

mari confessoris. 
In villa Sarchynio depositio b. Trudoni 
presbyteri et coniessoris. 
♦ li non. dec. Longorito tnonasterio transitus s.Siramni. 
XII kl. ian. In Pennante monasterio depositio s. Sai- 
woldi preshyteri atqueahbaiis (15). IIII M.sept. 

kl. sept. 
kl oct. V id. oct. kl. nov. *VUIIkLdec. (1) In oorpore W, ad calcem ceteri. - (2) In corpore W, ad oalcem cett. - (3) In fine V. ; '- '« -"■ ^- «°^ """^ 
[n%utanell monasterio. - (4) Pro dep. cett. habent transitus domni. ~ (5) Translat^oc.ii. - (6) W. solus ; cett. om. 
1 (7 W solu«. - 18) W. in fino ; cett. \u corpore. - .9) Ita W ; cett. : In aullia cic. C—.m dep s. G. e„ 
,, llif _ (10) Ita W cett. : /. aallia civ. Hodomo dep. s. Audoeni ep. et conf .^ H) Qu.s Inc s.t .gnora u - 

2 Remigium et Veda t«m in corpore W ; cett. in fine ; omnes codices Remigium l.od.e habent sed ah. aht«r. - 1. De 
quo S T-.. Uiae p,. xvt. -\l4) Ignotus. nisi ut celeberrimus abbas Scotus de quo ad 21 oct. - (l-v Q-^'^^- [xxi] 

Harum commemorationum recentissima est depositio Wandouis abbatis (XV k. mai) qui obiit an. 756; 
sed haec non invenitur in codice AVissenburgensi, in quo post Landonem (XVII k. feb.) nullus abbas 
Fontanellanus nominatur; atqui liic anno 734 obiil. Itaque lextus quem Fontanellensem dicimus circa 
medium VIII saeculi ex illo monasterio migravit, moxque in Hasl)ania ortum dedit codici Traiectensi, 
qui ipse circa fmem saeculi VIII in abbatiam Wissenburgensem illatus est. Post abbatis Wandonis 
mortem (756), aucto iam in aliquibus kalendario Fontanellensi, aliud Fonlanellae cxemplar descriptus 
esl, ex quo orta esl italica recensio. Haec pluril)us libris cognoscitur, quorum tamen antiquissimus 
ultra saeculum XI non ascendit. Italici sancti addili sunt paucissimi : 

VII id. ocl. Nat. s. Donmini martyris. 

VII kl. dec. In Regensis monasterio nat. s. Prosperi confessoris. 

Haec duo communia sunt ; Lucenses soli habent : 

XlIIl kl. dec. lii Tuscia Lucca civilate depositio s. Frigiani episcopi. 

Quae cum ita sint, nou temere conicias ex Aemilia potius quam ex ipsa Tuscia Tuscanorum 
codicum puUulasse propagineni.] 

§ II. CODICES CONTRACTI MARTYROLOGII HIERONYMIANl VEL MIXTI E CONTRACTIS 

ET HISTORICIS OMNE GENUS. 

II. 

Ado Notk Rab = Excerpla hieronymiana e martyrologiis historicis Adonis, Notkeri, 
Rabani - Mart^rologiis historicis adornandis saeculo IX Adonem, Notkerum Rabanum cod.ces h.ero- 
nyrnL. 'os adhibuisse et particulas inde decerptas inseruisse laterculis s.ngulorum d.erum ma.,.festum 
Trom.'es consentiunt. Sed qua norma et ralic.e pa.ticulae hiero.,yn.-a..ae d.scern. debeant 
a textu Notkeri Rabani et Adonis, quibus excmplaribus usi illi sint, nemo del....re aggressus est, 
neq.rul.^rl ^' fieri ullo modo possit satis constat. Quaestionem diff.cillimam hoc loco d.scutere 
r^itue am • sed gravi morbo, dum haec pararem, oppressus et nunc mde v.x lent.ssime con- 
raSe"s Togorin' "cribendo brevi.ati summopere studere; ita ut iis tantum contentus. quae 

'-''^. ^;br?^:r;s''s:"urs"s^posuit . ..... .^^^^^ ...^^ 

=vf::;:;:d%ir:t ilS ^SV^eramque va^ietatem lectiouis nobis of.rre ve. corru- 

etc, q..ae leguntur tantum in cod.ce Ep -nac^n^^ ,7 Ttc. q e ge uit monstrum m.i 

Haec corruptela orta est e genu.na lect>o..e . ^'^^f^/"™ ^^''^ J, est exemplari mcliore et 
dunoci,. correctore mutalum .n ^■'•'^'''""^^^^'Z^'^^^^^^^^^ Liblius episcopus 

pleniore eo, q-V'"-;; nf 'Sr solu .It L. .' «I/. Prisciaae et L,ieri episco^. 
depositus est in Priscillae (1), Rabanus solus ""^'^^ ; /■ • . ,„ fcoemeterio) Pri.iciUae 

H^ scilicet manil.stum ^^'^^^-^^ ^^n^X:^^ TT^^^^l^^^ eum quod 
Liberii .,,..,oo;...- quae ^f ,'" ^"^^^ ''"^^!:'' „3ni Platonis martyris Rabanus subiungit : ,»«« 
Rabanus adh.hu.t, se.-vata est. XI kal. au iio Fonta.,ellensium codicun. lect.o 

gesta habentur; quae verba h.eronym.ana es.e ^ '""'• ^ ^ '' .^ ^, „ „,e, iusertas fuisse 

^lare docent. Ea resp^iunt cp.tomas -^--^^.^'^ " ^^ Sus. qui «. ..os pervenere, in 
primaevis codicibus l„e.o.,ymian,s, ahquas supe.esse m 4 .,^„,^^3 ,,53^ ,epe- 

com...enta.-io ad fragmentum Lauresha,ne..se Pe-P;- - ^ „^-' ! ' dr codices B. et W.: ac 
titas, no., u„o exemplo discmus : v,de e. g. ad p.idie la. 

sanctus. ubi monasterium eius exstiterit, penitus ignoro. nisi «^* ''^«'JJ^^^^^^^^ 

(vel 17) septembris et 2 novembrls iActaSS., Nov ^^^ „\ , ,;^ „^^^^ ^onasterio nulla mentio alibi reperUur. 

S. Walanci ad mare et in oppido Abbeville. in eccles.a S. \\ ultramni. 

— (l)I)uchesne, LiherPont, tom. I, p. 210. praeserlim I. B. R. [xxii] 
1B.H. p,aesertim ad pridie non. ian. et cfr. fragmentum I^aureshamease His jit^^^^^^^^^^ 
Wnacensis. L,ue definio uUum Rabanus eas — ^ ^a m^^ 
usus est, an in altero exemplari, quod fuor.t sunile fragmento ^'^^^^ ^^^ ^j^^ ^^- 

adducor ut credam alias quoque epitomas ex Actis martyrum m ''''^"l.^^^^^ 
pleniore hieronymiano esse derivatas. Sed quid hac in parte tamquam hieronym.anum habendum 
sil et e Rabano excerpendum, nolui temere defnnre^ ^^^^^ 

Rabano iungendus est Notkerus monachus coenobn S. Galh^ Ue quo qn 
post Adonem; nam magnam partem ex utroque sumps.t, an.io fere ^^^* ^fj^^. ""^^^^^^^^^ 
hieronymiano pleniore. quem neque Rabanus adhibuit, neque nos nov.mus. Lectio Notkeii mehor 
e E^^^ '-^ enuntiandis nominibus martyrum. Ego utriusque vulgat.s per Can.s.um 

et Basnagium exemplaribus usus sum, codices ipsos Rabani et Notkeri haud excuss.. De quorum 
marlyroloRiis vide Dummler, For^-ch. z, tJ. Gesch., tom. XXV, pp. 19o et seqq. 

Ado, a.-chiepiscopus Vienne.isis, eodem tempore quo Raba.ius, cu.us tamen opus ignorav.t, 
insigne martyn.logium histo.-icum confecit; adhibitis Actis sanctorum undecunque collect.s, quorum 
epitomas singuhs diebus, locis suis, inseruil diligente.-. Haec Acta ab Adone undecunr^.^ collecta, 
ut ipsemet in praefatione testatur. in codicem opinor relata vel ad Adon.s exemplum .n .d genus 
syllogem postea institutam sunt adunata. Nam in membrana saecuh fere XI, inter tragmenta ex- 
secta e vete.-ibus lib.-is in bibUotheca Basileensi, repperi paginam e kalendario nesc.o cmus eccle- 
siae exhibentem mensem decemb.em. in cuius averso folio iegitur : QVISQViS AD LEGENDVM VITAS 
VEL PASSIONES SCORV QVORV IN ANTERIORI PAGINA NOMINA TAXAVIM(us)_ANIMVM APPVLERIT • 
NOVERIT NON SINE GAVSA NVNG EADE ITERATO REGAPITVLARI • IRI NAQ ■ IVXTA ORDINEM 
KALENDARII ■ DIE NATALIGII SVI • SINGVLA LEG[TIME ET ORDINABILITER OGGVPANT • hlG AVTE 
SEPIVS INTERGISA SGDM QVOD EX DIVERSIS VNDEGVQ • GOLLEGTIS EXEMPLARIR{us), P- INTVALLA . . . 
Sed sive haec collectio Adoniana fue.-it, sive ad eius exemplum conflata, ea vix quicquam ad 
hieronymiana attinuit, Nam ad diem IV non. ian. insigne compendium ex Actis martyrum in 
fragmentum Lau.esha.nense relatum in aliam .nulto breviorem formam redactum ab Adone exhi- 
betur. Ncque quicquam ex hac Adoniani martyrologii parte inter Excerpta hieronymiana col. II 
recipei-e ausus sum, quamquam aliqua ex epitomis historicis hiei-onymiauis in Adonis textum 
derivata esse valde suspicor. 

Martyrologium vero, quod Solle.-io duce Romanum parvum appellamus, totum Ado in suum 
transfudit. Id anliquitus habitum esse tamquam vere Romanu.n, id est Rotnae confectum saeculo 
IX, reperto insig.ii codice coenobii Sangallensis n. 454-, luculenter demonstravi iu Ronia sotterranea, 
tom. II, pp. XXVHI et seqq. Sed eius indolem ab hierony.niana toto caelo diveisam, immo eidem 
contrariam, compeii (Roma sott., 1. c); quare nullu.n ei locu.n in hac editione in Exce.-ptis col. II 
datuiu esse nemo mi.-abitui'. Semel tantum Romanum parvum censui citaudum ad diem X kaL 
maias. Sepositis iis, quae ex Romano parvo Ado descripsit, item seclusis passionibus ab eo in 
compendium redactis, vix quicquam in Adone restat, unde Excerpta hieronymiaua potuerim 
amplificare. Quare Adonem raro citavi. 

Usuardus Adonis .nartyi-ologium contraxit in formam concinnioi-em ; quae latissime .-ecepta 
est et commentariis aucta, ut ex ampla Solleiii editio.ie cuivis patet. Inde ego id tantum sumpsi, 
quod ad diem XV kal. iul. ex anctariis codicis Florentini a Sollerio adhibiti et Pistorieusis, 
editi per Zacca.'iam (1), censui annotandum, iu quibus Diogenes martyr assignatur ad septem 
cohimpnas via Salaria vetere. Unus et alter e codicibus hiei'onymianis habent palumhas loco 
columpnas. In veteri indice coemeteiiorum urbis Romae incertum cst utrum colnmhas sciptum 
olim sit an palumbas (2). Tota haec adnotatio e codice aliquo hieronymiano videtur derivata, et 
septem columnas mutata esse in columbas et palumhas aut vice versa. Utra vero lectio genuina 
sit, non def.nio. 

AUG. = Breviarium Augustanum e .nonasterio S. Udalrici. — Hoc breviarium e codice Augu- 
stano S. Udah-ici edidit SoIIe.ius, Acta SS., lun. tom. VII, part. II, p. 15 et seqq. Sane IV non. 
iul. hoc in b.-eviario .lotatur nataiis S. Udalrici episcopi. Codex ipse ubi sit, iguoro. Sed quoniam 
vix parum differt a Lahbeano, quem ad progeniem Gellonensem pertinere raanifestum est, nihil 
fere inde duxi annotandum. Attamen codex prototypus, unde Augustanum breviarium pendet 
(quemadinodum et Lahbea.ium), nonnullis locis plenior erat quam Gellonensis. Nomina haud 
multa, (luae ex aliis fontil)us hausta hieronymianis superaddita heic sunt, ab Excerptis huius 
edilionis aliena iudicavi. Cete.-um cfr. quae de Labbea.io et de Gellone.isi suis locis praemonui. 

tl)Zaccaria. BibUotheca riAtoriemis, p. 148. —(2) lioma sotterranea, tom. I. p. 132; Bull. d'Arch. crist., 1878, p. 47. 

13. [xxiii] 

1. B. R. 
1». Autissiodoiensia Breviaria hieronymiana duo, alterum e cod.ce saeculi IX vel \ loci .gnoli ex 
apograptio Veneto-Marciano XIV, 78, alterum e codice sancti Germani Aut.ss.odorensis saecul^ ut 
feHu VIII - Emmanuel S<belst.ate, vertente saeculo XVII, collegit in cod.ce \ eneto-Marc.ano \IV, 
iTEscerpla Marl,,rologioru,n bibliolkecae VaUcanae; in quiDus, pp. 70-7'i, fragmentum n,artyralogn 
leZ fucile aLsconscriptum ex codice 1259. Verum neque in eo cod.ce Vat.cano ...ven.tu 
JaLentum a Schelstratio oxscriptu.n ..eq..e i.. Palati..o eiusdem b.bl.othecae, quae e.us aelate 
S da^es codicum Vaticanorum. Unde Schelst.-atius l.oc fragn.enlu.n desumpser.t, .g..oramus^ 
Exemp um servalum in volun.ine Marcia.io totum describendum curavi, el v.d. esse t..erony.n.anum 
v"d7 ontrac u,B, additis no..nullis festis gallicanis, et peculiari cura serval.s .ll.s. quae perU..ent 
ad eccTesL Au issiodo.ensem. Ab VIII id..s sept. ad VI idus oclob. qu.nqu.es sanctorumAut - 
sfodom Sum mentio fit. VII kal. oct. commemo.atur natale AuUss^odon sancU Aunarn (id est 
lu acS cduH in hiero,.ymiano martyrologio annotatur ordinatio prid.e ka 1 aug. amquam 
« ntn natale tamqua.n inter sanctos recepti. Ante Aunariun, p.aeced.t depos,l,o sanr^ 
v.venl.s, non na 4 annotatinne : hic Ma,cus in codicibus h,eio,.ym,an,s l,aud dictur 

Sop^f Zvirum ptm ;ppe;ia,.du.,. ce..seo Autissiodo.ense, utpote quod eius ecc.esiae propriurr. 
u ° vel p,^Hus ex eiLs proprio breviario depromptum. Nam pridie non. oct. commemorat.o Ma 
CanT ep£ opi perperam traditur tamqua.n episcopi Autissiodorens.s: e v.ce ve.sa ep.scopu. 

Sr r.if eiam ^^^^^^ 

ZZTC^^ •U.ypum n..spi^ .ep^i ^ --^-e co. ^ _^^ ^_^^ 

Alterum breviarium Autiss.odore.ise '"'7'-" f^^''^^,f ^ om.. no diversum a fragmento, 
eius civitatis, et iadicavit scr,ptum ante anno „ CTm/o m<«e. t,sl on^^ ._^ ^^ ^^^^ 

de quo supra, quemadmodum .-"f-ent. ut.a.mque J- P^^^;^ ^^^^^^^^^^ ^^^^_^ ^.^ ^^^^ 

menlio fit Aunarii episcop. Aut.ss.odorens.s. Ego ^^f^''^^ "^^^^^ ,^g,exi, quod viderim 
etiam nunc ibi aut a.ibi exstet, compe.n. .^r ^ ' '' ^'i' " ecTdere secundu.n fo,-,nam codicum 
textum a Martene editum ad typu.n .f;-" ^^J ^ ^^^u :„om;, ,a polius ex R videnlur 

^:^^^t ri^'^^=^ -T"-- -" - ~ -^-'^' 

et i„ co.. n satis ..^^^^^..^^.1, nihi. '"^e .eensu. a— 

Martyro.ogium Au.issiodorense, ^uod ed.d u, Ma el m ( ) ^^^^^.^ ^^^^^.^^^ 

et ex alio Autissiodorens,, ad rem ^^•^^^'T^f'^ niembraneum, am.i circiter 1050; et bibliolhecae 894. j- 13 i \T fiA '^aeculi fere XI. — Oodex 
Breviarium Barbeiinianum hie.onymianum e cod.ce BaH,. .^^^^^^ ^^_^^^^^_._ 

Barberiuianus XI, 64 membranaceus, fo"na qu^ n.a nae - 'a ^^_^^^^^_^^ ^^^^ .^^.^^ ^^^^ ^^^ 
dica seu Beneventana Cas.nens,, ^^^" °-.^" ^ '^,;," „,': m^nere Rauutii Fabri canonici Reatim: 
decimo (3). In prhna pag.na manu haud '" J' Jf;' "'g,hi..orum et f.nitin.is faci.e .iber Reatem 
quare ex una vel a.le.a e l'''''-'!-- "-.»«f, ^^ '^= ° '^,,„ „ aie p.idie ..o... maias ad ...edium 
Jervenit. Co..tinet breviarium marty.o.og.. '> «' ""> """"''^'"',!'7";'„, ,^^^ biero..vmia..a consiguai.t 
fere Augustum : adeo co..tractum, ut f ;'';■" ^;^/,, 'jv 'lacunoJam quidem, sed e dup.ici saepe 
se,iem episcopalem a Pet.o aposto o ad "" ^^ ."/j^-. ■ „,,,„„■. »,.../;. Ccterorum d.erum 

fonte haustam, ea tota ad tr,a tanlum nom,na '«''ac^» ^J ^ , ^^j j .avali. Xeque ab ul.o e 

latercu.i adeo breviali haud su.it: sed ««'"'« ./«'f^,,°^ '';„;„ alcedere. E. g. ad diem IV non. 
typis huius classis nobis uotis videntur pe..de ^^';""/^';^^ ^^,,,.., expressa est : eam exhibeo 
ian. lectio .atercu.i, quae solito mmus Je.-;- '«- -Je - '^ '^J^^ ,.^^^ esl. 

coi.atam cum textu codicis Vat. Reg. 43.5 (S ), qu. eo Q. , 1 

, ,., „ ,550 e. sq, - (2) Vel. ScHpt., tom. IV, p. 686 et s„. - (3) PerU. 
(1) Thesauru. »or»s anec<loton,m. tom. III, P- l->50 «« ^ll- V ) '' 

Archiv, tom. XII, part. I, p. 379. tOD. CoD. Barb. [xxiv] 

I.B.R. CoD. Vat. Reg. 435. s ri Doni episcopi ini. Macharii 

Antiochiae Syriae Doni episcopi eiusdem locL J^^^ZJ-Claudie a.^ Viialis, 

Alio loco Stratonici. Et Machari^ Abhatts. In Abbat^s. mtu 
Eihiopia Rutuli cumaliistribus. l^. Bollandianae. - Martyrologium Bedae et ^^^^^ J^j ^,.^.,, ,^ .ueris videantur praeose 
Henschenio quidem et Papebroehm (1) ita <^<1'U =^un^. J^ i„certissima iure censentur a 

dislincta. Verum Bedae contexlus et quae '^l^Z^Mnr etiam nunc egere crisi r.g.d.ore, 
crilicis (^2). Celeberrimum opus Bedae e.usque _^« 'PP^^^oi his codicibus multa sunl absque 

ampliori indagine codicum, cuns nov, et saga .s -;'-- "' ^J ^^ p,,,., ,1,1^: alia in codicibus 
dubio derivala ex hieronym.an.s : al.a, op.noi^ nb .p.o^ Beda ^^^^^^^^.^ ^^^^ ^^^^^,^^ 

praesertim Beda.ns urbis Romae ""^'^^' Q^^^^^^^^^^^^ ,'^'00 aggrede.er opus pleuum aleae de 
soUemnior fuil, quam Usuard.norum (3). ^e «go P f ';^^Y°;°^,^-^j.,t,,e, „overuut, et ex parte 
tola familia codicum Beda..orum quae .nu kt ms pat tqu,^^^ .^^ ^^^ ^^ p^^^. ^^^ 

tantum hieronymia,.a ^^"-g'^ "''^""'^,, '^lT ne Lto mJiorem fidem habeas, moueo. 

vulgato nomine Bedae-Flori. Cu. appellat.on. ne '"''" ™'^^'^''"^g,i ,1^,, significant A Atreba- 

Litterae, quibus codices adhibit. .''' «'''."«'^«^,,^:'^"^ ^La^tiens^ ^ 
tensem, B Barberinianum, C S. Cv-c^ D 0-- .^m L L«, ue« ^^^ b,,,^,...^,,,,, xiV, 19, 

S. Petri in Vaticano. Ex Ins ego v.d. ^^^^^^^^-^^^^^ ^; ^; ^'J^^^^-^^ ^e quo SoUerius dixit (Proleg. 
acephalus, mixtus ex elogiis Bedae et ex ^'^' J'.-"^;,;f ^ luuii tom. VII, part. II. p. x.. 
adUsuard,u», § 34, 36) et cmus «.P^"'"'^" ^''^ .'jj fif obitus Gregorii VII pontificis (VIIl kal. 
Eslsaeculi fere X, auctus necrolog.o, m ^''^"^^.^^.i^Tm non A^c. Desiderli abbatis nostrae 
iun. obiit Greciorius praesul sanctae .'7--', ,^ f "^^^; , '" ""'e q,i electus i.. summum pon- 
congregat,onis. Is diversus est a Des.der.o abba e C----- ^JPI ^ ^^^^^ ^^^ Vallicellanus F. 
tificem assumpseril nome., V,ctor.s II et ob,e. t d e XVi sej^ A ^_^^^^ scripserunt 

LXXXV, ohm S. Cyriaci in v.a Lala, .,on C^J' ^^' '^ J '^ ™ ; x,. Specimen edidit SoUerius 
Baronius et eum seculi MabiUon.us e ^^^^^.^-J^^^ t.grum servat codex Vaticanus 
in ACi. SS.. Ia.,.i lom. VII, P-?j;- P;,^^;;^;^;";;^; ,1, codex est Divionensis magni pretii, 
8264 (5); alterum fP^g':'^^^'^";,'^'^'^^';;,^"'"" "o vidi i., bil^holheca Mo.itispessulana Scholae 
cui polissimum Bolh.nd.ana ed.ho .nn,t,tu, • '^'^"^ J^K° "' ,,, ^st basilicae S. Petri apostoli 

n,edicinae notatum H. 410. Den.que ^''^'■"'^^^f J", ,',;•,, foho • uterque saeculi XV, sed 
in Va.icano, 'ormae quaternariae; cu, gemmus est alte '^^";,;;; J tjilicae \aticanae). Priorem 
ex a„liquio,^e exemplan der.val, (cod tes H ob n i> „otabiliores mihi videntur, 

laudavit ^^^---/'■'>'^^""^^^^^ otaciis adhibiti; quippe qui 

qui sunt orig.ne Roman., .d esl . ,1 "^ '^'^';' '7'' J,^,^,^ eo,,,^ 'e sepulcris identidem servarunt 
genuinas lectiones '-'^^^-y^^^^^i^T^^^^^^^ annotavi, utpote quae iu codicibus 

et ad seriora tempora propaga.unt. Q"^^ ^ '^^'^ 'j^° ^^ ^^^ texlus praedictos omnes 

plenio,ibus et contract.s ,a,n e,^ant ""«'8 "^^- i^':',,';^,, ,„, g,^ ea mutila i,acassum repetenda 
respiciuut el complectuntur; et quae ,am m h'^ eguutu, mt g ^^^^i^ellanum S. Cyriaci, 

haud curavi. Martyrologu ----''^^^'^^.^^'IZJIZ^ loci et bibliothecae uude esset 
specimen habui a nesc.o quo s,ne "''° '™ f';;';^ v^^JieeUauum et utrumque Vatica.i^^^ 

onera,'en SS^ib^s variis e codicibus Bedae, cum Bollandiana edit.o hu.us martyrologn praesto 

om.,iln,s sil. praeserlirn in Mig.,n ^^^^.^^;!^- ^^^\Q,,,^, codicum martyrologii Bedani haud 

Ceterum .nt,^a 'r'''' ''''''Zl"^^^ZllJ.T s^ quis voluerit perrice.-e, huic multo maior 

— ;tor^i=.=e^ Sn^X etUtiendus. Scipio Ma«.i monuit codicem 

/•ranp. de «ome. 1893, p. 10.. 10.5. 100. >'*; i .,nii«»n P^imirprio d 147 148. — (5) GirampiU3 in God. Vat. 0022 

Soller., Proleg. nrf a,..a,.-i.<m. S35. E.rorenjemeadav.tOa '"'^-^''^ ^P ,-phica, editionis eius necrolo.ii, ,uam 

collegit apographum necrologii f''\^''%'''l''^'^^^^^^^^ UM A.icr», p. 379 et s„. 

paravit loseph Bianchini inserendjm tomo V .Vnista.,, b,hl,otl,ecar„. \») ^^^^^ [xxv] 

Bedae praestantioiem iis, quos BoUandiani adiiibueruut, servari in Capitulari Veronensi (1). Ibi 
ego non unum tanlum, sed duos vidi codices membranaceos, saeculi IX, notatos LXV et XC, 
praefixo nomine Bedae; qui eius textum fere absque addilamentis, ut mihi visum est, tradunt. 
Plures otiert bibliotheca Vaticana, in quibus eminent Palatini 833, 834, saeculi IX, quos magno 
in prelio habuil Emmanucl Schelslrale el desciibendos curavit in eodice Venelo-Marciano XIV, 
78 inter insigniora Excerpta Martyrologiorum eius bibliolhecae. Valicanus 5949, origine Beneven- 
tanus, videtur constare e Beda et Usuardo, ut plurimum coutractis, nonnumquam amplificalis. 
Sollerius dicit hunc codicem esse ex iiieronymianis quoque iuterpolatum (2). 

Codex britannicus 19725, saeculi X, martyrologium Bedae refert, iu quo plures dies vacant, 
sicut Floro teste, vacabant in Bedae textu primigenio. 

Totum Bedam cum additamentis e codice saeculi X S. Maximini Treverensis ediderunt Martene 
et Durand (3), eundem brevialum d'Achery (4). Sed si codices omnes Bedanos vel huic familiae 
assignatos. qui in bibliothecis britannicis, germanicis, gallicanis, italicis, occurrunt, vellem describere, 
tam prolixae recensionis nullus prope finis esset. Quae de hoc argumento breviter dixi. pro Imius 
operis proposito satis superque sunto. 

lU. 

CORB hr<-vins - Paris. lat. 12260. - Codex nunc Paris. lat. 12-2f.O, prius S. C4ermani 479, 

membraneus in-4°, saeculi VIII vel IX (aetale Karoli magni), pertinuit ad coeuobmm Corbe.ense ; 

id Tuod i "tio codicis annotavit manus saeculi XV : Lih(er) sci pet(ri) corbeu.. Tum altera manus 

sae XVI adscripsit : uMor huius n,aHyro(logii) vicl(etu)r autissiodoren.ns esse, g(uOa ded^catu,,^ 

Zrium et cetera eius urbis speciatim commemorat. Sed haec omnibus exemplanbus luerony nun.s 

ommunir su rminime vero propria huius libri Corbeiensis. Inde marlyrologium descnps.t Martene 
"?«," n~ 343 351, praefxo titulo : Martyrot. e ms. Corbeiensi ante annos 800 scr^pto : 

e quo iu ium sul^iecit huius nfodi : i/«. rn. descripsi a vetusto codice (^orbe^er.,;^c^uyn^ 

TZL^e ,n. autlant ^ ^ ^-^^ r^^ ^ .^^^. ^^^^ 

Eius vero editio..em rectius curavit Soller.us m Act. ;bS., lun. .to"^ . V"- P- ^l «^ ^^JA; ^ ^^ 
,.., p. VI) de codicis aetate iudicavit e .no.le Fulco.ns, arch.ep. cop. «""^^^' ^J^^J; "^ ^^ .JOO. 
k^l iul. Eoden, die interfectus est venerabilis Fulco arch,e„us ab ""?" ;7"^° J^^'!^ ,^^^^ 
Verum Martene et Durand (5) Sollerii iudicium iu.-e explosen... ^^^^^^l^^^^, 
Fulconis coUigi haud posse, quippe quae a ha manu '"^!" =^^_^,;;' ^J^^ ^u i d Bollandia.ios missi 

abhhic saliem annis odingentis. PAntmptiim est ul sineulis diebus 

Hoc breviarium ma..ifeste pendet a Corbe.ens. ma.ore; «<^^'^_f^''^,^ "jf^^^^^S,", ,ur. Quare cum 
vix pauci martyres ..eque his semper locus, quo "'-«l^^l fl oc 1 Ve parum prof^^^ 

Coibeiense maius nobis praesto sit, descr.ptum "-'" .^ .^ °"'^^;^.;\ °^^^^^ i Uellexi auctorem 

dum, nihil inde excerpendum lectores praesuman . C^ U« '« « ^^ ' , Nevelc.i ob 
huius breviarii Corbeiensis neque .pso exemplan Nevelon.s " J'^ ""8 .^J,^ ^,,,; .equentis 

oculos fuit, usum esse : ea enim erant J*^''-- » ^ , .^^^..^^^i^^^^V k , eb.uarias heic legitur : 
prorsus destituta; quo loco in hoc b-u.no ..1 d-^^^^^^^^^^^ .^ _^^,^g,,^^„„„ j,,,, 

Bomae Agnetis virginis ; quae pert.nent a.l '''f"\ f,''"'"''"^ ,,\e„itu, p,aeter u..um Seno.ieuse, 
lonis aliisque e familia Fontanellens. exemphu bus Jo • jn g.tu. p ^^_^^^_^^. ^^^^ ^^ ^^^ 

ubi ea ad VI l<al. febr. p.imo scr.pta sunt, de.nde '''^'^ .^; .''"'', ^,^^,,.,,,^^ vel nomina ad diem 
varietate excepta, ceterae mihi visae sunt tere o.nnes co..uptelac. .nan.ttstae, 

praecedentem aut seque.ilem errore "•«"spo*";'- ;.,,., exempla.i..m maioru.n. discordat 

Nonnumquam hoc brev.anum co..co.da cum ^^.^^^^^„, '„ ,-evelo >> Vitalis. Vice 
a conupla Corbeiensi Nevelo...s : e. g. Hl '^' '•""■'! ''„,i^,„, eum codicibus maioribus fa.n.l.ae 
ve.sa, u.,0 alte.ove loco Nevelo veram lec Uo.ie... t.ach^ ";^^\'^"2L ///m,^'- '" -""'"''■ ''"''''''''' 
Fonla.,ellensis lalsam; e. g. k»'- "^•''"^.^/"f ^ ^".'t J.ioHs 1o .axit ad Wissenburge..se propius 
nobis igno.um, quod auctor -^^^^^^"^ ^^ ^^Z^^,en,. ce..sui et annota.ida in 
-^.S^:S:tlJ^^^^r^:Z Zioris adhibitam a Sol.erio servav.. 

p. 638 et sqq. - (4) ^iJiiHey; ed. m iol., Utn. II. I'- ^-^. -^- ^ > 4. IphUm I. B. R. L.D. agnovi. Verum utraque vakle peccat ad dies V et IIII du. "«^;' " . ^ f^) editores transfe- 

subiungitur no.niui da,niani (V id. nov. In '--/• ^ ;.;«"7; j "Cn^ a addita sunt eadem 
runt ad diem sequentem et ad Antiochiam : m AnUoclua nat donatt. ^^o'»|^ aoDarent 

mrnu, quae totum breviarium primo exaravit; ea in Corbe.ens. quoque ma.o.e appa.ent. ir. B,eviarium Corbeiense = cod. Pa.-is. lat. 13220. - Codex Paris. latjsm ^^;^;^^- .^'^^ 
S. Martialis Lenwvicensis, continet breviarium ex h.eronym.a.r.s ^^'^^1; '^wTonius a ce^ 
aueusto manifeste contractum e Co.beieusi maiore. Pendel autem ab exempla.. p.op.us accedente 
:S' «r -e (col. III) quam apog.-aphum Nevelonis Corbeiense. Id >P-"™f; '^^^^^ ^^ 
quoque martyrologio, quod Corbeie.ise brevius appellamus. f^^-™'"' .J.^.r^^ .^t exerp^a'' 
naulo Dlenius est quam Corbeie.ise brevius. Plerumque auctor sat fidehtei contiah.t exempiai 
roteie'nr.:cen:io.Js maioris; neque i.lud valde vitiat, pertu..bat. ^ ^^^^^^^^^.^^Xs^^ 
praesertim mutans nomina feminina in masculina et v.ce versa. Exemph grat.a desc.bam lateiculum 

**''' ^Lmterdedicatio calhedra sci. pelri ap(osto)li qui primoru(m) sedit rom(ae) sci. Pnsci ty-i^i 
et gallinici turonis monasterio maio.-is dep. sci. leobardi conf. „ He.c verba qu, pnmonm co.rupta 
sunl e leclione Corbeie..si sincera ,ua pn,n. ro,n(ae); item lectio genuina .anctue pr,scae mutata e t 
rll!V-'-. Nomi.,a quaesequuntur ad u.bem Romam mini.ne pertme..t. Den.que j.p-^^^^^^^^^^^ 
Leoha,-di vere pertinet ad Turonc.se S. Martini mo.,aster.um ma.us marmouKe,^. Sed ea nusp.am 
alibi in hieronymianis commemoralur. Quare huius breviarii origmem .ud.co Turonensem, id est 
contractum illud esse e Corbeiensi in usum monaster.i maior.s Turonensis 

Codicem ipse vidi, examinavi, inde exce.pta sumpsi. Deinde L. Duchesne rogaUis .ntegrum 
menscm ianuarium mihi descripsit. His subsidiis, totaque re perpensa, i.itellex. ex hoc brev.ar.o 
quamquam valde antiquo eoque no.idu.n edito, lectionem vix ullam ehc.endam, quae rest.tuendo .n 
prisliiiam formam veteri martyrologio serio conducat. Uno fortasse loco debu.ssem lect.onem ex 
hoc codice excerpere; nempe ad XVI kal feb.-. Ad quam diem legitur : dea sci cw. dep. marcelh 
epi ■ haec enucleanda opinor : Dea scilicet civitate etc, id est Dea Augusta Vocont.orum, nunc Dte. 
Adverbium scilicet ante vocabulum civ(itate) nullus allius codex proferl. Paulo var.a lecho ex ah.s 
breviariis in Excerpta mea recepta est : Deas civit. ctc, unde fortasse ilU.d 6a(;(«(; erup.t pot.us 
quam e pristina sinceraque lectione. Ceterum Deas corruptela est : sincera lect.o Dea exh.betur 
a codice Bernensi (col. I) et a nonnullis familiae Fontanellensis (col. III). In Epternacensi e Dea 
factum est diac(o,ii) : in Wissenburgensi (col. III) antiqua manus abrasil htteram a, ut e vocabulo 
^eographico Dea fieret prima syllaba vocis depositio. Omne dubium sustuht, rem pe.-sp.cue exph- 
cavit codex F in mea Excerpta relatus, substituens in locum Deae cwitat.s ad.ectivum deetisis 
(episcopi) subiunctum nomini Marcelli. 

Neque plura de hoc codice mihi suppetunt admonenda. 

De codice Dunyallensi. - Liber qui dicitur Leinsterianus sive Glendalughensis (1), saeculo XII 
incli.iato in Hibernia descriptus, immensam conti.iel farraginem scripturarum ad fabulas Instor.amve 
illius regio..is spectantium. Ibi locum tenuisse videtu.- martyrologium quoddam mixtum, ex bre- 
vialis hieronymiani laterculis conflatuin et supplementis ad sanctos Hibern.cos spectant.bus, quod 
aliquando allcgalur sub nomine Mart,j,-olocjii Taniladensis vel Dunyallensis. 

Scilicet Colga.ius, dum Lovanii circa annum 1630 rei hagiographicae H.bernorum curas adhi- 
beret in manibus habuit codicem sive fragmentum codicis undecim foliorum, quae nunc patet 
scriptura forma, mag.iitudi.ie mire (luadrare cum reliquo libro Leinsteriano. Ex iis qu.nque ta.itum 
et sexti quarta pars martyiologium co..linent; celera diversi sunt argument.. Pert.nebant haec 
folia ad conve.ilum Franciscanorum Du.igallensem. Primum incipil a die decembr.s 2o et progred.tur 
usque ad ian. 29. Ibi, uno avulso folio, totus mensis februarius periit. Secundum et lert.um exh.bent 
dies a 12 martii usque ad 20 .naii. Hic rursus hiat codex, duobus avulsis foliis, et quartum folium 
incipit in laterculo 1 augusli; i.ide proceduut, tam in hoc quam in sequenti folio me..ses augustus, 
seplember, october ; hic tamen desinil i.i dicm 30. Post quem, uno folio defic.ente, november 

(1) The Book of Lei.Mn- sometime ealled the Book of Glendalough, edidit ad similitudinem scripturae R. Atkinson, 
Dublini, 1880. m.n.me [xxvii] minime comparet; sextum et ultimum in lateiculo 17 decembris incipit et pergit usque ad diem 
ullimam anni ecclesiastici, nempe 25 decembris. , o i -^ 

Colgani folia migraverunt Romam, ubi in conventu Franciscanorum Hil)ernico ad b. Isidorum 
domicilium habuerunt usque ad an. 1870. Tunc mutatis rebus, Romani IVatres codicibus suis 
timuerunt eosque in Hiberniam remeare iusserunt. Nunc apud Dublinenses Franciscaiios reperiuntur 
folia quondam Dungallensia ; quae cum reliquo Leinsterii libro Atlcinsonius splendida edilione 
(n 355-365) comprehendit, ad similitudinem codicis expressa. 

Verum non liic tantum liber usui fuil Colgano. Loquilur enim (1) de altero simi i, id est 
idem continente martyrologium, qui in Hiberiiia repertus ipsi Colgano ex parte lam descriptus 
erat et lotus nuntiabatur mittendus. Quae fata tulerit secundus iUe codex, num re ipsa ad Colga- 
num pervenerit, ignoramus. Apographum imperfectum quod sese iam in manibus habuisse sigm- 
ficat in Belgio mansit, ibique adlmc asservatur in bil)hothecae regiae Bruxellens.s codice signato 
uum' 5095 Sed cum nihil contineat praeter sanctos Hibernicos, ad calcem laterculorum h.erony- 
mianorum additos, nobis curae non erit. Sufficiet dicere alterum illum codicem, ets. m.n.me mteger 
™'pse fuerit, lacunas tamen prioris aliquando explevisse. Ad idem exemplar utrumque redire md.cia 

'""^HuTc^ martyrologio Colganus dicit praefixum esse tilulum MarUjroh<jlu,u Aengussii et Moelruani; 
aui cum Tcodice Leinsteriano minime compareat, necesse esl ut ex alio nob.s .am .ncogmlo 
Stuslerit Aengussius et Moelruannus in monaslerio Tamlactensi (3) convixerunt, extremo Vni 
saecuTo atque prim- ille famam rettulit ex opere quodam martyrologico, metrice et lingua hibern.ca 
rnnsrrinto Festilosio scilicet, quod nuper edidit v. cl. Wh.tley Stokes (4). 

Zgiisio vuu Colganus etiam breviarium nostrum tribuere una cum hibermcs supplement.s^ 
Sed fd naium constat atque ipse Colganus vidit in Tamlactensibus codicibus conliner. natales 
Lorum SS Moetikni et Aengussii et aliquot ahorum sanctorum qui eodem saeculo cum ipsis 
" vTerunt quos et constat post ipsos obiisse. Hanc autem additionem factam arbiti-amur a 
" peTgirCo?ganus) ab aliquo Tamlactensi monacho qui sub finem saecul. no... v.xit et sub . i- 
" Sum decimi decessisse videtur. Meminit enim S. Corprei episcopi Cluanensis qu. anno 899 ob.i 
: ;;r tame" s' Cormaci regis et episcopi anno 903 mortui vei ullius sancti quem constet post 

" ^Tl^lZ^S Hibernici iilius libri quod artae coniunctionis cum Epternacen^s codi J 
tradiSin^^hrrura vestigia exhibeat. Ibi reperiuntur et san.i ^^- >— ," ^i 
auorum sermo in superioribus fuit, ib. et nomina ex pass.one S. Lau.en Ui aesump 

Hibernorum et Angloruni lilurgicae tiaditioni (6). L D. 14>- E. = Breviarium Einsidlense e codice eiusdem coencM ^3^ " ^t^MS 'SSheS "" 
membranaceus, formae ^-tern-i- m.hi o im visus s .a U LX.^ iruiK ^ ^^^^^ . , ^^ ^^^^_^_^^ 
praefectus, dubitat utrum s.t dec.mi an ae a s annq ^_^^ ^^^ 

mianum integrum ab VIU kal. lan. ad finem n„ , '1 f-^Jf^Vj;^' „,„„„,„ Let di.ecte e 
sunt Richenoviense (in edit.one nostra coL "> « «f^^^f ."^ J"^^ ;„ (jellonensi reperiuntur. E. g. 
plenioribus, quae neque in Richenov.ensi et <=°»f;"^ 2«)/ ,? referl quod in neutro e breviai-iis 
ad IV kal. ian. typicum illud Bon,faU ep,scopJe oM.one le e H ^_^^^ ^.^^^^^ ^^^^^ 

sollemnioribus R et G ullo modo apparet. Qua.e ^^ uno ^e J.te. P ^^ ^^^^ 

aut obliqua via, non uno loco. pendere^ ?^,,,rCeI obSuf neque typis editum umquam est, 
exemplai- fidele a cl. memoriae monacho Gallo Mo el obt nu^ q >^ ^^^^^ ^_.^^^^ 

hoc loco constitueram fuse ^^-^^^^J^ ^^lZ.ZU contentus ero. 
chartis mandarem. Nunc ns tantum. '1"«%' ^.'™° .;^,„„ ^„,^,3 Ab initio ad V non. mart.as 
Martyrologium male compaclum esl. olns ^^"^'^^^'^^J^^, a IV „0... martias ad 
scriptum ita est, ut duo saepe versus fas os ""'"^ .^J^,. °'^';;;„„,ie„,is. ita instilutum, ut 
XIII kal. dec. alia maiiu -aratum, compend.um e^t ^ . -ni Riche.ov^^^^ . ^^^^^^ ^^^^^^^^^ 

singuli dies uno tantum versu contineantui. Quaie pnm. y 

(1) „.<„ .s. «,.,..,.., .0.. I, p. 581. 582. - (2) De his ^^^^^^^i.^fz::;- 1:;: ^J^e:::^l^ii^^S' 

non 'longe ab uvbe I.ub.ino. - (4) Calenda,- o/ Oe„,«. m ^;- -'J^^^.t^f,. so'„erii P,oUgo,„ena ,.U V.,aniu,n § 11 
Serie,, Dublin. 1880. tom. I. part. I. - (5) /•■ .■■. P- 5« - ^ "% ^ pertinens. V.rias lectiones inde proferro non 

et25, Rossii /(,.."« »o«.. tom. II, p. 41. ub. specmen datur ad d^ .d. auf, p 
8ine fructu fuisset ; quod si minime faclum est, ad me culpa pert.net. adieclum [xxviii] * pppn eiitur ciuot brevis versicuius capere 
I.B.B. adieclum habel, reliqui martyres non item: et '" f^"" '^ 'recenliore, eadem tamen lege, 

potest. Demum a XII kal. dec. ad fmem, al.a em ";«"" Pf^^^ .^1. Qui^quid a breviario 

variat fere semper a Hichenoviensi, et aliunde Pff"'".,^ f..^:^^"'^ eiu^aUqua raUo habenda sit, 
Riclienoviensi aut a plenioribus nunc notis videtur 't^ ?'«f"^' .^^ Excerptis meis annotandum 
id totum (quemadmodum et in '^«^''•^■''"^,^ ..j;*' ,;^^^ ^ Jny,nianis manifesto pendent, id est 
censui. Omittenda vero dux. .[uaecumque « f"""'^" 1 Beda Romano parvo, similibus; iis tamen 
e co.nme.norationibus serio.e aetate superadd.t.s vel e ^eda, Romano p , ^^ ^^.^^^ ^^^^^^ 

exceptis, quae ipse quoque Richenoviens.s ^"'''^^'^,^^, id mi.nme necessarium 
seiunctim mihi proposueram : sed quon.am hu.i^s ed.t.on.s po.i^^ 
iudico, ab hoc censu co..(icie..do el expende.ido absli.ieo. (V.d. comm. «O. E. = Br..i.,™m Ei„Wlen» . colice eius coenobil 117. - Hoc '";»™"J'™,,3^^' 

ianuarius apparet iu codice 132, fel^ruarius in 174, ilem luns februarn et in.t.um niailii m 
oS 258 martii fn.is el initium aprilis i.. 128, medius aprilis in foho seiunc im exsec o fims 
aprlis et initium maii i.i codice 132, finis iulii et media fere pars augusii - cod. 139 
sepiember in pagina exsecta. Ibi no.mullas commemorationes aev. ser.ons, quae in cod.ce 117 
eadenT manu qua integer textus scriptae snni, exa.atas deprehendi manu parumper recent.ori 
QuaTe haec oiJnia serL admissa sp.evi : quaecumque a Richenoviens.s breviarn mai.u pnma 
variant, ea aitente a.inotavi. I.i hac editione excerpta iypis .mpressa e cod.cibus E , L inde a 
mense martio errore ita ciiantur, ut E ^ semper positus sit pro E ^ et vice -'^•^'^^^^^^^^^ 
pridie idus iuhas, ubi lectio fogaii (G 915 et O focati) ep. recie aitr.bu.tur cod.ci E . Nempe 
scribendum fuit Focatis e recto Focas, quod ceteri codices mians bene enuni.ant Focae vel Foci, 
In Perlz, Archiv. tom. IV, p. 307 et seqq., Carolus Diimge et Franc.scus Moiie plunma 
congesserunt de Marhjrolo<fiis ei Passionalihus manuscriptis in bil:)lioihecis germamc.s, ub. nonnulla 
quoque de codicibus Einsidlensibus, pp. 309, 320. Ea non piosequor, quippe quae h.stonam tantum 
germanicam respiciant, 

Cod. Escorialensis lat. I. III. 13. — Ab auctore (von Hariel) Bibl. Patrum lat. Hispanicae (1) 
didici in codice Esco.-ialensi saeculi X, notato I. III. 13, contineri passionarium mut.lum cuius 
initium (f. l^) est : hi axiopoli. aurUi. iulii , finis (f. 7') stepani. potiani d alior(um) . 
Staliin intellexi hoc fragmentum non codicis passionarii esse, sed mariyrologii contracti ex hiero- 
nymianis a die XI kal. maias ad pridie kal. decembres. Cum autem codiccm martyrologicum 
hieronymianum origi.iis Hispanae nullum nossem, apographum integrum huius cxemplans Esco- 
rialensis petii et obtinui, procurante Mariano Rampolla v. em. presb. card. S. E. R., cui plunmis 
beneficiis me devincium p.-ofiteor. Apograplmm confecit peritissime Rodulfus Beer, ab Academia 
Vindobonensi missus ut Pairum latinorum codices Hispanos excuteret. liaque mariyrologii fra- 
gmenium Escorialense totum examinavi et cerlior factus sum id non nisi breviarium esse, ex 
hieronymiai.is maioribus adeo co.itractum, ut singuhs diebus nomen loci vix unum, martyrum iria 
vel qualtuor siiil annotata, eaque saepissime valde corrupta. Plerumque locus, qui in codicibus 
col. I et III primus occuirit, integre descriptus est; deinde unum vel duo nom.na marty.-um eius 
loci pi-opria sunt ani.oiata: tum unum alterumve nomen arbiirio eius, qui brevianum fec.t, unde- 
cunque e toto lalerculo elecium. ExempH graiia : VI kal maias. In axiopoli aurili. iulii. victuri 
etc (sic) Primum nomen vere pertinet ad Axiopolim, reliqua suni Afncana. Exemplar protoiypum 
maius, unde hoc breviarium pendei, modo videlur esse famihae Mettensis (col. I), modo Fonta.ieUensis 
(col III), interdum etiam, quamquam ra.-o, Epternacensis (col. II). Sic ad d.em Vlll kal. .ul. naiale 
lohannis Bapiistae dicitur gmuinnm, id quod in Epternacensi tantum legitur. Neque tamen ab 
unico pendei exemplaii. Xonnumquam enim idem nomen varia forma corruptum vel parce detortum 
bis terve repetitum animadverti; quemadmodum ad III k. ian. in Alax(andrui) mansueti. secuti. 

(O In Sitzungabenchte d. k. Akademie d. Wmemchaften zu Wien, 1885, tom. CXI, p. 495. 

^ ' securi. [xxix] ..,....; fionafi eic Ouo loco codices maiores efferunt : mansueU, severi ( unus Ept. 
:::::^-r:;:-Qut:„orex^u"no tamum exe.p.aW „.10.. faci.e e 1.*«^ diversis, brevianum 

"^^tZTm^Z^ ::!!Z'S^t:^s. iu Hispania exstitisse disci.us ab antic,uissimo 
indicP bib bolll ae Ovetensis, quem servat coclex Escorialensis R. 11. 18, ubi fol. «o' humsmod. 
■'ri.SS luem :Sicem\xaral esse saeculo Vl. ve. VU. iudicavit von Har.e. (.). UUum 
t ' ,Z,iu>n yomen^e brevialum fuerit, au recensionis plcinoris, uul.o mdicio m.h. fas e^l 
5°4;r. C Cen S; Lujroloy.ur. r.nense non aliud .msse cpam pseudo-hieronym.auum 

'""B^ivtlJm SaS^^orruptissimum .ecliones sinceras ab hieronymiauis nobis notis vere 
r r,, Znam exhiberc iud co. In efeso adsumsio sancH iohannis apostoh, quam solus 

d.versas numquam exh.beic ' •" ^^» ' anticipatur ad VIII kai. iunias ; opmor, errore. De 

Bernensrs ass.gnat d'^J ^^'^f^-^^i^^ apostolorum, praef.xo codicibus marty- 

hac «.'^f'»i'''"''^^^~f^7""^/'De uaiendarum maii vere discedit ab hieronymia.ris, a.motans 
rologii h.eronym.an. p. 12.3 et seqq. D.e ^^ enclmum n ,^^^^ ^.^^ ^^^^ 

''"^^'"mJkSE SSL,J^^^^^^^^ e cLice Parisiensi (N. A^l^) 
''°''''^ro a D G^^ano Mor n (2) Romanum parvum et Ado eos martyres ass.gnant .chbus 
S :tdo certe eHctis Hispanis. Quare breviarium Escoria.ense .ron esl purum prorsus ...ero- 

"^"'?rni..i. inde decerpsi, praet. quae ad diem III Uai. ^^^.f^;::' ^f^^ ^— 
Stnf r ..^^^."-^'u^rip^^toSim .^r.^ P.ene exhi.,uisse; formu.a 
Umen ;b ea, quae in codicibus maioribus .egitur, parum d.versa. •2«. F - B„,fa,ium Vlem.ense e c.dlcc ™»bii F*,,* "~^^,Z^', *1„ 

:r^sr'srt::=:'»rrs:rr:i=;;=f « ..'s.«- - »- -•- 

ecCesiae Viennensis. Id fac.e evincam uniuscuiusque diei pais excerpta sit et con- 

Hoc Breviarium ita contextum '^g"^^ ' ^^ .P'™^;^';;'^ ei.e..ovie..sis (cuius dedicationes quoque 

tracta ex ..ieronyn.ianis, p.erumque e cont.acl.s ^J^a H cu _^^^ ^ ^^^^^ ^^^^^_^^^ 

enuntia..tur XVII et XVI kai. sept ), ..^^^P^^^.^^ . P '^'""''^^^ ^^ Adone ve. Xotkero, Usua.do et 
A.tera pars excerpta est e martyrolog..s ^'^101. .^, -ax^m^ ex A ^^^^^^^^^^ ^.^^^^.^^ 

huius auctariis. Quare parum m.ror, ^"«'l,,,^^' "^ " ^) Prtifl um Romanorum u.ti.ni i.. his 
martyrologii deceptus, id Bedae esse P/;--'^P^«'^\;; ^.if^^S pr. idus martias : i..e defu..clus 
fastis occur.unt Gregorius (I.I) ad IV ka . '^ ; • ^aC anas P ^^^^.^ martyro.ogicis formae 
est an. 741. hic an. 752. In ^^^^^-^ ^^'^^' ^^^' Sou^lrns p.enioribus. Sed omnium f..- 
hisloricae permixta sunt cum «■^'=<='-P^'^. ^^^^..n ite , ' sanctorum eius ecclesiae. In ...s fasl.s 
quentissima me..tio est '"P'-°P7"';;^7 ",""v\rdu. nsis, Biturice..sis, Ca,ne.-ace.,sis, Mettens.s. 
commemora..tur quide... uuus aut a.te. ep.^^copus ^.^«"^6 ^^^^^^. _ ^^^ y^^^„,, fere 

Co.o..ie„sis, Treverensis, Mogunt..,us, nonnu...que e tota GaUK, .^^^^ 

quindeni. Dup.ex fons '-'"« brev.ar,. or,g..u, V n.un^^^^ ,ive corrupto. Sic ad X..I ka.. 

termisi neque iis .ocum dedi in Excerpt.s col IL ^^.^.^ ^,^^^,^.^^ .^^ appe..dice a.l 

«o,;r7« n:''p.**"- *-»--«- "'"»'"— -""•""' " -'""" 

et Usuardo. Quaie nulU nobis heic usui est. 

. T n 398 - (3) Tom. I. P- 1-48. - (4) Hoc necrologium I. B. R. [xxxj 

»3. Breviarium hieronymianum a celeberr.mo cod.ce ""'^'^'''^^^^^^ VII, nec in cuius 

hunc codicem diligentor describit ei md.cat ^J^ "^^^0^ bieronymiani breviarium 
coenobii usum ab origu.e conlecius fuent, ^'^^'''"^^^^^ originem Solierius docet 

heic subiectum sacramentario est, iamquam ems appendix. 7'f ^^:^ "J '^^^^^^ mariyrologium) 

fuisse Resbacensem. Scribit enim : ^ argumeniis plunbus educi posse ^ »de|m^^ ^^^^ "^! IrTvn isse Hesbacensem. bcnoii en.m ^ -"T '\^nZ i^) Nempe ad VII lcal. iul. et ad VIl 
speciasse ad Resbascense -enob.um d.oces. ^^^ ^^^ ^^ ^^^^ .^^^_ 
Sad ilnus^papa I. Siquidem IV non. martias annotaium esl : A.rian^ " ^'^^^^^^^^^ 

quae nonnisi eo etiam tum vivente fuit commemoranda. Hadnanus sed i ab anno 772 ^^ 795 (5). 

Breviarium Gellonense progenie gaudet copiosa. Inde contracta ^^^'"^"''i^^^^^^^ 
ustanum, LABbeanum, Treverense, Autissiodorense, Morbacense, alia quoque fortasse nondum vi.a 
aut examinala. Sed haud ipse codex G fons est ceierorum, quos dixi, et simihum. In G enim errores 
animadverto, a quibus ahi codices sunt immunes: e. g. saepe ahb. pro ahh. Quare breviana typi con- 
tractioris, quae ad formam Gellonensis accedunt, ab aliis exemplaril>us, non ab ipso Gellonensi 

derivata esse comperimus. . . .„ , 

Nec de breviario Gellonensi accidit idem quod de Richenoviensi, ut ems progeniem manifeslam 
et a prototypo nullatenus variantem in pluribus codicibus agnoscamus. De Richenoviensi quidem 
asserere possumus propagatum illud direcie esse in R\ R^ Fuldense et Moguntinum (Vmdo- 
bonense Palat. 642) ; de G non item. Inler breviarium Richenoviense et textum Hibernicum atti- 
nitatem intercedere agnovit Victor De Buck (6). Ad Gellonensis vero originem certa via pervenu-e 
non possumus. In codice quidem G 914 (coenobii S. Galli), qui cum Gellonensi famiha comunctus 
manifesto est, initio marlyrologii legitur : ^* bre^iarium de martyrologium circulum anni iranscriptus 
de libris civilalibus lugdonensium, viennensium, acustodinensium et gratinopolitane (sk) urbis iuxta 
l hieronimum etc. „ Sed codices Lugdunenses, Viennenses etc. martyrologii, unde breviaria familiae 
G videntur derivata, minime ad nos pervenere. Codex ipse G 914 ad G accedit forma simili 
LABbeanae. sed breviori. Inierdum G 914 esl ipso G plenius ; e. g. ad VII kal. ian. refert 
nomen civitatis Antiochiae (Antiotia), quod in G desideratur. In summa, familia G, el in primis codex 
G 914, accedit modo ad alterum e plenioribus exemplaribus nobis notis, modo ad horum nullum; et 
liquido paiet pendere ab exemplari pleniore, quod ad nos minime pervenit. Quare mirum haud est in 
codice G ei in uno aut altero e hreviariis eius familiae nonnulla reperiri, quae in plenioribus nobis 
notis desiderantur ; e. g. feslum Hippolyli et Hadriae V id. nov. (7), de quibus vide quae scripsi in 
Eoma 80iterranea,\.om. III, p. 199 seq.; item natalis Optati episcopi V kal. dec, de quo op. cit., tom. II, 
p. 222. Breviarium G cum tota etiam progenie supplendis martyrologii plenioris lacunis interdum 
inservit. 

Quae huic breviario propria sunt, neque e hieronymianis derivata, in Excerptis meis haud notavi. 
Ea volueram (quemadmodum et additamenia codicum G 914, 915; AVG,; E^ E^ F; LAB.; 0; T') 
separatim recensere et singularum additionum origines vestigare; sed longum opus huic editioni 
minime necessarium cogor nunc praetermittere. 

G 914 = Cod. e bibliotlieca Sangallensi 914, id est breviarium hieronymianum maius ad usum 
coenobii S. Galli. — G 915 ei 453 = Codd. e bibliotheca Sangallensi 915 et 453, i. e. breviarium 
hieronymianum minus ad usum coenobii S. Galli. — Breviarium in codice bibliothecae S. Galli 914 
membranaceo, formae quaiernariae, exaralum est exeunte saeculo VIII, p. 234-278, cui subicitur 
necrologium Sangallense ineuntis saeculi IX, p. 279-285. Codex deficit a VII kal. ad idus febr., 
a IV ad III non. mai-t., a kal. apr. ad XVI kal. maias, ab XI kal. dec. ad III non. easdem. 
Aftinis esi Gellonensi, minime vero inde unice pendet. Huius codicis hreviarium ego appellabo 
Sangallense maius; nam codex G 915 (membr. in-4«) eiusdem fere mai-tyrologii compendium exhibet 

(1) Spicilegiuin, edit. in fol., tom. 11, p. 25 et seqq. — (2) Memoire sur d'ancie)is sacrammtaires, p. 80. — (3) Soller., 
Act. Siy., lun. tom. VII, P. II, p. HI. — {^) Veterum script. ampl. collectio, tom. VI, p. 632. — (5) Mabillon, yfuseum 
Italicuiii, tom. I, P. II, p. 38 ; cfr. quae scripsi in Jioma sotternrnca, tom. III, p. 199. — (0) Ucciterches sur les cnlendriers 
ecclesiastiqucs in Precis Itistoriques, tom. XXVI, 1877, p. 17 ; cfr. supra comm. de Adonis, Nolkeri et Rabani martyro- 
logiis. — (7) Sed haec ex aliquo codice passionis interpolata sunt. [L. D.] 

brevius, [xxxi] bievius exaiulum iubeule Cialone aJjbale anuo 956, cui singulis diebus insertum est neciologium. • • 

A IV kal. maias ad IV idus easdem membranae periere. In exlremis paginarum marginibus btterae 

saepe sunt usu delelae. Idem breviarium redit, necrologio auctum (1), in codice Sangallensi 453, scnpto 

anno 1090 Addita praefert nonnulla festa, ut Lini, Cleti, romanorum ponlilicum, elecla e kalendanis 

aevi seciuioris Ulrumque compendium Sangallcnse 915 et 453 interdum aliquid annolat, quod m 

breviario prototypo 914 et in Gellonensi desideratur, exstat autem in Ricbenoviensi. Huiusmodi msigne 

exemplum praebet dies VI kal. decembres, mentionem extiibeus cocmelern Callisti, quae eo loco 

rectissima esl el in brcviario Richenoviensi tanlum servata, indeque in Sangallenses mmores pro- 

naEata (2) Aliis quoque pluribus locis affinitatem prodit cum R; sed nomina saepe vitiat Quae m 

breviariis Sangallensibus vere variant a Richenoviensi, semper annotavi; codicem tamen 4o3 citare 

neglexi, utpole in hieronymianis totuin similem Sangallensi 915. 

Lucas d'Achery prioris codicis 914 varias lectiones subiecit editioni textus Gellonensis (3), sed 
offlcio functus est neglegenter. Breviario codicis G 914 praefixus est titulus indicans excerptum id esse 
ex exempSLs ecdesiamm Lugdm.ensis, Viennensis, Augustodunensis et Gratianopohtanae (v comm. 
de codke G.) Quae cuncta exemplaria periere. Quare breviarium codicis Sangallensis 914 exspectationem 

'' "ve^uTroSnxIminatus mihi visus est pendere praesertim a Gellonensi, ad formam accedens 
breviarii LABbeani, nominibus martyrum minus recte servatis et generat.m magis conractunu 
infpidum tamen plenius est, et modo derivatura e plenioribus Bernensi ac W.ssenburgensi, modo 
efiptla e"! No numqu m partim concordat cum B, partim cum W. Plus semel v.detur .dem 
itum va?io m^do enuntilre et'e duobus vel pluribus codicibus excerptus. Potius '^-er.n. pende e 
ab exenlplaribus, quae ad nos minime pervenere (vide comm. de codice G). A mense fe.e .un o 
fd ann7tem Vcedit saepius ad plenius Corbeiense eiusque progeniem quam a Bernen^ . ^ 

'""■e:^'^^ — da sunt de Excerptis meis ex codice G 915. Sed quonijun 'li^ ^1;!;;- j;;^: 
a G 914 et muUa addit e fontibus histo.^icis ^^^^^^^^^^^.^Z^ ^^r^^, 
SrtSurS':— :~Sr=^^^ -que, a proposito abslinere. Breviarium Gallicanum hieronymianum ^ ^^^^J^^^^^^^t a^is'^^!!^^ 
Durand (4) ediderunt martyrologium, cu. nomen fecere Gall.ca.ium ex com e ^,.„ 

ger,fis conscripto LiUioihecae dcnini Ckau.elin, re<j,onon ^'^^l^^l^^^^^^^^ZZ^^e soleat Verum 
ratione Gallicamnn aprellatun, comcmus, quan, qu.a ^-«' ^'"! j;,7^,;'' gst enim purum pulum 
nulla ratio erat cur hoc martyrologium editores eo ""'"'"^,/PP!"" ''"'^^.i^re Accedit quide.n ad 
breviarium hieronymianum, quod a nullo e ^>P- ^ ^;;: '^, '' ^ l.^i pie.^o^ibus. Nihil inde 
Richenoviense; sed multa habet, quae m hoc '^^^'''"^''^.X, eT ad dL IV ..on. ia... post 
desumpsi, quoniam varietatcs om.ies vid. -rj-- ^^^^ J^^^^^^^ Vetali, Yertiae. 

in Aethiopia Eutuli {.qu^e codias quoqne ^ l^ct.o est) sequm co.isentiunt 

Stephani. Haec mirum in modum esse depravata, a P'«"'"''f"\J^'''^^, J^ ^a.tyr prodit 
legfndum : Ctaudiae, Au,-i,ae, Vitalis, f^-^^J^tZ.^:^ Su. t.S EusebU. id est 
ignoto nomine Totuli; id corruptum est V' ' /^1^ ml collem Ma.iu .scripta volumiua 
Lebiitiiuli conditoris (5). U.io ve.bo nihil n.de "^^^^^^^XZ Lr^ ^^^^- ^^ 
bibliotbccae (;ha,iveliniaiuu. fere cun.^ta perve.ierunt a cotnobium ^^^^^ 
codicem ego inter libros eius bibliothecae .n Nat.onah Pai.s.ens. min.me agn 

„ .e „ec..o>o,:i. San.ane„..us v-K.ne.^. ...<--» ---^-^^^^^^^ 2^-^^- 

tom. IV. p. 318. - (2) nonu, sott.. tom. I[, pi-. 70, 71. - <■ )^'""'- ' ,._, 

tom. VI, p. 058. - (5) Vide quae scripsi Itoma sotten-a„e,i . tom. II. pp. in. ■ .^45^ 1. B. R. [xxxii] ,.,,,„ Hoc breviarium e codice, quem Philippus Labl)e 

LAB. = Breviarium e codice Labbeano. - noc ciaromdntani fuisse suspicor, 

loco ignolo descripsit, edidit Sollerius (1). Hunc cod.cem ol m \ ^ .^^^^^^^ jj est Claro- 

sed ego nuspiam repperi. In ^''1-''-'«^;^"'''^' ;^/°/X,;!"„,. Sed neque hic codex, parlim 
montanum 734, animadverti inscriplum S. ■H"'''"'y^;., "f ^'2eu. Huius lib.i iacturam facile 
impressus, partira manuscriptus. ille est quem aaninu - Gellonensi. Textus breviarii 

toleramus : ab AVGustano enim ille ^ix pmum d.sla ^^«'^J^j; ..fecerunt. Cfr. quae de hoc 
Labl)ea.ii .nanifestis erroribus scatet. Excerpta mea feie mhil mde p. 
codice scripsi in co.Tim. ad Treverense.ii. »> • r.A Yin,lnh Pilat 642 - Codex bibliothecae palatinae Vindobo- 
Breviarium Mogunl.num .n cod. ^indob. Palat. ^4-. . ....i„,iuni martyrologii hieronymia.ii, 

nensis 642, memb.aneus, olim Carthus.ae Mogu.it.nae, '°'^'"^..^';^^^^^^^ Verum Ludovicus 

quod in catalogo eius bibliolhecae d.c.tur ^ "'--'^; .;";;"";'^' ^ ^^'tieculo IX. hicipit f. V 
Duchesne a me rogatus. ut codicem .nspcere . -^-J* ^ ^/ ^Tu.it cu.,c.a deleta' Desinit 
f, ^^-.^VZ/H^m.- ' -^ :noI\^e Bo.e ci. Eiusdem fol. 18, pagina versa, 
lem ci.r ^tuJ-Lt deieti quare cum singuU ^es ver Jus ^^^^^--^:^: 

martyrologium pertingere debuit ad '^^-^J}}f^;^^J''^'^^rno6nr. e seque.rti 
Rhinoviensi; esl totum contractiim e IneMauo Hiclienauensi (.t\, rx ;, 4 

specimine diei id. V aug. facile disces : 

„ „ MOGUNTINIJM. 

RlCHENAUENSE. 

i- ■ »*:k.„.(;: in «irmio rustici . In Alexandria antonini . Rome dionisii 

In sirmiorustici . et in oriente crescentiani . et tiburlii . msirmio lusnci m^ 

\x, Alexondria antonini . Rome dionisii epi.copi . in urbe epi . In leniov.cas mait.ni. 
lemovicas martini. 

Cum utriusque codicis Richenauensis totum textum dederim in col. H. Vindobonensis 642 
coUationem exhibere piorsus inutile iudicavi. »8. Breviarium Morl)ace..se, id este codice monasterii Morbacensis, d.oeces.s Bas.leens.s. - Brev.ar.una 
hieronvmianum Morbacense integ.um edidit Martene e codice eius coenob.. d.oeces.s Bas.leens.s (2). 
E i o mo..uit .nulta nomina sancto.um scripta heic esse aliera ,nanu poll.c, tus ea a cete.-.s 
disti..guere vario charactere typographico, verum promissis haud slet.t. C.odex Mo.bacens.s com- 
„endium exhibet valde contractum et ieiunun. brevia.ii Gello.iens.s secundum typum AUG., LAB , 
admi.so aliquo .AmM.m nomi..e. quod inde haud videtur desumptum. E. g ad d.em pr.d.e 
kal fel)r commemo.atur Gemi..ianus ep(iscopus), post Thars.c.um martyrera Alexandr.ae. Haec 
coriunta opino.- a ..omine Gemini, qui in plenioribus et etiam in nonnulhs brev.at.s rece.isetur 
inter martyres Alexandriae, sed absque appellalione episcopi. Quae omn. carent auctor.tate et 
videntur plane corrupta, idcirco ea minime an.iolavi. Neque cod.cem .psum v.di. «S>. = Breviarium partim hiero.iymianum saeculi IX e codice Ottob. Vat. lat. 38. - Codex Ott. 
Vat lat. 38, membraneus. formae quate.-nariae, egregie exaiatus saeculo IX, cont.net b.ev.ar.um pa.t.m 
hieronvmia..um. partim histo.icum editum a Geo.-gio (3). Mutilus est ....t.o a kal .an. ad XII 
kil fcbr Victor De Buck (4i censet hu.ic codicem dignum. prae celer.s omnibus contracl.s 
hieronymianis, qui comn.e..tario peculiari illust.etur ; adeo singularis est eius indoles et obscura 
origo. Ego totu.n attente examinavi in ipso codice. Vidi scriplum esse sedente Gregor.o IV po.d.flce: 
nuo..iam ad diem IV kal. apriles commemo.atur ordinaiio Gregoru papae, quae po..t.f.c.s et.am 
tum vivc.tis indicium est. Eiusdem onlinniionis mentio fit m kalendar.o Rh.nov.ens. ed.to a 

(l) ACa Sa., lun. lom. VII, P. II, p. 22 se„. - (2) nesauri novi anecdolonnn, tom^ III. p. 1563 et seqq. - (3) Ad 
Adonem, p. 076 et seqq. - (4) HcoUenUe, mr les ealendrie,-s ecdma^Mue», 1. c. p. 17. Marzohl [xxxm] 

Marzohl (1) el in Bedae-Flori codice A. Hic Gregorius est sine dubio eius nominis quarlus. Nam iB. B. 
Gregorii 1 ordinatio incidit in diem III septembris; Gregorii II in XDC maii: Gregorii III in 
XVIII martii; Gregorii V in III maii. Unius Gregorii IV dies ordinationis ignota est ; quam ex 
Einhardo scimus (2) confectam non prius quam legatus iniperatoris Rotnam venit et electionem 
i)opuH, qualis sit, examinavit. Electio post mortem decessoris Valentini peracta est Romae mense 
fere septembri vel octobri anni 827. Quare iter romanum legati imperatoris necessario fuit eo 
exeunte anno, et electionis examen nonnisi eodem tempore vel ineunle anno 828 periici potuit. 
Quare Gregorii IV ordinatio dilata ad exeuntem mensem martium optime convenit cum hisloria. 
Sane e pontificibus romanis nomine Gregoriis ante saeculum XI, unus nominis quartus potuit 
consecrari IV kal. apr.; ceterum omnium dies ordinationis sunt, quos dixi, plane diversi (31 Mani- 
festum est Gregorio IV vivente hoc breviarium martyrologii hieronymiani confectum esse, vel eo 
tempore in codice Ottoboniano perscriptum. 

Breviarii indoles ea est, quae duplicem saltem fontem prodal. Alter fons est hieronymianus 
e codice Beraensi vel eius similHmo. E. g. ad XIIH kal. martias, ubi Bernensis inter marlyres 
africanos recenset et cum eis Lllll, hic codex mutat numerum LIIIl in LINI. Natale apostoloruni 
Petri et Pauli III kal. iulias attribuit tribus locis et viis, quemadmodum unus Bernensis. Non- 
numquam vero pendere videtur potius e Corbeiensi, quam e Bernensi. E neutro, opinor, directe 
excerptus est, sed e simiU et copiosiore deperdilo. Indicium sumo ex die XV kal. ian., ubi 
legitur : Tn Aegypfo in Anaxypoli, Dioscori lectoris muHa passi (codex passns) ad cuius memoriam 
imdtae curationes fiunf. Extrema verba ad cuius etc. in ceteris codicibus plenioribus, non excepto 
Bernensi, desiderantur. Eas esse antiquas et genuinas didici e fragmento Laureshamensi ad diem 
III non! ian., uhi eadem fere verba leguntur de martyre quodam Tomitano. In martyrologio 
Rabani, qui eo loco manifeste pendet ex hieronymianis sinceris. lectio melior est quam in ipso 
fragmento Laureshamensi et concordat ad verbura cum codice Otloboniano. Alter fons huius 
breviarii derivatus est e martyrologiis historicis, Beda, Romano parvo aliisque, quae additamentis 
variis ad Usuardum inserviere, minime ex Rabano aut ex Adone. Uno verbo pertinet ad 
classem mixtam ex hieronymianis puris et ex uno vel pluribus historicis. In postremis anni 
mensibus afiinitatem ahquam videtur habere cum codice Sangatlensi 915. Quae ex Ineronym.anis 
puris sunt derivata contuli cum codicibus plenioribus ac breviatis, et sedusa farragme lectionum 
manifeste corruptarum, annotavi in Excerptis, quae mihi visa sunt aliquo nomme haud 

praelereunda. ^ . • i , u- 
Denique de monasterio, in cuius usum hoc breviarium confectum est, pauca v.denlur subi- 
cienda Ad diem XVUI kal. iul. in hoc codice legitur : In monaslerio quod est in monie peiroso, 
deposiiio sancti Zosimi irnns/ati de Puiheoh. Eadem annotatio est in vetusto martyrologio manuscnpto 
bibliothecae sanctorum apostolorum Neapoli, sed ad diem XIII kai. nov.. qui d.es nalahs est Zosimi 
*...:. Pniani.ni ^P.Mndnm nleniora hieronvmiana. Eius mentionem fecit Caracciolus (4) his verbis : relatus in vetusta kalendaria civitatis Lapuae (0), loco miuniu an uw.a.v,, .. ^^......-. ., . 

Benevento attributus in codice Usuardino, Vaticano n. 5949 Wi. Qu.cqu.d id est, de quo Bollan- 
S "n audent decernere, monasterio de monte Petroso videiur proprium fu.sse hoc brev.a.-.um 
hieronymia..um, in quo uno dies tra.islationis Zosimi mariyris a Pu teolo m .Uud ^oenob um st 
crmmorata t inter dies festos relata. Petii a doctis amicis Neapohtan.s quo loco f-r. mc^n ^ 
sLum de monte Petroso : id ta.itum ab eis didici montem Pelrosum, cu. successit recent. aetate 
moTscaoZo esse in Apulia prope Metapontum in dioccesi Acherunt.na, et monaste..iu.n 
d icaL esse ..omini Michaeirs archangeli. In hoc martyj-ologio ..ullae notat.ones ^^^^^^J^^^ 
dioecesis Acheruntinae, adiectae textui hieronymiano. Id ge.u.s ..atales f '''''' ^'T'^'^^^ 
tatum Beneventi, Capuae, Neapolis in Campa..ia, id est : XI kal. \nart. .W. ^^'^1 
Beneveniani: VIII id. iul. sancti ApoUonii Beneventanae sed,s episcop ; H kal. no^. /« C«/.m 
sZrOermani episcop. ; V. id. nov. Campania Neapolim natalis sanct. Ap.pp.m ep^scop. 

30. 

^ e codice scipta circa fmem decimi el initiu.n undec.m. saecul. ,. Ub. Tambu..n.u. 

410. 420. 433. 547. - (7) Vide Sollerium in editione Usuardi. addenda ad xx Octobi. ^^ codicem l.B. R tura liaud est. De eius origuie mhil 
codicem viderit, aut unde eius nolitiam liabuerit, «"i""^ j ^.^- jy idus maias : cum praemiis 
scimus. Primum fragmentum incipit a postrem.s ^«'^^ ^ Totidem verba ad eam diem leguntur 
cMbu. carus H diguus d(e)o i. pace ,hes luuus '^^J''''^;^' ^,,i^am parlem ex Adone vel 
iu Adone. Cetera sequuntur usque ad VI nonas mhas <^^^ p^^,.; ^, pauli iisdem fere 

ex Beda vulgato. Ad diem vero III kal. -uhas " ^ "J Vaticano, via Ostiensi, Catacumb.s); 
verbis, quibus in codice Bernens., tr.bus '°'^ ^ «'''"r^" \ (^odicis Bernensis). Neque praeterea 
quare rarissimum testimo..ium an.rotav. ^ V''?„l ,e 7 pn ^o partem dierum VIl el VI. kal. 
quicquam i..de decerpsi. Rehqua Iragmenta /=«" >"« f ' J^ ,„ui' Ouare desiderantur a kalend.s 
octobres, deinde ab ultimis verbis d.e. V kal oc t. ad hnem 
ian ad XVIII kal. apr. et a V nonas ml. ad VIII kal. oct. 31. H = Brevia..iumHichenoviense. .d. ^^- ^^^^^^^^-J^^-J^tS^^ 
mianum conl.actum Riche.iov.ense ed.tum a «"J^^/^^^f ' J -'J/Turicensis mst. 28, f. 154-209. 
olim coe.robii Augiae divitis (Reichenau), nunc '^■bhothec e p J^K^ae Tunce. s ^^^^^ ^^^.^.^ 

Inde Keller edidit vetus "ecrologium R.d.enov.e.^ .ub ctum ^™^^^^^^^ ^^,^^ 

apographum accu.atissimum m.li. co.if.c.endum cu.av. se.vata jei^uu Bollandiana 

exhLo^i.. col. II, P.aer.xis u.,icuique ur.iculo ^^^-^^l^l^^^^Z^s martyrologio 
SoUerii, id non nisi codice attente .nspecto et re P^^P ■^^j'!*^';; ^* J", ,i„,dem aetatis haud multum 

per hlt^^^^^^^^^^^^ eonlexlum Breviarii Richeaoviensis prioris el in aliis quoque simihbus brev a 
?eir Sed?n Richenoviensi altero (R^), in quo huius paene geminum fratrem agnosco pluie 
huiusl^^^^^ occurrunt in priore Richenoviensi minime adscriptae. Q-;^^^ mn. md.c o s 

ea acS esse post confectum breviarium Richenoviense prius. Quare alterum al ten aetate praene 
X st^rRSteno^ien^^ secundum (R^) constat exaralum esse ante medium saecu um IX, f^-he« 
prius aliquot ante annis confectum censeo. Ceterum in Richenov.ensi pr.ore kalendis nov ext emo 
loco tamquam de recentiore instituto, mentio fit festlvUaUs omnum mnctonm; de qua alteium 
Richenoviense silet. Antigraphum igitur, unde hoc pendet, quamvis prima ab origme maiore quam 
Richenoviense prius antiquitatis praerogativa polleat, eam festivitatem videtur commemorasse, quam 
in Gallias induclam esse a Gregorio IV an. (827-844) Ado testis coaevus affu-mat (3). Breviauum 
icitur Richenoviense maius post an. 827 confectum er.t dicendum, ante 842, quo anno lam exstabat alterum Riclrenoviense. 'um Kicnenoviense. . . 

De utriusque breviarii Riclienoviensis originibus, indole, aftinilate cum alns emsdem classis, 

vide comm. de Gellonensi et de utroque Sangallensi. 3S. R' = Breviarium Riclienoviense alterum in cod. Augiensi GXXVIII bibliothecae Carlsruhensis. — 
Codex nunc in bibUotheca magni Ducis et civitatis Garlsruliensis inter Augienses nolatus GXXVIU 
in fol., exstabat in coenobio Richenoviensi ante medium saeculum nonum, teste Reginberto in catalogo 
librorum eius coenobii confecto inler annos 838 el 842 (4). Continet Breviarium Richenoviense 
martyrologii hieronymiani, inde editum ab Alfredo Holder v. cl. (5). Eius simihtudo cum Richenoviensi 
priore (R), quem typis dedit SoUerius, tanta est, ut nuperus cditor Holderus unum ab altero non 
discreverit. De utroque Richenoviensi et quomodo alter ab altero differat, dixi in appendice ad 
editionem Holderi, /. c, p. 249 et sqq. Breviarium Augiense CXXVIII (R^) a Richenoviensi priore 
(R) parum differt. Pluribus locis contractum est, praesertim initio martyrologii, et auctum dedica- 
tionibus monumentorum sacrorum coenobii Augiae divitis XI kal. febr., XVII kal. oct., VII kal. nov.; 
ilem memoria Afrae m. in civ. Augusta non. aug. et VIII idus aug. Verum ab ipso Richenoviensi 
priore descriplum haud est. Garet festivitafe omnium sanctorum kal. nov., invecta in Gallias post 

(1) Act. SS., lunii tom. VII. p. 5-15. — (2) In Mittheilungen der antiquarischen Gesellschaft lu Zurich, tom. VI. 1849. 
n 37seaq — (3) V. Georgii. Martyrol. Adonis, p. 555. — (4) '^&M^Art, Episcopatus Comtantiniensis Alemannicus, iom. l, 
p. 547 et sqq. Cfr. Holder, in IVim. Quartahchrift, 1889. pp. 204. 205. — (5) Ibid., pp. 205-249. 

annum [xxxv] annum fere 827, quae in Richenoviensi priore annotatur. Richenoviense alterum pendere opmor ex i. B. R. 
antigrapho aelatis paulo antiquioris, ea qua Richenoviense prius confectum est. Quare omnem mter 
utrumque varietatem lectionis annotavi et singulis articulis textus R.chenov.ensis sub.eci. ztu. R» = Breviarium hieronymianum Rhinoviense e codice coenobii huius nominis prope Basileam. - 
BievLium Rhinoviense martyrologii hieronymiani edidit Sollerius (1), e codice ma.ore coenob.. Rh.no- 
Sen .s Rheh^u) iuxta Basileam, cuius vestigia frustra sum persecutus. Des.de.aba..tar me.nbrana 

sSSs de eod rlegit^ P^^^^^^^^ ad Usuardum §27, 28. Sed miror eum no.. vidisse id esse 

manSe c' nt^^^c uml breviario licheno viensi, a quo totus pendet neque valde var.at, exc.pta brev.ta.e. 
Seroviense eL duplo fe.e amphus est Rhinoviensi ,R,. Igitur variam lect.onem Rh.nov.ensem, 
qiae in orthographicis fere continelur, subieci textui .ntegro R.chenov.ens. m col. II. a-^. R3 - Breviarium Remense, cod. Paris. lat. 17189. - In codice Paris lat. 17189, clwtaceo 

..,Ji XVII conl^ejitur varia hitorica et eccksiastica ; id est apographa m.sc^el anea ex anl.qu.s cod.- 

: b^ ^;:: U.r Durand, in quibus plura martyrologia A f. 398 ad M2 ^es^- f ^ f ' 2;; 

lo,ium anti,uum a,l>atiae .. ^"^f « S^.^^^^ ,^i^ m S— ^uht cum codic^ 
yetus codex ub. nunc s.t, .ne latet ^ucas d Acne. > d b.eviarium Remense 

S. Remigii; sed ^^^^^^ ViErlit^nde.r^b Uquo exemp.ari maiore reeen- 

d.gnum censeo, quod ^»^" "^^^^^^^^^...^.i.tu^ annotationes lamen topog.aphicas nonnumquam 

sionis Fontanellensis, et hcet valde ^iev aium ,^e.,ere. Sic ad XIII lcal. febr. nalale 

pleniores exhibet quam cod.ces ma.ores quotquot »^ "°^ P^ ;^^,„^,„„j„,, ,„•, ,,„,„,«,,„„ f . h S. 

fahiani et Sebastiani Ws ve^.s co,js,gna ^ » . ^ ^f^fS:;: ,.*„,,„i, „, Catacurnhas statim 

Quae si co.ife.antur cum '*^"' "/ ""°'^'"^"°. ,.„,^^_i„„„ hunc unum codicem Remensem plenae et 

intelleges e tota quam late patet prog^ne l^J-^';"^"^,;^^; ,,;"„,,,, Coemeterium e..im Callisti a 

sincerae annotationis topograph.cae -f^.^^^^Xum F^^^^^^^^ «ebastiano at.ribui (3). Eadem 

loco cui nomen Catacnmhas, del,u,t sece..,,, J.f !!™ /j';;"^, kalendarii Silvanectensis, quod 

fortasse sincera annotatio legebatur '^;'^^'^';^,.^ °"^Xus sicu IX (41 In quibus XIII kal. febr. 

edidit Leopoldus ^^^^^^ ^ ^^jf^^^^^T^^J^^^^^^^ Lt> Lstiani. Manifestn.n 

legitur : Romae pass.osanct '^^«^'«'".'^'^f ' g^^, ^,,,,,,^ ,/ annolatio ex traditione pr.m.gen.a 

cum ceteris omnihus ; atque ,n ^'^'erpt,^ col. I amK,tav.^^ q^ additamen.a gallicana, in quibus 

Ceterum pleraque, quae „. hoc uno cod.ce fV",^"' J^^^^^^^^^^^^ ,„,t prorsus aliena. Duobus 

plura propria ^'^■^^^^'^^^^^''^'''ZnLf J^S.ld urbem Romam, quae in codicibus hierony- 
locis annotationes an.madvert. smgula.es ^Pe^J" ^^ "« -^^ occurru.,t. XV kal. >un. 

mianis reccnsionis gallicanae Aut,ss,odorens,s fJ'^^^\Z.L I. quen, defunctum Raveunae in 
Rom. natal. saucti lohannis ep.cop> et -"^^;, ^ ' ^nd e Te" idus dec. in Bre^nario Remensi 
custodia XVkal. iun. t-ta.ur L.ber pon . al s (5 ^ Pnche ^^^^ ^^ ^^^^^ 

notatm- : Rom. inventio corporrs sancH PfjP'f"l'' ^ ^^^^^ Vaud recepi, mo.,eo quaerendas 
Anno.ationes gallicanas, quas ■" Excerp a ol. II ex hoc co ^^ ^^^^^ ^^ ^^^ ,^^, 

esse ad dies Vllll et IIH kal- fe"'- ' " J^ri.T^i,, • Ual. iul. VI et III ..on. iul. ; XII et 
maias; III kal. iun. ; "^ >''Vvm%y V e Ul tal ep III non. sept. ; VIII. VD, H id. sept. ; 
VI kal. aug. ; XVII et XIII et VIII et V J "' J^^J^^P^xk kal. iun. in B.eviario Remens. anno- 
id. oct. ; XI et pridie kal. .,ov ; VI .d. dec Ad ^^^ /^^^ ^,^„, ■ ,, Haec, opinor, spectant 

tatur : In Hierosolima dedicat^o bas.hcae sanfae ^"' "^^ . y,^,,,i tenuere saecul.s 

basilicam S. Mariae .Hie.osol>™^ con •. „ ae.a e e.e Karoh Ma . ^ ^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ,„^„ 

VIII et IX (6). Denique, ad dicm llil no»- ""^- fueiil, nescio. tT OK i^W r>(.Hsle Memoire sur iVancieiis Sacra-' 

,., .». ».., ,... ». v„, „..-.- (.««'-;. ■;i'S,-riMT..2"rri. ,. =™, - m ". '. V*.., LB.R. [xxxvi] . pQ(j Val Reg. 435. — Codex 
S' = Martyrologium Senone.ise pa.tim J'^'';"^™^^^^^^^ praeclarus inler hieronymianos 
Vat. Reg. 435 celeberrimus esl, et lam a P'^f ''^^l^'" P^avi non ea quidem mente, quod talem 
vel ab hieronymianis derivatos. Ego eum Bedae S aPPe'' ^^.^^. ^^^^^^^^^^^ qui Papebrochio duce 
appellationem vere et proprie merealur, sed e™"'^ ^°' • • queat, praeserlim quae Bedae, quae 

hunc codicem Bedanis aggregarunt. Quae senlenl.a 'l"^^""; ' 'J^e aggredior. Codicis historiam una 
martyrologii liieronymiani hoc in contextu partes smt, exponere g. 

cum eius crisi paucis attingam. .o,.,,,,;^^ foliorum 24, mancum a VI idus sept. ad 

Volumen esl membranaceum, formae 'If le'''^'';^\'°'2" eter plures sanctos eius ecclesiae, 

finem anni. Manifesto P-"''f ^''f ^'™ f .'"X^^^^ octavl scae Columhae virginis et rnaHyris 
quorum natales recenset, notat VII dus lan. . emem ^^^^^ ^^.^^ animadvertenda est 

Quae octavae praesertim Senonibus celebran consueve.e bea P ^^^.^.^^^ ^^. g.^^^,..^^. 

depositioin. verbis expressa : ^''.9-''*'- f^j^f ''" ^l /~ Cgustodu.ie Opinor ex marty- 

Jartyris. Quae tam distincla annotat.o ^f ^^,, ^"^X/i uTi fuit Seno..ensibus. 
rologio huius ecclesiae desun.ptum ^^^^'^V' HnTL iuf ' nuT in Animadversis ad martyrologium 
Eius primus omnium ment.onem fec.t Hol.len.u., qu n A. ^^^^^^^ 

Romanum (1), -'gulis p.ope diebus laudat ... ^2Z^\2^^S^^<^^- Q--m aUer 
kal. aug. usque ad mensem dec. d,scer..,t duos h""^ '"«d' °du;cs 1^^ ^^^^. ,^^ littera S, 

esl modo Vat. Reg. 435 ; alter ille, quem desc.Mps.musnterpi.oesa g ^^^^^^^^^^ .^^ 

cuiusque partem ab VIII kal. aug ad ^^^^^^^ j^^^^^^ZZ^l^T ^^ hoc martyrologio, ab 
Vaticana n. 567, in commenta,-,o de eo cod,ce, '''"j "~'/'^i„ q^o Missimum et prae- 
Holstenio summa cura collato cum Baron.ano, Ǥ'1 Papebio h.us^ .n q ^^^^^^^^ 

darum Beda.,um exemplar agnovit. Den.que totum '^«•^''^«"^^.^f " ^'^^^/'p^^^PJlenis ad Usuardu.n 
Columbae Senonensis, edidit Sollerius (2). De .^'^ P'-^;f-''i";e^'^;';,;Jif ^^ „o fatendum est 
^ ^^ i:n=rt;r. rra;;d1er:,1X'iUustriora hieronymiani 

' 'Td':ferx~<r"f=;i^Va..^^^^^^^ 

KaroTS Ludovici imperatorum, nec non Ermengardis uxoris Ludov>c. ; qui omnes incidunt 
hrstclm iJ. Quo tempore, paulo ocius vel serius, martyrologium Senonense Sanctae Columbae 

'''Xorve^Tmsim textus attinet, Inc manifeste praefert duplicem fontem. Alter est histo- 
ricus id est ex Actis martvrum desumptus el in eorum brevissima compendia redactus. Quas epi omas 
cum'Bedae verbis ut plurimum convenire manifestum est, quamquam nolim affirmare niliil heic 
commuue esse cum Romano parvo. Altora pars huius martyrologii est tota contracta ex hieronymianis, 
immo ex optimis eorum exemplaribus. Sic Holstenius ad IV non. ian. animadvertit in l^ieronymianis eo 
die let^i Antiochiae Siridoni episcopi eimdem loci; et unum codicem regmae Sueciae (id est Vat. Reg. 4J&) 
historice veram lectionem perspicue tradere : Aniiochiae Syriae Doni (i. e. Domni) eptscopi etusdem 
loci (cfr Florentinium, p. 220). Quare cum constet Bedam revera usum esse hieronymianis, hanc 
etiam partem martyrologium, do quo dicimus, ab eius textu pendere multa suadent. Sed de re 
..:k;i ,i-.„...... r.pr(P in oloffiis historicis eorumque epitomis hic lextus omnhio recedit ab exemplari etiam partem marlyrologmm, ae quo uicunu^, au rm:^ lcalu ^0.1»^!^ ...«..« o^.... 

nihil decerno. Certe in elogiis historicis eorumque epitomis hic lextus omnmo recedit ab exemplari 
maiore Laureshamensi ; in quo uno fragmentum exemplaris hieronymiani, elogiis historicis minime 
resectis agnovimus. Ibi VIII kal. ian. de Anastasia martyre, kal. ian. de Ahnachio item martyre, 
pridie iion. ian. de martyre mihte sub Licinio leguntur, quae ne uno quidem verbo in codice 
Vat Reg. commemorantur. Optimum exemplar hieronymianum, unde hit: tcxtus pendet, ad Ber- 
iiense Wissenburgense, Corbeiense propius accessit quam ad Epternacense. NonnuUis tamen locis 
Epternacensi videtur affmius, quam Bernensi et ceteris. In locum martyrum, quos lioc martyrolo- 
gium ex hieronymianis sumere neglexit, substituere solet numerum eostiue computare. Quare varias 

- .. ■,• ^-i :., ,.„ t».>i.im »»ai'tp niiap nd Vnstnricas enitomas haiid nertinet annotavi. cetera gium ex hieronymianis sumere negiexu, suDsuiuere soiei numerum eostiue compuiare. vuaie vcuict= 
lectiones codicis S' in ea tantum parte, quae ad historicas epitomas liaud pertinet, annotavi, cetera 

Atque hic monendum iterura censeo sludiosum lectorem, id quod ahis tiuoque locis inculcavi, 

(i) Passio S. Bonifatii martyris etc. Accesserunt Animadversa ad Mart. Rom. Romae MDGLXIII. Autographum Holstenii 
■ b bl Barb B IX, 17. Cfr. Guerard in Mekitiges (Tarcheologie et d'hist, de V^^cole fratv^atBe de Homey 1893, 
M55.' - (2) Act. SS'., Iun.'tom. VII, P. II. P- 37 et sqq. 

^ Excerpia [xxxvii] Excerpta mea in col. II nou cum breviario lanlum Hichenoviensi, cui subiciunlur, esse comparanda, 
sedeactiamlexluspleuiorcslriumcolumaarumrespicere, etcum illis uuiversis debere conferri. Cuncta 
esse e codice 435 fidenter recipienda, cave ne credas. Luxata et male transposita nomina agnovi, praeser- 
tim VI et V kal. febr., V idus iul. et seqq., VII, VI kal. sept. Apographuni lidele totius codicis confecit 
Horatius Marucchi, Jodalis et amicus mihi carissimus, cui pknimas gratias refero. 

Quae Gradonicus fl) securus asseruit, hunc codicem, a Georgio neglectum, esse antuiuisstmum 
omnium exemplarium Adonis sunt oppido falsa. 1. B. R. 36. S=» = Breviarium hieronymianum a die VIII idus septembres et deinceps in cod. Val. Reg. 
567 - S^ appello martyrologium Senonense codicis Vat. Reg. 567 inde ab Vffl id. sept. et 
deinceps- quod ab initio ad VIIII idus easdem appellavi S et descripsi inter exemplana pleniora. 
lam in commentario de suprascripto pleniori codice S dixi eum ab VIII id sept. ad anni finem 
(i e ad Vmi kal. ian.) suppletum esse textu breviato (2). E. g. ad diem X kal. lan., quae 
commemorationem omnium romanae sedis episcoporum a Petro apostolo ad in.tia saecuh IV in 
codicibus hieronymianis exhibet, ea in hoc codice ad sequentia tantum nomma redacta est : 
X kal ian Romae natale sandorum euqenii, eleutkeri, urhani, cornelii, traiani, victoris, castulae et alior. D'"'. XXX". Hoc vero breviarium mulla continet non ex hieronymianis, sed ex Romano parvo desumpta; 
neque variae lectiones in ea parte. quae ad hieronymiana pertinet, mihi visae sunt annotandae 
Earum eiim maximus numerus iam in Excerptis col. II consignatus est ex alus brevmn.s, et 
qu™n h" non exhibentur, sunt merae nominum depravationes. Quare .sat.s habm hac de re 
Eores monere. et eam partem codicis S, quae nuUi mihi usui fu.t, des.gnare l.ttera S". 3>. Tr = Breviarium e codice Treverensi 1245, olim coenobii S. Marti.ii. - Bollandiani ediderunt (3) 

^robanda. Praesertim notandum ^ ^^^^^^^^^^^S^^^ 
, vel supra I.neam ad.ec os es e ^^ f "'".^^^"^'^.^f . it^ ,L,en ut interdu.n ad formam 
attente examinaverim, v.d. coiUractum ess « G^^^^Jf 'p,^;;^ . ..i, ,,bet additamenta, quae 
Labbeani magis videatur accedcre quam ad Gellonens.s Fauca p p ^^^ ^^.^.^ 

desunt in G. Pluries iNicomediam c.et cum cod.c G 'o-^"^. 'ae quae Labnea 
idus et idibus ia..., ubi lectio G pertu.bata est, rreve.^en..s ^b ' ac VI id febr. meminit 
Contra IIII ..on. apr. meminit Nicet. confessor.s, de .q"° ^f ; JJ^; ■^2Lm.\ et Labbeano, 
Sebastiani, de quo G tacet. In summa ^^^^"^J^^,^^ „omine digna. 

manu exarata a textu recensionis Autissiodorens.s manifeste aliena p.aeteim..K a^. Breviarium e codice Treverensi S. Maximini. - ««"-ius W^^^it -HyroU^ -^ 
tamquam speci.nen breviarii hieronymiani e cod.ce San «. M^^'"-\' sXus quicquam refe.u..t. 
A. Wilthemio. Neque de codicis aetate et h.slor.a J^'' 'f T^^j^ J ^ T. liquius fu.sse et brevius 
Tantummodo repe.-io Sollerium scr.ps.sse cod.cem ^^^^^^'''^''^^Z ioXX.vm, paucis egit in 
illis. quos /. c, p. VIII, expe.Klit, et su.it saecuh fe.e X De ^od "i ^^^^ ^^^ ^ 

Prolegome..is ad Usuaidum % 39. Huius cod.c.s quae nunt sede. s.t .M ^.^^ ^^_^ 

Treverensi (T) nuper vulgato in Analectis Bolla.du.n,., tom. II '^- "^ ,f j ' i,.-;via.-io multam 
nisi mensem iulium editionis Sollerianae potu. «^^™" '"'^^^'^; ^ ..^'Hemensis i.i codice 
affinitatem esse cu.n Ren.ensi (R'^) : sane commemorat.ones propu.^ Edum (§. 39). No.i pauca 
S. Maximini haud infrequentes fuisse Sollerius testatur .n proleg. ad Usuaraum ^8 

. . ^i„»t» Priore loco ponendum est fol. 10. unde incipit 
(1) Brina sacra, p. xxxv,,. - (2) In cod.ce folia sunt "» ^^f l^^.^T^^ ri*;"»-'/.. .om. II. p. 0. - (4) ..<'. •-«•. 
breviarium ab v„, id. sept.. deinde fol. 0, demum a fol.o 11 ad 13. - (J) Am.i. c 
lun. tom. VII, p. II, p. i^ et sqq. tamen [XXXVIIl] I. B. R. , . g Maximini et vice versa. Id e solius 

tame.i in Remensi leguntur, quae deside.^antur in 1'^^™' " „J^i„,i„i exhii)e.Uur neque redeunt 
mensis iulii examine didici. Sed quae >™"^^. '"''".'" '"^bu'. plena.iis nobis notis; uno excepto 
in Reme..si, cuncta pende..t ex ab.s 'f ^'«'"^^^ !;' .^.^^^d^ xil lcal. aug., sic : Nat. S. PancraU 
natali S. Pancratii, sine ulla loc. annota Uone ajscpto d.ei A n,^,Hyribus l.ac d.e ass.- 

/„ Africa nal. SS. Vlctoris (praeterea n.h.l). Afncae V 0^«^^ u ^^^^.^^^^ ^^^^^^ j^^.^^.^,. ^,,. 

gnan. codices pleniores col. I et lU : eade... /''^; P^^ [^*^^, ^; quo. utpote mihi ignoto praeter 
„oru..t. Neque plura de codice S. Maxnn.n. m.b. .uppetunl mo.iena 
mensem iulinm, usus luinime su.ii. 

„„ KALEN.ARU VEL KALENDARUS ..M.L.A UERIVATA EX H.EEONVM.ANIS. 

Kalc.daria festos d.es .na.ores et '^'"^'^f /'.''"'" .,„,.^,i,„u„i Romanum (1), cuius nexus cum 
quissimum ad hanc diem ..ob.s nolu.n - /« / '^^^ '^^, pendet tab.ila Philocaliana. Cui 
ma.tyrologio hie.onym.ano man.fes u. e.t. "«1"^ t^rne imperfectum; t.es emm 

proxime accedit lcale.ida.ium cod.c. 1^°/^'." ^^11 di ebantur; d est sac^^^^^^^^ 
menses desiderantur. Tum «"-'^dunt l.br. W,o«« qu. c.^^- dK^^ ^^^^ ^^^^ ^^^.^^^ 

sacra facienda desti..atis comites ass.du. (2,, .n 'l/ J" '. ^ J^^f ,if„™ ^ Neque enim, ut ad usum 
martvrum i..signiorum statis diebus praefixa e.a..t '«f °" Jj.jJ^";,; f;,,,;,ipti. sed ad privatum 
publicum totius ecclesiae et stationum -Hemn.orm. ^^^^;J^^ ^ onstitutae. Huiusmodi 
uniuscuiusque sacerdotis vel un.uscmusque ^«mAm. ut plu...num, ^^ ^ ^3^ ^-^^^^^^ 

Hber .„.. .-ecensetur ^^^2^^.^^^^^^::^:^:^^, cui et mliyrologium 
classis librum comUem edidil Nallaisius miei umu , \\umm exceipti e libris comiiihns 

hr noUti. desideretur de 1 ac quoque codicu.n classe ce.iseo pauc.s age.idum. 

T 1 cei Pb ioc' iana, "odex liturgicus Veroae.rsis, kalendarium Carthag.n.ense, cap.tular.a 
evanJ^Sr:^ .ae - /™-on... deb^ cum ..tyro,.io b_.o; ^b.t^smt 

Sn £rmarSi"=.Xre.;i::i .ve lectiones hUerpolatas a. eum perv^sse 
«r W i.iuuinatum eum esse possit demonstrari. E. g. III id. aug. Vallarsu LAer comes ha et . 
t : IT— ,•«. mJi, Valeriar.i, CecUiae : cerio -tem constat^ Tiburt.um ea .e sepu^un 
via Labicana diversum esse ab eo, qui cum Valer.ano et Caec.ha v.a App.a co..d.tus e.a t. Nom...a 
eorum buc intrusa inscitiae alicuius h.terpolator.s deberi m Boma sotterranea tom. I , p. 153, 
154Txposui. Quare nomina maityrum i.. Libro comite Vallars.ano cons.gnata ab exemplar. b.e.o- 
nlia^o interpolato certe hausta sunt et cum eo confe.e..da. Qua collatio.ie facta. haud qu.cquam 
inde didici profuturmn lectioni textus hieionymia..i emendandae vel siapple.idae. 

Prorsus oppositum dicendum est de Silvanectensi kalendario, quod e duobus cod.c.bus Pau- 
siensibus saeculi IX edidit Leopoldus Delisle, inter plura variae originis mult.que pret.i id genus 
documenta (6). Quorum tamen nuUa notas exhibent. quales p.-aefe.t textus Silvanectens.s, m quo 
annotationes topographicae occurrunt tum locorum diversoru.n, tum propr.ae urb.s Romae. 
Urbanae conferendae quidem sunt cum fe.iali Pbilocaliano et codice hturg.co b.l)l.othecae Vero.rens.s, 
sed manifestis argumentis probari potest kalendarii Silvanectensis primam o.iginem ab exempla.-.bus 
hieronymia..is, quemadmodum ea ad nos pervenere, esse prorsus alienam. Nam VIII kal. lan. .n 
ulro(iue codice kalendarii Silvanecte.isis legitur : via Appia, depositio Urlxinu papae et maHyris : 
nuae siiicei-. lectio est et historiae monumentis conformis. Sed in exemplaribus omnibus mar- 
tv.-otomi hieronymiani eius formae, qua iUud nobis traditum est. Urbani natale ind.catur v.a 
Nomentana miliario octavo. Cuius e.Toris ab inte.polato.e i.i textum hieionymim.un. .llat. cjuae 
origo fuerit, iam demonstravi (7) et collega meus Ludovicus Duchesne contirmavit (8). Kalendarmm 

(1) Vid quae scripsi in lioma .,t,.:n'anea. Xom. I. p. UO et seqq. - (2) Vetus codex leCionariu., ecclesiae Toletanae nuper 
edtus tiicuro errore dic.us est Con.c,,. loco Co,»,.. Vid. Monn. Ane.Mu Ma..l.olana. tom. I, p. v. - 3) Bru.za, 
TZoMla ,;,iesarfe7Y.oH.p.l5etse,q. in i^tudii e Documeuli di Storia c Wfo.tom. I; Ducl>esne, UberPonttfi- 
IX Tom I, 4Tet eqq - (4) Yallarsi 0„,. S. meronunn, tom. XI, p. 529 et seqq- (5) Vid. e. g. Mar.ene, 7V,e«a,„-„s 
: :ri, ;, t m H. l IS^T. 15.1 et seqq' . «« Zaccaria, Aneedotoru.n «.edn aeoi p. 182. - (6) DeUs.e. A/..0.,. .n- 
7anciem SaeramentniL. p. 314 seqq. - (7) Vide ,,uae scnpsi /io«,a .otterraneo , tom. II. p. xx,„, xxv ; pp. 53, 151 et 
(Q\ n.,»i.^cno lihpv Pontificalis. tom. I. p. xLVi, XLVii; cfr. p. 144. aanciem aacramtnuinco, y- ^^*-» =^im- k-j — - > 

aeqq. - (8) Ducliesne, Ubev PontificaUs. tom. I, p. -vlvi, xlvii; cfr. p. 144. ergo [xxxix ergo Silvaneclense ab hoc erro.e p.-o.sus i.nmune et ve.am slal.onem ad ««P"'"^'" U^^^^J^^^^f '■'•*• 
\DDia desi-nans a textu hie.onvmiano inle.polato, saltem qualem nos habemus, ce. te haud pendet. 
"^c XIV k^ "ul ma tyres Ma^^cus et Marcellianus i,. cor.uptelis exempla.ium h.ero..y....ano.un 
fl.r- posil .-a .lnL^»,« /» cl.ltaie (lege a.,nH.r.o) Balbina. (quod fud mte.^ A,n-n. e 
SdTat^ .a.n) cum certum sit illos sepultos esse via proprie Ardeatina ad bas.hcam Da..ia .. Saue 
t^SS"L ^.^ctensi eo die legitur : Eo.e, in dmilerio Da,nasi, Mara H .f "•-";- /;.«':"- 
?pm nonis ort in exemplaribus hiero..ymia..is depositio Marc. papae pon.tur ..a App.a , m 

rdt:i.l"S.mi 1 cn,' Ll hie,o„,»i.„. inl.,-,»,.» .,isi„ls co„™,„. ., 
e,.,sb v. ." "ll c..,o <„»,„,;„.. A„li,„te.im„,„ fo,,.» „.,». *"» «rS,7.,! tam, vSl 

,„ib„. p.„ci. „,on.„.l„.n ,.cto,-.m c.„.... Q»i.x.. 8- V.L Oll. ^»;^^™*~«„„ „,^„|,ii"c..i„.„.,. i 

1^^::^^^^^^^^ - ^uribus —us obvia sint, neque ad 
Sr:Senium iure supplendum vel e-.;dandum ji ean^r a^ ^^^ 

Huius fere classis est A-«</«.«<«« ^T r -^ f K leTda i^^^^^^ 
titulo edidit Martene (l^ e. .nanuscrij,to eccles^ae 2'''—^^^^^ ^^^^^^^^^^^ eorum locum substi- 

est : nam quil.us diebus '-'^'«--''V;;- JfJ^f^t, X E. g. V ..on. iul. 

tuuntur duo vel tria nomma absque u lo .f l^f " ^^^^.'P^^,^^. '%,„;^, EracL P.imum ..o.nen electum 
i„ Turo..e„simartyrolog^-ka.nda™U^ur^ m^^^ ,,..,„, 

est e censu martyrum Tar*. in Lappadotia, becuui ^,,,:,,^,.; p,.imum et alte.-um nomen sunt 

Alexandrinis. III non. easdem legitur : Agazon, Tr.pkon^ 1^^ ^Z^,,,, Ton.itani (eorruptum 
martvrum Siculorum (A.jazon. corruptum loco ^^^-f;; f ;. ''^^-^/^S. No.T.i..a sunt eiecta inter 
neo.iori loco neodoti). f'^-^^--'^"'-^'^'';^':^^''^:^^^ cu,n aliis XVHU, in ceteris 
alia mulla martyrum Alexandr.noru.n. Sed " °f jj^f';^,,^ ,.^^^ „1 e,, eenserem recipiendas e 
codicil3us XVIIl. Hanc varietatem ahasque sim.les tanti non 

kale.idariis et inscribendas in Excerptis col. II. martyrologio hie.o.iymiano 

Specimen valde notab.le hmus ge..er.. ^"^'f^^^^^^X.^^.^x^ fere IX, Vero..ensis Capit. CVI 

intimo nexu sunt co..iuncta vel h.de der.va ta, da cod es ' j;-- - ;^^^ festo vacanl, 

elAreti.ius fraternitalis Sanctae Mar.ae VI ^"J" ^"f ^^^ia .nartyrum cuiuslibet loci e codicibus 

... • VI id Timothei, lucii. 

III non. Ysidori. niachari (in codice Aretino pnus - ^.^j.^^ ^^^^ ^^,^ ^te. 

maHini, deinde partini deletum). 
II non. Aqnilini, hermetis. 

Horum nominum varietates, si quas depravata lectio codicum exhibet, an.— l.aud cu.-avi .n 
^^^^S^ath- kalendariis expendendis seorsum a breviariis hiero..ymianis haud ce..seo monenda. 

^l) T„e.aur.. .,om. anecdotor,.n, , .om. III, P- 1587 et seqq. CAPUT L D [XL] 

CAPUT SECUNDUM. 

DE GALLICANA MARTYROLOGII RECENSIONE. 

§ I. DE PATRIA ET AETATE RECENSIONIS. 

Codices .u..a deCarati n.ultas .uUi.odas,ue — -t«£ — S^^ 
omnes p.o diverso usu ecclesiarum monaslenorumve '"i^J"^ /"' *; "^i,,^ i,, omuibus codicibus 
morationibus. Ea tamen omnigena vanetate sublata, commun.s appa.et lex.ub, 
repericndus. Is est ad quem studium convert.mus^ oipronvmum Hieronvmi ad Chroma- 

Exorditur lil^er duabus epistulis, Chromal.. et H^''-»° .^^<^^ «/"Jf^^^^^^ operis aperit. 

tium et Heliodorum, I" "'^-f '^•-^'"^«-^'^c^etr i. ^ ^vdvit " .de ex,rahe'ret nomina 
Nempe ' famosissimum fer.ale de arch.v.s Euseb.. ^^«Jf ™''' ^^^^.j ..h „e multitudo faslidium 

Sr^iS: m:tX:S:;;:e^'Ss7m ^ulienlis insi^niatur. I.itur eos 

lorum festa e?s" seeundum ordinem kalendarii ea distribuerat, iroluit H.eronyn.us d.ebus var.,s 
rtividi sed in prima parle libelli ea simul composuit. . ,^,„^ 

Lrpo t epistulas sequitur in codicibus index complecteus feslnatate. ommum apos olorum. 
incipfraCTlSs Petro'et Paulo, pergensque ordine quem voluit auctor, certe d.verso ab m^me 
kZdarii. Cum eo indice vel loco eius aliqui codices traduut Bremar.m quoddam Apostolorum, 
valde diversum, de cuius origine seiunctam prosequemur mvestigationem. 

Pot irdiciilum apostolorum incipit martyrologium, sive a kalendis ianuarn, sne a Natah 
Domini sumpto exordio. Anni ecclesiastici forma gallicani usus non pauca mdicia praebet. Kalend is 
ianuarii inscribitur festum Chrumcmoms Domini, non Octavarum Donnm: lioc i-oma"um est, U ud 
Kallicanum (1). Die ianuarii 18 annotantur feslivitates Depositionis h. Mariae et Caihedrae s Fetu 
in Roma (2), quas priscus Romanorum usus, saltem eo die, penitus ignoravit, soUemnes olim habuit 
ecclesia galHcana. Diebus martii 25 et 27 commemoiantur Passio et Resurrectio Domim [6); 6 man 
inventio S. Crucis; 29 augusti Fassio S, loannis Baptistae ; ^l decembris lacobi et loanms evan- 
nelistae communis sollemnitas : quae omnia galhcanum sapiunt ritum, discedunt a romaiio (4). 

Maioris momenti est quod gallicanorum sanctorum festivitates quotidie fere annuntiantur, neque 
eorum tantum qui sub imperatoribus martyrio claruerunt, aut mox post redditam Ecclesiae pacem 
floruerunt, quales sunt Hilarius et Martinus, sed eorum, qui usque ad saeculum VI aduUum vel sene- 
scens honore aUquo apud suos fruebanlur. Atque eae commemoiationes plerumque ad calcem laterculo- 
rum positae sunt, et eo facilius distinguuutur quod textus ibi apparet a consuela corruptela fere 
immunis. Scilicet ita res sese habuisse videtur, ut, completo el immaniter iam corrupto martyrologio, 
gallicani sancti accesseriut, secundis curis aUcuius recensoris. Qui cum reliqui textus sanationem 
paium curaret aut de ea desperaret, patrios sanctos adiungere satis liabuit, idque non infehci omine 
praestitit : nam qui successerunt scribae ceteros sanctos perrexerunt pessumdare, galUcanis tamen 
faciem qua recognoscantur non omnino abstulerunl. 

Quo GaUiae loco recensio ea facta sit nou obscure indicant ipsi sancti, pro civitatibus pauciores 
vel numerosiores. MuUae sunt ecclesiae quae nuUum ibi sanctum contulerunt, paucae vero quae 
multos, ut apparet cx tabella subiecta, in qua quae civitates quoties in martyrologio (5) nominentur 
enotavi. 

EX PROVINCIA 

Arelatensi : Arelate 5. Massilia 1, Vapincum 2. 

Narbonensi : Narbona 1. Tolosa % Nemausus 1, Helena 1. 

Elusana : Bigorra 1, Ausci 1, Vicus lulii 1. 

Burdigalensi : Aginnuni 3. Santones 4. Pictavi (i. 

Biluricensi : Biturigae 6, Arverni 8, Ruteni 1, Lemovices 2. Gabalum I . 

Viennensi : Vienna 8, Genava 2. Graiianopolis 1, Valentia 2. Dea 1, Octodurus 1. 

Lugdunensi : Lugdunum 26, Augustodunum 25. Gabillonum li, Lingones 4. 

(1) Concil Turon. a. r>67, c. 17 ; cfr. Sacramentarium Bobbiense, Lectionarium Luxoviense. gallicanos libros ; Duchesne. 
Originesdu cuUe chretien, p*. 2(52. — (2) Duchesne. o/.. cit., pp. 258, 267. Cfr. praeler libros liturgicos gallicanos, Greg.Tur. 
Gl mart 8* libeU de episcopis Turonicis (Perpetui ep. kalendarium). — (3) !bid., p. 252; Perpetui kalendarium; Martini 
Braccarensis lib. de Pascha. c. 1 (Migne, P. />., tom. LXXU. p. 50). - (4) Ibid., pp. 257, 259. 2U. - (5) Hic .ntellege textum 
omnibus plenioribus el Epternacensi communem, minime vero textum alicuius codicis singulans. 

Senouensi : [xu] Senonensi : Senones 2, Autissiodorum 30, Trecae 3, Aureliani 8, Parisii 5. 

Turonensi : Turones 7, Cenomanni 1, Redones 2, Andecavi 2, Namnetae 2. 

Rotomagensi : 

Remensi : Remi 4, Suessiones 3, Ambiani 1, Catalauni 1. 

Trevirensi : Treveri 4. 

Mogunliua : 

Coloniensi : Colonia 2. 

Vesuntionensi : Vesuntio 1. 

Aulissiodoium, Auguslodununi, Lugdunum longe praestant, Aulissiodorum maxime. Id eo 
magis mirum est, quod ea civitas prae duobus aliis ignobilis certe fuit. De ea rara mentio apud 
Gregorium Turonensem, qui inter lot loca sancta solam ibi S. Gcrmani basilicam uominat, et praeter 
Germanum nullum episcopum Autissiodorensem, nisi coaevum sibi Aunacbarium. Lugdunenses episcopi 
14 vel 15 recensentur, Augustodunenses 15, Autissiodorenses 17. Ex Lugdunensibus desunl multi, 
scilicet 10 inter Irenaeum et lustum. saeculi V Martinus, Elpidius, Senator. Qui dosint ex Augu- 
stoduncnsibus non apparet : ea enim ecclcsia catalogos episcoporum aon habet nisi valde mutilos. 
Autissiodorensium vix unus a martvrologio exsulat, id est Droctoaldus, de quo Gesiorum (1) auctores 
(c 15) « nihil memorabile reperisse , fatentur nisi diem obitus VI id. nov. In unius Germani honorem 
tria festa assignanlur; loca sancta, basilicae saepe nominantur: translationes, dedicationes, id est anni- 
versaria parvi omnino momenti, quae in propria tantum ecclcsia celcbrari solenl, hic saepe recoluntur. 
Ceterum ul ea res clariorem iu lucem ponatur, hic subicio Iria kaleudaria, Lugdunense, Augustodu- 
nense Aulissiodorense, qualia ex codicibus nostris eruuntur. In iis, nisi aliter notatum sit, recto charactere 
exoressa sunt verba omnibus codicibus maiorihus communia. nempe Bernens), Epternacensi et ns, 
qui in terlia nostrae editiouis colunma apponuutur, tncrnmto charactere quae desunt ui Epterna- 
censi incUnato inter uncos quae desunt in Epternacensi simul et m Bernensi. UD. KALENDARIUM LUGDUNKNSE. Xlill k. feb. 

XIII k. feb. 
ni non. feb. 

id. feb. 
IIII non. apr, 
III id. apr. 

X k. mai. 
VIII k. mai. VII k. mai. 
IUI non. iun 
IIII k. iul. 

ini id. iui. 

XIIII k. aug. Lvgdinio ordinatio episcoj^atus s. Niceti 

episcopi. 
Lugduno C/Vf/^m^Clementis presbyteri (2). 
Lugduno depositiob. Lupicini episcopi 
Lugduno depositio b. Stephani episcopi. 
Lugduno Galliae depositio Niceti episcopi. 
Lugduno Galliae depositio Syagrii patri- 

cii (3). 
Lugduno Galliao passio s. Epipodi. 
Lugduno in Gallia (4) passio Alexandri et 

alioruni xxxnn (5) et dediaitio cripfae 

vbi corporo eorum requiescunt. 
Lugduno civitate (6) depositio b. Rustici 

episcopi. 
Lugduiio Galliae XLvni martyrum, hoc est 

Potini etc. 
Lugduno Galiiae Hirenei episcopi cum 

aiiis VII (7). 
Lugduno GalliaeVivcntioli episcopi. 
Lugduno Galline Yiusiki presbijteri et cou- 

fessoris (8). II non. aug. 

id. aug. 
X k. sept. 

IIII non. sept 

III id. sept. 
II id. sept. 

XVIIk.oct. 
VIII k. nct. 

II id. oct. 

XII k. nov. 

III id. nov. 

X\l k. dec. 
XVIIII k. ian. Translatio s. lusti episcopi (E). 
Lufp/iino GaUine advmtus corporis s. lusfi 

episcopi de eremo. 
Lugduno Galliae Antiochi episcopi. 
Lugduno Galliae Minervini Eleazari cum 

niiisvni(9). 
, Lugduno GntHae depositio lusti episcopi 
[ef dedicatio basilicae ipsius]. 
Lugduno Galliae Patientis episcopi. 
Lugduno If. Sacerdotis episcopi. 
Lugduno Galliae h. Alpini episcopi (10). ^ 
Lugduno Gatliae depositio Lupi episcopi. 
Lugduno Gailiae [franslafin rorpnris s.] 

lusti episcopi. 
Lugduno Galliae (W) lusti b. Victoris 

pueri discipuli S. lusti episcopi. 
Lugduno Galliae depositio Verani epi- 

scopi {\'2). 
Lugduno Gatliae Eucheri(13) episcopi. 
Lugduno Galliae Victoris episcopi (14). KALENDARIUM AUGUSTODUNENSE. k. ian. Augustoduno deposilio b, Agrippini epi- 
scopi. 
II non. ian. Gai Aedui episcopi (15). 
VI id. ian. Augusloduno deposiUo !>. Egemoni epi- 
scopi. non. mai. Augustoduno depositio f^ Placiti preshy- 

teri(l(i). 

id mai. Aurpisfoduno Wieficii episcopi. 
VIII k.iul. I" cirifate Augustoduno depositio s. Sim- 

plicii episcopi. PL toni CXXXVUl Dyirxi. Bibliotfieque histo- 
(1) Gesta pontific^.m AMtimodorensi.in.h^h^., Nova ^'^^^^ ^luc fuent. ambigitur inte; plures Syagrios Lugduni 
rique de VYonve, tom. I. - (9) Sanctus almnde .gnotus - (^) Q" ^ ^^ '^ ;^j^ ,^ y, 17) memoratum. - (4) Ua E; 
notos. Certe iux.a basi.icam S. lusti e.sti.it ..,^~ ^^^^^^^^^^ sltl -\t) V.l K, VI ceU. - (8) Rustici 
cett : In Lugduno civitate Oall.ae. - (5) Kt aln. ?.\XI II ^•J"^J*^- eommemorari. cum iam VII k. mai. deposit.o notata s.t. 
episcopi E ; si hoc verum esset, <hcendum foret h.c na ale -^''"f ^ ^0^^^" pora in crypta. quae urbi ab occidente 
1 (O^ Martyres ignot. ; mihi videntur esse SS. M- abe^^^^^^ \ , ~ vtde^ur ., b^La aut aliquid simile. - 

imminet. condila habentur. -(10) App.n. E Alb.n. '^"- ^*^j omnes praeter E. •- {m l^rioii. 

(12) Vinciensis. - (13) E Ces.ari. - (U) Sed.s .gnotae. - (15) Aed. ep. om. om i ^ ^ .^j^ [xui] L.D. k. iul. 
II non. iul. 

II k\ awj. III non. aug 
non. aug 
XI k. sept. 

X k. sepl. 
VIIU k: sept. 

Vlk. sept. AugustodunodepositioLeontii episcopi. 
Augustoduno fh^o.4tio{\) s. Leontu epi- 

scopi. . . 

Aunnstoduno iiedicafw ecclesiae semoris 
jet s. Nazarii] et trmislatio muUorum 
sanctorum martyrum [in ipsa eecle- 

siaj (2). 
Augustoduno depositio Eufronu episcopi. 
Augustoduno Gassiani episcopi. 
Augustoduno in Gallus s. Symphonam 

marftfris. 
Augustoduno Flaviani episcopi. 
ht territorio Edua civitate vico Cervidu- 

neusi (3) dep. s. Eptadii preshyten. 
Augustoduno nataU{^ domni (5) Syagrii [Illlnon. sept 
II id. sept. 
id. sept. 
VIU k. oet. V k. oct. 

k. nov. 

II non. nov, 
Xin k. dec. 
X k. dec. 

VI k. dec. Aunustoduuo depositio b. Syagrn eptscopt.J 
Alstoduno«r.7«/.Evantnep.scopi. 
Augustodunofi.Nectariiepiscopi. 
rLllia ciritate Augustoduno vtco bede- 
/lronataie.s..AndociiThyrsietFeUcis 

riTun-Z^o] Aeduae civilatis castro 
^ i^m^ma (6) nataleFlorentiam. ^ 

In Gallia Augustoduno Pimun (7) epi- 

scopi. 

AugustodunoProcuhepiscopi. 

Augustoduno Simplicii episcopi. 
Au°ustoduno(8) Pragmatii episcopi. ^ 
Augustoduno deposilio s. Amatons epi- 
scopi. episcopi. KALENDARIUM AUTISSIODORENSE. XVIIk.mai. [Xllllk.ntai. 
XII k. mai. 
k. mai. 
VI non. mai. 

V non. mai. 

Illl non. mai. 

III non. mai. 

11 non. mai 

VIII id. mai. 
III id. mai. 

XVII k. iun. Ih Autesiodero GaUiaededicatiobaiMeru 
qui estiuxta hasilicam s. Oermani epi- 
scopi et confessoris [ubi sunt conddae 
reliquiae s. lohannis evangelistae. In 
eadem die dedicatio altaris s. luhani 
martyris qui Brivate partibus eslj. 

Autisiodero in Gallia dedicatio alfans 
senioris ecclesiae.J 

In civitate Autisiodoro s. Meriani (9) pres- 
byteri et confessoris. 

Aulissiodoro civitate depositio s. Amatons 

episcopi. 
Altiodoro translatio corponim ss. contes- 
sorum Optati episcopi, Memori presby- 
teri et Sanciani presbyteri. 
In civitate Autisiodoro depositio ettrans- 
latio sanctonim(10)Eusebi presbyten et 
Avitidiaconi. 
.Aulisiodoro translatio et depositio (U) 
s. Gorcodomi diaconi m ba.silica s. Ama- 

toris. 
Autisiodoro passio s.Iuviniani (12) lectons 

et martyris [franshtio (13) /n hasilica s. 

AmatorisJ, 
Autisiodoro depositio Valeriani (14) epi- 

scopi. 
Autisiodoro depositio EUadi(15) episcopi. 
Autisiodoro depositio et translatio cor/so- 

ris s. Marcelllani episcopi. 
Autisiodoro civitate s. Peregrini epi- 

scopi (E). 
In ferritorio Autesioderensi vico Baiaco 
passio s. Feregrini episcopi primi cm- 
tatis ipsius. XIl k. iun. 
XI k. iun. 
VII k. iun. 

IIIl id. iun. 
XVI k. aug. 

VI k. aug. 

Illl k. aug. 

II k. aug. VII k. sept. 
II k. sept. 
X k. oct. IIII k. oct. 

lU k. oct. 

k. oct. IIII non. oct. 
III non. oct 

II non. oct 

XIIII k. ian. In civiiate Autisiodoro depositio 6. Valen- 

tis(16)presbyteri et confe.^isons. 
In civitate Autisiodoro deposilio et Irans- 

latio corporiss. Helenae virginis. 
AutisiodorocivitalepassioPnsci. 
Autisiodoro{[l)!ocoCociacopass,os.Pnsci 

cum sociis suis innumera martyrum 

multitudine. 
In Auli^iodoro depositio Gensun episcopi. 
Autisiodoro [depositio b.J Theodosh epi- 

scopi. .,. _,., 

Autisiodoro civitate (18) depositio s. Ethe- 

ru episcopi. , n ■ 

Autissiodoro civitate depositio b. Ursi 

episcopi. 
Autisiodoro depositio s. Germani episcopi 
et confe.^soris et (19) natale domni Au- 
narii(20)episcopi. 
Autissiodoro Eleutheri episcopi. 
Aulissiodoro Oplati episcopi. 
Autissiodoro Germani episcopi. (E) 
In Gallia civitate Autisioderoi^^i) adven- 
tvset exceptio corporis s. Germani ept- 
scopi et confessoris ab Italia. 
Autisiodoro Eiodii (22) episcopi . 
Autesiodoro depositio Fralerni episcopi. 
S. Germani episcopi. (E) 
In Gallia ciritate Autisioderiusium depo- 
sitio s. Germani episcopi et confessons. 
Autisiodoro depositio Marsi presbyteri. 
Autisiodoro (23) Firmati diaconi et Fla- 

vianae (24) virginis Deo sacratae. 
In Gallia civitate (25) AuUsiodoro Romani 

episcopi. 
Autisiodoro civitate b. Gregorii episcopi. Imtur primo ut Ua dicam, conspectu, recensio noslra Autissiodorensem sese prodit. Sed maius 
est auod in principio cuiusvis mcnsis appieta sit rubrica Laetanias indicendas. De htanus certis 
amu diebus peragendis documenta plurima habemus in libris liturgicis, in kalendariis, ui concU.orum 
cauonibus; de Utaniis rnensualihus nuUa nisi in Gestis episcoporum Autissiodorensium. Ibi c. i*' 

(i) Pro dep E habet passio, errore. ut creclitur; nam de eodem sancto videtur agi. qui de k. iul. iam meraoratur. Sed 
DD u t Dro Auaustoduno Lugduno scnbi ; LuKduni enim episcopus Leonlius solus ex iis, qui saecnlo VI iUi ecclesiae P^-aetue- 
runt in mart3rolo(.io hieronymiano minime commemoratur. -(2) [ ] solusB. - (3) Cernon, Ni^vre. Sanctus iste Glodove. 
temponbus vixit - (4) Depositio E W. -(5) Sancti W. - (6) Gastr. !)u. solus B. Duesme, C6te-d'0r. Sanctus saecuU V. - 
m Ila E • Primini B ■ Primi cett. Hic in Actis SS., Nov. tom. I. p. 130, ad Alexandriani refertur coniectura audaci et incerta. 
_ (8) Leoduno Galliae male E. - (9) Ita E; cett. Marlini. V.xit saeculo V. - (10) Ita K. Cett. addunt et confeasorum. — 
(11) Vro tr et dep., cett. haheni dcpositio et translatio corporis. - (12) luliani E. — (13) Ilaec solus B. — (U) Ita E ; cett. 

Valeri — (15) Pellddi E. - (10) Valis alii. — (17) lu B ; cett. In territopio AuUsiodorensi. — (18) Ita E ; cett. In civ. 

Aut — (10) Et-episcopi Ttn E B ; cett. Aunachari episcopi (natalicium G S) de ordinatione episcopati. — (20) Auinan E; 

Aunachari cett. - (21) Ita B ; cetL In AuUs.odoro civitate Galliae. - (22) Ita E ; cett, Alodii. - (23) Ita E ; cett. m 

GaUia civitate Aut. - (24) Flavinae E. — (25) Ifa E B om. GalUa civ. ; cett. om. GaUia. 

relata [XLIIl] relata est constitutio ciuatdam Aunacliaiii episcopi, quae etiam Guntramni regis auctontate roborata 
fuit quaeque spectat ad litanias. Quolibet mense, die lcalendarum, Aulissiodon ab utia ex urbanis 
basilicis litania agebatur, reliquis diebus ab ecclesiis vico.um. Cuiu ea constilut.one congruere 
rubricam de litaniis iudicendis, initiis mensium in martyrologio praescnptam, pruuus Ross.us v.dit. 

Idem inspeclis nalaliciis episcoporum agnovit ultimi inter Autissiodorenses praesules, qui .l)i 
nominantur, nempe Aunarii vel Aunacharii, non depositionem commemoran, scd natale suscepti 
episcopatus unde, cum non de celebe.rimo aliquo episcopo agatu.-, cuius utrumque a.m.versanum 
BoSt eliam co mortuo celebrari, scd de gregali, ul ita dicam, praesule, recte co..clud,t v.r (1) 
extus vivente Aunachario .uartyrologium ad eam formam adactum ^^^f^ ^/~Z 
codicibus. Alque ide.u dicendu.n esl de Syagrio, Augustodu..e.is. ep.scopo (t 599 vel (,00l, cu.us 
n-iHle tantum ..on vero depositio, in antiquioribus cod.c.bus .-elatum est (-2). 

Igitu Aulissiodori rece..situm esl marty.ologium sub episcopatu Aunachan., y.vente et.am 
tum Sj"grio Augustodu,.ensi, id est circa finen. saeculi VI, atque ex ea recens.one pendent 

omnes. quotquot habemus. codices (3). ^nnpHc 

Ve,um lun. <llu «fciinl Ann.ttoriu. cl Siasm», arlio™ qu.even* snnl lm,|les, Ex lol .ancV» 

r,ll,!™rZ comc<lite,' cxl,il,c„l omn« co<lic.,, ,,ccnli..imu. cl (XII k. C.b.) A.,lus Ar.crnomm 

.p c ;». T .,.-i. G„BO,ii P...C.P.O, c. .micu.. .. <1. .0 ».p. '"*-",J;;;'; ' » '^^^1 

f:;£:;i,™S^^r."urn:r«n-^:,srL=:':;;,.;m::::;^ 
BBi:r&z: =„s";;,sii'=: r-^™=;s;^' ^ 

in sequentibus apparebit. 

§ II. 1)E CODICUM CLASSIBUS CT AUCTORITATE. 

F.„i,i.. coaicnm <,u.. i.n,<lu<l„m c.n.liluil «~,£;r<tS "rilri.lTc.rnS 

el, ut arbitror, censcbit quisquis paulo attenl.us textus .nlei se (.onieiei q 

distribuimus. . .. • y,>,„..\g l M, V. desiguautur, e.\emplar 

Codex Guelferbytanus, olim W.ssenburgens.s, cum .,s qu. 1 tte„s L • ; .^^ j^^^,^^,.;, 

nobis repraesentat saeculi VIII fe.e -«^diant.s quod e.^ a^^^^ ^^ ^.^^^^,. 

=:s;;us^^r:s.r=iE^"aS:e^^^^^ -- — 

°'""1er:L,":^:s^:^Sitorem .hquem i^^-^^XtjTZ = ^^^^^^^ 
cum superioribus concordat, multa tamen '^^'^^^^^^^ .^^ °f' ;„t • ?" estis sa.,cto.um saeculi VII; 
rubricis topographicis, quac saepe .b. plenius enunl.a..tu,, 

diversitas enim atti.igit aliqua..do textum ipsum J:°'— '^ i„ ,,,,iti„„e „ost.a a dextris 

Epte.-nacensem inter et ceteros quos ..om.nav., .d «^* /l^';' J^ ^,.^^^,,,;^ , superioribus. B.-e- 
et a sinistris, diversitas currit longe ma.or ^-^^.^^ ^'"^ „,orum. Sed textus quem 
viatum eum dixit Rossius; utique brev.alus est, max.me 

feb.)' sed adestet eius depositio quae con.ig,. III "l-^l^^.lZ maf commea,ora,.i dedica.ionem a.tans S, lulian,. 
gJses, 1868, tom, II, p. 284, facile d.ssolvun u,-. Ob cU ' ^ ^ Yunacharii successore ; 2» die XIIII k, ma,, al,am de .ca- 
quam G..,a referunt ab episcopo Pallad.o fu.sse f^^"""' ^ °^f;";* .rii successore; 3» die VIII k, iuni, sepul ura 
'onemaltaris quae, ut C«M tradunt, sub 0-.'''-;;°^^ ''"%';■ te'cuidam viae Nomen.anae; quod Libro ,,ont,fical, 
Urbani papae non ad coeme.erium Prae.exta., «''-,'>"'\:2; . Jj^J^.puierorum pontiticum, „uae non des,„,t n,s, ,n 
contradicit, atque originem babet ex per.urba„s ''"«■V;' '^:;; ^ , "0 .ymiani infeC, esse potuerun. ; ergo archeWus 
Zachariam .f ^^2). E,.go non nisi pos, Zac bariam e.. -'; »''- ^'^ ^^,^^„,^, ,, ^ltari a Palladio exs.ruc.o, sed de 
eorumpost an. 752 descriptus est, Responde.ur : '^<' . f" ^ ^'.^^ ^. lulian, monasterium virorun,. « parvo amb.tu 
puellari monasterio condito; immo re.erunt »"'t '^^"="""" ''g" .;■;„,, „aec dedicatio minime legi.ur; «nde apparet eam 

Lnstructum», - Ad 2 In cod.cibus primarus «1 -"='""^';' f;'X^'J; ^,que ,d valere. etiam de praecedent, s, opus 

eons.i.uto ,am, immo e.iam evulga.o .ex.u. ,n quosdam ^f^^ZioToZ.. tlbellam illam VIU demum saeculo fu.sse 
esset - Ad 3"-. Erroris fons reCo de.ectus est; sed 1""°"""' P[°'' _„;„ cui orlum dedit iam p,oslat ,n cod,ce 
rncriptam? Certe multo an.e Zacbariam eam exs.i.,sse "-»-«J '•JJf/J/^a: orig,ne alius erroris ex eodem fonte 
Epternrcensi, Zacbaria admodum an.iqu.ore, Ce.erum s, cu, ^^^^^ ^,^ ^. J,.^^, , ,d saecu.um V.«" bocque 
„r.i, quique specat ad sepulcra pontmcum An-.-t So.c^.s ,l^(- /^ ^^^^^ ^^^ ^, ^, ^, ^, ,,,. 

non valde adultum labellam ipsam referet. - (4) //• i >:, A, o, w brev.atum L.D. ^'"'"'' 1 repraesentant. Ideo mihi videtur 

breviatum tradit mire diversus fuit ab eo 1-™ ^^jf;'^;,,, autiquioris; ceteri simul alteram; 

constituere per se solus unam classen. -^^"^X ^o" e''-^™ «-«> ^^"""'^*'^ P"' °'"'' 
demum, excepto Bernensi, qu. rebqu. sunt teit.am p 

tibi pono. Ept. 
Luc. Flob.(m) Vallombr. .luobus tribusve laterculis paulo attenUus n.spectis 'P^^ ^^^^^^^^^^^^ ut aliquod exem- 

omnes isti coaices. ,uam -X..Tvi\ "1^ -dicibus^ absunt, 

Zfl^n L I. o^Ll^i i,ne con^usti sLj. Hic Bernensi brevior est N ; est aUquan o 

1 r nMn VIII k iau nbi habet Basilei, in VIl id. ian. ubi habet ./ lanuan, m Greaa Pole, 
tT^£XT{^:^^ vero in B. In festis Augustodunensibus_ et Autissiodorens.bus 
"Z^ t onnnun. Solus lUl non. sept. refert deposiiionem S. S>^grn, ep-op. Augayodu^ 
e?isis Vide supra in kalendario Autissiodorensi quanta adiciat textuv Bernensi ad d es XVH e 
Xm k' maii • solus ibi commemorat dedicationes altarium S. luUani et senior.s ecclesiae Hanc 
posleriorem scimus a Desiderio Aunacharii successore fuisse celebratam (2), ideoque post com- 
pletum et vulgalum martyrologium. Quod hacc absinl a Bernensi textu, onnnum mmime decurtato, 
id probare vidctur iam a fonle communi rivulum Berneusem currere coepisse, cum ea f^erunt^m 
marlyrologium reUita. Ad eandem aetatem reducimur serie festorum saeculo VII aduUo vel Vll 
institutorum, in (juibus semper discordanl B et N sive in tenore annuntiationis sive m loco. Simul 
quidcMU proceduQt usque ad (inem saeculi VI, eumque simul procedeutes excedunt, nsdem verbis 
commemoranles depositionem S. Grcgorii papae (604) et passionem S. Desiderii Viennensis (611); 
sed uUra aUus aUa via pergit. Ceterum passio S. Desiderii vix potuit festo recoli et kalendarns ecclesia- 
sticis inseri. dum Brunechildis rcgiiia rebus Burgundicis praesideret, id est ante an. 614 (3). Atqui 
eo ipso anno prinmm comparet Desitlerius Aulissiodorensis, in concilio Parisiensi hoc anno habito. 

Regnaute igitur in Burgundia Glotario II, suam texlus Bernensis iniit viam; neque diu fuit 
quin ex Autissiodoro exemplar eniigraret aliud, cuius progenies per monasteria Neustriae dissemi- 
nata terliac nostrac familiae codicibus originem dedit. 

De lcxtu Epternacensi decernere non adeo facile est: est enim in multis breviatus; quare 
quae ei desunt iiou semper ideo desunt quia defucrunt in exemplari maiori ex quo breviarium 
Uuxit ; sod potuerunt ihi adfuisse et consilio esse praelermissa. Atlamen nuUum ibi festum post 
Aviti episcopi Arverni depositionem codem modo quo in eeteris aununtiatur; praeter Cokunhanenses 
abbates duo, Altalam et Eustasium (4), unus Gallicanus occurrit sanctus saeculi VII, Desiderius 
Viennensis, cuius festum longe aUis verbis el aUo loco ammntiatur quam in ceteris codicibus 
tX k. iuu.); feslum S. Gregorii ita iudicilur : S. Gregoril papae Eomcnsis, cum ceteri habeant : 11 iMciuun|ut A n.ni..v»*o^-.T .^7^.11. 1^1 ..v...iniLtm ^..viiaiuiii . iil iv. laii. /loreutius Pictavicnsis, 
Perpetuus Turonensis : XVIIII k. feb. S. Amantii dedicatio Pictaviensis ; IIII id, feb. Troianus, 
Santoncnsis el Baldeguudis Pictaviensis ; V id. iun. Vincentius Aginnensis ; V. k. iul. S. Florentii 

(1) Uncis indusi quos E non habet. — (2) Gfr. supra p. xLin. n. 3. — (3) Cfr. Vitam Desiderii anliiiuissimam 
in Anal. /?o//,. tom. IX, p. 200. — (-i) VI id. mart.. IIII non. april. Sunl hi proprii textU8 Epternaconsis. 

Pictaviensis [XLV] . .. M^ ir -A ;„i 4i Rn^iniiQ Pictaviensis' V id. auff. S. Martinus Brivensis ; ^- 

Eptern. 

CODICES PLENl. 

Romae [via (2) Salaria in cymiterio lordauorumj ^om^^^ p^^^^.^^^^ 

Donatae, Pauli, Rusticianae, Nominandae, 

Rogatae, Dominandae. Seiotinae, Saturiiinae. 

Hilariae. 

Hilarinae. ^^ i„ eymilerio Priscillae 

dep. s. Silveslri. ep. 

dep. s. Silvestn ep. 

nominihus! Ex VU vi.ginibus ™man,s c.ten duas om.e n ,^^ c^^^^^^^^^ t duntAtqui, in kalen- 
S^-!";-: r;S; ^^Co;;— ^r er^eV. ........ aeMt ne.ue omi.a est 

'^"^'^ld^.eStsIarS^i.gines^bis euim occun.uut in ,ate.cu.o. Quae p..imum tvaaant codices 
iam vidisli; quae deinde el post alia, ea sunt : 

Eptern. 

CODD. PLENI. 

Romae, Rogatae. 
Paulinao, Nommandae. Dominandae, Hilarinae. 

Donaiao,Rogatae. 

In Ep.emacensi repe.itio inte.legitu.; ;.ia ^^^1^^^)^^^:: t^i^^^^ 
,,0 R.jatae Rusticianae, p^ ^-^--^^^^^^^^ c e.t codicibus, ubi omissa prius Seroti..ae 
margine, mox t.-ansiit .n textum. ^f '""\;}'^*^^^,^' .f R„g,u sine causa repetuutu.., ub, pro 
Saturniuaeque nomiua min..Be «"PP'^ "'' ,"^' ^^t ubi i„ ^olo Panlinae pro Pa>dl nom..ie 
,.ecto Dominandae nomine, Nommandae fa.sura occun.t, 

profeclus a.iquis est agnoscendus? inextricabi.is, ciui mu.torum eorumque 

Adi nunc .atercu.um XV k. aug. 1 , »°^^^7^^f ^^^^^^^^^^ exordiuutur ; /^..«. -« T.buH.,a 
doctissimorum virorum tors.t .ngen.um (i). Cod e p e or ^^^^ ^^^^^.^^^^ ^^^,^^ 

,niliano VIIIl S,imphorosae matns VII 9er»<ano> ^ jm. ^^ P P g^,.,„„„. ,, j , 

„ haec sunt : Petri, Marcellmu, anuarn, ^^ "mcu^^ Pauli, Secundae, Donatae. Uies XV 
,norum oesia hahentur. In ^orostoro Aem.Uan^^^Ba^^^^^^^ ^ ^^ ^, ^^„_ .,^, ,, ,„ xXII» 

k. aug. sol.emuis esl Romae memona S. .Sy^^Ph""^^;- '"'""^^^li, ,,,,|,es voluit hodie ..on matrem 
ante c.ie proprio festo reco.uutur. Qui -^P- /J,. Sit' e g is aiiegatis quae tum habehantur 
tantum, sed cum matre fi.ios uom..ia.. "'^^"^ P"^ ' uod p^o septem .iliis. sollemni nume.o, oclo 
quaeque et nos habemus. ^erum va.de nmum es^quod^ PO P^^^^ _^^^__.__^^^ ^^_,^ ^^ gest.s quan. 
afferat, eosque a.ienis pla.ie .lom.n.bus des.gnet. Nota en.m ,„,,,„.,,^6 ordine rec.tantur 

X ips^ marty..o.ogio nost.o ad V k. '"'•• " ^ "^f "^ Ji^^^S/. Aemilianl, Secundae, Douat, 
Nun te co.,feras, quaeso, ad Epternacens m •J^^J!~^^^^ 

Bessi, Ma.iml, Pauli Romae ^"/^«^''^ '"«" * ^'f Ccu um Uoros;ore..se..,. i.. cuius med.o ...ter- 
Sempronii, Clementis, Germani et ^'•^"«^';,«''^'^'^" '^^.rr^.^. T/i germanorum, aul al.b. pone ; 
. polata est S. Sy,..p..erusa ; to..e ^^''^^'""''^^''ZJ^^. elc. quau. Ae.nilianus cete.-.que 
omuia rccte procede..t. Om.ies sC.cet tam P'^^''',^ J„ puj,,,,e inter se nomi..ihus ..u...e^^^^^^ 
ad Uorostoruu. roie..o..tur; ..eque confusio ulla «''PP^^^^J';. "J '^ .r" e..de.,t codices ple..io,.es v.d.t h.c 
Sympirerusae ii.ios videbimus. Sane auctor >?.- ^^^ ^^ ," ,.,,Liulit ad i..itiu.n late.cu... Bonum 
aiiquid esse ,v,uta,rdu,n. el S. Sympherusam de se u h o o o . ^_^ .^^,^,,^,^ . ^ 

ce. te co,.si.ium, in quo utinan, co„st,t,sset! ««'i n<^ u.t m,o ^^_^ ^^^_^^._^^^ ^^.^^^^.^.^ p„t,„,ei, 

vero germanorum haec sunt. Ueinde ,n„..me .n.pect.s gesl.s 

,. • „„ . In CaXm Toronm civitate onlinatio e,m.opat,,,et 
rnrfr IIII non iul E : Tramtatio S. .Mavtini in 7. <.•,.«; cett. . In ''«" ja sunt fragraen,, Lau- 

reshamensis. Cfr. supra p. xi. - (3) Impnmis p sibimel 

Romae 1878, p. 47-92. L.a [xLvi] . i^terculo Doroslorensi, po?tquam ibi 

• «P aune S Svmpherusam sequebanlui ^^^ f^^^^^^ ^ ^^^ ^^^,, geptem, iisque 

.ubdklll cl.u.ul.m : 1"'~ ''""s;,,,, E XV k, 1», taW ^ ,""'"' „!",~™,l.nl «.I omlllm.l; 
mfr, "dl.l. , &"'""■»"•■• ""'""■ .li™ II cum ,,,0 .4,,(»..»i Plml»'""'''"^ '■"'■'""' ■ 

i:„' ■ ",. ,u. «1»»;»,;':: r ..r ,: :*,riS. v. *, ..,».,- .-1«..» ^ 

S Auiiorhi fptscopt. At (le uut 

^- Eptern. 

COD. PLEN. 

Frigia 
Sinnada Frigiae Antonini 

S. Antiochi ep. Lugduno 

Lugduno Galliae Antiochi ep. 

Anoci ep. 

omnino exlerminalus. . Rmnie denositum Epternacensis commemorat : 

:j:a,rii™ «r;E.,:,',L :— »,„.,.» .»„., *-. .'.,»■'-.. «■ "*™"" 
„.. ,«..,.,...,.. ,„ .*,■» »2«—; ,'t":;»;! «;■'„;: ,-»1. ..-*» »■»■«'. «« 

uota 'Hteographica repeutui ommno couupid Gavino haec habet Epteniacensis : 

'^'^A;r;nec"sr'r ;rr"::;.S:VSu-dice..e ^«,0,.^,.; cete^a profe..e„t.r si 
.nJT^oS^Mo^m textus cum idoneo documentorum apparatu publican. u. lucem 
em t .^ N u^t e -cUcibus oorumc,ne familiis dislribuendis discedam quin uno verbo abso va 
a Si quadam qua codex Epte.nacensis a plenioribus recedit. Nnmrum^ ""t- J-~ 
omittit fornmlan. Ula.ias indicendas. Quod duobus modis explicari polest. Aut enuu in pum.gen.a 
A?tISodorensi recensione verba iUa praescripta sunt aut non, fuerunt. S. pr.us. d.cendu.B e 
ea cum i.il.il ulililalis liahe.-ent extra dioecesim Aulissiodorensem, co..s.bo omissa tu.sse bive 
codice Eplernacc.si sive in aliquo ex cius proge.iitoribus. Si poslerius, vestigiura novum tenemus 
anliquitalis. Sed inter boc et iUud .10.1 faciUs est disceptatio. Itaque sufiicit in ns htanns docii- 
meutum agnoscere Aulissiodorensis originis eorum qui has praesciibu..t codicum, vi sua manente 
aUis .ationibus quibus p.olialu.- eiusdem originis esse omnes o.nnino quolquol uov.mus codices. GAPUT TERTIUM. 

DE MARTYROLOGll ORIGINE ET FONTIBUS 

Autissiofiorensis illa recensio de qua u?que modo egimus. attingi non potest nisi sustulens 
multimodam codieuni varielalem et in tioc tantum detixeris oculos quod omnibus commune est 
aut de quo omnes in solido testantur. Nunc gradus est faciendus, quo de ipsa recensione Autis- 
siodorensi ad primijjeniam operis formam ascendamus et de Gallia transeamus ad veram marty- 
rologii nostri patram. Non enim in Gallia primam vidit lucem. Gre^^orius Magims pontifex et 
ante eum Cassiodorus ilhid prae ocuhs vel certe in mente halmerunt. Scilicet a Gregorio papa 

(1) Vid. infra. — (2) Lih. poi^t., tom. I. i-. 247. n. 13. 

petierat [xLvn] 

L.D. peti-at Alexa„dri.us episcopus Eulogius, ut sibi " cu,iclorun> ma.l>Tum ges a '^"'^^ ■"Co'-^. ntm 
CDoribus ab Eusebio Caesaviense collecta sunt t.-ansm,lteret. „ Respond.l (1) pont.fex se de 

X. mie i a nihil scire gestorum qualemcumque coUectionem frustra Homae quaes.v.sse, nec 
S ™lse ' n i paJca quaedam (gcsta) iu unius codicis volumi..e coUecta. , Qu.bus 
tci a peS • " Nos autem paene om..ium martyrum dislinctis per d.es smgulos Pass.or^.bus 
coi in uno codice nomina habemus atque cotidianis diebus in eorum -nerat.one m,^ 

" n emniaaBimus Non tamen in eodem volumine quis qual.ter s.t passus i d.ca u. sed 

' Z mor:.« locus et dies passionis ponitur. Unde f.t "t n.uUi « ^vers. t.. 

" ^*"*'' . .. ^^^,. ,-.:_ „, nraedixi sineulos cognoscantur marlyno coronali. beti naec 

• X/r'«SJ «diLrrk.c .;;*, ,1. p». ,e ..•;■. -v*»;™ ;-™»; 

" vno rnnrordant I"itur an. .598 martyrologium hie.ouymianuin .lotum e.at Homae, iieque ui 
ri;reditro::l: T^ quod et in^Urbe prisco usu adUiberetur et in longu.qu.s .-eg.o- 

'^'\:'t:t ^12Zt.,ne ,i.inar.n UU.raru,n, c. 3., Cassiodor..s -nachos suos hor.a.ur ut 

: lilere, ..t sa,.c.a i-itatio v.s^..vocans a,^^^^^^^ ^„ 

de qua hic ag,tu,'. „o„ polesl d,ve,.a e..e ^" <^'^ 'l'^^^ - ,,,^,iy,oiogio reperie„da. Quae 

ea passioues mar.y.um •-!- .-'-"•-;";,; ^f-^^^Ji.^Ta siodo"rus habuil passiones 
cum ita sint, suspicio contus.oms or.tu . In '^ ''"^ '"° ^^^..^i^oiygi^.n cun. epistulis vel 
-SZ^^ S;^S:;:ir eS.r';.um^d Lm codicem perti..ere 
Slr iiue ita'in ea epistula P--es l^gendas^ es. n.nuU ^^^ ^^ 

Hac aliave ratione Cass.odorum ,nlerpretc„s, ' /^^ "" "^^^^ ^P,, „,,di,„, saeculum VI 
Pseudo-Hieronymi quae --'V™'°"-., "-'% J^J^^^' ^buf i it^^ c.uales et Romae et in 
ipsum mar.y,-ologium ,n ''f'^-^ '^^^^^t^rus ,^^^^11^ progeuies, nisi Au.issiodo- 

monas.erio Vivariens, reper,eba„tu, , nullum "°J™"^' "'^ . ,^ ,i, for.na.n nobis .epraesen- 
re,rsis, ad nos usque pervenit. Ideo .U ^^^^, ' "qua via et ra.ione eum i„ finem 
tare possimus, Autissiodorenses cod.ces ad..e opoilet, qui i 
ti-actandi sinl, iam lectoribus exponemus. p,.aocip..um anni ecclesiastici 

P,imo Gallicana additamenta omn.a to"enda sun s,ve ^^^ e^„i^^„^ 

ordinem spectant, sive ad --;°-"Vr:e"T're ut tl p"r. intuitu distingua,.tu.-. Verum, 
omnia optime plerumque servata smt ^^'^''\l'2T^^^^ Eadem nomina vel eaedem 

iis deletis, quod superest "?l'i-;>-'7'",Xi ? ,ue on scmper viciuis; saepe in eodem 
series nominum in divers.s la.ercul.s re u,.uat isque n p^ ^^.^^^ .^^^^^.^.^ ^^^^^^^^^^ 

laterculo bis terve repetuntu,-. Locorum ubncae «^ JP^^^ ' ce.te videlur lextus, quem ex 

nomi.,ibus praescriptae, confus.onem aug „ '^^«'^^^Tve pluribus excmplaribus, si „on ubique, 

collatis inter se codicibus "°b-/;-"% J' ^J,,^,"^^ codicis margine !ectio„ibus ex 

saltem multis in locis esse <=onflatus. Sc.l. t appos.t, m ^^^^_ ^^^ „,,„i,,„ ,uod 

ahis petitis, supervenit infaustus ^^"^/^^^^^^^^,, eoctum est, appositum est recenson 
apte dixe.-is pulmeutum, s.ve „i Italia s.ve v 

Aulissiodorensi. ^vnediwus subsidia quaerenda sunt. Ea duplicis generis 

Sed et nobis apponit..r. U.ide ut .lo ^^Pf '7^^\ tlrtyrologium coaluere. Si quae exstant, 
sunt. Ad prius referenda sunt k.'^'^"'^:"-'^ .^^^,^ 1^: st spera,.da. Altenus generis su„t ,psae 
omnino sunt investiganda; ex ns e„.m , '"'P , " "./^..tief passio„es aliaeque historiae sa..ctorum, 
sacri cultus traditiones, de qu.bus testan ". hbn l.tu,. , P ^^_^^^^^_ 

-t:r'dr=^:irr ^ - "Z^^^ - r v- ;:sr ::.. ■ 

est restri„ge.Kla. Agedu.n viam ing'ed,amu.^ ^,,^ ^^^^ hieronym,a- 

Si addilamenta quaedam exceper.s, ita a Ple>«q^«' J t\Mo, Orientali martyrolog,o et 
num corpus tribus fere constat element.s . Romano 
Africanis laterculis. 

. , « n Xn solvit Rossius, cui tamen assentiri non possum. 
(1) Ep. VIII, 28 (J. 1517). - (2, Aliter hunc nodum (supra, p. XI) §1- [XLVIIl] UD. g 1 DE ROMANO KALENDARIO. 

. et)P tlisseruil dum invesligandis 
Primun. dicam de Romano kalenda.io. de f « „^" '^^^^^ m hieronymiano maiiyrologio 

pSa . Vcum lanla es. uber.as clocu.nenton.m o^ea J';; „ , Liber ponlilicalis, ad.uvamur^ Romae, lovini, PaMoris. Basilei, Vicloria- 

nae (l): . . 

el in cymiterio Aproniani, via Utma. 
s Eu-^^cniao virginis. 
vuK.ian. Romae, aep, Dionysii cpiscopi 
nUk ian. Romae,Bonifatiiopiscopideordmatione. 
IlIkMan. Romae. in cymiterio Calli.ti. v.a App.a. 
Felicis episcopi (2). 
Romap. via Salaria. i.i cymitcr.o loraano- 
rum, Donalae, Pa.ilinac. Rogalae, Domi- 
nandae, Serolinae, Salurniiiae, H.lan- 

nae{:^): ... „., 

ct in cymiterio PrisciUae. deposilio s. S.l- 

veslri cpiscopi. 
k ian. Romae. via Appia. coronac m.litum (4) 
XXX. . ^ . 

nilid.ian. Romao. in cymitcrio Callist.. v.a App.a. VUl k. ian. Vil k. ian. pr. k. ian. XV k. feb. 
XUI k. fel). depositio Miltiadis episcopi. 
id. ian. Romae (5), via Lavicana, coronae m.li- 

XVII k feb. Romre.^*i^Salana,incymiierioPriscillae, 
^ depositios.Marcclliep.scopi. 

Romae,viaSalaria.Priscillae(6). 
Romae. via Appia, .n cym.ter.o Call.st., 
Fabiani episcopi : et in cym.teno [ad 
Catacumbas] s. Sebasliam (7): 

via Cor.ielia milia.-io VIIII : .niliano ab 

Urbe Xtl, Mariae. Martbae, Audetax et 
A.nbacum (8). 
n K le.). Romae. s. A?nae vi.-ginis. 
Xk.feb. Ro.nae,via Salaria vcter,. [.n cymiteno] 
Bassillae, Maximi {% 
VIll k. feb. Romae. translatio Pauli apostoli. 
V k. feb. Romac. Agnae in gcnuiniun (10). XII k. feb. Hoe specimine inlene.i.u.. ...as ^^'-um dasses^j '^'^'ZZ^T:^ 
depositione. natalesve pon.if.cum. Qua ''-'■-■''" ';f;/^^\',;l',K Omnil,us iam notum 

K.Si1S=n:t£\Srm;~ m:.t.um Lmine minime censebantu. ineipit 

,, cr. sao... ,..„. .„.. «0..-U . -f ;;» -'::t,::r ^ :;:^:;:e— .t^rrs: -ur::::.:: 

Auaua.iae. Pro ViCo.-ini hic habemus V.cio.n.ae: l^^^^l^ltZ^TJs ) ubi duodecim martyres iu.la illos sepeliuntu,- a 
via Latina quiescebant : id diseimus ex pas.one f ■ S^^»" J ; Jj"^^-^' l„is martyribus facebat» (l>e locis «s./ Gesta 
Tertullino. in cuius nomine «-'---■•««';;'; "^^^ ' ^ . H nc diem e.eg,, ets, refraget E. quia congruit cum 

lovini et socion,ra e,u. m,n,me rxstint. - (2) Apparet H.l et i k «hibent; nu.li viaApina : sed hoc latere 

.„aioe .h,.oca,iano et cum ^'-'o ^-'«^.^;- Ve--';X:„ t:f ,^3= ^::.. Si c.dicem E inspei^rls, in ,uo me.ius 
su8p.cor .n .4,,,.»"' (Hl k )■ ^ (•';■, j;^'"'' ,';, ,,„i„„ „„„,ina proferri, Ko^atae, Dominandae, IlHarinae. pro qu.bus 
servatus est earum catalogus v,deb,s ^''«'•^;,^.'"^;"'"^ " ' „ ^) Igitur re petitio ex ■orrec.ione orta est. Ceterum pro 
8Upradederat:H,«(.Vm«ae.Aom.na«dae.//.iar.a«.(cfr. ^"P;;- '■;'^;'- '« ' g ,77) _ (4) Co.o^aecr mi/ic-scodd. ; 

y,o.,a.,, /io,«,..-»«. scrib,.ur ,n i.inerari,s -/- -^^^fj-^fj ^^ 17«. im omTtlendum pl.t'o Coranum oppidum s,tum 
E. om. Ho«,. .. .1i. Relert Ado '-s martyres -" ^ »' "-Y^;;;/;; ^,,^,,,,, i,„,, s,,,^. (De Rossi, /ion. soU., tom I. 
fuisse supra v,am App,am crca m... \XX. - ^' "' ;7;.;\^ „„,,,,,,. ^ub Gal.ieno confessos fuisse Ado vo.uit. - 

!;ni:: -i^rrr;:::^.:'::^::;:::;.^^^^ -. - '"o em» .ancu Homan, v,ae Appiae et^ 

Siri„debiL\,raeI,ba.isuntJe.a --—--, ^^^ " ^ ^^;:»:::— ^ ^^^ Vrrl^U^i; 
^il^^l, U.^':. :i:rv;:r:::::en:™ ;;t:,'m xln ;uorum nomina I.eus novent. Ad mil, XII. P„ss. sancu.u. 
Marife Z Taesos sepu.tosque esse refert. et cum ea congruit mi.. X.I in a.te.o .atercu.o a so.o hpt memo,.atum. Nomtna 
m r m m.r co ..„pu ,n m^-oque .aterculo. restaurata appa,.ent in pos.eriori. ope, ut videtur, a.,cu„,s co ,c,s pass,on.s 
vel Se Romanae - (0, Ilic solum Kp.ernacensem codicem secu.us (silent en,m cetorn, laterculos X et VIIII k. feb. 
adh.bui Tpr oT: top„g,.aphicam notam accepi; ex aIte,.o cum ipsa nota aliquantu.um corrupta (..^e.veten ,b. fac tum 
»: ,W exp scatus sum ^omen mart.ris Ma.imi, cuius sepulorum ad S. Basillam ,nd,ca.ur ,n ,.,n. Sa.,sburgens, Sed haec 
„„n sa.is'ce,..: sunt Ce.eri codices pro his haben. ad V.... k. feb. «o.»ac m~ - (10) ..a .. hod.e ; '" «^ J -'- 
codioum .eotiones haeo praecipue oommcndatur. - (11) Satis habeo rem.tlere ad Ross,, Roma ,0«.. tom. I, p. 111 , tom. .1, 
p m; admeam Librilo,Uificalis editionem,_tom, I, p. v. et 10 ; demum ad Mommsen,, ed.t.onem omn.um nov,ss,mam , 
jVoh. (ierm. Script. antiqnissinn, toin. IX, \). 70 [XIA\] 

a Lucio (t 254) el cum iu Silveslrum (t 335) prius desiisset, postea usque ad lulium (t 352) 
continuata est. In altero indice, inter marlyres reperiuntur episcopi Callistus, Ponlianus, Fabianus, 
Xvstus II quos, si ultimum excipias, ante Lucium et vixisse et sedisse constat. Celerum ni 
martvrum' indice " et reperiuntur feriae aliquol a martyrum memoria alienae (1) et sme dubio 
martvrum complurium depositiones ab lioc laterculo absunt (i) „. Immo Africana festa duo 
komanis coniuncla sunt, Perpetuae et Felicitatis non. mart., Cypriani XVllI kal octob., ut index 
isle vere martyrologii incipienlis speciem prae se ferat polius quam siraplicis kalendarn. 

Sed demptis quae ad Romanorum martyrum cultum non pertinent, conferamus Ptiiloca- 
lianas tabulas cum hieronymiano kalendario. Quara iioc prae altero abundet, disces ex mfra 
scriplo laterculo, ubi compreliendi quaecumque Philocalus habet ab VIII kal. ian. usque ad fmem 
mensis ianuarii. L.D. VI k. ian. Dionisi in Callisti. 

lU k. ian. Felicis in Gallisti. 
pr. k. ian. SUvestri in Priscillac. 
ini id. ian. Milliadis in Callisti. XVni k. feb. Marcelli (3) in Callisti. 
XIII k. feb. Fabiani in Gallisti et Sebastiani in Cala- 

cunibas. 
XII k. feb. Agnetis in Nomcntana. Pontiflcum depositiones eaedem sunt, ordinationes a Ph.localo ncgleguntur; ex ma'l>"bus 

aliauot t um insigniores selecti sunt, ceteri omissi. Neque solum in numero festorum d.ver^ as 

dPst eUam sti us ditfert Hieronymus plenior est : verba depositio, oymiter.um, e„ quae 

SeSr«:? ille semp^ .1 .re semp. — ^^ ^^^hi^ .^s ^ 

meronym^us evagatur usque ad •"te..mnan. Spo.etum Fo..m Sera^^^^ 

Verum non ea est -;-/- J^^^f J,,^^^^^^^^ aliquod kalend.ium 

plenior est, is propms accedere videlur ad exempla • Aiqu f^^.gb^^tu,. „„„ ,ani a cunctis 

ecclesiae Romanae, sive lalerculus qu>dam «'^'^^^'^^ ''•"^' "l Srlmve ^ ad quas sese 

fidelibus recolenda --torum festa quam coemete o.um^^^ l^ pki,ocalL>o, qui 

quisque conferebat prout p.etate fahebat" . Hmc eft«ctmn ^^^^^ ^^^^^^.^^^^ 

-rS::1ntier;L.rr rS^ u^r J non'ab iniUo ordinatus, certe postea 

indicium. Id potius cons.deranduni est '1"°'', '^''= ,^"^^'^^"'; J^e ad lulium an. 352 mortuura con- 
securius arguraentum eruere hcet. Nempe am '»>'^'" " "^J^uUra pergit kalendarium nostrura 
tinuatam fuisse a Philocalo tabellam deposaorura pont.ficura. Ult a^ p,„leuditur, 

hieronymianum, atque uno om,sso Zos.mo (t 4^8 , d Bom l u ^T^^Jj^^^.^^. ^, ^ ^^^. 
cuius depositio prid. non. sept -/ '^,'"'"' ' ""'"of tqUndbus pontificibus nulla amplius mentio 
.itate,n, via Salaria, dej>os.Uo ^on^fatn e„^ tile adS poluit et adiectus est sine uUa loc 
fit, nisi Leonis Magni, qu. pro smgula ^^^ ^«"j ^^^J^^^ terrainus catalogi pontiflcalis qm 
commeraoratione. Sistendum .g.tur est m ^""'tafo . >«' P 

per depositionum comraemorationes '^•■^'- >''°S .'^°''' ^.i'", nude referunlur, rainime indicato 

Sed inter lulium et Bonifatmm qui referuntu. V0^^^\^^ ^^^^^..^^^ Da.nasun., Siriciura, 

coemeterio vel basilica ub. sepuU. sunt , quod pe phiiocalia..! indicis limites, i.itra 

Anastasiura, Innocentiura. Nonne -''"2 " e 1 d' ^ ^ ^ '"■" ^^•""' "•"^""'"'' ^" '" '"'"" 
quos loca sepulturae co.nmemorare «o"^""^^ '*';• "' " 1;,^, co..icere. 

Ler Pi.ilocalum et Hieronymu.n 7'-™ ^^ \ ,.amus. A...e Lucium Philoealus ..ullos 

Haec de fine latercuh po..t.fical.s '^""^ f '''"'^ ^^,, ecclesia Romana comracndaret. 

pontifices recensuit nisi quos ut '"«''V'-*^^; J'"' '" ' '^^^ etiam Ante.otem et Co.-ne l.um 

Callisti decessorem ''^epl.yri-.um, successorem U.ba..ura ^^.^^^.^^^^ (,^„.„el.um 

p,-aeteriit, etsi illius emortualem d.em X^^^ZuTSZno Corn^r^-^, Zephyrinus, Urbanus 
In, yloria defu.,ctum fuisse (4). I.i h.e.onyn .a... kalu ^^^^^^^^^ p^.^^^,^, ,,„„d 

locum habent (5), solus omitt.lur Anteros. Sunt hae pa.v .,7 D 71 - (3) Marcellini Phil. Sed omnino 
(DNalale Domini e. nalale Petri de oa.hedra - ^*) f;~ ^f.^ .';„,,.v;:.a/.™. .om. I, p. .«".• - <^) 0"° 
00 ri-endum eM M.ircell,. De omisso in kalendarns Marcellmo '"' «"^ f ^^„„„, ,„,; ooeper.t.adhuc .gnoramua. 
::; ;re Come.., corpus e. loco e„i,ii ad Urbem '■-; ^;»- J;:' ;r oVr o d,e reco.eha.ur a Homan.s sed eo qu. Cypnam 
Em'r.ualem eius d,em, u. vide.ur,o,.liv,o ma.ure oppre. .. "" m P„^f,„ ,„, ^cU fuen. an.e a„. :.M ve. 330. equ.dem 
mar.,rio e. fes.o .ollemn.s era.. Q"-;-''';™^ ■.";;; rl.dv.'- e,«s in /..(,. pont., tom. I, p. 1«. 
non video. - (5) De Urbano res non ,la certa esl , cfr. quae , 7. utrobique L.D. „ondu.n in ecclesia Ro>^^"^^,^7";;; enin^ ill.sUes v.n tue.e, u. . 

Uoc ad solos ponlifices l-T' pj omn.emo.ati, ApoUon.us ma.ly. 

Hermas, lustinus alnque ab P^o „ontificum etiam eorum natah. 

frustra in kalendari.s >equ.ras! , .^eter <lepos.t.ones po ^ . ^,pi,,opatus 

Supe.ius dixi in '--^^X ^ e"'^^ """ '"""relebnri Ha eo defuncto neglegi in 
sive ordi.iationes commemo.a... ""^ " jt solle.nne est c*'^»'"'"' . ' „„a,ebit,eorum tempore 

::;.versariu.n eo viven.e ej.sccj« ^m «- ^ ^^,^_^^^,„ ,, o .^^^^ ,,,,,,,,,„. 

promptu est. lR.tur quorun Ijnt fi^^^^^^^^ _^ ^^, . ^^^^ jies et 

iudica..dum e,-it .psum exst t.sse ^^^^ .^^^^ ^d d.em IIH J^- >«' (40l-4l7) deposHio bis 

£««,/«/» <*'S-*" , '" ^iiis documentis assentu (Ij- ' ^i „ Zosimi successor.s, 
cum dnminica concunit et anis ^j^jj, innocenu. q ^.^^^ 

annunlialu.-, UII id-.ma.i. ^t .XI ^a l an- J^ ^^^^,,.. ^^ esse ..o.-.uum e ° ^. "eliqua ^^^.^^ 
discimus eum posl d.em ^^'^ ^±J^ ^ ordinationem ; quod <>'>='" .J^^rdiciturordinatus 
p,ior ad ''eposi.ionem per ..K| , 0^^^^^^^^^ ^^,^,og, P°"*''""'" '''' 1 ' t coTuptus fuisse a 

pontiticis ^--^^!j^^'lJ£^lm. concu.V.t, etideo ---!,"^f .^Tu,. et VUII k. 

SrirL:':— -'^--r i^rrr e^rs^n^vi . um^ — 

S.p' .-ius ascLde.-c no.. licet (4). Ceterum ^^^ ,^^ l.eramus; h.nocentii sedenUs 
dariu.n' ..ostrum cxsti.isse paulo post ^^^^"^ ^%l^ Libcrio (352-366) secu..d.s cur s 
(401.417) vesUgia no.. mirab.mur qm ^^^^Zu^mdm^. Liberii natale exspectandum e at. 
ordinati arlam cun. ..ost.-o kalendar.o c<^ n^ - e... ch ^.^^ .dmiratione. Ete.i.m kale.v 

MiUiadis ordinatio.,e ad sn,.er,ore.n g'^"^^;"''. ^^jf„t ;!„„,, ^ni, an.e annos 25 scripturae fu.sse 
dariun, iUud ex quo decerpt. su.,l a.,no "^J'^^^^^^,^, i.iUum fuit. ea aetale chnst.ana 
mandatum mente facile co..cip„uus. ^^^^^^^"1^'^, fructus fuil opportunitas cu Itum 

"^2. r.eriK"r.ini» ;i;.„m J" » .«■"««"»• «*"'- "■-" -°»»'"»^ '"■ § 11. DE ORIENTALl MARTYROLOGIO. 

Iniperii oricnlalis sive Iransadriatici fe.ta quae recolunlur in hieronymiano "i^»'-^^^-^;;;^!^ J^ 
ipsa cu indicatione locorum annunliantur, idque certa quadam forma, nempe eommen o J^ 
Sato et provincia, Corinfhi in Achaia^ Pergami Asiae, Salonae BahnaUae^ m ^ Pannoma M^ 
civifate Aphrodisiae in provincia Caria, elc. Inlerdum tamen, quando de notissimis ag.tur civuas 
tantuni omi^sa provincia commemoratur. ut Nicomedia, Alexandria, Anfinchw, Epheso. Qui >^»^*^^"\ 
m-ae«<cribendoryuu usus, omniuo praetermissus in Gallicis Hispanisque feslis annotandis, m Italicis 
AlVicanisve parum frequentatur, ut ex eo potissimum diversa facies appareat eius martyrologn 
parlis (luae spectat ad Orientem. Inde pronum erat conicere foutem aliquem exstitisse unde 
PseudoHieronymus sanctos Orientales desumpsisset, ut ex l^alendario Romano Romanos sanctos 
accepisset. 

(1) Cfr. Liberpont. tom. I, p. ccu, 228, n. 1 ; Migne, P. L., tom. XVIH. p. 397-40G; Wilh. Meyer, in indice scholapum 
Gbttin^ensi . anno 1888-9. semestri 1" : sunt celeberrima documenta collectionis Avellanae. — (2) Ubev pont.. tom. l' 

cxL Verum, ut ibi dictum est. non XII sed XI kal. ian. ordinatio referenda est. quae minimi momenti varietas est. -— 
(3) Lihev pont., ibid. — (-i) Cfr. Rnssii liomn aolt., tom. II. p, 56 cura tora. I. p. 115. — (5) Gui' /osimi depositio desit, 
Bonifatii decessoris, aliquanlulum docet historia. Bonifatii enim memm-ia cara fuit ei qui usque ad eum deduxit seriem 
nalalium depositionumve pontilicum ; sed qui Bonifatio praecipue favebant, iis certe Zosimus displicuit, cuius fautor Kulalius 
de sede episcopaii cum Bonifatio acerrime decertaverat. 

Verura [LI] 

L D Verum coniecturi. supersedendum esl cum res exlra dul.ium posita s.t, mvenlo et mtellecto 
vetere quodam martyrologio, syriace quidem exarato et valde brev.ato, sed a plen.ore gi-aeco 
Su de."vl. Id nobis servavit omnium qui exstant an.iquissimus syriacus codex obm N.tr.a.ius 
nunc Musaei Britannici Add. mm, Edessae exaratus anno Sel.uc.darum ^ii .d e.l po 
Christum nalum 411-412. 1.. quo aule martyrologium legu.,tur Reco;,>nUones CemenUna non 
Sel Tili Bostrensis opus idversus Manichaeos, Eusebii Caesarie,.sis Theopluuua, hbe.. rf« 
iX^^ Palaestinue, oratio in martyrum laud.m. Agmen claud.t martyrolog.um, ed.l one 
W Wrightii inde ab anno 18C.6 notum (1). Duas parles co.nplecl.tu.-, qua.-um pr.or cum 
W;ro.nrih. o onvenit, poslerior nuUam cum eo cognationem oste..dit. Haec pr.mum quosdam 
enu.Be" Irty.es, ^n^os et o.ieMales diclos ; mox lra..sit ad Pers.dem et tr.pbc, ser.e 
enume.at maiiyi i p,e,bvlerorum et diaconoru.n in ea regione pro f.de occisorum. Ea 

anni^ rirciter 344 el 345, Sapor Persarum rex interfici lussit (2). , r. „, 

A P r is martyribus on^ssis, ad Romanos co..vertamur. Hi ordinat. sunt secundum d,e. 
menst !nn ecdeiLtici ; menses 'syris quidem nominibus designantur, sed °--- J- J^-' 

^''^'Si:T"r'SnS;rr':S.uit q..od t^sto aposto.orum Petri et Pau.i no.. dies 

iunii 29, scd decemb.-is ^S^^^g"^'"!^- . ., „,,, ^isibi omnium marlyrum comme.i,ora- 

Me..se apr.l. 'f ^ d.e^ 6 t an. atm ^ ^^^^^^^^^ ^^^.^^^ ^^,,, 

tionem fier. fer.a VI post Pasclia, " P a^^M „,„.„; ,^^„1 ^, nov. 15), quorum nulla est 

occu.ru..t aliquot .nartyres N.s.ben. (.uh, 30 vel Ed sen (.ept , , ^^_^^ ^^^^ ^.^.^_ 

memoria in codicibus lat.n.s. Ant,o<^e...s '-^ P - P'^^ f ' j^,^,i„,„,3 (,,br. 4), Serapioa 

ex ea regione exortos decebat ib. recoh. ,. j t^, {„ codice syriaco ea 

Verum in his paucis tota <l>vers.tas cont..ietu. Uuae amp , ,„;„ est corruplelae quae 

om.rialatiniexhibent.Id tame-rolim stnct^s aequo ..t he atm • ^l^ a^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^.^^^ 

utrobique late grassata est, dum Vnnngevnn.^ ex «ec ^.^ i„,ig„i, loeus 

^-'^t^ S^SirSL. Ecce enim S~ te^ ^u^^ifSs ^^ 
eius versionem graecam, demum «'''^«^•P^%<=\^'*^';"^~ 'L,f .^^ studuit vir illarum litterarum 
;ti=^ K.tr :Sr= =« tSa vocabula, qua,rtum potui, graecitate 
SonavS^t pluribus usui esset tauti prelii documentum. 

■ \ ^t A9X (»ne\[c&) — (2) Cfr. Sozom., Hist. 
(1) Jo^rnal ofsac... LU,..ur.. .0.. VH. (New «-^). |^«- ^^^^^rt: t^. l bII A.. SS.. OeU,. 
ecd II 9-14. - De oognatione Wngia.an, mar.yrolog,. o"™ '"'^^.^^^ ,.,„ ^Ma ta»aica cli H. Sinforosa m per,od,co 
Ztxu D 185 et alibi) e. H. S.evenson i" egregia d,39ePtat,one ^'■'^ "'" ,;„, 4^ ea re tractavi in d,ssertat,one 

Z'^: n X I879! p. 439 et se„.. «b. ad ^-^'^^J^^Z^i l^^^^Z^y .cnitins Eg.i an 18S7 Tarici 
LesSouroesdumartyroioge,ueron,jnue,,/mang^^^^^^^^^ 

vulgavit opusculum sub titulo m,-t,j,-.e„ un,l '^'«'■'■' '""'"f'^'' " ' ^*; ,3^;,«,, neque aJ eum pervenissent quae ego. Ross us 
iru!t,.are studuit. Sed eum hie,-onyn„an, .enuBn. '-'""^r „ f 'pe ibus melius est usus in altero commentar.o 
et Stevensonius de his disserueramus omn.no ^^ ^^^^^^ ^^^^^^,^,,, , x.XXIV, p. 273-93. - (3) U omnes s«n. 
r ^r-U r-irr;:':;:'^^^.^ IV ^rthodo/. haeretidsve nu..a mentio apparet. BREVIARIfM [ui] L.D. • fol. 251 'a. BREVIARIUM SVRIACUM 

. rdUik w-C^cns cdjai.1 VERSIO GRAECA 

Ta ovo>a-ra twv xjptuv TjJ/wv tuv |xap- 
Tupwv (1) xal vuT.Twv xai al ^[xepat «'J'^"' 
h al; eXafiov tou? TTecpivou?. EXCERPTA HIERONYMIANA ><:ui CU& wTas K^CuHs ^^lflfti-O r^^Alxa . r^icv=«l r^i r *^»'\T , 
jlmCU ^-.ifti^ o r »^N nT-i O 

rduaa^tiao . TaLLioT^-= 

f^soocoTr^-3 >i-»:i*J 

-^f.A *, a»cAo^ r<h\^\^ 

^i rciarc:^ ,^_cys^iat.O 

. »^_i^l iCPCUiiiT. 

r^ooo f<i*=ocoo f<swico 

T^ucuo3^ r^i*iosn 

oo . o . o f^ffcu:vsfl Mt,vI KavOUV TCJi TtpOT^p(j>. 

xq-' xa5' "E).Mva<;. — '0 npwTO? [Aip-'J? 
^v 'UpocroXOiAOK;. iTicpavo? 6 aT:daTo).o?, 6 
xopu^aio? Tuv [/apTupwv. DECEMBER. yjj^ xC- — IwivvTi^; xal 'Iaxw6o« ol and- 
TTo)vOt Iv 'lepoffo).u[AO'.;. 26. Hierosolymis s. Stephani primi mar- 
t>Tis diaconi et apostoli. 27. Adsmnptio s. lohannis evangelistae 
apud Ephesum et ordinatio episcopatus s. 
lacobi h-atris Domini qui ab apostolis pri- 
mus ex ludaeis Hierosolymis est episcopus 
ordinatus. xal XT,' KavoOv tw T^poTspw. — 'Ev 'Pw[^ti 
T7i TtdXei DaGXo^ a-doToXo; xai Su|*ewv 
KTitjji; 6 xopuoato; twv anoffTdXwv tou 

KuplOU TlJJlWV. xai )/ [XTiViTw auTw . — 'EpiJia<; 6 l^opxiaTTi? 
IveveTO [jLapTUp Iv tt, 7z6Xv. Bovwvia. 31. Bononia Gai. Ratiaria Hermetis exor- 
cistae. fiwr^ OA^ mOas crxuJl ^eU3 r^A\X-3 

tt^o^cuXcoa . .^OA* »^^T-=ai 

P^AxA..az_=ao . qdCUaoCU 

r^ij\^»\sa= f<A>Vfc3 cniD 

C030 . rt^O^gioOr^CUOA 

rdAoicns f<:soCU=> 

f^oi^val f^^Au*!-» 

. r^l«iCOQ CDCU^IO^ 

teCU-LOCU r^»l.=nCVoCU30 

r^^ul^^vso . r<ltigo 

f<*l-500nil-) cn=3 

r^iai:w^^\=o . QDCoaoioij^ 

. Q0OA3> ,ACUJ^f<l=3 ^o i^-i 
t<j1'^^"-'"' r^inn%->ir^O 
, r^lZ.SOX^ QDlaJ3CUi\^ MtjvI Kavouv Tu oeuTepu. 

(-'. — . 'Ev Tfj T,[jLepa Tf,; 'E7r(.tfav6''a; 
Tou Kuotou ^[Jiuv 'ItiIoD, h 'H).L0Trd[).e'.] 
Aouxtavd?. 

xai ^' jxT.vi Ttj) auTw. — 'Ev MbXlttiV^ 
UoXueuxTo;. Tti auTri TifAepa h 'Hpax^ve-a Tri 
TidXei TTJ h 6pax7\ Kvdoivo; 6 [lapTup ■ h 
N'.xo[JiT|Oeia Aoux-.avo; 6 7vp£a6uTepo<;. lANUARlUS. (J. Epiphania Domini. 7. In Nicomedia Luciani presbyteri. In 
Melitana civitate Polyeucti. In Heraclea.... 

Gandidae. xaiTi'. — "Ev TT, auTT, Ntxo[XT,oeta ^tXd- 

p(i)[AO«. 

xaiiY^TOuKavouv. — 'Ev'AvTi.oy_eiaZe6rvo;. 

xai lo'. — 'Ev NvxojjLTiSsi^ PXuxepio? h 
Siixovo?. U, 12. In Africa(ll), m Aegyplo (12) 
Pliiloromi. 

IH. Gimini. 

14. In Antiochia [GJluceri diaconi de 
arttiquis mullis tormentis passi et in mare 
mersi (2). (1) Pro r^iosa 
enim minime dubius est quo verbo semper uUlur auctor breviarii syriaci, naprjp graece posuimus, elsi AtioXoYriTTi; ad litteram propius accederet. Sensus 
t;deverisetpropriedicti8 martyribus, id est morte consummatis.hic agitur.— (2) Mare decemit interNicomediam et Antiochiam. [LIII] 51*b. ^iika-^^o . QoOAcna^jL^o 

r^.lSQCLa-tJLia KIsjOjs cniao 
(ttOTl^-OO QDOAtiao 

tttali^o tooioiAo Qpo i\"t o 
KlA.i.raQjLxia ^^-iflo^o ^i^o 
^cuaj^a^ok'© QoOJ^f<AaA 
tt)0£>a«i^o Qooiai-DO 
rda^ir^o . QoOJSfl=ia QooAXo 
. t^uTA3 ca= ^-»i ms o 
pCllcLa=> rd*.T-»3ajl*l= 
. ni*^j\a'<'.i rclSkajiiio^'^' 
. r^iicc» <. ^ ^ V\ ^iAA^o 
^Vtt^o r^xiaj*=»a 

<»ai\fiDO QooXi^a 

jo^^ft r^^uLsO . QoordSO^O 

too\^ rd*.T-»iaJijA= 

r^.».^^ ^Vttj^o r ^^nr-^ a 

ca=» ^^Av=« . QOOAV. 

o [o o tt>a\cAoA*co re-Aa-^v» xal '.9' Tc^ auTUJ Kavoiiv tw Seuteptj). — 'Ev 
Nixaia ti^ noXet ex Tuiv ap-/^ai(i)v |japTupo>v 
KoTxuvto? xai Zrivwv xal MeX[av]tTiiro?. xal x' [iT,vi T(j) auTw. — 'Ev Ntxojx7\oeta vr^ 
Ti6>e'. AeovTio;. — Kal Ti(xepif t^ auTri h 
NixofjLTjOeitf Kuptaxoc; xal KivSo; xai B'.t'.o; 
xa*. 4>).upo? xal 4>TiXti. 15. Crisconi.... Zenonis MenelampL 
18. In Nicea....Zenonis Menelampi. 
19 Menelampi. 20. In Nicomedia Leonti, Giriaci, Biti, 
Gendi.... Flori, Felicis. 

21. Felicis, Gendei, Viti, Flori, Leonti, 
Gyriaci.... Nicomedia. L. D xal x6'. — 'Ev NixojJLTioeCa OoWeuxTo; xal 
Eui}'u-/io? xal KX-^[jLTi? xai Hpifxo; xai xa*. Xal X5' [ITIVI TO aUTU. 'Ev NlXO[XTlOEl(f 

Ba6u).a^ iTiiaxoTzo; tt,? AvTtoyeia? xal 

Tpiixov-a Ttaioe^ [lapTupe;. 24. Anliochiae Babilae episcopi cum tri- 

bus parvulis. xaJ. xe'. — 'Ev NixotJLTioeia TiTO? xal. 
xal SaTupot; xal MajAaCo;. ^^^ ^^'. __ 'Ev N'.xo[iT,oei? BCtoc 2.5. Nicomediae Viti. xalx;'.--EvN.xaC,Tf..6Xe..noWpKO,. 26. In Nicia.... PoUcarpi. ).' Kavoav -zi^ auTC^. — 'Ev 'AvT'.oxetqt ttJ 
■KoXv. 'Iitno^^uTo?. K^Avi^ircla \=i- AtOA^ Qoo:i*Xlo Kl^r-Uflfl^»^ 

^o.v<^ rdu\fialAl 

j^^xM asoi^a^sa^o 

^a^:,« n£A*ia=73 rdiiuT^"» 

^(v»^ fl r^AAAuDO 

reli-.ia») p> r^.^rC=a 

woAiflolaA rdiSann 

o»a\oir<ro rd^OJifla^K' 

a>oAcnca\=«o Qouojifiano Mtjvi SefiaO. 

5'. _ "Ev •AvT'.o-/£':a Ma5t[Atvo« Inwxono? 
'AvT-.oyeiat;. 

xalCl^tvl-V^^^TV. — KivOiSa. 

xal t6'. — 'Ev 'A).eiavopEta KavStSo; xat 
eTfipot [jiapTUpeq. 

x;,; ,^'. __ 'Ev Kataapeta t^; Ila^.atTTtvT,? 
niix^fto; xal na[.=f>tXo? 6 7:pea66Tepo<: xal 
£T6pot [xapTupe? evSexa. j^^t .^.^'. _ 'Ev AiT':? Ix Tuv ipyatov [lap- 
.Optov noXOxapTio^ b entaxono? xai "Apa)TO<; 
xal Ko<Txuvto? xal MMn^r.o<i xal Zt^vcov. 29. Ippolyti episcopi de antiquis. 

30. In Antiochia passio Ippoliti. FEBRUABIUS. 14. Gandidiani.... Gandidi, cum quihu.^ 
multi martyres Ale^andrini recenstntur. 

IG. Pampili, Valentis diaconi, Seleuci, 
Perfidi, Theofili, luliani. cum Aegyptiis 
numero V. 23 In Asia nat. PoUcarpi episcopi cum 
alii^; XII Smirna nat.ss.Herotis....Criscom, 
Zenonis....InAsia Sinonis, Heruli, Gusconi, 
MenaUppi,Zenonis. »fol.25l'c. [LIV] 

oo o o ° ** ■Ev NtxopLTiSetqt EuTieio;. 
_ KaXXivuo; xaL A>.£iav5po; 24.NicomcdiaE(lili....Nicomedia....Euiti. 
26. Alexandri. r^i*=) .x*»^ "'^ "^ 

. r<lA*.-tCV=a qdCU*.1tcO^ 

ttu\o3 rci*:».=acui.A3 

. rdl*ii-DC\ Q0C\f<ll^ir^O 

rdl«lCO0 r^'-U»r^<> 

«CU-ift\a.o nci-T.-MCUx^a 
i:irdi3 p^Av s iT-i o MtivI 'ASi?. 
a'.o0.uW.-*EvNuotxTiOe.:iKup'.axo; 

xal P'toujxW. - 'Ev Kaiaapeict Kaiz- 
Tiaooxta? ropotavo; [AapTUp. 

xal S' ToO 'AS«p. - 'AHif iKao; ^«i«oi.o; 
■Av.toxe£«;. - Kal ^v aOt'^ .^ V/P^ ^^ 
Nixot.-;;oeia «IXoTtoc; xalApX^>««'; »^=^^ ^^^P^^^^^ 
xa-. eTEpoi [jLapTupE; iC- MABTIUS. 2. InCesareaCappadociae.... 

4 etalioramKXVlletalibiFaUAr- 
chilai palalini ia mare mersi, Asteri, Urum. 
Sequuntur mulia nomina, inter quae Qui- 
rini; m/r«e.-etaliorumXVL Nicomedia 

Andriani cum aliis XXUI. • fol. 252'a. (»cduioV»c* rCoV^i^ 

. P^ifti^ rdl*HcV=a r<liiur<'0 

. iif^ pt^^ifloi^o 
K^^ii^o qooA\ao 
re:,:v=«cuiAiiD pCififl^x»fc=o 
^..wfl^rdao OaUC^ic^ 
^Qia.iop<il=o . pclSk\j^ 

pd*i^cuxAi3 f^ifloi^i^» 

. -^^■*" QajJoil-=n 

ty«,%ftiS^o Qoo:i\i=n^c\ 

cNft.vv^^ pc^o p^^A-crjo 

o,oi\ao QoO=axfla^=«o 

KlXSQOio QOOf^^wioiO 

eoa pCifloi-^^vso 
»q]L»icc93 pd*:v=no.&AA= 

. r^SO=» P«iXAM 

^ifti^ p<li*icv=« p^iwf^cv 
cna f^vai^^'^^^ • •'***'^ 

P<li*:io=a •_cv\ioiSk 
r^^^ rdiiup^o 

Kl*i.\ittiaApei=> pCi jvi^T*n»-i o * 

f/i y—iTra o QDO^OXCUS y^^ r-\ — 'Ev N'.xO[XTi5eL=t B-.xTupCvo?. 

xal ;' TOO 'Aoip- — 'Ev TTi "A-f ?tX-/i dx TWV 

«pyaiiov lUpTiETOua xal SaTopvao; xat 
ETepo'. [jLapTupe; oexa. xal i' ToG ASip. — Kup-.XXo; xai Ktvoo;. 

xal la'.— 'Ev NtxojjLTiOeia ropyovto;, xal 
dv 'AvTtoxci? 'AYi^^, ^^»^ ^'' 'lepoToXuiAOt; 
[jLapTupe; I^ . xal t6'. — 'Ev Ntxotinoettf Ma[po]6vio;(l) 
upcc:66Tepo; xal SixapaY^o; xal MuYSivto; 
xat 'lXap6; xat EOY£vto; xat Ma^;t[xo; xat 
nnpo; xat Awp68co; xal Pu^Aava. 6. Nicomedia Victoris Victorini. 

7 In Athca.... civitate Tu[bu]rbitanorum 
passio ss. Perpetuae et Felicitatis, Saturi, 
Saturnini, Revocati, Secunduli, Revocati, 
Iucundi,Saturnini, ArLaxi, Qumti. 

S.Nicomedia QuiriUi episcopi.... CyriUi. 

9. CyriUi.... Cendei. 

11. QuiriUi.... Cendei Nicoraedia. 

10. InNiceaGorgoni palatini....In Antio- 

chia Agapae virginis. 

U.Nicomedia eunuchi Gorgom.... Aga- 

piti. 

12. Nicomedia [Mi]gdoni presbyteri el 
aUorum VII sufTocatorum diebus singuhs 
singuli, ut illis videntibus timor indiceretur 
.... Nicomedia Migdoni presbyteri, item 
Migdoni, Eugeni (Euneni, Rugini), Maximi, 
Domnae, Petri, Smaragdi, Hilari, Dorothei 
.... Mirdani presbyteri et aUorum LX. x„^ ^^\ _ -Ev T^ aiTTl Nixo[xnSet<ii M6- 
ocoTo; Trpea60Tepo; [Aaptup xat eTepot [xip- 
TUpe; xa'. 13. Nicomedia Macedonis presbyteri, Pa- 
triciae uxoris eius et fiUae Modestae. xa't to' ToO 'A5ip. — 'Ev eea^aXovtxTi 
»|>p6vTwv [iapTup xat eTCpot Tpet;. 

X3tl te'. __ 'Ev 'AXcEavopeiff KoXXouQo; 
Otaxovo; . 14. In Thessalonica Dionisi, Alexandri 
palatini, Eufrasi, Frontonis. 18. In Alexandria CoUectici diaconi, Go- 
loti diaconi. (1) In syriacolegi polest Madr.... vel Marr.... ^itt^o rC^AuE-ao . (»r<l\oi 

tt>o^A«^ i.ir^ ^ifia^wO 
o o o o o o ^^, ^y^ — BaT^Jo; xal Sepanitov. 
u3[;. xe'. — 'Ev Ntxo[jiTi06£a AouX«<. xa», xc — 'Ev ■HpaxXeia ■:/,<; 0pay.T.« 
dx Twv apyaitjv [jiapTUpuv Mapxtavo;. xal xC ToG 'Aoap. — *i>^'-nTio; IrtCffXono? 
'AvTtoysfa?. [LV] 

19. Bassi. 

20. Serapionis. 

21. In AlexandriaSerapionismonachi. 
25. Nicomedia nat.Dulae ancillae. 

2G. In Thracia.... in Heraclea Marciani 
episcopi. L.D. fol.2.52'b. rda^i^r^O p^rillOjA 

rC^Avao . rCAv^lO^a 

. rCKj-ri^ W=ao\=) ^sxixi^ 

oK..i-^ r^^Uk-TJir^o 

WCV^O^V^rC^O QOcAoir<'^ 

rCAxx^ajJJO r<iA*lO=« 

r^^xx-ao ooCC33:u:to 

. k^Am*:»:;» rclsaiflaJ 

rdAOJitti-aK' CDOr^i*'<' 

KUL*ioji f<'.*:i.=«oau=>o 

rcl*,^ i^l K^^oii^O 

octAaX r^i^os p^^ocni 

^*-l= r<ii*lO=a 

rdl*lO=« rClsoicn - rC^T^ 

rCAvsjoi^ "nO^ "»= 

auJteXoA rd*i.Tifla^'^^ 

a>o^3ixa»-i=« ,ACu\ir<l=3 

(»i\=ai r<'.^iflo-=> 
^.t-. K^i^ifla:^© 

WO^oiarc' Kl*i:ilfifl^«^ 
f^cdm.3 rc^ifla^:^»^^ 
rc:o^CUaia.ar^ _CUi^o:i 
a)cvsaii^ia.=j K-ifiai-^^^^ 
r<:i*;io=73 pi r^Avi*.-»^ 
(»cAoijJ> rdi.=«.10 
rda^oAvV^O KlAOJXfio.aK' 
rCiaiiJ-^o cocAoAO MtivI Nmav. 

KaTtt Tou? "E)lTiva^ 6' ToG Niaav. — "Ev 
ee5<ra).ovtxTi Xtovta xal '^7^:^71 jAapTupe*;. 

xat y' toO Ntffav. — 'Ev Tot^st tt. t.6U>. 
XpT^CTo; xal IlaTnio;. 

xa- 0' ToO NtTiv. — «sooouAo; xal 'Ava- 
Qo-ou; [jLapTupe;. 

y^;_ ,\ — 'Ev 'A).e^avop£tcf KXauStavo; 
xat AtoujAo;, 

jj^;_ ^\ __ *Ev StpjJLiv "Ti '^^^" ^^Py 
vafo; IttiTxoTio;, xal ev N'.xOiiTioe£qi Kuptax:^. 
Kat TtapaoxeOTi ^txk to Dir/a, T; I^Tt 
t.vyitx^ TiivTtov Ttiv [.apTupcov ^v rri 7.o>et 
Ntatgt, 'Eppta; h [xipTup, £v a^TTi ttj iiapa- 
TxeOri lAETaTV fe€SoiAdSaToa niir/a. APRILIS. 

l. Chioniae, Agapis, Herenei Thessalo- 
nica. ;i In Scythia, in civitate Tomis .... 
Chresti .... 

4. Thessalonica, Theodoh,Agathopi dia- 
coni. 5. In Nicomedia Claudiani.... In Alexan- 
dria Didimi presbyteri. 

6. Nicomedia Sirmii Herenei episcopi.... 

Cyriaci....Cyriacae. xal C Tou Niaav. — 'Ev *A>e5av5peta 
rieXeuato; itpeaSuTepo;. 

.^^; ^;. _ -Ev 'AvTtoyeia Ma^tfxo; xal 
Tifxodeo;. 

yj^; 5' _ 'Ev JltptJLtw ATi^xTiTpto;. 

,^1 ,' ToO Nt^iv. - -Ev 'AXeSavopeia 
"Aito).).tovio;. 

xat ..«'. — •EvSa).«vriiOKV':«v eTttaxono;. 

^^: '. _ Ev nepY<itxo> TTi Tt^et £^- 

Ttiiv apyUv Ka?-f- »^^P'-^^'^^ ^"'•"'"'^ 
/al 'AvofSovixT, xat IIau).o;. 7. Alexandria nat. Peleusi presbyteri. 7. Antiochia Syi-iae Timothei..- Maxi- 

mae. 

9. In Sirmia.... Demetri diaconi. 

10. Alexandria Apolloni presbyteri. 

ll.Salona Dalmatiae Domnionis epi- 
scopi. 

H. In Asia, Fergamo, nat. Carpi epi- 

£Copi,PauUtdilac.. Agatonis. ^ 

13. Agatonicae Pergamo Asiae, Pol.carp. 
episropi. Pauli diao.mi. [LVI] L.D. oiu^aiCTscv Qocu=a*\i^Bo 

Qicc\iQDoi& T ^ i ^ i y r^ 
ft,cux=«oio T^TLiJ^o 
f^.\-. ^jjms o .%j*^cv 

rdi.3ir^o . « ^T i Tn 

i^ ^iso^O 

a>c\sa*Auf<' 

f<:[i**scy^l rc:i*iA»'<'o 

^imi-o [pcIujmIAuso nit3iM 

T<lftX=ncULiAs y rni\-t 

r^x&xo QaiJ»OT<* 

(^xtxo Qoo^saJL.o^o 

r<ll«iC09 r^iuT^O 

^iaaitaO ptl^T.ouaO 

^^A\=)0 . T ^TiTn 

r^iflD.Toi^T^ ^f» i \-i 

P^iA\p^ Qocuioi 
wCLU^o.ioio Qocu^osoi 

oo oo oo r^l*.T02fl xal ir/. - -Ev Sccltovri Seiit£ii'.o<: «al 
'EpfiOYivTTi?. xal -.3'. — *Pou'fo;|/a?-yp. xal x' Tou Ntaav. - 'Ev 'AvTVOxeta Hpoa- 
00x5« xott Bepovixr; xal 'Po>ixivio;. IG. In Achaia Corinto civilate.... Lfoni- 
dis.... Leonides hk comites mulios habdinter 
qiios facile agnoscuntur virgines Corinthiae 
quas hodie recolit ecclesia Graeca. 

17. In Antiochia Petri diaconi et Hermo- 
genisministriPetri. 

18. SalonacivitateSeptimidiaconi,Victo- 

rici et ahbi Hermogenis. 

19. In Armenia, MiUtana civitate, Hermo- 
genis, Gagi, Expediti, Aristonici, Rufi, Gala- 
tae,\ma die coronatorum. Mihtanae Arme- 
niae Rufi, Hilari, etc. 

15. In Antiochia Syriae Prosdoci, Vero- 
nicae et Domninae filiae eius. xal xa' ToO N'.Tav. 
'AaiTTo; TTpei6uTEpo?. ■Ev •.Us;.vSpeC, 21. In Alexandria ... Aratoris presbyleri. xai xO 

TrevTe. /AvGt[Jio? xai eTgpot [[xapTupe;] xal xr/ ToG NtJiv. — 'Ev NixO[xr;Oeta 
Eua^6'-o; Tipe^guTepo; xai XapaAa[A::o; Tipeff- 
^uTepoi; xat eTepot uapTupE*; <T;r,'. 27 In Nicomedia Anthimi episcopi, 

Stephani episcopi, Antoni presbyteri Li- 
bandiae, Zenoni episcopi, Generi, etc. 

27. Nicomedia Victoris, etc. 

28. In Pannonia Eusebii episcopi, Pollio- 
nis GibaUi.... In Tarso Giliciae Afrodisi cum 
aliis CLXX, Malinae, Carilippi presbyteri, 
Agapi lectoris in carcere requiescentium, 
Eusebi eunuchi.... et ahorum LXX, Lucani 
el aliorum CGLXX. - 'Ev •A).e;av5fEia rspi.avo; 29. In Alexandria civitale s. Germani 

-. . presbyteri. 

TipeJouTepo;. ^ X7.'. X~ xa! )' -oO N-aiv - 'Ev •A-.poS.^ia T^; 30. In Aphrodisia in provincia Caria Dio- 

•/.ipai Kao.:a, [A.liooto; xat '■Pooo.tavo. doius presbyter, Rodopianus diaconus. 

f- J ^ . ■• L j (XJrbis et provinciae nomina mire corrupta 

^ °' ° ' sunt, sed agnoscuntur). ' fol. 252'c. ^i^ i*r^ *»i*= T^xSO^'.V3 T^JJ\a3 

ttCiluio!Vi30 r^inimaAT^j 

T^ikicoo Qai\^ctsmcno 
fvi.\-^ T^AxijiT^ao 
WCUjJO^-lr^ T<l»XS^Onim Mrivl lap. 

6'tou }Jiriv6; xaTa tou? "EXXriva?. — Ev 
AXe^avopeia laTopvCXo;. 

xal y' toG fjir.vo;. — 'Ev Me>.tTr^vr, 'EXitt- 
oto; xal 'Ep[AOYEvr,? [AapTupe?. 

xat o' ToO N-.iiv (sic^. — ^Ey N-.xO[ir,5eta 
"AvTwvuo; [JLapTup. xal e' tou auTou tJLT,v(J;. — 'Ev 'A^.e^av- Speta , xai ' Hpu; ^itwxoTio; 'AvTtoyeta;. . QooiT^o m*yi i \y\ 

k:.«kui*i= t^Ax^zlx^o xaL C. — Ev Ntxoixr.oeta 4>).agto; xai 

^ ■■ j \«. ETepoi uapTupe; o . 

r^^ifitu^O r^^^ir<' T<l«iam MAIUS. 

2. In Alexaudria Saturnini in carcere 
quiescentis. 

2. In Armenia civilate MiUtana Helpidii 
et Hermogenis. 

3. In provincia Asiae in Luminata civi- 
tate nal. s. Hermogenis de antiquis. 

4. In Nicomedia Antoninae nimium tor- 
tae et variis lormentis afflictae, ab uno 
brachio tribus diebus suspensae el in car- 
cere biennio reclusae ; a Priscilliano prae- 
eide flammis exusla obiit. (Haec narratio 

" propria eat cod. B.}.... Antonini. 
5. In Alexandria Eutimii diaconi. 7. InNicomediaFlaviiepiscopi,Augustini 
episcopi, item Augustini trtum fratrum et 
alibi Marcellini, Macrobi, Eutici. f^i^CtA-lr<'i r^CUamaK' 

. ttola^o QolAiaa 
r^^ul-IVCUis f^viQi^AiaC» 

. rdl«!io=n rClaiMr^cv 

rdiiwK'© r<li*.iosa 
^iaii^o . ifitti-TA\ »^i*icv2n 

^iauw.o .twao r^i»ia2w ttil^oi^ rd*Ao\lrdi3 

.ioi^o k^AAAuso . r<:i*.ia=« 

K^iXtocArj i*»^= «»= 

coao . K^ia=a ooolr^ot 

jjT*^-^ ^ifio^o r^^ouavs [lvii] 

xal t'. — Ev NwoiJLTiSeU '.\xaxi.o; uaptup. 8 GonstantinopoH Agati militis, Maximi 
xal ■-»'. — Ev KwvffTavTwoundXei Ma^i- presbyteri. L.D. fAO?. 25^2'a. xal 16' Toy 'lap. — 'Ev 'A^iouTidXei Ku- '•». In Axiopoli Quiriili, Quindei, Zenonis. 
p'.XXoc xal ^TepoL (jiapTupef q-'. 

xai r.5'. — 'Afpootffio;, xal Sepantuv 13. Alexandria, Afrodisii. 
£TTiiTxo-o? '.\vTto';^eia?. 

xai ■Ti'. — Ev Bi^uvta HpaxXeio; xal 17. Nividuno. Heraclii.PauU. 
riauXo;. 

xat tS'. — 'Ev K«vffTavTt[vourtoXei]. ev 18. In Alexandria Potamonis presbyteri, 

Bui^avTtcp/lW/tosxaleTepot [xipTupe;. Kat Heortasii presbyteri, Serapionis presby- 

h 'AXeiavBpeia SepaTitwv i^ipTup xat e^epot teri. Pantl.eri. Dioseori, Palmi, Petegondi uaoTuoe; *.€'. xai x'. — Ttfi.dQeo? xat lloXueuxTo; jjiap- 
Tupe;. xat xa'. — ■ Ev AvTto/eia npoTepioc [AttpTup . diaconi. Cenroni, Dativi, Lucii et Maxiraae : 
Hermonis lectoris et aliorum IIIl.... Con- 
stantinopoli Efuchi (var. Euchi), Serapio- 
nis etc. (hic repetuntur AlexandriniJ, Mar- 
ciani, Luciosi, Lucianae, Aeginae. 

19. In Caesarea Cappadociae Poliuclii. 

21. In Maurilania Timothei Polieutici 
diaconi. In provincia Gaesarea PoHeucU. 
In Caesarea Gappadociae Policuti.... Iii Brit- 
tania Timothei diaconi . 

22. In Caesarea Gappadociae Poliucli. xal xv' Toi5 auToO 'Up. — 'Ev .WTpo-.; 44. InstriaZoiU... In SiriaZoeli.... it.Zoih 

Zut).o; uoipTup, h Tf. TrdXet >->.€■. Stnae. 

•^ 25. Policrati et aliorum IIII Gortuna civi- tate. ^iin^o rOLSttj*30 

rCAu^.l-»! rClioruaO^s 

r^AuLpo rrli*lCoa ooCU-ola 

rd^irilluAr^ ^iflo^o 

f^x*xo QoON»ioOr^ 

r^l«'icoo r^^iwr^O 

^imi^o rdxi-sio^o . imA.Auut- 

rd^oiA^l rd*VJtta= 

. T^UlCOQ OOCU^aO 

,^Aird=j ^im-k O rdiJt-^O 

^Axl^O Qa^CUitt*co 

ttiAitoOrC^l cnliAOl i*r^ 

,xwN^^«v.\o. n rcl^cuifloAre' 

00 00 00 Ttd^et lloXuxapTco;. 

xal xe'. — "Ev [IS]o6'.oSouv{t> t^ ndXet 
*l>Xa6iav6« [JLapTUp. jj(,:. xr-'. — "Ev .\Xeiavopet(f Euxatpto; 
7:pea6uTep05 xal iTepoi [iapTupe? tC. ^g,i XTi'. — 'Ev Kataapeta tt;; KaTina- 
ooxta; KuptXXo; [AapTup. 

jtaJ. x3'. — *Ev AvTtoj^eiff 'Hffu/io;. 

xal V ToD 'lap. — MvV, Euaegiou 
eniffxduou llaXanJTtvTi;. 25. Dorostori in Africa Fabiani.... et 
Flavini. 

27. In Alexandria Acculi presbyteri, 
Euangeli et aliorum XIIII. 29. In Caesarea Cappadociae Cyrilli. 

30. Antiochia [I]sici palatini qui niulfa 
tormenta passus est. 

21 iun. — In Caesarea Palaestinae de- 
positio Eusebii episcopi historiographi. 8. [lviii] L.D. XM^ «^^ **^ toOAJ^ rduoT*=»o« 

rdiiMre*© QoCU-.'u\ 
rda^CuV^ rCAuJ-=«Av=DO 

rfAxima-sO rduicba 

T^Au*^.:» a>a*=»o\=i 

rdliwr^o QoOJjJiTSn 

rd^:io^J3l rCl-vnaa 

K^vm^iAvso f^io=n "^=' 

wekr<L=A coO. MtivI Xat;ipav. 


xal o' — 'Ev [N]o6io5o0vt^ ^0:.T,T.o<i. ^ 

xaie'ToaXaO.piv.-'EvT6t.e.Tr.^0M-. 

Mapxiavo? xal eiepoi tiaptupe? y ■ lUNlUS. t. In Thessalonica Octavi, in Antiochia 
Zosimi. 

4 Nividuno civitate.... Philippi. 
5. \n AegyptoMarciani.NicandnetApol- 
lonii quorum gesla habentur. xal r^'. — Ev 'Aye^avSpefqL^Apew; «?e<r- 

gutepo?. 

^^l y'_ — Ttpivb; xal iTEpoi txaprjpe; xt'. 

xai -n'- — 'Ev 'AvTioxsi^ dx T<iv ipx*'-;^'' 

VwffTpctTO; xal 'E^uepw? xai rXuxepio; jiap- 
Tupe^. xai i'. — 'Ev T<ipie'- tti rroXe-. Mapx-.avb; 
xai eTepoi [iX, . 

^g,^ ^a'. — 'Ev KaLTOpe£(f TT.; Ka7:r.a- 
ooxia; Moa [xipTup. xai'.6'. — Mn^^*'«- 0/«?//. lu AlexandriaArt.... 

7 iuL \n Alexandria.... et ahorumXVIlI. 

8 ;»/. In Sirmio (E; ceit. Nicea) Sostrati, 

Speri, Eracli. 10 iul. In civitale Tomis Marciani, Domni. 
Diomedis, lohannis. Sisinmi, 
Aureliani, AemiUani et aliorum 

xxxvim. 

12 iul In Caesarea Cappadociae Divi. 

13 i«/. In Alexandria Serapionis.... Menei 

presbyteri. Trophimae virginis. ►fol.35«'b. ^icumrelao . r<lx*Xfl »0^:t 

rt^-Tfn-i T—*r--'^ ■ «a=OJ\ 

wOAird-PS^ r<l*i:*im^«l=> 

r^Vm^ rdA^O <»CtaA*2kO 

K^ifiu^^vso . r£i*:\osn 

^o\ojr<^ kI^A.OjV'^ 

rduiCK=n «a*Au2y»r^O 

rd=nifio=3 ^i msn o 

^iftia.o ^iAuso Qoojscuiflo 

• f ^VV» f^iiair^ 

T ^.^. A^ ^ifitti^o re^AA^o 

Vaa.o rel:^ird=aO. . QoO-UJa» 

iO^ QOiJO^^wUT^ 

r^^xuo . rdacuifltt^r^ xai nar.':a<; xai MaT^alo?, xai^v Ka-.aape-:^ 
T^; KaTinaooxta? iiTo; 7tp6<j€uTepo;. xai h 
Tffaupt<f Zt;v66io?. xai le'. — 'Ev *A>.e;avopeiqt Tepa; xa' 
»l>ai::i:o; xai i' r.aCSe? ;xapTupe<;. 

jj(^; t^'_ _ 'Ev AvTtoyettf Bebooto; xa-. 

Eu(r:a3(.o? [xapTupe;. 

xai x'. — "Ev ^'.^^'.t^ Sexouvoo?. 

jtat;. x6'. — 'Ev 'AYx-jpff nXiTwv. 
jjg^'^ xv'. — 'Ev AaooixetCf MT,va?. jtoiUo'. — AvSoyovio; ^upeTctffxoro?. 1.5 /m/. In Alexandria Philippi, Zenonis.. 
et inlantium X. IG iuL \n Aiitiochia Theodoti, Eustati. 15 iuL In Sirmia Agrippini, Secundi etc. 22 («/. Ancyra civitate Galatiae Platonis. 

23 iuL In Laodicaea Phrygiae Moenis. 24 i«/ Athenogeni. [lix] T^l&ia.l 

Kl^o.lirda x3tl xt'. — 'Ev AaoSixeiflt tt^i; ^^jfloL^ iy. 28 iul. 

u.Epou? Ka3aptJiv ev TtJ 0'.b)Y{Au xaTa 

evuOt.joiv xai ouvEiJ^TiiftTav t^ 'ExxXTiaia, eiTa 
w;jL0/OYT.Tav, ©EO-^tXo^ inwxono? xai $iX'.7i- 

TtO? xal ETEpOl € . Laodicaea civitale Phrygiae The- 
ophili, Auxentii, Pudentis, Phi- 
lippi. Alexandri, Zotici, Bessiae, 
Secundae etc. L.D e^AM^r^ • ^ ^^^ 

^:ucoo r^^n^ coa\jLO 

QpOJj^Or^'^ . OrflOK' 

. rdz.»u> rOiMf^O 
uOf^ilXkfiaa ^ouoxzao 

wo:uojiJi0O ooQJt^ioo:»:! 
o o o r<Cl«io=n ODOjmo^lo y-alX'. — "Ev Suvvaoo'.? TTJ; ^puyLa; Ix 31 iuL 
T(5v apyaiwv AT,[ji6xpiTo; xal Sexouvoo; xal 
Avovuffio; [AapTupE^. In Phrygia, civitate Synnada, 
Democriti, Secundi, Dionysii, 
Tliyrsi. yi ssa^c. r^ims T*ltr-' \o»A\ m\&s 
crU^o.l . r^o-.'» 

teco^^r^o ooi*a£n\o 

.■<. \-^ iasaA\3 
(tt*r^^o QoaX.iP^ K^Au*.-!^ * 

o o . o . o T^MOSW MtivI ©aiious- 

'.e' xara tou5 "EX^Tiva?, [i'W;[it| 'laxuSou 
ETtiTxoTtou Nw£€eo);. xal. ►0'. — 'Ev SuvviSo'.; Maxeoovio? xal 
AaaTiupo; xal 'Avtiyovo; xai 'loSCvo? xa'. 
B'.xTo)orvo? xai TaT'.avo;. xal V ea(xou!;. — 'Ev Nwifie'. ttI uoXet 
AoE>»(f'.o? xai ri'.o? [AapTupe;. lULIUS. 15. Et lacobi episcopi Nizibae. 19. In Antiochia Macedonis et Lampa- dii. KlA»iA3 .1^*3 >=T^ A»\*^ ^^oca*^r«'."l rel*\vi=3 

r^i-i "***-* ^Aa*4v^l 

r^cn r^socus cosO 

CDd^Aiu^r^"! coii^o.i 

r^lsoocoil r^cuimarC 

*y ^ft.\.o^ r^.T=)QCUxU=iO 

. r^^^ir^ fOiur^^O 

tt\o^AU3 pCifiai*Ti*=»0 

KlA\oiaP^.l QDO.TXAflOS 

T^Vn^.3ir^=o QffOJjkio\i*^ 
K^colia r<!liAo\jrCl3 
f^im^ T*n»->o 
^ ^tt..\.<K rdfcib.TJO ^ MtivI 'A6. 

a' Tou [iTivo? xataTOU? "EXXT;va?, o'. [xip- 
Tupe« ol ex Tuv ^v "Avnoxetif, t.toi Iv Kepa- 
Teta, xaTa^evTWv, ot ulol ttI; Sa[A0uva;, ot 
h MaxxaSaiot? Xeyo^icvoi. 'Ev auT^ t^ 
■>i[xep^ fx-WnJLTi SuffTou ^ntoxoTiou 'Pujati;, xat 
h N'.xojJiTioet<f <I>t).i7:no? xal gTepoi S'. AUGUSTUS. 

l.In Antioi:hia Machabaeorum septem 
iratrum cum matre sua qui passi sunt sub 
Antiocho rege. 

6. Romae Xysti episcopi el martyris. 

8. 9. Nicomediae mtirtyres quidam in- 
buunfur,se(l nuUus Philippus. xal '.a'. — Ev Nixo7:6).€v llaOXo?. 

xal. ly'. — 'Ev Suvvioo-.? TT,; O^puvia; 

'AvTWVVVO;. 

.^ai. to'. — 'Ev AvTW/eitf BapXaa;. 
xal '.e'. — *Ev NixoixTiOeta ex twv ap/atwv 
<I>iXi:r«o« xal *AvTto/o«. 11. Nicopoli passio multorum martyruin 
quorum nomina Deus scit. 

13. S>Tinada Phrygiae Antonini. 15. hiNicomediaStratonis,Philippi. Ku- 
ticiani. L.D. ' foi. asya. r<:&ii.O QoCU»j\^* 

^^i^^^^o c»OA-v:« ^iw^-c^ 
rcrA»o «OxAoA ^Vtti^C^ 

,^^ ^ima^o r«iiJix30 

«coisimalr^o rA-*xa 

■in2i.o »<iJ.Av30 

^ «iA*m= rdia\fla= " 

oo . o . o K*^ r^i*.rCo xa*. ■■'7 • •Ev ■A).s;av5pe.:a EJooi-v xa*. '.'f, - 

eTBpoi y'. 

^^; ./. -_ 'Ev -AAeiavopeEff A'.o^x.opLOT;; 

::pe56-JTepo«- 

' , , Tx Twv ipvociw"' [AapTupu>v 

Zuttxi; xal evwv hepot. 16. In Alcxaudria Orionis. 18. In Ponto Amasiae civitale Pontemi, 
Pliilanliae, Tatianae et Marcianae virginum. 

20. In Alexandria Dioscori. 

21.Synnada Plirygiae Orthosii, Diome- 
dis. Zotici, Agathangeli. ^j*= AoLrC A>%«s xaUS'. -MapCvo;. 

xal X-'. - 'H'^/^'^1- 
xal xC. — ^""^^^ i:p£»66T£po; xa-. 
■A>iiavopo;. 

xaUQ'. — ■EvS-.piJ^ttjjBa^a.-.oc:. 

xal )/ ToO ■AS . - Ev AYxupa Cao; [^ipTup 
xal £T€pot q . Mt.vI 'E).ou)v. 22. In Antiochia Marini. 27. In Antiocliia Sabhali et Alexandri. 

29. In Sirmia Basillae virginis. 

31. Ancvra Galatiae Oaiani, luliani. Ru- 
fini, Vincentii, Silvani et Halicae, Aemi- 
liani etc. SEPTEMBER. a' Tou t^Y^vo; x«-i -^^« "EUT^vai;. — 
EuTipeTT-.o; (jiapTup xal ETepot 6 . xa- 6' ToO 'EXou/-. — 'Ev -EoeTaT, tt, 
7:6).e'. "A6'.6oi Tiupi (jiapTupVa<;. 'Ev N'.xo- 
liT.oei? 'l auTTJ «'toG 'EXou). Ix tuv ipyatwv 

[jLapTucul Kosx^v.o; xal ZVivuv xal Mi- 

),av.TT:oi; xal ol ulol tt,; ©eoSoTT,;. 2. In Nicomedia Zenonis, Theodotae et 
filiorum eius Gorgoni, Menolappi, Coscom. T^jjCUirJ r^T*=> 

r^^<SSi rdaiaorC' 

f^i^o ^lAv rdiH«r^O 

.coiorcla • AcArC «i^ 

. r^ioJ.T rCA^CU-lCV» 
rd^i^ «13 rd.T^CUi-A=>o 
T^i,icoo pa AcvLr^:i 

cuto rdicuiik)CUiO 

couiao QoCL^cml^o 

rC^^O rel^oiore'*^! 

«l-i-um^'^:^ AoLr^ xal y' tou 'E^oua. — "Ev 'A^e^qavSpeia 3. In Alexandria Ari3toni[s] episcopi. 

\ . . 'AortfflTtwv l-rttffxoTto;. 
rda.ojim^re' .,_cu\ir^ 

K^icuiif^j T^^Avi^iT^lao 

r^i**r^O QoolflV» 

r^^vx^njjjao . r^.LL=nh\ 

WCU&CU r<*i:iXOQ^rda 

i^^vi_nx=o . r<lXAX*i 

f<lj'iuf^o qdoaAcv^ 

r^^uAZn^vrao . «lijir^ 

kIxaXo cdoA^oj^ 

T^iwr^O QOiCVSrar^O 

f^iv^^^O (^ifioi- rdl*lOSfl xat o'. — 'Ev 'AYXupqt MapxB).)vo; xal 
eTepot T.'. xal e'. — "Ev 'A)we;avopeta Nou^to; TTpea- 
6uTepo;. xal t^'. — Ilaj/.Cvo; xal eTepot ;pot . xat Ti' . — ^taUfJTO? TtpesSuTepo; xat 'Au- 
jjLWvto; xai eTepot tjLapTupe; x' . 1. In Ancyra Galatiae Marcelli, Gaiani, 
Helpidii. Antonini, Rutun, Silvani, Euslo- 
chii. Maximi, Eusebii etc. 

5. In Alexandria Nimphiihi (var. NimpO- 8. In Alexandria Ammonii, Fausti, Sera- 
pionis.... et aliorum XXH. [lxi] 53'b. QDCVacdA» r t^ i \\\^ 

. —^****" r^iwf^o 

r^iAfUr^s r^iflai-^A«=0 

r^ioji-ixao QaaJ»or<' 

^^Vftft r<iOlin\^-i 

wcu^or^ f^:v=wO nil-i 
r<_»i.'UAi^r^ r^ifla:«*JLAu3 
rdiiMr<'o iQ \nnn 
^im&^o ica^.\*» r^icvsn 
r^iCkSa ^ Qoor^:Ufla=> 
^^^0^,2)0*101 r<lj^'io 
KiftAir^ ^im^O r^AAAusO 
,lA» pQ r^iaL' 
OOcni ^^_oeomcn^r^ 
f^USQ^O . T^i*io» 
T^A^^o Qoi\»r<' ^VOi^O 
tt>oAvl*:t^r<l=» ^ifioi^o 
r^aojainar^ Qaa^\cvr^ 
(^cu-t-a-fioo Qomi\^ 
oo . oo rO^lCOU Qoi^or^^O xal ft'. — StX6avo;. 

xal t'. — [Neu£7'.o;] xal iTspot i6'. tO. Silvaiii cuin aliis V. 
10. In Alexandria civitate Nemesii, Am- 
monii. Orionis, Herosi, Didymi, Meresori, 
Panoepsi, Achillei. Nicetii, it. Ammonii, 
Orosii. Silvani, Aroponi. Nemesini et alio- 
rum VIII, Panemoti. Nicetii, Silvini. 
xat to'. — "Qqo; lT:Caxo::o<; xat Sepantuv H. in Alexandria civitate Siri et Sera- 
7tp£a6uT£po<:. ' P'0"»s. L.D. xal is'. 
^tepo'. £*. 

xal t-r'. 'Ev TaXaTta SeTsu/.o; xat to- In Ancyra Galatiae Seleuci. Valeri, 

Gyrionis. "Ev 'Ayxupa Eu5e6to;. 14. Eusebii episcopu ^^^ C' — 'Ev XaWovt saeuxo; 6 17. Chalcedoniae Bithyniae Euphemiae 
A^vuuTto;. Saleosi. 

,3,; ,^'. _ -Ev Ntxoix7i5et<F lixeavq;. t». In Nicomedia Oceani. 

xa; .f.' - Ev 'A).e^av5peta Ki^<op xal H'- In Alexandria Demetrii, Palei.JiU, 

Parimadi, Helii, Castoris, Satun. Niceti 
eTfipot ixapTupe; ta . 

episcopi.... 

X,'. x' - Ev Suvvioo..; ix Tiv ip-/ai<.v 20. Synnada civitate Phrygiae nat. Doro- 
^.p.Opu.v Aopui.«.v. " medionisi(legeDorymedont>s|. 

^at;, xy'. — 'Ev 'AyxupqL itatde; ol anb tti; 
xot).ta; Twv ^jiTiTepuv [xipTupe; lYevovto. xal xt/. — "Aarepto;. 

,,Ue' - -Ev neotv5v EuTuy^; d^t- 29. h.ThraciacivitateHeraclea.Eulici.... 
..0.0; xal r£ve..o; xa;! SagCvo; xat Eutu,^; Heracleae civitate Thrac.ae. 

[lapTupe;. >L«Ta ,ix-A\ m\*^ MtivI Beffpltu irpoT^pu. OCTOBER. r^jJCU.ia rd*i«^ 

^\ T<^aj\xr^ f^-^AuaO 

»CUA\r<'^ r^^Avaj^ir^O 

pe_l^cUJjJL=> rCAva^iiMO 

re^AuJsaAvso Qoimn 

. «^.\V<^ rd*a.cu\ir^ 

woio.T*io ^ cvA aico 

. reluicoa rclr*» 

r^O.ixai^^ r^ifla^AAAv=30 

>*^OwrtnQeAf<' QOCuilCO 

. T<*tfr^s (^'imi^Av^o 
. r^'i**T<' pduicbno «aol g' xaToc Tou; "EUTiva;. — 'Ev Ntxo(XTi- 
oetqt 'EXeuOepto;. 

xal. y'. — 'Ev 'AvTto7etaZax-/ato;. 
xa- 0'. — ©soTgxvo;. 

jj5(;^ -', _ 'Ev NixojJiTi5e£a Katffapto;. 

jj3j; .,;. _- Ev AvTto/et^ OeXaYta. 

.^^jj.Q'. 'Ev Aaootxeta 'Hpax)iuv xat 

A..6owpo; T:pe«6uT£po; ixapTupe;. 

y^\ .v'. *Ev XaXxT.oovt 'Aopta; ^:tt- 

ffxoTto;. 

X3(; .^'. — Ev Affta Aexto; xat sTepot 
[jiapTupe;. 2. Nicomediae nat. Eleutherii cuius 
gesta habentur. 

3. In AntioohiaTheoctisti. 8. In Antiochia Pelagiae. 

9. InLaodicaea civitate Phrygiae.... He- 
racli. 

IH. In Chalcedona AdriaerF»'-- Adriani). 16. In Asia Cecae et aliorum X fvatr. 
Africa, Gecrae, al. CCLXX: r/V. 15). [LXll] L.D. •fol.253'c. fOiwr^o OftiAo\»rC 

, rdi«iiasn od<xoj\o\o 
r^i^n ttAoAr^iicos 

GfiLsa.i Qtsnncno t^i*io=w 

r«rAAAv=o . rCAvl*:^»! 

f<XftXo Qooioa ^too^o 

r^T*^?'-*^ Qoor^AtTOSO 

^a&i-cos ^v»^o 

f^i.ios» pa r^*\o^=' 

r^^uLso qooaaIoIao 
rCA&Oo^rdn ^'■iflfli-O 

ttCUjAi-=>90 QDOJOJJ» 

^vn^o r^^ TT-io 

r^^l-50 rd^l^orda 

[tt»olwi4\ f^*\o*ias 

[«CU]\0 QI>OAT£lAoAO 

[t^i]5>0OJIa1=> ^^4u30 

o r<li«.ia=» .,_a*aAD 


xal X'. 20 In Nicomedia Eutici, Promaci, Luci, ETepoi [jLapTUpe;- xa'. xa . 

uapTUpec 1 21 In Nicomedia Dasci omelis Zotici, 

ii„.o;x.iriVo,xaiZo.Tuk ^^. ^^ xil militum. , 92 in Hadrianopoli Thraciae Philippi 

xal x6'. - 'Ev •Aopi[av]oir6Xei ttj; Wp<fxiri<; - . ^^ ^^^^^^ discip[ulorum] 

4>a...o; U.>^ono, uioTup xal Epj..; ^; «^P^^_ P 
a-JTT,? ::Aew;. 

; 93 in Hadrianopoli Severi et Dorothei. 
^^_ x.^'. _ [I]eo'jTipo; Ttpe^SuTepo? xat 

AtdooQeot;. 

^ _ . , , Q5 in Hierapoli Phrygiae Glaudiani, 

/.a. xe . i:-' isp r i gueariae vay. Eugan). 

Twv ap/a;a)v fxapTupwv Kup-.axo; xa-. K>.au 

o'.avd(. 

,,i ,^.. --Ev •Av..oxei. ix x^v apx-- 26. In Nicomedia Luciani, Marciani.... 

[iupTupuv Si>-6iivo? xoti Mapxiavo?. xai xC - 'Ev Eu^eveia «oXe. Tiiv *pO- 27. In Phrygia Eumeni[ae] Tarsi, Poli- 

™ ; L, xal no>,Lp.o, xal r[iVo,] xal carpi, Gagi Cum m (? .an Nocom), Conoms, 

i^ ' , ^ Loiigi, Diodon et Metrobi. 

ETEpO'. Tl . 

,^i ),'. _ 'Ev Nixo|.[T,5e(T] R.).avo(uv 30.InNicomediaIanuarii,Calendionisetc. 

[JLapTUp. ,i«f^ .ix. ^ U\AS Mt|vI 6eapi t^) OeuTeptj). NOVEMBER. r^Aao:i^.-l t^i mn-i 

CffolkJE^oK^^o QDai^nic 

r^^uj-sn^vso qooAij-do 

f^^ja^^AvaO Qanjasor^ 

vo^AfiXkicno GDOavi^n&s 

r^^im^sir^so r^x«xo 

rOEAZn Qoo.»i!\^^lo 
f^^ifio^ijLsajAso r<li«ia=Q y' xaTct ToO; "EXVa;. — 'Ev Kawapeia 3. In Caesarea Gappadociae Germam, 
TT,< KaTiTia^oxta; FepfAavo? xal Qed^ao; xal Theophili.... Germani, Theophili, Cesan, KupLX).o;. xaL Ti'. — Eu«6to?. 

xal ',y'. — 'Ev rieptvStjj (1) xal "HotffTo; 

Ttpea^uTepo;. 

xal '.o'. — 'Ev TT) auT^ iidXet 8edooTO? 
xat AT|[jLTiTpto; npeafiuTepot [jiapTupe;. Egrili. 8. In Nicomedia Eusebii etc. 

13. In Thracia Edisti etc. 

14. In Heraclea civitate Thraciae Gle- 
mentini et Theodoti, FUomeri et aliorum 
multorum quorum nomina Deus scil. t 
Eracli in ipso die.... l5....Theodoti, Demetn. (1) Hic nomen aliquod excidit. [lxiii] ,,t ,e'. - -Ev •Av.-.oy.eCa IexoOvoo; xal 15-... Secundi-.. Antiochia.... L.D. S3'a. 'Opov-rio; ^x Tuv apya-.wv [Aaptupwv. fta*. tt. 
mo . rd^io ^ „i>,ei SaiJLOUvi? xal roup-.i; lAapTuofi?. 

f^i^HosQ p^io\o 

-/irv,^^^fl xal ^:'. — Ev NuoixTiosiff 'Afxtxovio; xal 

At6f'.).o? xal MaTpwva lAop-rups;. 

. r^&vu^.iosa rdioi^^o r^imiJL,4x30 QoOJ-saoi 
io^ Qpo so A fn^^ w 
a,CLUooXo rClaOJiflQar^ 

rdi*Hoso p» ^^i m%-» o 

r^iwK^O CDOa*\oiA 

K^^*io ,^j^*i'<' ^Ho=a 

^im^o r^i^ir^O 

r(i*oaoaj>:t rcl*lfiflM 

rd*i:Ui»air<l=o oiiUJi^is 

r^^iosn r(i2kOJi.[fla2kK'] 
«. o . o r^ xal '.t;. — Ev AvT'.oxeiq: 'Pw[xav6?. 

xai vQ'. — Mav.jxo? x^peutffxOT:o<; xal 
Aouxtavo; TipeofiuTepoi; xat KapiEp'.o<;. 17. In Nicomedia Ammoni el in Asia 
Filiae Malronac et Teclae virginis.... In Ni- 
comedia Ammoni; in Asia Diophidis, Ma- 
tronae, Teclae virginis. - 12 sept. Nicome- 
dia Ammoni; in Asia DiofiU matronae, 
Teclae virginis. 

18. In Antiochia Romani. 

19. In Caosarea Cappadociae Maximi 
Muciani.... Cartheri.... xalx'. — Ex Twv ipyatuv jxapTupiov 
Ba(Tt>.io? (AapTup. 

xat xa'. — 'Ev MeMTTiVT. n^uT^vo; xal 

Stepot [jiapTupe; p.Q'. xal xo'. — 'Ev Ka-.Tapeta TT.; KaT^T^aoo- 
xta« Bepovtxto?. 'Ev A^eiavOpsCa [tt. T:6>.£t] 
neTpo; [lif^lxono; ix«p-u? (M 20. In A nliocliia Basilii et Dionysii. 23. InCaesareaCappadociaeVerociani.... 
In AlexandriaPetriepiscopi. .rda 1 r^Hom o. . . o : o . o . o X ^ «ni in Peiside occubuerunt; hunc etiam 
P.« .,.,„, i.. U,ev,....o -.-J'»--»;'';- '«;«"'•' V.„ .,e„ 0„e,„. s«,„. 

subicimus cum versione graeca. quam contec 
bollandianus (2). 


. r^*iJ:U«= ^cniarc'© ^U» rcl»Ao3 
— a>oL-Aijao Ta 6v6[iaTa Ttiv xupttov V.[.c5v t,3v txapT6pa.v, 
ol ^oovn^Ti^av iv TT. avaTo).T.. 

'A^Pi 6 «pw-o< |/apTup. 
AaXt fe SsuTepoc [lapTup. 
BouXya. Xa^ix x.l ■A^pai.r., xat Mt.vo.-m; 
U Ttiv apyatw^. ,r»di. Sozon,e„u.. ^'■"- ' f^;, 'i p. ■As.emaDUS. ACa '«"««■""/"^sT M„,,i ,amen ex his nomma..» l^^^^^.tll.ore» .ri.a «>• 

:rr:..r;e\"::ri"peu.io.i«i..;^^^^^^^^^^ [lxiv] L.U. 

TaOra Ta ov6(.aTa tc5v £::c<rxOKO)v fxapTi- . o o . o o Ta (JvdpiaTa T<iv xup-tov 7,^^^ txapTupwv 
^utaxoTiwv £x T^; '/>p«« -wv Depffwv. , , o . rdijao-i^ 
,^cvflj^mAf^ AvQoc\icox.o 

lV=«ic\<ni r^cUiaiAr^ 
A>^1 r^Au*lJO v.iirf.1 
^ctax.o UjiCU . r^\oco 

r^CUim^r^ f^dU^tfO 
iso •^:iJuiAi3 - f^\ooo 

^JLmCUO f^^lS^ 
^i&l rdacUixiQaf<' 

woXo^ ^XA=ai 

i^jL^M r^^CUl£a&f^ 

■<<c^ABoeAf<' ^iocn 

^iAicnx.1 r^^cuicn°kr<' 
^cniar^o ^^O.* 

. i^if^*! f^ACUiOQaf<' 

t^Xaxoi f^^cn-Sox. 
. o . f^i«ia=a . o . 

r^ltJUi r^l^crm^ 

qdcAo^ iCVr9:i= rd:=»cu^ 

-*■"' qdoIo^ tW\ 

ji,,f cvt.p*' f^^Jir^' 

r^^cnlscn i\=nioco 

,T'*" f<=au 

aAaoi K^^ifio^i^ 

r<'Avl«i.=a ^oQiorn^nio 

(1) Isli taiUum exhacseriecognilisuiil.quorum meminilSozomenus U. 14 eL Acln videsi^ apud S. E. As^emin-im. p. 60. — (2) Syrus" 
ad liUcram scrihit ArdasMr, al monel Le Quien, Oriens Christ., tom. II, p. 1316. hanc urbem cam esse quam Slrabo vocaL W^xafti^i. 
Regionem Xou!;«ivwv hoc nomine signanl Acta S. Sirae, Ac(. -SS., Mai lom. lll, p. 181. -^ (3) Mem vocabuUim roperie* in Actis 
S. Sirae, /. c. p. 178. — ,4) M est Bassora, ivl Tigrim, prope sinum Persioum. — (.5) Syriace Halavan, idem locus qui apud 
Slrahonem KaXaj^^iiv^. SuiJie<;)v xai Bap3aau[*ri; xal Sa5we twv 
ETtiTxotrwv SeXe-Jxeia; xai KTTi^if wvto;, iKiXewv 
Twv 'Apa[jiaiti)v. 'IwavvTi? eTiiffxoT^o; 'ApTaYetpot;, -naew? 
Twv Xoul^aivoiv (2). 

'luavvTi; xal SapwpTi; iTzivxoKO\ Xtp/aae- 
Xeuxou (3). 

raSoiapTi; xal Sapivo; 4ntffx07ioiBTi3Xa6a; 
iv Toii; Xout^alvoi;. 

Bo^.toaCo; xal Bapa^oa; xal 'IwivvTi; ini- 
xoTiot Me«vf,? (4). DaOXo; l:rt!Txo:ro; tuv Kaayapwv. XupjAav 
iTtiffxOTTo; Ka).ayT|VTi; (5). NT|p(ja; ^Tttfrxouo; 
la-^apxapT. 'IwavvTi; xat 'Appa[Ato; iutaxonot 

TWv'Ap^Ti).WV. Ta <fv6|i.aTa tuv npev^uTepuv p.apTup(i)v. '.\€eoe^a).aa<;,'Avavta;, Katoup.a;, BaS^out, 
Ilxu).o;, Z'.i!^{. HauXo^, NxxCfi, 'Aoava;, 'luaax, 

'Opjji^i^ffoa;, Xa^aXa^a;, Ba6t[X0i;, jrpeff^uTepot 
otioEica SeXeuxeta; xai KTT,!jt'jwvTo; TcoXewv 
Ttiv 'Aoaaalwv. [LXV] . -^ -»*-»" V3 rdlfcJL 
rda^ ^^s*^T. »i-=n 

t^XAXO f* t* *^-*^ 

MCuilir^ TocnirsK' 
rclax3u>i= tico-uaf^ 
fV^*»** r^ir^ . "i i nl 

T^\oco ^u^l K^iwr^ 

-* - -^ »■ ^ T^-tT-HtU 

f^<x.o>. vjaoOJ» jTi*'^^ 

pdzAZC jOns.. jAfio 
o . o . rcdAx. 

. o . rdi*.ia=a . o . 

rsliXW^ ,^fia^ ,^^aL..l 

^:v=n -^c» ■i«.r^ii 

P^^ii,t2ni T ^\T-yiT ja 

jujJtt^K' »i=a ^■vs» 

,^A=a rd-is» oifla^ 
^mi rC.ia^ fiwCU 

. . o . . »J»» AoYYWo? upE(jpuTep04 tuv Sxr.vuv (1). 

ffoui;, 7:pe5?u-:epoi Ma/oOI^T.^TuvWpajxaiwv^S). 

Bt€a, MapT.5, 2u[jLewv, Uina?, 'I«ix, 

■npsT^uTepoi XuXTapa? (4). 'Avopeio;, 'Afi^al^axyaiot;, 'Iwa-ritp. 'A6paiA'.o;. 
Bapaa^ii;. Naxrg, 'Aoava;, SuiaSuv, 'luavvT;? 
mpeaSuTepo'. T7)< y wpa? twv Xousav/ov. MapTiv,na7ia?, 'ISajiLap. Bap!ra?5<; ^x t^i; 
'ASia^TivT.?. 

■A?a, 'A[3piiJLio5, HeTpo;, na[x€ix, ilouai, 
Ui7:a<;,Saaav, Br;po;ix t9i; Tiasw^leptAaiwv. 

'lixo^o;. 'Aooaio;, Nouxpaw;, SaTpato;, 
'Aepi,u'.o;, 'I-jaix, Sapif^;, MipT.; iy. Se).€-j- 
xe{a;. Mixu^o; TtpeaPuTepo? [AipTup ^x TeX^ra- 
IfXa (5). Ti (Jvojxata twv oiaxovwv jAapTupuv. UiTra;. otixovo; ex W^^^ (6). Ta^^lv 
otixovo;exT'icraoip, Bi5av, MaS.av S-.axovo.. 
cwv Sxr.vwv, 'A63£ti«u<;. Taaix, MapT.;, 
MipT^; (7), Tcraix, "AeoiT.Mu;, "lixweo;, 
la/i;. liffto;. 
L. D. 
ilus deest in ma"y'-"- ' ^ ^-^^^^^ iudiciis 
Salutaris et seaem nuuu,, -'--^^^.^^j^^; ,„„i a Socrate. dubmm esse nequ.t 

aut civitatc aliqua repiaesentetui- p,ovinciarum nomina agnoscunlur, civitatuni 

runt Peiitapolis Lybiae supenons, Thebais, Tbmuis. ^y^,., 

nTod liS.ctius et novit et digessit memorias sa.ictorum Asiae Mmons, lluaciae et I-l'"^> ""^^^"^ 
SomeS . m pi.copos Anthimum (V lc. maii) e. Eustolium (VI id. iun.) — emorat um 
quilir martyrio celeberrinuun, hunc vero nou ita notum, de quo hoc solum d.d.c.mus, eum 

Ancvrano concilio sedisse anuo HI4. . .,- ^ i ^^^t.irvi Valpn- 

Lilur Nicomediensis fuit iste marlyrologus aut clericatu aut certe dom.cbo. Sed non l^ntum kalen 
dariis ecclesimun. usus est; etiam lib.-os adhibuit, de quibus nunc esl dicendum. Euseb.us, "^ "«^^^^^;;' 
Suo edi de marlyribus libros, unum de antiquis marlyribus, id est ipsi Euseb.o et D.oclet.a o 
anteriSrlbus, alierunl de marlyribus Palaeslinis passis inler annos 303 el 313. Prior. mm perd.to 
litulus [lxvh] titulus (1) fuit S.-«Y.>TT, ™v ip7«.;<.v ,.apT.pi<.v; quae in co conlinebantur Eusebn minime e.ant, 
"ed eoium quibus curae fue.at diveisis locis et tempo.ibus ma.tyrum memor.am scr.pl.s recolere. 
Implum sane fuit iHud opus ; ibi enim, ut ex ipso Eusebio discimus, inlegrae h.stonae cum pro- 
Uxis documentis locum inve..erant, cui..s generis fuit cpistula Lugduncnsmm ecclesus As.ae el 
Phn-iae cum scriptis no.i paucis ad mo..tanismum speclanlibus alque ep..lu a co.ifessorum ad 
E eutheiium episcopum Roma.m.n ; eidem ^^.^-m iHala fuil Pionii SmjTuens.s pass.o, multorum 
Ssuum documenum; eidem et Apollonii Homani martyris histor.a, cu.us anuena vers.o, 
Si abhinc a.,,, «lita, nuper ad sc traxit doctorum virorum oculos et -ras Integrum 
J.e ae n-,ssionis texlum ea ve.sio mini...e refert, ..eque tamen pa..cas pag...as comp lect.tur (2). 
F.s W exp sss verbisnon dicit Eusebius. coniciendum esl in eadem colleclio..e fu.sse e ep.stulam 
de passione Polycarpi celeberrimam et recens inventum sanctorum Carpi, Papyh et Agathon.ces 

"'"' ExToJ^opere profecisse graecum martyrologii auctorem iis probatur argumeulis : 

^'inTer aniquos marlyres et rccentes, id est sui temporis, ita d.st.ngu. Euseb.us u Uos 

1 inier « "J| ..eciperet de ceteris in universum tantum retciret, cxcept.s Palae^li- 

*'" T '^' n cnr,^. hTor n ;itero libro narravit. Atqui ea distinctio ut ipsi historiae 

"T" i"ta' c sT-.st o ul i ".o cgu.nur kalcndaria parum consona vidctur. EccWae en.m 

i;erma.;!Zrnomina .'etineri cum diebus quibus passi sunt, minime vero cMmr. utrum 

aiite annum 303 passi sint an postea. ni-inifesta sunt huius distinctionis 

Sed in codicibus nostris lat.n.s e. -™ - ^ '^"^,;"*^^^) respondent in latinis 
^t^'^ 'T»ri: .:S'^-i: Sa de::tm:n1.ni;^ Z:,^.^^. Ouod cum conferre 

iSld ^cSrS SSam^dS^ditae coliectionis Eusebii, suhiciendos duxi dies qu.bus ment.ones 
illae occurruut. L.D. In SYBIAC.O 

lan. 
Feb. 

Marl. 

April. 19. NicL-ae. Cosconii.Zenonis et Melanippi. 
ii3. In Asia. * Polycarpi cum Cosconio elc. 
7. In Africa, *Perpetuae et sociorum. 
26. Heracleae, Marciani. 
13. Pergami, *Carpi, Papyli et Agathonicae. Sepl. 
Oct. Nov. 20. Synnadis * Dorymcdontis. 
17. (Antiochiue) *Tgnatii episcopi. 

25. Hierapoli. Cyriaci et Claudiani. 

26. {AntiochiaeV)*Silvamot Marciani. 
15. Antiochiae. Secundi etOrontii. 

20 Basihi. IX LATINO : 

lan 14. (AntiochiaeV) Glycerii diaconi. 

lan'. 29, 30. Antiochiae. Hippolyti episcopi. 

April. 3. InMysiaAgathemeri. 

Mai '^- Melitene, Hermogenis. lul (lun) a {AnHochiae?),Sostrati.HesperiietClycerii. 

— 30. Synnadis, Democriti. Secundi et Dionysn. 
Au-. 15. Nicomediae, Philippi et Antiochi. 
_J" '^l {SynnadisV) Zotici et sociorum. 

Sept. '2- Nicomediac, Cosconii, Zenonis et Meianippi, 
Theodotae filiorum. 

Ex iis sa..ctis qui asterisco ..otati su..t. ^^^^^J^'^:^ 
dignoscitur eos ad actatcm Dioclet.a..o ^>pe.-^-m pe t, e^^^^^^^ ^^^^ ^^^ ^. ^^_,^^^^,^ ^^ 

in collectione,n Eusebianam fu,sse .''^'«t^f- f ''^^" "jTc.e aetatis fucrunt et gcsta halu.erunt apud 
apy..:.v, vel de antiquis, recte appos.ta est, et P T^-^^^ [^',,„„^ hj.torias in coUcctione Euseb.ana 
Eu^ebium. Ccterum cavendum est nc co.^um '^l^^^"^;,,,,, ,u„, Pionii ccrte et Lugdu- 
insc-tas fuisse credamus, quorum ---" J":J"j " qui famen ah i.Klice nostro absu..t. 
nensium martyrum pass.ones corpus ,llud «°3'";;^/ f^j^.e Metrodorum, marcionistam pres- 
r In passione Pionii leg.tur cum eo .gn. ''«'""' '"^'j^^ji ^^mine sub die IIH id. mart. 
bvterum. hIc est. cuius nomen cxstat .n lat....s -^ f ^-;;;° ^ ^,,, eui ccrtc .,ulla ecclesiarum 

cati olicarum kalendaria Metrodor. nomcn "hU lc.u..tjcl P ,„artyribus syr.acus 

i.Uellecta in opus suum .ct.u.K P°'>f P^^-.X VI ^ • ...a.a^ 

tnissc notat. in >««- ';- ^«'-,^^^1^«^«-, multis ante Polycarpum diebus p,o lide 
in ea c.iiu me.uorantur Xll vel pouus ai <. i 

occisi, quorum dies a.,nive.sarius .d'^^:;^"%^";? ,;; ' ^, ssione Lugduncnsium adiectum fu.s.se 
3» Eusebius ipse leslatur (4) .n fi. c " f "'^^ J^; Ji,,,, „pi,i, eo..sum,uati fue,.ant: h) qu, 
catalogum, in quo separati.n -"-.^<^''""\"1^ t,' ve, "nt i qui supervixera..t co..tc.«o.cs. Atqu, 
adbestias Iraditi fuerant; .; qu. ,n '^-^'.tm d Ul "o,!. iun. Ibi eorum nom..ia n.ven.cs 
ii sancti in latinis nostr.s cod.c.bus habcnlu. U.e 

, nf ,.■ r Convheare, The Guardian, 1893, i-p. 908 sqq.. 

B. AubA editum in lievue archeologique 1881. tom. ii. V- 

tom. III, fase. 3-4. p. 440. - (4) //■ f., V. 4. qualtUOl L.D. [^^^■"'1 ■ , ^ pd- ceteris tituli praeponuntur iidem quos 

,ua,.uor o,.di..ihu. dis.ributa. Pnmo nihil p.aescnptum e.t, 

dixit Eusebius : ^ beslias traditi sunt : 

l;;;:aT;!inearcerespiritumredd...«-un.. 

ilem alii Lugdunensiura. 

■ 11 itur Pothini episcopi nomea in tertio ordine 
Cui- primus titulus absit, id eliam facile '"^^ J^S^'^^^- j • primum locum ut episcopo deberi 
quasi latebat; ex iis enim erat qu. m '^^'««'^ ^^.^^^^ nanstulit in caput primi; ibique ei 

arbitratus ahquis recensor latmus, eum ae ^ io,,aa,iis Baplislae locuti erant confessores 

comitem adiunxit Zachariam, de quo ut «e i ' , ^^^„^£„1 fecit et martyrem. Ita turbatus 

Lugdunenses, sed quem error ^^"""'^^""^^J^^^Euselfiana passione fluxisse catalogum nostrum 
est textus et primus pernt l'^"'"^-.^^' '' 7„<.g,u„iu, jum nomina martyrum proslant in obliquo. 
stilo ipsi suo lituli docent: casu emm "'^'='° ^*!^"'";";' "^.to ■ sed latinus interpres, cum semper 
In graeco, ut syriacus testatur, omma eiam " [ genitivum casum nominibus aptare 

studuit.Quodtamennon.taperfect,u foiraaep ousve g ^^^ ^^^ ^^_^^.^_ ^^. 

ad alium calalogum, Lugdunensis plane gemcllum quem lepe cs 
Jurba Vaedam martyrum Alexandrinorum his tituhs d.stn.gmtur . 

hii in inare missi sunt : 

hii omnes igne combusli sunt : 

decoUati sunt : 

Verum quod maiofis est ponderis, catalogi Lugdunensis ultima pars, nomina continens eorum 
aui s!rr^™t in kalendariis locum habere non potuit, habuit autem m martyrolog.o Errorem 
ZJZZ^cor;e.ern^^^ Gregorius Turonensls (GL .«.^ 48) et A o - -^ 7^'^^-^^^- 
Uterque enim, etsi ex hieronvraiana traditione pendet, nomuia iUa consulto omisit 1). _ 

Venio nunc ad aUeram'Easebii Hbrum, de provinciae suae martyr.bus, ns scihcet qui sub 
Diocletiano et Maximino passi suat. Cuius duae recensiones exstant, altera longior, syriace tantum 
ti-adita, quam repperit Curetonius in ipso illo codice, in quo et nostrum exstat martyrotogmm 2 
altera brevior, in graecis servata codicibus cum historia ecclesiaslica Eusebii, cums plerumque Ubro VIU 
subnectitur. Ibi martyriis, etsi non semper, saepissime tamen assignantur anni, menses et dies. 
Quibus quam i^ene congruat marlyrologium, sequens ostendit tabeUa, in qua ipsius Eusebn m 
narrando ordinem secutus sum (3). 

6. Tiieodosia virgo (M. P. 7), Xanthici 2 = IIII non. april. 

7. Donminus (M. P. 7), Dii 5 = non. nov. 

8. Hatha, Valentina, PauUis (M. P. 8), Panemi 25 = VIII 
k. aug. 

9. Antoninus, Zebinas, Germanus et Ennathas (M. P. 9), 
Dii 13 = id. nov. 

10. Ares, Proinus et HeUas (M, P. 10), Ascaloae passi 
Apellaei 14 = XVniIk. ian. 

11. Petrus qui et Apselamus (10) Audynaei U = lU id. 
ian. 

12. Pamphilus, Valens diaconus, Paulus; Aegyptii V, sci- 1. Procopius (M. P. 1), Desii i. e. iunii 7 = VU id. iun. 

2. Alphius et Zacchaeus (M. P. 1), Dii i. e. novembris 17 

= XV k. dec. 
Romanus (M. P. 2) eodem die (Antiochiae passus). 

3. Timolaus, Dionysius, Romulus, Paesis. Alexander, 

alius Alexander, Agapius, alJus Dioiiysius (M. P. 3). 
Dystri (martii) 24 = VUU k. april. 

4. AppWanus (M. P. 4), Xanthici (aprilis) 2 = UU non. 

april. 

5. Agapius (M. P.6; idemquielc. 3),Dii(novembris) 20 

= XUk. dec. (1) Adonem ex recensione AutissioJorensi pendere in aperto est ; immo, si quando de fontibus eius accurate inquiretur. 
facile intellegetur eum pleniore codice usum esse quam nostri sunt ; ideo non est cur miremur eum etiam in Lugdunensi 
catalogo aliquatenus abundare. Habel cnim Hofjnlae nomen, in nostris codicibus omissum, quo coraplelur numerus XLVIII 
martyrum ; nam si Zacharias toUitur (et cst utique toUendus) non iam XLVItl, sed XLVII martyres inveniuntur. Ita etiam 
in Adone cognomen Efingathtis servatum est et pn<;l Helpes legitur quac e.t 4m«as. Haec omnia ex pleniore textu hierony- 
miano desumpta sunt. De Gregorio non adeo liquet. Epngathi quidem cognomen et ipse retinuit, et signum, ut dicunt, 
Helpidis : Elpm ipm fejst Amas. Sed plura nomina omisit. liogatne, Attali, Apollonii, Geminiani, luliaa, Ausoniae ; uno 
abundansMrtmi/iac ; demum Pothini episcopi nomen etsi in fttie lalerculi addidit, rainime exstinxit in ordine eorum qui in 
carcere spiritum reddlderunl. Quibus perpensis non auderem afflrraare ipsa recensione Autissiodorensi Oregorium usutn 
esse. Potuitsanecuriosissimoharum perum scriplori sub oculis venire exemplar aliquod italicae recensioni^, idem forte quod 
adhibuit Aulissiodorensis recensor. Gregorio enim cum episcopo Autis^iodorensi Aunachirio nece^situlo fuit; ip^e Autissio- 
dorum adiit (li. Fr., IX. 41 ; Virt. S. Mart., IV. 13 ; Gl. conf., 40). Fa fuit ciusa cur. cum in superioribu» de aetite 
rccensionis Galhcae inqmrerem. Gregorium testem minime adhibuerim. Diibium enim eU utrum ex italica an vero et gJillici 
recensione profecerit. Ceterum nemo mihi opponat Lagdunensem catMogum in Gallia serv.itura fuisse el nosci poLuisse quiu 
ad Eusebu hbros recurreretur. Galhcan. cnim scriptores quicquid de sincti. Lu-hineasibus rettulerunt. praeter pauca quie 
spectant ad eorum sepuUuram (Greg. Tur.. GL marl., 48). totum id ex Raftno didicerunt. id est ex Easebii historia eccle- 
s.ast.calat.ne redd.la ; atqu, ,bi catalogus raemoratur tantura. non vero triditur. fa.tiue pHeudus a Gollection. antiquorum 
marlyriorum. quae G,-egor,o cerle nisi per hieronymianara farraginem n.ici rainim^ potait - (2) Edidit Guret^n in opere 
Hiitonj of tht! MartyrainPakstine, Londioi, 1801. Cfr I Vitein T),> ft',..^;..- /• ■•,.■- • ■ - ;^. 

nxWif/ti iiiptupTijWv, Parisns. 1893. - (3)Syriaca, quando supersunt, graece protuli. 

licet [lxix] licct Helias, lereiiiias, Esaias. Saiiniel el Daniel; 
Porphyrius, Seleucus, Theodalus, lulianus, marty- 
rcs \ll, Perilii IG = Xllll k. mart. 

13. Hadriauus Dystri 5 = III non. niart. 

14. Euhnlus Dystri 7 = non. marl. 

15. Peleus, Nilus. Helias, Palerniutliius (c. 13), 19 sept. 
(Heliac nomen et dies martyrii ex syriaco inno- 

lescunl). 
10, XXXVIIII ex quibus Silvanus et lohannes, mai. 4: 

Silvaiius Ga/.aeorum episcopus,ceteri .\egyptii(13). 
(Dics ex solo syriaco notus, qui lohannis nomen reti- 

cet.) 
VI id. inn. In Gaesarea Palaestinac nat... 
XV k. dec. In Caesaroa... Alfi, Zacchei, Romaui. 
XIIII k. dec. In Antiochia Romani... iu Caesarea. 18 dec. 

'Lv 'AvTio^ed? 'PtujiavoO. 

X k. apr. In civitate Gaesarea Agatini, Alexandri... Thimo- 
doli. Dionisi. it. Dionisi et aliorum VIII. 

VIIII k. apr. Agai)i, Timolai, Romuli, Pisoni, Alexandri, 
Diopi. UITnon. :ipr. Amphiani (redit III non.). 

non. apr. In Caesarea s. Amtiani. 
XII k. dec. In Gaesaiea Cappadociae A^^apiti. 
III non. april. In Caesarea Palaestinae Theodosiae virginis. 
non. nov. lu Caesarea Cappadociae Domnini. 
XVII k. aug. In Caesarea Pauli cuius gesta habeniur... 

Valentini Theoni. 
id. nov. In Caesarea Gappadociae Anlonini... Zebeunae, 

(u-rmani Mannicae. 
XVTIII k. ian. In Ascalone Alei, Promodi, Heliae. 
III id. ian. Alsolami. 

XIIIT k. mart. Pampili. Valentis diaconi, Seleuci, Perfidi, 
Tlieofili, luliaui cum Aegypliis numero V. 

Febr. 10. — 'Kv Kai«psi? rioiXaiTTivTi; Ilafitpioc xa- Uiti^iXo? 
TrpEflSuTipoc xat ^vSexa iTEpoi jiapxupEC. 

III non. mart. Adriani, Euuoli. 

XITI k. oct. Palei. Nili. Parimadi, Helii... Pilei, Nili, Paler- 

uimuscii. 
IIII non. mai. In Cesarea nal. Silvani. Alexamb-iae alio- 

rumXL. L.D. Ou. comparatione efficitur nou tantun. ex Eusebii de Palaestinens.bus opere martyrologurn 
.o.,rm; ZnSensem profeeisse, sed ipsi ad manum fuisse longiorem ems oper.s recens.onem. 

C Irur Eu eb unT secutus quantum sequi poterai, Ua se gralum praestitU aucton, ut e.us 
nome^ Tstus str referre no^ dubitarit. In syriaco legilur .ad diem maii uit.mur^ ^ C.n.en>.-at. 

mediensis noster, ecclesiae aaaiciuh ivuuuK i^^^Ma.nnt vpI ab eo notat sunt, vel ab illius 

pius, Marathor,ius. Onesimus, vel Atl.anasuun .p. pui, nn^^u^^^^^^^^^^^ ^^^^.^,,^^^ . , 

adve.-sariis collaudati. Immo A.'.. .ps.us '?°'"<^"; ™'"^^ ''^;^ ^^^^f "^. ^„^^^3 praetermitte.rda. Legitur 
martyrolo,ioNicon.du.n.fu,.es^p.cj>es^n.n^«^— ^_^ P^^_^^^ ^^ 

enim m syr.aco, '^J^^^^^^^J^^ ',,, „,e „ome.; corruptum est ita ut posl secundam tert.amve 
invemmus : Alr:,;„Hh;ae A, . vel An... se temnoris Arios exstitisse p.aeter heres.archam ; 

patria et Eusebii commendatione aliquam v.m acc.p.at. *^ 111. DE LATERCULIS AFRICANIS. Africae in hieronymianis h-equentissin.a «- — ^cp. «^^ ^^^^ 

occurrit, Africa..i martyres recoluntur et.am s.ne uta ca agnoscun ^^^^^ ^^^^^. 

multitudine. Nam turmae sunt mgentes, qua ' ~° ^,;;" ,,.„. 

martyrologii compilato.-, nec scite ''««"•'P^'"^""' ,^;„' "^f ^ s^ i ine redditum, ut Romana festa, ila 

Quod ad illum spectat, i.. graecum ma.tyro og.um ^g;^'^^^.^^ ^,^,,, j,„„,„,. „„,uis feslis 

comme...oratio..cs africanas reltul.t, nempe «mnes .u . eelebraba..lur: ite.n sub rubrica 

=mSt ^L";^S^t.;;:ar':a« turmae et .-ara mentio est civitatis vel 

^^T^ovinciis Numidia bis terve non.inatur ne.- ZJSfZe^^^i^Sr:^, ^ 
Numidiam vel No,.,.}iau> cum Nicome ,a <=- -'; ' ;^,^;;", ^ „„., ,um Thubu.-bi.a..o oppido et 
non sc.per recte el opportu.ie. Con.u..g.tu.- .^:'"'^^ '°; ' °'^^, ^, , i^re a.l Mau.ita..ia... referuntur. Lx 
sanclis Perpetua, Felicitate ceter.sque '^'''^'^"l^ Uu,ia MaurUania. 

Bittinia nonnu..quam Brittania factum esse hquet «-^ J -^,,^^, ,i q-u„i^a, Hippo Reg.us, 

Ex civitatibus occurrunt Carthago, T'u.burbo, Had u,n U,n,^^^^^ j^^ _^_ ^^^^ ^^ ^^_.j^.^_^ 

Thagora, Cirtha, La...baesis, Salda, '— .'Plljl^^tumpta fu^runt, laterculoru>n pars longe ma.or 
nomi.,a vel proviuciarum plerumque ex pass.on.bus clesumi 

nullu.n loci nomen prae se lert n,., A .•.cae ,,^i„, eivitatis, ut Maxulitanoru.n, 

Carthagine soUemne fuit marly.-u.u turba. dL..gnme Sc.l.tanorum h.D. [LXXl W, si.nilibus. C^l^^''!^'^'^^ quod publici iuris fecit 
; occurmnt in kalendano J- ^f ^ ^,,,%tqu'i etiam in marty- v-iiriimHiiii* tii^- ' "' -• . .ofnprnnt aute Gratum solus t>puanu& 

exsul in Gallia obiit. Ex episcop.s qui P^^^;"?'""^. .35 gedit, depositio minime referatur, hoc 
autem Bonifatii qui post Eugenmm anms ^™ - festorum communium, qualis in kalendario 
sedente videlur scriptum. Cui tempon ^^^g^-^^^^^^^J' ^^t, .^b rege Hilderico. Monitum lectorern 
apparet, et rei ecclesiasticae ^ff^f^^^^^^S^ n.ulta in margine resecta fuisse vel 

esse volo, in pergamena unde kalendanum f^^^^^! Zms incipit, secundum usum ecclesiae 
evanida, neque semper constare de ^^^'^''/p' ^„,„,0 integrum Quadragesimae tempus 

Africanae, i^av^ morfem -^^7";' '^..f £ quicquid'ad CartlKaginienses episcopos saeculorum 

a festis sanctorum vacal. Inclmatis li tens ^aia qu q referendum est. 

IV V VI ad extraneos martyres vel commuma toti bcclesiae KAL. CARTHAGINIENSE. 
Xlli k. mai. marlyris Mappalici. 

III k. mai. martvris Pudentis. II k. mai. marlyrife Glaud. 

/// noti. mai. deposiiio (xrati episcopi. 

U non. mai. Marini et lacolM martyris. NoH imi. deposifio Genecliepiscopi. 

V id. mai. 3. Maiuli. 

III id. mai. martyrisSecundiani. 

II id. mai. s. Felicis, Gaecili et comitum. 

XI k. iun. ss. Gasli et Aemeli. 

X k. iun. ss. Luci et Montani. 

VIII k. iun. s. Flaviani et Septimiae. 

II k. iun, ss. Timidensium. UI non. iun. s. Perseveranti mai-tyris. 

Non. imi. s. Systi. 

UI id. iun. s. Galloni. 

Xlll k. iul. s. Gervasi et Protasi martynim. 

Y[\\ k. iul. 8. lohamiis Bapttstae s et Rogali martyris. 

.... iul. s. E maityris. 

[III k.] iul. ss. /Petri et PauliJ apostolorum. 

iul 

Id. iul. s. Gatulini mai't)Tis. XV[I] k. aug. ss. Scilitanorum. MARTVROLOGIUM HIERONYMIANUM. 

IIoc nomen XV et Xllin: mai. legitur in laterculo Afri- 
cano. De martyre Mappalico, qui cum soctis qmbusdam 
pro fide sub Decio occubuit, mentio est apud Cyprtanum, 
Ep. 10,22,27. 

Hodie ter occurrit hoc nomen, vario modo scriptum, Pru- 
denti, Budenti, Pudenti, sed sub tifulo Nicomediae vel 
Alexandriae. 

Giaudius /wrfie occurrif in laterculo africano valde prottxo. 

In Africa Secundiani episcopi, lacobi, Mariani. — Passio 
exstat, multas martyrum turbas exhibens quarum vestigia 
in martyrologio invenii(nfur; sed dehis alibi. 

In Africa Maiuli etaiioruni nndtontm. 

(11 id.). In Africa Secundiani et aliorum. 

... Felicis, Rustici... 

In Africa... Casti, Emili... (Cypr. de lapsis, 13; rfr. Aug. 

serm. 285, 4). 
In Africa Quinti, Luci, luliani, Monlanae. ..— Passio exstat. 
In Africa Fabiani. Septimiae. — Eadem passione qua 

praecedentes recoiuntur. 
Illk.iun. legitur In Numidia M Nicomedia) multorum 

sanctorum; // k. martyres 29 Sirthae (Cirthae) tribuun- 

tur; sed Thimiilae rivitatis ibi non comparet nomen; 

neque ea fuit in Numidia. Kal. iun. et IIII non. iun. 

immensae nominum series leyuntur, certe africanorum ; 

iis IIIl non. praefigitur nometi Tomatlii. Thamati vel 

Thomoci. in quo pronum est Thimidae vel Thimidensium 

nomen agnoscere. XIII k. aug. depositio s. Aurili episcopi. 

XI k. aug. ss. Maxulitanorum. 

... k. aug. depositio s. Capreoli episcopi. In Africa, civitate Garthagine, GaluHni diaconi et reiiquo- 

rum martyrun^ qui requiescunt in basilica s. Faustae. 

(Cf Possid. Vita s. Aug. 9.) 
In Africa... Carthagine... SiciHtanoruni. — Passio e.rstat, 

XII nontina rontinens qiute hodle et cras ef XVI k.oct. 

reperiuntur. 

... Maxilitatoriuu. Cfr. Aug. mm, 2S:J. (1) AttaL, p. 103. m [lxxi] in k. aug. ss. Tiiburbitanarum et Septimiae. J{. aug. Macchabaeonim. 

VJllid. auy. s. Sifsfi episcopiet martijris Romae, 

Illlid. iiii(/. s. Laurf.nti. 

II id. aug. do sanctos Marinus. 

I,i. au(j. s. Hippoliti. 

[XV] k. sept. ss. Massae Candidae. 

[XIII] k. sept. s.Quadrati. 

[XI I k. sept. s. Timothei. 

l VIIIIJ /.-. sept. s. Getmi mimi. 

Illlk. sept. depositio Heslitufi ei Atujustini episcopi, 

III k, sept. s. Felicis, Aevae el Regiolae mart. 

[Iljid. st-pt. s. Ampeli, 

XVIU k. oct. s. Gypriani episcopi et martyris Garthag. 

XVI k. orf. s. Eufimiae. 

[XIII] k. oct. s. lanaarii mart. 

[VIIII] k.oct. s. So.^si. 

VI id. oct. s. Quintasi. 

III id. oct. s. Luce emmfelistae et m(trtyris. 

XVI k. nov. ss. Volatinorum. [XV] k. nov. s. Luci ct Victurici marlmim. 
[Vnil]k. nov. s. Victuriat". 

IIII k. nov. s. Feliciani et Vagensium. K. nov. s. Octavi. 

... id nov. ss. Capitanorum. 

Id. [nov.] s. Valentini. 

[ VIIII] k. dec. s. Clemeufis. 

fVIII] k. dec. s. Chrijsogoni martijris. 

IIIll k dec. s. Andreae aposloli etmartijris. 

Non.dec. ss. martyrum Bili, Felicis, Potamiae, Crispmae 

et comitum. 
IIII id. dec. s. EulaHae. 
III id. dec. ss. martyrum Eronensium. 
XVI k. ian. ss. martjTum Felicis, Clementiane, Honorate 

et Massariae. 

X... k. ian. s. Nemessiani. 
VIII k. ian. domini nostri lesu Christi filu Dei. 

VII k. ian. s. Stiphani primi martyris. 

VI k. ian. s. lohannis Bnpdsfae ei lacobi apostoU quem 

Herodes occidit. 
Vk. ian. ss. infanfum fjuos Herodes occidit. 
Non. ian. deposiiio s. Deoyratias ef Euyeni episcoporum. 

VIII id. ian. sauctum Epefania. 

VI id. ian. depositio Quodvultdeus episcopt. 

III id. ian. s. martyrirf Salvi. 

A' I III k. feh. s. Feliris Noknsis. 

XVI k. leb. ss. Rubrensium. 

Xlin k. feb. ss. Tertullensium et Ficariensium. 

XIII k. feb. s. martyris Sivastiani. 
XII k. feb. s. martyris Agnes. 
Xlk.feb.s. martyris Vincenti. 
VIII k. feb. s. martyris Agelei. 
K. feb. ss. Luciani et Vincenti martyrum. 
IIII non. feb. ss. Carteriensium. 
Non.feb. s. mariyris Agatae. 
V id. feb. ss. Filicis. Victoris et lanuarii. 
XIIII k. mart. ss. marl>Tum Macrobi et LuciHae, Nundi- 
nari, Caecilianae et Petrensium. In Africa. Tuburtu Lucernariae, Maximac, Sccundae, 
Donatillae ... Septimiae. — Passio exstat, in qua de vir- 
ginihus irifms {cir. Q..\.h, tom. VIII, n- 1392) .W«x//«rt, 

Sficunda, DondtiUa .-ienno est, dn Sq)timia meniio nuHa. UD. Massae Candidae. -^Cfr. Aug. serm. 306,311; Enarr. in 

P,f. 49 ei 144; Prud. Perisleph. 13. 
Quadrati episcopi. — Cfr. Aug. serm. 7; Possid. c. 9. Memorantur in passione ss. Abitinensium (Migne, P. L., 

lom. VIII, p. 689). 
In Pampilia. — Ahitinensis et ipse. 
In Africa, civitate Carthagine. s. Cypriani episcopi. In Africa... Quintasi. 

InMauritania Nini Victoris inbelitani ^yff»-. Nobililani). — 
Sequuntur nomina 21; cfr. Aug. serm. m. Ceierum Voli- 
tfinum oppidum in Proconsularifuit,non in Maitntanm. 

In Africa, Luci, Victoris, Dasi, Lcuci, Victuri, etc. 

Victoriae ... Hnius nominis sanda reperitur in passione 

ss. Ahitinensium de qua supra. 

Feliciani ... lU k. nov. In Africapassio martyrum ccxx, 

"' item Felicis, Quiiiti ... et Feliciani cum sociis suis. — 
Vagenses iltos mnlii eosdem volunt es.^e de quihus narra- 
tur in passione s. Mammarii; iis ego non (tssentior, 

... Perseveranti, Octaviae, inter alios Afros. 

Ravenna civitate Valentini, Soluloris. In Africa, civilate Thagora, luli, Potamiae, Crispinae et 
aliorum vii. ... Felicis. 

mi id. dec... Erumentium. 

XVI k. ian.In Africa... Honorati... Felic.s, Vmcenti et alio- 

rum XXXIII. ... Salvi, inter A[ros quosdam. In Africa Muci, Victoris... Victoriae. In Oriente natale 
Rubenti et Mart\Ti. „ 

In Africa Pauli, Quinti... Tertuli et aliorum multorum... 
Carthagine Picariae, Piae et aliorum xxxvia. Carthagine Agilei. . . 

Tn Africa... Vin.entiae et aliorum xxu.... Luc.am... 
In Africa Vicloris... Privatulae et aliorum xxx.iii. 

III id fcb In\frica,FeIicis,Victoris.lanuari. 
'^Cdinari.:. Ciciii... In Africa... Macrobi, Lucellae cum 
pluribus aliis, g^ L.D. [Lxxnl ,. . ,„, ,i,aitvrologium nostrum et laterculos 

mnffnam vigere concordiam nnu J. 47 exhibet kalendarium ; 
Ea collationesalisdocemurma^nam g ^^._^^^.^ Annn^r.ar.a aft c na 4 ^^ 

Carthaginienses; sed est conco.dia ma o ^^.j;,^,,,,, occu unt U ^^ ^^^ 

fere quotidie in marly™log^ ATn sa^^ ^^^^ ^^^ ,,, tempora ^^^^^^^ra lextus ex codice 

alibi commemorantur, 'deoque nmj^ ^, ^^^.,3,1 commode posseu ^ ^.^^ ^^^. 

legitimos. Longiores ^- |f ^.^^teeipue nostri martyrologn caW s sol ^^^^^.^ li„nni, 

in codicem descr>b..batur. Ea es pi ^.^^^^^ perruperunt, ahems se Paucissimi 

obhvione P7' ^'f.;; i *'"""^\" i u qu que dvitate candi- 

^=3r m^:«ax/nullus cultus stu« ^^^J^. Uagine ^men, ubi 
Satu martyrum exercitus recolebalur, d> , ut "«d°^ ° ,^ ,„ coemeteriis et basd.c.s fruebantur, 
fon paici sanctorum numeri supplica P-^^^^^^f '.^^gl,, ut revera assignantur .n kalendar.o 
"erat plures dies distinclis ^^^^'^Ze^Ll singulorum commemorat.o; turmat.m 
'aecuh VI. Quo ipso kalendano docemu. ^1";'^.^°"; ^,,,;^ eorum nomen .nd.catur. 

e.,n ibi sancti procedunt atque pro -^^^^^^Z martyrologii pars a co..dicione regionum 
Immo, ut dicam quod sc.tio, multum d.Ut Af ucana m > ^^^.^^^^ ^^^^^^^ ^^^^ ^^^ 

c.ete,-arum. Etenim ex sanctis transmann.s ut .A''' ""^J ' . ^,^,,,,^ „,onuit Pseudo-H.ero- 

1;; qui erant in «'«.«->»« Jf^;'^';';,"; ^SaS. i,ue'il multi. Itaque .ron satis sibi 

„ymus. Afrorum martyrum integr. catalog. ^0^'^^" ' ' ^, ^o jam operi access.sse, non 

Lstitit auctor martyrologn; ..ec .P°-""\" , ^^ Xm ex M ca celebriores primum pro omnibus 

quidem omnes, sed pro longe ma.or. par e. «c ' « 'am x A ^^^^^^^ ^^^^^^^^ ^^^^^^^, 

~11C ^T^::'^:^^^^-^^ i- -culos suos i..tulerit, quin 

'-ie™:fs;Sorsrt:^^^^^ 

commenda.ur; non enim potuerunt -^--Xj^^^^^^^^^^ de quo 

.eripturae .nandari. ^^^^-JtJZ^ZT;::,:^, Similes babemus diversarum 

L .-m. potuif retinere vetustas. Aliquaudo etiam, ut suspicor, pro vens plus mmusve depe ditis 
u^ is, l^pici quidam invecli sunt, ut VII, XL, LXXH, quorum memona tenacius ^erva t^^^^^^^ 

At Romae cum nomina saepe perierint et ipse numerus aliquaudo pencl.tatus fuent. cum Lugdun 
Caosaraugustae, Alexandriae, Nicomediae, pauci tantun. catalogi servati sint, ingens eorum copia supeies 
ex Africa atque ea tota a Pseudo-Hieronymiano ipso vel aliquo eius sequaci reperta est uui 
reperta' Non oquidem lil)entcr crediderim repertorem iUum, quisquis demum fuerit, Afncam totam 
perlustrasse, de oppido in oppidum transiisse, ut diversai-um ecclesiarum archiva mspiceret Umnes 
catalogos in uno simul loco congregatos invenire debuit, neque id alibi, nisi m metropoli eaium 
omnium provinciarum Carthagine. Ibi tabularia ecclesiastica referta erant documentis antiqmssimib, 
ut intellegimus ex collectionibus quibus IV et V saeculo usi sunt episcopi catholici ad retun- 
dendam Donatistarum pervicaciam; neque ipsis Donatistis studium simile defuit (1). 

Ceterum iam diu notum est in infmitis ilhs catalogis nullum nomen offendi quod reiern 
possit ad Vandalicam aelatem et persecutionem; neque si qui quarto saecuio ex cathohcis a 
Donatistis caesi sunt aut ex Donatislis a iudicibus provinciarum suppliciis affecti fuerunt eoruni ibi 
memoria vestigium ullum reliquit (2). Quod servatum est, totum ad persecutiones Romanas per- 
tinet, estquc documentum non dissectae schismatibus Ecclesiae, non barl)arico furore oppressae, 
sed cum imperii legibus et magistratibus colluctantis. (1) Cfp, quae dixi in opusculo, Le Dossier du Donatisme, in Melanges d^archtiologie et dlmtoii^e. tom. X. p- t^ ®' seqq- 
- 1^2) Cfp. quae supra disseruit Kossius. p. vi. |1V. [lxxiii] § IV. DE RECENSIONE ITALICA. 

Nunc, agnitis Iribus aiitiquissimis fontibus quibus praecipue constal compilatio pseudo-hiero- 
nymiana, ad eam ipsam accedamus. Italum auctorem fuisse iam docomur falsis epistulis, quibus 
ab Italis episcopis Hieronymus tingitur ad translationem Eusebianorum fcrialium esse incitatus. 
Eandem originem indicat prima quae compareat notitia, Cassiodori dico. Sed ipse conspectus operis 
Italiam praedicat. Demptis euim quae ex antiquis documentis, Nicomediensi, Carthaginicnsi, Romauo, 
fluxerunt, sublatis etiam quae iam emisso vulgaloque libro in Gallia accreveruut, apparet italicis 
memoriis' locum datum esse praecipuum. De quibus priusquam (luaeratnus, primum diceudum 
est de hispanicis aliis([ue Iransalpinis sanctis, quorum non adeo frequens agutcn intra fmes 

martyrologii receptum est. 

Provinciarum Hispanicarum, Baeticae, Lusitaniae el celerarum nuUa umquam occurnt mentio. 
Sancti autem iidem fere sunt quos cecinit Prudentius iu Pensteph. 4, scilicet. ut Imius carminis 
ordinem sequar : 

Gordubae. Aciscli (XllUk. dec). 

Cordubae, Zoelli (V k. iul.). 

Cordubae, Fausti, .Martialis e\ lanuarii (Tros coronao, III id. oct.. V id. nov.). 

Tarracone, Frnctuosi, Augurii et Eulogii (XII k. feb.). 

Gerundae, Felicis(k. aug.). 

Calagurri, Emeterii etChelidonii (V non. mart.). 

Barcinone, Cucuphatis (XV et XUII k. mavt.). 

Emeritae, Eulaiiae (lUI. III, I! id. dec). 

Compluti, lusti el Pastoris (Vlll k. sept.). 

Vaientiae, Vincentii (XI k. feb.). 

Gaesarauguslae, Martyrum XVIII (XI k. feh.. XVU k. mai.). 

Praeter hos. Valerius episcopus Caesaraugustae, Vincentii iu coufessioue socius, cum eo bis 

of,... Yi Vnl fph pt II kal nov Solius Vincentii saepius memoria recurrit, lll ul. lan., 

Sr;^r r^ S.^pt ( •. XIH ka,. mai).Qaos adhuc ceieb..al Prudentius. Enc.-atis vu,o, 

c"us el C>eme.Ls, ii confessores tantum fuere, qua de causa viden.u,- a ma.-.y.olog.o exclus., 

'^' Se:;^rdir:Zll^'ad..ue appa.et rubnca I. Sp^^ii^, „^^^^^^J ^ 
uu \/ inn nhi nomiua sequuntur nulla traditione commendata; 2° XIIH kal. sept., cum 

martyrologio ad Mtil kal. aug. (c . ^ ^ ; Prudentio et P.^eudo-lUeronvmo 

memo.a.u..; cet.um ^lf ^j^-^^':; J^^^^"^,,;; 'm 21: c,u:;::!r;esbyte... Te..uis i.itu. 

pacem Ecclesiae .eddilam in honore liab.li sunt. commerao- 

Alia p..orsus est I.aliae condicio. Ib. P-v"— m ^ ^ . ^ Z^ -n.lbun. .•e,eru..tur, 

ranlur, integris i^terdu.n ka,e,.dar,,s earum ad. .. .. .b. on m^^^^^^^^^^^^ ,,a„s,atio..ibus et 

,. „,.. .«,»—, .1,-.. R~. co,,»d;.. >'~ ™»'"" »-* "*• •"* ■""'" 

Placentia, Bouonia. Forum Cornelii (l). 
2 Tuscia. Perusium, Spoletium. Tuder, Aretium, Blera. 

l ST;.. a:^r;i:;apoIis. NoU. Nuce.-la, Puteoli. Terracina. Baiae. Beneventu., Formiae. 

.- .1 1 . \ «f ('P>t,'mie i\n k. aug.), nomina occurrunt, sed non 
(1) na.U.- etiam (XI k. dec). PoUentia. (Ill i i. ma... ^ .d. dec.) et Cesu.ne (XU S }, 

sine dubio. Placet certis haerere. K). 5. Aptdia. L. D. [lxxvi] L.D. lU kl 

Ilkl. 

VI kl. 

VHlkl. 

XII kl. 

vniki. 

kl. 

VIII kl. 

XI kl. 

Vkl. iul. Na^- 
decemb.Nat. ian. 

iul. 

ian. 

agus. 

mai. 

sept. 

oct. Nat. 

Nat. 

Nat. 

Nat. 

Nat. 

Nat. 

Nat. . , nns SS APOSTOLORUM. 
NOTITIA DE LOCIS Sb. ^r 

apostolorum s. Petn et P^"^' f ^^-^, p^ovinciae AcWae. 
:^ndveaeapostoli ^^^^^ ^ lohannis evan^^^^^^^^^ 

, Bartholomei ^'P"^*"'' ^^!" ," ,,t' ;„ Persi<la. apo<tolorum) Simon.s Cannane. „^n.h \it aposftolormn cp.iiiu."- — „««,«, ef adsumptw ^" -""'""' ,,.^- ,.e,bi- legitur m Coibeieubi . cuiis p omittunl 

Vides quanta «it ««>'"'"^ '^'^f'? iS%rulis (V-IX) maxi.ne vigente Instor.as apo.toloium 
Autissiudoiensi prima luisse credendum est. 1. VI k. iun. 2. V k. ian. 

3. VIII k. Itl). 

4. Non. ft'l>. 

5. iii. niarl. 

G. Vni k. apr. 
7. X k. mai. Adsumplio s. lohannis evangelistae 
apucl Kpherium ot Orthnatio .'pisi-o- 
patus s. lacobi tVntris Doiuini qui al) 
apostohs primus ex ludaeis Hieroso- 
limis t'st episcopus ordinatus et in 
mt^dio Past;liae marlyrio coronatus. 
(E add. : Hierosolimis. cuius passio 
VIU k. apr.) 
In Edessa Translatio corporis s. Tho- 

maeapostoti. 
Romae Translatio Pauli apostoh. 
In(l) Patras civitatc ordinatio episco- 

patus s. Andrt-ae apostoli. 
Hierosolima lacobi apostoli. Lucae 

evangelistae. 
Hierosolima passio lacobi iusti (2), h-a- 

tris Domini. 
In Frigia (:^) civitate Hierapoli. Philippi 
iipostoli. 8. K. mai. 9. 

10. 11 noii. mai. 

11. Mlk.iun. 

12. VIU k. imi. 
i;l 111 non iun. 
U. Id. iun. 

l.">. Xk. iul. 
U\. VlUk. iiil. 

17. lUk.ivil. In (4) Frigia Hierapoli provincia Asia, 
nat. ss. aposloloruni Pbihppi et 

lacobi. 
Nat MaUiei et lacoln apostolorum. 
In Persida nat. Mathei apostoli el evan- 

gelistae. 
Nut.Matheiapostoli. 
Eplieso lohannis apostoh. 
Nat.s.Thomae apostoli. 
In Persidanat. s. Bartholomei apos ■ 
InPersidanat. s. lacobi Alfei apostoli. 

In Epheso receptio (5) s. lohann.s evan- 

gelistae. r, ,1; 

Romae. nat. apostolorum Petn et Pau 1, 
Petri (6) in Vaticano, Pauh vero m 
via Ostiensi, utriusque (7) m ^ai 
cumbas, passi sub Nerone, Basso 
Tusco consuhbus [258J. ^'ota — In sequentibus liitera N designat codices tertiae noslrae columnae, sive Neustricae famUiae. - {^) ^.^.^^^ 
imenmt Oriente. sed omittimt civitate. - (2) Pro iusti B N habeni apostoli. - (3) lu Africa B N. — (4) R om.ru ^^_^^^^ 
tovooraphicam. sed cum Rich. hnbeat In Asia, credeuda est in onginali fmsse. — (5) Adsumptio B, dormitio lopoqraphicam. sefi cum rticn. ikiukui m n.aia, ttcci-MiMi cot n< onginali f 
natale N. — (6) Inde nil (implius in E. — (7) Utrumque codd. : inde defcit N. IH. [lxxvii] 

18 In Persida Simonis el ludae apostolo- Mathei apostoli et evangelistae. L. D. 
'^- 24 Et (4) s. Lucae evangeiistae. 

19 K iul InTersida ss. apostolorum Symonis 25. VIIII k. oct. lu Ak.xandrla Marei ovangelistae. 
19. K. ml. "^ 2n^^^\ et ludae IVatris lacobi (1). 26. XV k. uov. ^.t. Lucac evangel.stae (5). 
^.Vnon.iu,. T^.--T— a^to,H.« .V.Vk.nov. ■■■—--];— ^'^ -- 
.1. VIII k.aug. ^^'^^--^S^e:^ ^8. HU. dec. In Achaia civitate Patras nat. s. An- 
SS^^r- rtr^t^^e^^urS^s. 20.Xnk.ian. PasISmanpostoU.maialV, 

Ex hoc laterculo exclusi sanctos quosdam qui interdum ad apostolicum «-'"'^ f ^!^^' 
, , 'r\rr.r.ih^u< ThPpH ptc ' neoue admisi dedicaliones ecclesiaium, quales sunt Mediola- 

In hoc laterculo Romana sunt festa 3 et 17; hoc ad an,iqu,ss,mum kalondar.um p.o certo 
1 . r aUe o non it'i lique, Sed et ipsum magnae esse autiqn.tat.s susp.co.'; uo.. eu.ra ag. 

Etiam in annunlialioiie festi 8 (k. mai.) vesu^ium Pln-veia neque aliquo vinculo 

Phihppo iungitnr sub f^^^^^^^^^^JTZ^l^^ '"-"^ 

cum Phihppo con.u.ictus esl ut p.onum '"^ /''" „ p , i^, I ,, johannes 111, circa 

stolorum Philippo lacobus soc.atur, neque ad diem X k. man, ud. a q 

-ri.r'':;.';ir'''r.ir,or=^sr:;*^^ u*.. « ....» p» 

posse meo. communis lacobo et lohanni fralribus, Zebedaei filiis locum habet 

Commemoratio I.VI k. lan., communis lic „^.,,t,.,oioaio eraeco, ut ex syriaco discimus. 

inter antiquissima Orientalis eceles.ae Jes U ^ - . "; >'°S ,^0 l^cobo lacohum lustum, 
Sed qui hoc testnm .n martyrolog.o "° f'" J f''^;";„il,o,,tu Hierosolymitano celebrari volu.t, 
fratrem Domini, substituit (10) ; cmus ^'^'"'^; °f ". ',1,,^'° 'angelistae. Quod ullimnm nec recte 
idque simul cum assnmptione, .d est -c s u, o^.a,n .s e^ange .^ _^^ .^^.^^^^^ .^^^^ 

„ec reliquo suo kalendario eongrncnte.-^P smt -^.^^e^ 6vc. fmem decembris mensis recolit. 

—Z ^uTaX^i'^ =r)tL co..venit, era.qne apud .allos abosque 

""rZJt^Z - VIU . .unias -sq. aUr^. .^^^^^ ^1^1^ 

Quid bos dies sacraverit. ^-^X^^^^^^^^^^': ,t So fe.-ebantur, ubi satis ambigue 
tatem indnxerunt fabulae quae de «^ ''^ J°f "■^^'^^ "rappare, utrum reipsa vivere desier.t necne. 
referlur lohannem sese v.ventem sep se ..«lu ap^ .^ ^^^^^^.^ ^^.^^^^ ^^^^,,„ ^ 

Quicquid tamen Ephesi ..arratu.u cre h umve fucut, ce.te ^^.^ ^^^_^^.^ p^^^_^^^ ^3 ^^,,,, 

maii mensis festum 'oban.us soll.mn.le. ag apud A g P . ^^ .^,^,^ ^, ;„ „,;„ ^ense 

Qui numerus, si de kalend.s .un..s .uh.sve f ^'.'^ "^^:^ °;'i„i,„, sperne.,dam. Sed mensium nol^e 

,^, »„.„ K.... ,« .— * .' ,— » S.-,-,",-. «'■ »"'■ *' -"•■ •■ '^- va,ui, 

ut olim Hierodolymae dies decembris -o laLd L.D. 1^^'^'*"^! . 0.7 oeracta. Gonstanlinopolilanam illam 

adcv^uiu • '• ... . iiilii S ClBCem- 

bris "-iTt 28. Sunt haec omnia festa Ede^sena^ qmbu^ comme .^^.. ^^ .^j.. ^^^^ ^^j^ 

Mia vel eius translatio apnd Edessam. Nec df -m sube. q^ ^^ Edessenis iuho me..se 

^J titione indicentur. Ex G-gorio Turoneas. (l) — s ap st^ ^^^^ ^ ^^^^^ iuh, recte d.es 

Lreb..atum fuisse: «tiam nu,. a yr.s .uh.^3^^Thom^^.ee^ ^^^^^ ^^^^^^^^^^^ ^, .^^ ^^,,, „3,,„,^ 

^ Phihppus, cuius sepulcro et bas.hca »'*''.'^P°' ^ "^^^^ „^olis civilas cum Phrygia p,ov.nc,a, qu.n 
errore. ut puto, praeventum ad d,em X l^; 7'.- "t ob^ue H, mp ^^ ^^^^,^ „„„ 

etiamcumAsia,nominatur; ^'^ vtZrZTln^l. An eK graeco martyrolog,o sacer 

=p-lrr^t;^ T^^ T^^ -- neque maio cohtur Ph.hppus m 
ecdesia Byzantina. ,. . ^^ it^ dicamus, domiciho saeculis V 

deni, scilicet frat.-is lohannis, ant,qu,ss,mum ^f^.. .^^^iis o^^ (^^1. XII). lacobus cum 
hab t, Vlll k. aug„ quo passio e,us commemoratu, H';? ^ " ^ii loco non annotato. Zebedeno 
Luca'redit id. mart., Hierosolymis; ^^"^--J^, -^J^^t ^^^nri Ui.la dies ; sed qui kal. mai. 
quidem lacobo sacra est apud Aegypfos Byza,, u o que ap^ ^^,^ ^^.^ ^^^.^ ^pp^^^.^^ 

cum Matthaeo nominatur, Alphae, ^:! ^^^^^ JZ.6U^ e.Malth. X, 3; Marc. II, 14; 
;rr;!t:.'n ^rrTlt Er;L fSruTu:'tantum retinuU ecclesia lathra. nempe 

VIII kal. aug. . *i„H.,pi Matthaeus Barlholomaeus. Simon el ludas, 

omnes amandali sunt in reg.o,.es ongu^- ll^2lJ'\^%',,^Z.rn circu^mferebantur scripta 

ex 'ruf ^el^^Trum^^^^^^^^^^ °^'-. -P'^'^- ", ^* '''''t 

, ^1« TeucToZ dicitur coUectio, apud Manichaeos PrisciUianistas ceterosque hu.us gener.s 
poterat ■ \.^^«"' '1''=';. ^';"".' '° ;„,„,;; ^acris vel cura scripluris sacris adhibita, deinde, non paucs 
graecoslatmosve l.,e,^ 0^^ U^^ita ; 2» coUectio quam hrdebito qui- 

Tml^ co^o X "o^^^^^^^^^^ in GaUia circumferri coepit aetate circiter Fortu^ 

na«'et Gr^goHi Turo.,ensis; 3» catalogi iHi apostolorum quibus haerent absque uUo mre nom.na 

^"'■t;;,n'r'£uS^S\d^'i^nLt ; eorum enim tantum apostolorum raemorias excoluit 
cuos temp is nsignes fuisse novimus, Pet.i, Pauli, Andreae, lohannis, Thomae qu,bus et Ph.hppus 
aM 3 CatSogi, etsi aliter e.^.ore Lipsius dixerit (2), vix a.ite saeculum V I byzant,.^am 
incem aspexeru..t, ex qua mature quidem, non tamen sine mora idonea, eUam ad Occdentales 

^"^ Nunc"Seamus ad martyrologum nostrum. Is, Italum dico, cum ipsi Leucii usus non esset 
neaue ma-is ex posterioribus sibi Abdiae Do.otheive studiis proficere posset, tamen omn.bus apostohs 
suum festum assignavit. Quos indicit dies unde expiscatus sil equidem non video, neque multum 
reluctabor si quis mihi suaserit in ea re Pseudo-Hieronymum solo .ngen.o usum esse. Sed ub, 
terrarum observari diceret iUos dies ? No„ sane in imperio Romano, ub, ea aetate ,Uorum aposto- 
lorum memoria nuUa erat, cultus nuUus. Ad Persas confugit homo sagax. 

Sed extremo saeculo VI alia iam historiae apostohcae faces erat ,n GaU.is, ubi nosc inc- 
Diebant Abdiae coUectanea. Ibi mi,^a de Ba,tholomaeo, Matthaeo, Simone et luda nar.abantur : 
inud l.,dos Bartholomaeus iussu Astiagis regis decoUatus; apud Aethiopes Matthaeus, .n cv.tate 
magna Naddaver, ictu gladii percussus : Simon et ludas post praedicatam Babylone fidem et (1) ri marl 3' — Ci) "'« apooryphen Apostelyeichichten, lom. I, p. 195 ; cfr. Acta SH., Oclob., tom. XIII, p. 089. 

■' "" conversum I [lxxix] Y...vom vaapm in Sirmis Persarum urbe per lumuUum poutificum et populi inlerfectus. 

r= 'ir ItZ; So - .li^ile ,,«' «an, . ,.c„bo M„, I>o„, .,ai„e «.- 

guebatur. His fabulis usus est Fortunatus in carmine de Vugmitale il) : L.D. Inde triumphantem fcrt India Bartholomaeum 
Matt]iaeuin eximium Naddaver alta virum ; 

Hinc Simonem ac ludam lumen Persida gemeUum 
Laeta relaxato mittit ad astra sinu. m 

Noster tamea non in omnibus Abdiae obsecutus est. Persidi leliquit lacobum Alphaei 

iSlns S^bi Simonis et ludae nata.e ^^^ ^ ^^f^ A.^J^^^^^^^:^^^ -P'^'- 
Verum non in iis duobus tanlum correclus esl m G.illia P;^''° "'^;°" ^^^^ L,^t,, shnonem 
quae spectant ad ultimum illud par aposlolorum. '»-" J J^J, ^XLH' Ca.anaeu. idem 
lananaenrn, Sln,o.,en. ZMern, erro,. man.festo "am » gra ce et ^^^ ^^^ ^^_^.^^.^ 

significant. Sed alii etiam ex uno S.mone ^"0 ffe e unt. In md ce p ^^^^^^^^ ,p„,tolorum 
Epternacensis, duo illi S.mones occurrunt; de '"'^^^ "f f y^"^,f Ji, „dum est de indiclione eiusdem 
hlstoria ex Abdiae scripto petita esl, ab ,lla contus.o.je nn.^^^u.n. " ^ ''^" j,^^,_ g-^^^;, Zehtis ; sed 
festi ad diem V k. ..ov. Ibi Bernens.s Codex P";j " ^.etu E^dem manca utique, co.reclio 
Simonu erasum est et h.das rescr.ptus, qu.n Z./o(,,s toHe.eto. Laae ^^^^ 

facta est in archetypo codicum Neustricae ^^^ ^ Sum, nam E eo vitio caret. 
Redit kal. iul.i idem ludas Zelotes, sed .n ™J f" \ ^^^ 'n^„ , ,g„ ^u-un. est si misella 
Zelotes apostolus, ul omnes norunt """- ^" ^^^ J , J™°;; Zs Si^ones in indice servavit, 
ista correctio lectoribus m.mme sat.sfec r.t. Ep e.na~, ^l" ^^.^^,i,i„„i, ^ura posteriore 

in corpore ubique exhibet Simo..em et ludam, ad »°''"'> " ^^'^ ,f ' ^^ diem 10 kal. iul. 
"esSos; ips.'codices B N vera nomi,.a semd |^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ ,,.,,,,, Epter- 

Ex omnibus iis conclude..dum esse ex.st.no uUcen .i^igenia, id est italica, 

nacensis proxime accedere ad f--^ J":'^^^^^'!, i^i a " A I- el Autissiodorum redolent, 
recensione bieronymian, martyrolog... Duae "^ ^ .^^^^^ , Asliagis, el ad festum d.e 

^-^?Srr=ot;;niove traditioni -P— af..™^ 
n,ulareinquibusdametipsi etAbdiaev,amfu.ssepr emu.,.^^^^^^ ^^^^^^,,^ ^^ . ,,, 

SS^SS^Sr^ -™=oSit£vLgiumqua fretus noster tot aposto.os Pers.s 

dare studuerit. „ i<je secundum priorem fabulam, neque ex 

De diebus nihil habeo quod dicam; neque «x ^e^ '^ . i,o„,i„i„us .nnotue.u.^ 

India Aethiopiave secundum recent.ores Abd.ae '" "J^^ '^n.m apostolorum sepuUu.ae saeculo VI 
Ex nihilo nil oritur. Si Bartholomaeum exc.p.as «- " ^^ ^,„, 508, Anastasius .n.perator 
ignorabantur atque postea igno.alae '^•"'•-^. P~ "" ,e ,-ecens condilam (5); quod p.guus 
l Barlholomaei pignus (X.i^-v) Daras '^tn, aecul. VI olum corpus Liparim insulam prod.g.ose 
unde petierit minime novimus. Sed c.rca finem ^^^ecu vi i h ^^.^^^^^ ^^^^^^^^^ aposto.um 

;ppulis:efe,.eba,ur.Quiprimus.,ocna.TalGregor.s u.one.«. _^^^^ .^ ^.^^^^, ,„ ,,, 

dicit,et,quod mireris,ex a^nis ,«.« '^^^"'^' U,S nt.la est men.io in marty.-o.og.o, ..eque .n 
Bartiiolomaeus collocatur. Qu.cqu.d .d est, de L.p 

italica neque in gal.ica recens.one „„ibusda.n com.nemo.atio.,ibus sanctorum Vetens 

Coronidis loco pauca verba fac.an, ^e ^"•bu "» ,^.,,^,,„ ,eeensionem ascendant, an 

Novique Testamen.i de quibus no.. ^^^^^l^'':^^^ 

Autissiodori lantum, pri.nis secund.sve cm.s, acctsse.. 

4*1 • Paulin cartn. 20. 
_ (5) Theod. Lector., U, 57 ; cfr Theodor., * 7eM« Tranelationis huius tempus a '«^" ° j,, „, ex 

epistola Greponi Magn,. '"• ^^y^/^^, episcopatu depulsum. Dc 

dUtriclione eme vmwmca vmdicati.m. id est epis i L.D. [-XXX] ^^,^,,t,bo. Ipsum Dommi Natale 

r. ■ • ;r.-u.nP ^uccedenlibus feslis ea uuiu. o^thiehem refeitur, uBpioprie, 

S. Slephani memona l.e V" ^ ; .^j i„,g„„e sunt. neq m kalendario 

C„,l,.8ta«n«. Slepl»»» ;••*,"' 1« . «,.,,,,1. „. ^.j,„.j,i lapril. »), 

"'TnSri .r "1 « «*- 1'»- '* /t, r » C'^" "" '"°'"" """""""^ 

h' bacuc el Miciaeae prophelarum corpora >n ^-"° J^f Pe,egrinalione didicimus, sese Trans.or- 
narravit. Ipse loh. ut nuper ex bilviae ^"^; f ' J^^g^.^.t" cognoscere homines saeculorum V 
5"icis revelavit. Huiusmodi fontes qu, -;i^^ '"^^J^P^co ^ ApoSinari aedificata est eccles.a n. 
el VI. Alexandriae certe, in,peranle lusln lano fj^^'^^ ' ,^,^ videntur fuisse p-gnora 

lorem SS. Trium Puerorum. eorum ^^^^pLm qui nnnc sunt et Syrorum kalen- 
in Calamensi quadam basd.ca ^^^P^f '^ ^;^^ ; ^p^™ ;„, ,ies, sed Advenlum Christi in Aegyptum, 

^^s^^Tz:^^'^^^^ ^s:, trr r-iSri^r-f^H 

quo aliquid conlulil nommum ,^''"''''" f;/^ ^Ur Simili modo Habacuc propheta, Martha el 

senex ille Symeon qui puerum lesnm m "^"'^ J^<=7'| p^^,,^;^ ^^^.i,,,,,,, Mario, Marlha, Aud.face 

Maria sorores Lazari, locum mvenerunt no.i longe ^JJ^^^ 

el A,ubacum (aL Abacuc) ^.ebus mnuar.M^^^ ipT cu " recensori debeantnr. C.-evit eu..do 
Sed de iis frustra qnaeres ^="7 ° ^ ~^i'' P,3,^entum diiudicare hand facile est. 

martyrologium; sed quod cu. passu, ^''''^" "'^" " , ^" ' '" passim codices otTerunl plus minusve 
Atque id censeo p^lmere ^^^ ^^^ Zl'L..s hieronymianos, auctos nempe 
contractas. Ross.. ^'«f '''^^,^^ ^' Pf;'" ' ;« ' atque in lib.-os quos hal,emns non perven.sse n,.i 
na.Taliuncuhs ex gest.s sancloium «'^'^"P"^' ^'' Huic eo liboiitius assentior quod eliam 

recensionem uude multa Imins f j-^^^f J. j^J^; ^"L L '1 qmbusdam Alexandrinis 
in syriaco b.evia.io vest.g.a '^"'^^, ^" ~'' j J^', J^^Juile vel passionis modus. Scilicet inde ab 
aiiis^. saepissi,ne a,mo^us repcU^ ^^ i^ ^il^ Siariorum vc, martyrologiorum opus. Ex 
Euseb,o, cu.n Ge t.. n^"' > """ ^^ ' P ;^.-,„^,,;, yu,,e nolim aflirraa.e omnes eas h,stor,as 

rr i,rt: :r':.."3;:; -cszri^.. - - »»,„,,.. ,„„..„». o™.™ d,», 

s:r';,.t,:::';,,:::s's,.^r:r,,::'SS',,;Si/r.n:=r^ 

nobis iiltescuul, aul .i usque adhuc lateui, uou obscura sm vesUg.a rehquerunt. (1) Hi.l Vn. 2'.». - (2) Aria S><.. 31 ian.. l. lU. P- 700. - (:i) Ihdletin de la Societe des Antiquaires de France, 
i893, seance du 27 decerabre ; cfr. I)e Rossi, BuHeU , 1894. p. 39. Atque [l.XXXl] Atque hic iam scribendi sit finis. Rossium nostn.m qui casus occupaveiit, dum ma'ly^o- 
logii hoc opus edebatur, ipse dixit, legenlium non sine gemilu. Laboris in ^« ^W''^; PJ^.™ 
maximam et maxime iniucundam, onus scilicet textus componend. var.as ''''^^'J^^'''^^. 
ZLs recensendi. Reli.,uo opcri successi, non quidem om,..no .mpa.atus, ^«d ul...an. J . 
oium' Vigiliae Natalis sanclissimi agcbantur cu.n ab Urbe ^^''^''^'''^^'''^'^''^IZ!^ 
mtras ciuibus Bollandiani patres instantissime iubebant, ut quam c.to fien posset «'« P «' .^°^;"; 
t usmitleem, ex integro conscripta. Moras imploranli improbe rest.terunt ^- -; ^P';';. 
i::^nt donec ipsis fieret satis Parui iussis, etiis aieb"s qu. a ^^^^^^Z^^ t- 
nanlem decurrunt, min.me .nlerm.sso docend. o flc.o, cent.es ra'"'esquc .^^- 

gLem excussi, ut et palribus celerum sapienlissim.s morem gererc v.de.e. et am.c.ss.m. g 
operas non paterer pendere interruptas ^^^^^^^ ^^iq^em 

Faxit Deus. quem martyrum candMus ''^"fl^TlZZ ecuriorem et faciliorem usum 
percipiamus, Rossius sospitatem, ego vcmam dehcto.um, leclo.es secm.o. 
Ubri ut perulilis ita el intricatissimi. =L¥Sii?S2-~,r^;=— W^ Domino [■-^'"'"1 ^, Elmd,>n,s episcopi in Damino sah- 

Domno ' .anclo fralri Hieronirno V^^y ^^^ncnsinn urbc,n fuisset ingressus, un,versos,uc ^ 

ILda dicta essent H dcfinienda '^'/""'« ;.. ^^^' , „„„„■ rfi, .,ir. «o» ieiunms matuHnas s^ve 
aord,.ensis aecclesi^ '^Xri^Z" ^^^ -'•'.-" .''~ jtr,:^^.^" 

;»««/)rHs- marlurmn ad nos dirigas ftsm n, 
^Srjt pcrfLs'' Dei" ^nartgribus eMer, . 

D aeterno sahitem ^ Comtat Domi- 
Chron.atio et Eliodoro sanctis ' '^'^'f Jl^^^^^J^ere,' ,..orum passiones a sancto Eusebio 
„„. „ostrun onu.i dic .n.rt,,r..n. suor " -f" ^^„ J,,,; ',„,„,,„,, .„. Caesaream; fn.ssct 
Cacsariensi^ epi^co)n> scr.btas '■nfe^T.^^.-et alvma beneficia Cacsaric.s. ^ acccles.ae profu- 
,„y,.ssus et ,Ucerct^ n.cnorato ,u.tcst,U , . J^ J , r^^^,,,,,,,-, j nulla^ pctc.di ^" beneficn^^neces- 
uL,l,V»"- respondisse J^-^^>'"''" "P!''"' Z,M"Ztit^e nt yuicquid nbique in republica^^ Romana 
,Je '' conpclti, sibi tan.cn dcs.c.:un. .n.,M ^^ J.^^^_^^ ^^_^^ ^„^„„„ ^Miciia per- 

,„„ ,, ,.,.,a sanctos De, u,d.ces f'^''lJ^:j^, , ,,art„.;m, a quo iudice, in qua 
ir.,tatio,.c n,,.,,i,,,e,,lap,,bl,ca'''d,scnt^e..dop,u^.,^^,^^^^^^^ -^ ohtin..crU ^' pal.nam-, de 

provincia vel eivitate, 7- '° rf''= ?''«'^r " / ^^^ ' Vnde factum est ut idoneus relator 
ipsis arcivis s..btala - ipsi Enscho rcj.o ''^f ' '"^^ ,„„,.,.„„ .rovinciarnm omninm Roma- 
Lstens^^ aecclesiasticun l.,storiam -'''^ ^ ^ — ^"^ T '^^ sLifici.cm Deo '-^ offercntcs^^ 
„or.un diligcns^^ ^'^^^Tf f, '" T ii/Lj ^ ^^i' sacrificiu..! - ricto,-es dAakoli e.iste,. 
„ nomina me.mmsse -' stn,leis 'J"'^'Jf; » ' " ^^^ ,. \,a ,.egem suum pervencrint " 
/«- martj,,-ii- .ui - tn.mpho ^' pollcte J^^.aZLum festa conscripsimus, ut iuberc 
Christ,m, hac de ca.m s.n,j.dor.m mcns^um ^^^'^TA ,Jentes c.m diehus omnibus pcr 
dignati estls'^ pcrem.em^^ nostrae i'»:;''''''^ '«'' ':rr.,-,te - celehrata^^ Et quoniam pcr sin- 
Ja anni<' spatia *l sa,.ciorum A'-'*/ -™;^, tTpkcs t^mocti,,,entLn ^^ martg,-um 

nomina sunt noymnanda^^ ut nuUns aies sii qiu ;„„„„,.,.„, 54 u,,.ias lectormn''^ animum 

possit ascriUus, e.cepto die Mcnd. ^n ^ -^^"jf j —J.^S ^ .- sunt in 

^"";-r: ZZriZrii: l.l ;rl.ni::\ncmo,-atus .«., . amputato fastidio 
an.pl.ss.ma fcstiutate n s.m i' ^^ ^.^^^^. ^^^^^.^^^^ apostolor.cm 

71 r».:;:~: :*s »? .r--* -*■<.% -^■»»- «'»'*• •■ '■• —■ 

(lloria fecit esse suUimes. 

^aue Theod BW.- ^ universosB.universisque episcopis W.- ^ invitare fc-.-it B. .nv.taret W. ~ ob] ut BW. - mqu 
7««««nf Vrerauireret> BW (-rent W). - ' finita BW. - « Gregorium <episcopum> BW ; acp.scopum eUam K, ^ed in 
Zw - «rer m. W. - - eiunans E (his). - "■ misas E. - '-■ memorarent W - ■^> statueremus B. - » nos o.n. 
BW - -^ ^CUodrutBW. - - famosis.mum E. - - Cessareae E. - - Palest.naeque RW. - ■'■ diregas E. - - perfectmsque 
Bw'. - 21 Dei om. B. — «^ BW : explicit. Item reseribtum s. Hieronimi presbiteri (Rescriptio \une item] Hieronirai W). 

1 sanctis om BW - - in Deo aet. sal. om. BW. pro quihus habent presbiter. - '' Gessariensi E. - ' Gessaream E. - 
r. dieere W - ^'episcopo B. - ^ Gessariensi E. - «ditalam <esse> E. - ^ iUa B. - - petendo B, petenti W. - " benefici h. 
benefioiaBW.- '-necessitudineBW (-nem B). - '■' repuplica E. - '* iudicibusque W. - " puplica E. - "■quaBW. 
"' perseverantiae B. - '^ obtinerent B, obteneret W. - ''■' palma W. — -» sublatam E ; sublata <notitia> B. - lusu b. 
_ ..; ^et^ aeccl. BW. — -^ retexerit et BW. - -' dilegens E. — -'• Deo oni. BW. — -^ offerens E. off*erentis W. — -' raemi- 
nissent BW. — -** studens E. studentes B. studentis W. - -" quo die ipsum (ipsa W) qua oMeruntur BW. — '^" existerent E. 
extitissent BW (extet W), correxL - ='> martyri E, martyrio W. - ='^ suo W. - ^' triumplio B. - ■'* pollentes] opulantes E 
prius, sed correctum m marg. f.m. - »'■ obantes E, viiinte W. - ^« pervenissent B W. - ^'' sing. raens. om. B. — ^'' digna- 
miniBW. — =»^perenne B. — *" <nomen> mem. <habiturum> BW. — *' annibusB, tot annorum BW. — ■*- sp.] facta W. 

— 41 fuerint BW. — ■** nomina B. — *'' festivitates B. festivitatis W. — *'' caelebrate W. — *'• diversarum secundum om. B. 

— -^^oct. <et nongentorum milia> BW. — *'■' nominata BW. — "'" qui] quae non W. — ''• quing.] E in marg. : cccLXV. — 
M numero B. — ^*' reperire .... ad scriptos W. — ■'' innuraerabiles BW. — ■■•lectoris B, lectores W. — ^^ lasescere E, lassisc. 
BW. — ■'■ idem codd. — '^^ veniat BW. — *^eos B. — ^'" fest.] civitate E. — •*• prima inB. — *^- apostolatusBW. I MARTYROLOGIUM HIERONYMIANUM CODEX 
BERNENSIS Vlll KL- lAN- IN- 

BETHLEEJI 
NATIUITASSAL 
UATORIS DNI- NRI- 
IHU- XPI- SECD- CARN- 
Rome . iouini . pasto 
ris . mctoriaiic . 
AgcUei . onlicfti . sim 
troniano . saturnini 
funcdi . ignati . cyriaci 
gagi . ianuariae 
datiui . ct in cim 
aproniani. uia . latina 
Roiii passio . sc(^ eugcni^ 
uirginis . sirmi et a 
nastasiae . modiolan 
felicitatis ei in pga 
mo saturnini . 
constantinopl . sri anas 
tasi uirgin. VII KL- lANUR. 
In oppido hierusolimita 
no . uilla catargamala 
pas scisle(iliaiii . pvinii 
martyrdiaconi'/ ' . el a 
postoli qui lapidatus e 
a indaeis ; Hoiii deps 
sci dionisi . lieli.; : doros 
toli. Antliiocliia . 
iuliani . et pas sci marini 
martiaiii . Neaiidri : FRAGMENTUM 
LAURESHAMENSE 

v c.i.i. Vai. r.ii. -2;^ Vm KL lANVAUIAS 

TN RETHLEEM 
NATIVITAS DNl. NRI. 
IHV. XPI SEC. CARNE. 
ROM. lovini Pastoris 
Victorine Agellei 
Euticeli Siinprouiane 
Saturnini Timeili 
Ignati Cyriaci 
Gagi lammrias 
Dativi 

ET in cimilerio ampro 
niani via latina roiue 
Passio sciie eugenije 
virginis . Sirnii 
et anastasiai qna' de 
roma scos secuta t|via'(' 
ad marfyriu ducelian 
tur haec glorio>am 
pertulit passioncm 
Mediolano FcUcitatis 
Et in Pergamo Satur 

nini 
Constantinopoii sri 

Anastasi CODEX 
EPTERNACENSIS 

BicviariuTii nithenoviense. 

Excerpla e brevtariis Hierony- 

mianis sive puris sive 

mixtis et ex inarlyrologns 

liisloricis , 

VTII k. ian nativi dui ni et 
roili iovini pastoris basilei 
victorian? accilae eutici 
simforiani saturnini 1 lc- 
medi ignati cyriaci zagii 
I ianuariae dativi roiii scao | 
I eugeniae virg et sirmi ana- 
I tasiaemediolan 1'elicitatis et 
in ! pergamo saturnini con- 
stantinop sci anastasi •/ CODEX 
WISSENBURGENSIS 

cum celeris e progenie 
FontaneHensi VIII KL- lAN. !N BETHLEM NATIUI 
TASSALVATOHISDNI.NRI.IHU.KPL 

secundum carneni Roiii iovini 
pastoris basilei victorianae 
ucellei enticeti simtroniane sa » 

turnini timedi agnati ciriaci . ga 
gi . iamiariae dativi et iii cimil a 
proniani via latina Rom pas scae 
engeniae virg sinn^ et anastasiae 
Mediolano telicitatis et in pgamo »0 
salnrnini constantinopoli sci anastasi 5 C. actiUlei. sinfroniani; L. M. V. acelli; 
V. M. euticelU - 6. C. L. M. V. ignutii - 7 L. V. 
dalilii - 9. C. sirimae. S. o.h. RiWi.Betljleem natiuitas salua- 
loris l (Ini nri ihu xpi secun.Ium 
carnem.Uom l iouini . Passio 
eugeniae uirpinis . Et sirmio | 
Anastasiae . uirtrinis . FeliciUitis . 
saturnini. 

Excerpta rtc. E'. Uomap iovini 
pastores basiles ac iudei victunani 
— E* G. alibi anastosiae viiKinis. VII Kl- iiinuar 
in oppitio bierost)lymi 
tano villa calarga 
mala Passio sci ste 
phani primi marty 
ris diac qni lapidatus 
esl a iudaeis 

Roili in cimil priscille 
depos sci dyonisii 

Heliae Donisloli 

Antiocli luliaiii 

Marciani Neandri 

Mariiii Marliuiani VII k ian bierosol sci stefam 
diar primi maf et rom depos 

dionisi cpis 1 et alibi beliac 
(lorostoli aiitio.-b inliani 
iiiartini iiieiiambi 

Hich. Passio . Sci slephani . pri- 
miinarltyris.etdiaconi.Rome. 

, dionisii confessoris . he | hae. 
1 aorostoli . luliani . nmnniani . 
, neandri. 

> It' inariani. 

cl- hchae dorostoli iuliani iiean- 
I drilTr. niandri. L;ib. maeandn) 
' etpa«'*m siincti mnrini. 
1 Bedft-Flor. cod.T. Komae passm 

sancti marini. VII KL- lAN. In opido hienisolimilano 
villa catarga malaa pas stepbam 
primi martyris diaconi qu. lapida 
tusest a iudei^ -.• RouHlcp sn rhoiusi be 
Uac dorostoli antbiocia luliam 
martiaiii noandri. 
[.lededicatio ipsiu. hasilicaoin uuizenburgoM 1 uucii inclum, m. 2. mtfr l -Uti 
I n in ui-hc hierosoIymiUna -2.I-.V.V iia 
.:i .hariramala. C om. - :i. C. diaconi prntho- 
^rI;;^:tapostoU.S.L.M.V.Hni — 
et (L M. V. 0"..) diacom et apo.toh - M- 
rfrt .- qui sepultus est in villa kafarKamala. ' diaconus em. diaccmi. [2| f. 5G»> Cod. Bern. 

VI KL- lANUAR. Adsiiinpli" sfi iohannis 
fuangfi apni! {■fosu. 
el ordiiiatio episcopa 
tus sri iacol)i iVatris 
(ini (lui al) apostoiis 
pnnnisexiuilaeis 
liioi-usoliniis est cps ' or 
dinalus.etmediopas 
thn inartyrio " coronalus. f.bfie VKLIANUAR. 

betliir* iiati scormn 

infantiuni r\ ladantiuin 
qui sub iuTode pro xpo 
passi sunt '.' Ancira 
gailatiac. cntici 
prbi . lioniitiani diiic . 
et in aiVica . castori. 
octaui . uicloris. 
gattae . ro^ati. 
ousel)i . probati 
ianuari . saturi . catonis 
restitutae.saturnin?. 
el in tra<'ia . gaiani 
doniici^ . ei in edissa 
Iranslatio . corporis 
scitiioniijapostoii •/ ilii KL. lANUAR. 
IxatVica .doiuici. 
uictori . criscenti. 
priniiani . libosi epi. 
secundi . saturnini. 
lionorati . uictoriae. 
saturi . telicis. 
ot roiii . feiicis . el priniiuui 
bonciati epi . deor 
dinatione •.' ^ Fragm. Lauresh. VI. KU. laiiuaf 
Adsuinptio sci ioiiaii 
nis evangciistae 
;ij>ud cpiiesuni 
et ordinatio episcopal' 
sCi iacobi iVatris dni 
qui ab apostoiis primus 
ex iudaeis hierosoiyniis 
est eps ordinatus 
ot incdiu pasdia mar 
tyrio coronatus DECEMBER 

Cod. Eptern..etc. 

V! k ian adsumptio sci ioh 
evang apud epiiesn et ordi- 
natio cpiscopatus' | Ht-i la- 
col^i ff dni. qui ab apostolis 
prinius ex iudaeis hicrosoii- 
niis cst aepiscopus ordina- 
tus et in medio ] paschiK 
inartyrio coronatus iiicrosol 
cuius pas vm k ap ■.' God. Wissenb. 1 episcopntus et infva qui coro- 
nalu?mm«;-(//"' o<^<i- manuanU- 
qua quae fortasse aprimadiverm 
non est. 

Rich. In basilica montis oliueli. 
Nata i le . sci iohannis euange- 
lislae . Et ordiiialio epi i scopa- 
tus . sci . iacobi . fralris dni. 

Kxcerpta ttc. G. ^14, iacobi 
alfei. VI KL- lAN. Adsuniplio sci ioluuinis 
evan^elisl apud efesuni et onHna 
tio episcopatus sci iacol>i fratris dni 
Qui ab apostolis primus ex iudacis 
liicrusolimis esl eps ordinains ot nu-di 5 
. pasciia martirio coronaius 3. L. M. V. ow.episci)|i;itus — ri.fi. 0. ct tem- 
pore paschali. 


V. KL. lanuaf 
in betiiieeni nat scor 
Infantium ct lactan 
tiuni qui suli iierode 
pro Xpo passi sunt 
Ancyra Gai. Eutici 
prl»i Domiciani Diac 
Et in atrica castori 
octavi victoris 
Gatte Rogati Eusebi 
Prohati lamiarii 
Saiuri Uatonis 
Saturninao 
... in trachia. Gaiani 
Domiciae 

Et in edissa transiatio 
corporis sci thome apli. V It ian l)etlileni iuda id 
infautum anciia gaiatiae 
cutici prb domitiani j diac 
et iii aff castori octavi victo- 
ris zatlc rogatac cusebi | 
propati ianuai'i saturi cato- 
nis restituti saturninae | et 
in tracia gaiani (ioniiciae ct 
in cdissa traiisl tom^ apos mi. KL. lanuar 
in Alrica Doiuici 
Victurini Crescenti 
Primiani Lil)osi 
Secundi Saturnini 
Honorati Vicloriae 

Fdicis ///;;/;;////;/ 
ET ROM in cimiL Galisti 
Feiicis el primiani 
Bonifaiii cni dc ordinatione Bich. Belhleem natale scorum 
marty l rum.infantium etlaclan* 
lium . Ancira . gala l tiae . eutici 
prbi.domitianidiaconi.Etinaf | 
frica . castoris . eusebii . gaianae. 
Translatio | thomae apostoli. Illlkl inaffntvictorisdomiti 
crcsccnlis et primiani | 
libosi cpi secundi salurnini 
lionorati victurinac saluri | 
felicis rom it felicis et ]>oni- 
fati epi •.• V KL- lAN. Bcthlciu nall sronmi 

inlantium qui sub herode pro Xpo pas 
, si sunt ancira galatiae eutici prb 
j domiciani diacO In affrica castori 

octavi victoris gatt^ rogati 5 

I cusebi probati ianuari catonis 
; saturi restilutae saturiiin^ et 
: in tracia gaiani domicie . ct in c 
1 disa translatio corporis sci iho 

mae apostoH nc ' "^ 1 ne deletum. 

% C. M. V. infantiuiii et lartt- nliuin. L. luclnn- 
tium — 3. L. ancira palis. M. (.'al, V. gallis — 
4. L. M. V. om. diaconi - 5.C. gatae, saturnini, 
L. M. V. gatticae — 0- L. V. edisne. M. edessa. Rich. In affrica . uictoris . li- 
brosi opi . I honorati . saturi . se- 
cundi . saturnini . uicturiae. 1 Et 
rome in cimiterio . calisti . felicis. 
et bonifacii | epi. 

Excerpta etc. Rhab. Et Rome 
etc. el bonefacii episcopi de ordi- 
natione. mi KL- lAN. In aiVica domici victuri 
crisccnti primiani libosi epi se 
cundi saturniiii h(morali victo 
rie saturi felicis fl l)oniiaci cpi 
de ornationc 

[et e ded. basilicesci ioh cv^rl in uuizen.l ' * unds inelusa m. ^. 

1. S. 0'n'tio laterculi) romc. In cimitirio cae- 
lesti . felicis . ct honifacii epi . de ordinatione . 
el alihinat i^curuu) piiinianicN-. usquen(i:i-A\.\^^- 
nini (praeierm mhil) - 4. 1.. M. V. felicis . et 
romae felicis . et honifatii episcopi de orduia- 
tione. • additum m. -i — 
esse digneinini. - ftrius niarlyrium, em. niartyrio — ^ Ad marginnu m. 2. Eodem die obiit uuineland(us) prbt. precam{ur) ut eiu^ nieinores Cod. Bern. 

III KL. lANVR. 

]n alcxandria . maii 
' sueti . securi . (loiiati. 
Roii» . felit^^is • t'P» 

houori . pole. ppetut;. 

cliti . appiani . cloia 

iiisula • sei tlorenti. 

conf .sereni . pauli. 

stephani . papia api. 

cleti-.' PRID. KL- lAN. 
Cartagiue . douati. ^ 
caelestim.satnriiini. 
Bouonia . '^'agi. 
et roili .dtmatae. 
pauli . roiratac. 
dominand^.liilarin*;. 
et di'p6s . sci silueslri. 
epi . ritiaria . hi'rnio 

tis exhorcistae. 
In provintia . sicilia. 

ciui! . L-athenas . slephan. 

pontiani.atlali.fahia 

m.cornili . sixti. 

floridi. quottae. 

quintiani. meneruini.^ 

sini ^ tbriani . ammoni. 

furtmiati.sr-iuquoutis. 

appionis . calendionis 
Gnelpisti . exsnperanti 
* sa/, turuini . agneli. 
pauUnac . nominande 
donatac . rogate. _ 
senonis " passio scae 
columbac martyris 
el uirginis. Fragm. Lauresh. lll. KL. l;uiu;u- 
iri Alexandr M;uisii 
eti Secm-i Donati 
Rom Felicis epi 
Honori Polecliti 
Appiani Screni P^uili 
Stepliani Papiani 
I Cleti et beati perpclui 

qui sf-i niartini basilica 

iKdificavit 

Et oia insula sci Flo 

renli conless DECEMBEI^ 

' Cod. Eptern.. etc. | 

, lll kl ian in alax r\\ man- 
sucti severi el appiani do- 

iiiiti I honori poIi<-Iiti screni 
pauli papiani cleli ".• [3] 

Cod. Wissenb. 

111 KL* UN. In aiexand mansueti securi 
donali honori polecliti uppiani 
el oia insula sci tlurenli seroni pauli 
stephaiii pampimii cleti turonus 
perpetui epi epi et couf Rich. In alexandria. maDSueti. 
ti.jnorii. 1 pauli . poleeliti . ste- 
phani . cleti . Home . felicis epi. I 
perpetuae . finrenti confessoris. 
Et dedicatio . aeccle. 2 C. honorati. policliti. appi;in<li - 4. !>. C. L. 
M. V. papiani, C. deti. clementis . turonis cm- 
late. Pridic KL- Jauuar 
Carlagine Donati 
Caelcstini Salurnini 
Bononia Gagi 

Rom via Salaria in i 

cimiter lordauoru 
Donatae Pauli Rogatiae 
I Dominandac Hilarinae 
depos.s("i Silvestri epi 
Retiaria Hermctis ex 
orcistae 

lu Prov Siciliac. Gaten 
Pontiani Stephani 
Attali Fabiaui Cor 
neli SyxU Floridi 
Gothe Ouintiani 
Menervini Simphori 
ani Annnoni Fortu 
nati Sci Scquentis 
Appionis Caleudionis 
Evelpisti Exsuperanti 
Saturnini Aguelis 
I Panline Nominandae 
I Donalae Rogatac 
Scuonas pas scae 
Columbae virgin. Pridic kl ian roiii donatae I 
paulinae rusticianae nomi 
nandae [serotinae satm'ni- 
nae hilariae et in cyiii pris- 
cillae l depos sci silvestri 
epi k;u-ta^ donati caelestini 
saturnini | roiTi rog:dae 
; domin:mdae hibu-iuae retia- 
1 ria hermctis \ sicilia in civi 
1 alliincnsiumstetani pontia- 
! ni attali l'al)iaui i corncli 
sextitloridicotlac quintiani 
inincrviani sinipho 1 riani 
annuoui turtunati sancti se- 
quenlisapioniskalen | dmi 
evelpistiexuperatisaturnini 
agnelis senonas pas 1 scae 
colmnbac virginis PRID KL- lAiX. Cartagine donali 
caeluslini saturniui bononi;i ga 
a\ et roiTi donati pauli rogatae 
domi nand.^ hilarinac ol dep sci 
silvustri epi Ritiari:i hermetis ex b 
orcist. lu proviucia sicUic civd calen 

ft stephani pontiani altiUi labia 

ni . cornili sixti novedi cottae qmu- 

tiani nicnervini sinfuriani am 

moui lurtuuati sci se.iuentis api io 

onis kalendiouis evelpisli ex 
' uperauti saturnini aiinetis 
' pauIiM:u- uoniiuand^ donatae 
1 rosatae seuonis pas scae 
! ,.ohu,d)ae virg .o EXPLIClT 46 Rleb. Cartapine donati . gaii . 
bononi . Rom I donati . pauliniae. 
Etscisiluestriepi.etconfeslsn- 
ris . hermetis .stephani .pontiam. 
xysti . Seno l nas . passio scae co- 
lunibae uiririni^. 

Kxcfrpta etr. Beda-Flor. codd. 
A T L Homae in coem. Friscil- 
lae via Saliiria dep. s. SiWestri 
ep -codd.C. V.Romaeviaha- 
laria in coem. loidanorum dona- 
Ue etc. (qHemadmodnm .« MJ 
sfrf rariant saturnini, cod. v. 
hylarianae). Retiariae hermetis 
exorci^lae. In provincia Siciha 
civiUvteCatanensium^^-.tlaviam 

comeli ttc. 3.L. V. rogati-5. V. silvestnpp. - '• L-V 
pomiani-Si.L.M.V.corneh.L.\.nonhM. 
noidi L. M.V. quottae- 10. L. senmdi sequen- 
Us — 13. L. domaUe - 14. L. senmoms. > a correctitm; fjrius e 
et pii iudici. quatenu. ei ah illo remiss.o 'ZZlZ^.... .evit.e. en.a.tulo^suico.on.hine .^^^^^^ 

mn remissio delict<.un. .■ome.lalm - lANUARlUS f.57' Cod. Bern. 

MEiNSIS lAN. HABET 

DIES XXN-I- 
KL- lAN- LAE'1'ANIAS » 
INOICENDAS 
CIH fUSlO DNi NRl . 
IHI" XHI SECD CAUNE 
Uiork-iilr.sti-pliani. ^ 
Nicomediii " . eufrosiiu . 
opi . pri niani * . et 
aUonnn iiouoni ■.• 
lnm-i:i . fuauli . hermc 
lU. In bononia . iiagi- 
Acti.eracli. Inal"t^^^- 
uictoris . ielicis . Nar 
cissi . Arciri . ^'t aliora 
quatluor.papatiri.pn 
miani . saturnini . Ite 
saturnini.uictoris. 
hononiti . leusi . Uerme 
lis , Roiii . nia appia 
corouae.el militfs'Mri 
ginta . et marlini. 
marlyris . RautMina 
deposil sci seueri . conf 
Agusliduno . dep bcati 
agripi>ini epi *.' f.570 Ull. NON. I.-^N. 
Anlhioi-liia . siriiloni 
ef)i . eiusdem loci. 

stratonici.lubiae 

nuuliari . ahbatis . saturi. 

possessoris . tirnii. 

maxiiuiani . Aculionis 

limothei.herisii.artaxi. 

uitalis.Acutae.tuhi? 

eugendt; . el in aethiopia 

Rutulae . daudiae 
Aurig^ . Vitalis . Hieru 
solima . stephani ■.' Fragm Lauresh. cpi 
vim Mensis 

lannarius 

halH't dies 
XXX 
A Kl- lanuarias 
Laelanias indirendas 

Circnmcisio dni uri 
ihn Xpi J^ec carneni 
In OriL-nte Stepham 
Nicomediae Eulrosmi 
Primiaui v\ alioru 
m retia Evcnti her 
molis in bononia Oagi 

.rach 

in Africa Victoris 

Felicis Narcissi Argiri 

Et aiioru iiu Papatis 1 

pnmiani S:ilurnini 

ile satnrnini Victoris | 

Honorati Leusi Her 

melis 

Roili via appia coro 
nae et militcs xxx 
Nilt alamachi (jni iu 
bente alypio urbis pfecto 
cu diceret hodie oetavas 
dominicae cUei s cessate 
a supstitionib idoloru 
et sacrificii^^ poUutis 
a gladialorih. hac de 
causa occisus est 
Ravennae dep sci severi cof 
Agustiduno dep beali 
agrippiui cpi Cod. Eptern.,etc. 

lamiarius dies XXXiv 

Kliancircucisiodmnlto 

,„nae qni iubeute ast epK| 

urhis praefec -^^-^^'^ ' 

hodic oclavu.c a. ah 

sunt 1 cssate a ^uper^tdm 

nih: iaolornn. et sacrd c.s 

, puUutis a I glaai:dorjbus 

'hacdecausaoccisusesLln 

onente stetani 1 n.comed 
eufrosiniepiprianictaiioiu 

vm.. In ivtia evant. her- 
„,etisl inbononiaganacti 
her:u-li. In afTri victoris teh- 
,isnarcissilargiriftahorn 

n„. papa primiani saturnuii 
II satu.-nini vicloris 1 hono- 
rati lcusi hermctis ■.■ •.■•■■el 
imililxxx.lRave.ulepo.ssc. 
severicnmtTb:snis.:u.gnsto 

dvmo depos :igrippiui cpi Cod. Wissenb. 

lANVARlVS HAB. DIES 
XXXL LV.XXX. 
^jm ianua.-ias . ci.Tmncisio d.n 
L I .u"i ihi'i Xpi sccmidnn. ca.-.iLMU 
IVliiu orie.ite stcfa.ii nico.nedi 
a eufrosini epi primiani el a 5 
liormnimn. In ricia evanti er.netis. 
lnbonoma.gagi.appi.er:ich.ln:Ulfri 
ca uictoris felicis narcisci . argn-. et a 
lior..m.uu.Papatis prinii am satur 
nini Item s:ilurni.n . uictoris . honora 
ti leu*;i . ermetis . Rom:ie ui:i :vppi:i . co 10 
ronae.et milites. xxx . Haue.ma.deposi 
tio sci seueri conf . Agusli duno deposi 
heati agripini cpi. Illl . N6 lanuar 
Antioch. Siridoni 
rpi cinsdrm lo<-i 
St.-ato.ii Tvihit' 
Macharii ahb Saluri 
Possi-ssoris Firmi 

Maxi.nia.ii Ac.itionis 

Ti.iiothei Herissi 

Arlaxi Vilalis Acule 

Tubie EugL-ndae 

El iu aethiopia Ru 

tnlae (Uaudiae 
I Aurigae Vitalis 

Hicrosolyma Stephani lANVARISm. 1 -5.0- •■«^i^.^;^"^'!-^^-^-^- 
,iti, „ 6. cteyi ,.unes bonon.a ; C. ga, L. M. V 
; . (■ S L M V. aeti . heriich — 8, 0. S. 
SJ:«isei-l".L-V.leuthi-10, 
U S ;onone-ll.C.mimum.S.«xv- 
2 L severi cpiscopi - 13. C ai,,>: m cvU^alc 
ruspensi dcposiUo bcati lul.cn.n cp.scopi cl 
confessoris. Eich llircunicisio dni nri ilm 

,i secun 1 .t"i" ^"^"«"' • ^" 
„riente.stt.ph«ni.[Nicom«>]iha 1 

eofrosini epi . iJiimiani . Et aliDi . 
herraetis.Kap.lHauenna..euen 

confessoris . Aupusliauno . depo | 
sitio anrippini epi . Hom . marti- 
nae martyris. 

1 in litura. . . 

Excerpta ftc E«. Homt- martini 
monachi-Bedacod.S'elA(io. 
Uomae via Appia eoronae mili- 
tum XXX - Notk. coronae et 
mihtmii XXX. llll Noi"i isiridoni epi antioc 
cl in alio loco stratonici 
maccari 1 abba.ii saturi 
possesoris firmi maximiani 
acntionis tiniolhei 1 hei'issi 
arUixi vilalis acuti toliiae 
eugendae et in clhiop rnti- 
\!t 1 daudiae aurigae vitalis 
dc hii-osoi stefani ■.' lill NON lANUA 

Antiocia . siridoni epi . eiusdem loci. 
stratonici . n.achariabb . satun . pos 
sessoris f.rmi maxi.uiam . AcucK,ni 
tliiiuothei.herisii.a.-thax,.intah. a 

cutetubie.eugende.Etineth.op.ari. 
tnleclaudie.aunge.uitahshierusohma 

stelani. Itich. Antiochia . isidoi-i epi . 
macliarii 1 abbatis . saturi . pos- 
sessoris . iii"mi . acutionis. 1 Kl in 
aethiopia . rululae . HierosoUma 
stepliani. 

Kxctrpin etc. E'. isidori ep. ac 
marl. — E'. G. tohiae abbatis — 
Beda cod. S*. Anliochia Syriae 
doni epi eiusdem loci— in Aethio- 
pia ruluh. 3.L. V.sU-acini; C. o.h. possessor 
acutionis, V. actionis, L. M. ationis - 
lasi, C. heresii. arthaxa. L. V. henasi 
hcrissi. artaxi. i3'4.G. 
- 5. S. ar- 
astaxi, M. 1 prius LASTASiAS, deindt em. — ■ eiii. fx Necomedia — * evi. eofrosini — * prius priam. deii\de delttum a — "^ militis 1" »'». • **"• Cod. Bern. 

III NON. lAN. 
\n hclisitonto ciuihite 
pliaretia . cyrin . prinii. 
Tiu-ugems.etinciml 
TiinniiH . .lnnaionis. 
Eu-LMii.llo<li.ettri 
iim fratrmn . arget . 
Nardssi . et niarceUim . 
puerixpi.Auifiiiepi 
et (Ugo iuni . Eu'^'enti. 
Cotloni.s . primai'. 
In africa . Lucidei . 
marcialis . statuliani 
fonstanti.possessoris. 
Hilarini . pennicei . 
firuii . candedi 
Uogaliani . cugeni^ 
Acutae .Roin. Anllieri. 
pap? . parisius 
depos scae genoue 
u^ uirginis . Uienna 
depo?^ . iseati ilorenti 
epi •■• PRID. NON. lAN. 
In africu . aquiiini. 

Gemini .eugenti. 

marciani . quiuti. 

tiieodoti.Trilouis. 
Ix oriente.bononia. 

fiuit . hermetis 

aggei.etgagi*. Fragm Lauresh. lANUARIUS 

I Cod. Eptern.. etc. [5J Cod. Wissenb. U. Nona lauuaf. 
hi EUesponto civil | 

Paretliia Cirici 
Primi Theugenis ' 

Et in ciu Tomis Claudio 
nis Eugeni Rodi 
et trimn fratrum 
Argei Narcissi et mar 
('1'lUni pueri Xpiani 
Fiii epi qui ^ub licinio 
inter tyrones conphen 
' sus cum noliet militare 
cesus ad mortem carce 
re mancipalus missus 
in ceppo cst donec rela 
lione esset responsu 
dimersoq. in mare 
delato corpore eius in 
litore a reiigiosissimis 
viris depositu C in 
la Amanti religiosi 
ubi fmnt orationes magn^ 
et vico iuvini Eugenti 
Sodonis Primae 
in Africa Lucidae 
MarciaUs Statuliani ^ 
1 Constanti Possessoris 
HUarini Pennicei NONAS TAN. 

In africa . felicis 
secundi . iionori. 
Luciani . candedi 
lanuari . caeiisfori 
locundi . Acuti 
Pctri . Marci . sereni 
Senni .anastasiae. 
Hicrusoiima . syme 
onis prophetae. 
cum ohtulit oi dnm 
iluh xpm . maria 
et ioseph . el ^ depos 
ipsiiis . prophctae 
ct authiociiia. 
depost ^ sci Symeonis 
conf qui in colu(m)na 
stetit. lii No in liclispofi civi p:u-c- 
thia cirici primi llicoginis cl 
in civi toniis claudonis 1 
eugenis rodi trium itrm 
argei narcissi et marceiiini 
pueri xpiani | et (Uogini 
eugenti rodonis priuuu- in 
aff martialis stalu,' iiani 1 
conslanti posscsoris hila- 
vini liruii cantlidi rogatiani ' 
I eugeniae 1 iucidac acutac ^ 
' pacnicae parisi genefevae 
'. virgin vicn depos ftorcnti | 

I Rich. In helesponlo . cirici . 
' l,rimi . Et in ci 1 uitate thomvs. 
I claudionis . eugenii . argei . niir 1 
I cissi . et marceirmi Parisius geno- 
uefaeuirgin. lll NUN. lANUARIUS. 
!u elis ponto civitate parethia cirici pri 
uii theugeuis ct in civilatc tliomis cia 
udionis cugcni rodi et triuui tValrum 
argei narcissi . et marcciiini pueri cris 5 
tiani fcli cpi qui sub licitiio ct digoiuni. 
, eugcnti . Rodouis prime . In affrica luci 
1 doi marcialis statuliani constanti 
j possessores hilarini p ennice iirmi 
I candedi rogati ani eugeni^ agute <o 

parisius deposilio gcnoueut; virginis 
! Uienna depositio beati tlorenti epi. 
I [et est transitusdoinni Erniberti epil ' vU 
viri Excerpta etf. E>. E^. Aug. Ro- 
mae iintherii episcopi (E*. Aug. 
papae) — Notk. (ad rfiV'" praec.) 
item Tomis phili ep. qui sub Lici- 
nio etc. - Hb;ib. Tomis civ. titi 
epi qui sub Lucinio elc > 

1 Rhab. (jueinddmoditm Lau- 
re«h., sed curationes loco ora- 
Uone9.-Notk. | ferc ut Lauresh. 
sed brevius. 1 tmcut inclti^n, m. 2. 

2. S. cirici primn om., 2 m. cirini - 6. S. 0. L. 
M. V. xpiani fili; C. om. qui sub licinio et digo- 
iuni ; S. diguiuni ; L. M. V. digo. iuni - 7. C. om. 
primae - 8. S. fnituliane - 'J. S. C.M. posses- 
soris. L. V. possessori - 10. S. C. L. M. V. acn- 
tae-ll.S.G. L. M.V. sanctHe, S. C. penovefae, 
L. M. V. genofevae - 12. C. addit : et confes- 
syfis — 13. niiris inclusa propria itniiis W. Prid. non in aft atiuiimi gc- 
mini eugenti marciani (luinti 
tiicodoti I trifonis. In orien 
fivl bouania hermetis aggei 
gai aedui epi. i 

Rick In affrica . aquilini . ge- 
mini . mar | tiani . eugentP . \ 
quinti.tlieodoti^. eltnfinae.ini 
oriente . bononia ciuilale . lierme- 
tis.etgagi. 

1 R». eugenii — H^. theodaU. 

f;j«rpMWc.G.9H.Afncatf/c. 
trifone.F.tripbonis.-Aug.aqm- 

lini aggei agenU. PRl. ONIANUA. In affrica aquilini 
gemini cugenti marciani iiuinti 
tlieodoci . trifonis iu orientc^ l)ononia 
, civitate ermetis argei et gagi. 3 S themioUi (ii 2 m.). bonia; C. L. M. V. 
theodoU vel lbeudoU-4.S. ^■^«'^'P'^^- 
add. alterum g). L. M. V. aggei. M gan - ^0' 
nuna.quaesequuntur in fd. Dacheru. denuni 
in codice C. peiyrom huc transtata a dte stq. Noninafffeiicissccimdiiu)- 
nori luciani candidi ianua- 
riae caeiifloriae 1 locundi 
acuti pctri marci sevcn 
anastasi in antioc simeoms 
mona. Rich. In alTrica . felicis . se- 
cundi.luciaui.ioicundi.petri 
inarci.bierosoHnui.doposiUol 
simeonisppbetae.El in antm- 
chia . simeonis | [confess] ons. 

i iniitura. 

Excerpta ete. G. in Afnca r/r- 

luciani celeforii d^^^^/f^^^to 
petri- Notk.ianuarutelesphori 

iocundi. rAN.nnccxr [ti-ans.uistumepiV 

NON lANUARIAS \n affnca feiicis 

■ [secun 

ai iionori luciani candedi ianuaru 
ceUsforiiocundicait<i.petri.inarc..se 

rini . senni . anastasi^ h.crusoiima 
sim(>nispropi.et^-ctmiol)tulhtc.dtlm 5 

xpnnuariactioscphctdcpo..itioipsius 
*^ [pi-ophe 

t^ ot antliiocia s(M simiouis confessor^ 
in coiumua stetit. l^ 

\ ^ uncis inclusd m. -i. 

f..fori L caelisl.l,.iri, V. t?ks(ar,; ^. C. L. M. 
V aJuti-i. S. .im,i -5. S. C. L. M.V. s„„eo„,s 
^It 8 S Et i,> antiochia in cocla quae vocatu 

' polnftontiae C^ -,. .«.-« "rVZt^- 
Seposilio sci sy„,eonis confe»sor,» qu, mco 
lu,m,asletit-7. r.. L. M.V.s,n,eo,us, C.»rf<W. 

I momichi et. ' In mat .■ .prdoUsexergastulo sui corporis hinc nagitan.us ut 
rrjine : et IransmigraUo uualamund. . sacerdoUs ex erga ... j p. y.. ,„ — » dopost m. J. 
memores ilbus sitis. - ^ ei^ » [6] Cod. Bern. VIU IL). lANVR. 

Ejiiphania dni. 

Atnca . fori ■ iocuiuli. 

petri . niaiTi . acuti. 

lanuariae . Inli. 

?lonori . Antonini. 

Apu(lS\rniia(m)^ 

anastasiae . In an 

Ihiocliia . pas sco 

rum . luliani. 
et balisseMu imlia 
Cclsi . iuliani . In ciuil 
redonis . natiuitas. 
et ordinatio episco 
patus.el trausitus.» 
meliani opi . ibidem 
caelebratur. VII. ID. lANVARlAS. 
f. 58* In Nicomodia . Luci;uii 
prbi.tiuiquattuor 
parlih:tactus est. 
ct reliqua.lNmilita* 
uaciuitato.Natalo 
poliotti.lN oraclea 
folicis . osidori epi. 
eductin iliu do ao*rypto. 
costini . palladi 
candidao . Alio loco. 
poliasli . fdoronis. 
candediani . oucti VI. ID. lANVARIAS. 

1n grocia . Rustici. 
phisi-i . timothoi. 
locundi.Ratilis- 
Luci . i)otri . ilori 
tilisfori.anastasi? 
ot alio loco . salhoi. 
Agusti<luno . dopos 
beati.egemoniopi^ f.oS*» V. ID. lANUAR. 
in africa.epicliti. 
iocundi . quinti. 
secundi . saturnini. 
Uitalis.ouonti". 
felicis . Artaxis. 
furtunati . Ruslici 
Sihi . qu:u^-i . cV: a 
lioruui soptom. 
marcialis . saturi. 
iNSmtrna^.Rovo 
cati . tirmiui. 
nossossoris . lanuari. 
Saturnini •.- lANUARlUS 

Cod. Eptern - etc. 

,- ■ ft |.il..<fori tlori iocundi petn 
VIII idus opifania dm ui aft t U^- 1 .^^. ^,,totmi 

marci 1 aout. '«""^™^ -.^^f''^ ^^ p,^ .coru iutiam e 
aput sirmiam anas 1 ^: ^^fX rivi rodon ual sc. 
basilissae . in india cols. lul.aui , !u 

luolani opi •.* ■ 1,1 ■>.■ I fi-ic« . lelesfoii ' . acuti . 
Rich. Epipt^ania dni nn ihu ''P . ". ' ^„,,,tasiac . In antiochia. 

soopiitui« nielam cf. - (»■ tte"»'" 
episcopi ftc. Cod. Wissenb. 

UIIl 11). lANUARlAS 

Epliy fa.na diVi uri ibi". xpi. In afT.-ica fori 
iocu.idi p*'tri uiarci . acuti ianuarie . 

[iuli . lio 
nori antonini Apu.l syrniiaui . anasta 
siae . in antiocia passio sooruni iulianiel 5 
basiliss^. luindiacolsiiuliatii. Incivitate 
redonis nativitas et ordiuatio cpisco 
patuset transitus sciniiliaiii cpi . il>ido 
ct^lfiiratur. 2 C Epliiphania:r*-i«-/ Epiphania t-W Ejiy- 
phania - ^- ^- ianuarii - i. C. antonini item 
fori- S L. V. svrmiiim. C. M. sirmiuni - li. C. 
celsi pueri- S. S. mellanit':^ m. addit altrrum 
i), C. melani. filonis candidae .*. n,, in nico,ne.iia . l„c,„„i Ki.i . lice,ni | diaconi . polioU . Mici. . 
innnarii . poliarcbi 1 liioron,.^ ^^.^. ^ _ ^ ,;,„. 

ei Notk. in Antiochia cleri diac. UU ID. lAN. In uicomedia 
Kiciaui prb qui quattuor pa.-tilnis 
factusest et .-oHqua. I.i uiililaua ciuitale 
Natl piliocti . In heraolea folicis d ia 
uuari In grecia . polooostin palali ca.i 5 
dido. AUo looo poliasti philoronis can 
dedi ani eucti. 

1-3 S In nicomeilia luciani presbyteri (2 m. 
mldiilit s„i»-a lineam antiocenae ecclesiaei. qui 
quattuor imrtihus laclus est et in nmre imssus 
■llia die intet,'cr e.t invenlus 3. C. divisus vsi, 
M. fractu- est : L. ('. onu et reliqua - i. C. L. M. 
V. poliocti. C. ianuariae - 5. S. L. M. \. imle- 
costen . palla<Iii, C. civitate policoslmi palla.hi 
— 6 S C poliarti; S. C. M. candidiani. I-. V. 
candediani - 7. S. C. euthici. L. M. V. evoli - 
S. In finf laterculi m. 2 : Et relatio puen ihu ex 
egipto. VI idus in g.-ec oucti rustici pissei tiu.othe. secund. c 
ci i"ia..ua.-i et i.. l>.'uu.ii leuci 1 et iu su-.ui.s auastas, 
iocuudi ratitis pct.-i tlnri tilis flo.-ia..i | lacae et al.o loco 
pathei a.igustod dcpos cge.iiou. ep..'. Rich ingreciacipisei.secundi.timothei. | lucii . nori . .-ustici . 

^T::^::. tr • ;%li:&. «oH l,e,.l.a.ai e„i et conr. - 
txcetpta „ , ■" pi„r oodd C. V. in Uraecia rustic. episcopi 

1 F .luUlW»™ dep. «f^emoni luciani ■nax.nnan,... Belvacs s». 
luciani et messiani. UI IDUS lAN.Iu grocia 
rusitici phvsci thiniolhei . iocundi . ra 
ditis.Iuci petri.tloritilisforiauastas.Q 

Et alio loco salthei . Agustidmio dopo 

[.•iit.o 

beati egemoui opi. 

2 S C. L. M. V. ruslici; S. pliysci. C. phisei. 
L. phisti. V. physti. M. fisti - '2,3. S. raUti. L. 
ratilis-3. S. Ilori talistori. L.V. flon . tih . f«»ri.. 
I M tlori. telesfori.C. «m.telesfori — i. >C. ^- 
Ihei C.«df/(V;marci.Ingalliacivit.belIoacus 
passio sanctorum lu.iani. mariani al.iue mluini 
,nrt. - 5. S. egemoni C^ m. em. gemonis) con- 
fessoris (2 m. addil : et epi). . . 1 n IDUS lANUA. 

:;s?;;f ,ss. s;.,;r;j;::s -rs „, ,«. .« — -t 

..rttu.ti 1 r..stici siUi q.iioti et alio« sex marc.al.s v.tahs ''",.."'' ,/V'talio.-,.... 
;„ .„er..i revoca.i > .l.-.ui possesor.s .auua.-, ^^^ ^^^, ,:;;:;::' si.^ In s...c.-..a 
"»"' •■• ' rouocati fu-nuni possessoris . la.m 

ari satuiuini. -2. S. epicUti; S. C. L. M. V. iocun.ii . <pnnti ■ 
secundi . saturnini - 3. V. interqumti -- -y^- - 
L. M. V. saluri . In smirna — fi.C- hrmi ■ '■ 
salurmni.saturi.S. saturnini et belvacus pas 
sci luciani. R!ch. In affrica epiclili - iocundi. satur j nini . uitalis . felicis . fur- 
tunati . In -imiim 1 reuocatae . firmi. 
Excerpta etc. G. 915. revocatie sirmi. » priux Suinia, dfintte em. 
ot sic ohiil uui.ioUlus prht. petimu. , .. K.i;».ii>. */? RafflUssae — ' sfi 2"»». — * prins melita. em. milita — '"' '" '"** 

-,; ::;:::r ^"m^n i^o r T. .— „s acomus "- . ,... «.„,;, ..,.,...0,, - - sn.,.na, .«. smirna. Cod. Bern. 

Ull. ID. liVN. 

[Vica . Ueuocati. 

i-nii.niiHhac' 

ossossoris . cl alorCi 

110 . Roni in ciinitef 

io nppin ■ caclcsti. 

H(lii:iiU's opi. 

saiVica.satuii. 

:il;iliani. Micitatis. 

)iiiia.quorumgesia 

,mbentur.artatis.^Mm//.sr^ 

^.oliaHi^ cum sonis siiis'' lANlIARIUS 
Cod. Eptern.. etc. [7] Cod. Wissenb. 

. . r - ! IIII H>1^ lANUA. 
Iin idus u. aff revocati f.rnu iu irta possesons ct alior 

duo I rom in ciun calisti via app depos nulmad.s cpi m " ^^^^^ „ . Ron,, m ci 

aff. saturi 1 vitaliani t.licil.t,. .'. -•. .•- quiut., artat.s . . l ] pos^^-ns et ^_ ^ ^^^^ ^^^ ^^^. ^^^ 

ciaclis epi. lu affrica . suturi u.taham 
felicitatis . quinti . quorum gesla ha 
bentur artatis. 2 S. nirte. M. nisli. L. V.susli - * ^- caelesti. 
C cimilerio calesti via appia dcpositio - fi. L. 
M. telicilatis qui quoi-uni. V. teliciUtis quorum 
— 7 hal)et arlatius, L. lialient astatis. M. V. lia- 
bentur astatis ; S. addit : el in syrmis natl revo- 
cati. III. ID. lANVAR. 

1 alexandria. petri. 
Soveri . sci . Leuci conf 
et alsolami . quoru. 
gestababontur 
Nafrica.liloionii. 
ingenui . qiiinti. 
auuari . Saturuini. 
Uincenti . In bispa 
Kiis . Augenti . donati. 
Aguslini . Grcgorii 
epi.Nazari.Saluii. 
Folicis . donati prbi. 
tlori . /.omini. 
Pausami . eugouii. 
Uictoris . stephanv 
i-t aliorum duodecim. 
v\ deposl hortinsi epi. PRID. ID. lANUAR. 

iNachaia.cyriaci. 
Moscenti .Bonitt? 
Saturi . <-iuis arabii 
qui trausions ante 
templum cuiusda 
idoli . iNsufflans. 
cumsignasset fronte. 
corruit tenentes * cum. 
ibidomobservaNtcs 
duxerunt ad duccm. 
et indicantes tuctO. 
decollatus cst. 

In africa . Zotici. 

CastuIi.quinti.Uogati. 

Modosti . ubiciani. 
Garotici . castulini. 
In aegypto . pbiloromi. 
zotiui . casloli . petri. 
avcutine '.' BM. Kome . depositio meki«dis epi. I in ^i™"' ■^.'•''""^»^' • A"^"" ' 
firmi . nirtae. I saturi . quinti . Alibi sci term.tn prb, et eonl. lU i,, in alr.x pot,-i le,.ci .-. .-. .-. confes et alo lam> 1 ,n 
ft filoronii e.ge„i quinti iin.uari salnrn,,,, vincenl In | 
■pan s a enti Lati agnstini salvi felicis donat, prb flon 
Tr,ni,irpati pansalini eugeni stefani et aUor x„ et (lepo. 
hortinsi opi. 111 IDUS lANUA. 
In alexandria petri . seueri . sci leuci 
confes . et alsolami . quorum gesta 
habeutur !n alTrica . i^iloromi . inge 
nui quiiiti ianuari salurnim 
Uinconti iu hispaniis agenti donati 
agustini satuii . felicis . Item tohcis . do 
nati pbri . flori /emini pausalmi. 
eugeni . uicloris stephaiie . ot alioru 
xn . et depo ortinsi epi. 10 . • ..v..nlmii ' li 1 loromi. In anrica 
Hhh In alexandna petn . abbalmn . n i 
feUcis.Etscigregoriiepi j nazanzem. 

Ze^^. 0t5. Petri episcopi - E. G. alibi tUoron.i augenii. ^2 C lucii-3,-t.G.alsolami.quiuti.inafrica 
«hiioromi.S.tiloromi),L.alesoIami - 6.S.C.. 
Uenti - H.S. flore pemini - 9.C. eugent.,L. 
M V. tegenli: ?. -=tephane 2 ».. em. slepbani, 
cY. V. Stephani - !0. S. h..rtin.i .-p... (- lor- 
tensis.L.t>orlensi. M. V. oriin.i - •'- -W _» ■ 
,,,h nominum rannt hoc modo : In ^;pann« vin- 
centi legenti . donati . augnstm. . salvu -felic s. 
donati pre.bvteri.flori.^c. h cod. h. ,mt le- 
-renti . donali ^.^«««r mmina omi^Ha : ea 
lero superins le.untur sic: In a|Trica pilorom.. 
donati%ugu.tini..dvii.feUcis dona. pre- 

sbyteri.ingcnui etc. iV^mrH donati bi^ fepet,- 
tum causam dedit ei-rori. rS*;"*™!»"'-"''-'""""""" PRID. IDUS lAN. 

In achaia cyriaci mo.scenti sattiri 
civitate arabi^ ciui transiens ante 
templum cuiusdam idoli . msufnans . 
cum signasset frontent cormU tenen 5 
tes eum ibidem observautes duxe 
nmt ad ducem et indicautes factu 
decollattis e.In affrica zot.c. castuli 
m.inti rogati modesti eb.cam ca 
?otici caslolini . in ^gvpto ph.rom. »0 
zotici castuli.petri auc.itn.i. ^2.8. n. usgue ad decoUatu. ;-» «•"• " =* ;.|;: 
quod-tO.C.pbiloromi.L.\.l..on.n.M.ph. 

iino-ll.^»^"*^ntinae. ,;..lnachaia.ciriaci.InatrricaUotici.castoH.cpinU.rogaU. 
modesti . petri . f^^f'.... ^^^,^ gecundi helari episcopi -- G 
!!!G.nl4.:«otocibonWicf.ca.sf>hro,at,. 
.™.t.,e. .„i.thae -.... POHO... ^o- P""--" >"■"-'' Cod. Wissenb. f.59» [8] 

Cod. Bern. 

10. lANVARIAS-.- 

1n africa . iNgomii. 

uiiK-eNti. saltii. 

folicitatis. 
iNcampania.Noapolini. 

cyriaci . cymini. 
Zolici . crisi . cUcori 
felicis . iamiarii. 
Roni . secunde . Via 
lauigaNa . corono 
el militO cpiadra^inta. 
el alibi . quosquoni. 

enonis. 
Pictauis.flepos.sci 

helariepi.«'tcnnfes. XVlin. RL- FEBRO. 
In anthioc-hia . cleri. 
(iijiconi.df aiili(inis 
nmltis . tornientis 
passi . et in inare mersi. 
In africa . pauli . suc 
cessi . uictnrini. 
saturi . Mif^soris. 
peronti.Lncrili. 
ianuarii . florid^ 
th<'>uosi:n'. 
Nola capaniao . pas. 
sci felicis. 

ei alihi doi>os . heati ' 
oniVasi i-pi*.' lANUARlUS 

Cod. Bptern., etc. ^^ ^ 

. ■ ..««t; aitti felicitatis in canipa noo- ^rr.,\f.n ingcnui uincenti . sj5 

polin. cynac. *'""" ^ j.^^^ j ,,,onao milil xv ol ahbi ' .^^. ^ ^ij,,,i . i,„narii secundi . 

roii. ^^''■''|^'|''^^^^J;i^ pi,.tau dopos scihilari epi. ,^„i ^^^^ coront? militnm xi.. cl ; ID. lAN. 

saltii. 
Lpolim f.59b XVIII KL- FERHS- 
In aepyplo . Crisojroni. 
cyrsi.Leuoi.Gainici. 
Gt^nnnis . Min.-lapi. 
el inorienle .i-ornili. 
caelesU . et ceterora. 
ANiiochia . liceri diac 
El alibi di'lJos sci al>l)acuc 
prophelae. 
Remi s- . depos sci 

remedii epi . t'l conf 
el pictauis . dedicatio 
sci amanti-.- * ^^^ . uia 

laui cana coron^ militnm xi,. ci alibi 5 
quosqnomo eo nouis Pcctauis dcpo 
sci olari . opi'. el confessoris. Excerpta etc. E^ neapoh ^^^'f\^ ^ „ae feUcitatis. ahb. 
alibi zntici {-'liceri secun.l.^ - ^v^ik Homae via lavinaca secundn>ae 
svriaci zolici trliceri secundi. - Notk. l^omae 
roronae el mili»»ni xu 2 S C L ^atii. M. V. sattii — 3. C. lelicitatis . 
.uodesti \ C. L. M. V. neai.oli - 4. S. C. L M.V. 
cyriaci . cimini . zolici . erisi . cla.^cen(^.dereci, 
C clereri) . felicis . ianuarii (L. V. zarii, M.zan, 
i"e zanuari) . romae secundi (S. secundap. G. 
secundae . rogati) - 5. L. M. V. latina - C. S. 
Muosquonio eononis. C. eos. quon>o. ennon.s. 
L M V quoscomo . eononis i\. eunoms) — 
7 'ceM-i owufs liilarii vH liylarii . C. addit ;am- 
bianis inventio s. tirmini episoopi et confessons. 


theocosiit 
epi XVIIII KL- FEB. 
hi antiochia.cleridiae. dr anti(|ms 
nudtis tormontis passi el in mare 
mersi In affrica pauli successi mc 
turini saturnhii . missoris . geronti.lu & 
criti.iamiari. floride theucosi^ . No a 
eampanie passio sci felicis et alibi de 
positio b.Mli cufraxi epi. -2 L. cleti, omnes : diaconi — 5. S. C. L. M. V. 
saturi;C. messoris-6.(:.teocosae-/ 

2 m.supra lineam m pmcis- b.^.t-.i.. ivi.> - 
frasi ; S. addit : et in campania agapiU. pania «"f-^;' «I»^, ,. ^^ ^j^ ,,i,eri mariyris - H«. Nola Campuniae 
Excnytaetc. E . «.. '^ Cimpania lelicis in Capua atrapili 

Antioclua glicerii diaconi de antiquis etc. KVni in aegip crisconi tyrsi lanci .^mniti zenonis mencbi 
el i^^l ori.n c<'neli 1 caelesti et cetcrof aniioc luccn d.ac 
depos amhmu prof 1 remus dcpos remedi epi. XVllI KL- FEBUO. 
In ae-yplocrisronityrsilencigaginK-i 

gcnonis mine lampi Et in oriente cor 
nili.calesti.etceterorum.Ant.orha 

liceri diaconi . et alihi depositio abacu^ 
propUet^Hemusdepossciremednop 

etconfes.pectauisdedicatiosciamanli. -2. S. cainili, L. gainiti. M. V. tram.U - 3 •_ ■ 
L. M. V. n.enelampi - 3.4. S.M. ^«''"^»' ";■_: 
leceri - abacuc 2- m. - 6. S. remus c.v.tatc 
7. C. dedicatio basilicae. Jiivh. \u aegyptn . crisronii . geno \ nis . In oriente comelii. calesti . 
ambaci\c pplietae. . . KUu. onarii (e, ...arn, pbri . pveca.i,«r) ut n,e.ores UHus siti. - ^ K-.., Re ... Ke.ni. - ' e. ip.. ..ic .isso.uUo co>T»-»>' Cod. Bern. 

XUir KL- FKBRS- 
:ioniuiasal/;'|aria 
scimitcrio.pi-^scoUc 

tlopos sci Marcelli 

papao.ctcoNf. 
2t ui;i appia - In ciniil 
" calisti . passio scae 

marllif. audoini 

nuutyi-. 
Uia corniua . In cimit. 

militum^Noueiu" 
et aliorum . Nvuuoro. 

tmlocim (luorum 

Nomina . in Ubro 

nitae tencntur 

scripti'.' 
InalVica.siiturnini 

faustini . frauiani 
et aliorii sex. 
Arolatodepo.sitiosci 

honorati epi //,7 XUI KL- FEB- 

1n africa.Micao 
uidori^.MistiaNi. 
Saluii . Miseliani 
uicturici . Thecurft.^ 
Furtunat? •.- uene 
riae satae . satur 
NiNae : hortisiane 
Leucu . Missuriani 
Uiuceuti •.* Albae 
Mosoi . iNgenuie 
Uicturiae. 
In oriontc . Natl* 

rubcntii . et masteri *. 
In aegypto . Tticbai. 

de . depos sci anto 

Nii/^.monachi. 
LinguVuis . passio 

scora Marlyru 

gemiuorum . Spou 

sippi . Ilolasippi. 

Molasippi : Loonelle 

luneUae •.* 
Neonis dea . dep sci 

Marcelli epi. 
Beluricas ■.• Snlpici ojji lANUAUIUS 

Cod. Eptern., etc. 

XVII kl rom via salaf in cyili priscellae dopos sci niarceUi 
U\ 1 et via appia iu cym calosli pas sci anaui mari via 
cornelia | vnii mU in cym aliorum xiii quorum nom ds 
scil iu afT saturnini \ faustini nafTaviani ot aliof vn. anlal 
depos -sci liouorali epi m Cod. WJssenb. nich. Rome . marceUi pape. I passio n..rUe . allnra . fau.li 
Arelato | depositio . honoraU . epi.scopi. 

Excerpta etc. \\\ Romae via Palularia in civitate PrisciUae elc. Uom^ via salularia Wli KL. FKB. 
lu cymitirio presceUe dep sci marcel 
Uopiotconlessoris.elviaappia.Incimi 
tirio calosti passio . sc^ marlh^ aud^ini 
niaf.Iu fonlanella deposilio landoni 8 
oni ot couf. Uia cornna iu <-ymitirio 
' [mU 

viiii . el aliorum numoro Niii . (luorum no 
mina tfuonlur in libro vit^- scripta. 
In afiViru saturnini faustini frauiani 
et aliorum . vi . Ar.-lato dopositio sci 10 

[hono 

rati epi. 1 ^ C L. M.V. salaria— 1 S. C. L. M.V. 
pri.cinc, o»u .ancli - 3.-t. S. in via ai.ia pa.-^.io 
Unctorum n.ilia vmr. L. ralli.t.. M. ca ixl.. \. 
pUixU — 4. C.auilcinae. L. M. V. audemi - 

alibi numero xl quorum etc- 5,6. C. aanoiuUo 
Fonlandlemis o.n.; L. M. V. tandom ablut.s 
(ad calcem Utercnli).- 6.C. comeba - b / . U 
militum novem, L. M. V. nulites v.u. - 9. t.. L. 
naviani - 11. C. odrf.-cel confcssons. 5ii-isn£r;;;,r=;x 

depos marceUi epi.' picii . epi. . . 

K.....c.E.Lin.oni....— 

(eleo.ippi nu 2) et meleos.pp. l^-J^™^;^^ ,,„,t„,u„. gemmorum 
GOU.deascivit.marcelbep.. .i^ r ^^^^^^^^ ^.^^^^, 

.pcusippi eleusippi et meleos.pp.... lomllae 
■rirceliaeensLsepiscopietconfessons. XVIKL.FEBIU). 

hi aiVrica nico victoris mistriaui salvu 
lui-oliani . viclurici thecuse furlunat^ 
vencri^sat^^saturnimorlisiam.loucu 
missurianiUincentialheiuo.soimgouule 5 
viciurio.lnorienteNatlruhentnotmar 
lcri lu aoKVpto iehaida depositio sci an 
tonii. mouaclLi. Lin..'uis . pas scor mar 
tyrum geminorum spousippi / .^v 
Masippi melasippi leouilW — ^^^^^ 
ouis doaMi«=^itioscimarcelbepi.IngaU 

tatohoturicasdeposUiosulpiciiepietcou 
fcssoris. 

. Uoc locu erasum leonill? - '^ ^ ihlctum 

'"""" ^^' ■ r meicae - 3. C. Iheocose. L. 
2 S micae, C. meicae •>. v . 

teuisae - 1. L. M. V. veneniriae; L. santae - 
^S.(:.L.M.V.albae.n;o.ei,C.mo.^O-*^-C 

rubentiac - fiJ-L- M. V. masten - 8.S. C. im 
rubtntue , .j ;, _ 9. C. gcrmannrum - 

L; LM.V.leumUae(M.ieunillae)..unclk.e 

Ltor!;s;S.leoniUaencom.r..-«^.''^^^^^^^^^^ 

aviaillorunO;.lea.<icpo.>-Il.L.M.V^c 

sancti:C.marcess..iranea-li.s.C.L.«. 

sancti sulpicii ttc » ■ , ■<„,„ - » Wlera. exaratae ma„v rece„U<«-^. <-b, a>ae. 

' luin in litiira — - ueui i» lilui « — """ "' 1101 Cod. Bern. 
XU KL- FKB- bi poiUo ciuitate 
asiae . inosei. 
ammoni . miceac 
Asteri.Lciiparfli 
conf.Fm-tunati. 
Zenonis . /osimi. 
menelampi . didali 
Ualentis . ct passio 
f fw^ sci tyrsi K cum sociis 

suis . Leuci "^ el gal 

lixici 
1n alrica . Scosisi. 

Successi . Ualen 

tis.theleriani-.' 

l'auli.Maiuli. 

Luci . uicluriNi. 

HoNorati . Satm- 

NiNae ». Floride * 

Lurici 

ot aliorum quattuor. 

decini. 

XtlU KL- FEB. 
In africa . Pauti. 
qiiinti.Geronti. 
lanuarii.satur 
NiNi . successi 
Germane . Tertu 
H '.• et aliorum 
mullnrum . Tybe 
rilani . Maioli. 
UicUiriaiii . bono 
rati .Furtunati. 
f r,o- lulii . Lurii . Mar 

cusii . Publi . Feli 
cis.GabM.Uilalis. 
Cassiani.Uicturis. 
Secundi . primi. 
Hispani . ecamari. 
U Lucii saturNim; 
Fioride . calistae 
MoK-ndioiiis. 
Hici-usolima . Mar 
Ihe . el mariac 
sorores^ lazari. 
Gharlaginom 
picariae . piae. 
etaliorumtrigin 
ta . et octo. Zosimi 
MiNelampi. 
Tibariani . Furtu 

nati. 
Rome . passio sci 

Seba^tiaui . maft 
Lugdono . oniinal 
episcopatus sci 
Niceti cpi •■• • lANUARIUS 
Cod. Eptern.. etc 

tunati 1 Zenonis Zoso.m m^".''» P' ^^^^ ,„,,ntis telenan. 
teucijamnicillnaff--;-:;^,,^^^^^ 

^:j::^'!;:::ir,^o:virs.a.p— Cod. Wissenb. 

XV KL. FEBRO. 

Dedicatio catbedra sOi petri aposloli 
quaprimoRomvpolrus aposlulu^ sedit. 
Et in ponto civitato Asit; mosei ammo 
ni mic^i; Asteri lurlunati zononis zesi « 
ini . mene lampi didali . valontis et pas 
sio sci tirsi com sociis suis leuci ot gallinici 
In atfrica sconisi successi valentis teleria 
nipauli marcuh luci . victurini honorati 
salurnin? florede lurici et aliorum . xmi to eti»issiot>Tsi. 

1 R*. R'^. cathedra. 

„t mort Pnnlo mariae ammomi . 
^x«r;,f«..c.G.915.pnscaev,rg.etmal^^^^^^^^^ ^^^^ ^^^^,. 

_ R3. transitus sanctae mariae . Romae aeaicn 
petri. Scariaepiaeet aliorum xxxvm 1 et al,l>, zosmn menaap. 
tubariani fortunati sci niceti. 2 S L M V Depositio (1) sanctae nc iilorio- 
saebeatae'mariae umtris domini no.tri ihu 
christi (S. om. christi) et dedicatio ; S. C. M. 
cathedrae(L.V.on..)-3.Squia:C.romae 
Ldit - 4 G. L. V. moysei - 4. 5. S. amonn, L 
amoms - 5. C. meicae, M. micheae. \ . moeae 

. •> .,, i - ■> (j C. zosimi. L. zezimi — 

ron'M;he.eriani.V.thaelaeriani.C.fo;e- 

riani - 9 S. C. maiuU. L. M. V. pauliann . lulu. 
ud-10L.V.flnredi.M.noridi;S.lucu.L. 

V. luciri - S. 2. ».. inter lh,eas: et sce pnsce 

^'HTcod. S. »upra hoc vocabulum 2. m. : 
hoc supertluum est. lnattVicapauUquintiXimKL.FLBRO. 
«eronti iamiarii saturnini successi ger 
mani tertnii et aliorum multorum tibe 
riaiii maioli Victuriani honorati iur 
tunati iulii lucii mor cusi pvd.h tol.c.s ga s 
.\ Vitaliscassianivictnris seeuudipnmi 
hispani.cacmariUomluciisaluniinae 

floride callisl^ molendi^mis H.eruso 
lima marttie et mari^ sorores lazari 
carta,'inepicari,pi^etaUorumKXx "10 

zosinai mine lampi tibariani luit uia 
ti Rom? pas sci sabastiam inartuis 
lugduno ordinatio episcopalus sci mcct. 
epi. nich In alTrica pauli . quinti . ge 1 rontii . ianuarii . germani . Hie- 
rosolima mar | thac . et mariae . sororum lazari . Roine pas l sio . 
sebastiani martyris. 

Excerpia elc Bedae-Flor. codd. A. T. L. In Africa etc. successi 
valentis. 2.S.L.M.V.,enuarii-2.:^.SC..M..'er- 
manae - :iS..m. tertuU. M.tettulae '3.*- 
S. t:. tibiritani. L. M. V. tyberitam - ^- =■ ' ^. 
M.V.marcusi-r,r..S.L.V^gag.--'^S^.^. 

spani ce . mari. L. caeman - ^. • ■ ^- ' ,. ;« 

-a C.sororum. M. sorons — 10. i-- P^ ^^ ^ 
S XXXVlll quorum nomina deusscit -^ 

C. L. menelampi. M. V. -"inelamp. ; ^ ; , 
tiberiani-l-2.S.L.M.V.sebastmm;C.^o«- 

vermm om.— 14 C. om. . 3 1.;^ leuci - ' ninue. mi. ninae - * prim Florede. em. Floride - ^ es corr. fx is - « epi incoeptum abradi. 
1 priaa tm-si, em. tyrsi - " leaci. em. leuc. Cod. Bern. 

XIII KL- FEB- 

Rome . IN ciiii . Fabi 
ani t'pi • et sebasli ^ 
ani- 

In ciniiterio . Ma 
riac . et niartliae 
Amlifax^.et aba 

cuc. 
Lugduno gallia. 

clcinentis. 
Niconieclia . Leonti. 

Biti. Giriaci .ursi* 

conilei . Leuci. 

Flori . Felicis 
Gaeleiloniae . Mar 

ciae. 
Neucanno . Tyrsi. 

quiriaci . Galinici 
Ronie . Passio scae 
Agnetis * . virginis XII KL- FEB- 
Natale felicis 
Friicluosi . marl 
Gelsionis -^ . Fulogi 
C:aecilianc . Augurii. 
Marcialis. 
It . Felicis . Uiti. 
Gandei . Flore 
Leonti . Giriaci. 
Fausta//ci. 
Kiconiedia . Eostasi. 

confessoris. 
In africa . Solutoris. 

hermelis. 
In liispanis . ciuitate. 
taracona . passio 
scorum . Fructuosi. 
epi . Auguri . et 
ciogii diaconof'' 
et niartyr.ni '. 
Trecas . passio sci 
patrocli marlyr 
Arvornus deposil 
l)oati auili epi. 
SalurNini . quinti. 
niarini . datii 
Saluri.Gadiiiani. 
Gaeliani . Zabullii. 
Mamas . Uincenti 
Arogali . Uictnris. 
Repositae . primi. 
Lucii . Mainlini. 
Honorali . Mar 
cusi . Secundi. 
Gaslini . Gugi. 
Cjtclostini . Ermis 
opi et publi •.* 
Uom pas sce ag 
uttis uiryin ^. lANUARIUS 

Cod. Eptern., etc. 

XIII kl rorii pas sci sebastiani fabiani epi via cornel 
niilia 1 ab urbe xn niari ot ambacu lugdun clementis 
pfb In nicoiii | leonti ciriaci biticendi ursi ilori felicis 
ceiedoniae marciao | neveduno tarsi leuci gallinici kiriaoi 
et in spanis vincenti. 11] Cod Wissenb. XIII KL. FEBKO. 
Roni.,' In cimityrio fabiani epi et sabas 
tiani . In cymitirio mari^ et raarthe 
audcfax et abacuc . lugduno ga» clemtis 
prbri . Nicomedia U'oiiti biti cyriaci 
ursi cendei luci nori feliois caoledome 
niarci^ Neveduno tursi quiriaci galli 
nici. Rich. Rome uia appia . sci seba | slJani . fabiani epi . nicomedia . 
leontii . ciria | ci . cendei . ui-si . flori . felicia . celendonii . neui | Juno . 
tyrsi . leuci. 

Excerpta etc. R». Rom . in cirait . calesU catacumbas passio sanclo- 
rum fabiani et sebastiani. XII kl rom scae agnae virginis felicis fructuosi celsiani 
coliani augori marcialis II felicis cendei viti flon lconti | 
cyriaci fustaci nicoui eustasi in aff solutaris hermet.s 1 
spania civl racora scor fructuosi augori oulogiao daci | 
tiecas sci patrocli arvernius depos aviti epi alibi sa ur- 
nini I quintini marini datii saturi gaddiani celiani zabiUi 
mam | mar vincentiae rogati victoris ropos.tae prnni 
luci 1 maulini honorati macusi sccundi castiui gai cae- 
lostini 1 crmis opi et pupli vincenti spoliti civi vitalis.' ± S. om. epi — 1 X S. L. V. sel)astiam ; C. et 
passio sancti sebastiani martyris — 3. C. L. M. 
V. marii, S. mariae em. marii ; C inartluie uxo- 
ris eius — 4. S. gallea, C. galliae civitale — 
o. M. V. leonlis — 6. luci C. om., S. L. M. V. 
leuci ; C. om. flori ; S. celendoniae, C. caelido- 
niae. L. celedoniae. M. celidoniae, V. celae- 
doniae. XIIKL.FEBROARIUS 
Uom^ passio aguolis virg Nall felicis 
fructuosi celsionis fulogic^ ciciUane 
augori^ marcialis Itom folicis . viti 
candei flori leonti cyriaci faustaciNico t 
media eostasi conf In atrrica salutoris 
ct metis . In hispaniis civitalc laraoona 
pas soorum fructuosi cpi . Auguri et eolo 
gii diao Trecas pas sci patrocUmart>Tis 
Arvernus depos beati aviti opi.Saturni 1' 
ni . quinti marini dacii satiri . Gatldiam 
celiani zabuUii maminas vincenti . aro 
gati . victoris rcposit.; priuii . lucu . ma 
iuUni honorati . marcusi secundi cashm . 
gagi celestini ermis t^rbri el publi. '^ saturnini. 
1. R*. alevernis 

E.ce.pta etc. Bodao-Flor. cod.C. fructuosi caeciliani. ^2 S uassio nn^iis mate assula diei praecf 

denti; errorem em. m. 2 - ^^^^-Jf^^ '^; 
C. M. caecilianae - 4. S. aKurn, C L. M. V. au- 
guri - 5. C. caudei, L. M. V. candidi ; .S. C. flo- 
rae - 6. C. dc<.sta:>i. L. M. V. eusUasi ; ^. C. 
.olutoris. L.M.V..alutaris - 7. S. hennet... 
C L V. et hermetis - «. C. augon - H y. h. 
M V elopi-lO.S.C.arvemis-n.S.suturn. 
rL*satyri-l2.S.celeani. M. V. caoUam. 
C. caeleniani ; C zabulii ; S- mam.nas. - 
1-) 13 C. rogali. L. V. aroiwnti- U. >■ -f '". m 
/,-;;«rfrf.-Kepi;V.hermes.C.ermesep.scop. 

et publii ilem leonUi. • sab eni. seb 
' Roni. €tc. itt.2. . « Audefax nn. Audifax - ' ed. uni ,i „ . Agnifi.s em. At-meti. - " Felsionis euu Celsionis «diacomem.diaconor.-'m»rfrf.V"m»r.?- f. r»!'- [12] 

Cod. Bern. 

In hispania . riuilaU' 
ii:i!entiii . passio 
sci ualcri . cpi 
ctuincenti diaC 
el maf . et (lecim 
el oclo cu pociis 
eoruui . ciuintili 
ani . Cassiani. 
Matulini. puluii 
urbani . Marcia 
IJH.Fausti -pauli. 
Succcssi . petri 
Fclicis . fJenunri 
primitiui . El)oti. 
obtati . Caeciliani. 
Frontonis . luli. 
lanuari . Luberci. 
Apoainii . Orionis 
Memuonis . Her 
metis . lanuariae 
Ei in africa . quiri 
cum sociis suis. 
GemelU . Saturi 
Genuari . Felicis. 
Tyci . Flori. 
Orionis. 
Ad gemelias . cle 
iiientis . Anastasi 
marlyris . Salur 
nini . Municipio. f. 61^ X KL- FEB- 

1n mauritania ^ 
ciuitate.Neoecs 
sarea passio . sci 
seueriaui . et aqvii 
\iw uxoris eius. 
Bellimi.Nici 
Castoli . Flori. 
Saturnini . Basill? 
ot cornili. 
Rome.Emerentia 

ui martyi' 
In cira Gallaliae - 
donati . casluU. 
popiae . clemati. 
cuni suis omnibus 
ct alio loco . passio 
sconmi . Eugeni 
Machari. lANUARlUS 
Cod.Eptern.,etc. 

X, kl spania an -U.nli. s« vaWn ^^' ^^^^^l^^llVtjU 
el aliorf. xvn. qn.nl.l.an. " ,; et.-i ia....a.-. 1'": 

,„i,ivi 1 eDoti ced.an. "P';" J^^ i^„„„.i„e il iam.a.'. Cod. Wissenb. 

XI KL. FEB. 
In hispaniis civitate valenlia passio 
sci valeri epi et vincenli (iiaO et niarty 
xvui cum sociis suis . quinliUani . cassi 
ani . malntini palvii urbani marci u 
alis fausti panli successi pelri fclicis 
ianuari primitivi eopoli . optati caeci 
liani fnmtonis inli iannari Uiberci. 
Apodonu orionis mennonis hernietis 
ianuari^.Et in attVica (piiri cum soci *o 
is suis gemeUi saturi ianuan lelicis 
tyi-si flori orionis ad gomellas clemen 
tis salurnim mnnicipio rot^»'- . " .«^(Ariim cosme.etdamiam.(anasta- 

1 R'. et aedicatio oratorii . sanctoium . cosiuv 

sii marliris t». 2). 
valentini. ^2 S G M. in hi.paniis - 3. i. (-. martyres- 

M. luberti - 9. S. apolimi. C apoai....^ M. ..,.0. 
donii - l-2.S.titi,G.V.t,a L.ficM.lK, 
13. C. inunicipi. r'::irr:«^'^ ano J co.neU , exo.c. 
ri.'™alaliae <lo.,ali cas.oli papiae climat, et al loco 1 
scorum eugeni neonis machari.' X KL. FEBBO. 
In maurilania civital neocesaria 
nas sci severiani cl aqun? nxons eius 
beUi munici castoli flori satiu-n.m . 
basUl^ AUo loco corniU exorc.stae 
m ancyra galacie donati ca^t^^/^^ 
pice clemati cum suis onnubus U a 
lio loco pas scorum eugem macbaii Wch Caesarea . .cneriani el aquiUe - l IWm heUi . ftori saturnini 
c-Ui^ti '■ . Sre emerenti 1 ane marl . Et alibi corneln exorcistae. 

> \\-. castuli. 

Escerpta etc. FA emerentianae vir,. - R^. natal . ss . emerentiani 
et machari el pa^^sio sancti asclae. ,.S.l^.V^„eoc^.^-4^S^3^. 

=^.— ;^-aL.M.V.«;^eUi- 
7. C. <km;,.i, L. M. V. cle,nente ™m »» o-nn 
bus - S C. eugenii. enaienUane et inaca, 
pJvnma;iy,.,m-S..»..<.<icato« !».««."■■ 
dep sce emerenciane vnt-'. i mauretania enu mauritania- "- Gallitiae, *m. Callatiae. Cod. Bern. 

IIIUI KL- FEB- 

xti//oeliia \ passio. 
S('-ibabi//U'cp'-''^"^^ 
Iribns pavuulis. 
,t in ciu Npot-esarca « 
Mardinii . Musuni. 
Eugeni.MetL'lVi. 
n aiVica . Epictiti. 
Kui)pi . publiani. 
Chartliagino . Galei. 
^ome . Fclicirisinii. 
[\;ivenna . Satur 
Nini.Mari/Ni*. 
dati . Saturi . labelli. 
Gudodiani . Geliani 
Hernietis '\ Enstasi 
conf Mimnie uin 
'ccntiac ^ lANUARlUS 

Cod. Eptern., etc 

Vnil kl antioC- biibilac epi cum m parvnlis ct civi ihu 
CP.sri martUmi musuni euireninictelli ; in afTepictili rnppi 
pnplicani cartar. galei rom via salaf 1 emctri maxinn o 
alibi satnrnini marini tlati saluri sutlucliani 1 celiam uibelh 
eustaci ctmtVrmitis miMnniae vincentiue.- Uin. KL- FEB- 
Nicomedia.Bili. 
Aruernuspraeiecti 

martvf / 
Roiu.translatioeimjyer 

sio pa.iU apt)slo\i in damaso 
Cliarlaginc . donali. 
sccundi . papiae. 
Capua castnlac. 
Sicilia.stMtyrsi**. 
1n africa . Epicliti 

publiani . pappiac 
Inae-ypto.Catinc. 
Agapc . Fauiani. 
Sauiniani. 
Et in salatbeo . Sodonis. 
Ravennae poteolis. 
Antymasins.Sabinus. 
Leoilotius . theugenis. UIl KL- FEB- 

1n nicca ® smirne. 

St-i policarpi epi 
1n campania. 

Arlhematis . el ai" 
mate 
EtlandtUia. Arlhe 
mi . Fabiani, 
Sabiani . Sidonis. 
Paulae 
Rauenna . Antbe 

miasins . Saninus. 
Lcudocius . Theu 
genis . cum tri 
ginta sex martyf liich \ntiochia . pi..<Mn - sci bahiUi. I cpi . .uuUnlm. pamulis. 
Kt^: ftoni - et' li 1 l.i marini . daii . .alun . .-olian, . eustasu con- 
fessor. 

Excen^ta rtr. Adn. Notk . lu Xencaosar.a cLVitate uat . sanctovum 
JZlLrdo.n musonii eu^enii metelli fXoth .mavcelh) qm 
omn i^i traditi sunt et reliquiae eorum in Axum nuvinm d,speT.ao. [13J 

Cod. Wissenb. 
VUIIKL.FEBUOARIUS 
Antiocia pa.s sci babilli epi cum trib; 
parnm In civitate ncocesarie 
marduni mnsuni engeni metelli . 
In aft epictiti ruppi publicani carta » 
ginc ?alei Roin telecissimi Ravenna 
satnrnini marini dati saturi iabeUi 
gudodiaui ccliani hermctis eustasi cof 
niinimt; vincentii; ->. L. basilli. V. basilii - 3. S. t:. L. M . V. pav- 
vulis - t. S. marrluuii'<? m. em. iiiardann; 
musuni 2 m. «^i. musanis. L. V. maisum ; V. 
inecelli. C. om. — -^). S. poliani. C. om. - f». S. 
eallei C. galiei ; C. lelicissimi oum sncus suis 
(C. ceiera om.) -7. S. gabelU- S. S. KO.Iodiaui; 
L celeani. M. V. oiielaeani - '.>. L. M. \ - num- 
mae ; S. 2. m. m{(litum : et dep sci Umothei epi 
etcf etdiscipuli «-i ii:'»di. leoclo<.ius teugeni. | .1 n, cart.. o„lo, pap^^ capv. . ^^^^, ^^^^ .^ ^^^ ^^.^^^ , 

; catin? Agapc laviani saviniani 

I El in salateo sodonis Ravcnna poti 

I olis antimasius savinus lcutlocius 

' theugenis. _ . 

tConvei-?io sri pauli . el sci proiccli mrj 

» uncis inclusa m. 2. inter lineas 2 tt 3. 

^7 ^ C L. V. biti - 3. S. 2 m. et conversio ; 
r. "^cti pauli ; S. C. L. M. V. carlhagiue do- 
uati etc - i. V. capii . castulae. S. rapua las u- 

I L M.V.epititi:M.pupliani:Gpoi.mem"..r. 

eius loco saturi : cetera us.ue ad /•-"'''"^'j'* 

_ 6 S aeapiae ■ S. laviane, M. fahiaiu — 

1- i ;.i Rnme trans 1 latio ' . pauU apostoli . Car- om. -^^^ ^^ '^ ^Mech ; L. M. V. so- 

,"rao:::u't;:n t^an^caJictm.pubUanMnaegyptol ^i^Ttts. M. p«teoli.,L.poiioU -^L 

tagine donaU . ^ecu i antliimasius ; S. suavmus. L. M. \ . ^^abi 

catynae. . oi tIiPU"eni.M. theugenislcum xxxvi 

I R2. Translatio coiTons. nus - L. llif u.eni. 

„ ... .. ... An.e.is A..ini t. — p.eiecti ^a.t. .a.v..,. .... 1 taelliani '!■' m. 1 Ft in I laodicia - rodonis . 

nis.xxx.lquinq.martyrum. 

ietmar.i".^s"i>'-" ''"'"'"■ „ , 

..«P^nlae W^ Bethleem dep. s.PauIae. 
£:x«rirf«e/c.E'.n.sanctaePaulae,n. V1IKL.FEBR0. 
IN nitia smyriK; pa5 piHcarpi epi . 
In cami)ania poleolis arthemat.s 
et armatc In laudocia artlicnn fa 
biani sabiani sidonis Ravenna i 

artlicmi a.ius savinius leudotius 
theugenid cn xxxv niarlyris . 

■> < L M.V. nicea.C.nicaea; S.C.L..M.y. 

■^ ,. i (• c P,.eiooli „,rL< et ar„,atae. dona- 
^;„,:ii_ (i. S. „rthe„,a.ii, C. anlhemasu, L. 

,trmarty,™U.M.c„mx»v,marUr..V. 
xxxv.t;.»<W>V...lormil,os.paulae — . . , ■ I, „„ _ 5 priua Hermitis — 

_ , „„•„, marian,, <''","' ""• '^ 

,. ■ • ,. «« - » vriu» Neocesareae. dt<nde «'"■ i- _ ,, .„5 „iaa^ 

.,W..Authiochia,..«...».-^^-;-|'^^^^^^ 
« in maruim : ohiit thm.lhahKus) presbt. pre.amm. «l mtm lANUARlUS [14J Cod. Bern. UI KL- FEB- 
RomeScteUgne 

tisuiiyinU.dHiatnuta 

le - . uiti . 
IN africii . Missu 
riani . publi 
uictoris ^ quin 
tilli . ]nil)liani . 
Fcsti . Felici . 
f, 62b Hosoni . Proces 

si . Ucneriae 
Marint; Fortu 
Nati.Theucus^ 
Egodditis . sccuu 
dae . epictili . 
lliiH-cnli . B'^ga 
li . primi . Aureli . 
hclari . perpetue 
luliane . 
et alionun quadra 

giuta quatluor 
ei dedicatio basi 
lic^ sci uictoris. 
Nicoinedia . Lcaci . 
1n apollonia. 
Calenici . Lucii . 
lionorati . Ma 
rosi . Secundi . 
Casti . Gagi . 
Caclestini.Snlpici. 
epi et contes . U KL- FEB- 
f. 62* Bome scae apietis 
virg de nafiv . . * 
iNafrica.datiui . 
luliani . Telliani . '' 
Seolri.Teliptac. 
Uincenliae.I'ictu 
rini . Secundi . 
papac . canti . Uic 
loris .Emiliani . 
et alioruin triiiiu 
ta ipunque lill Kl/ FEB- 
iNGaualaciuil 

si'i pauli . 
In Africa perosiae « 

Uictoris . Honorali 
In lusna.constan 

ti . Epoliticpi . 

deantiquis . 
Trcueris doposi! 

bealissiuii ualeri epi Fragm. Lauresh. 

(VI kl. Febr.) 
Puhliani Fesli Felicis 
Bosoni Processi 
Vencriac Marinae 
Forlunuti Theucusae 
Egodditis Secundae 
Epictili Vinci-nti 
HogaliPnnii Aureh 

Helari Porpetuae 
lulian^EtaliofxLni! 

Nicomr-d Leaci 
in ApoUonia CaU-nici 
Lucii Honorali Marosi 
Secundi Casti Gagi _ 
CelesUui Snlpicii epi Cod. Eptern.. etc 

Vlklpasscaeagnitisdonati 
vJ, faltmissurianipupbae 
'; tonsqnintilUpupl.am 

fe ti felicis bonosi process. 

veneriaelmarinaerorluna- 

Xussaegodditissocun- 

daeepictulilvincent.rogati 

pj au.-eli hilaii pen>- 
tuaeiulia.iaect!ahorxx.m 

ni<-o.i. lae<-ii in apo lon ca- 
lenlinielalibiluc.honol 
rati.natrosidaliiuhan.cae- 
lianisatu.-ivinccntiaeviclo- 

riae | et ahorum xxxii It 
secnndicasligaicaelost.:... Cod. Wissenb 

VI KL- FEB- 
Donati viti In aiV iMisuriuni publi 
victoris quititilli publiani lesti felicis 
bosoni processi vone.-i^ marin^ for 
tunati Iheoctis^ egodditis secund^ 5 
epictiU vincenli rogati primi aureli 
bclari ppetu? inlian^ et alioruiii xluu 
el dedicatio basilic^ sci victoris Ni 
comedia leaci in aboUonia callenici 
lucii honorati inarosi secundi casti gai 10 
celestini sulpicii epi . et confessoris : Rkh Inatrrica.dauae-.iuliani. 
I cilianae. saluii. uincentiae. 
uictui-iae. leliptae. I veutn. ^e- 
cundi pai.ae. emeliani. et alio- 
rum l xxxduorum. 
1 R>. datiae. 

Excerpta etc. E'. G. Africa 
dalivi reoU-i emiliani publn ar- 
themiiamali-Tr.Africadalivi 

I emeliani publi arthemi armati 
I epicliti gat'i. 2 S. ronie sce agnetis virginis (haec2m. 
indicavlt fs,^f (W«'"rf«>. S. donati. victoris;C. 
m africa annativi. ilalivi. niissuriani. publii - 
4 S bonosi, G. vosoni ; S. processi bh - 5. S. 
L V theucuse. M. theocasae, C. theocosae ; C. 
eeoditis; S. secundi-K. S. epictuli.V. ipictilis. 
M ipictili - il. S. ieaci in albonia ; S. M, ealh- 
nici- C. Apollonia gallinici - U). C marusi; 
L V. castigani - 10. 11- M. ^m caele.tmi. - 
\\< -^m „rfrfi*:etbeatiiohannischrisostonu. V. klFcbrin Affrica 
Dativi luUani Secundi 
Telliani Sectri Teliptae 
Vincentiae Viclurini 
Papiae Ca.iti Victoris 
Emiliani et aliorQ 

XX KV. V kl fob nal censoriani vic- 
lorisfestimarinaeetperpe- 
tuae I el ro.u agnae inge- 
nuinuui nich. Uome agnetis uir^inis 

de I natiuitate. In affrica uic- 

toris. messsoriani. 1 feslae. ma- 

rinae. In nicomedia leaci in appol 

1 Innia. callenidi. lucii. 

Excerpta etc. (1. iHo. In Africa 
messuriani iuliani. — H". dalivi 
lucii et al. lUl kl Fob. 

in Ciavala civil 

Sci pauli Roiii Nali papiae 

et MiUtum. 

in Africa 

PL-rosiae Victoris 

Honorati iu Tuscia 

CoustantiniEpoliti epi 

de auliquis.Ti-evor 

depos bcati valeri epi. Ilil kl feb in gadava civl sci 
pauU i.i afi" porusio victoris 
iionorati in tuscia conslan- 
lini el alibi 1 ippolyti epi 
treveris depos valeri epis liich. In cabalauno. eppoliti. 
pau 1 li.episcoporum.Ef intuscia. 
ciuitate p///// ' I cnnslanlii. Etin 
atlYica. uictoris. et lionora \ ti. 
treutris ualerii epi. 

' p[erusio] ttcriptum i» lHu7'a. V Klv FEBRO. 
[An. abincar. n.ccxnn y. U" teb. d.mims. 

Karolus imperator . obiit.] 
Rom? nativitas sc^ agn.l.s vn-g. 
In affrica dativi iuUa.ii telhaui reotn 
telipte vincenti? victurini socund. pap? 
canti vicloi-is emiUa.n et aUoru. xxxv. 5 

Vncisinclusa.a,rulineas,.n,p>^^ 

secundo; C. om. nativitas vi'>'in's^ ^; " " __ 
:,(:.inalfricaaativim».-4.S..ecm.da^^^^^ 

4, o. C. papaecauti, S. P^P-^^^"^'' ^" .^-X 
c;nli.V.PP-->nti-5.C.xxxvma..)U,m. 

mi KL- FEBROARIUS 
In gavalla civilate sM pauli in ajr.a 

pero.sie victoris bo.iorat. n ui. 

?Lt^iti.u epoliti epi de a..l.|^^^ 
veris depositio beat.s.nn. aU^ ^^ 
[et ///////// (l):etransitusdomne.lau.a PJ (\, Adnotat'0 exarata m. ^- ' „_ 

delela est - don.ni davu is can^a ^ ^^^^^^ 
a. S. gavala. C gabala;L. — ^Stu^ 
paulae - 3. S. petro.Mae, C. 1 eru 
'sia, C. tui^ia - 4. S. C. .-«"f f j^, y. valerii. 
C. bippolyti - 5. C. beati;^^. ^- l--, ;.^ .^,^.f„,a 
C. cpiscopi et contessoris - »• 
propria uniu!' "'. __ 3 pKM« ' priu^ *!ca — ^ prius danali 
victuris — * litterae inclinatae m 
» e tn prima syllaba supra lineam add. m. 2. lanali. ot». iiativ.. rffiiirfe em. dy nativilate <hmum punctia supra scriptis cuncta a Rome ad \iti . ^. . j^j.(iusj pi"''"''^®" 
m. 2 in margine ; ed. virg. liei —^in marginc. Aquis obiil tlom. Karolus impr. august. el metus Cod. Bern. 

111 KT/ FEB- 

[n anthiocliifi • 
]);is?io s('i epoliti. 

In atVica pclliani . 
Clori . Fclippiani 
et alioi-ucentuuiginti 

Ircs . . PRID-KL-FEB- 
IN ALEXANDIUA . 

Tarsici.Zotici . 
Ammoni . Comini . 
Ciriaci . (i^mini . 
Gelasi . Eppoliti 
TTrr^ini . Tyrsi 
niartyf . 

Et passio scorum 
(ialliniei ' . 
Et aliorum quin 
deeim sacerdotu 
m AFRICA 
TJictoris . pul)lii . 
Satnrnini . 
Et policarpi . Fragm. Lauresh. 

IIT. kl Feb : in Anti 
ocTiia pass sci epoliti 
in Affrica PeHian! 
Cleriani Felippiani 
Et alionun cxxxiii TANUARTUS 

God. Kptern.,etc. 

I III kl fb antioch pas ippoliti 
I in aft pelliani deri fcliciani 
et aliof cxxiiii Pritt kl. Feh 
in Alexandria Tarsici 
Zotici Anunoni 
Commini Ciriaci 
Geniini Gelasi epoliti 
Ursiiii Tirsi et passio 
scoru callinici et alior 
XV sacerdotO. in Afric 
Victoris Publi 
Saturnini et policarpi. lCkh. In ^iflrica felicmni. Et in 
.iiitio ! chia. yppoliti. et aliorum. 
.xx.iin. pellia 1 ni. rleri. filippiani. [15] 
Cod. Wissenb. 

III Kl/ FEBUOARIUS 

IN antio(:iapassios(iL-politi . In alTrica 
pflliaiii deri felippiaiii et aliorum . 

CXXIII. 2. C. hippolyti mrt O-ide infra) — 3. S. pleri, 
C. L. M. V. cleri ; S. M. phihppiani — t. S. C. 
<:xxini — 0./)OJ*( nomen hippnliti niarlyri!?, (infe 
latfrailum marti/rum Africae hntc inaent : 
Cula monastr .depnsitio batiechihhs re^nae . 
corbeia . monaster . (ledicl . i>a<ihc sci ioh' 
evaniielistae . S. 2 tn. ad cukrm Ifiifrcnli : In 
lerritorio pavisiae sre l);iHil<li;! n-yinae. II k\ m ahix nal tarsuci 
/otici ammonici et alibi com- 
nioni cyriaci | gcinini gelasi 
eppoliti ursini et pas scoru 
lyrsi galliuici et | aliof xv 
saccrdotum in aff victoris 
pupli saturuinipoiicarpi. Rich. In ah^xandria. tarsncii. I 
zotici. etammonii. gemini. frelasii. 
Et pas I sio scorum. tyrsi. calinici. 
el aliorum. xv. | sacerdotum. M- 
frica uictoris. PIUD- KL- FEBROA- 
IN alexiuidria tarsici /otici oommoni 
commini c>Tiaci geminini gclasi ep 
politi m-siiii tyrsi ct pas st-orum gallini 
ci et aliorum xv . sacerdotum In anVica 

[vic 
toris publii salurnini et puUicarpi. •l S. C. L. M. V. ammoni - 3. C. gemini. L. 
M. V. gerimmi — 4. C. sanctoi-um tnartyrum ; 
S. uraini et passio sanctorum tyi-si . callinici 
etc. — 6. L. V. policarpi. M. poliparpi ; C. addit 
in fine : gai. prius callenici. f.GS' in grccia . nall 
sftorum . policar 
pi epi . Pooiiis 
Diouisi . 11 pnenis 
ct aUoruin qviimk'c 

1n airica . Publii 
Salvirnini . 
Mauriniani . Ubosi 
Uincenliac 
el alioruni uitjinti • 
qualtuor 

1n rauenna . seiu-ri . f. (13'- Cod Bern. 

LAETAiMASlN 

DICEND- MENS- 

FEU- HAB- DIS- xx kt ov.r 

KK- FEB- 

cpi . Uictons . Luciani . Appolo 
naris . Hclari . 
iNscottia^Bripicl^ 
uirp: . Anunoni . 
Zotici.Ciriaci. 
Itseuerifonf . 
deps picli prcsbi 
et passio srorvun 
Uinileinialis . 
Eugeni . FEBRUARIUS 

Cod-Eptern .etc \ 

Febronrius aies ^'^}^^^ nnliearpi epi j 
KllebinZmirv.ac-n^Pj^^^^^ 

ef,ielalil..v.-lon.lucMmapP .^ 

brigivlae TU'gini.^ .... IIII NON 

In airica . Natl 

seonun . Uiclo 

ris . Mavu'ini. 
Honorati . orbani. 

liilari.ppetvi*^ 

iuUani;.pviua 

lule. 
et aliorvnnsoptvia 
-:inta<iuattvu)r 
etsollenipnitas;//- 
scac nvariae 
qviando (tilni 
intenii)loprae 
senlauil. 
Roili .Ferosini. 
et iVonicii Flaini? 
iniliarit) =* al) urbt; 
centi sitiio LXX vio* 

///quario"/;/ 
Laurenli. 
IppoliliMi''^ 
Rouia- ' iniliario 
cenlcsimo , j^exa 
gesimo quarto 
Natl s(i furtunali. 
Feliciani . Firini FEB- 

Candidi . castule 
Secundol^ . Capp? 
Ro^atiaiie.Gagi. im^ 
Gregorii . Feli 
citatis . placidi. 
UUictoris.Felicis 
Marcialis . Cor 
niliani . Sahistii. 
Marici . Urbici. 
pnpivii . Secun 
diani . hgenui. 
Muslulc ^ Uicto 
riae '■' . Honosiae 
Forosi . Pnini. 
II I'ictnriae . 11 
Uicturis . natalis 
primi . bilari 
Hogale.Satur 
nini. 
Aurilianis ciuital 
(lcps beati ftus 
coli epi. 
el depos scae sica 
riaedo sacratac 
nirtr que '" aiu-ilia 
nis obiit. Cod. Wissenb. 

MENS- FEBRO- HABET DIES XXVIU 
LUNA XXUlIil. 

EFEB letani^ indicende sunt In gre 
cia sronun j)olicarpi epi poenis 
Idio 
nisi Item poenis ol aliorum xv In af 5 
frica publii salvirnini maurii iaini 
libosi vincencie ct alioruni xxmi In ra 
venna siveri epi victoris Ku-iani apol 
lonaris lielari ammoni /otici cyria 
ci llem severi conf et depo pieti prbri 10 
et passio scorum vindimialis cugeni. n,ch \n scoti.. >lepositin. scc bn 1 gjdae 
■ MVnra «uMii. salm-nim 1 maumni. 

Rauenna. natale. J^euen cin. u^ 
luciani. belarii. ciriaci. eugenu. 

i?xmT/«r^-.RHuSrnli.../..etsanctimav. 4 5 S. poems et alioruni elc. ; C. ilioiiysii item 

dionysii itein poenis etc. xv nirt. !n scotia depos . 

sce brigiae vivg. — 6. S. mauriani . libosi, C. 

L M maunniani-8.S.C.L.M.severi-'J.L. 

M. hvlaii ; C. amoni - 10. S. L. M. picti - 
1 11 C. L. M. vindemialis - S. »1 (inf latprciiU 
I addit: et in porto focatis et in scotia .lepositio 

scae britriitc vir},'inis. nil Non in ai! victoris marini perpetuae , 
iuIiaectalioruLXXUu | et hierosol sci 
svmeoui. inatTbonoratiorbamlnlan 
priva ' tulaeetalioraKxximroihtoro- 
sini pnmi laurenti ippolyti I U rom, 
Ibrlnnati feliciani lirmi caiulidi castolae ; 
secvnulolae , rogaliani gai grigon cap- 
pae felicitatis placidi vicions fehcis | 
marcialis corniUani salusti maurici urici 
papiris secundiani 1 ingenui mustulae 
victoriae bonosiae forosi prvnii Ilem 1 
vicloriaent liilari rogati satuniini auri- 
lian depos flosculi epi i ct depos 
I signariae virginis :. ... Kfcft.Solemnilasscaemariae. l quandodnm 
nrm in templn pruesentauit. I AITricii . marini 
perpelue . privia |tulle ' . honorali. 

' tu in litttro. mi NON. FEBRO. 
Pin-ificatio beate marie quaudo 
veproseii tatus e ilis iu Irniplo 
In attVica victoris matuini hnnorati 
nrlnvni helari ppetui iviliani l)rivatu 5 
lc el aliorum lxxui Houve tbro snnlrosi 
via flaininia iniliario ab urbe . cLXim 
laurenti eppolUi ct Natl sci IvHlnuali 
R-liciani candedi castule .sccuiulole 
pappi? rogaciane gagi gregorn 10 

iVlicilatis placidi Iteni victons lehcis 
niarcialis corniliani salustn uiarici 
urbici pupis Secnndioni ingcnu] mus 
i Ule Victun(> bonosi? forosie pram 
' item victm-i? ilem vicloris Nal pnvm i» 
1 helari Rogati satun.ine AuriUa 
nis civitate depo.sitio beati thiscuH 
epiet dep sicari? do sacrate vu'g.nis 
qui anrilianis obiit. 2.3. S. sanctae mariae. celera ^'"■J'.^|; 
sauctae mariae malris '^<""i"' . ""'\'' ■ r 
chrisU. cetera oni. - i. C. M. natah. v.clom, L. 
natalissanclivictoris-5.S vn-bam«m..b. 

Cperpetuae ; S. G. L M. '"1';^"=»^ -/^X 
piovalulae--6.S.C.LXXMn.C.arf<''m^^^^ 
?um;S.C. forosinfroni.L.foros.nMn"m-M- 

foro simprovi — 7. L. tlamia , r: j 
c..xxnn-8.C.hippolyti;S.von.em.l.a. xm 

nath«/c.-U.S.C.L.M.lir.n..cand .^ 
secundulae-10.^C.L.c3ppa^M.M^^^ 

C.gai-ll.C.o».fel.c.s-- 1-.^^^^.^^^^^ 

lianiom. quinqiie «ow*m"; ^. inau. 

M.u.hicii:C.pubis-13. li-S^-":^y'^^^-^^^^^ 
M.mustulae-U.S.L.M.— .a^^^^^^ 

nae;S.C.L.M.foro..-jb^SA..M^'^^^^^^^^ 

S, C. L. M. sutuvnm. - l^- S- C- '"^- ^. ^.^1,,. 

S. fuscoli, C. sanrli luscuh - i»; -• ' 
riae;C.o»-.virg.ni.-l'.'.S.c.m.C.L.M.q 

1 C. ibidem nliiit. / _ oriHS Bpp"l''' 
' allerum t supra tinfam add. ni. '4— - prius sollempnittte — ^ miliari m. i. — * si.uo lxx .110 m. 2 in lititra — ^ quastu »'■ '■ 
1 l>r(iw Ronia - " pnuu Mustile - " priun Uicturiae — »« prius qui. Cod. Bern 

111- NON- FEB- 
IN AFRICA . Fclicis. 

Caelerinae . Foli 

citiilis . Ippoliti. 
Uapiiigo . deps 

episcorum . Teridi 
et romedii. 
Lugduiio . depos 

beati lupicini epi ' PRID- NON- FEB- 

Ferosen . Proni. 

natl gemini/ - 

Gelasi . Timothei. 

Magni . Donate 

Aquiline . Gomi. 
iT.Donatt^.Tliemoi. 

Filiae epi cum 
filia sua. NONAS FEB- 
In sicilia Catenas. 
Passio scae agathe 

uirg . Reuocale 

Gelasi.Saturi. 

Felicis . Saturuini. 
IN ORIENTE 

Patras ordinatio 

episcopatus sci an 

dreae . apo^toli. 

Uienna deps 

Auiti epi UIII ID- FEB- 
Roili uia appia. 
In cimiterio oiusde 
Soteris ^ virg 
1n achaia . Sa!nini 
Revocat? . Scae 
Dorotheae. 
Ethiofdi . Scolas 
tici. 
Seracusa . Passio sc? 
Luciae uirg. 
Amandi . Uedasti 
epi . Antholiani. 
SaturNiNi. FEBRUARIUS 

Cod. Bptern., etc. 

III Nou nal felicis in foro sinifroiii laureiiti hippoliti feli- 
cis celeris vappini code pas ] teridi remedi lugdun depos 
heati lupicini. Bich. In affric.a . felicis . laurentii. 1 yppolili . et celerinae . Uuap- 
pinpn . depositio | Iredi . et remedii . Lugiluno depositio . beati | 
lupicini cpiscopi. [etsci blasii mar.] '. 

> uncis incluaa m. 2. [17] Cod. Wissenb. III NON. FEBROA. 
In affrica feUcis celerin^ felicitatis 
Vampingo dcp cpiscoporum teridi 
v\ remedii lugduuo dci^o heati lupici 
ni epi. ± S. oclorini. L. cerelinae — H. S. vapingo, 
C. vappinRo ; S. teredi. C. depositio cporteredi 
(i. e. epor. = episcoporum), L.terridi — 5. S. 
In foro sinfronii . natl aurenti (em. aureiici). 
ypoUti . celeris . felicis. Pridie nonas feb in foro simphroni nl gemini gelasi man- 
uae I aquiUni el donalac U geniini II donatae tlumoi fibae 
epi cu filia sua. Rich. In for« simfroni . natale 1 gemini . pelasii . mannii . aquilini. 
eldonate. | Umuae episcopi . cum fiha sua. Nonas feb in sicilia civi catenas nt agathe virgims revocati 
saturi 1 felicis saturnini gelasi in patras civl ordm epi sci 
andreae 1 apos vienna aviti epi. PRID. NON. FEBRO. 
Foro senproni Natl gemmi gelasi ' 
magni donate AqtnUn^ gemmi itcui tlo 
nale themoi . Uli^ epi cum nUa sua. » foftasse alia manu. 

« S forosinfroni. C. foro simphranii. L. foro 
semproni ; S. C. L. gemini ; C gelari. S. om. - 
3 S magnio»..; L. donali. S.pos(donatc /ria 
nomina om. ; C. aquilini. C, L gcmnii - *. S. 
fili, C. thimophili. NONUS FEBRt)ARlUS 

In SiciUa pas sc^ agathe virgiuis Revo 
cali gelasi saturi felicis saturmm In 
oriente patras ordinatio episcopatus 
sc§ andre^ apostoIi.Vienna dep aviti epi mch SiciUa in cath^na ciuilate . passio | scae .gathae uirginis. 
,n affrica feS^s . et 1 saturnini . Vienna deposiUo . amt. ep,. •l S. In sicilia eathenas. C. addif. civiUite L. 

7 - ^ s; 7Plasthi - 4.C. palrsis civitate 

cataniae — A. =>■ zeiasim i- 

_ 5 C andreae /'// et mrt . viennae. nddit . et 
confessoris ; S. aviti epi et cfessons 2 m. vin idus fb Roiu via appia nl soteretis in acIUa satm-nini 
aiSiSaraedorotartcoUUscolastid 1 siracussa pa. 
s1aeluciaevirginisalii>iantholianisaturmm. • ■ •» in I achaia . saturnini . rouocatae. 

, Redae cod S'. Romae via appia in cimiteno mxta 

Kxcerpta etc Beaae cou. ^ 
catacumbas passio etc. VIII IDUS FEBRO. 

Rom.viaappiainciusdemcymitirix. 
passio sotyris virg In acha.a satur 
nini revocati In cesaria cappaaoci.; 
pa^ -(-^ dorolhae. Et in opoli scolastic. 
S<-racusa pas sf.e lucian? virg Anto 
liani saturnini 
[et est transitus domni ratfridi ahbati.J 1 HHtfis inclusa m. 2, inter linea» 6 ei 7. 

3 S .oteri..C.ctmartyris.L.sanctisotheris 
virgini^ - 4. S. C. levocaUie : S. C. L. caesarea 
!1 5 S pa-.io dorotheac.C.sanctorumdoro- 
U.eaect\hcophih.S.ctthio.oIi,L.pa.^^^^^^^^^ 
ctBe dorolheae.clhiopoh -6. S. ' "/'^ «^ 
virp om ;C.Iuci«e-6.7.S.arvernisO« «M. 

/;/anloliani(el2m.JsaImmma» 

deposit.vedasUr«n.2«-^«P-^-"f'^^"^ 
(etamandi 2m.). epi add. m. 2. - '^ i«-.«« «eminini. - ^ pri^'^ ««t'"^" III f.tti^ Cod. Bern. 

Un ID- FEB- 
IN BUITTANMIS 

ciuitate Agurla 

natUuguli^i"- 
Anatholi . Andre^ 
Amnionis . Stacia 
iii . Nepociani. ^ 
Saturnini . l>uci. 
Suturne/ ' UI ID- FEB- 
IN ARMINIA NATL- 

Dionipi . Miliani. 
Siebasliani^ 
RoiTi Defts sci panli 
epi . et alibi . Luci. U lU- FEB- 
S-EUO" APUD GY 
pruni Natl 
Alexancli-i . Ani 
monis 
Alexandria . Fauli. 

Dionisi *. 
et ad menbras 
Emeliani . Lasse. 
Diaimi \ Pocni. 
1t . Annnonis 
el aliorum xxx. 
etoclo/,;" 
!• (14C et deps Thome. 

;in acgypto . luli. 
Mihguti.Tyi-si. 
Plesei . Ronei. 
Orfasi . Oridion 
AgaUion . Uccfd^i 
Bastamis . Syrma 
the . Prothi. 
Orinn . Gololi. 
Lusi. Arati.Tliuo 
xe . Ipph . t'^t-'>" 
mani . Salurnihe 
Epetimi.Serapi 
on . Liaslamoni. 
Papie . Pampiri. 
Dioscodi . Erodii 
Potamon . Pete 
con:i:r Decomini. 
, Zotici . Cyriaci. 
Ippic. FEBRUARIUS 

Cod.Kptern.,etc. 

■ ,.t -uiauli cpi et mar el , K,.iHanii5 civitaie ^vugu..^ .<»v 

alibi I analholi anuuon,. stacmn, nepot.an ^^f ",tXm "epociani salunuu, 

, ct satunu. ,. caturnae. Cod. Wissenb. 

Vll IDUS FEimo. 

•V *.ivit'ite Auguria Nal 
brittaiuis civuaLc ii-"b 2. S.augusta (!«''• '^'"- andreae. 

■ ivi. nital. aquilini epi augoli ^1" 

VI IDUS FEB. 

•. miuore nl ciionisi elsebastiani emi- 1 „^i„„,, Nal dionisi euu - ,, aionil-^ii.emiliani.elsebxstiam.Rome 

V pni el oonfessoris iuliae 
,r.rr^ae,c. ..' ^"^^^^J^^^J^ pauli epi. iulii papae, 
pavae in AiTainia - i'- -" '■ 
alibi lucii. ., L sebastiani ; S. C. L. sancti pauU epi alexan i.aul, duuus. e .ul uiem . | _^^ ^^ 

lassae didiu.i poeun ''.--;^ ^l^.f^ 'pl sei roni 1 
depos thon«e m aegyp > h "1. "t t. p^^ .^ ^^^^^^^^ 

'"■"'?: .°'""::;Lf Si "aU luitae ippi germani 
prollnr,on,s colo s, a ^^^^^^^^.^ ^,^^^^^ 

S^^S^ul^ e™ai'pota:,ni. , pe.iconid. cum- 
niini /.otici cynaci ippiae. Sue.o apud eiprum Nal V^U)US 

aiexandri ammonis in alto ,nonte .uper 
suubre dep sci ansberti efu el confe. 
^Lndria pauU dio.nsi et a^ n,eu 
bras ammonis enulian, la^»e . po. 
T. didimi Item a,nmouis el aboru 
",x.,,,elde{Uhom,Iu«ptoml,pe.^ 

tvr^.i roni germani orfasi ,n,l,gut, oi, 
'c^ion rgathonrecuml>y.bastam,sa 

n athe proti orion coloti arat, . th. <o 
Z^\v^ insi satur nim epit,m, se,-a 
roubaslau,onpapiepan,pyr,d,oscod 

Sii pota,non petecon de con.uun, 

zotici cyriaci ippi^- > , -,..» ■.levuulri I ammonii et aliorum xx . alexan- 

agalonis. 

E.ce.-p,. ^c. Be.tae ed. S". in Aegypto pk..i orsU>sii .u. - Rtob. 
Xotk. et aliorum xxxvii. 1 L.sueno,S.om.-'i. S.sanclo,.»n.ale- 
,andrie.c.-3.L.asterti.o.....-^con^-J 

m panona natl.ci fu..se. c - 4.o. L. cn 
ad .nembras-5.S. et ni.l.ani . lai>-. '. 
„vnrc.xxx,.n., L.s.U,omaeaposlol,.C. 
MLi.L.iumi,plessei-8.L.„rp.an,.m,U. 

p,ti _ 9. L. agalori, bastarn.. - '^ " ,;-„,.i„„i 
!:,„a.ae- 10.C.protluo,..on L^proU...- __ 

- 10, ll.S. L. teon,ae - H- C. rppu.. 

n. S. baslamoni, C. L. liastamon. ; C. L. P 

piri ; C. dioscori - 13. S. C. <!«;»■" n;Ji 
Lom„.im-l.V.C.diosco.li.zot,c,.c.r.ac.. 

papiae. r«.„m m 2 - * priu^ Diunisi - ^ prim Dedimi - « i>W«s «ctem - ^ ;"■'«« P^^^^^''"'- 
aaKiatiani — ^ V mvra Untam m. £. F' Cod. Bern. 

ALEXANDUIA 
Passio • Apollonis. 
Protei . Orionis. 
p|;uisi . ot aliorun» 

XX. 

Roiii Sotoris. 
Uia appm . Zoiici. 
Llin lauicana. 

iniliario . x hierene. 
luxta tornicina 
INCAMPANIA NATL- 

SihuvM opi ct conf 
INM.UUITATEBETHLE- 

Iud§ sub lierode rege. 
Passio . scorum . Andre^ 
Apori. 
Et sanctonis^ ciuital 
Dcpos sci Troiaui 
epi el conf AManti 
mar lyris.//// III . ID. FEB- 
IN AFAMIA . Foouis. 

Eoiraxi. 
IN GAMPANIA. 

Basiliani. 
et alibi . Amanti. 

Tulici. 
Uome . CAtoceri. 

Parthemi martyf 
Ik africa . Felicis 

Uictoris. 
« Lingo////ms . Desiderii 
opi . lunnarii. 
Uilalis. 
ft alionun . /.olici. 
Uyriaci . Ammoni. 
Ocominii . Peileo 
nici . Basili. 
Rom . Sorotcdis. 

et batdegundis virg 
et abbatisse . civilal 
pcctavis FEBRUARIUS 

Cod. Eptern.. etc. 

1111 idus Ib roiTi nl sotoris et via lavicau 7.oli<-i et amanli . 
alaxan pas appollonis 1 prolhei orionis plausi ot aliorxx 
bireneae in terracina nl silvani | opi et confes m civi 
bethlem iudae pas sOoru andreac. m Cod. Wissenb. Hich Rome soteris . zoici . et a i manti . Et in alexanclri» . pas.in 
.,,Hlon".pro 1 tl,ei . orionis . S»netonis ciui...te . depos.t.o , so, trc 
jriani episcopi. 

Excervta etc. G.U15. Homae soleris zotici herenei iacincti eUm«n^j: 
In Alfxandriu passin ai.poUnnme - R .Rom.iesotnen 
- Beilae co<l. S'. in Bethleem ftc. ai ulreae apons. 

^iTid^^T^^^^i^^^i^^^ ettpraxi el in ~ bas-,!i 
et in v..lUu-no | oastronsis tn camp ba^'''»™ ^ ^^^^ 
amanli tnlici in aff felicis | victoris iatntar. v.tal.s ot al b. 
X . yriaci an„..o.ti oc..o.ni.,i | peloon.c. bas.l. ro... »ora- 
iedis. IIII IDUS FEB. sifnu dfti. 
.11 pauliaco monast dep austerbortane 
abba In alexandria pas apolionis pro 
tei orionis plavisi et aliorum xx. Uom*; 
sotiris zotici lu-rono In cainpauia Nal 6 
silvani opi ol conf lu botlilom oivilate 

[iud§ 
sub berode depassio sCorum an 

dre^ apori ot sauctonis 
civitate depositio sci troiani epi et cof 
ot buldc^nmdis abbatiss. ^^ 

1 Sigmim domini m nuUo praeterta eodice 
hoc loco legitur - 2. S. C. mtMiomm au^ter- 
berlane om., L. om. monast. — 5. S. sotens. (.. 
<olheri^ • S. erene em. 2 m. irenei : V,. lacincti . 
Uirenei . .lionysii - 6. S. sancti silvani ; G. om. 
civitate imlae - 7. S. herode rcge passio ; C. 
hcrode passio - S. S. iippori ot sanclmnis ; C. 
san.lonas-9. S. Irag-ani; C.depo^^itio urbam 
— lU. C. baUlegundae : S. addH partim m. 2 ; et 
sce scolastice virgin. .«>'• 111 ID. FEBBO. 

Tn apimia oofraxi In campania liasi 
liani auianli lulici \n africa victuns 
felicis ianuari vitalis zotici cu-iaci 
ammonii occo mini pelloouici basiU b 
Home sorotedis. PRID- ID- FEBROS- 
IN AFUICA PASSIO 
Damiani . Militis 
Cartagiue . Posinni. 
Motlesti. 

Aloxandria . iuliani. 
Uictoris . FoUcis. 
Secundi . Seueri 
ani . Carpori. 
Ocrmi .Quiriaci. 
Annnoui . Papbili. 
EuuiiNi 
Et alii)i . Dorotheij. 
(•( thiotili. 
In italia . Donali. 
Heracli . Uincenti. 
Susann? . Urban^ 
Donatt; . Eulali^ 
(|norum v,'osta 
babentur ^ 
et Depos simplici epl. ... 1 o.ifr-ixi Rt in ;inuenia . hasilii . In 

„r:i^r!-^=%u&i.t.,,iei.*i,ciri..i. 

Romesorotetis'. 

> scriptiim i" Utura. 

E.cerp,. etc. G. Olo. Pielavis aUiegundae viminis.- G.P.ctav,s l.al- 
de^S! - R» in At. etc. basmUmmon- 

'Trr^riTM^dan.iani ...iWis el inlan ...odesli 
Pr.d .tlns II) n ,i ..x ;.^„,ag p„si,.ni modest. In aUtM 

aonataooulaliaedopossimphciop. ■2 S I? ».. in litura: caslro nanlom. sci sci 
.everini abb. manasterii agauuensis et m 
.rrilca . victori. leUcis etc. ; C apamia poems. 
Upoemis-:i. C. talici.L.euhr,-...SL. 

occomini ; C. ammonis . pehomc. - 6. S. om 
eteiusloco2m.partiminlitura\^sAmn^Vi 
lp..cidesideriiepietmar;C.germamromae 

ete. : l- sorothedis. PRID. IDUS FEBRO. 

luaffrica passio damiani carlagine . 
no^in ni . In aloxandria iuliani victons 

elicis secundi sevoriani . car por. 
' ermi quiriaci Anuuoni pan.pby h 
to tho, tbeofoh b. itaha donab 
lu.radi vincenti su sann? orbanv . do 

nat.j eulali? dep simplici opi. ' > ■ : I ni-.rlvri-^ mode^te.etammonis. 

mani. 

■ r ■ .w.(rtri« felicis vim-entii mode.fti et 
K.«„<-»^'c.F.A.e»n..,.u. -- ^^-,„„i ,„„,, „„„ 
,„„„„„ii infantu.. - ^ ^^ ^, ,,Aa,..rnini „re,..i.en et ,.„. 
susannae eulahae.-lH . (-.1«' 
sio damiani. i C.sancUdamiani.virturiae-3.S.C.L. 

p,,sinn,.mo.le.t C.«rfrf. , j.^^^, 

:'r' 1 Seu cli,,:.L..,e,nclii-S.S. 
'""'■"" 7 , \." SCet.lenositio.,-..saneti, . j,riu. «unclonas - ^ priu. hmxm .js _ :» n nupra Unenm. [20J Cod. Bern. 

IDUS. FERROS- 
IN NICUMMEDIA 

PassJosci inlijini. 
Alexandria. 

Tulliani . Gyriad. 
Ainmoni. 
et alibi . Natalo. 

dicenti. 
Lngdvmo dojjos 

Beali . stepliani epi. FEBRUARIUS 
Cod Eptern. etc. XUIKL 

f 65= IN TUSCIA 

SpoIiiiciUilatc'. 
Nalale scormn. 
Uitalis. Vtrion* 
Et marciani. 
iNteranmcs via 
Flamminia . niilia 
rio ab urlie romae. 
LXiii . Nall sci 
uincenti. 
1n licia natalc 

scorum. Germani. 
et iuliani. 
In alcxandria. 
natale scorum. 
Bassiani . ADNion. 
Protoloci. 

ilii Inmare missi st 
It. Cyrion .prbi. 
Mosy eos . Bassion 
Agaton . exor 
cisfac. Hii omnes 
igno pombusti sunt 
1t . Dionisius. 
f. GoJ ct ammonius . decol 

lati sunl . Armati. 
Arphasi . Doonisius 
epis . Oros . paulus. 
Leuiorus . Orta 
rius . Plebius. 
1t . Dionisius . eps. 
Aniantus. 

Cincs anthiocheni^'''. 
In mililana . civilat 
NatalesciPoIioti^ MAR- 

In craclea Natale 

scorum . felicis. 

lanuari. 
In grecia . Palladi 

Candidiani. 
etalibi poliarti. 

Filoronis. 

It. Candidiani. 

Passamonas . lonas. 

Amonius. Tuppi. 

Protidi . Preconi 

Diaconi . Mosei. 

Lectof. 

In GIVITATE SPOLl f- fiR" 

sio . Uitalis 
Et niilitis octogin 

ta (luatluor. 
In africa Natale 

Ualentini 
In thcra milites 
quinquagintaqual 
Uia flamminia. 
Athoni . Marcia ^ 
Ni . Thioni . Celeri 
ni . et magni 
In sicilia ^ Egeas. 

luliani. 
Et alibi Passio sci 

seneri. 
In alexandria '. 
Saturnini. 
Aduocali . Preco 
xi . Maximi 
RoiTi. Zenonis milr l.k,slbinalaxnnulliamant.cyr.ac. 
an.n,o.,i nico.!. pas scae .uhan« 
vi,-i> I et alibi ..f rtioonli lugduno depob 
stefa,,i epi et alil,i poUa.-li 1 fil''™"'« 
candidi. 

Rich In alexandria iuliani . ! ciriaci . et am- 
monU etalbini.nataleducenH'. iLueauno 

depo.silio . beati slephani epi. 

1 R2. dicenti. 

^x..r;,..r.c.G. luciani(Ub.Aug.T.F. 
iuliani tulliani) etc. aecenli. - H . passio 
iuliani epi. ammonis. Cod. Wissenb. 

IDUS FEBRO. 
In nicomodia passio sci iuliani In alexan 
dria tullianiammoniet alibiNall dicenti 
lugdimo dep beati stelani epi. XVI kl maf Inter amne Tia nammin nl 
valentini et spoliti civl nl vitaliani 
vitalis marciani feliculae 1 iuhani m 
cilicia nl sogari et iuliani in alax basiam 
tonnionis | proli hici i\ cyrion prb 
morsicos hassiani II agathon excrcitus j 
It dionisius ammonius II arbatae ^^ 
arbasi dionisi opi i)auh leviori | orbasi 
plebi dionisi prb amanti in milita civi 
naisOi policti i in heracla nl felicis 
ianuari in gro palladi candidiani et 
alibi I poliari liloronis candidi pas am- 
monis ionas sammoni stoppi | prolidi 
praoconidi nioisei in civi spoli vitalis 
et mil XLUii . l In aff valcntini et mil 
xxiin . via tlammi antliimi marciani 
tioni I cclerini magni iuliani pas sci 
severi in alax saturnini | advoti prae- 
cuni maximi. 111 su/mi h alia numH, v.t fieret armatae. Rich. Home ualentini . et spoli | ti . uitaliani . 
Et in uia anliatina . feliculae . In egea 1 ciui- 
tale . iuliani . martiani . et alibi filoronis . l 
candidiani. 

Excerpta etc. E*. G. Roraae valentini zeno- 
nis vitalis (E'. om.) feliculae mart. raartini 
((i. om.). E'. Romae valentini presbyteri . 
Fpolili vitiiliani iteni valentini episcopi proculi 
euseliii et apoUonii. — (i. ftl'j. Uomae valentini 
episcopi et in via aniealina feliculae vitalis et 
zenonis. Interannis civilate valentini epi. — 
G. Et diabulus retro a doraino recessit. 2. L. ilalianae — 3. G. ammonis ; S. dicendi. XVI KL. MAR. 
In tuscia spoliti civital Natl scorum 

[vitalis 
cyrion et marciani Intcramne via 
flaminia ab urbc romo milia lxmi 
Nal sci vincen In licia Nat scorum gor 5 
mani et iuliani In Alexandria Natl 
scorum basiani tonion moyseos bassi 
on dionisius et ai-imonius arphasi 
Item dionisius eps orus paulus levi 
orus.orfasiusplebius Iteni dionisius eps 10 
Amandus In militana civitate Natl 
sci policti . In heraclea Natlscorn folicis 
ianuari In grecia palladi candecUani 
poliarti pliiloronis candidiani ionas 
passamonas Anuno ni us (5 

topphi protidi . pconi diac moysei 
lectore In civita te spoli sius 
vitalis ct militos Lxxxiiii . In africa . 
Nal valentini In thora milites liiii 
via flaminia atheni marciani 20 

thioni . c^Ierini et magni In sicilia 
ogias iuliani pas sci senori . Iii alexand 
saturnini advocati pr^cuni maximi a. G. spoleto, L.spoleti ; C. om. sanctovum — 
3. L. cyriani ; C. martiani . vitalis; L. marciani . 
valentini ; S. interamna — 4. S. (1. L. miliario ; 
S. Lxmi ; L. Lxni agathon — 5. S. C. L. vincen- 
lii ; C. sanctorum martyrum — 5-7. L. a ger- 
mani orfsanclorumom. — 7. S. tonion 2 m.m. 
antoni, C. tonioni; S. meseos 2 m. cm. mesei, C. 
moseos. L. moyseos — 7-8. S. C. basion, L. bar- 
sion — 8. S. protolici . dionisius . et armonius . 
arpasius, C. dionysii et ermon. arfasii, L. tiio- 
nysius et emonius . arfai<i — O-U. S. om. us(jHe 
ad amandus — 'J. C. dionysii episcopi . paulis. 

— 9. 10. C. leviorii — 10. C. orfa-sii . plebii . 
item dionysii episcopi — 11. C amandei ; L. 
leucorus ; L. om. amandus — 12. L. om. sancM 

— 13-17.C. post ianuari om. usqite ad in civilate 

— 13. S. candidiani — 14. L. poliasti ; S. item 
candidiani — U. 15. S.L. passamonas . ionas . 
amonius (L. ainmonius) — 16 S. teopphi ; L. 
breconi — 16, 17. S. mosei lectoris, L. moyse 
lect. — 17. C. L. spolisio — 18 S. et miliario 
i.xxxnii atheni. C. et militum Lxxxxvnii — 
10. S. Valentin (ni mar 2 m); in thera . miliario 
uni in, C. interamnc militum um, L. in tera 
miliario Lim — 20. L. artheni. — 21. L. tlieoni ; 
S. celeriani ; C. om. et — 22. C. aegias : S. C. 
sereni, C. nddit : martyris. — 23. S. C. L. prae- 
coni. » prius Spohlicl. Uitate — - additttm m. 2. — ^ pvius anthiocin<; — * prius Poliuti — " prius Marceani — " pnus silibia — ' priii* alexandrea. FEBRUARIUS [21] Cod Bern. 

XU- KLMAH- 
ANTIOOIA NATAL- 
Sci losippi cliac. 

Zonoiiis . Apolioni. 
Poobi . Honiani. 
Zosinii . Barale. 
Zocii . prbi . Bnfini 
iNteramnes. Natl 
Sce Agapo uirg 
Et saturnini 
Castulc . Magni 
Luci . Rogati. 
lohannis 
Et alioruni . dnodc 
Uuarciana in spa 
niis . Passio sci 
Loquumras 
In -siria . Anenti. 
Sisti . Poniponii 
Gemolli . Uicto 
ris . Oenerosi. 
It . Uictoris . Geniel 
liani . Culurni 
Castuli >. God. Epteni..etc. 

XV kl mr antioc nl iosippi diac zenonis 
appoUoni phool)i roniani zosinii ba- 
rali zoci | prbrufini inter anine nal sci 
agapis virginis saturnini 1 ca.stolae 
magni iuci rogati iohannis et alioru xii 
arciana | In spanis pa.s locufati in 
siria adventi xysti poniponi gemelUe i 
victoris generosi II vicloris gemelliani 
cutnrni castolae fifi- XIIII 
IN BRITTANIA 

Nata! scorum. 

Fatistiniani 

loiK-ntie 
ul alibi . Plesi 

Dionisi -. Hicrapii. 

Marcialis. 

Nuntlinari . Pessi 

ani . Pauli . Callo 

nis . Honori . locun 

di . Memmi. 

Uincenti . Fruc 

luosi . Prhni. 

Fabiani . Cylici. 
1t. Pauli . Maxinii 
In spaniis . Barcil 

lona . Civitale. 
Passio sci qno quo 
tatis. 
In atrica . Maxinii 
It. UincenU. 
It . Pauli . Honora 
fi . Mari. KL- MAR- 

It. Maximi. It.'' Pauli 

Marcialis. 

Therapi . Marci. 

Marpi . Marcfllini. f. 60^» 

Donati. 
It. Marci . Secundi. 

Magroln . Lucelle 
It. Socundo . SauIi 

Stuporis . Mustici. 

Presentis. II * Secunde. 

Maxinio . lunollo 
ETCumeis. luii. 

Fessinari . Pampili ^ 

Ualentisdiaconi. 

Soleaci «. Pcriidi. 

Thiofili . luliane 

cum vgyptiis Nume 

ro /iv// ' milia. 
Et alil>i . Depositio 

ThoUiradi epi 

Mettis sci simeonis epi liich. In antiochia . iosippi diac . j zenonis . 
inler aninis . scae afrapae uirginis . l iohannis . 
xysli . Et in brixia . fiiustini et lovit j tae . 
insiria . auenti. 

Excerpta etc. (J. 914. eventi. — G. advcnli.— 
R". iosipi (liaconi liionysii presbyteri in Syria 
aventi galli victoris. Cod. Wissenb. 

XV KL- MARCIAS 
Antioeia Nal sci nisippi diac . zeno 
nis appollo ni . poehi romaiii . zo 
simi . harode zocii prbi . rufini . In 
teramnt,* Nal sc»» agapi virg 5 
saturnini castule magni liici rog;di 
iohannis et alioruiu xii . uuarciana 
inspaniis pas sci loquu fas . In syria. 
anenti sixti pompini gcnielli uicluris 
generosi . Ilem uictoris gcmelliani 10 
cotumi castuii. 2.S. C.om.sancti, C. ioseppi — 3.S. paehi.C. 
phoebi. L. foebi — 4 S. parale, C. haradi. L. 
barale ; (',. zosii ; S. rufinc - 5. S. atrapi?. C. L. 
agapae — 7, 8. C. xii martyrum baroinone in 
hispaniis. S. uuarcina in spaniis, L. vuart-iana 
in spania — 8. C. sanctae — ft. L. avanti . xisti ; 
S. panpini — 10. S. om. generosi item victoris 
— 11. C. addit ; ianuarii et depositio sancti 
silvinii. XIIII kl iin' Iii hrittanis nl scoru fausti- 
niani et iuvenliae j lu spa harcilo nl 
cucubatis In camp cumbas nl iuliaiiae | 
et alibi plesi dionisi hierapi marcialis 
nundiani pessiani ] pauli gallonis ho- 
nori iocuudi nieimni vinconli tVuctuosi 
primi 1 tabiani cicili pauli maxiini in 
aff maximi vincenti pauli hono | rati 
inauri II niaximi pauli marcialis terapi 
marci marobi niar [ coltini donati R 
marci secundi macrobi lucellae II se- 
cimdi situli | stupuris mustaci psentis 
secundae maximae iunillae et cum 
eis i ciiii.fissinaripampilivalontisdiac 
seleuci perfidi teofili iuliani | cum 
aegiptiis num v . mil et alibi depos 
totradi epi. Rich. m hispunia . barcelona . 1 cocofalis . lu 
atlrica . niaxinii . ilem sccundae . | sauh . inus- 
taci . presentis . secuudi . inaximae . | lunellae . 
et cum eis. Lnii. 

Exm-pta etc. tJ. 915. in Cumis iulianae 
vir^r _ H^.in Camp.in Cumb.natal. s . uihanae 
virj,'. in Britannia XIIII KL- MAR- 
In brittaniis Natl ricorum taustini 
iouentig et alibi blesi dionisi hierapi 
marcialis nundinari pessiani . pauli 
gallonis honori iocunfli mcmmi 5 
uincenti fructuosi primi cicili fabiant 
pauli maximi In spaniis harcinola 
pas sci quoquo fatis In alVica niaximi 
Item uincenli pauli honorati mari. 
Item maximi Item pauli marcialis 10 
therapi raarci marpi marcellini 
Item marci . danoti secundi marcopi 
lucoUe Itein secunde sauli stupuris 
mustaci psentis socund^ maxiinae 
iunollt^ el ctun eis l iiii Itcm fissinari 15 
panipiiyli Ualentis diac seleuci pfidi 
thiofili iuliani cum ^gyptiis numero 
V et alibi dep thedradi epi. 
[Ite Na tale scae iulianae mar el virginisj ' 

» uncis inclusa add. m. 2. inter liiieas 9 et 10. 

.1 L. iovittae et aloble sidionis; S. plesi; S. 
^'erappi — 4- C. prosiani - 5. S. callonis ; L. 
memini (S. menimi sed alt^-um m2m.)— 7. C. 
maximi . uibani; S. in hispaniis passio, C. in 
hispaniabarcilbma.L.inspaniabarcilona - H.C. 
cucuf"atis-lI.^.theraplii:C. om niarceihm.rf 
eius loco : nicomediae passio s. iulianae virgi- 
nis et miuiyrh: (juae desunt guot/ue in S. L.— 
1-1 C marci . martialis . inarcelli . «lonati; S. 
uiatropi - 13. S. C. L. secuncli ; S. L. stuporis 
— M. S. murtaci; C. oni. maximae — 15. C. 
cum eis ct.un, om. item ; L. fissinmri - 18. S. 
L. v.milia, C. vmillium; S. om. alibi; et 2 m. 
addit : et sce iu"liane virp. ..c»m/« syllata sujn-a l,u. m 2. - M- in Utura m. 2. - htte,or unUmUae m. - ln\ Cod Bern. f. (>7 ' f.(>7" XIU KL- MAK 
IN AKRICA C.IUIT- 
Coiu-ordie - P:is 
seonnii . Donati 
Secundiani 
Aquileia.Crissantiani. 

Eotici. 
It. Concordie . luste 
Alibi . Romuli. 

Saloni.Saluani 
ct alioruni lxxxuii. 

quonun noniina (ts. 

scit. 
el alibi . lanuarii. 
1t. lauuarii . Feliciani 

Donati . (^asl;. 
1t. Donati - 1'icloris 

A^'npe . Douuli-. 

Goddiuis. Dnliui. 

Furlunionis. 

Marceni.QuinUa 

ui . lulie. 
iT.Ianuarii. Criscenti. 
Celosliui . Salur 
nini . Giptonis 
Felicilatis . Dona 
ciani.Uictorio. 
Eiuilie . Bassule 
Siduri.Ebasi. 

Sfcmidi . Felicis. 

Octaviani. 

Fauslinae . Albin^- 

Ucnuslinv 

Rogatiauv . Uic 

toris . Marci. 

el celule . UutuUi. 

Silvaui .Ououili. XIIKL-MAR- 
IN AFRICA . NATL- 

seorum . Rululi. 
Siluani . Classici. 
Se<-undini . Frug 
tuli . Dauiasi. 
In li-rrapi^ . l'auli. 

Mavcialis . Maximi. 
Et alibi . Marcelli. 

M;u-rol)i '. Gemini. 

lUauuli . Silvant; 

Cassici . Fructoli. t. (17- XI KL- MIV 
IN AFRiCA . 1'ublii. 

Marcelli . Uiiiani. 

Diuvcbei . marobi- 
It. lulijnii . Marcelli. 

lulii . Lanip:isi. 

Maiuli . hilii. FEBRUARIUS 
Cod. Eptern . etc. 

iustae et ulibi .u.uul, >alo. «ly ^.^,^,.;, „„„. 

alil,i ianua.-i f«''"'"" '>';'.'^'.''/' ^. ' < „K,r | cellae qu.n- 

tianiiuliaeU i^">""" '••?^f' l" 'tn ..e bassiUae salwi 1 
lelicilatis .lonatiani v,ctu,;,ae ^ ^^' j'"^,,,;,,^, ,euusli- 
ebasi secundi felicis octay.a,,, f j" "^^ ,.,„„,i ,i,vaui 
nae | rogatianae vielons „,a.c, caula. 

covili. !,xxxm m. ,^„. ... E.. ron,o,i ... c^n ..»;™. ^-^^^^ 

scopi. Cod. Wissenb 

Xni KL- MAi;- 
In africa civitate concorde pas scoru 
donati secundi ani Tu a([uileia ci-isau 
liani eutici concordie iuslg rouioli. 
^aloni saluani et alioruni lxxxuu quo s 
riim nomina ds scil el alibi iaiuiari Ite 
ianuari feliciani donati casti Item 
.louati victoris agapt; donatt; j;ud 
dinis . datiui furtinionis Marcelii quin 
tiani iuli^ itcm ianuari criscenti . c^ lo 
lestini saturnini Gypb>nis lelicitntis 
danatiani uicturi^ Fmiliy ba.sulau 
saturi ebasi seeundi iclicis Octauiani 
faustini Rogatiaue Albine uictoris 
marci cetul? Rutnli Siluam et ^uouili 15 2 S concurdia, f.. roncordiae - 3. C. secuii- 
aiani ". pamrbili . - 3 4. L criscentiani, M. 
;;^"cenLn;-a.L.M.salini;a^ 
M ixxMii - 7, 8. onu casti itcni donati - \ C. 
aonatianae - S. ». L. gnndiniae. M. gundnHS 
9 S furtnnionis. G. L. M. iortunionis ; C. n.ar- 

ppUac - lf>- ^- nuii-'^^: ^" ^" "'"■ '^^'"' ^" "^ 
scenti.M.cre.centis-10.11.S.o»K^aele.lini 

11 S C L M. satnrni;L.^ypionis— la. S.M. 
empliae;S. C.L.M. bas.ulae-li.S LM. 
faustinae : S. albinae . venustmae . ropatian.f 
-ll5S. rutili.C.L.rululae XII ki u. Italia civi concordiani rululi silvam clasici secuu- 
m i 1 u tuli <l-nasi lulerrnpis pauli nu.rcml.s maxmn e 
aUbi' marc.lU macrobi ,e.uiui rumuli s.lvanae carsic. 
rn.ctuli 

,„u,i . si.uini . cassici . A.il.i sri ,>,menu . mar.. 

B^t" :"::r — "n ^. U.. ,-u..^iu.i.„i _ N,... 
Inler anmis iiauli. IN af.-ica Nat scorum XII KL" MAR; 
,-utuii Silvani . classici . secundm. 

[fructu 

11 Damasi Inte.Tapis . pauli maximi 
marcelb . mororobi . marcialis. gemuii. 
Runmli Silui.ie . cassici . et fructuli. 

^) S rutili,C.rictuU;C.dasici-3.C.damasi. 
nrion - % 3. L. M. sanetovum publn . luliam - 
n.arobiil. marorobi) iten. i"!'''"'; « 'r'!?^- 
(L. in irapis) etc. (vf. dinn se<j.) - _*.S. U ■ 
cobi,L. marobi. M, marorobi - o. Lromuii. 
C. casici;L.fructuosi; C. «rf./.-r .ianuarn. Kl k. m iu afV pui-li Uiarubi iuliani bareeei 11 iuli.ui umi- 
ceUi I tuli lampasi maiuli iuli. Hich. m aflricu . ,mblii . n.ar \ celli . iullani . b.ra.ei Uen. iulia.n. 
tuUii. t lampasi . maiuli maximiUae. Lel (1i"l'm'- 

Excrpta etc. G. ^5. baru.ci - F. nublii muiuli - (i. n.aiuU (Lab. 
.n.niliil iulii n.arcelli - R^. aput Cyprum nat pnlannae .hdmn n.ar- 
celli etc. (sic) - Be.l.e c.a. S'. in Afnca publn nuuno n etc cn. 1. (. 
n.arubi/rc. tuUii iamuasi iuU victoris coronae - Notk. n>an,U et 
iuliani. XI KL- MAH; 

IN africa . Nat scoru pubiii - '"Haui. 

[niaru 

bi.Itemiuliani baraclioi uiaifcUi. tnlii. 

lampasiniaiuli inlii. 
' lii aupra Un. "'. '^ — - niarobi ri(/(/. '»- '■^- Cod. Bern 

X KL .MARGIAS. 

APUDCIPRUM 

Niitnlo . Potamii. 

Nemesii . Didimi. 
Rome uia appia. 
In cimitorio. 

Calesti.dcposit! 

Gagi . epi 
et alibi . Uictoris. 

corone. 
In gal i">o sardinio natl. act 

eucerii epi et cfr. * . (17'' uniiia-MAR- 

IN AFRIGA CIUI- 
Adromilo xalal. 
scornm . Uiruli. 
locuncli^.Seruuli. 
Sirici . Felicis. 
satiu-nini . SeCudiui '\ 
Furtunati. 
It. locundi ■*. 
Et aliurum . deci 

et octo. 
Er alibi . Uictorini. 

Mappalici . Pusitimi. 

Thedre . Grisi^ini. 

Scipetri '". Secundo 

li . Dinaris . titi. 

Rustici . Tumoli . 

Massedi . lusti. 

Securi 
It. Massedi . Glori 

osi . Akiatoris 
iT.Iusti . Amatoris 

Secunde Gyrici. FEBRUAHIUS 

Cod, Eptern.. etc. 

X k. iTi apud Cipruui iKJtami ULMnrsi.< didimi rome gai epi 
et alibi 1 victoris clu-onanae et alionmi x. Rich. Hnnie . uia appia . in cyini | terin calisti . ilepositio . gagi epi. 
et iililti mcXii \ vis . rorone . et cypi*o . mil;ilc putainii . neniesie. 

Excerpta Hc. H^ Romae tlc. tragi, panteleonti martyris — Notk. 
alibi etc. et aiioruin vitrinti — F. tiypro pulamii pelegii atque lini epi- 
scopi . tenohii presbytevi (el post alia) potamiani meiiie-sei didimi. [231 
Cod Wissenb. 

X Ki/ .MAIICIAS 
Apud . cy hruui . Nal potiamiene. 
uiissis diiUnii Rom^ via appia in cimi 
calosti . depoi^ gagi epi . et alibi 

[uicturis 

coron^ et alionim x. •2, 3. S. C. L. M. cyprum , polaminae misis 
-'t. S. caelesti, L. caUisti. M. calixti ; C. M. gai ; 
L.etalii, M. et alioi-um. Vllll kl .u in aft civi adrumitu nl scoru veruli secundmi 
servoli I sirici felicis saturnini fortunati iocundi et alioru 
xvm el alibi l victurini mappalici pusitimi cnsp.m secun- 
dioli dinaris tili | rustici tumuli massedi mst. secun 
masseri gloriosi altiatoris I iusti amator.s secundae 
sirici. ir.h m a.Vrica as.umito ciuitate. 1 uerili . iocundi . -^eruuli . .irici. 
JS^— t \ furtunati . Item iu.ti . amatoris . secunaae . s.nsi. 

Excerpta etc. U". In AMc. nat. s. secundini pota.ni etc. - Bcdae 
codd. A T. L. servuH iuliani etc. cod. SK etal.orum xs,. VIIII KL- MAUCi 
IN africa Nal scorum ueroli . si-eundi 
ni . seruoli . syrici . felicis iocundi . salur 
nim . furtunati . ot aliorum xvn ei ahbi 
victuriiii mappalici . i^usiti.ni . tedr^ 
crispi.u sci petri secundo li . dinans . rus 
tici titi - tumnli massedi iusti sccun 
Item massocU Gloriosi alciatoris 
llem iusti . amatoris . secund? et smci. ■3 S. sevoli ; C. scirici ; M. iocuni - i. S^ xvi ; 
L XVII et alii. M. xvu et aliorum - o. S. pu- 
stumi. L. M. pussiUmi - 6. L. M. (jnppmi ; C. 
om.sci. L. secundi.petri; 0. ^«c^ndolae - 
7 S. securi . liU ; S. masseli. C. mafled. - 8. S. 
item m.isseti; C. item matredi ; L. massen 
(om. item); C. altiatoris - '.»- L. om. ilem ; 0. 
(tdtlit : iocundi. ' litterae ineUnatm add. m. 2. ed. sardinie .,W..i«cun.-'.— ■-'---""''^-""■^""''"" m f.6S» f. (iS- Cod. Bern. Ulll 
/;////;/ . Cathedrae '^ 

sci pelri apostoli. 

(luaiii sL-dit apud. 

aiitiochiani. 
Niconicdia Natale 

Sc^tecli,^-uii-ginis. 

discipuit? sci pauli. 

apostoii. 
I.N alVica . Natalc 

scoruni . Uictorine 

Nouceri . Palatini 

Donali . Furtune 
Et alioru xxuiiii. 
RoM . Uia lihur 

tina . Ad scni lau 

rentiuni . xatalc 

scc concordiv- 
Sirminm natale 

sci senori. 
Et alioruin lxii 
It . In nicomedia KL- -MAU- 

Euteri.Palatini. 
Uicturin? . Paul^. 
Emerit^ . Anto 
ninv . Datiut^ 
Rogatian^. 
Antigv.Urban^ 
Maxin»,^ . Marin^ 
Matron^. 
Pcr<-gnn<^ . Fiiie 
SecMiidoIc . luMt^ 
CastuK^ . Floivnti 
Uicturie . Mar 
ccllinv . C-astc. 
Donatule - Libo 
sc . Flauie. 
It. Donale . Furtunat^ 
Lucian? . Ami^ f- ^^^ 
Rcginc . Cvriaci 
Galatii . Ualcri. 
GurL'oni. FEBRUARIUS 

Cod. Eptern.,etc 

Vniklmcathedrapctriiuai^o^;;^ 
ronie nl concordiac lu antio n\ galh 
:::::,lis , ntscact<.ch.evirg^.m^; 

scorum victorini euciri P^H^-^^'" /^^ ^ 
natifurtunaeetalioruxxvin. irm n 

s,-enietalioruxvi 1 H mcom enten 
;^latinivictorinacpaulacemcr.taean- 

!onian:e I dativac rogatianac autigae 
urbanaemaximaemarinaejmatronac 

perigrinae miac secundulae m;^lae 
castolae i florcnti victoris marcelhuae 
castae donatolae libosae 1 fiaviac 
dotac rurnatae luciani amicae reg.nae 
ciriaci | galatii valeri gorgiam. UII KL- MAR- 
In ijannoniis .\atl 
scorum . .seneroti. 
Antigoni . Kutnli 
Libii. 
1n asia . Natale. 
pulicarpi epi 
Cum aliis . xii. 
Smirna . Natale 
scoruin . Herotis 
Garphori. 
In africa . Crisconi. 
Zfnonis . Iminan 
dri . Cariniani. 
Arionis . Hippo 
lili . Diodori. 
Menelanti. 
Antbore. 
Et alibi . Petre ® 
Lambesis , Luciani 
Felicis. 
Et alionnii xxxn 
1t . 1n asia . Sinorus. 
Hcruli . Cusconi. 
Menalippi . Zeno 
Sencrtis . Syrici. God. Wissenb. 

VIII KL- MARCIAS UERNUS ORITUU 
Natl sci petri apostoli calhodra 
quam sedit apnd antiocia. Nicome 
dia Nal tecK' uirg discipulg sci pauli 
apo.stoli In africa Nal scornm uictu 5 
rini . nouceri . palatini. donati . fnrtun^ 
et aliorum xxvim . Roina via . tiburlina 
ad scm laurcntinm Nat sc(j concor 
dic. Sy."miuis Nal sci sereni . et aliorum 
LXii Ilcm in nicomedia eutiri palalini to 
uicturin^ paul^ emcret^ Antoninae 
datiue Rogatianc Antit^ urbanae 
inaxinn,' masin^ Matron^ peregri lllu.Miin^ '"" \ ' — Y r^"-5>i 

n^ fili^ secundo l^ iusle castul^ florcnli. 
uicturi^^ marcclling . cast^ tionatul? 
Ubos^ flaviant; Item donate . furtuna 
lucianc Amie Regint^ cyriaci gah! ualcri gurgoni i?/cA. Rome nalalc concordiae. j el natalc 
catl.cdrneaposlolipetri.quam sedit 1 antio- 
chia in nicome.tia . scae teclae uirgi I ms . 
in atTiica uictuiini . Syrmio . sci senen. 1 et 
alioruni i.xxi. 

Excerpta etc. 0. Syrmio raslello etc. i-xxii - 
G. G !)14. alibi i.xi nuirt. iicuteri etc. 2. M. cathetirae — 3. L. M. rescdit — 4.S. C. 
L. M. 0)11. sci — 0. C. Nuccri ; S. paUtini. L. M. 
palali ; L. fortunati. M. fortunatae — 9. S. L. M. 
svrmium, C. syrmia; S. C. seneri — 10. L. M. 
om. item — 11. S. victurini — 12. C. rogatiani; 
S. anticae, C. L. M. antigae — 13. S. C. L. M. 
marinae ; S. L. maronae (S- 2m. em. matronae} 

14. S. iusli — lo C. marcelhni; L. doiiatil- 

lae 16. L. M. liborao; C. flaviani mait.: C. 

fortunali — 17. S. C. amiae, L. M. ainae; 
S. gallacii — 18 G. addii : felicis. VII k. iti lu sirmi sinerotis antigoni 
rutili libn . in asia nl policarpi cpi 
cum alis xii smirni nl scor 1 herotis 
carpofori . in aff crisconi zenonis mi- 
nandri cariniaiii \ arionis ipoUti dio- 
dori menelanti athorae . et alibi petri | 
lambesis luciani fclicis et alioru xxxv. 
In asia sinonis beruli ] cuscumi mc.ia- 
lippi zenonis inertissirici. Hich. In syrmio senerotis . et in asia. l 
heioiis . et cai-pofori . In alTrica . cresconii . 
zenonis. l cmenandi . (hodori . lte(m}inasia . 
sinoris . heruli. 

Excerpta etc. F. in Africa etc. sinori heruU — 
Tr. in Sirmio sineri monachi et martyris — 
R^. maxiiiii in Spaniis. VII KL- MARC.IAS 
IN pannoniis Seneroti Antigoni Rutuli 
libii In asia Nal polica.-pi cpi cuni 
aliis xn Smirna Nat scorum he.-olis 
garpori In africa grisconi zenonis 5 
Iminandri carinia.ii arionis Hip 
politi diuduri menelanti athorv 
petri . lambesis lutiniani feUcis et a 
liorum xxxvi In asia cusconi syno 
rus . beroU /.enon mcnalippi sinc 10 
rolis . Syrici cu sotiis eoru. 3. C. libii . rogatiani — i- C. xn martynbi^ 

— 5. C. M. carpori ; L. grisconii, M. crisconu 

G. S. C. minandri, L. M. iminaiidri ; L. carmiam 

- 7. C. athrorae, L. actore — 8. S. luciani. t. 
lucianae. L. M. luciniani - 9. S. C. M. coscom. 
L. cusconi - 10. C. zenonis - 10, 11. S. sener- 
ti^. V.. sinertis.L. M. sineritis - 11. C. L. M, nt». 
eorum. ' prim NatiUe. Catliedia. p.d. cathedra. - ^ prius tegl^ — =' etu. petri m. 2. FEBRUARIUS [25] RSJ .m* Cod. Bern. 

VI KL- AIAR- 
IN GESAREA 
CAPPADOGIE 

Nalule.sOoruni 

Heroli . Luci. 

Syrgi . Absolonas. 

ROME . in porto 

Natale sre pri 

niitiuH. 
NIC(-)MLD1A 
Iditius . palpctri. 

Luciani . Felicis. 

Orbani . Marte 

Crescentie . Gagi. 

Florentini . Dona 

tule . Rogatule 
It. Donatule. 

Marcelline. 

Ronimadi . Feliciane 

Nine . Flaui. 

lafferi . Tulliani 

In nuUe . Gahis. 

Daciani . lanuari 

Didfli . Sccuri. 

Sellaris . Exuppi. 

Subitan^ . Gemel 

line . luliae. 

Furtunate. 

Pcregrine . Uictu 

rici . Maxenli. 
Gcgoli. 
It. Luciani . Hono 
rati . Flauiani. 
Felicis . Casti. 
Saturi . Felicissi 
mi . Uictoris. 
Marie . lanuarie 
Rufmiani . Fur 
tnnati . Aur^li. 
Rutuli. 
NIGOMEDIA 

natl scoru Luciani. 
prbt . Pelri 
palatini . Euitii. 
Ln egypto . Passio. 
scorum . Uicturi 
ni ^ . Uictoris. 
Niuittv . Nicoibri. - 
Glaudiani . Dios 
cori . Sarapionis. U KL- M.U^- IN AFRIGA 

Donati . lusti. 

Herenei . Pissi. 

neonis ^ . Aurili. 

Rutuli . Primusi *. 

Ingenu(^*. 
Et. aliorum xlu. 
iNgoui^' . Furtuna. 

ti . Pusinni Herenae. 
It. lusti . Grescenti. 

Rogatiam . lanua 

rii^. Luciosti;. 

Cast^. 
It. Furtunat^. 

Paiapilia NaU 

Nestoris. i. iw'' Cod Eptern., etc. 

VI kl. ni.roiTi in [Mirtu nl itauli et pri- 
niitivi . in cessar cappod n\ scorum ] 
heruli luci georgi abiolonis . nicoiti 
luciani editi petri telicis | orbani niar- 
thae crisconinae gagi floreiiti donatilat' 
rogatil? I Ildonaiilaemarcellinaerum- 
madi ieliani nidae flavi | aiTeris atulini 
sanulae cahis diciani ianuari diddi 
securis | sellaris exuppi iubitanae 
gemelianae iuliae fortunatae | pere- 
grini victorici maxenti gegoli It luciani 
honorati flaviani [ folicis casti saturi 
felissimi victoris niariac ianuarine | 
rufiniani rortimati aureli rutuli . nicoih 
nl scorCi luciani prb 1 petri palatini 
aeuiti in aegip pas scorum victorini 
victoris 1 ninivittae nicotbri serapionis. liich. Hoine . pauli . et primitivi . et | in 
nicomeiiiii . luciani [irbi. et alioi-uni . xi.. i ini. 
In aegypto . passio scorum . uirluiini . ui | 
ctoris. nineuitiae '. Et alibi . sci niathiae apli. 

' R>. ninevitae. 

ExcerpUi etc. R-'. nativitas s. iohannis evan- 
gelist-ie urhani sergii in Cesarea et al. — O. in 
Caesarea etc. luci sirici sergi — Bedae coil. S'. 
eracli lucii — Notk. luci ct seri^ii. God. Wissenb. 

VI KL- MAR. 

Ix cesaria cappadocia Nal scof 
heruli luci . syrgi Roma absolonas in 

[por 
to . pi'imitiv^ Nicomedia edilius pal 
petri . luciani felicis orbani marth^ . cres 8 
centiae florentini Rocatul»^* donatule 
Itein donaluli; marcelline nunadi feli 
ciaiu^' ninao Casti iafVeris tuliani . iu 
lie In nullt^ gahis Exuppi duciaiii flaui 
ani ianuari securis diddi . sellaris subi lo 
tane gemelliane peregrin»^ Uicturit; 
maxenti gegoli iuiit^' Item luciani . lio 
norati . flauiani fehcis saturi felicissimi 
uicturis ianuarie rufiniani furlunati . 
auriti rutuli Nicomedia Nalscoruni. lu 15 
ci;ini prl)ri petri palatini aeuiiii In t^ 
gypio pas scoruni uictorini uictoris 
Ni uittae nicofori claudiani sarapionis 
dioscori. 2. C. iMiiio.-Natalis malthiae apostoli — 3. S. 
hieroli ; S. absalonis, C. absolona.---. L, absola- 
nas, M. absalonas — i, 5. C. editii . palphetri — 
5. S. C. L. urbani ; S. mathe (3 m. niathaei apo- 
sloli : et in margine eadnn m.: Iste esl matliias 
ab apostolis sorte elt-ctus apostolus loco de 
quo prevaricatus est iudas) — 5, G. S. criscen- 
tiae, C. L. M. crescentiae — G. C tlorentinae ; 
S. C. L. M. rogatulae — 7. S. rununadi. C. ram- 
modi — 8. S. nune ; S. C. M. tulliani — S, it. C. 
iuliani . iuliae - 9. S. C. L. M. innulae ; S. gahis. 
ienuari . exhuppi ; S. C. L. M. daciaiii — 1 1 . L. 
M. gemilianao ; S. C. L. M. lortimatae . pere- 
grinao ; S. C. victurici, L. M. victorici — 1'2. S. 
C. L. M. gegoli ; L. M. om. item. — U. S. C. L. 
M. mariae . ianuariae : S. fiirtinati — 15. S. au- 
relii . rutili — l~h H5. C. rutuli . fauslini . nico- 
media natalis sanctorun\ marlyrum oceani 
presbyteri etc. — Hi. S. om. petri ; S. palitini. 
aeviti, L. M. evitiae — 18. S. L. nivictae, C. ni- 
vititae, M. nivistae ; C. L. M. serapionis. V kl nu" In aff nl donati iusti hirenei 
pisinionis auruli | rutuli primasi inge- 
nulae ei aliorvmi xlv et alihi ingoiiae | 
fortunati pissini hirenei iusti criscenti 
r.wocati ianuariae | luciosae casiae 
tbrlnnati pampil NI sci nesitoris. 

i?ic/i. In alTrica . iusti. heienei. 1 et xt.v. 
donati . piscinioms . uurili. rutuli . et | sdiorum. 
X . pampliilia . nutale nistoris '. 

i K'. ncstoris. 

Excerpta etc. G 1115. in Afri<-a calisti hirenei 
_ S' nesloris et casti - R»- in Afric. nat.ss. 
donati iusli felicis victuris - C \ni. ingenune 
cum aliis xlii. V KL- MAR- 

l\ afreca Nal scorum donati iusti . ru 
tuli . herenei pisionis Aurili primusi 
ingenu^ et aliorum xlv. et alibi . Ingone 
furtunati pusiimi hi-renn? Iteni iusli . 
crescenti rogaciani ianuari^' luciosi.- 
Ilem furtunati pamphylia Nal scoru 
ncstoris et castae. 

% 3. S. C. rutili - 3. M. durili - 1 M. Et al- 
bingonae - ■'». C. herenei. L. herenni — «. C. 
logati - 7. S. pampilia - S. S. 2 m. em. casli ; 
C. oddii.claudiani. * corr. Uictorini — * pritts Nocofori - '' i"-fua nionis . * con: Primosi. IV [26] Cod. Bern f.69= lUl - KL- MAR- 

Natalc stiorum 

AU'xamln . Ncsto 

ris. lusti .Tlico 

nis . Eppiouis. 

Douatiui . Anipli 

ati . lugenui. 

Ejtion . Antlii 
Furtunati. 
Et atiorum . xxui. 
t\ aloxanttria. 
Felicis. 111 . Klv MAH- 
NATA1.E.ALEXAN 

riri. 
1n tesalonica . An 
tiogxi^ui >. Ahundauti. 
Ticiani . Magari. 
Scucriani . Gaiaui. 
Furtunionis . lanuaxi. 
IN AERIC.A Diouisi. ^ 

ETalioruni xxiin. 
IN CIUITATE SMYH. 
na asic . Natale sco 
ru . seniiliani. 
Datiani . Leandri. r. tw' PRID KL* MAH- 

Natatc seorum 
Cfteris . Pupilli. 
Serapiouis . Uisli. 
Claudiani . Ttieofi 
li . IJictorini. 
Saturniui . Epoli. 
Euthecie . Astutc 
Mustite . Alcxanari. 
Uicturi' .Secundil 
le . et atibi . Nico 
pori . Diodori. 
Papie . Macliariv 
Felicis . OaKi. 
Eunuculi . lanuari. 
Quiutiani . Mausu 
eli .Hcrmetis. 
Gitliei . Donati. 
ENnucuIi . Seruilit^. 
Uenerii,' . Basillt^. 
// seniHute*. 
It Ueneri»; . lanuariti. 
Stercole . Siluani. 
Mannirrt^^^.Rii^iiH'- FEBRUAHlfS 
Cod.Eptern.,etc. 

1 donativi an.phat. n.^eMUi tp.o 
alior.-. 1 XXX.. in alax fel.cs. _ ^jT^T:^-^'^^^'^^'^- Cod. Wissenb. 

1111 ICL- MAR- 
Nal scorum alexandri nesloris theonis 
Gpion iusti . Donatiui ampliati ingonui 
enion anti furtunati.et ahorum xxvi.ln 
^exandria iehcis cu sotiis eorfl. 5 ,■., j.j;v - F in Africa 

,„i,i, L „3. in Ai«anrtr," -^- ^- "^«;„^^,^ ,,, ,„„,ti - W.ab. 
G 914-. felK-is cum aln* >■>'"' 
theonis opionis. 3 S iugenii- *. l..fiMoni.M.itemepyon: 
L.M.anthi-^S.C.L.M.sociissu.s. liani datiani leandri. leaniiri. 

liaui v\bundanlu - r\ . in ' 
rtlmnd. lUKLMAR- 

In Ihessalonica Nal .<-orum alexand:-i 
antioguni Abundanti . titiani . niatiar. 
seucriani . gaiani furtunionis lannan 
In africa dionisi et aliorum xxu. . In nni- fi 

jtatc 

smyrna . asiae Na! scorum ser.iiliani 

daciani teandri. 3S.anthio?um,C.authi.nmiL.M.:mtino. 

^ f xxxun,S. xxnii. L. M. xxm- 
r7:s:;e:«ac;ni.ieandri-7.C.„... 

menelampi. ma.i.iintae rulun.ae. PRID- KL- MARCI- 
Nal scorum caeleris pulli gagi se.-a 
pionis iusti opoU clauclian. tl.eog 
uiclurini Saturnini euthec? a.tat? 
::;;!:til, alexandri uicturi sec.md,Jae 
Nicopori diudori . pap.V "'■■'^'■'"^^ 
felicis eunuculi seru.l.? ueue.ie l.a 
Xo Item .seruili, Item uener.ae 
ianuarit; slercul^ 
ruf.nae. siluiani ...ani.-r? Rich m alexan.lrii. . celeri. ,>u I piHi . «Tapionis . iusli . et cl«„lii. 
the^piiii uict" 1 .ini . e„„oli .^stutae . n,i.ilac . alexand,n . u.c.or.. 

ErcerptaeU. Ci »15. et clandU macbavii - G. 9U. celeri^ publii 
cla^S macharii .a,i ru.i,,i iu.U - G. Tr. ,aiac Uu. .agae) mfi^^^^^^ 

_ W. ,„ Alev,mdri„ fc^.gi .erapion,. ,u.., .erv.han, e al. - Bedae^ 

Flor. cod. S'. .Mcxandria vicluri,>i secundellae - co,l. A. ,n Alexan 

dria dionysi claudiani tlieophili. ,.S.aL.pupim;C.M.,ai-3.Uiu^ioH;; 
M. ln.tiopoh,C.opoti;S.thyopUi.Uth 

™, ili - 4 0. euliciae. L. M. euthecan-xe , ^ au 

Ce.aL.M.a.tulae-^M^— -^ 

victori. M. victori. - 6. C mcofmi ' 

U M. euuueuli . ianuari . TTTj^^^k "er 
L.M.q«intini).uian.uetj.herme^ 

mentis) .gilthei (C. gUte.. L. .^^f '^Jj^J, ^. ,er 
aonati.eunu.>^(aeum.^UN^^^^^^^ 

8. C.itemvenenaeo/». - •'■^- .^^^^e : C 
i,.amyrrc. M. man.uTac- - U'. ». 
uddit : leandri > e supra lineam "i ;>. i(( .m. .\ntini.'eni — * pritis Diunisi - a emendatum Uictori - * tilta-ae incUnatae m. 2. - '" f^ Mannirra . MARTIUS Cod. Bern. 

MENSIS MAll 

fUUS HABET 
DIES XXXI 
KL- MAR- LAE 
TANIAS liSDI 
CENDAS. 
NATAL- SCORU- 
IN AFRlGA.Leonis 
inarlyvis . Donati. 
HaljUiulanli . AtU-asti. 
Carisi.Nicetori. 
Donatcllf^ 
Et alioruni uiiii. 
IN AFRIGA 
Atriani . Uicturi. 
Seciuidillt,'. 
MASSILL\ Ilernie 
tis. Gitfci . Fuli 
cis . Eimuci:uli. 
lanuarii . cu aliis 
xxuii. 
ANDECAUIS. 

depos sci albini epi. UI- NON- MAR- 
Herolii . Gorgii. 
Absoloni. 
INCESAREA. 

cappadocie . Lucii. 
epi . Primitivi. 
IN PORTO UOMN. 

In cimiterio. 
It . Primtiui . Pali. 
Secundolae ^ . lanuari^ U NON- MAR- 
Felicis . Lucioli. 
lusti . Furtunati. 
Marcie . Hicrolis. 
Antigoni . Ianuai'ii. 
Tuteile . Gabiaiii 
guiri . lulii . Mari 

ni . It. Felicis. 
Floriani . Donati. 
Furtuni . Helbia 

ni . Gagi . Paule 
Gaiosc . Galle. 
IN AFRICA . Gaiule 
Felicis . ct deposil 

reliciuoru . Emcteri. 
Geledoni.lT. Felicis. 
Sabiniani . Calogori. 
iT.Emeteri.lT.Celcdom. 
iT.Iulii.Felicis. Mari 
Ni.Donate . Nicefori 
Cai-issimi . CUuidiani. 
Papiae . Luciole. 
It. Fclicis. Sabiani. 
lunul^ . Focii . Asteri. 
Georgii . Sisinni. 
Baselei-. Artila.^. Ysici. 
Gyrici . Eutici. 
Gorgoni . Antoni 
Frunimi . Asclipi. 
Gasti . Soli. Cod. Eptern.. etc. 

Martius dies XXXI 

Klmaf in aff nl scof leonis donali habundi adrasli 
carissi nicefori donatillae et aliof vuii. In aft adriani 
viciori secuntlillae massil hermetis gillei felicis enuculi 
ianuari et aliof xxiiu . andicavis depos all)ini epi. Cod. Wissenb. 

KLMAHCIASLETANLVSIN 

DICENDAS MAR- HABET 

DIES XXXI LU- XXX. 

KL M.VR- Nal scorum leonis donati ha 

i)undanti . adrasti carasi nicofori 

donatclle et aliorum vim In africa . 

I atri 
ani uicturi secundille Massilia iu-rmitis 
gitthci fclicis eunuculi ianuari cuma 
liis xxni! . Audigauis civitate dep sci al 
bani ^ epi. 10 Rich. In annc-a.leoms.donatic« | furluni • el donalillae . abun- 
danti . massi | lia . ermeti = . githe. . cum alii.s xx.nn , ande l ^v,s . 
deposiUo . albini epi. 

I R>. foituni — = H*. hermetis. 

Exeerpta etc. G. G91o. leonis martyris donalivrie - E'. «■ P-'^io 
leo^rmaH. - 0. in Africa nat. ss. mariani viclori etc. Mass.ha etc. 

guthei. . ■ 

VI n m heioli georgi absoloni cessar capOd luci epi pri- 
mitivi 1 roiii secundulae ianuariae. 

Rick In caesnrea . capadocia .lu 1 cii epi . et rome primiUui . erolii. 

georgli . I absaloni . secundulae . lanuani. 

. , p QlT .,l,,alonis - fi. Romae luoi episcopi pauli 
Excerpta etc. G 91.). .,l.^aioms „ri,nit,vi rtc. ianuam 

georgii ianuariae absalon, pr.man.e^-R H me^^^^^^^ 

i„™i ba^'-,;- ;f-^'l^- VrU, ronlano i„ coem . pauii nH. 
L— re;fnu:;;ia:tir,in„m''-O.Rhab.i„por,uro,„anopau„. 

secundulae . ianuarii (Rhab . iajiuanae). 

r7T7-^^,;,;:r;7feUcis casti lucioli iusti lu.'lnnah el 
ii^;';rlciaeherotis,,uiri..i.au..doi.^^ 

SS^irf:E:.£n:c£;:i,.oterin 

SS^i^u;:^^Salt,!:i|isiciciricieu.ici,or,oui 
antoiufruiiimiasclipicastisoli. » albini corr. 

3. S. (initio 2 m. : cinomann sci siviardi epi 
et cfessoris). leonisi. L.leoni m.. M. V. leoninl. 
- 4. S. carissi, C. carisii. - 5. C. vnu mart. - 
5 6 S. C. adriani. — C V. viclori; S. masilui ; 
S. C. L. M. V. hermeUs. — 7. M. githei; 
s" felici; L. enucculi. M. ennoculi. — 8. C. 
xxxuu; S. C. L. andegavis, M. V. andecavis. — 
8 «I. L. M. V. albini. — 9. C. addit : ct confes- 
soris; S. addit : et indininse davigilisi (2 m. 
romae leonis pp.)- 

I VI NONAS MAR- 

' lorgi herolii al)soloni In cesari^' . cap 

padoci? luci; epi priniitiui secundolae 

ianuarie. « ■ .: M\c\s 1 casti . furlunati . el aliorum 

.,."ti^^s.r::;«"-- 

quiri. Ui I. 

Brrs!:i:An^;^U>o..io,ae,. ^2 S. Nat.sanctorum.L. V.nat.; S. bero u.(.. 
heruli; S. L. M. V. cesarea. - 3. S. C L. V. 
lucii. M. luciae epi; V. secundulae. - 4. !>■ 
pauli . ianuariao ; C. grf rf.i ; luciosae. 

VNON- MARCIAS 
Felicis lucioli iusti furtmiati marci»; 
hierotis antigoni ianuari tutell^ 
Kabiani quiri iuli nuirini Item fel.cis 
floriani donali furtuni hellMam . gagi 5 
paul^^ gaios.^ gulle In africa ga.ole 
, felicis et dep reliquorum mnetcn celle- 
I [doiu 

Item fchcis sauiniani Galogori . Item 
emeteri iteni c^-ledoni felicis Item ml^ 
felicismarini donat^ nicorori canssimi lO 
claudiani papie luciolv^ sabiaiu lunulae 
astcri focii georgi isici sisinm casti, 

soli artilasantoni cyrici eutici gorgoni 
iischpi frunimi, 

2. S. furlunatte. L. M. V. foriunati ; C. mar- 
tiani - :i. S. herontis. V. ieroli.- ; S. tut.Uae - 

S.W-V.quirici.-5.L.M.V.nom^^^^^ 
L M V. ioriuni; M. gaii. - 6. C. ga.osae . (.mI- 
I;.ae.ganae.lupicini.-7.C..».et;C.^e^^^^^ 

ritae; S. celedoni. C. celhdom. - S- ^- galpon. 
-9.S. e,neriti. L.M.V.emelen.fehcis;C 

ilen. felicis. ilem ccaeleaoni; M. ceUedom, 
ri«haeC.L.V.iua-lO.C.,m.ifon.Mnyco- 

^,^*raari.simi.-l..S».C..^^^ 

nianae, L. saliani ; C .unolae. - 2. L astn, 
nho;ii.L.socii;S.sici;Vsinm.:S_b^.lh. 

n L.iii«„ii - V-i. S. fol : C. artiUu. L. M. V. 
;J^S-U.S.asdippi,C.asclipii.ft:unin,ii. 

M "clepii,I..ascilipi.fmnu,ni;C. arfA<.- 
zoslmi. ' dolae i»i litura m , 2. — - prius Basilei. [281 Cod. Bern llll NUN- MAU- 
NATAL. MAUTV. 

D.(:G.oru. 
UOME Is cimi 

terio . Calesti. 
UIA Appia . dopos 
f 70c lulii epi . et alionnn 

xxL-ii'etiilibi///roti^ 
Arcliiles . Palatini 
lii niaremersi . Asteri. 
Orani . Sisimii . Fiiippi- 
Herifeli . Tipeciri. 
Grogorii . Baselii. 
Eulici . Uicturini. 
Pecculi . Quireiiui. 
iT^.Eutici . Honorati. 
Asclipiades . Sisinni. 
Pauli . Lucii . Furtuni. 
It . Lucii . Gaios^. 
Felicis . Poluiani. 
(lagi . luli . Uustici. 
Mari . Floriani. 
Donati . Hilariani *. 
Furtunati.lT.G^i^ 
Pylici . Anlonino. 
Pruuinii . AscHpiaiios. 
Fiu-tunionis . Casti. 
It . Furtunionis . Forli. 
cl alioru sumoro 

f. 70J Nicomedia . Andnaui. 

C.ualiisNiunero xxxm. UI NON- MAH- 
IN AFKICA. Adriani. 
EuuoU 

Axtiochia . pas sci foct,>. 
LN AFUK:A . PETUI. 
Uustici . Horipimaris. 
Palatini . et ulioru i;ini. 
Antioci . Uictoris. 
It. Adriani . Pamphipili. 
Eusol)ii .Palaniarti '■ 
Marci . It. Eusebii. 
Antiochia . sirit^ 
Saturuiui . lusli. 
Carialonis . Potri. 
iT.Saturnini . ot alibi 
Martini . Marci. 
Et alioru xii. 
Bari)alabeae. MAUTIUS 
Cod. Eptern., etc. 

,„I,n.rom.nartyrx.Uromiuliopieta^^^ 
Hbi fali 1 ancilaipalatini ast.n-. unm..^^^ 

nii tipocini ,ri,ori ^-l'' ^**;^; jj^^i^i^ i fc)rtuni iuci 
outoci lK)norati | asdopmd.s .... pa^ . 

gagiorae ielicis 1 polv.an. gag. '" * ^ J, - ■ fr,,i,u 

Luati hilariani 1 ^^^^^^^' ^Znt\£^ "'^^^"" 
asclepiadis ru.-tunonis | casti forti et alioium 

andriani cQ alis xxiu. Rich Kom.inrymiterio.calisti. | iulii epi . et nat^b octingento- 
,.um tu tym(ml . et .lil.i roti . .■uclai. palatini . Nicomed.a.andrean.. ,rpta ftc. H^. NiromeJi;. passio s. adriani cum sociis suis - 
cml.S'. Uom.in <yniitl.ciio via appiadepositio mln epi et alio- Excet' 

HfdaeCOtl.a-. Muiu.iii 'j'" «^ - • ,„l r nrcnt 

i-um XXVI - cod. V nat. marlynui. octopinta deccui - cod. L. ncccx. Cod. Wissenb. 

nil NON- MAR- 
Nat niartyrum ucccrum . Rom^ deposg 
iuli epi roti ot alio.-um xxi:n archilai. 

[Kagi. 
palatiui iu mari mersi Astcri urani 
sisinni pauli pliilii^pi horifoH . basili cipe h 
ciri givgori outici uicturiui pocculli . qui 
rini mari honorati Asclipiadis sisinni. 
lclicis luci gaiose furtuni . Ito.u luci 
peluiani rustici floriani . donati . hota 
i-iani . furtunati Item gagi pylici u. 
antonini . fruniini asclipiadis furtu 
iiionis casti fortii ct aliorum nuiue.-o 
xui Nicomedia pas scorum adriani cum 
aliis numerum xxxui. 
[et Iransitus ilomni clu-otBango archiepo.] » 45 > unci8inclusam.2, 

± C. ucccc — 3. C. xxxvnn ; C. archelai.M. ai- 
cyllai.L. V. aicillai; M. gaii. — 5.S. helifeli.L. 
liierifeli. — 5, (i. S. basiliti . perici, C. lepireci. — 
(i. C. victuri. victni-ini; rfemde o»n. pecculli. 
(luirini;S. pecviUi. L. pecculi. — 7. G. :isclcpi- 
diani. M. asclepiadis.- 8. L. M. V. lucis . iiaiorc: 
C. lV.itunati; L. M. V. fortuni. - 9, 10. M. hyla- 

riani. — U). C. item fortunati, L. M. V. foitu- 

nati . cagi (M. caii); L. pylyci. - 11. C. anlnni . 

fioninii. L. V. frunini: L.M. V. asclepiadis. - 

11, \-l. C. L. M. V. fortunionis. — Vl. C. mx. 

nmnero. - \X G. xviui; L. M. V. s.incli. - 14. 

S. C. om. numerum. L. M. V. nuuu-ro. - ir. 

Dmi» inclusd liohis W. III h ili In gro adriani euuoli antioc pas sci focatis . in alT 
petri ! rustici lieribi maris palatini et aliof vuii. U antioc 
victoris 1 an-iani pampili ousel)i antioc syriae saturmm 
iusti cari l altonis petri saturnini alibi marlini marci et 
aliof nuiTi l xxii barba labeae. Hich. In atlrica . eoboli . petri . fo ! ce . martiris . uictoris . eusehii. 
dlibi satumini . 1 marci . mai'Uni. 

Excerpta etc. G '.Jl5. euboli — Notk. in Antiochia saturnini casti 
syriae — F. alibi etc. l.arhalabJi el :>linnini vnn mart. III NON- MAR- 

lu afreca Adriani euuoli eiisebi 
Antiocia pas sci foce In afreca 
pctri eusebi rustici heribimar.s 
palatini ol aliorum vin. . Anlhioci 8 
uictoris adriani pampbili pala 
marli . In antiocia saturuini . luar 
tini . potri . chariotonis satur 
nini . martii ot aliorum xii ot har 
ba labi^ 

-2. y. C. evoh. V. cuvoli. - 3. 4. G. sancU.e 
focae; deinde om.\n atVica petri eusebi. - *■ • 
heribimaris. C. herehi . inaris, L. M. V. henm . 
maris. - 5. S. eusebi . pla<^idini et ahorum 
vnn, C. vnn marl. ; S. antiocia. L. M. V. In anho- 
chia. — f). L. M.V. vicoris. adnadi. — »>. '-j 
pala marthi itcm eusebii, C. palati . maiti . 
7. L. V. o,n. in antiocbia; S. L. M. V. saturinnK 
iusti. .'^yriae . saturnini(L. V. saturm). lusu. 
7. S. L. M. V. om. martini; C. saturmni^ lusn- 
lucosae . siriae . saturnini . marlmi. ^. - . ^^- 
M.V.cbariatonis. C. cariaUioms - S. S. U 
.aturnini; L. sathyri. V. sathiri.-9. L. maKU. 
V. marci; C. xn martyrum. » xxuu etn. videtur ex xxui — •' F, ut ndetur, ahrasun. — ' h. »ifi«ii -i — * y/iiHs Helariani — ^ 2»^"» ^'^V* — ' "'^' '"• ^" Cod. Bern. 

PHiD- NON- MAR- 
Nir.OMKDIA 

Uidoris . et Ui(-iorini. 

Qnip trieiiniu in pse 

culionc apud appifi 

civitatO bittanie 

exhibiti cu claudia 

no etbassa. uxorc ei 

qui ex laicis tenli,/ 

atq;tornicntis ' adflic 

ti et retrusiin car 

cereibiclem uitae 

suae cursum inplc 

uorunt . et alibi 
Neocbei)oli . Paple. 
Alexandri. 
IN AFRICA . Diodori. 

Claudiani Perpe 

tu^' . Felicitatis . II. daudiam 
locundi . Curisi . wercuri^ 
NICOMEDIA. 
Saturnini . Gassi. 
Uictoris . Cu aliis 

duob. Papie 
Nicefori. 
IN ITALIAfda» 
///fauoiiiv- Uicturini. 
lanuli . Siiuani. 

et pmi^ 
IT- IN AFRICA. 
Satiri . Saturnini. 
1'a'uocati . plafagoni. 
nWLIE- Petruni. 
Diodori . Nicofori. 
Cliaristi-,* et niettis domn^chrode 
gangus archi Eps obiit * 

NON- MAR- 
IN AFRICA. 

Satiri . Reuocati. 

locundi Saturnini. 

Alibi ^. Seruani. 

Rogati . Eroi. 
Et uicturinae. 
ANTIOCHIA 

Leoci . Taxis. 

Nistoris . Equini. 
. Saturi^.Saturnini. 

Reuocati . Secundoli '. 

Italici. 
INMUHITAN- 

Ciuitate . Turpitano. 
ru passio scorum. 

P^/7/erpetuae. 

Et felicitatis. 
IN TRACIA. 

Dandt,^ " . Lenuc^ 

Sfcundi . Arlaxi. 

Quinti . Nistoris. 
iT.Secundi . Scrri. 

Ocatus . It. Dande. 
IN AFRICA . Saturi. 

Siluani . Rogati. 
et'"Manili" MARTIUS 

God. Eptern., etc. 

Pridie n lii nicoili victoris victorini claudiani bassae et 
alibi nicapoli papao alexandri | In aff diodori claudiani 
carisi mercori il claudiani perpetue | felicitatis iocundi 
nicoin saturni carsi victoris papiiu ' nicefori plamfagoni 
victorini ianuli silvani | et permiae il in aff alibi saliri 
rcvocati If plamfagoni II ali? | pefrini diodori nicofori 
charisti. ' iiapiaB-viclorini in margine, manu primn. [29 1 God. Wissenb. Rich. In nicoinetlia . uidurini . et . | in pamphilia uictoris. Et iilibi - 
papiae . alexan I dri . affrica . saturi . saturnini . rouocatae '. 

' R'. Kevncatae. 

Excerpta etc. F. Afrira etc. revocatae cassi necepoli papie.diodori 
philapliariae.— R^ in Niconifiiia natal. victoris iocundi saturnini . 
natal . claudi.— Bedae-FIori codd. C.V. .Mcomedia etc. (quemadmodum 
in cod. lieni.) apud Apami;im civitaleiii Bithiniae elc. usque nd imple- 
verunt. — Notk. in Italia villa Fagoniae etc. quemudmodum in Bent. Nonas m in aff satitri revocati iocundi saturnini alibi sil- 
vani rogati eroii victorinae 1 antioc leocis taxis nistoris 
cquini satiri salurnini revocati 1 secundoli italici in niau- 
rita civT turbitanof pas scaru perpetu? l et felicilatis in 
tracia dandao lonucae secundi antaxi quinti ] iiistoris 
secundi serri occatis U dandae In aft satiri silvani rogati 
manili. PRID- NON- MAR- 

Nicomedia uictoris uicturini 
ct neochopoli papi^ Alexandri 
diodori daudiani carisi mercuri 
Item claudiaui pcrpotu^ felicita B 
tis. iocundi Nicomedia saturni 
cassi uictoris cum aliis duobus 
papie nicefori In italia fila fago 
ni§ uicturin^ hianuli siluani 
per mi^ Itcm sattiri satumini io 
reuocati plamfagonii Italiae 
petroni diodori Nigori et carisli. 2. V. om. nicomedia. — L. M. V. victuri. — 3. 
S. neodepoli, C. neocepoli. L. M. V. neocepuli. 
— 4. C. om. mercuri fc. nt/ c. xfq.t — .5. C. clau- 
diani . niercuri . perpetuae; L. M. V. um. item 
claudiani. — 6. S. salurnini ; C. L. V. om, nico- 
media ; L. M. V. sjiturnini. — 7.S. casi, L. M. V. 
carsi: L. V. om. quae sequuntur usque ad 
papiae; C. ii martyrihus. — 8. S. nicifori, C. 
nicophori. — 8, 9. S. filagoniae, L. fdatagoniae. 
M. filathaponiae, V. lilasaconiae. — 9. S. C. vic- 
toiiiii. L. M. V. victurini; S. eannuli. L. M. V. 
ianuli. — 10. S. permiae et ; S. C. saturi, L. M.V. 
OM». item,M.satIiiri,V.satiri.— ll.S.pampagoni, 
C. planfagoni. L. plamfagioni. V. plamphagoni; 
L. V. om. italiae. — 12. V.praetoni; S. nichori; 
addit : et cessionis ot inventio scor martyrum 
crispini . ef crispiniani ; C. addit : donati . 
vihiani ; V. addH : In af. satlyri (tranxposita ah 
initio laterculi diei seq.). HicU. Iii mauriUinia . secuudi . satu | ri saturnini ■ P«';P«tuae . et 
felicitatis . In affri | ca. saturi . reuocat^- . locundi .Antiochia.Ieoc. . 
equi I ne. 

i R'. loci. 

Excerpta etc. 915. in Cartagine perpetuae et relicilatis . in Mauri- 
tardaseTundi sa.uri . in Africa secundi . Antioch.a leocj equinae. - 
nMauritania.ancU.um pe.petuae et fehatahs dande lenuce s. • 
V vn^it-ati manili heati secunduli satumim. - 0. Atnca passio pe - 
petua: aleHcitutis satyri. - Xotk. in Thracia dandae eunicae secundi 
sei-gii optati. NON.AS MAR- 

In africa satiri reuocati iocun 
di . saturnini seruani rogati 
eroii et uicturin? In antiocia leoci 
satiri taxis nistoris equini sa 8 

iurnini . Revocuti sccundoli Ilali 
ci . In mauretania ciuitate turbi 
tanorum . pass scarum perpetu^ 
felicitatis In tracia dandi leonu 
ce * secundi Artaxi quinti nistoris lo 
equini saturnini rcuocati secundi 
serri ocatus . Ilem dande In afreca 
ferri siluani rogati et maniij. 

* ce etanidae. 

2. S. saturi, L. satyri, M. sathiri ; V. om. i. a. s. 
(vide ad finem laterculi praee.) — y.L.M. \.om. 
-saturnini:S.servaniepi.— *.S.o»j.eroli,C.crocii. 
L. M. V. eroi ; S. victorini, C. om. el viclurinae : 
S. C. leuci. — 5. S. saturi ; S. nestori. L. M. V. 
nesloris. — 0. C. secundili. — 7, S. C. tuhitano- 
,.i,ni. — S. S. G. scorum : S. felicitatis ct perpe- 
tuae, M. pei-peluac et. — 9. S. trachla, C. L. 
thracia; S. C. L. dandae. M. V. d:i.uie. — 0, 10. 
S. L. M. V. leunucac. C. leunuculae. — 10-12. 
S. secundi. item secundi.arUixi -servi.quinti. 
eccatus . nistoris; C. secundi . nestori.s . artaxi . 
quinti . ite.n secundi . serri . occatis; L. M. \ . 
sutuiidae (M. V. sucundae) . artaxl . qulnti . 
nestoris . secundi . ferri {M. V. serri) . occatus. - 
12. S. C. L. africa. — 13. S. C. L. M. V. sauri 
(loeo ferrij, C. om. et ;- . ,,:>_* et metUs etc. add. m. -^. - " ed. abibi ; «mnua 1 foman Ahbi — 
» pnus turmentis - « litterae incUnatae »,. 3. - » ^la '» '''""« "^ * ^. j _ lo et add.w. 2. - " priun Manuli. 

^ ,.n«* Satiri - ^ o mp^a lin. m. 2 ; prius i. - " P- "»• vtdetur ex K - ^ em. tx i f.71-' [30] 

Cod. Bern. 

XJin . ID MAR- 
NICOMEDTA 

Quirilli opi. 
ETcapitulini- 
IN AFUICA. 
Roj^Mti . Fclicis. 
It. Hogati.Beromi?. 
Ercnie . FcHcilatis. 
Orbani . Et cerilli epi. 
Siluani . Manili. UII. ID MAR- 
IN ARMINIA. 
Minore. 

» Natl sci Sebastiani 
utnuliirinumoro.LX. 
(luoru gesta liabciil 

IN AFRIGA . luliani 

Et sici . Cyrilli. 

Fclicis . Piiilippi- 

Gede . Cesis . Cendei. 

Mariani . Rogati. 

Conccssi. MARTIUS 
Cod. Eptern.,etc. 

cyrilli silvani epi. . ■ -, iii pni eUapitulini.Inaftnca. 
rogatae . felicis 1 .tem rogat? . locunui 

vani.-F-inAfnca.^cynn.ep.^^^^^^^^^^ 

metl. cyriUi episcopi Antmum c.v.t. pas. o s ^ ^^ ^^^^^^ ,„ 

;:;e«JM7).-0.Xicomedias-^J^^^^^^^^^ 

Africa rogati berae hermae febc.tat.s. Cod. Wissenb. 

Vni IDUS MAR- 
Iii Nicoinodia tiuintili epi et capitu ItO Ul. ID- MAIV 
INNICEA.GORGO. 

Palatini . Finni. 
IN ANTIOUHIA. 
Agape uirginis. 
ET.uiariane . Smirne. 
Piiionis. 
IN PEKSIDA. 

Marlynim . xui://* 
NI(:t)MEDlA. 

Palatini . Firmiani. 
Et. rustici. 
ALEXANDRIA. 
Eradi . /o^^imi. 
iVLEXANDKlA. 
Gaipem. lini In africa rogali felicis 
rogati berome acremi/// feli 
//// orbani cyrilU epi //// 
et manili 

l. 4-6 muttae liUerae eranidae. % S. quintuli. G. quintilli. — 3. C. rogaliani. 
_ 4 S. beione, G. L. M. V. beromae, S. C. L. 
M V hereme (S. G. eremae) felicitatis. — 5. 
Sow orbani, G. urbani. L. urhanilli. M. V. 
orbamUi (L. M. V. om. cyrilUV - 5, G. S. C.U 
M V silvani et manili. - d. C. (uUUt : d^tiam. rogati concessi. Vll IDUS MAR- 

lu arminia ininore sabastiaiVi 
ot inilia xl quomm gesta halieiUur 
iuliam et sici cy riUi In alVeca 
feUcis phiUppi cedecesis (rn.tci 5 
mariani rogati et concessi. UicU lnarmen.a minore . uaUde 1 militum X... In africa . iulian. . 
et^d c«.lphilippi.mariniam>.rogaU.concess.. 

iR'. mariaiii. 
gorgoniietesychii. ^i C L. armenia, M. V.arm.; C. m. mmore. 
L V. sebasliani. -3. S. et milites, C.el xL.m- 
mum;G.om.quorum etc. - 4. C.isici. M. syc; 
S G L M.V.afnca. -5. S. L. M. V. ce.leces.s. 
C cede . cedis. - 6. V. mariniani ; L. conres.n ; 
C om. et. addH : iuvenculae ; L. M. V. add,nit : 
ei in territorio (L. territurio) rodom. m loco 
paldiacro pausaUo corporis sancU ansberl. 
episcopi. VI id m in aU--x nal candidi valeri petri marciam et alior 
XV maf 1 in nicea gorgoni paUtani firnM in antioc agapac 
virginis et mar l cianis smirna.- phonis in persida mar xxii 
in nicoiu palatini | firmani rustici in alcx erach zosimi 
alaxandri gai penni sci ataUv ahb. VI IDUS MAR- 

IN nicea gorgoni paUitini Urnii! 
In anliocia agape uirg et mari 
an^ snUrne phionis In psida 
nmnero martyrum xlu. In nicome 
dia palatini In fonianella monas 
ierio trans migratio sci ansherti 
epi . et con^ . firmani ei rustici In a 
lexandria eracli zosimi alexan 
dri et gaypem. 10 Rich. h\ alexaiidriii . i.atalc candi | di . ualerii . petri . marciani. 
In nicea . goiyoni. 1 palatini . In imtioch . agapae uirg . et marini. 

Excerpta rtf. E>. E*. G 914. in Bobio attalae cf. (E» addit et tur^sei). 
— BediieTod. S'. Alexandria 'Aomrn et alexandri cum aUis tribus. 2. V. paliUni ; S. G. L. M. V. firm.. -.^- *• - 
et mariae, C. virginis et martyns . mariani. 
4. V. et mirnae ; M. phyonis; C. Perfi*!»^-,- ;';,; 
V.numerum, M. martyrum numero. b. »■■ 
_ (1. S. L. M. V. palatini . firmiam . et ru.l..c^. ^- 
palalini . rusticini . pionis. — W- S- g^'1'^ ^^ 
gaipe.L.gaiperi. M. traipen. V. g»'Pe' , ^. ^,^ 
S. G. admtatio FontauelUusi^o^n^. tMcW^) 
calcem laterculi : fontaneUa fM. V. fonknc U 
monaslerio adventus et excopt.o corpori 
conmf^) etc, L. M. V. om. et confcssoiis. 1 fotHf rer.tu» ih Uttna m. 2. — ^* «-'/- xi.lll" Cod. Bern. 

U. ID- MAR- 
CARTAGINE/ 

Eimcli Zosimi. 
ALEXANDRIA. 

Gugi . Pliilomi epi. 
Candcili ' . Ualcri. 
Quirilli . Pctruni. 
Marciani . Sici. 
Piperionis. 
Et aliorum xu. 
Rogali . Et Gendei. 
NIGOMEDIA. 
Eunusci . Gorgoni. 
Et uigilia sci grego 
rii pa pe •/ IIII. ID- MART- 
NIGOMEDIA. 

Egdoni presbileri. 
Et aliorum uii. 
Sallbgaloru dieb; 
singolis singoli. 
ut illisuidentib; 
tinior indiccrel 
IN ALEXANDHIA 
Zoui cpi Alcxandri. 
Diaconi Et duni. 
IN AERIGA. 
Nconis diaconi ',' 
Et aliorum numero 

xLim . ANdi. 
INALB////!A2Siluani 
ROME . Depositio 
Sci innocenli . epi 
Rasi epi. 
NICOMEDL\ 
Migdonipraesbiteri. 
It . Migdonii Eulici. 
MAximi . Donmc 

uirginis . Rugini. 
Marii . Pctri. 
Smaragdi . Uingelusi. 
Hilari . Quirini. 
Mareas . Ncstori. 
Eugcni . Dorothei. 
Gorgonii . It. 
IN ALEX.VNDR. 
Orion . diaconi. 
IN ASL^ . Petuni. 
epi . Firmi . Pauli 
C;arpi . Agatoni. 
Maccdoui. Patricie, 
Mt)dcsti prbi 
Domiciani presbi. 
Zosimi prbi . Euslasi pbi. 
Basclisse . Uxoris. 
Fclicionis . louiani. 
Helari . Concessi. 
Smirne . Pioni prbi 
Mcfrndi prbi 
ETUOMEDEP. 
Sci gregorii epi sum 
mi iHmtificis. bca 
lc mcmoriL' MARTIUS 

God. Eptern., etc. 

V id m karl eradi zosimi alaxandri ^^ai pilomi epi candidi 
valcri 1 quirilli polruui marciani sicipi perioniset aliof xii 
rogati 1 cendei nicoiii eunuchi gorgoni firini agapiti. [31J Cod Wissenl). Itich. In ciuitate nicea.natale gor | gonii.et firmi . Cartiitrine. 
zosimi . alexandi-ia '. 1 gagi . philomi epi . candidi . ualerii . quirilli. 

1 K' alexandri. 

Excerpta etc R". in Nicomed. rustici firmi palatini. — 0. Alexan- 
dria pbilomi epi cfc. et aliorum vi(Ado :oum aliisxx).— Notk. Nico- 
mcdia eunici etc. V IDUS MAR- 
Ix cartagine zosimi alexandri 
philomi epi candcdi ualcri quirilli 
pelruni gagi marciani syci piperonis. 
et aliorum xu rogati et cendei In 
nicomedia ciinuclii ct gurgoni -2. S. eradi . zosimi. (;. heracUi, zosimi — 
3. S. C. M. candidi — 4. C. petronii . gai . mar- 
liani . isici, S. sic^. peperionis : M. gaii ; V. syci ; 
L. M. V. piperonis — -5. S. cendi — 0. S. L. M. 
V. eunuci;S. goi^oni; C. eunucuU . euchi et 
gurgonii . firmi . pauU . fortunali. lUI id lu nicoin egoni prb et aliorQ vii. In alax zoni epi 
alaxandri diac et duni | In aff iohannis et aUoru xl^i» ■ 
andini albucae silvaiii roiii sri in | noceuti epi rasi epi il 
nicoiii migdoni prb il migdoni euneni 1 maximi donatae 
rugini mari petri /.maragtU hilari evenguli 1 Inqmnm 
mareasi nestori eugeni dorothei gorgoni II alax arionis 1 
diac in assia petuui epi confinui pauli ' carpi agathom 
macedoni patrici modesti doinitiani pr!> custasi prb basi | 
bassilissae filiae cionis ioviani hilari concessi zmirnac 
pioni prb l petrodi prb mii-dani prb et aliorQ lx sci 
grigori pp romensis. 1 pauli-modesti 1« margine, manu prima. IIII IDUS MAR- In nicomedia eggedo 
ni prbi et aiio rum im suflbcato 
rum In alexandria zoni cpi alexan 
dri diac et duni et neonas tUac In afrec 
iohannis el aliorum xluii andi . et in 5 
albua saluiaui Roiii dep sci inno 
centi epi rasi epi In nicomctUa 
migdoni prbi Item migdoni cutici 
maximc; dornn*; uirg rugini 
marii petri smaragdi ct uingclosin ,0 
helari quirmus mareas ncslori 
eugeni dorothei gorgoni In a 
lcxandria orion diac In asia 
carpi pctuni epi firmi pauli 
agaloni macidoni patrici^ mo »5 
desti prbi domiciani prbi zo 
simi prbi eustasi prbi baseUissa uxor 
fclicionis iuuiniani helari concessi 
smirnt? pionis prbi et roin^ deps 
sci gregori epi beat? memori? jg A- ....rimi iiilji 1 in afirica . neonis diac . cl firmi. 
metus) incuterclur. l ^2 S. t;. L. M. V. et'doiii — ± S. vi. C. vn, L. 
M V vim — % :J- L- V. soibgatorum — 1-. S. 
om et duni dc usque nd diac ; L. M. V. el duni 
c-l nelar (V. necar) : C. et nconas diacon. . mU; 
S C L M V.africa— 5. L.V. iohamli. M. lohir. 
andi • S. C L- V. om. andi - C L. albya. V. al- 
biia-'s M. V. siWiani. L. sylvani. C. snlviam. 
audi . minandi - 7. C. om. cpi post innocenti : 
nost rasi epi addit : iuliani - S. C. om. a prbi 
usque a<t eutici : L. V. rasii ; V. item nnfrdum - 
9 G. maxinii. done. L. V. rigmi - »'V'-^- 
vincelos iu bclari.C vingelosim . hdarn. L.M. 

V ^ingelosi- 11. CL. quirini.Cmanae. 
metron// : S. C M. neslnris - II C eugim : S. 
derothei. o».. gorgoni. V.gurgonn. (..gurgom. 
maluli - 13. S. C L. orion ; C. ga. po^Ux^c -- 
\\ C. pctronii- 15. M. agathoms; S. (,. L. M- 

V ' macedoni - 10- L. V. om. dnmiciam prb.. 
m'. domiUani - 17. S. basilisle . uxor.. (.. basi- 
li^.ae uxore eius. L. V. hasebsse (M. biisd.ssa^ 
uxor eius - 18. L. V. ioveniani. M. lov.n.am. 
hvlari - 19. L. zirne ; L. V. pion.s. C pioms 
p// melrodi ; S. n.edrohi ; L. M V. om. et - 
aO. C gregorii papae. S. gregoru beate momo- 
riae papae. emendatum in Caadidi - « P»"'"*, "' '""''^""■' '^^^^*' [32] f. 72J r. 7:1« Cod. Bern. 

III- ID- MAR- ' 
NIGOMEDIA 

Machcdoni presbi. 
Palricie . nxoris es 
Et modeste filic es 
cioiii presbi. 
Saturnini . lanuarii. 
Saluii . Petnmi. 
Modestini . Zosimi. 
Eusiasi presM 
Et basillissc ^ uxoris el 
Epijipodi •'S^diaconi 
cum aliis duobus. 
Gcrali. lacus. 
Et carpisti . Galate. 
Domisiani . presbi. 
Luce . Tclli . Hyromei. 
Zeddoni . presbiteri. 
Et palric uxoris ei 
Claouii . PatitVigie 
It . baselisse. 
NICEA CIUITAT- 
Theusete . ct Choris 

filii oi Thcudore 
Nimpodore Marci. 
Arabc . Hii omncs 

igne concremati ^ sunt 
Et iuU epi . Alexandri 
oni . Marie . cu aliis 
duob; Pioni. 
Trabie . Quarte. 
Mysithoi . Nimpha dobe 
Ariabe Parte 
Poenis . Uicturini. 
IN THESALO 
NICA-Alexan 
dri . Dionc . It . 
NICOMEDIA 
Eufrasie . Domici 
ani ^ . Macedoni. 
Palricic . Luc^. 
Duonii . iT.Domicia. 
It . Dionis . Callerutj 
Pat(,' . Pionis . Froni 
mi . Calledi . Seue. 
rini . Pctruni . 
Pueri . Saluiani. 

hiliani . Felicis. 
Hilarii/7«.Concessi. 
Et . marcialis. 1, 7:{'' PRID 

Euirosi . Frunimi 
NICOMEDIA 

Felicissimi . Datiui. 

Et fronline " 
IN AFRICA- 

Alexandri . Dione. 
NICOMEDIA- 

Petri . Mameri. 

Et . naboris martyr 

Gomes . Frontonis. MARTIUS 
Cod. Eptern.,etc. 

^' cc^pisli I galataedom.s.amp^ 
,,eetcni^ron.i.edd..^re^^^^^ 
l claonipat>Trigiacllbaslsa 

civi thcustac cthoris 1 ^'^' f "l \^;'\!. 
doracnic5pudorcn.arciarabacMuhe 

■daxandri | dioni munae et a 10« u. 
; ion rlbiae quavtae misthci mmph, 
^ dobacariabacItpartaepocn,sv.U. 

,Lintessaloalaxandn|d.ommcm 

euii-asiac domitiani macidom patr 
keluc.eduonilllclonntunnlUho 

sallacruaepactaepiomprommi a^^^^^^^^^ 
IseverinipetrunipnensalvmnMuham 

felicis hilari concessi marliahs. Rich. In nicoinettia . macedonii prbi. 1 palri- 
cii . el modesti . cioni pi-lii . -satvinii . ianua | 
rls . Nicca ciuitate . teutiitae . et lioris. ID- MAR- ' 

TIIESALONICA 
Dionisii . Alexan 
dri. Palatini. 
Efrasi . Fronimi. 
ROM. Leonis epi 
Et . mart>Tis. 
ANTIOCHIA 

Ntcomedi . Epionis. 
RO.ME.Innocenti///'epi Excn-pta eU: G t)l.'>. palriciae motlestae 
cioni^* prbi salurnini el esl dedicatio hiisilicae 
omnium sanctorum. Cod. Wissenb. 

III ID MAR' Nicomedia machedo 
ni prbi matrici(j uxof eius el mo 
dest? filiae ei\is cyrion prbi satur 
nini . ianuari salvi petruni mo 
destini zosimi eustasi prbi et basi 5 
lissae uxof eius eppepodi diac cum 
aliis duobus gerati lacus carpisti 
galat? domisiani prbi liyromei 
luc§ . telie zeddoni prbi el patri^ 
uxor eius party frigi^ Itcm ba 10 
siliss? claonii In nicca civita the 
u set§ ct horis fult; virginis theo 
dore nimpodore marci arabe 
iiii onmes igne concremati sunt 
iuli epi Alcxandri pion niarii; 15 
cum aliis duobus dioni tral)ie 
quart^ misilhei nimpadob^ 
arabt^ pionis part//\- . victurini 
In thesalonica alexandri dion§ 
Nicomedia eufrasiae domiciani 20 
machedoni patrici? luc*,- duonii 
Item domiciani scallerie pac.tac 
pionii fronimi calledi Item dioni 
scverini petruni pueri salviani 
iuUani felicis lielarii concessi et «5 
marcialis. 

1 2. G. macedonii. L. M. V. macedoni —2. S. 
marciae, L. mitritiae - 2.3. S.modestiae- 
3. S. C. om. eius ; S. cioni, C. eionis. V. cinon — 
4! L. M. V. silvi . petroni — 5, 6. L. V. basilltie 
- (> L eppedodi — 7. S. C. gerati lacus. L. V. 
Kerati . lacus, M. laciis - S. L. M. V. galattiae ; 
S domisioni ; C. om. prbi : S. hieromei - '). C. 
L lucetellae, V. lucetelli ; C. zeddoms: S. C. 
patriciae, L. M. V. patria - 10- L. V. uxorem 
(om. e\ns);L. M. V. partitVi^iae. S. p;Atilniru.e. 
C patv frigiae - 10. U. L.V. basiUssa- ll.S. 
claoniae, C. claonis, V. claoini -11. H. C. tlieu- 
felae V. theuserae - 1-2. L. M. V. helons; L. M. 
V tiliae; S. C. filii eius; S. C.L. M. V. OHf. vir- 
j^inis — 13. S. nempodero, C. nympodorae - 
14 S C L. lii;S. concreinatis, C.o»).sunl — 
In. S. pione. C. pionis. L. V. picii, M.pjci-- 
ir, C.L.dionis. V. dionii ; M.trahiae - 17. i>. 
mesethei, C. misetliei. L. M. V. niscthei : U 
nympluulobae, L. M. V. nimphadobae - IS- ^- 
C ariabae. L. V. arabiae ; S. pioni. C. poenis : 
S. quartae ; S. L. M. V. victorini, G. victuixie , 
victurini - lit. C. tbesalonica civilate : S. dioni. 
i\. dionisii. L. dione - 20. S. eufraxiae ; M. do- 
mitiani - 21. C. L. V. maceaoni ; S. patncu ; 
V. luci ; S. dionisi. V. duomini - 22. M. domi- 
tiani . scaleriae, L. V. scalervae. S. /-• -^*;^"^- 
ruae - 2.-^. L. M. V. pioni ; G. calluli, L. M. \ - 
caledi : S. item dionisi - 24. ^- \ P^^^nV 
C Pp. (loco pueri) ; S. silvianiJ^^M^^|^^ Pridic id ih in tessalo dionisi alaxandri 
palatini et rom innocenli epi | nl eu- 
frosi frunimi nicoiii felicissimi dativi 
frontinaelu aff | alaxandri dionae in 
ati" pelri manimcri naboris comis pron- 
tonis 1 tessalo alaxandri eufrasi fru- 
nini antioc nicomed pionis. 

liich. In tesalonicu . dionisii . alex l andri . 

et palatini . et rome depositio innocen l lii epi . 

Nicomedia . folii-issinii . datiui . el tlorentini. 
Excerpta ft<\ F. Komae leonis episcopi et 

mariyris cum aliis xi,vii. — R". Nicomed. dativi 

petri telicissimi pionis et al. — Bcdae-Flori cod. 

B. Anliochia nimediae pioni-^. — Nolk. apud 

Carlbaginem donati eufrosii froninii. — in 

Atrica r(c. mammari et nabotis. PRID- ID- MAR- Eufrosi frunum 
In nicomedia felicissimi dativi. 
frontin^ Et in africa dione alex 
andri petri mammeri ct nabori^^ 
maf rr.)utonis. In theralonica eu 
frasi alexaudri frunimi In antiocia 
nicomedie pionis 

1. S. eufrosini: M. L. frumini - 2. S. inimc- 

dia: L.M. V.sancti felicissimi : ''■J^''''';.^. .. 

3. M. frutinae. V. frotinae : G. iocnn.h .In a c^ 

V. dionae - 4, M. luaminon ; L. \ ■ nat)oi 

r. L. M. \^martyium:M. y. pronton,^^^^^^ 

promptonis ; C. L. M. V. tliessalon.ca. S. Uit 
linica-5.6.G.eucfrasi-6.L.frumm..t. 

ft-unimi . basiUi. ' tii margine m. 2. Iranslatio corporis sci auctoris episcopi - " ed. basilisse — ' jmu» Eppepodi - * prii 
,» J ■ prius Di.niciani. — '^ prius Hilarini. — ^ in margine : luetis translat(io) corporis beat^ chlodesindffi d(e,( 
" prius, u( videtur, Innocenlie. im concremate - ^ " »"P''!' .^ 
sacraUe - « pnu^ *'-*^"""' ^■«. Cod. Bern. 

ID- MARCI- 
IN CAPADOCIA ' 

Sci longini. 
IN NICOMKHTA 
Luci rpi ct martyr. 
Fauste . Siluii. 
In}.^enu(^ 

(:ahta(;ine- 

Pauli . Solutoris. 
et aloxandri. 
Theopliili . Octaui. 
Tlicodoli . Potrunii. 
Hil':PvUSOLIMA- 
lacobi apostoli. 
ot lucc cnangclist^ XUIIKLAPR- 

IN AQUILKIA- 

Hclari . TatiaNi. 
h\ NICOMEDIA- 

(^astori . Dionisi -. 

Nonni . Screni. 

Quiriacc . Milise. 

ct eugenic . luliani. 

el asclipioditi. 
IN GRECIA- 

Gyriace . pampini 

Gassionis. XUI. KL- APRL 

INNIGOMEDIA. 

Dionisi ". lanuarii. 

Nonnc . Cyriace. 

Uicturinc . Mari^ 

Hicnisolima. 

Quii-iaci . epi et. 

martyf 
ET HIBERNIA. 

Scocie-^^deposilio. 

Patrici cpi 
IN AQUILEiA. 
AD POIVJ'(). LAHGI. 

Hilari . Titiani. 

Caioni . Datiani. 

Ronie . Alexandri. 

epi . TIu'ndoli diac. MARTIUS 

Cod. Eptern.etc. 

Idus 1)1 cappod lonfjini . iiicoiTi hici cpi silvi pauli pdruni 
ingciiui 1 kailag pauli sohitoris sci iacobitTdiii alaxandri 
teofili octavi pctruni ' ] tlicodoli hieros iacobi apos Incae 
cvan^^cl riguli. m\ Cod. Wissenb. ' l'vlniiii .xH/>/j/. in marf/. /' ma)iii. Rich. In nicoinedirt . pauli . siluii '. | petionii . !n r-;iiiail(iri!i . Innpini. 
hici epi . Cartngi | ne . .snliUoris . Hierosolinia . iucobi apli. 

' R'. silvini. 

Excerpta eic. 0.915. pauli s^ihui, - V. Xicomeflia etc. fausli silvii. — 
Nolk, CarUipine salutaris. XVH kl ap in aquileia hilari tasiani datiani nicom castori 
dionisi nonni sereni iuveni ] ciriacae milisae eugeniae 
iuliani asciepiodoti in grec ciriaci I pampiliani cassonis. Rich. Aquiloia . Iielarii . ct latiani. | et in jtrecia . t-astoris . nonni . 
sereni . Et incomedia ' . | panipliiliani . et eugenii . dioni» . q«i- 
riaci. 

• R'. in nicomedia. 

Excfritta tt>: Cj. .Niromediae la-slori etc. iuliani abbalis (Tr. Lab. 
Aup alibil hilarii cas?onis pampini (ti. ^lt. pamponi). - R''. firaecla 
cyriae pampbiliani. - Bedae-Flori cod. B. -\.)tlc. Xirome.liae castoris 
etc. - Notk. in C.raecia cyriacae tlorentii et ioviani. IDUS- ^LVU- In cappadocia sci longini' 
In uiconiedia hicini cpi cl niaf fa 
uslt; siluii ingenu^ cartagin? 
pauli saluloriri Alexandri thcofih 
oclavi Iheodoli petruni luc^ 
evangelistij. ' litteraf evanidae. 

C. inilio : ob. ratoMus ahb. bone mcmoriae 

— I. C;. adiiit : marlyris ± S. C. L. M. V. luci 

— 3. V. silviae : C. ingenuae . ianuarii ; M. car- 
ta^ini, L. cartagine — 4. C. V. solutoris; S. C. 
L. M. V. et sci iaoobi apostoli IValris domini : 
S. thiopoli, L. tliepbili. M. tboopbyli — .'). C. 
om. octavi ; petronii . niaiuli — ."), G. S. C. L. M. 
V. bierosolinui . iacolii apostoli . lucae cvange- 
listae ; S. addit : et in carralis monle rosario 
spinoso . regoll. XVII KL- APKIL In afiuilm hclari 
tasiaiii dati ani In uicomedia 
castori dionisi nomii scrcni quiri 
ac? milisi; eugeniv iuliani asdipi 
oditi . Iii grecia cyriacp panipini cas s 
sionis. XVI k ap niconi dionisi ianuari nonnac cyriacac vi<- 
mariac in aquiicia ad ponto lar?i hilari titiani. Drint Rich Nicomediadionisii.ianua I rii . u.ariae . ni.lnrim . cl biber- 
JtuL . depo I sitio . sci patricii epi . Rom ..dexandr. ep. . tb..n- 
dori diac. a. C. daliani . iuliani Tur. uall. «cae j-ertrudis 
- 3, i. S. C. quiriaci — 4.5. C.;iscIippiodil//, 
pionis, L. a.«pHpiodati. M. asdepiodoti — 5.S. 
cvriaci ; L. V. pampm:i« — "►. fi. ('. L. M. V. cns^onis. XVI KL- Al^KIL- lii niconicdia dionisi 
ianuarii nonnc cyriac? victu 
rin^ mariv hi aquilcia largi 
hclari ticiani caton dativi Kome 
alcxandri cpi thcodoli diaconi. 4. L. M. iannariao. V. ianuaria — 3. L. mari- 
iiiie . mariae : S. mariae . patricii epi, C. mariae 
basil// — 4. h. V. catoni ; C. dativi . iocundi — 
.-, S. thtudoli, L. M. V. teuduh - C. ad calcem 
iateraili . dop..st patricii epis.opi et c.nfes- 
ijoris. . „W,« , :...„o™ - ' ,Hu, diunisi - » «<!.:...■ .W,.. f"- S-tie, rf«-,rf. «■. Scuoi. Cod. Bern. 

XU. KL- APUL 
IN ALEXANDR- 
Collo^i (liaconi. 
Coioti diacoiii. 
Pampori .Ninepii. 
Ua"i:ati ' . Qiiartini. 
Salnri . Quiiilasi. 
Maniri lemsoli. 
Maiii- . iT.Uogati. 

Santphorini. 

Aurilie.Capp«'lliili. 

Dionisi . hinuarii. 

Uictoris.Uogonocli. 

Sanifori . cn aliis nii ^ 

1'.',^' Miirii;. 

UOME.rYin.ni. 

cpi. 
MCOMKDIA. 

Aprilis . Scluoli. 

et alioruni xx//in. 
IN CAMPANIA 

Qninti.I^vati. 

Int^a-nni . Uogale. 

Quartille . Lnciani. 

Aurelii . Saturnini. 

Uictoris . ol nianri. 
IN MAUUITANI. 

Currenti . Timolliei. 

Salilae. 

Xllll. KL- Al' 
IN CESAUKA. 
Capadocie. 
Sci Ihcodori prbi. 
IN AFFUCA . Bassi. 
Lucelli . Fisciani. 
Poincri . loseri. 
Apolloni • Ammoni. 
Salurnini . Bassi 
lit; * . el alioru uii. 
r. ;*> et commemoratio 

Thcodori i-pi. 
CMlulini . et depos 
Scileonli. epi 
Soronti . Quinli. 
Quintili.Qmirlillc. 
Marci. cu aliis uiin. 
Florcnti . Uonoctc Xlll KL APUELIS- 
IN ANTIOCHIA. 

Sci iosopli. 
IN SIUIA . PAuli. 
et cyrillc . Eugoni. 
Sorapionis. 
Tigrini .Claudi. 
Exnipori*^ . Uiclorici'. 
Ualentiui : et donini 
UUUramni epi. MARTIUS 
Cod. Eptern.,etc. ,,servlli I n>i--P^-"^'^:';;XL:; : id^iscon- 

vo,i.inn,oricflafev„, n,co„n^^^^^^^ 

„,il xx„. In .■a...|>» <1.>1"1' "g->l.' '"7 ,i i„ ,„an.itr. 

tillaelnciasia...-ili«.t...™". v.<'l<'"> I "'^"" 

limollipi saldi?. (jviiirtillac. 

Lmeiii presb - K^ in Arminia cuvenei. - 0. m Alexan na ... co 
^^: i ;Lc. cum aliis v„. - in Nicomeaia etc. et -^>>tum^- 
!1 Xotk. in Alexandria coUe{.ii H colyli d.aoonorum- - Rhab. m 
lucania<iuintifi(c. God. Wissenb. 

XV KL- APUIL- In alexandria c()li(.gi 

I diaO 
cololi diac pami)orii nineplj i 
Uogati quarti saturi quinlasi nia 
rini iemsoli inarti rogati sainp//// 
roni aurili^ capelledi dionisi ianu 5 
arii victoris vogonucli sainphori co 
aliis viii mari? . In nicoinedia aprilis 
sclvoli In campania quinti rogati. 
Ingenuae rogat? quariillo luci 
ani Aurili saturnini Vicloris et to 
mauri Iii inauritaiiia currenti 
thiiuothei et salde. ' litteraf evanidae. 

± S. coUedi diaconi, V. colodi ; L. iiamponi, 
V. paiubori ; S. nepti. C. minepti, L. V. vuuepti. 
M. nunepti - 3. C. rogatiani ; S. L. M. V. quar- 
lini — 4..S. iresoli. C. ieiupsoli, L. M.V. Koneroli 
— 45 S. C. L. t!ampbi)rniii, M. V. samforoni 
5 S.aurilii. C. aur//. L. M. V. auriliae; S. cani- 
peleli _ 6. S. L. vogonueti, C. vo|;onupli ; M. 
V samphori — 7. C. vmi martyribus . mariae 
cum sociis suis ; L. aplis - «. U». S. Uuiimae 
-lO.V.auruU - 11. L. M. V. curenti - \± 
S. salte. C. saklae . feliciani . iocundi. Xllll k ap cessaf cappod thoodori prb in aiT hassi et alioH. 
'xx lucelli visciani pomeni iosippi 1 appollom ammom 
.aturnini ha^iliac et alioi? vn . theodori | epi catuUni leonti 
epi sorenli quinti .|uintilli quarlilli sci grigori 1 marci cum 
alls vmi . ilorenti vonectae. Rich In capadocijp cpsarea . theodori l pibi . BelhleUem . sci 
iosepb'..iutritorisdm.Et in I affrica . bassi . et aliorum . xx . lu- 
ciUac . tissia | m - pomcni . apollonii . leonlii epi . marci . cum 
aliis . viiii. 

Exctrpta eic. m Antiocbia s. ioseph sponsi s. maviae cyriUi. - 0. 
leontii episcopi sorrentini. - Bedae-Klori codd. A. T. iu Afnca etc. 
leonis epi. - Notk. bassae lucillae fusciani. Xllll KL- APU- In cessaria cappad 
thcodori prbi In africa lucelli hassi 
fisciani pomoni ioseri apolloni 
ammoni salurnini basili.^ et alio 
rmn vn theodori epi gatnlini . depo 
sci leonti epi . Sorcnti qninli quar 
lill^ . marci cnin aliis viiii noronli 
et bouoetao. % S. tbodori. C. IbendoU. L. M. V. tbc. ..n : 
C. presbi . magni ; S. lucellae. L. M. V. luc.U. - 
3 S fesclani. L. frisciani ; L. pomoeni ; M. \ ■ 
pom?ni ; S. iusseri, L. ioseni - 5. C. viiii ; ^- 
Lu.liuae.C.ga,n.gaduUni,L.M.V.calunu. 
-« 7 S. (piinH.itemquintiU.quarlile. UL. 
M.V.quinti.quintiU - 8. S. vouestae. C. vo- 
nocte.L. M.V.vonetae. XIII kl a anlioc nl ioseph in syria pauli cirilli eugoni 
serapionis | iigrim daudi cxupovi victorici valentini domni cl sci cutld)ciii epi. Hirh. In antiochia . ioseph . vl in alio 1 loco . pauU . ei cyriUi 
eugenii . serapionis . claudii . 1 exupeiii . uioturici . ualentini 
domni. XIII KL- APU- In antiocia sci ioseph 
In syria pauli cyrilli cugcni sera 
pionis ligrini claudi oxuperi vu 
turici valonti In fontanoHa 
monaslcrio dep sci uuirranuii opi ■ 
el benigno abb le. 

L C. iosephi . lucae - 2. S. cerille eugeniae 
- 3. S. lecrini, L. M. V. thigrim - 3. ^- ^ 
cturice, C. viclurini . victurici . valent.m . don • 
S. valenUni . domni. L. M. V. victonc. vaie^^ 
lini(L. valenliam); M. V. fonteneUa ; b- «• • 
om. mon. Adnotaiio Fontanellnms »" ^--O^^ 
S. 2 m. (■» marnine saperiore : In pa?o ro ^ 
gensi si-i vulfrani senonicae civitatis ep . ^- 
L. vuaframmi, M. V. uuframini ; ^^^.^^-^^^. 
abbatis — S. m margine 2 m. vigd . sci 
dicU. 1 gupra lin. m. 3. — - f'- Marci, cod. partim in litura Maiti - =• ed. vi — • 
sci clemen - " s supra li». m. 2 - ' pritt» Uicturici. priu9 Basseliae — ^ 1» margine m. 2 : Mettis translatio coq' Cod. Bern. 
XII. KL- Ar'HLS- 
IN ALEXANDHIA. 

Scrapionis . Mona. 

chi . losoppi. 
Uolusiaui . Philocali. 
Cotini Honis. 
Noniini . Luci. 
Animoni . Pbilocarpi. 
Amatoris. 
et sci benedicti abb. XI KL- APREL- 
IN NAHBONA 
CIVITATE . NATL- 

Sci pauli confossof 
IN AFiUCA 

Saturnini . ct aliof 
nai . IN SABA8TIA ' 

(lecroni . Arionis ^ X KL- APRLS- 

IN AFHICA.Fidelis. 
ANTHIOGIA«. 

Thcodoli presbi 
IN PROU . CARML. 

Pauli ■ Gesaric 

luliani. 
IN CIUITATE CESR. 

Agacius . .Alcxandf 

Folicis . Phionioli. 

Dionisi . it. dionisi*. Umi- KL- APHL- 
74a IN SIRIA . Seleuci. 

IN AFRICA.Aj^apiti. 

Molai . Homoli. 

Phison, Alexandri. 

Diophi. 
UOME . Cyrimarly. 
IN AFRICA . Rogati. 

Catule .Uti . Uicturini. 

Saturnini . rr. Saturnini. 

Saiitoris . Aprilis. 

loseph . Coliondolc 
IN MAURITANIA. 

Secundole . Ueruli. 

Felicis . It. Saturnini. 

Soroces . et alioi^ xui. MARTIUS 
Cod. Eptern.. etc. 

Xll k ap in alax serapionis monac iosippi volusi filicali 
gothini I bionis nomini loci ammoni filocari)i amatoris pt 
sci benedictiabb '. ' lllt. incliv. odd. tii. 1. liich. In alexandri.i . seiapionis . io 1 sippi . uolu^ii . et policai^pi . 
luci . ammonii . ania | toiis . gI in cassino . sci . benedicli abbatis. 

ExcerpUt etc. 0.015. in castvo cas-^ino hcnevenliinae civiLilis depn- 
sitio etc. — F. in Alexandria etc. philocali contini nnis. — W. in AfrJc. 
natiil. s. fidolis. XI k ap in narbona c\\\ secundi paulini in aff.satm-nini et 
alioru | vim . in sebaste dccroni arionis et aliorum xii. 

liiclt. In arbona ' . aquitauiae . na | Uile yecundi . et p;iuli. Kt ui 
sebastia . arionis . in | anrioa.saturnini . et alioru . vun . tlccroni - 
arion.s. 

> R'. narhona. 

Kxcefjita etc. F. in sebasti arionis decrosl philocarpi luci. — KA 
Aquitania Narhona civit . depositiopauli episcopi.— Bedaecod.S'. in 
Africa nutl. sci felicis. [35.1 

Cod. Wissenb. 

XII KL- APR- In alexandria serapi 
onis monachi ioseppi volutiani 
pliylocali chotini honis noinini 
luci amnioni phylocarpi ainatoris 

[bembarius eps obiit] ' 
tCapua ca^tro casino transitus sci benedicti 

abbl 3. 

' w. 3, saec. IX. 

- in titura manu 2, aaeculi IX. 

"i. S. manachi. C.Ij. Monachi C ent. nionacln; 
S. ioseph . voluciani. C ioscphi . volotiani — 

3. V. tilocaii, L. philocali ; S. cotinionis, C. co- 
liani . honis. L, chotinilionis. M. chotini . Iionis, 
V. chotinionis ; C. nom//, L. M. V. nonuni — 

4. L. V. philocarpi : S. et in narbona . aquita- 
niae . paulini . saturnini (celeri om.) — h. S. 
om. et eius loco inter lineas 2 m. natale sci 
beneilicti ; L. M. V. initio Interculi : Dep. s. 
henedii'ti ahbatis. X k ap in aff fidelis antioc theodori prb in provincia car- 
millae l panli cessariac iuliani in cessfi agatini alaxandri 
fidelis I thimodoli dionisi il dionisi et alioru viu. Rich. In affrica . natale fulelis . an | liochia . thcodori prbi . caesarea . 
iuliani . In casa | rea ciuitate . agatii . tliimioli . etdionisn. 

Excerpta etc. F. in Cesarea ftc. pigmenii conf, - C. in Africa feUcis 
abbatis. - 0. Cac.area f(c-. et himoli. - Nntk. m Africa fidelis et 
aliorum xx. — in Caesarea nrbaiii etc Vilil k ap in svria selouci in afT a^-api fimolai romuli 
pisoni alnxandii diopi in MT 1 rogati catulae uuli vidti. 
rini saturnini U ..aturnini salitoris 1 aprehs ios;yph colioiu 
aolae et in maurita sectindnli veruli fel.cis ! il saturnim 
soerecis et aliorum xiu abatae. i/u;, In syria . seUuci . Kt in atlrica ] agupiti romuli . rogati . uictu- 
,ini . iiurnlni . i ilen. saturnini Rome . cyrim > mart>Tis. 

, , r ;„ Mnrir/c-. salurmni abbae (Lab. AuK. alibi) 
Fripa agapili - tn Mauritama secundi. XI KL- AlMl- In arboua civitate Nal 
sci pauli cof In africa saturnini et 
aliorum viiii . In sabastia derroni 
orionis. 

1. S. narbona aquilaiiiae. C. narbnna, M. In 
narbona — 1, '2. S. nalale secundi . paulini, L. 
s. pauli episcopi — 2. S. om. in alVica — 2, 3. 
cum sociis eorum viii — 3. S. et in sebaste 
atrionis . cum sociis suis xii, L. M. V. in seba- 
stia decroiiis — 4. S. om. ; L. M. V. arionis. C. 
orinnis.animonii. X KL- At'R- In atVeca Nal sci fidclis 
In anthiocia theodori prbi In pro 
um carmillg pauli ci^sarit,- iu 
liani In civitate Cf^sari^ agatius 
Alexandri Item fidelis thyomoli 
dionisi Item dionisi. 

I. C. tidelis . magni. — ^, 3 C. L. M, V. 
provincia. — 3 S. carmclli: L. caesareae. — 
3. 4. C. iuliani . iuli. — 4. S. caesaroa, C. 
caesaria, L. M. V, caesareae: C. agatii. L. ago- 
tonis. M. V. agatus. — .5. L. M. V. om. item; S. 
timoll. G. tyomili, L. M. V. thiomoli. — 6. G. 
adtiit: rustici. VIIII KL- APR- In Syria seleuci In afre 
ca agapiti molai . roiuoli physon 
dnori ;iU'xandri diopliy In ufreca 
rogati c:itu.///Iac uti victurini sa 
turuini Uem saturnini saliloris 
aprilis ioseph coIiondol(? In mau 
ritauia sccundoli veruli felicis 
saturnini sorecis ei aliorum xvi. i! L M V. roniuli. flrosi, M. tirou. V. liron- 
,luor. -.I.S.C. L. M. duorum; S. dioppi. L. 
diopbi. V. cliofi. - 4. S. catulini, om. uli. - fy. 
S -nlutoris. L. V. salularis. M. salutons. - 
(!. C. deainit in ioseph ; S.coliond-.Ie . Ll roine . 
via lavicana . natl. castuli. - S. L, M. \ . sore- 
ti^ ■ S. el aliorum x. L. M. V. xv. - S, addit : 
et bicrosoliniis crux porti.ta . in campo salva- 
toris . et phrigia . airapii • cum sociis suis xv. ' pnus E. em. I — - in margine : ipso ,„. „„;, .H„„.«s, ,eu..a - » Antiochia .■ ».. - ' ,•',. ^ «>'». m f 75» f. 75^ Cod. Bern. UIII . Kl/ AIMU. 
(IIEKIJSOLIMA. 
Diis nr iU xf)s 
crucifixus ost. 
et est conccptio sce 
mari(j et passio 
sci iacobi . Aposlol. 
fralris tliii. 
NICOMEDIA 

iiahil aulc.et alibi 
Uicturini . Alexan 

dri . Eufraie. 
Casliile .Nicoslra ' 

ti . Lucello. 
Et quatlringenlo 

rum marlyrn 
Et sce tecl? . qne 
passa esl pro casli 
tate . et deposif 
luuini . Bnrnnii 
(tionis . cl immo 
latio isa ac. LHI KL- Ari/ 
HOME.INCIMIT. 
L'ia lauicana . nall 

sci castuli. 
IN SIBMIA. 
Muuali . preslHter 
Delingi donis cnui 
sirmium fugissel. 
conprelicusus est et ^ 
uiissus V iN Iltmiu Nono I 
pide . iNuentfi est 
t!orpus eius . et 
niaxime uxoris es 
IX SARASTEA^ CIU. 

Pelri epi 
IN TRACIA 
Sarniate 
L'l ariniuie 
IN AUACUEA. 
Marciani epi 
IN CELEH- 

Sci cassiani . epi 
IN ANTIOCA. 
Timotliei . Diogenis. 
Macharic. vA luaxi 
me. 
IN UENTAUOLl 
Libie. Thcotiori Lpi 
Hirini dia<K)ni. 
Serapionis . .XiliDui. 
lecloris. 
IN AFRIGA. Uictoi- 
Saluruini . Solu 
toris ct alior xii. MAHTIUS 
Cod. Bptern., etc. licoiu nl dulac ancilhH- | t au. _,,. ..^^.. nicoiu euphratccaslulimcoslral.U.ccllae L'tx. niarllheodolae. ,„,: M,o. c,-„.-ilix„. ' .-sl . El |,a.sio ,acol„ ai.oslol, f,atn> dm. 

E:ccen„..e,c ti. ■.M:,. Passio iacobi f,al.i. iohannis et im.nolalio 
isa^ Ho .e cirini.- (i. ln«llac ct nonBontoru,n >nartyrum. -- 
BeJa X V. t >H,lac anciUae n,iliti. quae ,„o ca.tita.e occ.a est. Cod. Wissenb. 

VIIl Kl/ APR- Adnunliatio srr niariae 
p angelum hicrnsolinui dfis ihs 
xps crucifixns In nicoincdia Natl 
dult^ viciurini Alexandri eufratli^ 
castul^ nicostrati lucellfj el c.ccc niaf 
scae theodole ct dep iuvini hnrgufv// 
/// l,:2. S. initio : adnuiUintin etr. om., a ad 
calcetii latercuU 2 m. : et :uIimnM;ilio scae ma- 
riiie . G. item inilio om. et Iran^ferl pitnl cruci- 
fixus est : ilcm L. M. V. initio om. (rldr infra). 
— 2. S. {'.. (lomimis nnster. — 3. S. C. L. M. V. 
est . et pas-sio sci iacobi iipH . qui et fral . dni 
sicut in iictibus apostoloruni continelur (L. V. 
continentur). Et in galile.i rivitate nazareth 
adnuntiatio s. mariae de conceplione, quando 
ab angelo estsalutala. — i. S. dullae ; L. M. V. 
victorinae; G. eufrV/, L. eufraste. — 5. L. ccc 
i„rm.— fi. V. tlieodorae; V. dep. in vinilnin^^o, 
S. burgis, C. burtiundionls, L. burt:i). M. l)uugo; 
S. nddit : et in baiocassino ad duo-^ tremellis . 
deposilio . mapnovei . abb . et ioliannis epi. VII k ap roii. u\ castuli iu sin.ii montaui prb et maximae 
uxori'^ eius et alionuu xl in sebas pelr. cpi 1 lu ti-acia 
.armalae arminiae in a.-ade marciani iu caeler | cass.ani 
epi autior timothei diogcnis machariac et maximae In l 
pentamdi libiac Ihcodori cpi he.-eni diac serapionis am- 
momi lecl | In alT victoris saturnini solutuns el 
alioru xii. VII KL- APR' Bo.ii Iii cimitirio ciusdi; 
via lavigana Nal sci castuli In syrniia 
munati prbi et maxiin^uxof eius In su 
bastia civilate petri epi lu ti-acia 
sarmataeme In araclco martiuiani 5 
epi . In celer Nal sci cassiani epi hi a.i 
thiocia thiniothei diogenis madi 
ariae et maximi theudori cpi hiri 
ni diac sirapionis amon lectore 
In afreca victoriis salurnini su to 
lutoris et aliorum xn. Itiih. HniMf ca-^l-ili ' . .-l in syruiio. | uiontani prlti. In sebasli ciui- 
tate . pelri cpi hi 1 anlinihiii . liiunHiei .diojjcnis . alibi theodori epi. 

* 2 «I. rm. lasluli. Excerptaetc.V. Himie casluli i't adiatii. - IV*. Honiaevia Lavicana. 
sancti castoli et uataL sancti xisti episcopi. — Ado, Notk. hirenaei 
diac . serapioni-; aumionii lectorum. L L. M. V. om. ciusdem. — "i^ ^- G- h. M- ^- 
lavicana; G. castulae, syrmiae. — 3. C. om.el- 
- 3 4 S. sabastina. L. M. V. sebastia. — *■ ^- 
petri episcopi . paulini. - 5. S. L. M. V sai^a- 
teniae. C. sarmatiniae ; G, beraclea, L. W. ■ 
eraclea ; C. marliani. - 6. G. V. ccler.: S. ca- 
siani. - 7. L. diugeni.. - 8. S. G. L. M. \ ■ ma- 
ximae; S. L. M V. theodori, C. thedori. -/>.«• 
L. M. birmi. V. hyrmi. - 9. L. M. syrap.oms. 
V. serapionis;S.C.ammoni lectoris. U a 
moni loctorum. M. V. lect. - 10. S. C. L. M. ■ 
victoris. — 11. G. xnii. prius Xicustrati — - et missus e(stl add. m. I: ed. missus — =■ E em. 1. Cod Bern. 

IJl KL- APIU/ 
HIEIU'S0LIM1S. 

lAosiirrectio dni nri 

iliu xf'i 
IN AFHir.A . Uomoli. 
Aguti . Piniiari. 
Mauroli . Successi; 
Mis^? . Matutiiie. 
DouaU- . Succc^Hi. 
Alcxaudri . Solutoris. 
Snturnini. 

U KI/ APIU/ 
IN CESAUKA. 
Uogali . Alexandri. 
Durotlici . Audacte 

IN TAP.so r.iur.iE. 
Castori. 

CAUILONNO 
Depos. donini gun 
tranmi regis bcne 
paujiati . et depos 
Sci dagoleiphi abbal 

IIII.KL- APULS 
NICOMEDIA. 

pastoris . Uictuiini. 

Salurnini. Uole 

luliani . el alioru . uu. 
!N ANTHIUCIA. 

Tlico<lori i.resbiteri. 

Pentalis.el iuliaui. 
Kt alibi .sci ' acacie. m KL- APUl/ 
IN TESALONICA. 
ciuitate . Donmiiii- 
philtjpboli . Acaci. 
Palalini . ef alibi. 
Uictori.s . MarcelUni. 
Satulli . Crusis. 
Agatoni? . Aquiline 
uirginis . Fylipoli. 
Saltu-uini . ciiliilie wrgin(is) ' 
AUUKLIANIS CIU. 
depo.< pastoris. PUID. KL- AP- 
IN AFUlCA.Aucsi. 
Felicis . DiodoU. 
Porli . Abdc . r^orni 
Uc . ualeriae. MARTIUS 
God. Eptern.^etc. 

VI k ;ip resurr dni ni ihu hieros in ;il1 roiuuli acuti piuuari mauroii 1 successae niisiac 
alaxandri soluloris saturnini. in:itutinac doli succcssi liich. HierosolininresuiTccfio dni | nri iiiu xpi .elin afTvica niau- 
roli . ^iruli . roniu | li . suecessi . inissiae . ilimati . alexandri . solu- 
toris. 

Exeerptaetc. 'SoW.m .\frir.T ftc satuniini marliimi. V k ap cessaf eivT rogati alaxandri dorothei audatc in 
larso ciliciae 1 castori U ecssaf tnariac et inaff aliornxiii. Rich. In iifTrira . roj,'atae . auccessi . et 1 ilonitliei .-1 ni .mv-.u.m . 
luariae . In tliarso ciliciae | castorii . r.auillono. ^-iinlrainnii repis , 
alibi audacti. 

ExcerpUietc.?. in AtVica ro;?atae et in Caesarea in:u-iae rozati et 
dorothei. - R^ Nico-I. rot^ati. - Be.lae co.l. S'. Ciltcme nall. sci 
castoris. - Htiab. in Africa roKati succe<*i - e» i» Africa ahorum 
sedecim. illi k. ap nieoili pasloris victorini saturnini doluc iuliant? 
(>t aliorum im l anlioc teoa..ri i.rl) po.Milalis ct ailiani 
;dibi achaiae. et Ru-h. Nicomedia . pastoris . uicluriai . | saturnini . .lolae . iulianae . 
aliorum . mi '. 1 antiochia , thoo.U.ri prbi . pentalis . et lulrani . ' IV-. VII. Excerpta etc. (i. Alihi Achaicae. - G. mi. duU^ poentahs acluuu. - 
U' in Nicomed. natal .ancDru.u fUioli preshyter. I"''^^^"''^^'''^ .7 
0. pastoris victoris Hc. et aliorum ix. - Be.lae-lMori cod. A. Moomcdia 
pasloi i-; vicloris ete. 

111 k ;iu l.-s.lu civi .lon.nim pliilopoH acl.ain palatini 
agadcmla.. i acinilinao vi>t salnrnini onlaliao vn- ph.l.pn]. 
aurilia ] pastoris. [37] 

Cod. Wissenb. 

VI KL- APU- Ilit-nisoliiua resur 
rectio dni nf-i ihO xpi hi africa 
romoli acuti inaroli pinnari suc 
ccssi mi.ssiQ matutinc . donati <a 
turnini. 

l.S. hierosolimis. L. M V. iu hievosolymis. 
- 3. G. L. M. V. ronmli; S. malori. C. maroli : 
C. piun///, L. M. V. peniiari - 3, *. S. L. M. V. 
successae. — 4. C. misiae. - n. S. luldit -. Kt in 
haio cassino colonica vico . ileimsitio hnnorinae 
virginis. 

V KL- APU- In c^saria rogati aiex 
andri dorothei audactt; In tarso 
cilicic castori cavillono dep gunlhe 
ramni rcgis. !. S. cesarea . rogate — 2. S derothei; V.. 
audactac . modesli. — 2, 3. S. om. ab in Lirso 
usqtie ad cavillono. — 3. C. caslorii . inene- 
lampi ; C. L. M. V. cavillonno. — 3. t. S. gun- 
Iramni. ('.. ^.'undthramni. L. M. V. ■.•unthei-anni. IIH Kl/ APU- In nicouiedia paston.s 
vlctnrini salurnini iuiian..- cl ali 
orum iiii lu antiocia the dori prlii 
poentalis iulinni achaliv fhahom. »hiit.l ' 

' tiucis iuclusa »J. 2. 

2 C. L. M. V. victorini. — 3. S. m. C. iii mar- 
tyrum ; S. 0. L. M. V. theodori. - t. S. penlalis. 
V. p.;nUlis ; S. agacie, C. achacl. L acacia, M. 
achaciae. V. achaint- (Hahonix abHum ceteri 
om.). i?fV/..The 
Alibi uictor 
pasloris. 

Exxn-pt» 
philippi- 

Pridie k 
valerite. salonica ciuitalc . .lomiiini | phih^poU . acaci . .t paU.tini . 
; ma. I cellini . eul dia. uir, . Aurehaai. . depo.. . etc. G. Pliilippopoli ;u'hacj etc. H.Hlaf .'n». S'. domnini ap i,. alT anesi Mi<is ai„a„li proli.lao -■on.iliao ,- > 1 1 iwiiti iibile . comiliae ' . 
;„-cJ,.Anri™..ncsi.foUoi... 1.0.1011, 1 l.."t'-" 

ualeriae. 

1 R',coineliae. 

- r 1- Hhah nataleVMvirt.'imimtiuonnn 
/^.r«r/;(« .(i-. 0. felicis diohs. - Khah. nai 

iiomina . dtjus -scit. III KL- AlMt- In tlio salonic:i . civitate 
donmini phylophnU acaci palati 
ni . et alibi victoris niarccllini salulli 
crusis agalhome Aciniline vir^' sa 
tiu-nini eulali.; virg filippoli Auri 5 
Uani civitate depos pastoris. 

1 S thesolonica. - 4. V. donnim : S. philop- 
poli. C. philipp.>li. L. philopholi. V. phil..toli. - 
.(. S C. aquilae. M. aquilini virp. - "i. ^. philippi, 
L pliili|'poli. M. phylippoli, V. phyloppoli. C, 
nl,ilipp.,li . daUvi - 5. 6. L. M. V. amvhanis: 
S pastoris et silvanectis . depositio reguh epi: 
C. pot^l philippoli periit integer i-er»tis exsecta 
taembrana ; superest : pastoris. 

IM;1I>. KL- APU- In atVeca nal scoruni 
umsi feiicis diodoli porti abde 
cornili(; el valerie In tbntanella 
nionas transmutatio corpora sco 
runi sci uuandoui abb el sci ansberfi 6 
ft nuHVamni epis. 

L C. periit mta diei. - C. om. nat .xorum. 
^.) C om. di.idoli; C.prolidae. - 3. !>. O. L. 
cor^neliae ; S. ct valerianae : S. C. cetern «m - 
L M V.fm(/o/«(m-u/.-.Trasmul.tio.-orpor.. 
sanclorum vuandone ahbat. et an.l.erti (\ 
.n^berto. L. asherloi episcopi (V. L. ep.scopo) 
el vuallVamn.. <L. v.ialframmo) episcopo. ' ed. sanctue - Utttrat inclitiatat ."■ '- Cod. Bern. 

LAKTAMAS 
f 7ri. INDIC.ENDAS 

MENSIS ArRI/ 
TIABKTDIKSXXX 
KK- ArHKUS > 
INAUMINIAMI 
soro NiiU partini. 
quintiaiii . Uicloris. 
Scciindi. 
INKU-M^KKA. 
rivilalc.lT.Uictor 

Ciiioni^. Agap?. 

El horon^ 
TESALONICA- 
Iniionianf^.Satnrnini. 
It . rartoni . Diunisi. 

Dinilori . Aloxandf. 
IN AKGYFIX). 
Uicloris . et slephani. llll NON- API/ 
IN AFUIGA 

Aiiiphiani . Uiclof 
ft alioruni x. 
ct alibi . Marcollini. 
Satnili ^ Satiirnini. 
f. TiV' Quiriaci . rogin»; 

procul^ . et alioruni uii. 

in='thesalonr;a 

Maootlonia 
'rhco(loli . Agalhopi. 
Maslissi . Publi. 
Ualcri.cu aliis. 
trih; Orbani. 
iuliani. It. l'roculi*. 
Cagi . Aiiapilis 
Diunisi . Cyriaci. 
/onisi . ot alihi. 
Coitoniaui. 
LUGDUNO GAI/ 
Dopos . Niooli opi". APRILIS 

Cod. Epteru.. etc 
1 alaxanciri iii aegip victori. stephanac. Cod. Wissenb. 

LETANiASiNDICEND-MKNSISAIMU 
LISHAHET DiESXXX LUN- XXVilH. 
Kiy AIHULIS in arminia Nal sooruni 
partini quintiaui victoris so 
cundi In heracica civitalc Itom vic 
toris chionio agapo ct heronoi hi 
thesalonica Nal scornni ingonianao 
saturnini partcni dionisi panteri 
alexandri In o?yittn pas scornm vic 
I toris ct ptoi)hani. 10 4. C. tortuni . quintiaiii ; L. M. V. pustini; L. 

M. V. iiaintiniani.— 5. C. rtemclea. S. h. oradea; 

L. M. V. otit, itpm. — <i. S. nirnmodia atiape, 

! M. V. agapae; C. om. et. ileinde liaercnei, M. et 

r,i.,i fluinlia 1 ni . et uicloris . El in Ihe.alo- ,,erenae. - 7. C. ingcnuao. - S. C. i.nrlini. L. 

Rich. m urmema . l'^^^> " J"^ . _ jneenianae . saturnini . ^. V. paitheni ; S. dionisi . panteni. L. dmnys. ; .''''■ '^ ""Ziae 1 h<^-^ e -di . ingenianae . saturnini . 
^:.r;';;HrUi^etherenei.inae,n--«M-.- 

Krcerptu eic. U. '..15. chioniao. - F- iu Thessalnnica etc. hcrenei 
victoris invenuac. M. Y. partheni ; S. dionisi . panteni. L. dionysi ; 
L. M. V. pantlieri. — 9. L. ont. passin. — 10. S. 
addit : et in cesariae niariae ; C. addit : it'iinon 
monasterio depositin beati uvalarici conles- 
soris. IIII NON- Ai^R- in afreca Nal .scorum 
amphiani vicforis et ;iliornm xiiu ot ali 
l)i marcellini salulli satnrnini qnin llll V a in alV aniliani victoris et alioru x . ol alibi mar- 

cclhni .aluli saturnini ciriacfe 1 et aliorn nn tessa 

macid theodoli agathopidiao maste.i l pupln va cn e ». — '■'^,,^,, ^t aliorum uu h, 

ahoru n. . orbani iuiiani procuh gagi «g^-^f \'^^ ./^ " ' f th .aonica n.achedonic thoodoli 

cyriaci zonisi ahbi gortoniani lugduno gal depos mu 1 th(.saionic.i . . 

aepis depos austasi abb. agathoplii mastisi publi v;ilori 
cum aliis tribus urbani iulmni 
proculi gagi agapitis dionisi ciriuci 
zonisi ot alil)i gordiani lugduno gall 
depossi niceci opi et conies. liivh. In aflViia . ;miphi;ini . uictnris. 1 proculi Uicsulonica . tlieo- 
dnli . agatopi . puhlii. | oihani . Lupduno pulliae . dei>ositio . niceti . 
epi. 2. S. appiani. M. auipliyani; C. lui. - ^ ''■ 

inarcelli . satulli . n.arcollini . saturnin., S mar- 

cellim.saluri..aturnini. - ^- f"- ;"■";;"''■ '; 

xun, L. m. - 5. S. macedonia, C L^V. ma e 

doniae; L. theudoli. - 6. S. aKatopi. G. aM" 

phi. L.M,V.aKatliopi; S. ma=^tis.poh . vaie . 

, !:. martis . puhlii ; M. V. valeti. - b.i- ^>f:'-'P'l'- 

o»u ciriaci ; M, ,'aii . agapiti. - 1». ^. zo^^-n' ^ 

alibi tro.-i,'Ouia..i : C. om. zonisi. deinde : et ai ^ 

rum gordonioni . mugni . iulu . donatu i - ^ 

L.M.V.dep.s,tL.M.V.t>,».s.)niceh;S L, _, 

' om.ei confe.; V.. addit : Iunov.o n.on t^^ £icer»(«p(c.KM.nxovion.ou.depo.ili<.lK-atissimneula.sioul.b.- , otn. ei comes; '••"""": ■"^■■,;,;,,.ii„ ,nonle 
O inAfricanalali.ss*.am.uini;.niolalinru.i.x.v.-Bcduc-Fiori cod. , depo^itio eustLisi. abhati^^ : »■ 
B. quiriaci cum aliis sex. depositio austa-=i uhl.. ' In margim : adulaldus prbr. nl.iit - '^ prius Salul. - ' -n add. m. :'. - ' priu. 1'uuli 
ui uii'moria{m) l.uhealis /?i margiiie ^ ,l,ii, „auiru. cloricu. p(re)cau.iui Cod. Bern. 

Ill NON- AIMy 
IN 8YCIANA. 

Tliome.Euagri. 

Benignr . Gliri-^ti. 

AiH-sU 

Ruli . Patricii. 
APUD TAURUM 

MOENIU- '^ ^ Sii-ili.- 

Sci praiicati. 

Sy.vli niarlyf 
iNMISlA.Agato 

MiM-eti^ 
IN CKSSAREA 

palestine. 

Tiientlosie nirgin 

NK:oMb:niA. 

Donati.Sei aphiani. 
Agiipe . Ch'onie'' 
IN CIUITATE 
Thomi.s . It . Enatrri. 
Reiiicrni. prid- no-n- a!'- 
thesau)Nic:a. 

Theodoli . Agatliopi. 
diaconi . et ahbi 
Panli . Matnlini. 
Orbani . Saturnini. 
Quintiliani . Publii 
Uictoris . Successi . 
luliani . et alilii . n. 
Palatini . 
MEDIOLANO. 

Depos St-i aml>rosi epi NONAS AlMll/ 
NICOMt^DIA. 
Claudiani. 
IN AECiYPTO. 

Marciane^ NicanorU. 

Apolloni. 
IN ALEXANDR- 

Didimi prbi . el alibi. 

Quinti . Pancrali. 

SuccGssi. 
IN SICILIA NATI/ 

S(M lionuri. 
THKSALONICA. 

NataIg . scarfi uirg 

chioniae ^ herae. 

el agape. 
IN CESAREA. 

Licie natl sci an 

fiani. 
IN CILICIA. 

Taraci . Antronici. 

probi /; "/ " APRILIS 

Cod. Eptern., etc 

lll \. ap. in .-itcilia \l ovagri beni<(ni diresti evagaristi 
arcsli sinnidiae i-ufi patrJci | in tauromenio sieil pran- 
cati in misia agalhemeri in ccssaf | paleslinae theodosiae 
virjinicorn dnnali amphiani theumis | evagriin civi lomis 
beni'Miat*. [39 1 Cod Wissenb. Rich. 
ruH . In 
ilonati. 

Excer 
— R''. 
inae etc. In thomj^ . euagrii . et henignn* . | in iny:ii:i . ngattite . merii 
cae^iuea pa | lestinne . theiuiisiae uiiyinis . .\iromedia . •ptn etc. (i. 915. in Misia nicetae. — 0. in Sicilia etc. et sisinnii. 
terlae viiy, — Bedae cod. S'. in Scittia natl. scorum tho- Pridic N. a tessalo theodoli agattioni diar cl alil)i pauli 
matulini ct aiiorum x | orbani satuniini (iviintiliani 
pupli vicloris snccessiae j iulianai- palatini et alioru 
duo. Rich. Thesalonica . theodoli . agatho | pili . «liac . et alibi pauU . 
orbani . saturnini . | publii . matutini . uictoris . Mediolanio . sci am | 
brosii . episcopi. 

Excerpta etc. F. in Alexandna didiini ampliiani tracti jiresbyteri — 
Bedae cod. S'. theonis teodoli agathonici dinr. Ili N(JN- APHI- In sicia Nal scornm 
tlionii,' evagri benigni ohinsti aresti 
sinnidi^ ruli patrici Apud tauro moe 
nium In sicilia nal sn prancati In misia 
agatl^^ merili de antiquis In ccssa 
ria palisti Nal scao tlieodosi^ virij 
In nicomedia donati et pas sci ampiii 
ani In civitate heumisil evagri 
et benigni. 1. S. In hispania, C. In sicilia. L. M. V, In 
nicea. — ii. C. henignae, S. C. christi; C. aristi. 
— .3.S. siniiiae. G. pnlricii . zosiini. — i.S. om. 
sci prnncati, L. passeiati, V. pacrati; S, missin. 
C. nioesia, L. niirca, M. miria, V. niiren. — 
o.S.mereti,G. ngalhaemerili, M. V. meritidae ~ 
5, 6 S. L. M. V. cesarea palestine (V. palestini). 
C. caesarin palaestinae. — (>. S. sci llieodosi 
virginis. — 7, 8. S. anipiani, L. amphiuni. — 
8- S. eumisitae, C. cumis item. L. heumisiler. 
M. V. heumisit. ; S. evacri. — 9 C. om. et. PRID- NO.N- AI'KI' In thesalonica N;d 
scorum agalhoni diaconi theodo 
li L't alibi pauli malutini orbani 
saturnini quinliliani publi victu 
ris successi iuliani el alii duo pala 
tini. i>. C. L. M. V. n^^iithonis - 3. S. C. V. urbaiii; 
C. nddit : mediolano dops beali nmbrosii epi ci 
cf. — 4. S. nuintini — 4. o. C. inuenui . victoris 
— h. (i. S. et alibi duo palestini, C. et aliorum 
duorum palatini iulii. Nonas afj in nicdin claudiani piauti irenis in aegyp mar- 
ciani nicanoris appolloni 1 In alax didimi prb et aUbi 
quinti pancrali sncccssi in .sicilia j nt sci hunori tessaio 
nal seorum virgin cliioniae heronae ! agamae In eess 
luciae sci amfiani incilicia taraci andromci 1 prb Rich N-icomedia . claudiani , el | phmii . In ae;?ypto . mariani . In 
Jxandrii di I dimi prbi . Sicilia . honorh . Cnesnrea . na. . sci amfiani. E,„rp„.r,.. <;. «15. ..nphiani - <•. in Sicili» T»dae „M. .». 
honori et theoduli. NON- APPi- hi niiomedia Nal sri 

|(-lautliaiii 
In e^^vptu nat sforum luarcian.; 
Nicanoris apolloiii In alex^idria 
Nalseoriun didimi prbi et alibi quinli 
pancrali succcssi in siciiia sci honori 5 
In thesalonie.a Nal sCarum virK chio 
ni^ . herent^ el agap^ In c^^saria lici»; 
Nal sci anfiani In cilicia Nat scorum 
taraei andronici probi. 2. S. niarciani - 3. L. M. nichanoris ; M. 
apollonis. V. apollonus. L. apollonii .ule^an- 
driae. M. V. alexandti — i. L. V. «»i. nat. san 
ctorum ; S. ciuintini — 5. M. pacraU : S. C. natl. 
sci honori, C. addit : miipni - fi, 7. S L. san- 
clorum ; S. cioniae. M. chyoniae. V. chronme 
— 7. S. om. et ; V. apap«% C. airapae virj:. ; S. 
cessarea cicileae. L. M. V. cae^area (L. V. resn- 
rea) liciae - 8. S. nligi iiall. scor. anfinmni. C. 
anphiani. M. anfiani. L. V. amphiani ; S. V. in 
sicilin L. M. et in cilicia - 0. S. androm . ct 
alibi . aruin confes. : C. probi Et alibi arulfi epi- 
scfipi et confessoris. ■ ~ . . 5 ^ ,,rf,i ,„ y _ « m marffine : Ertmdein 

, . .. „ j _ » priiin marciani — " e aaa. in. 

' in supra Unea,u addidit m. 2. - '^ prius merit. ' JJl^ clementiae illius mcmores e(ss)e dignemini. 
Kalendarum die ul,iit ubald(us) prb. ac primic(erius) mxta more(m) urae ciem \m Cod. Bern. Al' uiii- ii>- 

NICOMEOIA. 
f. 77^ Finni . liorciK*i opi 

Uyninan . Soluloris. 
Quiriaci . Moysi. 
Romiini . Snccessi. 
Quarlillo . RoiuiUio. 
Quiriace. 
Syrmia . donati ' 
Sisti . Uicloris. 
Gngi . Riifiuo. 
Modci-ate . Houiauo. 
Secunrii . el aliis vii. 
Floronliui- Oorminiaui 

IN AFIUCA 

Epyfani/,'^episcopi. 

It. Douali.Sixti. 
nufiui . Modcsti. 
ol aliorum . xii * 
IN MACBUONIA 

Timothei . diogouis. 
IN ALKXANDHTA. 
CUisi prosln 
Penfaijoli . Timothei. 
Tiriae . Machariao 
Martiao. Maxim»; 
Ul^ Libiac. Superioris. 

Theudori cpi 

Hereiici diaconi. 

Seralionis . Ailioni. 

Lectoris. Sumislt?. 

Apricii . Uicloris. 

ct alibi. nall sce 

mari"ae ■' el oguliani. VII ID- AFly 
ANTIIIOCIA. 

Syrii,' .Timothei. 
Diogenis . Maehari^* 
Maximac. cl alibi 
Eleusi prbi . Libi? 
Superioris . copricv'. 
Uictoris. in '"' 
ALEKANDRIA 
NatI . sc^ pclusi pbi Ul- 10- AIMIK 
IN AFRICA. 
Timori . Mar.hari. 
Conexi . cl alibi. 
Maxime . Concesse. 
Solutoris . Succcssi, 
Rinnari . It. Aiiioni APRILIS 
Cod Eptern.. etc. 

,„, ,.. .p nicoih sirmi ^-;;J,.£ 
kynaci 1 mo..i ^^^ " ^^^^ ' Lae modcra.ac 
oae sirmi [ donat. >^ -^° , ^^f,,.,,,,, geminiaui in 
U romanae .^^^""^,1;* ;f'^',: ...odosti ot alioru x In 
aff opifam cp. donali .yxti >^'"; , i„(,,,oli timn- 

in^H-od liuu.tho. d.o^MU.s .n '^»*^^ ^^^^^^^^^ ti,;,aori cpi 
0.ei tyriae machanaon.a.>..o ^^^l^^^'^^^^ ,p,ici 
hironoi diao serapioms auunouis locl | nm. 
V m-isotahbiscaemarinaecttcgulKUU Hich. Svnniu . hmnei ' qn - In ni 1 .■on..aia . nnni snlutori. ^ . 
quiriaci . nmy.i . AfTri 1 ca . epitami ='. In mace.lonia l.molliei. 

1 IV. licr.i. - ' K-'.«alvatorii^.-MV, epifaiiii episcnpi. 

Kxcerpta eU:. K'. (i. !'ir,. Siru.io - W'. in Macectonia tiniothei dio- 
genis marini dori. Cod. Wisseub. 

UIU ID- APPilL- In nicomodia firmi 
berenei epi hininari solutoris quin 
aci . nioysi romani successi quar 
tillo . ronian^ donat^ xisti victoris 
quiriaci gagi et in syrmia rofin^ s 
inodora1(,' ronian^ secundi cum 
aliis vii flo.-oulini geminiani ix 
afVeca Nal scoruin epefani cpi do 
nati xysti rutini n.odesti ot aliora 
X! In machedonia thimothci dioge *o 
nis lu alcxandi-ia Nal cUisi p.-bi pin 
taboli thiiuothoi machanf; 
tiri^ marth^ inaxim? libie superi 
oris Nat scori.m thoodori opi horoni 
diaconi serafionis locto suniinisti; is 
paricii victoris ol alihi Nalt s('<; marin^ 
el toguliani 2. S. bereni, ('-. lionei, L. liermci ; S. liyiinuv 

,.jg 3_ s. niossi ; C om. a successi ad roma- 

nae — 4. S- romani, C. syxli, M. xysli. V. sixti 
— 5. C. om. quiriaci ; L. M. V. quiiiacac ; S. 
rofini, M. Y. rufinae — 6. S. nuiderati . i omani; 
L. V. secundac. M. secundi 7. C. yt-miriium . 
saturi — 8. S. ebefani, C L. V. ci)ii>Iiaiii. M, 
epephaniae epi — 9. L. xisti. V. s^ixti ; S. mode- 
ste et alionsi - 10. L- M. V. xi.. C. imdecim - 
10. 1 1 - S. dioni. M. dyogenis — 11 . S. caelnsi - 
U. 1:2. S. pentapuli. C. L. M. V. penlapoli - 
13. S.L.M.tyi^iae, C. rm;.;S.L. M V. marciae. 
C. martiae - 13, 14. L. superiori. V. superiores 
- li. S. om. scoruin ; C. natalis supcriae.Uico- 
dori ; S. C. herenci - 15. S. C. L. M. V. serapio 
nis (L. M. seralionis) . annnoni . lectoiis {S. 
leclus) . summislae - 10.'^. C. aprici. L. M. V. 
apncis;S.marini - 17. L. M. te?ulianae. \. 
Uiefjulianae ; C. mhiit : urbani. VII idusa antioc:- siriae liuiotlu-i diogonis marliariac max.- 
mae el alibi l oleusi prb iib suporio cal^.icao victoris alax 
nl peleusi pr!) | ot in nico cyriacis cum alis x. 

Rich. Alexandria . pelusii prbi . 1 Et in nicoincdia . cyriaci . cum 
aliis . X. Antiodiia 1 syriae . thimothei . diotrenis ' . machanae 
maximae. 

' R'. diogcnisii. 

Excen>ta etc. F. AnUochia Syriae elc. hiesippi diogenis ttc. victoris 
rutini - II '. in Alexand. pelosi — 0. coprici el vietoris. VI itlus a in aff timori ianuari machari co.icxi maximae 
conccsst; ot alil)i concessi soU.ti>ris | successi pinuari W 
anunnni. Rich. In alTrica . ianuarii . macha 1 rii . et in carlat;ine . conce.gsi . 
timoris . romexi . El ali l bi . maxinii . stdutoris . successi . am- 
monii. 

Excerptu etc. F. in Africa Hc. moysi romani — O. conexi et alior. v 
milia mar. — Bedae rod. S'. Ihimori inicharii. VII \\y Al*K- In autliiocia syrit,^ Nal sco 
rnm liiuothei diogonis macliari? 
maxim? et alibi olensi prbi Libio supe 
rioris copric^ victoris lu alexandr.a 
Nal sci pelnsi prbi •2. L. V. macarii - 3. L. V. maximi ; S. ekosi. 
C levisi: S.Ubriae. Clibiasupenore.L.M. N. 
mnae-4.S.copiiei-5.L. V.pdusi. VI 11)- APK- hi afrooa Nal scornm 
thimori niachari coneci niax.m.; 
et alibi concessi solutoris pman et sui- 
CC^si IA«- nn.:xt:van v. id. ap. luft xxv.n. rn • imcis incUim m. 2 ; e.ttremae Uifae 
nhrame lerji neiinennt. 

lS.ihimothei;Cnn.eclmn.M.V.mecha^; 
L.mecari;S.CL.M.V.concxi:Cl'-^-" 
ximi-3.C.salutori.;S.penar..Cpu .^^ 
M.V.pinnari-3..t.S.ammon>.ct.»rc_^^^^^^ 

C ammomi . successi . donatoc ; u ■>'■ 
^uccessi — 4. Vncts inclusa itnua M ■ ' prius donate — - prius Horenti — ^ ae abrasum — * prlus x - "' n supra tin. m. '2 — " in adHcripait m. 2. - 
earnis oreastuli Leodrici fr(ali-)is novitcr convcrsi pro eiu8de(m) facinoribus obnixc d(eu)m postulare p(re^camur. in margine la soluli" Cod Bern. 
V ID- Al^RAEL- 

IN SIRMIA 
NATAL. uii ' uirgimim 
qiiofl nomiiia ds noiiit 
et alibi . Dcmctri 

diacon. HLTadi. 
Concessi . Mari. 
Syrmiuni . Furiu 

nati . Donati. 
et . vu . uirginum 

CJinonicaruni 
RAUKNNA. 

Dedicatio oraiurii 
Sri poliucti APRILLS 

Cod. Eptern.etc. 

V idus ain sirmi v . viriiinum et alihi donielri diac hilari 
concessi mari tirmionis 1 lurtunali et vii . virginu c^uio- 
nic.orum ravenna sci poliucti. [41] Cod. Wissenb. IIII. ID- APRAKL- 
ALEXANDRIA. 

Apiiolloni preshi 
Granii . Helari. 
Donati . Concessi 
Saturnini 
IN TRACIA 

Gagiani 
IN AFHICA 
niartyrcs . xvn 
quornm nomina. 
ds scit . etalihi 
pennadi . Successi. 
Man-ell^ 
ANTHIOCIA 
Sci theodori prbi. I. 7v III ID- APRAEL- 
!N MAURITAN. 

Natale salonis. 
Maximi . Hihu-i. 
Concessi . cu ccte 

ris scis . ei domnini 
epi.SALONA. 
Dalmacie. 
Doinini(mis epi. 
et mUiar riii 
Dahiiati. 
IN AFRICA. 
Furtunati . Dcmali 
t^t aliorum ccxl. 
NICOMEOIA 
Eustoi-gi presbi 
Nestori . Filoni. 
Ccremoniae ^ 
LLGDUNO (JALL- 
DcposSiagri. ct pa 
tricii. 
lUJMELeonis. 
papt^ •.* Jtich. In syimia . diinetri . diac . helii | ri . concessi . lurtunali . et 
uirpinum septeni . | maril . domili . Et translatio cnrjmr. S. Marci 
Euantzelistae. et S. Senesii martyris in .Vugiam anno Dni ^O. 

Excerpta etc. Tr. successi (pru cunces.si) — 0. in Syria ftc aliae n 
cl tlemetri tliac. in Syrmio nat. vii virg. qnae in uno coronatae .«nnl. IIU idus a alax appoUoni prb grani hilari donatae conces- 
sae I satuniini in tracia gaiani iu aft xvii martyr et ahbi 
pinnadi | successaemarcellae antioc theodori prbmdacia 
gaviani diac V IDAPiMnsirniiaNatquin(i;uirginu 
quaiuin uomina ds nouit t-t alibi dimi 
tri diac hihiri concessi mari syrmi 
oniu furtunati donati et nal un 
uirginum canonicarum In rauen 
na dedicatio oraluru sci policti 2.S. L. M.quorum;L. scit — 2.3.S.dime- 
Iri. C. L. M. V. tlemetri - 3. i. S. C. syrmiura. 
L. M. V. syrinitmiuin — +. L. M. V. fortunati. 
C. ilonati et aliorum vi ; S. nat . scor . septem 
— 5. S. cannoniruni, M. canicr.. L. V. w»i. cano- 
nicarum — '"•. L. M. V. oratorii. IIII ID- AI'R- bi alexandria apolloni 
prbi grani helari donati con 
cessi cum ct-teris scis et domnini epi Rich. Alexan.h-ia . apollonii prbi. | Et in datia . ripensi ' . gaiani 
diac . helari . Antiod.ia . t ^ci Iheodori . prbi. Lugduno . depositio . 
sci syatirii. 

" K^. tacia repensi. 

E^cerpta etc. F. in Dacia Ripensi Antiochia ^^- ^ ^^^J^^f^^ 
,„ar. xxvn . in Anliochia saloni. et max.m. et al. ccxl - Bedae t od. 
S^ in Africa martyrum XI.. lU idus alnmaurita salanis maximi hilari conccssi cun> 
'"^ I etdomnini epi salona dalmai domm,on.s epj e 
mUiltriim 1 dahnati In a(T fortunatao donatae et aho. 
"cx[ nilh eostor,i [ prb nestoris fUonti cea-mon.ae lug- 
duno gall siagri patrici 1. S. apoilini. C. apoUonis — 'i. C gainni . 
hilarii - % 3. S. C. concesst . satumini (C. 
addit : saturi). In tralia (C. tracia) . natl. pagani 
(C.naianii . in africa . martyri (C. martyrum) 
xvn . quorum nomina ds scit . et ahbi piiniali . 
successi . marcelle (C. marcelli). hi anliochia . 
natl . sci (C. om.) leodori prbi - L. M. V. cou- 
cessi.salnrnini . ^raiani (M. nat . gaiam) . In 
africa etc. quemadmodum in C. ; desinit s Iheo- 
dori prbi. lll ID- AFU- In salona dalmacit; do 
mionis cpi vni et miha viii In afreca furlu 
nati donati et aliorun» ccxl In nico 
media Nal scorum eustorgi (iloni 
ceremoni*^ higduno gail dep syagri 
ct patricii . . ...: I mi *:aIona . dalnuitiae . 

1 IV''. Romac leonis papae. 

.,iiw ,1 V — 0. ilomionis ep. et 
Excerptaetc. F. -'^'^r t^r J^^Vlae-Flori codd. B. S> tlom- 
.nihario o.Usn .lonali et al coXLn ^^^^ ^^^^^ 

nioni.epietmilitnmvn.-co.i.^.donan 1 i! S C L M V. In mauriUmia (S. marita- 
niai natVsaionis (C. saloni. L. M. V. s. sylonis), 
,naximi (S. maxime) . belari . concess. . cum 
ceteri« scis et domnini episcopL In salonaiv. 
salo 1 dalmatiae <Iomionis (C. domioni) epi- 
scopi.etmihtum (S. mihtes. M m,ha) sep e 
(C vnn. L. v,u ct dalmaU (C. dalmatae). In 
africaforUmatiWc.-3.S..:xL-4.S.L.eo- 
storpi. C.eus.oi.S.C.L.M.\.presbylen:S. 
nitoris. C. L. M. V. nestons ; L. filoms - 5. L. 
V ceremonii ; L. V. siagri - «• S.o».. ct-- S. 
/„ n,an,iue 2 m. : .ci leonis pp. (item m Corh. 
hreviore). > vn add. m. 1 - - 1'rius cereniuma.-. VI m Cod. Bern. PHiDl 
IN ASIA.P(ei)C;AMO. 
Natal . carpi epi 
Pauli . Isaac. 
Agrttonis. 
Home.INCIMIT. 
Galepodi. 
UIA AUHELIA 
Tertio miliario. 
Depo.i luli opi 
et alibi Agapi. 
Ualeri.Publii. 
Bassi . bili:nii. 
Felicis . Pauli. 
Mauri.HcrluIo. 
Ueregundi? 
et aliorum xl. duo. 
Quarti . Saturniui. 
f. Tsh Secundi . Decinii. 

Darii . lanuarii. 
Secundi . 0"'"''- 
Dcxtrii . Uictovi. 
Donati . Uarici. 
Uenusti . Ticiani. 
It. Uiclori . Sirillv 
Luci . Urbuiiv 
It. Urban? . Marci. 
lusti . Citfini. 
Palorni . Butti. 
Pacini . Murici. 
Optati.lT.Uictnri. 
Migone . Dciuelri. 
Flaviani . Marci. 
Uitalis . Minali? 
Ciemenliae 
Uictiiriac . Felici? 
.Ma.\iuie . Musli. 
iT.Marci.Honorati ID- APL. 
Laurenti. 
Arbori . Crispini. 
Tercii . Quintulc 
Restituti . Reuocati. 
Saturnini.Buttasi f-78-^ 
Barici. iT.Optati. 
Speni . Donali. 
Manili . Petri. 
ProcuIi.lT.Donati. 
UenicIIi. Euanti. 
Lazari . Ucnur^ti. 
Flauini . Hufuni. 
Ualeri . Pauli. 
Crispini . Felicis. 

Nabori . Uictorini. 

DonatuIe^Tercii. 

Uictoris . Acutin^. 

et tertiae. 
IN CAPUA. 

Cypriani . Musculc. 

Donat? ^ NoucII^ 

lanuariao.Siluani. 

Muciani. 
IN CIUITATE 

UUAPPINGO 

Depos constanti 
ni epi . et alibi 

Cari . Primi . Cyrilli. 

Macharii.Siialis^ f.78' 

It. Uenusti . luliv. 

Ueregundi . cu aliis vi. 

Tertule . Anton? 

Muslilc . Miggin^. 

h. Aculi. iT.Donat^. 

et alibi . Eufcnu? 

iT.Folicis.lT.Machari. 

iT.primi.etalio^uim, APHILIS 

Cod. Eptern.,etc. 

Pndieidainasiapergamonal:ca.in 
epiotaliorx..vn.pauli|isaacagauns 

rLdeposinliopiotahb>agap, 
capualquartivalcripui.libassnul..uu 
felhMs pauli niauri bortula- I v.Toc.u.- 
dae ef aliorQ xlu ■ quarli saturnmi 
.eoundini dccimi 1 qnarti .aiumn 
secundiquintidextrivicl.u-idonal. a- 

rici 1 venustititianill v.ctor. s.nllae 
luci u.-banao li urbanao 1 .nart. .us i 
citunipatornifamnibutlimuncioplati 

11 victuri I migoni den.etn tlavm. . 
marci vitalis minaliae olementiae 
victuriao toliciac maximae musti It 
marcihonoratilaurenti i arbuncr.spi- 
nao terti quintulae restituti royocati 
satur.uni | bultasi barici optat. spmr 
donati manili petri procuh It donat. 1 
t.emclli evanli lazari vcnust. flay.m 
ruf.ni valori pauH crispini | felicis 
nabori victorini donatulac terti victons 
acuti.iaeet | tertiac lu capua cipna.u 
musculae donatae novellae lanua 1 
ri I silvani nmciani in civi vapp.neo 
depos co..stantini cpi alibi | cari primi 
cirilli .narcari stilari venusti mhao 
ve.-ccundi ] cum alis vi . Tertulae anto- 
niae mustilae n.agginae acutmai j 
donatae ct aUhi cufoiniao II folicis 
niacbari p.-inii ot alioi^ vin. Bic/i. Uoineiuli fiH.ln r;ii):uIoi:iii ] quarti . 
Et in asist . i'ari<i epi . et aliorum . XL.vn ^ . j 
In capua . cypiiani . niuyculac . donaUie . no- 
uellae 

' H-*. xi.u. 

Excerpta etc. Bi*ilHu-Flori v.o(]. C. in Capua 
Cyprianne. Cod. Wissenb. 

PHD- ID- APH- In asi^ pgamo Nal seo 
run\ carpi epi pauli isac agatoni 
Rom^ in cymitirio caUpo tercio 
mihario deps iuli epi et alibi agapi 
nalcri publii bassi iuliani feiicis 5 
pauli mauri I.crtul(; uorc gunde 
ct alioru.n nu.nerum xui quarti sa 
turnini secundi decimi darii Uem 
secundc salm-nini quinti dextri uic 
toris donali uarioi initli ucuusti lo 
ticiani Item uictoris syi-ill^ In 
uua pingo civitate dep beati conslan 
tini opi et alibi primi cai-i cyrilli 
macharii stialis uenusti Item ue 
nusti iuli? felicis vcrecundi cum \i> 
ahis ui eo capi terlull^ Antuiiiae 
nmstil? migine Itein agutiu»; Itcm 
donate eufimit^ macbarii primi 
et aiiorum uim 1. S. C, asia — 2. S. isaac, L. ysac. M. V. ysaac; 
S. agalonis, L. V. agazonis, M. agathonis - 
3. S. calopodi via aurilia, C. M. calepodii ; 0. 
addit : lupicini via aurelia — 4, C. agapili — 
5. C. ow. valeri publii — 6. S. L. M.V. hestu- 
lae, C herculae; C.L M. V. veiecundae — 7.S. 
om. numeruni. G. L. M V. nunicro — 9. S C. 
L. V. secundi ; C item saturnini ; V. om. dextri 
— 10. C. barici . butti, L. M. V. butti. S. puti - 
ll.L. M. V.om. item ; S. C. L. M.V. syrillae: 
lucae (C. L. M. V. luci). iuste {C. L. M. V. iusti). 
urbanae . item urbane iL. M. V. orbanae . item 
orbanae) . marci (C. marli) .ianuari . citini (C. 
I^. M. V. oittini) . paterni .pacini (L. M V, patini) 
puti (C, L. M. V. putti) . maurici (G, meurici. L. 
M V muricb.optati (L. M. V. obtaci).itcm 
viotori . magoni (C. M. migone. L. V. miponi) . 8 
demetri . marci . Haviani . vitalis . menahae (C. 
dinaliae. L- M. V. minaliae) . clementiae . viclu- 
riae feliciae rM. victoriae felicae) . maximae . 
musli . arburi (L. M. V. om.). item marci hono- 
rati (L V. honorati.arburi, M.arhonil .lau- 
renti . crispini . tertii . quintulae (L V. quintuh). 
revocati . restitute (C. L. M. V. reslituli}. pa- 
terni (S. L. M. V. om., L. M. V. hco eim satur- 
nii) . buttasi (L. M. V. buUari). saturn.m (C b- 
M V om.).harici(C.varici).pauli.optati.si)ini 
(C. M. speni, L. V. om.). valenti (L V. om.)- do- 
nati {L-V.om.).manille(G.L.M.V.mamh). 
netri . felicis . proculi . ilem donati . gemellae • 
evanti . lazari . venusli (C. penusti) . flav.an. (C. 
fluvini, L. ilanini.M.V. tlavini). rurm..cr.spm.. 
nabori (M. naboris) . victorinae((^L. victur.iu. 
M. V. victo.ini) . donatulae (V. donatellae)- 

victuris (L. M. V. victoris) . augu^tuiae (C. aguu 
nae.L.M.V.acutine).(C.L.M.y.elllertme 

(C. addit mameri.. In capua (L. V^ f^^I""^' "^7. 
scur. cypriani . raasculae (G. L M. V. ni ^ 
lae) . donati (C. L. M. V. donalae) . novell 0. 
novelli) . ianuariae (G. L. M. V. .anuarj) . s Wa 
nae (C L M. V silvani) . mut.am [C. aaau 
"turi:l:iii)-12-C.vvapingo.Lvuap.n.u- 

M. V. uuapinga ; L. M. V. om. beat. -- ^ -^ 
primiKa.-i. L. M. V. p.imicai-i . cyriUae ■ ^ 

V. i.tiahs; 14. 15. S. om. item vem.st. --| -^^^ 
iuli ; S. G. verecundae - !<». C vini. L.. • 
C. eocopis ; S. C. tertulae ; S. anamae ; ^ L. 
V.antoniae-n S. mustille.C.mu.tuU. 

migini.L. M. V. miggine . acut.ne. S. agu^l "^ 
C.'m.itemagutine;S.om.«/^erm^^^^^^^^^ 
18, S. donatietalibieurume.G.ctal.b.eup^ 
miae. L. M. V. et alibi eulennae : b- 
primae. prins Danatult; — • prius Danatac — " priu» Stiali. Cod. Bern. 

ID- APHAEI.IS. 
IN CALCEDONIA. 

Nrttalo . Sc^eufe 

niie . Eucapi. 
Secutoris.Catuli. 
lanuai-ii . et alibi. 
Pauli . acoliti . Arobi 
Passe .Carit^. 
Agatonic^. 
PERGAMO ASIE. 
Pulicarpi • . epi. 
Pauli diaconi -. APRILIS 

Cod. Eptern., etc. 

Idus a in calcerl nl euibniiaL" eucarpi secutoris caruli 
ianuari j et alibi pauli acolitiarobi bassaecaritaeazatoni- 
cae pergam ] asiae policarpiepipaulidiac. [43J Rich. In eiiiiUite caleedonia . cufeniifD . | Et rome . lanuarii mar- 
iyris . secutoris . eucapi . | catuli . pergamo asiae . policarpi epi . 
pauli (liac. 

Excerpta etc. R^ Eberdn. civit. depositio marcelini — Rhab. Romae 
in coemelerio translalio ianuarii martyris. XUIII- KL- MAI- 
UOME UIA APPIA 
IN CIMITERIO 

Praetextali. 

Sci tiburtii . Ualeriani. 

Maximi . Quiriaci. 

Optati . Pati . Saturnini. 

Frontini . Martiae 

GorniU^^ Conditoris. 

Tituli. 
INTERRAMNA * 

Proculi . Ualentini. 

Prosduci . Liorni. 

Domnin^ uirginis 

Cum suisuirginib; 

Simul coronat^. 

Et sci ualcriani. 

et aiibi optati. 

Saturnini . Arcilai. 

Simproni . Frontini. 

Maximi . Uecim^ 

Marcie . Cornili^ 

Alexandrie. 

Frontini monacbi. XVIII k. m roiii tiburti valeriani maximiani cyriaci diocli- 
tiani simphroni docimi [ et interamne appolloni fevi optati 
pati saturnini Irontini | marciae corniliae conditoris tituli 
proculi vaientini pro \ ducti liurni dominiv vii-g cQ suis 
virginib : sci valeriani et alibi | optatl saturnini arcilai 
simproni Irontoni maximi decenifle | marciae corniliae 
alaxantli-iae frontoni monac Cod. Wissenb. IDUS APRIIv In calciaonia Nal sc^ 
eutemig et eucapiv Post multa 
tor menta requiescentes secuto 
ris et alibi ianuari pauU pass? 
caruli caritt^ Aru Azatouicae 
Pergamo asi? policarpi epi et 
pauli diaconi Rich Hon.. . natale liburtn . uaieri 1 ani . et maximi . alibi appol- 
ionii proculi - ualenti | ni . marciae . alexandna . Ironton... l. S. M. V. ealcedonia. V.. calcedona. — % S. 
ucapiae. ('.. evapiae . secutorls. — 3, 4. V. re- 
quiescentcji persecutores. — -t. S. passi. - 5. S. 
C. caroli; S. cariti ; S. aropi . agatonice. C. 
arobi . agatlionicae . decimi. L. M. V. arvazo- 
niae. XUIII KL- MAI- Roiii uia appia in cimil 
prt,*texlati Nat sOorum tiuorli 
ualeriani maximi (luiriaci op 
tati pati saturnini marciae 
fruuline cornilie conditoris . tituU 
In terram na proculi ualeiitini pros 
duci In lugdimo ciuitate ilep landiber 
ti epi uurni domin^ uirginis cum suis 
uirginibus sinuil coronate et sci uale 
riani et alibi item optati saturni 
archilai sinproni fnmtini maximi 
decimt; marci^ cornilii; In alex 
andria frontunis monachi. ± S C. L. M. V. liburtii.— 3.S. philiosti . va- 
leriani . niaxinie. — 5. S. C. irontiuae. L. per- 
tiiiae. M. V. protinae; S. L. corneliae: V. con- 
ditores; L. tatuli. M. lytuli.— (i-C. inlenimne. 
L. intfranne.M. inter amna.V.interanna. — 6, 
7. C. pruuscluci.-7, 8. L. M. V. transitus domni 
laruiib.Mti .-piscopi; S. C. «m. ab in luKduno 
HKiy./crrrffpi. — S.S. liornae.C.liurm.L.avurm: 
M. vuiiuidomnne, V. uuirnidomnae; C. donmi- 
nae, L. dnnuiae. S. donatae. - 9. S. coronatis. 

— 10. C. om. item ; I-. om. ei alibi ; C. satummi. 

— 11. L. V. arcillai; S. sanilVoni. C. simphro- 
nii. L. M. V.simpronijL. M. prontini.V. prom- 
tini;S. maxinie.C.maxinsi.-- 12.L. corneliae. 

— Vi. S. ('. M. V. IVontonis. ^' m. Policari)i — ^ i« marnine. in Ht"''*' ■ '' odfUi ,|i. nbiil h,^ob(er't(us) h-uiU - » ;^Wu* Con ,jli _ t rd. iXTKiiAii [U\ Cod. Bern XUII- KL- MAI- 
PICINO IN AU. 
REO MONTK. 
1. 7t»b Maronis . Mpssori?. 

Proclim; ■ Mosi;tis. 
IN MESOVOTA. 
Arcilai . Coniali. 
Cypriaiii . Vironic(^\ 
Ao.uti; . Diogcnis 
diaconi . cfl duob : 
fratrib : 
UN ANTHIOGIA 
Syri? . Prosdoci. 
Uironic? . et dio 
nin(,' . filie eius 
Octaui^ . Potamii,^ 
Prodenti. 
TAUDIAGALAC. 
Quoaninl . Ardlni. 
Potanii. 
IN SPANIIS CK 
SAU AUCUSTA- 
Passio scoruin 
Lupci . Apomidi 

cum (Iviob: IVatril); 
Marciani. 
It. Marciani. 
t. 71K Kelicis. It. Felicis. 

Fausti . Marcialis. 
Fortiniati . Siluani. 
I^uciani . et alibi. 
Sci (Jcorgii. 
IN AUTESIODE 
RO GAL//LI/ A//E '. 
Dedicatio baplis 
ierii . que t-st 
iuxta basilica. 
Sci gcrmani epi. 
et conlessoris. APHIIJS 
Cod. Bptern.. etc. 

XVnk.,T,cipinonln.aronisaK;s^nM^J.;;n^^^ 

«-;K;-r;l=S!;;*: ,., 

alibiscaegeorgiae. Cod. Wissenb. 

XUII KL- MAI- Picino In aurco niontt. 
maronis messoris procliin; . 
inositis In inGsopotamia archelai 
cypriani comati vironicc' Aculae 
(iiogenis dinconi cum duob; fratrihus 5 
In antiocia siriy prusduci uironia^ 
et deonin? filia eius octaui^ pota 
mi^ prodcnti In taudia galacii^ 
quo malarchilai polaini In spaniis 
c^sari? pas scoru luberci apodo iq 
mi cum duobus fratribus niarci 
ani Item martiani felicis 110 felicis 
fausti marcialis furnati siluani 
luciani et alibi sci giorgi In autisiodero 
gallileae dedicatio baptislirii qui e 15 
iuxta basilica sci germani epi et 
confessores ubi sunt condit^ reli 
quie sci iohaimis euangelistae 
In eadem die dedicatione altaris 
sci iuliani martyris qui briuate par 20 
tibus est Iticli lu picino . maroni^ . et messons • ! epi . In mesopotaima . 
cnmali . r>Tiriani . In antio l chia . syriae . prosducae . In spanu? . 
luperci mart. 

' K-. inestoris. 

Excerpta ric E'. Roine vincentii in poulo marlialis lelicis fausliui 
hu-iani iilimi)ia<li< el maximi — U Olo. iu fivitate Cniduba nalale 
oliinpiaili^ t't m:iximi. 1 C. piceno. L. M. V. piccino. - 2. 3. L. M. 
V. mositis . procUnae. - 3. L. arciUai. V. arcel- 
lai. — 4. M. veionicae : S. agutae, C. aciliae. - 
G. L.V. prusduci. S. prosdoci veronici, C. M. 
veronicae. L. veronici. V. vironicae. - 7 C. 
dionorae. L. M. V. aioninae ; S. filu. C. L. M. \ . 
Hliie -7 S L.M.V./wrfpotamiae:depositio 
spalerniepiscopietscubilionislM.scubilionae, 
V scubilioni) abbatis. - 8. C. pru.ienli . looi . 
syri. In taudia gallitiae. S. gallatKte. L. M. V. m 
audia galati (M. galati). - 9. S. qaoamal. C. 
quoamaU. L. M. V. quomal; S. archala,. C. a, ■ 
(■elai. L. M. V. arcilati : G. polami . doualellac 
In hi^paniis. L. M. V. spaniae. - 10. H- ^- '"■ 
l.erci . apodimi. C. apodimi. - 12. C. 0;". Uem 
tVlicis. - 13. C. 0;«. marcialis; M. 'na';'^ 'J= ^ 
C furtunati, L. M. V. fmtunati. - IVl''- '- 
luciani . gomali . parcilai.eodenis . m.cae . gal- 
lieni . faustini . luciani (deinde exsecUi mcf»- 

14.S.iorgi.L.M.V.govgii.-15.S.gall..LM. 
V. galliae: S. L M V. baptisterii. -.1*'-J^- ^ 
o^n. epi et conf.. C. L. M. V. confe.^or.s : V^ re 
conditae. - lU. C. om. in eadem die; C. m- ■ 
dedicatio. - 90. 21. S. briva de part.bu. e.t . u. 
M. V. privale. C. brivate passus est. 


' pvinn (;.\i.Ac.iAK. Cod Bern. 

Xin KL- MAl- 
IN ACHAIA. 

CorinU) ciuitnte 
Calesti.C-arissi. 
Uite . Leonedis. 
Terti*; .Xpi:>iio' 
Calle . Theodor.;. 
iT.Garissi. Omnia 
in mare mersofi. 
Caritonis . Galestg 

cum aliis . u- 
Nic^ . Gallini?. 
Municig . Nigi? 
et aliis . Marciani. 
Aniani . Felicis. 
Hormogenis. 
Uinccnti .Tortii. 
Calistv 
ET IN MAUHITAN. 

Nalalis . Basilii 
ET IN PONTO. 
inscla . celli. 
Marcialis . Felicis 
Fausti. It. Felicis 
Fnrtunali.Saluani. 
Luciani . Goamali. 
Parcilati .Leoncdis. 
Micv.Gallioni. 
Marciani . Faustini 
Luciani *. XP- KL- MAl- 
IN ANTIOCHIA 
Pctri diaconi. 
ft herniopenis 

ministri potri. 
Fortnnati. 
Marciani. 
IN AFIUCA 

Barrucci . Qninti. 
Mappalici .Uictu 

rici . Donali . I;inu 

arii Maconi. 
Galli . Tlieoilore 
luliani presbitcri. 
et Maceoni ■.• APHILIS 

Cod. Eptern.,etc. 

XVI k ili corinto civi calisti carisi ' lolac tertiae xpianae 
galtae teodosiie leonidis calislae et rom in portu martia 
lisl et in collo iiveris viuceuti it carissi cantoris caelesiae 
cum alis v. nicae , galliniac uioniciae nigiae el alibi 
marciani antani lelicis hermoginis 1 tertii et in mauril talis 
et. basiliae et in ponlo marcialis lelicis il 1 telicis fausti 
furtuuati silvani luciani gomali parcilai eonedi? micae 
"allieni marciani faustini Inciani. [451 Cod. Wissenb. XUl KL- MAI" In achaia coriniho ciuilal 

Nal sconuu calisti carissi leonedis 
loif terciae xpi an? gall^ Iheo 
dorc carissi omuium In mare mersi 
caritoni caliste cumaliis . u . Nicae » 
galUnic^ moniciy Nigi? et alibi mar 
ciani eniani felicis hermonis uin 
cenli tertii caliste In mauritania 
Natl basilitj iu ponto In sclacelli 
marcialis felicis fausti felicis fur io 
funati siluani luciani guamali 
parcilai loont-dis mic^ Gallieni 
marciani fanstini ct luciani ' loUieteodosiK in marj/ine, manu 1'. Itich. lu cori.itUo . .-arisi ' . leoiikli. . Et m I nie uiucei.t,i . In 
inauritania . basiliffi . in ponto . | maitiali. . felici. . iHmtin. . lu.nun. 

> R'. cari^^i. — H". carifsimi. ± M. V. calixti ; V. cavi^ti ; L. M. V. If.Jiii iM. 

leone) diaconi - 3. S. lo.te - 3. 4. C. theodori 

— V M. -Ji.mes ; V. mari, C. mers. - 5. S. C. 

caritonis. L. M. caritone. V. aintonae ; S. rari- 

ste. C. coelestae. L. V. caeleatae, M. cateslae ; 

C. cum alii^ . unicae - 0. S. L. M. V. calliniae. 

n. galliniae : L. municiae — 7. S. C. hermoge- 

nis _- s. C. calesti, V. calixtae - n. L. M. V. 

hariliae : S. inscla celli. C. M. iiisclacelli. V. 

insciacelli — lU. S.oth. marcialis. C. nm. fausti 

fclicis, L. M. V. om. felicis — 10, II. L. M.V. 

fortunati - II. S- C. L. M. V. Koamali — 12. L. 

parliali. V. parciali ; S. leonidis. L. leone . di- 

sniice, Y. leone . disinicae ; S. (ralUeniae - i:t. 

C. rtddrt.MOcnndi. XV k u. antioc peti-i -li.C- lR..™o,Mnis „,nnstn petn t utu- 
„ati niarciani In aftr liarucci quinti mappal.c, vctonci 
donati ianuari .nacori ,al!i ; fheodorae i,.l.a.„ prh .neceo- nis. gralli . I iitliam. 

. i ■ «♦«! wi: nptri dia.-nni iiiliani *-rmo- 
E.cerpia eU. Ur i.> -^"^^^^^^-^f f . ^^ l" ^,Vi..a .,. quintini 
genitJ - 0. hermogeins nunistn .. I.em 
ii,hanipre.b.mamlonietal..v. Xf KL- -MAI- In aiilhiocia Nal scorfi 
petri dia.- et hermogonis ministri 
petri furtun:iti marciani In afre 
ca baruci mappalici tiicturici 
douati iauuarii maconi galli Ihr 5 
odore iuliani prt)i et meceoni 3 L M V.lortunati-l..S. barici.C.burufi. 
L M v"barucis : S. C. L. M. V. quinti . mappa- 
lici • L. V. viotorici. M. virtorici 5. C. macon 
-5 (i. Ctheodori- fiS.////.iliamprb.el 
mu.=lioni : C. addit : mitrini . diomed.s . hhp- 
ZrLM.V.Infontanella(M.V.fontencIIa. 
l„a;teri..depn«itiovuandoni(M.vuandon^^ 
pvcbyteri et abbatis. Item in ufrica tbeodorae 
tte. et meconi. ' prius Xpiani — - "' . . M .>t d..,.. abboni cpi uietUnsi. 140J f. fv^ r.80-- Cod. Bern. XII il- Kly MAI- 
SALONA CIUIT. 

SepUnii diaconi. 
Uicturici. elalibi 
Honnogenis 
ET.i" • AKRICA. 
Uictoris Papyli- 
Donafi . lanuarii. 
Iniicionis . Domni. 
Tnreinnni . sirici pnsciaui^ 
HOME Eleofcri => epi 
et anT''iv* ^ niatris eius 
ot pteni . coloco 

ri * . Febi . proculi. 
Apoiloni . Furtunati. 
Crispini . Expedili. 
Mappalici . Uielu 

rini . Ga//gi// XIII- KU- MAI- 
IN AKMIMA. 
MILinVNA. 

Cinil . Hei !uo^'onis. 
Oagi . Kxpeiliti. 
Aristonici . Ruti 
Calaf-o ■*. Unadie 

coronatoruni 
Militanv 
Arniini^ . Rufi. 
Hilaui . Aristonici. 
Furtuuati . Ir. Gagi. 
Donali . Uitalis 
ET IN AFRIGA 
Doiiati . Sericiani. 
It. Soriciani . Holla 

di. It. Horniogonis. 

cum allis duobus 
IN SI»ANI1S 
Calcoli . Heris. 
Nalalo . Sci Uincenli. XII KL- MAI- 
IN AFRICA 

Suruiani . Natl Araiaci. 
Siluaniani . Furtu 
nali . lohannis. 
Orati . Donati. 
Marci . (Jemm^. 
Comili^ . It. Geilie 

Gorniiii. 
ROME- depos 
Sci Uicloris epi 
Felicis . Alexandri. 
Papiae. 
ET IN CIMITER. 
MARTVUIM 

luxta uia Noiiitana 
Nat.*^ scor. Silu'ani '. 
Donale. 
IN CIUIT- AUTI" 
SIODERU. 
Depos . Sci martini 
prosbiteri : ct con 
lossoris. APRILIS 
Cod. Bptern. etc. 

gini. etinaffvidomi.ump>l Ido^^^^^ ■ ^^; ^t .- ■ a:^ nirhi ; rici Ui afTricii uictoris . pam- 
,r2rHrT::^-:;"a,oeeH.c.e,e..t,..iepi. 

aiiollonii. 

^„,,.„ .,c. r. 911. c,i.pine - Bedae cod. S- pammici - Rhab. 
in Alrica fortunati et marciani. XIII k iTi In armonia militana civi bermoginis gap expe- 
diti arislonici 1 rufi ^.ilatae n.itinae amiiniao rufi lulan 
anstonici furtunati | gagi donat. ot in aft donati serician. 
elladi H l.ormoginiscum alis | duob:cauco hbri nt sc. vin- 
centi. Rich. AlVrica . ermoi»Miis . Et in spaui 1 i^ . uimeutii . et ga[ri . 
In aimenia militene ciui | tate . gagi . expediti . aristoni ■ cirun . 
palatii. 

Excerpta etc. \V. in Africa syriciani donali eladii - G 91i. fortu- 
uate. Cod. Wissenb. 

XIIII KL- MAI- In salona ciuitate Nal 
scoruin seplinii diaconi uiclurici 
et alibi bormonis In atiica uictoris 
pamphyli doiiati ianuarii .nicionis 
domni luremnni Syrici pi-isciaiii Uoih h 
nat scoruni olfutlicri epi Et antiue 
matris eius pteni coloceri fcbi pro 
cuU apolloni furlunali ciispini 
oxpediti mappaliei uictui-iui et j,'agi 
Autisiodero ingall dcdicalii) altaris '1 
scnioris accclesit^ 

I. L. M. V. J^alnnica — 2. G. diaconis ; L. M. 
V. victorici — 3. S. C. hennoijenis — 4. L. M. V. 
[lampliili : S. mitionis — 5. L. turemani ; C. 
pri^ciani . iocxmdi — <i. C anthiae. L. M. V. 
anchiae — 7. L. M. V. pai theni ; V. caloceri — 
8. C. apolloms. V. apoUofi. ; L. M. V. fortunati 
— 9. S. expetiti ; L. M. V. victorini — 10. S. alari. XIII KL* MAl- In inilitaiia cii.itate 
ariBini^ hermogenis Gagi ru 
fi . expediti Aristonici galalt; una 
die coro natorum militin? armi 
ni^ ruf. bilaui aristonici ru.-tu s 
nali donati gagi Et in afreca 
sericiani donali heladii serciani 
licrmogenis cuni aliis duob ; cauco 
libe.-i Nat sci uincenti 1 . L. M. V. iniiio : In fontanelhi (M. V. fonle 
nelhi) monasterio depositio cbilberli episcoi»! 
abbatis ; S. mihtania — 2. L. M. V. hermi)nis ; 
Q gaj _ 2 3. s. i-ufu — 3. S. exjieliti . aristoni 
— 3-5. M. om. n palatae ad ai istonici — 4. S 
militane,V. militenae — :>. S. halari.aristo- 
ceni — T). 6. L. M. V. fortunati - 0. ('.. gagi . 
maiulini — 7. S. om. tt donati usqne adser- 
ciani ; C. t^ereciani. hcladii item sereciani ; L 
M. V. om. serciaoi — 8, t». C. ^-aucohlx^ri, L. 
cauco liberi, M. oauco . liberi, V. cauco . 
hberii. XII k. ili In alfix aradi prb et taccei in afi' nl sci siWani 
fortunati iobannis honorati donati \ marciae gemmae 
corncliae fortunatae roiii vicloris cpi 1 felicis alaxandri 
papiae U roiue silvani asaiuci donalao In ] civi autisiodoi'0 
sci meriani prb et confes A.-aii aci. Rich. lu alexandria . aradi ' prbi . sil 1 uani . Rum depositio . uiclo- 
ris epi . felicis . alexan 1 dri . siluiani . autosindoro ciuitate . depositici 
inar I tini epi . Aliiii . sci senesii ^ . mart. 

' U'.arati — ^ R'. ^reiiesii. Excn-pta elc. (i 1114. senesii mart. etabbatis. in Africa serviuni araci 
salviani iohannis — 0. in vMrica nat. -ss. serbani aranici fortunati 
ioliaimis orati et gcmini — in Africa scorum silviani elc. ~ mariani 
cpi el conf. XII KL- MAI- In afreca Nal scorum 
seruani ara iaci siluaniani 
furtunati iohannis orati dona 
ti . ma.'cit; geme coiniliv Gem.nt.| 
cornili^ furtunatv RoiTi dop sci 
uictoris epi folicis aloxaiidri papi? » 
In cimi! milia.-io uianio montana 
Nal scorum salviani Aiaraci d_o 
uat? In atisiodero ciuitatc dep sci 
martini prbi et ccmfessoris [etuatUc ^^ 
genesii mart,] ' 

" unci» inclusa m. 2. 

.X.«erviani;V.araici--3.L.M.V.fortunaU 
- 4. C. comeliae - 5. M. comelmc : ^- '^ ■ ^" 
fortuuatae. C, fortunati . vinrenliae ■ 
post papiae : everduno depositn. sanct. ar« 
lini;piscopi.tcoufe3sou..sdv,am^tK^^^^^ 
dona.l.quiuti.auti.iodero./c^»..-«rfco^. 

fes.oris;cW.rao..-7.S.mlcvb^^^^^^^^^^^^ 
tario: V. numeulana - «■ !'•'*'• ^^^j^jn- 
aiarici - 8, i). S. donati. L. om. ^- ■ ^^ ^j y 
liero. L. M. V. anliyiodoro — 10. ■ ■ <■■• 
el natl. etc. om. ' in V" (H. supplfvit ~ ■ litterae incUnatae add. m. '4. — ^ h siipra lineam add. «i. 2. — * priiis colociri — ^" h supra lin. "i. i" — " lilteKtf 
11. y. — ' i tupra lin. m. f. — ■* priits avtk. Cod. Bern. 

XI KL- MAI- 
IN ALEXANURIA 

FurUuuUo . ct ani 
toris . presbiteri. 
Felicis . Siluii '. 
Uilalis . Iu carcere 
(luicscenti.s. 
ROME IN CI""TER 

Gatesti. 
UIA APPIA. Ualoriaii 

Maxinii . Tihertii. 
KT IN TERRACINA 
Cnnipanie . Sl-I ce.sa 
rii. 
ET IN SICILIA^ 
Sci amplu;liici. 
et alibi . Uictoris. 
Papie . Felicis. 
et depos Aprunculi. 
opi. X KL- MAI- 
IN AFRICA CIUIT. 

Gerapuli . Natale. 

Sci philippi . aposti. 
ROME IN CIMIT- 

Calcsti. 
UIA APPIA.Sci 

Gagi . PAp^ 

et prinioli . Turdiani 
LUGDUNO GAL- 

PassioSri Eppepo 
di . et alibi leonedis. 

Aratoris . Quiriaci . 

Bassilie. 
IN CIUITATE 

Senonas . depos 

Beati leonis epi UUU- KL- MAl- 
IN AFRIGA. 

GAtulini . Safurnini. 
Georgii . niartyris 
Ghori . Felicis. 
Theone . Theodori. 
Uicturini . Uenusti. 
Uictori . Nauori. 
SoIuTi «. pleni. 
Silui . It. Felicis* 
Uitalis.Tiieodori 
Faustini . Saluni. 
Ualeri . Ursi. 
ROM^ . Naboris. 
It. Siluii . It. Uita 
lis. 1t. Feiicis. 
LN ALEXANDR- 

Corone. 
IN UALENTIA. 
GIUITATE. 
IN GALLEIS -,- 
Felicis prosbiteri. 
Fiirtunati diac. 
Achelloi diaconi. 
et alihi . Natale. 
Sci panlalinioni. APRILIS 

Cod. Eptern.. etc 

XI k ih alaxand civT furtunatae aratoris prb felicis salvi 
vitatis in ce.ssaf quiescontis | roiii valeriani maximi 
tihurti ot in terracena campaniae i sci cessari in sicilia 
appelici et alibi victoris papiae felicis | depos aprunculi 
epis depos oedilualdi prb [47J Rich. Alexiindria . furtuimli . et ara | toris prbi . Koin ualeriani . 
niaxiiiii . liburtii . 1 Et in sicilia . sci aniplielici . alibi uictori.s . pa | 
jtiae . aprunculi epi '. 

• R'-. Romae depositio gagi episcopi (iterum ad dirm seg.J. 

Excerpta efc. (). in Africa nat. s. oratoris presb. ■ Bedae cod. S'. 
Nicomidia pantaleoni»! monachi. God Wissenb. X k ni in fri^' civi liirapoli piiiiipi apos roiii dopos gai epi 
et in cordua civi | parnuMii et climas crisoii prbriii et 
diacnrm luci et muci | primuli turdiani lugdun gal sci epe- 
podi ot alibi leonidis | aratoris cyriaci basiliae in civ? sono- 
nas depos lconis epi Rich. In friKia riuitate . hierapuli . | pliilippi . Roin . depositio . 
gagi . epi . pnmuH . lutr i dump iwlliae . passio sci eppodi . ciuitate 
seno I nis . loonis epi. 

Excerpta etc. E'. in Cordula permerici heliae etcrisotheli — G 91.^ 
in Cordula parrnenii holimae ' et crisotheli prborum. luciae « et 
marci^ diaconoruni de Babilonia (Romanum parvum I helimenae. 
2 lucae, -S rnucii). VIIU k lii In atlCatulini saturnini cori feiicis theunae theo- 
dori ( victorini venusti victori nabori soluti pleni silvi It 
felicis I vitalis thoodorae faustini saloni valeri ursi roiii 
naboris j II silvi II vitalis II iVlicis in ala.\ coronae valunlia 
civl 1 In gal felicis prb furlunati diac cellei diac et alibi 
nl 1 soi j)antalim(inis. Jiich. In affrica . catulini . saturni | ni K felicis . Rome CEORGII . 
Martiri. . fet adelhertir naboris . In pallia . ualenfa cnutate . tehcis 
prbi . I furtunati . diaconi. 

» R^. satutini. — '* uncia inclma m. 2. 

Excerpia rtc. E'. G. 915. et adelberti epi et mart. -J- B<^^a^ ^<^^^ 
S' in Persida civit. Diospoh passio sancli georgii {S'.mart)-0. 
Valontia eic. azilei dinc. et pantalfonis puen. XI KL- MAI- In aloxandria Nal sco 
rum furtnnatv aratoris prbi 
felicis siluii uitalls in carcere 
requiescentes Roiii in cimitirio 
caleslini uia ;ippia Nal scorum 
ualoriani maximi tiburtii el in 
terracina campanitj Nal sci 
ct^sarii Et in sicilia na! sri ampholi 
ci ot alibi dep aprunculi opi. ± C. L. M. V. fortunati : S. astoris ; h. M. V. 
iolmnnis . oratoris — 3. G felicis filii — 4. S. 0. 
quiescentis — 5. L. V. cele.stini — (i. C.tiburtii. 
donati — 7. S. taracina — 8. G. om. a caesarii 
usgue ad sci — 8. 9. L. M. anifelici - U. S. G. 
L. M. V. et alibi victoris . papiae . felicis et 
alibi. X KL- MAL In afreca Nal sci filip 
pi Roiii in cymitirio calestini uia 
appia dep sci gagi papi^ primoli 
tur diani lugduno gallea pas 
sci oppopodi el alibi loonidis Ara 
toris quiriciaci basili^ In seno 
nas cinitate dop boati leonis 
epi 

I. S. In atVica civitate; C. In ufiica silviiv,. 
rivitale IiiiMapoIi nat. sancti pliilipiti apo.«toli : 
L. M. V. in africaierapoli eic. tiaquead apostoll 
— 'i. S. V. cele^^tini. C. calesti - 3. C. gai ; S. C. 
L. V. papae — t. S. pall. C L, M. V. galliae -- 
.5. C eppolidl — (i. S. C. L. M. V. quiriaci — 
7. S. addit : et parisius invento sci dionisii 
epi . cum eleutherio iiresbitem et rustico (2 m. 
diac). UIIII KI/ -MAI- in afrooa Nal scorQ 
catulini saturnini chori felicis 
thoon^ theodori uicturini ue 
niisti uicturi Nauori sotuti ploni 
siluii felicis uitalis thoodnne ^ 

faustini saluni ualeri ursi 
Roiii naboris Item siluii Iteni uita 
lis item felicis In alexandria coron^ 
In ualontia ciuitate in gall natl 
felici.s j)i'bi fnrtunati diaconi ac ,g 
hellei diaconi et alibi Nal sci panta 
limoni fet comemomtio gcorgi el scf puUo 
ols]. ' 

' uncis incUisa tn. 2. 

3. S. theodore ; L. M. V. s. ^-eorpii . victorini 
— 4.S. viclurini, V. viclori: M. nabori— .VS. 
C. L. vilalis ; S. tbeodore , venusti, C. theodo- 
rii. L. thcodone, M. V. theodorae — ii. C. om. 
salunl. V. silvini — 7. L. om. itein silvii. — 8. L. 
V. et felicis ; C. nonnae . In alexitndria — 'J. L. 
valentina — 1U. L. M. V. fortunati — 10. 1 1. S. 
achelei. C. L. M. V. achilloi — 11.1^. C. a& 
alibi usque ad et om. — 13. C. yeor^rii inai- 
Ivris, ceiera om. ; S. L. M. V. unds inclum 
om. ' priuB Silui - ^ priuB secil.a - > prius Soli Tipleni - ' priua Uitalis. |4*<| 

Cod. Bern 

VIIIKLMAI- 
IN ALKXANDK. 

Coron^^ . Uictoris. 
Zotic-e . Forlnni. 
Donati . Kflici^. 
Secuncii . SaUirnini. 
Siluiani.lT.Siluiani 
Ilufim^ . Libcralis. 
Mi-tnri . Toniti. 
Kcriani ' . Baraclii. 
r.M- Nabori. Fusci. 

MauiMiti . Sorani. 
h.Forluui .iT.Donati. 
Floriaui . Tliconis 
prepbil. 
IN AFHU.A. 
Faustiui . Uicto 

rini . Saluni . caleri ^. 
Alexandri . Ualevi. 
(Jrbani . Tboonc 
Ualeric . Furlune 
Publii . Foriane. 
Mcmnicri . Fausti. 
lanuarii.lT.Secun 

di . Marcie 
Sambacie. 
Tbendcsti^.Uale 
riani . Urbani. 
lieriis . Uictoris. 
Luci . et in hac dic 
Sidrac . Misac 
Abdenago . itera 
to nomine . cjui 
ot ananias. 
r.M'» Azarias.et misaliel 

IN BAHILONIA 
ClUlTATt: 

De caniino ignis 
;irdrntis sunl li 
liurati. 
IN CIUITATL 
LUGDUNO OALL- 
Passio Alexaiidri 
( ",u aliis xuuiero 
xxxnii . ct dedicut 
( Iriple ubi eorpora 

eoruin reiiuiescunt 
et alibi Conicmo 

ratio sci Geoi-gii 
i't sci pollionis 
et uigilia sci peorgii. APRILI8 
Cod. Kptern.. etc. 

lelici. .ecundi .nl.H-n.n. :'''^'"",' " '^i • ,venti sc.'ani 

m.tu..i li .10..U. ""■■'■■"", „T. o.banae tl.eonae vale- 
a(t faustini victu.Mn. i salo . ^,'*' "''^^ j ,.^„„i ia„uari 
riae fo.-tu.>atae | pupl.an. .'°'-'- "";!;|^,,a.u o.-fani 
secuueli .ua.ci, j -";— l^J^^L.iae n.isaei 
heris victor,s luc... bab.l ' ^'- ^^ ^-^^.^ ^^^,„,ct 

egresio<toig..e | ^g-^"'!" ' . '' ,-'';^^ " ^ «.ronae victoris 
scae geo,-K* ' ^<=;P?;f' Xi Sm di satnr,.i..i silvani 

mauenti gerani lurtuni donat» Hori ' fuaci-flori in margine, mamt i" Cod. Wissenb. 

UIII KL- MAL In alcxandri:) nal svq 
rum coronv uirij uictoris zotic^ 
furlunati donati IcHcis sccundi 
saturnini siluani rofim^ libera 
lis niuturi toniti liriani baraciii j 
nabori fusci niaucnti scrari 
furtuni Item donali iloriani 
tiieonis jirbi In afreca Nal scorutn 
rauslini nicturini snluni ualeri 
alexandri orbani thcone uale n, 
rie furtun^ pid^Ii Ibrianae 
mannncri fausti ianuari Item 
jiecundi marcin SaMd)aci;ie 
thedestit; ualeriani urbani bc 
rus luci Uicloris K1 bunc dicm 15 
sidrac niisac abdinago Ilcra 
to nomine tiui el ananias a/.arias 
et misahel In babillunia ciuitate 
ma^^na de caniino ignis ardentes 
sunl tiberati In Int-^dnno riuitate m 
gall pas scorum alcxandri cum 
aliis numero xxxnu et dedicatio 
creptt,^ nbi corpora coruiii ivtini 
cscnnt. Rich. \u Al..xaiuiria . tlieonis . et ali i urum . xMni . In AlViui . lau- 
slini . uiclurini . | !a bahiionia riuitate . ^i.lrach . inisacb . el abile 1 
najro . »'Uin tlpoaniino i-^Mii- lihfmti ■iunt. 2 L M Y. coronaUe : L. V. victori; S. C 
.oti.ine. V. zotici - 3. S.C. L. M. forlum. V 
iortun - i. S- I'- M. V. silvani iteni silvani ; .. 
sih iani item silviani ; M. V. rutinae ^ o. L. V . 
cnniti ; S. feriani - (i. M. naboris. S. s.MLim. U. 
sarani-7.L.M.V.fortuni;L.M.V.o»-..em. 

- S. C. theoni - 0. L. M. V. victorim - U"- 
C.otn. avaleri nsgue ad tn-baxxi. - •"■''";■■ 
urhani. S. U.eodone - H. L. Ibrtunalae. M. \. 
Ibrtunae ; S. lloriani. C foriani. V. norKxnae -- 
\± S. M. memmeri - 1-2. VA. C. om. « fau.ti «rf 
secundi; L. M. V. .»,. ilem - 13. S.samba- 
.tiae C. .aiil.aciae. L. M. V. sambachiae - > 
S.theotlestiae. C. theuaestiae. L. M. \. leuf» 
stiae-14,15.S.heriis.L.M.Vr)».. - lj>-Jj- 
etinhocdie.L.ethacM.V.ethoc- (.L.M- 

V. sydra.-h . misach (L. -sidrac. inisac) et u 

. . 11- 17 S nui ti*ralo nomioc 

01».) abdenago — Ib. 1'- ^•^"' ' " _ ,j< 

anania.sazaria.(r.-lS.L.M.V.om.et 1. 

10. C. om. civitate magna de .'^=""";;; ' ^:, " 
igne ardenti ; S. L M. V. ardenUs - ^20. (.1.1.^ 
rati suni : benediclus deus ; C. ludugno ^- 
L.M V.xxmi-'2.^C.L.M.V.cHptae i^^ 
S.I.M V. addunt : et commemorat.n gemt-i« 
sci , pulionis. ' fd. Teriiiiii - IHterar ineliuatat m. U. Cod. Bern. 

UII • KL- MAI- 
IN SKRACUSA 

Ciuitato. Sicili^-e 

Niitalo SL-onun. 

Euodii . Hornio 
^p^cnis . ot caliste *. 
IN AFRICA 

Nobilis . Marcie. 

Hermeniphi 

Fiirtunati. 
ET ]NI'KRSIDA 

Ciuitato.Diospoli. 

Passio sci iicorgii 
LUGDUNO 

Depos . Boati ruslioi. 

epi. APUILIS 

God. Sptern.,etc. 

VII k m syracussa civi evodi liermoginis calisti in aft | 
novellis marci 1 moniphi lurtunati et in pcrsida pas sci 
georgi niaf | lugduno civi hoati riistici epi. [49] Cod Wissenb VII KL- MAI- In scnicusa ciuitate 
sicili^ Nati scorum euodi her 
mogenis et caliste In africa nu 
bilis niarc^ horniomplu furtu 
nati lugduno dop boati rustici epi b 
el confessoris. Rich. in Alexandriii . sci mairi . eu | angelistae . Uietaiii;i rninana . 
' AlTrica . nobilis . | marUue . Et in persida ciuilate . diospoli . sci 
georfrii 1 niartyris . Lugduno . nislici cpi. 

' R2. In siracusis evodii caiisti et ermogenis . AtVica nobilis matiae. Excerpta etc. G 915. laetania romana festive celebretur. — O. Sira- 
cusa elc. hermogenis et balistae. Ul ■ KL- MAI- 

IN AXIOPOLI.^ 

Aureli. 
ET IN ANTHIO 
CIA SYRIE. 

Natale . Leonidis 

Uindei. 
ET IN AFRICA 

luli . Uicturi. 

Sirici . Honorali. 

Felicis . Pauli. 

Maximi . It. uiclo 
ris . Simplici. 

Pullionis . Uiti. 

Calendini . Apolloni. 

Marciane . Folicis 
sime . Arhimio 

Marciani . Lictis 
////siini . Simie 

Germani . Felicie 
Euasie . Ccnielline 

Cleti martyris. VI k m in axiopoli nl cirilli et in antio eutimiac et roiii pri- 
mitivi auroli il antioc leonidis uindoi | in aff hili victurini 
sirici lionorali lolicis pauli maximi victuris | simplici pol- 
lionis viti calendini appoHoni inan-ianao felicissinuy . 
timiae niarciani litissimi simiao gerniaui fcliciao evassiae 
gemelinae. % 3. C. heriiiogenis etpas^io sancti genrgii, 
culostae, M. V. calixlae - :J, 4- L. nobil.. M. V. 
nol)ilis — 4. C. M. V. liermenphi. L. bermenli 

— 4, 6. L. M. V. forlunati ; C. torlunati ; incundi 

— e. C. L. M. V. om.; C. addit : letania maior — 
3-)i. S. In africaf::' m. dep) m:ircif;?Hi. evange- 
listao Etinilictulm)ieiuuiu{m)deIetan.maior.). 
lugdunodepos . heati mslici epi . et in oriente 
passio sci georpi . In margine '4 m. admiatiodt 
Mitrco,e qiiahafc tantumsnpersunt : i apli qui : 
fortasse: (discipuli Peli) i apostoli. iiui,... VI KL- MAI- In axiopoli aurili 
In antiocia leonedis uindei in 
afreca iuli uicturi syrici hono 
rati felicis pauH maxinii uicto 
ris symplici pullionis uiti calon s 
dini ApuUoni marciau^ felicis 
sim^ Aethemi^ marciani lictis 
simi simi^ germani telicie oua 
si^ gemellini. Rich In anxiopoli '. cvrilli . et in antio | chia syriae ieonidis . 
uindei : et in alTrica . uiclo 1 ris . sirici . honoraU . fehc.s . pauh . 
maximi . martiani. 

> R'. K". axiopoli. 

Excerpta etc. G. cleti mart . (iuterafHca,u>sK-y- in Antiochia etc. 
auHUs - r'. Roma in Porlo natal priu.itivi . iu Auhopol aunh. I. C. M. aurolii; L. M. V. recharii (M. V. ri- 
charii) confes^^oris -2. M. leonith's:C. vendei . 
,„i,rii _ 3. V. victori, sirici. — 5. S. potioms. 
C L M. V. pollionis - (i. L. apollini. M. V. 
apollonii - 7. S. uhimiae. C et hemiae. L.M. 
ethemiae. V. clheiniae. - 7. 8. S. lectissuiie. - 
8 C. limie; L. ^rcrmiani - 9- C. Keniellmae 
cum snciis eorum felicis . silvani - contuh. mo 
nnslerio in gallia depositio sancti ncharii > . TiJ^^iu^papanis qui reman3e.-ant alexandriae eo q(uo)d 

" r,,„, ,.,.,, - - in .ar^ine .. . Mn —^^^1:1;^^^^'"^ Z'! et dJ^lUant carn. eius in .r.m ac ..a mfic. 
celebravit missaru.n solle(m)pnia... die... pasche traheha.ur -^ ^^^^^^^^^^ ^;;. ^,^,;,, ,i .,n. . e. conforlav.t . n.ane aule(m) f.uto m» 
bant sanK-uine dei.ule licet valde lesum miltunt ''"*"'»'".''",.„,.. ' «,, 

t.ahentil,(us) iteru.n illis mivrravit ad Xpm (haec iu fd. de^.de.antuO- |501 Cod. Bern. U KL- MAI- 
IN CILJITATE 
Tarso . cilicie, 

NiitaleSr-i caslori. 
IN NICOMED. 
Anchimi epi. 
Stoiani epi 
Antoiiiui piosbil 
Udie . Genosi. 
Sodalis . Zenosi. 
Zolici . Marini 
Zenoni . HUpitli- 
Eutici. 
INCIUITATE 
Arminie. 
Militane . Herme 
tis . Eppei . prbi. 
f, 82^ It . Hilpidi. 

Hermogenis. 

et<;astello. 

AIOUIE 
IN CAPRIA. 
Manrii ot capti 

(iiaconi . husandi 
Priani. 
ET IN EGYPTO. 
NICOMEDIA. 
Uicloris . Maximi. 
Pauli . Marciani 
Germani cu aliis vi. 
Oemmelline '. 
Legi^sinie . Felicie. 
Germane . Felicis. 
Euantiae . Uictorini. 
Nicofori . Dioscori. 
Serapionis . Papie. 
Anthimii epi 
ET ANTHIOGIA. 
Tliimie . Manriatti ^ 
diaconi . Genonsi. 
Sodalis. APHIUS 
Cod. Eptern.,etc. 

epi el 1 antoni p.^ .|2 >; n ,^ ^^^^^^ 

scKlali oi.lii^i «''." I '"''" . ', incastelaioviaecapn 

enpei upi H holpicii l-"""*;:'- ! '1^^ ,,^0.1. victoris onnei eui It liolpidi ^^ 

rii;ca,i..ia.n.an.ipnannne.;P uicoiii victoris 
,„au,-i et capli <nac nsanu. i"";:" ■;; ;■ ^,, „e | Unae 
„axiuu pauli n.arcan, genna" . - » ^ ,.^, ,,,„^,1 | 

|aoti.si,uae fcliciae S<=^"}^''^'^2e u.auri atli dia 
dioscori serapioms papiae ant.o.. t.nu. 

"oiu.osi sotalis. Cod. Wissenb. 

V KL- MAI* In tar.so cilicii; Nal sci 
castori In nicomedia ancimi efii 
stephani epi Aulhonimi prhi ln 
lidia gencsi sodalis zotici marini 
/.elnoni hilpidi outici In ciuitate 5 
arminie inilitam; hennilis 
liilpidi cppei prbi honuogenis 
et castello aluin? in capria mauri 
et capti diaconi husandi priani 
In SgyP*^ niconiedia uictoris to 

maximi marciani pauli germa 
ni cum ahis . ui . gomellini legissime 
reliciv^ german^ telicis euan 
ci^ uictuvini nicofori dioscori 
papi? scrapionis In antiociu 15 

thunic^ mauri atti diaconi ge 
nosi sodalis. Rich. In nicoiiiedw . aiUiuii . slcpliani epi . i et antonini . prbi . Et in 
niileto >. elpidii et erniogenis . | in tarso cilicinc . castons . anliorbia . 
timiae - . niaun. 

' H- moleto.— RMliiiiiiae. 

Excerpta etc. F. Antiocliia vicliaiii. - R\ in Nicomedia anUiimi 
episropi steidiani episcopi et alioruin.— 0. in Capvea uiauri et capti. 
— G i)14. tomae sodalis. — Bedae cod. S>.e ppliei pvbi et ermogenis 
mililis. 1 S. L. In civitate - 2. C. castor.s . gev- 
mani ; S. G. anchimi, L. M. V. anclimi - 3. h. 
L M. V. antonini. C. antonii . presbyleii - 0. 
V zetoni L. V. zenoni. M. zemoni. Iielpidii. \ . 
i,piaii;C.eutbicii.I«picini-5.G.C.Inarme- 

nlacivitalemilitana-G.S.hevmet^C. >^ 
mitis - .5-7. L. M. V. om. ah eut.ci ad bdimii 
7 L M V. eppeaiprbi . eutici. In civit anne- 
lemiUtana^Jmetis(L.hermitis).hilpubi 

(M. helpidi) . hei-mogenis; S. l":>-n\«^'^"' " ,, 

S. M. V. aioviae. L. aiovie in c^P'-' ^^^7";'' : 
campia;C.etalibimauri--9.L.M.V.etc . 

S hustiandi. C. L. M. V. hasand ; L. pan. ■ 

■ ■ 19 T V vii-S trememm.legissimi. 

C. semellinc . lic;//sime; L. gem.lhani - 1^^- ■ 

germani-13.U.S.cuantiae.evant.^. ■ 

L M V.victorini;S. nicopoh. - IG.i^-""' 
CLM.V.thimiae:L.V. 0».. d.acom-1". 

17. C. arri diaconi . attidi . genonsi. I frf. aemellini- - - f<i. Mauritiatti. Cod. Bern. 

Iin KL- MAIAS 
IN PANNONIA. 

Eusebi epi Poilionis 
Tuballi. 
IN ALEXANDR. 
Natale Sr-i uiclo 
rini . Egressionoe 
de arca. 
HOME . Urralis 

martvris 
INTAKSOCILIC- 
Malinocu aliincLXX. 
AtVodisi. Cari///lippi 

presbil . AGapi. 
Lcctoris in carcere. 
requicscentium. 
Euseui . Euiuci. 
IN AFRICAPRO 
Uintia . Numedie 
Natale SOorum 
Manili . Donali. 
MauroJi . Lucani 
Uictorini . Nicee ^ 
uirg et alioru septn^ 
duo . Luciani cum 
aliis ducen!os sep 
luaginta. 
IN TERRETUIUO - 
BETURIUE^' ClUl 
Deposil Sci euseci. 
presbiteri . ct conf. , s:!'' APRILIS 

Cod. Eptern., etc. 

IIII k iTi pannonia ousebi L-pi poilinnis lit>alli in alax 
victurini in 1 tarso cilic alrodisi cum alis clxx nmlinae 
carippi prb agapi lecl ] In carme requiescenl eusebi 
eunuclii in aft scorum in:innilli j donati mauroli lucani 
viclnrinao nicao et aliorn lxx lucani ot aliot^ | cglxx 
depos sci eusici prb et confes. [51.1 Cod. Wissenb. IIII KL- MAI. Iln pannouia cusebi epi 
tiballi pollionis In alexandria sci 
uicturini In tarso cilici? malin? 
cuni aliis clxx Afrodisi carilippi 
prbi Agapi leclore euseui eunuci 5 
In africa prouincia dum mediae 
Nal scrum manili donali manrini 
lucati Uicturini nici^ uirg et ali 
orum Lxxu luciani cum aliis cclxx In 
betoriutj' ciuil dep sri eusobi prbi ot 10 
confessoris. Hich. In pannoniis . natjile pollinnis . Et I in Lirso ciliciae . afrodisii . 
et alior . ci.xx . eusebii e|)i . j Roni uilalis . Bituricas . depositio > . 
eutici prbi. 

• R^. depositio episcopi (itraeterea nihiJ). 

Excerpta etc. G lHi. Uiriani vwn alJi^- cccx . Bituricas eutici conf. IIIKL-MAL&S 
IN ALEXiVNDR. 
Natale Sri germa 
ni presbil . ot alibi 
prosloci . diacon 
IN NICOMED- ^ 

Prudonti . Marci 

alis . Sabbati. 
Eodomoni . Basili. 
iT.Cermani . Filucasi. 
Bndonti . Urbani 
et pagate 
IN AFRICA Grati. 

et aliornm viu 
ETPERSIUM. TUSCIE 
Ualenlini . Mur 
ciani. 
ETBONONIA 
Uitalis . Augnsli. 
Uicturini . Manili. 
Meturinij uirgin 
Macculini. 
IN ALEXANDR. 

Pudenti . Marciani. 
Filocosi . Tbeodore 
uirginis . cu aiiis 
duob ; obiif amalarius eps * III k m alaxand civi sci germani prb et alibi prosdoci diac 
et valentini in nicom prudenli 1 marcialis sabbati codo- 
mani basili 11 germani filocasti budenti 1 urbam pacatao 
in alT grati et aliofi vi ot perusio tlieusi valentini 1 marciani 
bononiae vitalis ngusti victoriiii manili metronae | mac- 
culi alaxandcivlpudontiniarcianifiiocositboodorao | virg 

padis cum alis duob. sex . I alibi pudentis. 

E.ce,-pta etc. IV. in Alexandr natat s. genn.ni episcopi vitalis victo- 
ris et al. - Notk. Bononi.i vitali^ et apncolae. l. L. V. nat. s. vitalis . eusebii etc. — 'i. C. et 
viUilis pollionis; S. L. M. V. alex . nat — 3. M. 
V. victoriiii — i. C. atrosi, L. V. alVodis — n. 
S. L. M. V. lectoris, C. lecturis; M. euscbii . eu- 
nuchi — 6. S. provintiae duinniediae, V.. pro- 
vinciae tlionieiliae. L. M. V. provincia nuniidiae 
— 7-10. L. M. V. om. donati . niaurini. C. niau- 
rili. luc'/, L. M. V. luciani ; S. niaurili . luciani ; 
M. V. victorini; S. om. niciae; G. virfi. et alio- 
rumccLxxxni. L. M. V. cum aliis gi,x; S. bitu- 
ricae, S. C. L. M. V. civitate; L. om. dep; C. 
euse, S. wm. prbi — U- C. om.; S. ad calcem 
laterculi 2 m. : senon sci arlemii epi . et con- 
fessoris . sci . vitalis mar. III KL- -MAI- In aloxandria nat sci 
gormani prbi prosduci diaconi 
In uicoim;din prndenti marcia 
lis sabati eo domoni baseli 
Item germani f ilucasi budent i 
nrbani ot bagate In africa 
grati ot aliornm \.n et psiuum tuscio 
ualentini nuu'ciani bononit^ uitalis agusli 
motorin^ xiw^ 
ilria pudonti 
ilicodore nirg 
ituobus. uicturini manili 
macculi In alexan 10 
luarciani fylocusi 
padis cum aliis '2 S. germani epi . prosdici — 4. S. eodo- 
niani. L. codoniani; C. bareli.S. L. hasili - 5. 
C liiocusi; S. budondi-6.S. L. M. V. pa;r.it.-»e. 
C. pigatae . silvanac . ioci - 7. C. vi martyrum . 
Ltperusio; L. M. V. perosinum ; S. tuciae — 
S. C. bononi, L. V. beuoniae -9. C. L. aupusti; 
M V victorini - 10. S. nctori. C.metronae; 
.uaruli - 11. S. L. M. V. filocusi. C. fiIn.M.s.ie 
— H. C. theodosiac. ^ priua .Nicei — - prius teuuttvrio _ . r,». m-Ti n.cAK. - ^ Uit. indimtae add. .». 2- [521 Cod. Bern. r. 83^ r.83d 1»RII)- KL- MAIAS. 
IN ALKXANDH. 

Dorothei prosbil 

Rodociani diaconi. 

Uiatoris.Tercnti. 

Marfiiii . Maiorice. 
iT.Uictori .Claudi. 

Siluam.Clemfi. 

Honorati . It. 

Uictori . Reducti. 
iT.IIonorati.TIu-lciori. 

Priniosi . Uogali. 
Felicis.lT.Felicis. 
It. Felicis,',/Luciani. 
Golisi.lT.Rogati. 
Seueri . Cotlidie 
Furlnni . Spice. 
locu!idi . Inli. 
Meriti . Honori. 
iT.Siluani.Saturnini. 
Enioliani.lT.Salnini. 
Atfrodi . Ducli. 
Pastoris epi. 
E alibi . Secnndiani 
Concordi . Mariani. 
lacobi . Floriani. 
Gabri . Gaiani. 
Poslumi . Momini. 
Quintiani . Cassi. 
Fasili. Floreuti. 
Demetri . Gadudi 
Crispini . Donati. 
Zenouis . et alil)i 
Pomodiani diac. 
Igncuslorum 
et maronuM-soru 
cu aliis ai'odnti 
quattuor 
Sernndiani epi 
Aloxandri diuconi. 
Bubati. Saiuri. 
Driodri . Bopodiani 
ct nomensis . Dereli ' 
/,,/qnoru gesta 
habo"lur ^ 
ROME . IN CIMIT. 
Protextati. 
UIA APPIA . Depos 

quiriui niar 
IN FKODIRIA 
Ut)diliani diacoui. 
Terenti . Marini. 
presbi . Dacari cu 
aliis xn . Meturi 
Clcmontis . Luciui 
Telosfosi . Primosi 
Saluini . Emeliani. 
Maiorice. iT.Satuini. 
Depos polocroni opi APUILIS 
Cod. Bptern., etc. 

P,,,U.U-,.inalaxaoroth.Fb..oJa^^^^ 

„onorati | victon.a -''':;.' 'TrlL.i .overi cotiao honorati | victonni reauc.u '. '' , . ,i „,veri cotiao 

,.ogati Iblici. 1 n lelic. lucan, - ^ J^^^^ ,„,,„1 ^atur- 
,„,„,„( .pinicac 1 Ioc,,n.l, ""' -" J"^ '^....oris ef.i et 
„i„i ...nolliani sat,„-„,n,e t ■'f"« ^^^^ P n„,i„,i gabri 
alibi .ocundiani .■onconl, ,na ,a | a.dK ^^^^^^. 

gaiani „ostu,ni """'}"' ,'1"!'":';,^^ ,^is ll alibi | 
ro,uod,an, ,g„o, d,ac """^!";' , ,. g.,,„,.i ,]iodri ropo- 

saiurnini dcpos policrom epi. Cod. Wissenb. 

PRID- KL- MAl- In alcxandria doro 
thei prbi rodociani diaconi Uia 
toris terenti martini maio 
rici^ Item uictoris claudii siluani 
clcmcnti honorati item uiclori 5 
redncii item honorati theleibri 
primosi rogati felicis item iVIi 
cis luciani colosi Item rogati 
seueri spicc; colidig forluni io 
cundi iuli secundiani epi meriti 10 
honori Item siluani satm*nini 
emeliani Ilem salui-nini Af 
frodi dugdi pastoris epi secmi 
diani . coucordi mariani iacobi 
floria gabri gaiani postumi 15 

mommini quintiani cassi starili 
gududi crispini itom crispini 
donaii zeonis pomodiani diac 
cum aliis xxnu secundiani epi Alex 
andri diaconi babuli saturi dio W 
dri . ropodiani ct nomensis Hoiii 
dep quirini epi In fro(hria . rodici 
ani diac tcrenti marini prbi 
dicari cum aliis xn niotnri clc 
mentis luciani telistbr pri -s 

mosi saturnini emiliani ma 
ioric? saturnini in gali fonta 
nc^lla monastyrio dep erniborti 
epi et confessoris. liich. AU'XiUnliia . IVoili>;i pibi . IVi I ine . .lepositio . iiuiiini epi . 
iluioUiei ' . prlii . Ko | .loiiani itiar. uiatoris . martini . maiorici uicloris. I iV^ ilorothae. Excerpta etc. H^ Uom. etr. pasloris (foco dorotliei) presbiteri. 
ilpmctri saturnini. — li '.)It. quirini mart. rodimini. ~ O. promediani cuiii aliis xxm. 1 ± S. derothei - % 3. C. victons - ^. h > . 

V. therenti - 4. L. M. V. om. item ; S. 0. dadi 

-450. silvani . demetiii; cHeva dfmit 

Hsgue ad iuli v. 10-5. M.clementis; M v.clo- 

ris _ K. S. deducli: L. M. Ihelestbn, \. tele- 

sfori - 7. 8. L. M. V. om. ilem l^»'^'^ -f- =' 
casoli-9.M.quotidie-10S.G.L.MV 

secundini-l^lL.M. V.em,ham;(..t 
saturi . item saturnini - 1-2. la L. M V. alle 
rodi - 13. li. S. "'"■ '^ecundiani - H. ^- po"' 
coLe;L.M.V.marciani-irxSC.nonan.. 

-ir,.S.crassi;C.L.M.fasih.V.lal...--l- 

S C L. M. V. llorenti . demetr. . gadudi (L. fti- 

gududi.V.guduli); L.om. it^"^ *^''^P';;i -;, ^* 
|.C.zenonis-^J0.S.C.bubat.-:i0.2lC. 

diotri.L.diodori-21.S. ropodnam C.J. 
et; L. nomesis - 2^2. 23. C. qu.nn. . secun m . 
lu afrodisia rodociani - 23. S. terrenU - mau 
rini - 2-i. S. dacari, C. dagari - ^^- ^- * 
;:;ini;S.teli.fosi,C.L.M.V.telesfor.-26^^^^^ 
emotiani - ->7. L. M. V. «-turnmae; S. a^^_ 
in gall ctc. eiu.loco : depos . poU.cari^e IC.po'0 
cronii)epi-^27,2S.M.V.fontenola-ib.I; 

M. V. monasterii Iranslat.o enhert.. M. 
bei-li, V.erberti. > li prius acriplum initio «egHfnfw /i««if, mox enmim »i put^i Den- Uttmtatum; ed. de rcliquoi-uni — « n snprn Im. '". - MAIUS Cod. Bern. 

MENSIS MAIUS 
HABET DIKS 

XXXI 
KL- MAIAS- INITRI. PRE 
Dir.ATIONIS. 
DNi. NUl. IHU. 
XPI. 
IN FHiniA 
IllEHAroLl. 
PHOUINCIA 
ASIA. 
Natale sconiin 
Philippi apostoli . 
ot ia«)bi. 
IN AFRICA 
Quintiani . EIoutlnM-i. 
(lagi . Aloxandn. 
Salnini et alibi 
ApoHoni . Eurenii 
INTERAMNA 
MIUARIO SE 

XAGI//,SIMO ' 
Illl.Proculi.Pelesti. 
Agapiti . elniilitu 
Triffinta Iriuni - et nall niatbei 

et iacobi apostiilr 
ET IN OP>IENTE. 
iT. qninlini 
HIEHUSOLM. 
Natale Sci iudao 
Sen (iniriaci epi 
Et enierite Natl 
Saturnini. 
TOLOSA.NA 

Tale . uHiENTi '* f'pi 
IN CALLEIS. 
ciuitate . Autisi 
odero*; deposil 
Sci ainatori^; epi 
CIUITESIDO" 
nensi loco 
Acauno . Passio 
Sigisniundi regis. 
Beuohra ciuital 
dopos Sci iustini. Cod. Eptern , etc 

Maius dios XXX et uiio. 
KI niai Nl scorfi apos pilippi et iacobi 
in aft quintiani eleutori I \;;\'/\ ale- 
xandri saturnini et alibi appolloni 
eufemi et inter 1 anine milil xxm pro- 
culifelistiagapiti et mili! xxxnn.El nl t 
nialliei et iacobi apostolfm quintiani 
bieroso nt iudae sive | kyriaci epi 
enierita civi nal saturninae ausi civi 
iu gal nl I sorontis epi autissiodoro ciui 
amatoris epi monasl af^auno j sci 
sitjimundi re"is becora civi sci iustini. Itich. In asia . natiile . ^coruni plii 1 lippi . 
iipostoli . et iacobi . In alVrii-a . (piinliani ' . I 
eleutlierii . Et in oriente . nialhei apnsloli . Tn ! 
losa . orienti epi . aulisiodoio . ainatoris epi . 1 
Alibi. sigismundi regis. [Vualdpurgae virg.]*. 

' H-. quinti — 2 uncis inclusa m. 2. 

ICxcerpta etc. IV'. ct iacohi et iudae. — O. in 
I AtVica hierapolini fic. — Bedae cod. S'. Tolosa 
' argenti epi. Cod. Wissenb. 

MENSIS MADIUS ILVBET DIESXXXI 
LUNA XXX 

KI/ madias de ' inilium p di 
cationis dni nfi iliu xpi 
In africa nal sci pliilippi 5 

aposloli iacobi qninliani 
heleotberi gagi alexaudri 
saturnini ot alibi apolloni eu 
femi In tcramna niilia Ixuii 
proculi pelesti agapili et mili lo 
timi xxxui In oriento quintini 
In hiernsolimam nal .^ci iudc^' siuc 
quiriacci epi et emorit^ nal sa 
turnin^ In tolosa orienti epi 
in gallea ciuotalG autisiodero i& 

dep sci amatoris opi Acauno pass 
sigismundi rcgis begorra cinil 
dep sci iusti epi ; 

1 de abravum. 

1. S. C. Initium. L. V. De inilio - 3. S. L. M. 
V.In africa hympoti (L. hieriipoli. M. V. ieni- 
poU). C. In HfiVA hierapoti : L. M. V. sanctoi-um 
— 4. L. M. V. oni. apostiili, tmnes et iacobi — 
5. S. et leotheri. V. eleotlieri ; C. gai - 7. C. 
miliario; S. i.xxnM ; L. M. V. ;jojt( u. 7 : In gallia 
nanfo mona-sterio transitus s. marculfi — il. S. 

! C. L. M. \\post\x\ui : etnatniatiiei.etiacobi 
aplor — 10. S. C. L. M. V. hierosohma - 1!. C. 

I o„|,et — U, li2. C. scor.saturnini. L. M. V. 3. 
saturnini — 12, S. tholosa nat. opoti, C. natalis 

I orientii. L. V. rii-rienti, M. erenti — 13. S. In 

I gall. civitatc antysiodern, C. om. in gall. civi- 
late, L. M. V. autisiodoro — 1-1- S. om. sci ; S. 

I C. agauno — l-V L. M. V. sancti sigismundi ; S. 
M. begora, L. V. becora — HJ. S. C. iustini ; S. 

! oni. epi, (tddii : et in oncllico nanto monaaterio 

1 clepos . mnrculli ahliati ('3 m. sci t.'::rg:::r:nrrtir): 
C. arfrfif ; magni . isioi . phoci.nmbianis civi- 
tale natalis sanctorum agii et cioli uiartyrum. u\ 

(lennani . (Irlestini 

Kelicis. Acothii 

llrbani . Hellaci. 
Priuato. 

IX ALEXANim. 

Saturnini . In car 
cero quiescenii 
cum neopoli socio 

iiiUO. 

IN xVUMINIA 
cinitate militana NON- MAl- 

Ilclpidl . etbormo 

goiii. 
IN ALEXANDH. 
Germani . Cclostini. 
El sanctine. 
AUTrSiODEH. 
Translatio corpoi? 

scoruut confessofi 
Optati epi . Memo 

ri presbiteri . 
etsaivciani' presbi. VI Nonas ili germani caelestini telicis 
celtini urbani bellici i privatae in alax 
saturnini in armenia civi mihtatia 
belpedi 1 et bermogeni eupolitis U in 
alux germani caelostiui scantm(j | 
altiodoro translal scorCi conles optati 
epi memmori prbet ani ] prb. liich In alcxan.h-ia . ^..tumini . ^'crma 1 m , 
helpidiae . relestini . feticis . urbani . bcllaci . 1 
priuatae . In aruienia ciuilate . militana. I 
ermogenis. 

Eseerpta etc. O. cclestini et nesirori. VI NON MAI- Gonuani caelcstini 
feHcis caetini urbaiii bollapi 
priuate In alexandria saliu-nini 
cumne apoii solio siio In armi 
nia ciuit militana hilpidi 
et herniogeni In alexandria 
gcrmani cclestini sanctinae 
Autisiodero tran.sla corporis 
scoram confossorum oplati opi 
moniun prbi et sciaui prbi 1. L. M. V. nm ^'ermani — ± 'A- C. cetini, L. 
M.V. celici : S. L. M. V. bellaci, C. hellani /sati 
_ 4. S. C. L. M. V. cum neoiioli (C. eopoli) 
socio suo — 5. C. helpidi. M. elpidii, V. ilpidi - 
«. M. hermogeni^ , C. addit : lupi - 7. C. aan- 
ctini — 8. L.M. V. autisiodoro ; C. L. M. V. 
corporum - I". L. presbiteris et ^anciani 
presbiteri;S. et sancti santiani prbi. ; C. san- 
ctini. ^ ■ « -v .»«•,« F «II I — ' o suwn li». >». 2., ed. !*anciani. 

... rius Oriente - * pnu» Autesiodero - '^ pnus .ouo - pnus E. em. l 

• prius SEXAoiss^iMo - -' prias tres - ' pnaa unenie f m IX lUKBrSLM. 
INUENTIO 
SCE.CRUCIS 
dfii nfi iliu xpi : 
f. siJ ab helona regina 

inmonte};ol{-'otha. 
post passiom- dni 
anno ducenlissimo ' 
xxxiii . regnanle 
conslanlino impe 
ratore. 
!N T'HOUINCIA 
ASIE Inlnminata 
ciuitate natale. 
liermogenis de 
antiqnis 
HOME UIA NO 
MENTANA 
miliario rii. Cod. Bern. 

U NON- MAl- 

Nalale st"-orn 
luuenalis . Heventr- 

Mcxandri . Theodoli. 
ET riA AHDIA 
DINA. Natale 

Arboni. 
IN AFRICA 

Mariani ^ Furtunati 
Salnini . Rutini. 
Furtunionis . it 
Furlunati. 
IN CIUITATE. 
AUTESIODEH. 
Depo.s et transla 

tio corporQ scoru 
et confessorum 
Eusebii . prosl^ilen. 
et auiti diaconi. r.so' MAIUS 
Cod. Epterii.,etc. 

V „on iTi nl sci hermogi)iis roine nl 
LXLmdriiiheodulietniarbm 

rif^mariani fortunati saturmm 
"rLf--tunonisllfortnnat.e.v.au. 

od depo. et 1 transl sOoruni a. 

t do;x: et alibi nestori mi.tom 
anloniniantisiodtransletdoposcorco- 

doiui diac. 1. sry Mich. Rome . natale srorum . euen 
alexandri . theoaoli . In hierosnluna . n 
"scaecrucis.AlTnca.marmn..tur 

Umati . rufini. tii. K^cerpta etc E> Romae etc. iusti mauri 
diacon.-G.Oli.mananiiustmi. Cod. Wissenb. 

V NON- MAI- bi hiL-rusolima in 
ucntio sc^ crucis dni ni ih(j 
xpi ab lielena regina post 
passionem dni anno ccxxxm 
rcgnante constantino Impe j 

ratore Prouinlia asi(? In 
luminata eiuil nat sci lior 
mogenis de anti(iuis Hoiii 
Nal ebenti ali-xandri llioodoli 
furtmiati nal arlinni hi alVi lo 
ca niariani saturnini ruli 
ni^ furtunionis furtunali 
Autisiodero dep et translatio 
corporis scoruni et confessorfl 
eusebi prbi et auiti diac i:i 

3. L. V. om. rcKina — 0. V. provinciae - 6. 
7. V. illuminata ; C. civitas — 0. C. sancti even- 
tii (i>unclis indicdtur nunmi eventii aecitndo 
hcoponendumei^se) ; V.tudoli — K). L. M. V. 
fortunati — 12. L. M. V. fortunionis . fortuiwti 
— 13. L. M. V. auU^iodoro — H. C.L. M.V. 
o»i.et;S. cumfratruni. im. 

IN MCOMEL). 
Antonin? Nimiu 
tort^ . el uariis 
lormentis atllic 
te . ab uno brachio 
trib;dicb;suspen 
st^ el in carcere 
biennio reclus^ 
Apriseilliano pre 
side . tlammis 
oxu.sta obiit, 
IN AFHICA. 
natale celestini. 
Felicis . Vrbani. 
Homani . Hellici. 
Marciali . Mittuni. 
Fetri. 
ET IN NUIUCO 
HIFENSELOCO. 
Lauriaco.Nalale. 
Floriani . et princi 
pi ofncii . presidis. 
cx cuius iussu . liga NON- MAT- 

tosaxo. collo eius 
deponente in flu 
uio anisomis suse 
oculis . crepantib ; 
praecipitatu ui. 
dentib; onmib: 
circiistantibus. 

ET IN CESAHEA. 
Natale . Siluani 
euius gcsta habenl 

ALEXANDHIA 

iYrt^/. .■<coruin*xi..»i(7r 

etaIibiNestori.l///n" 
FurUinati.MUton. 

Antonini. 
AUTISIODEH. f.s^v mi Non ma nicia civi nl antoninae in 
aft caelestini et aIio« xl. Depositio et trans 

latio corporis. 
Sci corcodomi diac 
et confessoris. 
Inhasilica"/" sci 
Amaloris. Rich. In nicoa ciuitate . anlouini . | Et m 
alVrica . caelesUni . et aliorum . xn '. el in cae 
1 sarea . siluani . Alexandria . niarlyrum . xi.. 
\ etalibi. floriani-^.fElsci Gotehardi epiP- 

• K' NV {item E^). - ' F^' noriii"' ne^toris 
antonii concadomi. — ^ Uncis inclusa m. -2. 

Excerpta dc. F, Bodae cod.S'. corcodimi. Eutimi diacoiii. 
THESALO.MC. 
IK-renei.Peregrini. 

Hcrcnt^ 

IN AFHICA. 

(iregorii. Archelai 

Et felicissime 

ALEX.VNDRIA. 
1'eliui diac(mi. 

ARELATO m NON- MAl- 

depos Sci Hilari ' epi 

UIOKNNA 

Deposilio . Nectari. 

et niceti ^ epi 
AUTPSIODH. 
Passio Sci luuiniani 
lectoris el m;irtyf f.sT)'» 
Iranslalo '" in basili 
ca sei Amatoris. IIII NON- MAP In nicomodia aulo 
n\q In afriea nal eaelcstini 
felicis romani bolliei marci 
alis mittnni prbi tloriani 
poln et imm ri core pense lo s 
quorq; et in eesaria nal scoru 
siluani In alexandria xl niarty 
ruin nestori mitton anlonini 
Autisiodero dep et trauslatio 
corporis sei eorce donn diac lo 
ct conf In basilica sci amaloru 
cntimi diac 

1 ^2 L V In nicomedia nalalis s. senesii . 
antonii. M. ntl. sam-li senesii - In nycomed 
antoniae ; G. anloniae . iusti - 2. L. \ . =^. ^eie 
Hini - 3. S. C. L. M. V. urbam . romani - 
4 L M. V. mituni - h. S. in nurim r.pesse. L. 
V. nuricopcnse. M. norico riiK-n.e. (;:=^."" J|: 
6 S locarci,L. M. V. locorum - 6.(..«ancii 
l-C iWam.vibiam-S.L.M.V.mitlon- 
aL.M.V.auti.iodoro-lO.L.V.cor,>orum 

S. C. corcodomi. L. M. V. codomi - U.h. L l. 
M.V.amatoris-^2.S.C.L.M.V.om.f..'i.«'" 

seq.J. 111 N. 111 nl eutimi diac tessal herenei 
peregrinihereneinafTgregori 1 archilai 
lelicissimae alax civi petri diac arelal 
sci hilari epi \ vienua depos nectari et 
niceti autisiod pas sci iuliani lecl. Hich. Alexandria. eutimii . diac. ] Kt in lesa- 
l.mica . heienis . peregrini . AtVrica. l vrieporii . 
Arelalo . helari episcopi. 

Kxcerpta, etc. G. U14. felicissiini.— 0. iuniani 
lcctoris el mar. — Bedae-Kltiri eodd. D. B. 
alexsindria eulhymii (U. petinii) diaconi in 
carcere quiescenlis. 11! N()N- MAl- In tesdoiuea Nal 
l.orenei pc.-efrini el M 
I africa gregori archila. 
.,, ielicissime In nloxaud a J 
liui <liac In arolalo de,, sc rf» 
,i ,pi In uiennu Aov . ««« 
„ uicoti cpis Aulisiodero P ^ JJ 
iuui..ia..iU.ct6.-t.na.-l5T'sl-«„.d».J 

> uncis inclusa m. '^- 

thessalonica, S. Ihessoloma -■ *; _^^^^,^i 
peie?rini. C. sancli herenei ■*• ; -^J- ^^ ^,,,, 
M. ;uThelai.L.V. arcilai - *; J.- i,iionis- 
felieis.ime; aJdit : el pass.o .ana. i . 

5.C.o»rdia.-oni-o.G.S.l>enu,L^»^_^^j^ 

-7.S.episcopis;L,M.V.uup»^^^^^^^^^^ 
M.V.iuveniam:S. lect., C. L. lecio 
miis;S.C.L.M.V.om.aseen.dni. . aUerun, s ahrasum - ^ priu. Hohenti - « prius Mariaua - ^ priu. ahorum sine natl. - ^ add. »,. .- - « m alrasn,n; iun, 
.... littZ con. - ■' prius helari - ^ ;.-■.•- ni-ati - ^' prius K. en,. I - >« in.us translatio. po^t sci «&'■«''" Cod. Bern. 

PUIDIE NON- MAI- 
IN PERSIDA NATAL. 

Sci mafliei. Aposll. 
et euangoliste 
Et priiiii .Inicinm 
inartyniiii- 
IN GALLEIS UICO. 
luli finilatc. natl 
beatissiini Geronti. 
pi-oshiteri el couf 
IN AFIUCA 
Secundiani epi 
lacobi . Mariani. 
Conconlii .Marin^. 
Ib'Iio(lori '. Salnini. 
MEUIOLANO. 
Uictoris . et fclicis. 
It. Uictoris .Caricie 
Aufidie.lu/;;ditb. 
Emerie . It . Uictoris. 
Acuti' . Faustine. 
Hilariani - Uictoriani. 
Salnine . Gauine. 
Hedenti . Furtune. 
Uicturie . Prim^. 
(iaiani . Ualentine 
Furlunati . Posluini 
Faustini . Maiorici. 
Uenusti . Massuni 
Process^ . Secundiani 
Inportune . Quintiani 
Petri . Tassi. 
Casserici . Mappalici. 
Ucnerie . Renetacie 
Florine . QLiinti. 
Uictorine . Demori. 
Gaudole . It . Uiclorini. 
Grispini . Possimi. 
It. Felicis . Donati 
Labori . Massille 
It. Gaiaui . Fascri 
It. Quinli .Rogati. 
Maxenli . Nine. 
Uirtuni^ . Ualerie 
Tyrone . Magrone. 
Gitini ^ . cCi sociis 
et reliquis scis 
Floriani . Herenei. 
Furtunali . Faustini 
Gavine . Horenti. 
Papalici . Primi. 
Secundi . Gasisi. 
Celrrini . Hiercinii,' 
Flaui , Magropi 
Marcellini . Maxiini. 
Balrohiti . Acutiani. 
Niccti . cu aliis 
septuajjinta. 
It. Gaiani cu aliis xx. 
AUTISIODH \ 
Depos Sci ualeri epi. MAIUS 

Cod. Eptern., etc. 

Pridie non ma in persida mathei apos el primi in gat nf 
sci geronti j prhin aiT.secundiani epi et aliormn lx iacohi 
mariani concordi [ marinae eleodori saturnini modiola 
victoris ielicis II victoris ' calriciae affidiae iuthid emeriae 
II victorisacutaefaustin^ I hilarianivictorianaesaturninae 
gavinae hedcnti furtunre ] victuriao primae gaiani valen- 
tinao fortmiatao postumi | faustini maiorici vemisti nias- 
snni processae secundiani | inporlunao quintiaiii pctri 
tassi casserici mapparici benere 1 bonaefaciae quinti flo- 
rianao victorinae demori gaudolae \ II victorinae orispini 
possini 11 folicis douati lal)ori masilkv ', gaiani fareri II 
quinli rogaii maxenti ninnae virtuniae 1 valeriae tironi 
matronae citini floriani herenei fortunati | faustini gaviui 
bereni pappalici primi secundi cassi celerini | hieromiae 
flavi maorobi marcollini maximi hafrobiti | agustiani nitici 
et aliorCi lxv II gaiani ot. aliorn xx autisiodoro ■ depos 
valeriani epi. [55J 

God Wissenb. 

PRID- NON- MAI- In galleis ciuitate 

Nal boatisstmi geronti conf In 

afrioa Nal sCorum secundiani epi 

iacobi mariani concordi? mari 

ne biliodori saturnini medio 5 

lano uictoris et folicis Item uic 

toris carici^ aufidi^ iudith 

emori(,' Itum uicloris acut*; fa 

ustint^ heiariani uicturiani sa 

turnine gauin^ hedonti 1'urln lO 

n^ uicturif^ prim^ gaiani u:i 

lentintj furtmiali postmui ta 

uslini maiorici uenusti massuni 

processe set-undiani In portuntj 

quintiani petri tassi casserici i^ 

mappaleci ueneri^ bonifaoie 

(juinti florian^ uicturini domo 

ri gaudol^ Item uicturino 

crispini possinni labori massil 

lo Anlisiodero dep soi ualeri epi io AtYrlca . secundini | epi ■ Me.Ii<>lunio . ui..on. . fehcs . aufs.o 1 do.o , 
ualeri epi. Excerpta rff. E-. secundini pil.i. 
stavii epi. Bedae cod. S". Autissiodeir) 1. C. initio : nalalis san<ni ioliaiinisapostoli 
et evangelistae ante portani lalinani in ferven- 
lis olei dolium missi ; (cf. infra oii r. 19i; S. 
C. h. M. V. In persida nafl. <ci matliei aiili et 
evgr. ; S. L. M. V. et priini . initiorum marlr. 
deinde: \n pillia Hc; S.o»i. in nalleis ; C. in 
palacia ; S. civilsilem - ^i. ^. C. L. M. V. helio- 
dori ; C. saturnini . silvani - 7, C. raricae -- S, 
i). C. fauslini — 0. C. helarianae. M. V. Iiila- 
riani ; L M. V. victoriani — M, lu. C. *aturnini 

— 10. II. C.r-ivini . ardenti . rortunati, L. M.V. 
tiistunae — 11. L. M. V. victoriae ; C. primi — 
l->. L. M. V. fortunati. C. om.; M. poslomi - 
1-2. 13. C. iustini — 13. S. massunii, C. ma-ssi, 
L. M. V. marsuni — 14. S. C. inportunae, L. 
importune — lo. C. tassicassirici — Ui. C. om. 
mappalici ; L. V. bonefatiae. M.lmnifatiae — 
17. C. tlorini ; S. victurine. L. M V. victorimie 

— 17. is. S. demori, C. demoriae. L. V. domuli 

— IS. C. victoriui. L. M. V. victorinae — VX S. 
M. V. possinni. C. possinnae. L. possisini ; (S. 
desinit in massille f 2H rectn, <id ciiius ralrem 
3 »1. : et natale sri iohannis apli aiile porlani 
blinam) - U>, -iO. S. C. L. M. V. p.i,t luassillae 
(G. massilae) seguuntiir : ileui (L. M. V. om.) 
paiane (C. L. M. V. gaiani) . fasseri (C. faferi. 
M. faseri, L. V. saferi) . itcm quinti . ro^ti (C. 
utntinquf om.) . maxenti . minae . virtuniae 
(L. V virtunie) . valeriae . Ijroni (C. /,'ronii, L. 
tyronie. V. tironiae) . matronae . citini cum 
sociis eorum . el reliquis scis . Horiani (C. tlo- 
rione) . herenei . furtuuati (L. M. V. fortunati. . 
faustini . (.'avini . herentl . papali (C. L. M. V. 
piippalicil . primi - cassi . secundo (C. L. M. V. 
.^cfundil.ceIerini(C. celerinae) . hicreiniae(L. 
M. V. hcrcmiaei . (lavi . et (C. om.) faiani . cum 
aliis .\x . magropi . marcellini . maximi . bafro- 
hiti(C.hafrofiti).aculiani (C. agustiani. L. M. 
V. at'utiani . niceti (C. niciti).cuin aliis xxii 
(C, i.xxvi, M. r,xn. L. V. xuf) . ih-m piiani cum 
aIiisi.xxn(L. M. V. om. ab itein ml r.xxn); C. 
nrfrf// : marlyr-ihus . autisiodero (L. M. V. auti- 

siodoro) depos. ete. • prius hil.Hlo, i. - ^ prius helariani - ^ prius Citine - ' prius .vtTKs.on». L56] Cod. Bern f.sr.- f.SGJ r.87 NON' MAI- 
IN NICOMO- 

Flauiepi.Agii^tiiii^V' 
It. Agustini .Triu 
FratiTi . ot alibi 
Marci'lHni . ^la,' '>' 
c^obi > . Euiici. 

iN afru:a. 

Gelerini . Maximi. 
Kictori .Srepot^" 
telle . et alioru 
inultora . Canti. 
It. Agustini .Uictori 
Gagi Anii-.Maximi. 
CeleriNi . Fonlini. 
Ouinti .Flauiae 
Murcialis . Priuatiani. 
SeplemiJie . Dextri 
Quinte . Arnisi. 
Donati.lT.Donati. 
Octauiani .Ir.Donati 
Marini . Nauagi. 
Pulueri . Hogati. 
Ir.Cictori . Mulieri 
Furtuni . l^ictori. 
Secundi . Cecili. 
Donate . Salnini. 
iT.Donate.Nauidi. 
Furtuuate . Felicis. 
luii . Criscenti. 
Gallice . lusliani. 
Uitalici .Ro^^aliani. 
Lucilli . Honorali. 
Feliciae Sauini. 
Sulli . Sunplici. 
Flauiae . Alexi. 
Calule .Euticic 
Pcculiaris . Germani. 
Rogati .Marcelle 
Odemari . Erculi. 
Salnini . Primole 
Castule . Donate 
Felicis . Uiclori. 
Processi . Antonini. 
Sapide . Donale. 
Secundiani . Vr. Donaii. 
Marcialis . lanuTii 
Diuii . Uicturii. 
ct tunnidi . It. Furtunati. 
Criscenti . Germani. 
Aiiidc . Furtunati. 
iT.Hogati.Uictori^ 
Floridiani . Epafrodi 

ti . MarcoUini. 
Palatini . Faustini epi. 
iT.Eiitici.cualiisxLV. 
IN CIUITATE. 
Diospoli . Passio 
S('-i Georfjii niartyf 
AHELATO . deps. 
SciHilari^^.epietcon 

fessoris. 
A/;GUSTIDUNO. 
Depos Bcati Placidi 
prcsliiteri. MAIUS 
Cod Eptern.. etc I 

agustini 11 agu.l,n, .-t " >" "^^;' "^^;; , m aff celenn. 
,Hu fratru et in ^^f^Z^TJo^ mult<>« I ». 

fl^viao n.arciali.p.;va,.an, sep^ n e^;; J^ , p^,,,,^ 
donali II .U.nal. octavian. U .lon U ,,,edoniae 

rogatae victun muben ^°!^^^ , fclid. iuU c-es- 
.aturnini li .lo..ata.'navilae tmtunatac ,,ti 

centigallici iusliniani vilal.c. rogatam 1^^ ,^^ ,,,, 
fcliciae savinao stulti s.mpl..-, lav.* 1 « «^ ^^^^,,,^,- 

eiae peculiaris gern.anae roi^ ac | .-^ ^^^.^ 

slercolae saiurninae prm,olae " .ecundianae 
victori processi anloninae | ^«^, ' [ J ^,^ 'Usdi 11 furtu- 
iUo,.ataemarclalis|l~.^--,^ p,. 

„ati c-iscenti ger | "^'^" .='"^'^' " "'-,1 eutici el aliof LV. 
.Vodi.in.arce,m,i|^la^-^J>Xdepo.hilariopi 
iu civi diaspoli i p-»^ ^ci gcui^ 
agustodunoldeposplacitiprb. Cod, Wissenb. 

NON' MAl" In nicomodia Nal scoru 
flaui epi Agustini epi Item agusti 
ni irium fratrum marcellini 
macrobi euiheci In afroca c^le 
rini maximi uicturi epi poten 
telle et aliorum multoruni Ito 
agustini uiciuri gagianti maxi 
mi . caelerini frontoni quinti 
flaui? marcialis iunidi cris 
centi gcrmani uicturit; pa 
latini cpafroditi marcellini 
fioridiani faustini epi lioni eu 
iici cum aliis xl In ciuit diospoli 
pas sci iorgii Arelato dep sci e 
lari epi ei conf Agustiduno dopoS 15 
beaii placiti prbi. 10 liirh In nicouuMlia . Ilauii epi . A»gu.ti | ni nuu-robii . El in con- 
.l.ntinnpoli . aclmici.l«iann \ t-a . relerinae . max.mae . uictu.i. 
polfntilliie. Excerpta etc (). fau.lini ep. ilori diac. cu.n al. ..xv - Notk. Atrica 
Hc. potentiUae fau.tinae.- Rhub. Nicomedia itc. frod.s.i macobn etc. ^i.L.augusti.ii.-3-7.S.«lnum.,S7».«rf 

a^stiniom. - +• C euthici.. L. heutheri. M. 
euthici.V.beuteci.-?>.L.V.v.ctor..M.vicU,- 

-i^ _ 7 M. V. augustini. L. agu^^t.n. ep.scopK 
LV.victo.-i. M. victoris; S.L.M.V.ga,.lM. 
Kaii).anti,n. gaiani.-8. C. iVontin..-».S. 
r L M V inarcialis.imvatiani.sepl.mimu- 
i\ sentimiae M. V. septemiae) . dextri . qa.n- 

lem donati(C. 0«.. M.V.donataO.mann. 
C mariani) . octaviani (L. octavianae) . .ten, 
"rvgi.pulve.i.rogatelL.M.V.ro,^^^^ 

vX-i(L.M.Vvictori).mulie.-i.fort^^^^^^^ 
(S.(:.om.nuf.v.).secund. aclUCL.ftl- V 

cecili) . donatc . satu.-nini . item ^lo"^' ■'"'' 
nlvide.felicis.furtunate'iC.Mut.a..,L.M., 

Lunati).criscenti.M.V.crescen...ap.ct^ 
.api) . rogatiani . donali . gall.c. (L. M. ^ - .a 
id. instiani (L. instiniani) . vitahc. .•o^Mhan . 
:::,; ho.orati (C. donati; .W»^ -- 
„o,uina a gallici ad rogaham rep^"':^"'^^ 
///norati . honorati) . ielic.ae . f^^^J^^ 
C salti L M. V. suUiti) . simphci . llav ue . 

' ticiao).vidurii(C.v,rtu.-,ae, UJy^^, 
,,ecu,ia,is.g<-.,ma„i.herc„eL^M^N.e.c ) 

.•ogati IC. rogatae) . marce le (L, M^ • n 
celle) . -de.uare (C. ode.„a,.,l , av.d.e ( . L. . 
V.avidae)..aturni..ae.fel.c,s.v.ct,., L.M. 

vic,o..i,.,,.oce.si.,,rimuli(Cpro.o^^^^^^^^^ 

tae (L. M. V. donat.) . cart,, ae . sec,.n 
<io„a,ae.ma..cialis.ro,ali(C..-ogataeJ,.M._ 
„,„.,.,.r.u„ati,u„.,idi(C^n,mdKVt,nnaU.^^ 
9, ,0. M V. cre.cen .- - "•^L^nr ^^^ . _ ,,^ 
_ 11. S. epahonditi. — l-i-^- ^; .. n 

'"'.T\ u"lI''^^CLV.hela.ii.M.hyU.n.. 
a.elato).-U.lo.b.UL. ., ^tiduno. 

- 15. S. om. epi et; S. L. M. \ ■ ''\'^ . teri). 
^I(lSCL.Vplacidi:S.ei>.0>ropiesh>ie 1 priua Marcohri — a etl. Ga-^-ianti - =* i>yius Helari. MAIUS [57] Cod. Bern. Ulli- iD 
MEDIOI.ANO. 

Uictoris . capitis . cesi. 
cuius passio colebra 
turpntiie. idus 
inaias '. 
IN Al^RICA. 

Eutici . Furluuati. 
Saturnine . Marcie. 
CONSTAJSTINO 
POLI . Agati. 

Mililis . Maximi prbi 
Antlius diaconi. 
Arestini . Marini. 
Tampi . Sterliae. 
tlogate . Uictorie 
Floridi . Luci. 
Donati.Uictori. 
Flauie . loliannis. 
Nonni . Gasti . Gagi. 
Furi . Maxinii. 
It. Uictoris . lulic 
Felicis . Martiani. 
Famose . Honesti. 
Nigri . Baptici. 
Rustici . Processe 
Secunde . Militi. 
Felicie . Maxime 
Datiue . Tuniani 
Tludi . Secundile. MAl 

Datice . (lundoni. 
Tertuli'* . Cclestine 
Faustine . lanuarii. 
1t. Uictoris .Zetule. 
Stiale . Furtuni. 
Rogali . Faustini 
Cineri . Barachi 
Sidini . It. Ninne 
Mittuni . Sirici. 
Rogati . Donate f. 87< 
Bacciri . (iaddiri. 
Bereusi . Donate 
Spici.Rogate. 
Saturnini . Gladiose. 
Uitali;; . (.lecilio 
laiuiarie . Galle. 
Screni . Uogate. 
Matronice. Agustine. 
It. Satuniiui .Ruti. 
Fausliiii . Uicloris. 
Citliini . Zadori. 
Autique . 1t. Ninne. 
IN .FGVITO. 

Uictoiis . Stetane. 
AUTESIODR- 
Depos Elladi epi 
el octabas apostlr. 
Philippi i'l iacobi. UII. ID- MAI- IN AXIOPOLI. 

Ouirilli . nuiudei. 
Zouoni '*. 
TARSO CILIGiE 
i.«7'' Afradisi. 

MEDIOLANO. 

l>e iugressu . reliqui 
aruiu apostoloru 
lohamii?- . Andre? 
Ivr tliouu* . In basilica Cod. Eptern , etc 

VHi i(lusnialiuedii)l virtt)risiii aftcutici 
furtiiuali saluniiui marciae const;ui- 
tmop I agati niilil maxinii prb anthosi 
diaf- arestini marini | tanipi stercitae 
rogalat' victiiriae (loridae II floride | 
luci donatae victoris Ilaviae iohanuis 
ninae gagi 1 furi maximi II victoris 
iuliae felicis marcialis famorie [ ho- 
nestae uigri battaci rustieae processae 
secundae | luiUti leliciae maximae 
dativae luniani culidi secundil§ | da- 
ticao guddini tertulicaelestini fauslinae 
cineri baraci | si /ddiri niuao mittuui 
sirici rogati donatae hairciri I gadderi 
bereusi ilonatae spici rogali sulur- 
ninae ' gladiosae vitalis cacciliae 
iauuaria- malronai- j gallae scrouae 
rogatae aguslinae II saturnini rubi 
vicloris faustinicithini saderi | antiquae 
H niuae In aogyp victorisstefanae scan- 
touico dopos I sci murtiui abb aiitisiod 
depos pelladi epi. ad portam romana 
IN PERSIDA . Mar 

tyres. tricentos X* 
CONSTANTINOPI/ 

Natale.Soi tiuiothei 

ROME . UIA LA 

tina . (iordiani. 
Primoli . et natale. 
Boali . confossoris. ' saturninac-roKatne in manjine, prima 
manu BUppletum. Rich. Mediolanio . uictoris miulyn> . 1 El 
in nicoiue.Iia - niaxiini prbii . Amiwi . eutici . 
fur [tunati . | =.alurnini helladii ejM . In monte 
gargani> invent . basilice . 
arch.] ' Micha I heli-^ 1 Uncis incluaa m. 2. pUraqae in Ht"*-"-- 
Ri. Autisiocloiolielladii epi {praelerea mhil)- 

Excerpta etc. G. 914. acali max imi stepliani. 

VII idus mai in axiopoli quirilli )^nM\o\ 
zenonis In tarso cilic afrodisi i_ 
mediol ophenici in persida martyr 
,rvK constantiuop ual | timothei roiu 
gordiaui primoli et alibi heati confess. 

i6c;..lnanxiopoli.quirilIi.zenDnisl Etin 
tarsociliciac.arrodi.ii.cnnslantmopol...c.| 
Un.othei.Alil>i.primuli.beahconles.on.. 

Exeerpta etc. F. gordiani prinmli victorU - 
otnPcLa.nart.ccc.cx-Bedaecod.S..m 
terHtori«carnotinocivi.atisca.troV.ndocmo 

nat . sci . beali conf. Cod. Wissenb. 

Vin ID- iUI- Mediolaiio uictons 
entici niarciy furluuati .saluniiui 
constantiuopoli agati mililiun 
maximi prbi aulhys diacoui A 
rcstini luariui taiupi uictiu-iao 5 

sterci^ rogat^ floredv' hioi do 
nali uicturis iohannis famosi; 
honest^ baptici process^ secumi^ 
milili maxim^ secundol^ lertuli 
caelestini faustint; ianuarii zetu lO 
le . sliale furluni rogali faus 
tini baraclii siddini Item nin^ 
thidi luittuni sirici baccii-i gad 
dori . berousi spici glaucUose 
uitalis caocilit; gallf,^ iauuari? t* 

seneri matron? Agustino faus 
tini chitini zaderi antiqui Ite 
nine In «^gypto uictoris steplian^ 
In sancto nico dep sei marlini Auti 
siodero dep elladi epi *** 

± L. uiariae ; L. M. V. forlunati. - i. S. el 
inaximi; L. V. anthis, M. anthus. — o L. M. V. 
victoriae. — G.S. sarciae; ll. ///gatae: M. nori- 
dae. — 7. S. C. L. M. V. vicluris (L. M. V. victo- 
ris) . flaviae . iohannis . ninne (C.ninac) . casti. 
gagi . furi {C. fori) . maximi . felieis • iuliae 
(C. wm.) . victuris (C. om.. h. M. V. victoris) . 
marciani . famo^^ae. — 8. M. bnuestei ; L. V. 
honostei ; S. C. L. M. V. nitrri . baptici (C. I>ap- 
tizii) . rustiei . processi (S. processe); C. secundi. 
- 9. S. C. L. M. V. niilili . felicie . niaxime . 
dalivi (C. L. M. V. dativae) . tuniani (C. tunia- 
nae) . secundolc . datice (C. dalivae) . gundoni 
(G. irundiauit . tertuli (V. tertulli- 10. L. M.V. 
caelestine; S. C. faustini. L. M V. fatuslinae; 
S. C. L. M. V. iaimarii, iteni victuri (C. vicluns. 
L. M. V. viclori). - U. C. sciatae. L. aialae ; L. 
V. lortune. - 12. S. C. L. M. V. cinerilL. M. V. 
cencri) . barachi ; L. M. V. otn. itein. — \'l IH. 
S. minetidi, C. ninae tidi. L. V. ninae . sidi- - 
13. V. muttuni; C. V. ^syrici; S. G. L. M. V. ro- 
gah . donatae(L.V.(ionati).bacciri(C.bacci/// 
mi). — 13, 14. L. V. gatderi. - 14 C. breun, L. 
V. hereusi; S. C. L. M. V donate . spici (V. 
spice) . rogati . saturnini; C. gaudiosae. - 1«. 
17. S. C. L. M. V. sencri . rogati . matronice (L. 
M. V. M.atronidue) . agusline (L.V. augu^tinae). 
saturninc (C. saturnini) . rufi . faustini . victu- 
i-is (L. M. V. victoris) . ciUni . — 17. V. antioqm. 
M. antiq. — 18. C. ninae . saUiri . corbeia mona- 
^terio Ira.islatio corporis beati gentiani mar- 
tyris ; slephaoi . ianuarii. - 10. S. L. santomco. 
C. sancoiiico. - 1!>. "20. C. om. a sci asqtte «« 
dep: S.posl marlini J m. siipra lineam et m 
7nnrf,i»e : viatoris . Istc martinus viator fuit 
viaseni... fecit et fontes e.xurgerc ; Corb. brevtus 
martini iuliani. - 19. 20. L. aulisiodoro: C. 
heladii. L M. V. eladii; S. epi et conf VII ID- MAI- In axiopoli quirilli quin 
dei /.enoui . tarsu ciliv afrodisi 
niediolano Inpsida martyres 
(u;ox constantinopoli Nal sOi thi 
niothei Roili uia latina gordi 
Nal sci heati confs ani nriiuol ^i M. zenonis . Iharso ciliciae ; S. C. L. \ . 
tarsocihciae. -3.S.C.L.M.V. med.olano 

nplor . iohis . andreae . cl Ihomc . m ba.s.lica 
ad porla romana (C. M. V. portam ron.anam ; 
C. martyrum. - 5. S. ravern.a via rtc. - '»• ^- 
M. V. prnmoli:S. etnatale. prius iiiaius s - ^ priuB Terlule. - ' /"■'"* Zenono _ * X »'■ - ■' pritis liui'»thi VIII [5S1 Cod. Bern ID- HUJli::. IIA LA 
TINA . LN GIMIT- 

eiusdein imlale. 
Gordiaiii. 
F/r IN GIMITH- 

Pivtcxtati. 
ROME Nalalo 
Sci Ephimici. 
f.88- etma'"ris' confes 

UIALATINA. 

adcenliiiu aiilas. 
Quarti otQuinti. 
INAFHIGA. 
Probati . Moece. 
Petri . launarii. 
Furtunionis. 
Tecle . Lucelle. 
Maxime . Matrone 
Axiopoli . Gyrilli. 
Cindis . Dionis. 
Acaci . Grispionis. 
Zenonis. 
TAHSOGILIGIE 
AFrotlisi . Prinati. 
Gittlini .Salurnini. 
Petri . Datiuae. 
Furtuiii . Lui-elle 
Maxime . Matrone 
Mulaci . Gicili. 
Uicturi . lanuari. 
Sacusi^ . UicUunne. 
Bonosi . Gonslaniiv. 
maxiinae 
f_ij8b Geniiui . lanuari. 

Sainini . Perrcrie 
Senturi . Aeruli.. 
Maiuli^Marulle 
Felicis . Indici. 
Heflenli.Tiimi. 
Felioni Tlioinli. 
Silouci . Zelule. 
lanuane.Furtu 
iiate . Teglacie MAI- 

Rogale . PauUne 
iann:iri . Ninne. 
Honori. Gaudide 
Salurnini. iT.Satur- 
nini.Secundi.Donati. 
Solutoris .iT.Felicis. 
Marci .Nap[)oli. 
Cnddei . Dati. 
Nasoniosi. It. Uietof 
Siitulli. Manuti. 
Malci . Seueri. 
Marciani . Furtuni. 
Saturni .Saturi. 
Quinlali . Seuerioli. 
Fidelis . Quinte f.8S- 
Ctmpilli . abbalis. 
IN S^OTCIA-'' 
Fansti . Donati. 
Excritati . Septimi. 
Lucini.Reslituti. 
Hirici . Datiui. 
lanuarie . Nine. 
Felicis . Satiri. 
Marcolle . Matrone 
Tuiae . Lucusse. 
Uicturie. iT.Felicie. 
locunde . Gloriose. 
Rogatine . Uicturi 

ne . lulie . Primi. 
It. Furtuiiati . Marie. 
Rogati . Munni. 
lacobi . Septemine 
Maiirelle . Incidi. 
Tunui . Felicionis. 
Seleugi . Honorati. 
Saturni . Lucini. 
Zeperie . (.'.rispi 
Ueuusle . Satmnii. 
Quintule.lT.Cyrilli. 
Diunisi . et alibi 
Depos . Siuenalale. 
loli . propliete^. MAIUS 
cod. Eptern.,etc. 

.naeis e, n,i<lo,„s <->le> 1 t inacis et miaoni^ *".- - . * 

ucaici 1 cripionis /.enoms tai.o cUk 
' ,t^ is privati giddini saturnm. l 
*p in dal vi furtnni lucollae maxwna 
^lrouaemnttacilcicilivicturnamm^^ 
^.curaevicturiaebonosiconstant.ae| 
i;aximigeminiianuarisam//;mperecne 

sinteriae rnli I maiolae marul. feUci^ 
^didi rellenti tinni tUioni t-ntlus. eu. 
1 zetulaeianuariaefurtunatae teclaciac 
rosataepaulinae 1 Ia,'/varininaeianuar. 
condediaebonoriaesaturnimsalurml 

secuuli donali solutoris felicis marci 
oapi.oUcuddeidati I nasomos.Ilv.cto- 

n. 'atuli masuti malei severi marc.am 
furtuni 1 saturi quintali severioU febcis 
qui..ti fausti do.iati excrilati 1 septnm 
luciui restiluti biri^idativaeliianuanae 
ninae feUci<,' 1 satirae marcillae matro- 
nae tuiae luesae victu.-i.iae il I leUciae 
iocundae gloriosae rogatinae victunnae 
iuHae : primae il fi.rtunati manae 
rogati muimi iacobi sepliminae I mau- 
relU inciditunni felicionis seleuci hono- 
rati satnrniluciui ! gebberiae venustae 
satuniae (luiiilubae It cirilli diouisi 1 
alibi depos iob p.-ofetae su 
('onslantii; io 
/elult,^ ianuarie Cod. Wissenb. 

IJI 11)- MAI- Uoiu uia laliua lu ^j 
niil eiusdcm Nal sci gordiani et in 
cimil pretexlali Rom nal sci epi 
niaci et maioris conP et quai-tl 
quinti probatt; moec^ petri 
dativii ianuarii furtinionis 
teclt^ bucelly niaxiuu; matro 
n^ axiopoli cyrilU cendeis dio 
nis crispionis /.enonis cylici 
cus^ bonose maiiiti 
gemini saiuini 
tbeclaci^ regatt^ pauli n^ 
iiint; iionori . cande ditj secuu 
fte solutoris felicis inarci 
napiJoli coddei dati masomosi \h 
j;atuUi uictoris masuti malci 
seiieri inan-ie furtini saturi 
quintali fcdelis seuerioli quinU 
fausti donati et crilati biroci 
septiini Uicini restitnti datiui ia W 
nnariv ni>i<; *"^-^'^'^ ^'^*' marcell 
le tuiae malront; lucus^ iiic 
tJn-ie fcUcit; iocund? gloriosv 
n)gatin(,^ Uicturim,^ zeberiae 
uenustt; saturn^ Item cyriUi dio 25 
nirii et alibi deps siue nal ioli pro 
felae liich. Hoim' . ironliaiil . el epymachi . 1 et 
maioris In iiiriioa . probati . petri . anxiopoli '. 
cy 1 rilli . fi-iiris . fauslae . uicturini . saturnini . 
In scotia . 1 fausli . Depositio . siuae -. natal . 
ioh . prophelae. 

' li'.axiopoli. — -H'.sive, Excerptn etc. H'. Homa via latina in cimit . 
eiusdem ualal . s . gurdiani et al. — 0. Romae 
nat. ss. gordiani et epymachi mar. 1. S. lavicana. — "2. C. gordiam . mhi; S C.om. 

et — :i S. om. roniae. - X *■ L. M. V. efimaci. 

— 4 ?. scimaiovis ; L. M. V. com (/oroconf.).- 

i 5 L quarti et quinli. - ^. L. M. V. probah; 

S" moethe (C. inde usque nd i\m. mnnbr<>»a 

fixsecta, tredfcim mmhm V^r'''*^'^^^]^^ 

tnnionis. L. M. V. fortuninms. — i-^^ M-.v- 

cXe - ^- S. axiopoli. L.aexiopoh. V. acKio- 

oli; S.cindei. - ^». S. accaci . crispioms^ (.. 

ac-isi . crispionii. L. M. V. acac. -.0. 10 ,S. C- 

L M V. zenonis . afrodi^i . pnva i .. [n Uhm . 

el ■.saturnini.dativi(L, M. V.dat.ve).fur- 

Uini (L M. V. fortuni) . lucelh> . maxune _. ma; 
S mutaci.cicil/lL.M.V. s.hc,).v,c^^^^^^ 
(L. V. victori. M.victoris) -^ '«"«an , .acu^ae 
t!! M. V. secusaeV - 10. S. M. bonns, ; S. (.. L. 
M. V. addunt : victoimae ; L. matuh - H. ?• 
C. L. M.V. maximae . ianuan Hemuu \ . e mm)^ 
saminilV seinminil - pereyr.ae bF'W- 
eruli . ^^enteri .maruV,(t.marulh>.l^^^^^^^^^ 
indici .rellenti . tinni .hliom(t-.L.M.V. lel ora . 
thuinti (C. tuinti. V. thunt.) ■ ^^lcu i (L V 
sileuci). zetule tL-^l-^eltulae) .^. - 12;S.t^^^. 
M. V. furtunate (G. fortunat., L^ ^'. \, '^'/f^. 
t-.P^ teclaciae (G. tcdeliae. L- M. tliecldciae. v. 
"eVaciae) S.V.. L..M. V.. donat, . ropatae 
pauhnae.- i:i. S. G.ianuari ■.nmae.-r 1 -^ *■ 
fe C L. V. secuudi . satmmni . donat . '* 

L.M.V.om.solutoris.-lo S "=«1;^ ■[S; 
cotidei: S. nassomos.. C. naso '"SN j^- ^ 
nasomosi. - Kl. G. satuh ; (-. ma ch^^ L^ 
L. V. marciam, G. marUani : C. L - ■ » y 

furtunati(V. fortuntil . manae . '■of.-''' '' in.j^^e. 

tae) . monni .. iacobi . ^-^P l'",rV^;;:Xltae) • 
L. V. septeinmae) . maure h (L \ . m. .j 

incidituni G. incidi . tum. L \. }i"'V,gaeK 
fclicioni..selemi(C, L ^^^•^""'^ ^aSi ■ »"• 
honorati . honorati (C L "^ ■ ^"'•^•^^^^{C.s^ 
cini . zebberiae (C zeberiae) -.^'^""^J^^rnae). 
nusli) . saturni (C. salurmm l^/^^fVtem.- 
nmntulae{L V. om.) -f-} J^"^- ^."iohannis, 
#,.27 ('.dep.iuvenahset iob:S s(i lon 

L. V. iub prophefae. 1 Jq stipra Ihi. III. '^ — - pi'hix Maioli — ^ c sitpra Uii- m. 2 — ^ m margim- m. 2 : et dedic(atio) ecclesiae scae marie infra basilic!!^^ Cod. Bern. 

LI IDUS MAI- 

IN SIHMIA 

.Mnnt;iniaiii. 
IN AFHICA. 
.Mainli . rictnrini. 
Furtiinal! . S('i>linii. 
Coinini . lulii. 
lanuarie. Prininli. 
Ncrei . Manili. 
rictorie. Ir. Uicturi. 
Fnrtnnato.Ianuarii. 
HOMK. Achilli. 

Epeniimi . Nerei. 
riA SALARIA. 
.Miliario . uigi/sinio ' 

sccundo . natalc. 
Sci Antinii. 
IN ASIA . Natl. 
Scorum . Demelri. 
'fliadlhei . ei alibi. 
Depos Nepoliani. 
KT UIGENNA -. 

DeposSci Mrniierti ct martini-' 
i'pisc(>poruni ■-■ llll IDUSMAI- 
HOMK . INCIMT. 
Pretextati . Nala!. 
Nerei . ct achillei. 

fratrum . et natal 
sci pancrati. 
UIA AURKLIA. 

niiliario . secnndo. 
Crati. 
L'IA AURKLIA. 

S/ /oteris * uirginis. 
ET UIA . LAUICAN- 

niiliario sexto. 
Sothcris . lohanuis. 
Acillis . Moireis. 
AiVoditi . Cnaliis. 

Numero . Quingeutos. 

i[ualtuor (luorum 

Noniiua ds scit. 

et moysitis. 
IN AFRICA 

FraNcati. MAIUS 

Cod. Eptern., etc. 

V idns roiTi sci antimi in sirmi montani In a(T maioli vicfo- 
rini iurtunati septinii comini | luli lanuariae primuli 
n(?rei manili H manili victuris i'ortunatfe | lanuari roili 
achilis i-piuieni nerei roili ' antimi in asia scoru diinclri 
attici I tadhei el alibi depos iicpotiani vienna Nl mamerti 
fl niartini epis riii. m Cod. Wissenb. rom. :in1imi sufijilfvU hi marghif prima manus. V II)- MAI- In syrmia Nal sci monlani 
lii alreca maiuli nicturini turtu 
nati semlimi conunini iulii crispj 
ianuaric primoli manile nerci 
Itcm nianili uicturic furtuiiati 
ianuarii Rom achilli sippioni 
(^pimini nerei uia salutaria mi 
lia xxu Nal sci antimi In asia Nal 
scorvmi deniitri taddei dep nepo 
tiani Vienna dep inaini-rli 
ct martini eporum 10 liicli. Home aiitemii . In asia demelrii. l sinnio . montaniani. in 
alTrira . mauuili '■ J^eptimi . | iulii . ianuariae . uicturii . fortunnli. 

' R-. mavili. 

Excerpta etc. (J. UU. montanini — O. in Asia elc. seiJtimini comini 
crispini elc Romae acliilii sippimii epi. — Bedae-Flc»rl co.lil. L.T. 
Homae via salaria [lassio ss. acliillis serapionis iunuarii. 1. S. scor.. C. montani comini — 2. L. \ . 
maioli — 2,3. L. V. viclorinae . Corlunalae — 
ii. S. C. L. V. septimi ; S. L. V. comini — 4. L. 
V. uianili - h. C. manilis ; L. V. victoriae . for- 
tunati — G. C. ianuarii . iocmiili : drhide om. 
romae acliilei ; S. achilli. L, aclielli. V. arcliclli: 
L. sipponi — 7. S. aeppini. L. V epimini; C. 
oni. nerei — 7. 8. C. salaria, miliario — !». L. 
V. (iemetri ; S. tliathei ; S. C. et depos — 10. Y. 
mamoerli — tl. C et mainerlini ; L. V. epi- 
acopi ; S. addit : iohis . afrodij^i . cum sociis eor 
<\. Et a m. in margine : liiiiroii . civital . «lep . 
si-i ienKulli cl'. IIIl idus m roili nerci et achilei et nl sOi paiicrati iiiar 
cyriaci | maxrmi grati roteris virj> soteris iohannis achili< 
nioirei 1 aftioti et alioru cecccuii aiaxandri .'1 moisitis In 
afTpracati. 


Ilii li)- MAl- Hoiii lud sroruui nerei 
achiiiei fratrum et nat s('i paii 
radi gradi (.-I soteris virgiui? 
roteris iohaimis achitlis moisei 
atVodili cum aliis numero . \> . nii 
quorum uomina ds scii Alexandri 
movsitis In africa |irancati ■' S Irs . K., L. V. om. rratrum : C. et alibl ; 
Uom. nat - 2, 3. S. C panchn.ti. L. V. pan- 
cratii — 3. S. roleris, L. V. rotheris - *■ S. 
soteri:^. C, om., L. V. sotheris ; L. iohaius : S. 
moirei. L. V. morei- 5. L. alTriHhti - 6. /. S. 
om. alexandri moy.iitis; C. nddit: luh — '■ S. 
C. Y. pancrati. L. pauerati : S. ^iddit : et m 
cimitmn pretextatiquiriaci . maxinii. /«•(■»({ vipissimn — - priuf iwv.^sSK _ :> H marUni ,»■ /■ '" "'"'■.<"■'"• priua Poteris. [60 1 Cod, Bern 111 ID MAI- 

IN S(AN)tW^Nl*^'^ 
monasterio salinion 

110 . (lopos Sci mar 
lini preshileri. 
cl contVjisoris. 
ALEXANDIUA. 
Afrosedi . A(;rippe. 
Sabini . Gripfi. 
Luci . Cyriile 
Credule. cQ aliisdiiob; 
IN PALESTINA 
Taraci . l^robi. 
et andronici ' . pollen 
tiao . Soi uictoris. 
Inuici . Aucti. 

Salurnini. 
ALEXANDRIA 
Aorippe . Acrls. 
Cirillo . Sabini. 
Creduli. Maximi. 
Gagi . et deposil 
f 89' SoiSa-bastiani-epi 
INCIUITE;/^» 
AUTI*SIODEH- 
depos . et translat 

corporis. 
Sci marcellini epi. PHin- lu- '^MAI- 
INSIIUA. lUcto 

ris Militis. 
Et corone . qui si 
mul passi siinl. 
HOMK . Uidoii. 
Bonefacii. 
IN AFHICA Nall. 
scorum . Secuudi 
ani . Quarti 
Uicturiaui . lanua 

rii . Medion. 
ET ADAUr.TI. 
Denogolliio. 
Maxinuni. 
ALexandri . P(ro)culi « 
Aframi . Ir . adaucti. 
Adeodati. 
f S9'' IN ASIA.S(*inuiximini 
MEDIOLANO 
Uictoris . Nal)oris 
Felicis . Hustici. 
el alibi scorum. 
quadringentoru. 
quatluor uuu*tyru. 
qui cu sco cyrico. 
passi sunt. 
ARUERNUS. 
dedicatio etxlosie 
See Agricoiv " MAIUS 
Cod. Eptern., etc 

S:::niSi;£w".isioa.depo.eMrans.n.rco,. 

tiani opi. agrippae . sabini . luci . cynl | lae . aciis . maximi 
marcelliam. [eij gangolfi marlyns]'. 

* uncis inclusa m. 2. 

Excerpta„c. G.915. in Francia pangom n,a,-ty,ns. - R». >-lal . 
onissim. Cod. Wissenb. 

111 1 D M AI IN treiecto deposi 

SCISSIMI SERUATH EPI ET GON 

fes et nal scorum afrodisi agrippe 
savini griffi luci cyrillt,^ cridul^ 
cinu aliis duo In palestina taraci » 
probi ot andronici In polentia pas 
sci victoris saturnini Alexandria 
agripp^ agcris cyrill^ savini 
crcduli niaximi gagi dep sabasti 
ani epi lu civil autisiodero dep et <o 
Iranslalio corporis sci marcelliani epi 1-3. S. C.L.V. om.rtincipiunt.: In alexandria 
n;it. sanctorum etc. - 3. L. V. agriffae. — i. C. 
griti, L. V. grippi. — 5. C. cuni aliis u . iuvini . 
treiecto porto in gallia depositio sancli ser 
vacii episcopi et confessoris. — 7. S. C. et 
saturnini. In — 7, 8. L. V. alexan(iri (V. alex.) 
treieslo depositio s. servasiae presbyteri ct 
confessoris et translatio et dedlcatio basilicae. 

— 8. S. L. V. agris, C. veris. — 9. S. C. et dep. 

— 9, 10. L. V. sebastiani. - tO. S. autisio- 
derense. C. autisiodero, L. autisiodorensc, V. 
;iutusio. deren. — 11. C. om corporis; S. h. V. 
iiiarceUini ; S. addit : et sci . servatii . emiles. 
Deinde'ini..pnrtim in litura, quae uncis inclu- 
dimus : [rome dedicalio basilicae] scae inaie 
(2 m. marie) ad martyr . (2 m. martyres . Pridieid. m in siria victoris et corouao iu aff secundmi 
,ua t vi(.iurini 1 lanuari mediani ot adav.ti dcnecu Uae 
alaxandripruculi 1 aframi adavitiadeodatilnasiamaxim. 
mediola victoris | nemoris felicis rustici et abbi cccnu 
maf (lui cu sco cyrico pas 1 sl arvenn civi agncolae. II lU- MAl- In syria victoris militis 
ct coron^^ qui simul passi sunt In a 
tVica sci secundiani quarli vic 
turiani ianuari medion Alox 
audri aframi maximini proculi 5 
iid aucti adeodali In asia sci maxi 
miaui In mediolano victoris ua 
moris felicis rustici et scorum cccc 
Ull maf qui cum cirico passi sunt 
Vrvermis dedicatio ecclesi? scae lO 
acrecuk I^t o dedicatio basilicx- sci 
petrilnuuizonbi Itich. In syria . uictoris . et coronae . Et in | alTrica . secundini 
quarti . In asia. 1 maximiani . Mediolanio . uictoris . naboris. 

Kxcerpta etc. E'. Romae bonefacii marl. > ancis inclusn m. 2. l.C.e>m.mimis. -3.S. C.natalesc.C- 
secundiane. - 3. 4. C. victorianae. S y.aunn-. 
L. V. victoriani. - 5. C. aframam. - *>■ ^;^" ' 
V.audacti;L.V.a,».sci-G.7.C.— ;■ 

_ 7, 8. V. naboris. C. tumoris. - »• «■ ' ^ 
cccnn.- 9. C.L.V.sanctocyriaca -'••.■ 

arvernus civitate. ^^- -v--. L;--n^; .^,. 
om. scae. S. C. sanc U. - 11- ^^"^J^i^clum 

culac. L. V. ac regulae;S. C. ^^y- ""J * .,nii 
o»MS. 2 m.addrt. •Ipsod.enataI>t.paci 

monch.). . ^r-M» anKonici - ^ e snpn, lin. m. ^. - ' prim ciMiTEB. - * E em. 
td. curr. A^M-icolae. 1 — • II). addidit 2. m. — * prius \LEXA.NDm, ontisao P(ro,culi ' P' ' Agrei,'"!'»'- MAIUS [61] Cod. Bern. 

IDUS MAI- 
IN SIRMIA. 

Tiniothei . t-l alibi 

tii . Uirginiini. 

Alexandi-i . Digni. 
Gottliie. 
iNSARDINiA. 

Simplici. 
ET IN POHTO. 
ROMANO. 
Prestabilis . Felicis. 
Uictoris . Cyrici. 
lanuarii . Horoii. 
Pauli . Menerui. 
Aqnilini . Herarli. 
MEDIOLA.NO. 
Uictoris. 
LAMOSACO. 
Natale scorum. 
Petri . et andi-eae. 
Pauli . et tlionise ' 
ET AGUSTIDUN- 
Trici epi. XUIIKL- lUN-'' 
IN ES AURI'A. 
Aquilini . Uictoriani. 

quorugesta ha 
beiitur el alibi. 
Eradi . Paulini. 
Menerimi. 
IN GIMITER- 

Picino. 
AUSIMO CIUIT- 
Florenti . et * dioclici 
ani. 
IN GIUIITATEFF 
Mengeni . (iaiani. 
louini '" 
IN GIUIT- CORTON- 
Uincenti . Nideruni. 
Heracli .Puuli. 
Meueri . Aquili . it pauU 
Monorgi '. Aquilini 
INTERRETURIO^ 
AuctISIODEREN »• 
Uicobaiaco. 
Passio sci peregrini. 
epi . Primi . ciuita 
tis ipsius. 
IN T(ER)R1TUHI0 
TRECASSINE. 
ciiiilatis loco 
campellus depos 
fitlali '" presbiteri. 
et confessoris. Cod. Eptern., etc. 

Idus Sirmio nt tiniothei ct vii . virginum ct alibi aloxandri 
digni chottiae in sardi simplici | prb In poiiu roiTi pre- 
stabilis telicis vicloris cyrici ianuari | heroli pauli mincrvi 
aquilini heradi dionisiae mediol \T ' victoris lamsacivi 
pelri panli andreae. Rich. Iii i-yrmio . timothei . et . vii '. uirgi l nuiu. Et in sardinia . 
simplicii . prbi ■'. Mediolanio | pelri . andrei . dionisii augustiduno . 
tredici. 

' R^ iiii. — ■ R'. episcopi. 

Excerpta elc 0.915. Augaslidun<» trittici. — F. .Vugustiduno xiii 
sanctorum confessorum - (deinde) telrici episcopi. — R^. in Sirmnia 
victori-s passio sanctonnii pctri andreae el .il. — Nolk. in civitate 
Filasiana rosulae. Cod. Wissenb. 

IDUS MAIAS ' In symia thimothei et 
alibi vii vir^' alt-xandri iligni clioti 
tidi^. In sardinia simplici In porto 
romano pracstabilis felicis vic 
toris cyrici ianuarii heroli pauli 
menervi aquilini heracli medio 
lano vidoris lamosacCl pas sco 
rinn petri. et andrei pauli el diuni 
s§ Agustiduno praotece cpi l^eiitecostcs add.in marginf m. 2. 1. S. ('.. L V. syrmia. — 2. 3. S. chntliae, i:. 
chor///, L. chotiliae, V. colitiae. — ^. S. :-ar- 
dina . simpici. — 5. L. cyriaci; V. helori. — 
7. ¥. L. M. laniosacum, V. lamosa . cum, C. 
lamsaco. — 8. C. andreae, S. / »n. andrei, 2 m. 
andreae. L. anduci. — 8, % S. L. diunisiae. 
M. V. (lionisiae. C. dionisii . iulii. — !>. C. L. 
augustiduno ; V. augustuduuo ; S. pireteci, C. 
retici, L. protcof. V. p(re)lfce. — S. addit : et 
in civilsite fausiiina rotolae. XVII kl iun in isuaria aquilini victurini et alibi heradi 
paulini t nienserimi civi piceno ausimi fiorenti dioclitiam 
civi ofera | mengenis gaiani iovini civi cortuna vincenli 
nideruni lierceli 1 meneri pauli \l pauli aquilini minorgi 
autisiodo civl sci peregrini epi \ civl trecas nt tiduli prh 
ot confes. Rid. in is.uriu - ui.lurianae ■. In cpheso. | gaiani iouin. . Autisi... 
dofo . parsin ..i pe,c,rini | epi . Alibi depo..,o . h.lul, prlu. 

I Ri. R8. aquilini victorianae. 

Excerpta etc. F. apud Trecas fidulim episcopi. XVII KI/ lUN- Im i-f^.saria Nat scon"i 
aquilini vicfuriaui hcracli pauli 
ni meneremi In ciuitate picino 
ausumi florenti et diocliciani In 
civii efeso mengenis gaionio in 5 
vini lu civil cortona vinanti Nide 
runi hereli pauli mcneri aquili 
Item pauli monorgi In autisoderins 
vico baiaco pass sci peregrini opi 40 
primi civilatis ipsius trigasint^ 
dep tidoli prbi et conf 1. S. L, V. esaurea, M. C. isauria. — l M. V. 
vicloriani ; L. heracri. - 3. C. minermi. (-. 
manerini, M. V. menerini; C. piceno. — 4- S. 
ausimi. ( :. aiisomi ; C. vm. et ; S. tiicletiani, L. M. 
declitiano, V. diochtiani. — 5. S. Kaia"i. *'■ 
giiioni. L. M. V. yuiono. - h, (i. M. lovmi. - 
(i. S. C. L. M. V, vincenti. — r,. 7. S.nide.runi.. 
C. L. M.V.nideruni.— 7. C. heruli: C. mineri: 
S. iiquilh. S. S. aulisioderense, L. antisoderi- 
nensi, C. autisiodero. M. aulissiodorenuii. — 
'J. L. M. V. haioco; L. om. epi. — 10. M. V. 
prius (loco ipsius. »H V. ocriptHm in titura); S. 
Uife-asdne, C. tricassino. L. M. V, tripas.ne. - 
11. C. passio sancti. -S. addit. In ahnnratinn 
IKitricii abhatis. V a: loceUo cuius vooabulum es, .enodochiu,n >^^^j;:^:^ZJ:'"^ .a. WuU^^wl. Fiduu! 
U -'. p,-i„> luveni, «.,. lovini - « l'«- '«'"'°"" "'■ ^' in-2| f. ^HI- f. ilO-> Cod. Bern. Xn-KL-IUN- 
IX ALEXANDIi- 

LHctoris . basillf. 
ROME UIASALdrm » 

Uelm- . Parteiii. 
Caloceri ^. Piiini. 
et depositio. liberi i[ii. 
MT'II)UN(). 
Heracli . Pauli. 
Fcregi'ini . Minerii. 
Aquilini . Uictoris. 
et alioru . Artenii. XU . KL- lUN- 
IN ALEXANDU- 

Polamonis . presl>i! 

Hortasi . presbil 

Marci . Euangeliste 

Serapionis . Panteri. 

Dioscori . Pahni. 

Pitigon * iliaconi. 

Onron ". Daliiii. 

Luci . et niaxinie. 

Hernion lecloris. 
cum aliis iiii. 
IN AEGVPTO. 
IN AXACIl'OLl. 

Dioscori . lectoris. 
qui nnilta passus 0. 
CONSTANTiNoPL 
Efncbi . Serapionis. 
Bustasi . presbileri. 
Patamon . Panteri. 
Peteglondi . Araii. 
lcctoris . Datiui. 
Marciani . Luciosi. 
Lucian^ . Aegim,- 
et alibi . Cassi. 
et uictoris. MAIUS 
Cod. Eptern.,etc. „um.n;u,uilinivicton.olalihi«rlen,,galcon. Cod. Wissenb. 

XVI KL- lUN- In alexandria victo 
ris basili? In roma parlhini 
galligori e pono libori epi Nividn 
no Iieracli pauli minerii aquilini 
victoris artemi calcori WC, 1. aleNandria .uiclori. . I.a^il-. I Knme . partenis ^al...e,i . 
.la^pnsilinmuriiepi.! i„ad,aia.,.„lisii.u,noontn.f,-l.n.. 

Kxcernlx etc H». Nividnno hil„,i Hc. vielo.is a,l,iana - Beda,- 

.„f "!Cn!:; via Sah ia ve...ri *. - Nolk. Alexand,., v.clor.s 

Itn^ilii. \V k iun in aUix potainonis prb ortasi syrapionis prbrm 
p:nitheri dioscori pahni petcgondi diac cenroni 1 dativi 
luci el maxiiuae hcrmonis lccl et aliof iiii. In aegip dio- 
scori I lecl constanlinop eurhi serapionis bastasi prb pota- 
monis 1 pantheri petegloni dieranti lect dativi marciani 
lucio.^^ae locani \ egenae et alibi cassi victoris. 2. C. basiliac . silvani: L- M. pritliyni, V. 
IMlIiini. — 3. V.. gallicuri . eponi ; dehide : 
lil)eiu(m)epi,rfW^/a.— 3,4.0. nevoiluno.L.iiim- 
viiiuno. — 4. S. menevii. L. M. V, niinerei. — 
."). C. arohe'/,'. XV KL- UJN- In alexaiidria paiil;i 
moni prbi hortasi prbi sciapionis 
prbi panteri dioscori pahni pL- 
tecon diac ce.sson dativi luci maxinu; 
hermone locl cuin aliis iiii 5 

lu aegypto dioscori lecl qui nuil 
ta passus est. In constanliuopoli 
efuchi sera ionis bustasi prbi 
pactamon panteri i>ete 
clondi aeran lecl dalivi inar lo 
ciani luciosi lucian«^ aegin^ 
et alibi Nal scoriim casi el vic- 
tori.s Rkh. Alexamlriii . polamdnis '. prbi. Iio j stasii '-'. In aepypto . dio- 
si-ori . In antiocliia . petri . | ermoyeuis . Ixiilunati . quinti . uicturici . 

' It'. polainis. U-.pouiOUis — - U- l):irt:i>;ii 

Krcerpta etc. V. Anliocliia petri et heruiogeuis — U^. Rom. natal. 
sancli iohannis episcopi t-l conless. in Alexan. pntamon presbyteri — 
O. horlesi serajihionis preshytcrorum etc. uiaximi hermeti lectoruui 
cum aliis uu. In Ae^yptn in Anaxypoli etc. ad cuius niemoriam niulUie 
curationes fumt. 1. ± S. patanioni. G. palonumis. — ± L. li"i- 
tasii. (feinde ou>. prhi; L. V. syrapionis- - ^. 
C. V.pentecnn. — 4. L. iliacnnis; S. C.\.ccn- 
ron. L, cerrou. - 5. S. C. L. M. V he.-mou. ' 
0, 7. L. M. V. multum. - S. S. C eJTuci. L. v. 
eufuchi. M. efuschi; S. saraionis, C. ser'//ioni=.. 
L.M. V.seraionis.-O.S.C.L.M.V.patauion. 
-<» 10 S. polerlomii.(:.p<'teclondi.L, iM.I'<^'«- 
.Inmli. V. peterlondi. - H'. L. aeranu ^ 
U. L. egipne. M. aegynae. V. ae^'ipue. '- 
cassi; (irfd// .■ iuliani: S. nddit : pn""' ' juia ttddidit m. 2. — ■ /»1»." flalociri — ■' c supra fin. m. ;'. ; rd. Calori ; Ufie Calcnri — * prius Piticon - ''■ ed. Centxon. God. Bern. 

Xmi KL- lUN- 
ROMK . Natal- 
Calot-eri . Patfnii. 
EunucorO . el uxoru 
Decii . imperatoris. 

(jui cu essct unus. 

ox liis prepositus. 

cLibiculi . all pri 

micerius . nolentes. 

saci-ificare idolis. 

adecio occisi sunt 
et requiescunt in ci 

miterio. 
lUXTA UIA APPIA. 
INCIMITElilO. 

Galesti. 
UIA APPIA Nata!- 
Patorni . Gallicorri 
Urbani . Indici. 
Seleuci . Felicis. 
Glonici . Griscenti. 
Colonice . lulii^ 
iT.Urbani. 
INALEX.\NDH- 
Areni diaconi. 
IN GESAREA. 

oapadociij^ . Puliuchi. 
IN AFRIGA . gunli » 
Primnli . Salusti. 
Furtunali . ilnoru 
Donatoris . Primi. 
Indic^ . Locust^ 
Rogat^ . Urban^. 
Romanij. 
IN GETULIA 
Emili . Baseli. 
Protoxtat»; . Haselii^ 
Partbini ^. XIII. KL- lUN- 
IN AFRICA. 
Uictorii ^. Marcello 

s? . Salsae 
ROMJE . UIA SALAR. 
Uetere . Baseli. 
IN OSTEA 

auri'ae . Nomauso. 
Biuidoli. marlyris. 
et alibi . Goruasi. 
Protasi . et depos 
Uellesi et lansti 

episcoporum. 
BETURICAS 

ciuil . depositio 
Sci AustrigiscU epi MAIUS 
Cod. Eptern.,etc. 

XIIII k- iuii rom Nlcaloceri parteni eunichoru decii imp et 
uxons e„is » nl pronni galli curr urbaui conf | Indici 
soleuci folicisdonioi crescenti colonicao iuIicacIlurbauiE | 
aloxandi-i areni diao in ces.s capodoc poliochi in aff quin- 
tuli I primuli salusti fortunati donaforis 11 doimtoris primi 
dicessi I Incussae rogatae orbanao iriKotuIia emili basiU 
praetextatae basiae partini. [63] Cod Wissenb. ' eius additut» prima forfe mtmu. Kich, Rome , caloceri . pudentianae . l urbani . seleuci . Alcxan- 
dria.areni '. cliac. Incae j sarea.epoHochi. In anrica.quinti. (Jetulia. 
emelii. 

' R'. hereni. 

Excerpta rtc. E'. H. Vtlt. potentianae (G. 1)15 wldit virginis) — 
R-'. potentianae mar. — 0. euuuchorum uxoris ete. — Bedae cod. S^ 
passio scae potentianae virginis. XIII k iun bial! victoriao marcelosae salsae rom basilat* 
in o.stea aureae nemauso baudilis | inaf' ot alibigerbasi ot 
protasi et fansti episcnh. Rich Roine urbani confessoris . ba | sillae . uicturtae . In (ralliis . 
baudeli .Hiai-t . Alibi . pro | tasii . geruaai . tausti . Bituricas austre- 
gesili epi. [liustasii mar.] '. 

' uticis inclusa m. i'. 

Excerpta, etc. R». Bedae cod. S'. Rom. via Salutaria natalis s. basi- 
lissae (S'. cum aliis duobus) vicluriae (S'. om.) et al. (S'. om.) - O. 
marcellinae et salsae. XIIII KL lUN- Rorii nal sroimn 

caloceri parteni eunochoril 

el. uxorum eius decii imporatori 

qui cum esset unus ex his pr«;i)o 

situs cubiculi altor primicir-| 5 

us nolenles ^ sacrilicare ido 

lis adecio occisi sunt et roquies 

cunt In cimil iuxla via appia 

In cimil calcsli via appia Nal 

paterni galitori urban? 10 

Indici se leuci felicis clonici 

crescenti colonic^ iuliae Ite 

urbant^ In alexandria Nat sci 

areni diac In c^saria cappa 

doci^ Nal sci puliochi In africa 15 

Nal sconim quinti primoli 

salusti furtunati duoruin. do 

natoris primi Indice lugust^ 

rogat^ urban^ roman^ 

In getulia Nal scorum emili 20 

basili praetextato basili^ 

partini. 2. C. paterni ; L. M. V. eunuchoruni. — 3-7. S. 
ucorum, L. V. uxoreni, M. uxoris. om. eitis; C. 
uxonim i'orum. Hi sub ilerio iniporatore 
occisi et requie-^cunl. — 3. L. M. V. imperato- 
ris. — 4. M. V. essent. — •">. S. L. V. cubili; L. 
M. V. primicerius — ?>. ('.. L. M. viam appiam. 

— ".). M. V. cahxti ; S. om. via appia; G. ohi. nal, 

— 10. L. M. patemi; S. L. M. V. giiligori, C. ga- 
licori ; C. urbani, L. M. orbanae. — 1 1 . L. M. V. 
incidi ; S. C. L. M. V seleuci; C. elonici, M. 
donici. — 12. G. cre//;ti. — 13. C. urbani . ingo- 
nuae . saturni ; L. M. orbanae.— 15. S. C. polio- 
chi, L. M. V. poliocli. — 17. L. M. V. forlimati. 

— IS. L. V. lucuslae. M. locustae. — 90. S. C. 
emeli. — 21. S. C. baseli. L. M. V. om.-.h. M. V. 
praetextati. — 22. S. pa.slin7/. .\II1 KL- lUX- Iii africa Nal sco 
rurn victuri^ marcellose 
salse Hoiii via salutaria 
basiliss^ aurei Nnstue nema 
vi baudoli maf et alibi naf 
scorum gervasi protasi ot 
depositio vellesi et fausti epi \n 
civil beturicas dop soi austro 
giseli abba •2. L. M. V. marcellone. — 3. G. L. salaria. — 
i. S. ba/y/selisae ; S. C. nu-stiae. L. M. V. nusre. 

— 5. L. saudeli. — 0. C. sancloruiii gcnnano- 
rum; S. gervas., L. cervasi : L. M. V et prolasi. 

— 7. L. M. V. faustini; S C. eporum (S. C. 
celeru om.) — S. L. M. V. biturlcas. — S. \K L. 
aufe'stix%'isseli. M. auslregysseb, V. austregis- 
M.ji. —'.i. \.. M. V.epi/^/oeoabbatisJ. ' ed. Ouinti — ^ t<l. Parthiniae — ^ />""■•' Virhirii. \^\ Cod. Bern Xil. KL- lUN- 
IN MAURITAN- 

Tiinothei . l*oli. 

Eutici (liiiconi 
IN. P(R0)U1NCIACESAH- > 

Poli . Kuoti. 
IN AFKIGA. 
Scorum Uicli. 
,..^1- Maurell? . Quinti. 

PrinioU . Salnsti. 
Fortunat^. It.M:ui 
loU^ . Primi. 
IN CESAREA 
capadoei);^- 
Policuti . Uictori 
Donati . Quinli- 
Locvisf.* . Primi 
Eucti. 
iN BRITTANIA. 
Timotlieidiaconi. 

et alibi Natale 
Mallhei.Apostoli. 

iN ciurr- Ai''i'Esii) 

RINSIU Depo^il 
Boatiualispresbil. 
ot confessoris •.■ f. '.iiJ XI - KL- lUN- 
KOMyE . Fau-stini 
TimoUiei . Uennsli. 
Casti.Emili . Cotti. 
Rogati.Maxenti. 
Felicis . lanuari. 
Goncessi . Albini. 
Kogatiani. iT.Casti 
h. Emeli. IMassi. 
IN COKSICA IN 

sula . PasSOt,^ lulit; 
IN CIUIT- AUTSD- 
RINSIU- Deposil 
ct translatiocorpof 
Sev elem; nirt,nnis. 
IN CESAREA 

capaitocio . Poliucti. MAIUS 
Cod. Eptern.. etc. 

,„i,.,i primuli salusl, 1 ^'^ 'Slocuslae iu bri.tau 
-:;l^S^:n:;in'^^^eia,,o.ci.auU.o.. 

depos valentis prb ■ .■ ^.i.<.; Fi lii I uenna . niurtirii . poli ■ 

.s:xr:Lti"T— :-n'— ...otHeiai»c, 

Alibi 1 sci ualentis marlyris . et epi. God. Wissenb. 

XTT KL. lUN- In mauritaniu ihi 
mothei poli eulici diac In 
provintia C(;saria poli eviti 
In africa Nal scornm vicli 
manrell^ quinti primoli 5 

salusti furtunati niirellae 
primi bi c^saria cappad poli 
cuti victuri^ donati iiuinli 
lucus^ primi euti In briltani 
a nal thimothei diac In civi to 
tate autisi oderinsinm dep be 
ati valis prt)i el conf. [l>1 natl sf i uak-ntis 
niart.l ' 

> inieis hlcltiSii »"• <?■ -2 L. M. V. polie, Corh. brevhts pauli. - 3. C. 
epoli .eutci . iocundi. M. poline, L. V. polile. 
viti _5.7 S C. L.M.V.maurelle(C.nuiill;n-). 
,,uiliti .' primoli . salusli . furtunati |L. M V 
lortunali) . mirelli(C. niriUae. L.M.V. nnrelle). 
primi. - 7,S.C.polieucti. - 8. S.G. victun. 
L M V. victori. — 9- C. tria notmna ont. — 10. 
S C L M V diaconi. Et alibi nat. mathei 
,i V s.'matthiae)apli. - 11- C aulisiodero. 
L autissioaorensium. M. V. autisiod.,rensium. 

— 11 12 L V tlepositio pauli el anteon, qua- 

drati*Gt beati valeri presbyteri et confessoris; 

M. om. paulieta. q- ; ^^- C. L. M. V. hhc. 

inclusaom.; S. addit et nemauso . pass.o sc. 

baudilli . et in ravenna . martyr.ae . In mar- 

gine inter diee XII et XI kal- lun,as2m.. 

sennn.natalescironiani. XI k iun hi afttaustini timothei venusti casti cmili cotti 
mlali Ini rogatiani 1 maxenti et felicis 11 casU H emeh 
plassi fcorsecl insola nl 1 luliao civl aut.s.od depos 
et trans helenae virg in capp cess pohumcti XI KL- lUN- Koiii nai -coruui fa 
n-;lmi thimothei venusti casti 
emeli cotli rogati maKcnti 
felicis ianuari concessi albim 
rogatiani Item casti Uem emel. fi 
blassi In cor^eca Insula _ pas sc^ 
iuh? In civil autisiodcnns cep 

ct translatio corpons ^^''-- ""''"j 

vivK In c^ssaria eappad n.U 
' poliucti In civil treiecoto 

dedicatio basilice sci nnchahel. 

archangeli Rich Affrica fausti . uenu.li . e.nu \ li . maxentii . Rome timolbei 
...si; m corsTca | iuHae . Auti.ioduro . .eae belena^e uu-g.n,s . | 
Alibi pnliucti. 

Excerpta rfc.E' Homae helenae matris constantini - O. in Afrin. 
nat. s^. cas^li el emilii . Komae nat cati el maxenln. ■> - I V o») a colli 
„^.;.^e..ieU-5^.ro.antiam.Mo.>^ 

Hem - 0. S. C. L. M. V. plass, L. M- V. cor 
_7.(:.«.d.:v^,inisetma.tyr..^^^^^ 
.iode.-o.L. aut.s.odo.-e.i...M^V.a.^ 
sis — 8.S. om- coiporis — lu. • - ^ i 
S. C. L M. V. cetera om. ' pamj suppletiint, forte i" . ; ; ed. Cesarca — " ^''»«» Puliucti. MAIUS |G51 Cod. Bern. 

X KI/ iUN- 
IN SPANIiS 

Epictili . Abtonii. 
Bascliepi . It. Aptonii. 
IN AFKICA . Ouinti. 
Luci . et pas sci de 

tiiderii epi et martyf 
iuliani . Felicis. 
Montan(f . lannaric 
Emilie . Nonnt^. 
Aimeridt^ . Asti. 
Basilei epi . rietori. 
Firnii . Moiitani. 
luliani . Uiclorici. 
FidoK^ . Donati. 
NMci^ . Fansli. 
Timothei. UIIII . Klv lUN- 
IN STUIA . Zoelli. 

SeruoH. 
IN AFRICA . Nall 
Sci . Satnrniiii . i-t ali 
oru 111. 
IN PORTO ROM- 

NatalSci Ucnanti. 
IN SIKIA . /ooli. 
Saiuri .Timini 
Saturnini . Scruili. 
Felicis . Situani. 
Furtuni It. Zocli. 
STrii; ' . et diocli. 
IN GALLEIS CIUIT- 
Niunelis . Rogatiani. 
Doualiani . (iermano 
ru el marlyrum. 
BASILLA CIUIT- 
Sci Albani martvf Cod. Eptern.. etc. 

X k iun spaiiis epicti et aptoni vitiiim civi dcsldcri epi. | 
basili epi il aptani in aiT quinti luci iuliani montanac 
ianuariae | emeliae nonnae almeridae asti basilei cpi 
victori firmi | monfani iiiliani victiirici fedeli donati nicae 
fausti timothei Cod. Wissenb. 

X KL- lUN- In liispaniis Nal scoru 
cpictiti optoni bascli epi Item 
optoni In africa quinti luci et pas 
sci desiderii epi el maf iuliani 
felicis montane ianuariae 
emelit; Nonn^ almeridie asti 
basilei epi victori firmi mnn 
tani iuliani viclurici fidcli 
donati nici^ fausti tliimotliei Hich. lu enierita . epicterii . et basi . \ i-pi . Aflrica . ((uinti . lucii . Et 
uionna . desiderii epi . | et mai-t. iuliani . felicis . uiontani . iauuariae. Exceryta elc. R^ iu Hispaniis uatal ^iuictorum epitecte basili epi- 
scopi desiderii — 0. luci heliae. — Bedae cod. S' caesarea luci 
iuliani rtc. Vienna passio sci desideiii tpi cum aliis vu. ± S. C. L. M. V. aptoni . ha.*iU — 3. t?. C. L. 
M. V. aptoni ; S. quintili. — 4. 0. om. et niar.. 
S. 2 m. aildit : lintronice ui b. — 6- L. M. emi- 
liae ; S. almerite, C. alcuieridi. L. V. almeride 
— 7,8. S.owi. moutani.— SS. victuri. L. M.V. 
victorici — tO i'.. addit : silvani . foci. VIIII k iun In istria nl /oili servuti In alT sci satui-nini et 
aliofi VI ' in pof roin vincenti in siria zoeli saturi timim 
saturninae ! servili lelicis silvani lurtmii li zoiii ^jiriae ct 
diocliaeingal I civi namnetis rogatiani donalianigerma- 
noR et martyfl tiani. 

1 U'. timii. 

.. , / K^ in Fnrlo H..manu n.tal sanck.rum zebelli ser- VIIU 1\L- lUN- In ^tria Nal scorii 
zebelli servoli In africa naf sci 
saturnini et aliorum iii In 
porto romano Nat sci vincenti 
In siria zoeli satori timini 
saturnini servili felicis sil 
vani lurtuni Itcm '/ocli .-^lit^ 
et diocli bi galieis civil nametis 
Nal scopum rogaliaui dona 
tiani germanorum ct martyf 10 1 C L. In liistria, M. V. In istria. - ± C. ser- 
voli secundini. - 3. S. mu C. trium mart. - 
5. L. zcoli, M. zoili : L. M.V. saluri ; I. . tmnssi. - 
7 L M. V. forluni ; M. /.«ili ; S. C. L. M. V. 
striae - 8. S. dicli, C. diocli . maximini ; S. 
gallea, C. g«IIia. L. M. V. pallii. ; S. C. namne- 
tis — 0. S. tmi. nat . sanclorum. — !MO.M. 
.lonati. V. f l donnliani.- 10. C. om. et iiuuty- 
lum. ' S mUL m. 2. IX [661 Cod. Bern. f. \!H' t.92^ UII! KL- lUN- 

IN SOLA TrSCLK. 
ciuitateplera. 
Natai Sentiat^. 
UiiK-entii . et sanl^ 
MEDIOLANO. 

depos Uionisi epi 
Polegrati . el alioft 

iin . (loronali. 
Uinceuti . loluninis. 
IN OUIENTE 

Eusebi. 
UU NOM(EN)TANA 
miliario . nii. 
Natal i;rl>ani opi 
IN CIMITEH- 

Pretextali.Doroslori. 

IN AFRICA . Sabi 

ani . Septine. 
TRECAS. 
Leoni . mona 
chi 
EPHESO. 
lohan apol. 
Saturni .Suturi. 
Timini . Tomuui. 
Uicluri . Stiali. 
Uiclnrie . et Flavini. 
E^^ UUiENNA 
Piis Sci . Dcsiclerii. 
epi et martyris. i:il KL- lUN- 
IN AFRICA . Natl 
Eracli . Pauli. 
Mindini. 
IN AFHICA. 
iT.PauIi . Anteon 
Quatrati . el ilepos 
Sci Agustini epi 
et coiilessoris. 
Rufini . et ualori^. 
IN TUDERTINA. 
TITSCIAE. 
Felicissimtj. 
Eracli. 
Paulini. 
Menediufj. 
Saturi . Uictor 
f iyii Saturnini . Mariiii. 

1t. Saturi. Furtunati. 

el tliomedi. 
AUTESIODEIV 
loco cociaco 
Passio Sci Prisci. 
cu sociis sui:^. 
innnmera marlyi' 
multiludiue. 
ROME . SiuuuA;rL 

inarlyris . et. tytnsilus ma 
gitili siue umiuifi tjn ^ MAIUS 
Cod. Eptern. etc- 

:si!^=;:i;^;2"^™:;ss,r 

istiali victnriae nuini. om epi 
coronati 
orieiite 
niiliario hann.s apli. 

, ^r r 'U^ F \tel[ae-H».Tunic.civitnatalsaactileo- 
..i^rT^ut^l^ipa^e - Bedae.riorfcoa.B.Trecas™aree.. 
Uni ep. Trecas leonis martyris. God. Wissenb. 

VIII KL- lUN- Insula tuscie civil 
lera Naf scoruui sentiatv viu 
centi et scae mediolano dep di 
polecrati et aliorum im 
vincenti iohannis In 
eusebi Via nomenlana 
uui Nal orbani epi In 
cimil praetextati dorostori. 
In africa labiani septimi ln 
eleso .satiu-nini saturi timini 
tomnni victuri stiali victurie 
flavini et dep sci marcelli con 
lessoris 1. C. In solo — 12, 3. S. lere, G. M. blera ; S. 
seiiUte. L. V. senliani. M. sentiae, C. senten- 
tiiitae . vincentii et sanctae iulianae ; V. post 
sanclae spatium vacuum — 3. 4-. C. L. M. V. 
dionysii. - i. S. C. polegrati, M. polycratii.- 
5 C. coronatorum ; iohannis . niarii. — 6. M. 
momenU»na. V. numentana - 7. C. viin ; V. 
nat sci ; L. V. urbani. — S. S. pretataU, 4 ni. 
pretaxato ; C. dorostoli - 9. C. sabiani . se- 
ntiini.iulii.- 9. 10. C. L. M. V. In epheso 
iohannis apostoli, S. addit : et avplla; G.om. 
.aluii . timini. L. M. V. timidi.- 1 1. L. tomum; 
L V victori. M. victoris; S. stialis. L. M. V. 
sciali . victoriae. - 12. S. et flavini et. - 

13. S. addit ; et vienna passio sci desiderii . epi- 

scopi. VII k iun m afferacUpuulini muudini agustim epun aff 
p 1 a.ecmis quacU-ali mfini valeriae in tuder tusc.ac 
i,.is. 1 mae eracli paulini meridie satun v.c uri satu.- 
ninlmarLi 1 il salurniui furluuali et theomod. autis.od 
civi pas prisci VII KL- lUN- Nall heracli pauli 
niindin*^ In africa itein pauli 
antemi quatrati rufmi et va 
leri^ In tu turlina tusci^ Nat 
scorum felicissim? eracli pa 5 

ulini menedin^ s\luri vic 
tm-i Saturnini maurini Ite 
saturi fnrtunati et tho medi. 
In lerri turio autisioderins loco 
cpwtiaco pas sci prisci martyri. lo 
cum sotiis suis numera In multilu 
dine. 1. C. L. M- V. sancti aerac\i(L. V. erach). - 
•2 S. mindianae ; L. M. V. pauli et. - -*;. '^" "-■■ ^' 
M. anteon. V. anteon. ; C. L. V qua.Uati ; S^ u 
fine ; C. om. et - 4. C. magm. In c>v.l.^t tusc a. 
S. Insula tusicae. L. M. V. In tutuaratme (M. 
tuluratine. V. tutuoratinae) tusciae - =>• ^- ■ Rich 1.1 atVrica . ei-acU . pauli . Et intu | der . ielicissimi . et min- 
diniae . In atVrica . depositio l sci auyuslini epi . Autis.o loro . passio . sci prisci. Exceipta elc. E'. in Britannia augustini epi - G 'Jlo. 0. m Bntan- 
nia depositio augustini primi Anplorum epi - G. Homae semetri 
(Lab.Tr.symmetri. Aug. Ximeli) cum aliis viginU tnbus (Lab. xxu) 
marlyribus — 0. in Africa nat. ss. quarti el rufmi — G. 914. ruhnc — 
Bedae cod. S'. in tenitorio autisiodoien^e Iol-o quintiaco etc. V. felicissimi. - 6. S. menedime. - .«^- '■ " / 

victori. M. victons.-6-8. S. a v.ctun u.?» «'^ 
saturiom.-7.L.M.V.maur.;L.y..m..tem 

- 8. C. L. M. V. lortunati ; C. om. et ■ U "■ 
themedi. - % S. C. autisio.loren.e. L. aut. odo^ 
rensi. M. autis.iodor . V. aut.s.odoren. s 

W. S.quotiliaco. L. M. V. q^"^'^'^^- ' V m' 

cuminnumera n.ultitudine, ^■^^''^;^Z. 

V.innumera.- 12 S. «J^/^ : et mahu.. ■<»« 

positio sci agxistini epi. » litt. incUmiue add. m. 2, iMAlUS [(i7J Cod. Bern. 

UI KL- lUN- 
IN ALEXANDR- 

Ariuilini ' prosbil 
Kuanj;elii*etalioru 

xnii. 
IN THOMIS. 

Heli^ . Luciani. 

Zolici. Marcialis 

Uicturi . el murin^ 

ROM^ . Restituti. 
IN AFRICA. 

Sacci . luli . Daame 

(larpif^. 
IN SARDINIA 

Salutiani . Eutrici 
epi . Ca-iscentini 

Titiani , Quinti. 

Sliabili. U KL- lUN. 
PAMPILIA. 

ZiVoli .Prinii. 

Nonni . Aurosi. 

IN AFRIGA 
porto armini^ 

Einili . Felici. 

Priami . Liciani. 

ROM.E.UIANO 
MENTANA 

miliario . xiii". 
Epagati . Eustasi. 
Uiclie. Caslul^ 
Epigatiani . Octobri 
Urorit^ . Uippi. 
Adauli . Homini. 
Marcili . Cillonit' 
Maxinn; . Fylomini 
Auticit; . Connnini. 
Marciiui^ . FUunmi 
Macriani . Castule 
cum aliis seplem 

IN ciurrPARi 

sius . depos. 
Sci Germani epi. Cod. Eptern., etc. 

VI k iun In alex acculi prb evangeli et alioru xiiii In tho- 
mis beliae | luciani /otici marcialis vicliiri et murmaein 
aft iuli dami 1 carpiae et aliofl cccc In sardifl salustiani 
outropi epi alibi 1 crescenlini ticianiquinti . Cod. "Wissenb. 

VI KL- lUN bi alcxandria Nal sco 
rum Aquilini prbi uvangclii 
et aUorum xaii In tliomis heliae 
luciani zolici marcialis Vic 
turi el maurin^ In africa nat 
sci sacci iuli da ame carpi)^ 
In sardiiiia salutiani eutrici epi 
criscenlini ticiani quinti 
stiabili • Rich. Alexanilriii .aquilini prl>i . eu | angelici et aUorum .xiiii. 
Alibi heliae .luciani | martialis . In aftrica.sacei carpiae» . in sar- 
dinia . saluciani * . eutici epi . rrescentini . ticiani ^ . quinti . I stia- 
bili. 

' W^. ^arpiae. — " R'.seluciani.— R'.ficiaui. 

Exeei-pta eU. G. Tr. Ronia restitutae iLab. restituti) — H^ Ale- 
xaml.natal sanctorum aquilini victuri zotici eutrici — G914.sciabili— 
0. in Saniinia salutiani elici episcopi rrescentiani quintiani et quinti 
— Uedae cod. S'. in Alejtandria acuti prbi etc. in Thomis heleae etc. 
imuianae. In Africa sacci etc. damiae etc. eutici epi etc. triciani quinli 
sciabuli — Notk. in Thomis victoris et maurini. V k iui-i In aff nl geluli n/, umii primi aurosi proti mari 
miniae in sardin cmili felicis priami l teliciani roni vepe- 
gani eustasi victiae castulae et pigati anis | octobn 
uroriau vimpiali liomini marcelli cilloniae maxim» l 
filomoni avettiae cummiiii marcianae fliuuini macnanae | 
ca*!tulao cmn alis vi civi pariseus depos sci germam epi. -2. S. C. M. aquili ; L. M. V. om. evangelii. — 
3. V. xui ; M. helyae. - 4, 5. L. V. viclori, M. 
\ictoris.— .5. L. V. maurini ; C. niaurinae . ser- 
vuli. — 6. S. C. L. M. V. sanctoruni :S. C. L. M. 
V. (laame. — 7. S. et in saulina eutrici ; C. om. 
epi - ;». C. stabuH. L. M. V. ^ciahili ; S. addit : 
el in sardina salusliani. man.epi. 

„„,..F.inP.,.„..,ni..,n,.,„MHn,i...-«».*.-"'HpH- 
moli Ri.nie rprpapi marciani castuh. V KL- lUN- Pamphilia /.uloli pri 
mi nonni curcsi In atVica 
portini armini? In sardinia 
aemili felicis priani luciani 
Roih via iiomentana iniliario 
xiii Nat scorum epegati eustasi 
victiae castul^ epicati Amae 
octubri urori(> viapia 
mini marcili cilloni? maxime 
fylomini avitliae cominini 
marciai^* tlumini marciani 
castul^ cum aliirr vii 
parisius sci germani cpi hili ho 10 In civitate 
et conf ] M. pamphyliae ; L. zotoli. M. zeluh.- i. L. 
nonna; C. euresi.- 3. C. porluni; M.amiemae; 
S. sardina. - 4- S. felici : C. priniiam. L. pi- 
riani — 5 L. M. V. Qumentana - (i. \.xmi; 
S //pitjati.Cepicati.- 7. C. item epicaU. of". 
amae : S. aniae. L. M. ance. V. anceae. - S. L. 
M V.usorie; S. M. vippia . hyH. C. vipp.ap.h, 
L V. vippia . hili.- »-S. cilioniac. L.M \. col- 
lonic:C.maximi.- 10. S. L. M. V.sylonnm. 
,: liloniini . aviciae : G. comn.tem, L- "'luini. 
_ 11.12.S. macriani, C. niariam ; L. M. \.iiu- 
mini.item marciane . caslule. - 19. S. ca- 
^^„]i . (• vuu - 13. S. dcpos . sci ; 2 m. m ma,- 
gimbu,:el sci cMoaldi rcgis bnlamuae. 
dedicatio sce regin?. ' ni ahrasa — - itt))stremum i a<l(L t». 168] f. 93= Cod. Bern 1111 KL lUN 
IN CIBALLIS. 
Pullionis . lecloris. 
NOMCDIA. 

Crispoli. 
IN CESAUEA 

capiidocii,^ . Cyrilli. 
IN AFRICA. 
Primi . Ai:<-idio. 
Passimoni . el ali 
orO centO quin 
quagiiitu tres. 
TREUERIS. 

Maximini ' epi 
ROM.Ii: .UIAAU 
relia.Restituti. 
UIATIBURTIN- 
Septem germanof . 
INSPANIIS Genti. 
ANTHIOCIA 
Sicimodi . Bassi. 
Uenusli . Uictori. 
Pulli eni . W . 
IN CESAUEA 

capadoci^ '^ . GarelU. 
Prinioli . Finodi. 
Uenusti . Tredentei. 
m ANAUNTA. 
Sisinni . Alexandri . 
Martyrii. III.KLIUN' 
ANTHIOCIA. 
Sici . Palatini. 
qui multatuniita 
passus cst. 
TURRIBUS SAR 

dini? . Natale 
Scorum . Gabini 
Crispoli. 

IN NICOMEDIA. 
Multoru srnru MAIUS 
Cod. Eptern.. etc. 

spoUs I in ciballis poUion,. lecl m co^^ .pod cr ^^ 
,„uximin. ep. rom re.t l >ti | item ^ |,ieni 11 

marlyf. Cod. Wissenb. 

IIII KL- lUN- Iii <:iballis Nal sci pu! 
lionis lecl In numidia Nal sci 
crispuli In c^saria cappd Natl 
sci cyrilli In africa Nal scorum 
primi accidit^ passimoni et alio s 
runi cLiii treveris dep maximi efii 
de antiquis ibi m\iUa signa el cu 
rationis iiunt RoiTi via aufilia 
Nal sci restituti Via liburtina 
septem germanorum In spaniis io 
ni sci genli Antiocia siciinodi 
bassi venusti victuri puliieni Ite 
In c^sariae cappadoci? carelli 
primoli rinodi Venusti tredenlei 
In anauma Nal sr-onim sij^inni 15 
alexandri et marthyri. musli. 

' W. apasimenti. -■ ^ R^- i-iii- 

Excerpta etc. E'. apa.imnnis et aliornm (numero cn.i - Bedae 
coil. S'. primi bassimonii et aliorum etc. j g 3cae — 1. 2. S. G. L. M. V. polUonis ; C. 
lectoris et martyris — "2. S. C. nicomedia - 3, 
4. C. « crispuli ad sci om. ; S. « natl ad scorura 
o„, — 5 S. pa-^si aliorum — 6. S. sci maximi, 
C maximini. - 7. S. ubi - 7. 8. C. ab ihi ad 
fiunt 0»'. ; M. V. re^na ; S. L. M. V. curationes 

— S C L. M. V. aurelia — 9. S. sci restitutae ; 
C. fiddit : martyris - 10. S. septe ; S. C. hispa- 
niis — H S. centi ; M. V. siccimodi. — 12. L. 
M V victori . puUiemi ; C. L. M. V. o»i. item 

- 13 S om. in ; S. L. M. V. cesarea ; S. cappa- 
docia ; L. carchi. - 14. S. finoli. V. fonodi ; L. 
V tredeuthei ; C. addit : ioccundi. - 15. L. M. 
V*. anaunia - IG. S. et martyr,;,;; C. L. \ . ale- 
xandri martyris, M. et alexandn MR ; C. add^t. 
romae natalis sanctae petmnilh.e . alexandn. 
niavtvrii. III k iun lii uquileia nt cantiani eulici et eutimi antioc sci 
palalini | In turribus sardiniae 1 gal)ini cr.spoli numid.a 
nniltoru scorum. m KL- lUN- Antbiocia Nal scorum 
sici palalini qui multa tor 
menta passi simt turribus sar 
dinie Nal scorum gab.m crispo 
U In nicomedia Nal .uulteruni 
scorum /Jirft. InanUochia.esiciae.eutimiae. ! et in sardinia . gauini 
pahitini. lt*-ni insardinia . 1 trabinae . crispoli. l. L. 0.". s.nctorum. V. sci - 2- S. I^ 
3.S.M.passusest-2.3^^u;«j^U-^^^^ 
om —3 4. S. sardme.— 4. 5-L.M. ^- "1 f. 
-5. S. addit : in cappadocia . natale c-yn""- 1 ni add. m. 2. — " rd. . appadociae. Cod. Bern. 

I'I1T)- la- lUN- 

IN AQI'1L^I''1^\ 

Canti . C:uiliaiii. 
Procati . Crissogoni. 
et cantianelli^ 
GAHTAUlNiK- 

Daciani. 
TUHlUB-.SAliDlN- 

Crisccntiani^. 
ETINCIUFIUTHA. 

Donatiani. 
1U)M^:UIAAURL-' 
Processi . /// Martinia 
Gauleni . Germani. 
1'ictori .Siluani. 
T!u'U'stori . Uictoriui. 
Donati . Stiali. 
Tcrti . Rogati. 

Ir.Cermaui . It. Siluani. 
Houori . Ceciii^ 
Tertult^ . Laul^ 
Uictori^ . Furlunat^ 
Maximi . Rogat^ 
Paulic^ . Acapi^ 
Castul^ . Amelli^. 

iT . Tertulf^ . Lupi. 
lusti; . Tcclt;. 

IN ANTHIOCIA 
PaiiliNi . A: isici ^. 

ROMiE- Petronil 
l^ uirginis. MAIUS 
Cod. Bptern . etc. 

Pridie k iun In aquilel cautiaui proti cri^sogoni et [69] Cod. Wissenb. cantinellai sardin crisccutiaui 

roin processi martiniani galliem 

thalisfori victurini douati isfati 

silvaui lionori ciciliae lertulac 

tunatac maximae rogalae paulicae | appiae castulae i! 

tertulaelupiiu.stidaeautio(':paulini istici.svai' ] p->fro)iil'fi>' ', In civi sirtha donatiaiii 
1 germani victuris silvani 
terti rogali il germani il 

I laudae victuriae fur- inclinata serius addita, forte manu 1\ i?;W. Inaquileia.cantiani.proti. | Rora . processi . martiniaui . 
cartagine . datiani . | Alihi . isici . Rome . scae petronellae inrgi- 
nis. 

Excerpta Hc. U Olo. iu AquikT'ia cunliani H ..uaianillae et sanctn- 
rum martvrum marcelli et exuperantii rliaconomm - F- m Anlio- 
clu. paulini etr. tertullae iusle legle - K«. Rom. etc. ba..!H hs el aL - 
Beaae-Klori cod.B. m civitate Gerunda nat. s.. germam v.clur. silvan 
- Xotk. in Hispania civ. ikMund. sermani vi.-tun sylvam telo.i.liou 
victmini elalionnn multorum. M PRin- KL- lUN lu (luileia nat scorum 
canti cantiaui . proti prisogoni 
et cantianellae Cartagine da 
ciamj turribus sardini^ cris 
cent iani In ci vil sirtha donaci 5 
an«,' Rom^ via auriiia Nal sco 
ruin proce:jsi martiani In civil 
carundem Nat scorum gaulieni 
gcrmani victuri j^ilvani the 
lisfori victorini donati istiali lo 

terti rogali Itcm germani 
I Item silvani honori cicili^ ter 
tul? laut? victuriv furtunati 
maxim^ rogat^ paulicc aga 
pi.; castul^ amelle Item ter 
tule Uipi iusti teclt; In authi 
ocia pnulini et isici. 1. S. C. L. M. V. aquileia — L. M. V. nalalis 
s. petronillae natalis san<:tonim etc. — -2. C. L. 
crisnxoni — 3. C. canlianillae — 3. i. S. o»i. 
daciauae - 1. 5. S. criscentioni. M. V. cresL-en- 
tiani, G. creseentioni . inemmii ~ '>, ti. S. sarla. 
donationi. C. sirta daciani, L. M. V, sytha(M. 
syrtha, V. syrta) donaliani. — f>. C. L. M. V. au- 
relia — 0. S. C. L. M. V. (L. V. et) niartiniani 
— 8 L.M. V.eorumdcm-O.L. M.V. viitoris.— 
9. 10. S. tilisfori. C. tlielc^phuri. L. teUsfori. M. 
V. tele^tbri - 10, II. S. M. stiali. L. stialiterti. 
V. stialterti — 12. L. V. om. item ; C. L. M. V. 
ciliciae.— 12, 13. om. tertulae. — 13. S. Ia///ce. 
L. leutic;e, M. V. lanticae ; L. M. V. victoriae : 
S. L. M. V. fortunatae— 11. C. pauliciae,— 
15. ji.amillae.— 15, 16- L. tertuH.— 17. C 
teclae . firnii.— S. 2 m. in mnnjine ail v. H : sc? 
pelronill^ virginis. . .. ....„.,.. — - ' ».y"^ .... ^- : -.co v.„ ..„.aU., ,.„.0... s. .n«,e... M- .„Me„e.„,. Cod. Bern. 

INDICENDAS. 

MENSiS lUN- 

HABETDiES. 

XXX. 

Kl/ lUN- 
INTIIESAIA) 

NICA . Octaui. 
IN ANTHIOG- 

/osinii . el leclt^. 
IN AFKIGA. 
Crispini. 

HOM.i/ . louenti. 
Cynaci.Exopcranti 

Eraclit; . Ircm. 
THESALONIC. 

Luciae . uirginis. 
el au^if,' . rcgi^ ■ Ijai' 
f (H*. liarornm. 

Rogati . Gormani. 
Siluani.Bnllodi. 
Ccciliv . Tertuli. 
Laut? , Uicloritr 
Gagi . Furtunat^ 
Maxime . Rogate. 
l'auliuc . Agapic. 
Gaslule . Coteust^ 
Nouell^ . Agap*,'. 
Carrc . Urori^ 
liuWase.Kurtuualt.' 

Marciaui . Baiani. 
Hogatiani . Honorati. 
Donati .Ir.Rngati. 
Marciaui .Saturuini. 
Potini . Pauli. 
Petruui . Hotilit;. 
Flaui . Qniet^. 
lanuarie . Nouclli. 
lauuarii. Scsosit;. 
Kodose . Uictorin*^. 
Matronf,' . Castult^ 
Hogatiant; .Qunti'. 
f.«i4= Marci .Geniini. 

Miluni .Pauli. 
Uericci *. Cassi. 
iT.Salnrnini. Eelicis. 
iT.Marcialis.lr. Douati. 

Ho^Mt(,'. lannis.h-. 
Furlunali.Donali 

ani . It. Marciani. 
Donati . Ortensi. 
iT.Satiirnini.Malclii. 
Silnani . It. Quinti 
Felicie . Sillofe 
It. Iannari(; . Furlunatt;. 
Uictorit; . Mariae 
Primi; . Genu-llini 
Fausiinv . It. Nouellv 
Donatt^ . Getult;. 
Barici . Orbane 
Uomauv . Primv- 
Tcrtule. Casle lUNlUS 

Cod. Eptern..etc. .,al6 11uciaeviriietauciaeieg.s^^^^ ^^ fortnnatae 

lodi cccilia. 1 '-»'>';. :;;'=:^:^"^i;.ssae novetlae 
aximae ro.atac , P^" '^'- ^^^ac ^^^^^^ ^^^^^^.^^^ 

tapae cai-rae ururnv | "" " ; ^5 donati marciam 
:,lini haiani rogat.anae ^r^navi quintae ianu- Uuiius dies xxx. , . ■ , ,,.,.1^« virginis 1 

Kl iun in tessalo octav; .n ^^^'l,^,y^ii heracl.ae 

in aff cris„ini -1%';;;^ ^^.^oga' ^ 

tessalo 1 lucmevjrgetaucuc cg r fort.matae 

bulodi cccilia. 1 tertuh lautae ^uiur ^ ^^^^^^^^^^^^ 

maximae 
agapae 

salnrnini "^*^'" ™^"i ', i^Hii;; fl.vi „«inlae ianu- 
satnrnin. polini pmli Pf^"""' I , ,^^^jo,.ie victunnae 
ariae noveliae ianuan S-"'^"^ * , „,,,,i „e„,i„ae 
„,atronac castnli rogatianae qunU - ^^ 

Ircialis mituni P-» --^r 1 L^nnati ilonatiani , 
marlini .lonati 11 rogaf ' ' '^ '" ,^, . „ ,i„„„i ortin- 
I inuarciaui .'^^'''•^ «'?''" it.f ,1 „uinti leliciae 
sis i 11 salurnmae ^^^'^^ ^^..^i.e matriae ' 
siiiefe il iann | •''.-, ^^^ellae donatae .etnlae 
p,.i„,aegemellniae I f»"^ '^^,"^ ' . ^^^ ,i te,tulae castae 
iarici urbanae | '■""";';> ■,''™";,e melo.ae mittuni 
„„,i„,„e H '''XCpJl Xae satnrninae „ro- 
inaiorisecmulaelluiban? | g^ •,.„ sei.aci vincenti 
e„lae gordidae silvanae rufmj« ^l^]^ , i ,„„, 
p,isci Inlari rdicis castolae »^» ' 'Xu m.rcellini fledi 
,li. xn.calulini publassi "'•" "" '"'"^" ' ■ ,.„, lerlulae 
:.,icis,i,..aio,.p.-oculiepaga^.em,^.^^^^^ 

uiaiosae liniolliei inarcellini loUh ^ei i 
„.aximaecumalis.:..M.vieun;>aatiepi. Cod. Wissenb. 

LETANIAS INDiCENDAS MEN 
SIS lUNiUS HABET DIES XXX LUN- 

[XXVim 
KL* lUNUJS In Ihesalonica ot 
taui In anthiocia zosimi 
et tecU; In africa crispini 
Rome iouenli ciriaci exupe 
ranti' eraclie Item thesaloni j 

ca luci^ uirg et aucie rogis 
barbarum rogali germani 
siluani bullodi c^cilie tertuli 
lautt? uicturi? gagi furtunali 
, maximt; rogate pauline ,5 

' agapii^ castul^ coteusi; no 
uelK^ agape cai-r(,' ururie 
I bublas^ furtunati inaHini 
' baiani rogatiani honorati 

donati Item marciani satuv ^5 
' nini pontini pauli petruni 
' rutiUe flaui tiuielae ianua 
■ rii .' iamnis sosi^ tbedos^ nia 
' Irone hortinsi malchi syllefe 
niari"^ gemellinr meluse jo 

metuni molosi surdide publi 
cnni aliis cxx lupi cu.u aliis iohannis maximt^ cum 
Uienna claudi epi X.ll aliis Lxxu 1 S thessolonica,G.l..tliessalonic-a- iiC. 
teclae virginis. - 4. S. a vi. supra Hneam : et 
!;tresdLomedismrt.S.L.M.V.ioyent, 

C. iuvenci . cyriaci . nicomedi. "'"'■^y'' 7 

5 C. om. item - 5. 6. S. thessolon.ra - 6. C . 

M.auceiae.L.V.acucii.--7.S.M.^O>a.W. 

rum.C.barbari-8.L.^.ac>hae-...L.M. 

V. victoriae;C.M. gai:P. fm-tmmtaeLL. 

M V. fortunati. - 1«. C. maxu.n.- H L. co 

1 ■ 1"? T P-is^^e — 13. L. M.V. torlunati; 

teuyi. — 12. L,. casse. lo. ^j 

C. forlunate . marlini . ^alurmm - 1;J- ^- ■_ 

om.donati:L.M.V.om.,U-m;L.M.V.mar 

S.C.LM.V.qmetiae.ianuanae.noc^^^^^^^^^^ 
novelli) . item lanuanae (S. L. M. \. la 

,osiae (C. sofiae. L. V. P^^ ^^"^"^ 
M.V.teaosae).victu,inae(L.M\.vi 0^^^^^^^^ 

matronae . castulae (L. gas tu ae) . o,al an 

(C.rogatiam).quinti.mavcMN...:H>0.^^^^^^^^ 
„..n.artialis..mtuni.item pauh vu (e 

^..„,saturmm.M^^.^^^^^^ 

:;::nnr:^"(^-v.ro^^^^ 

iL.M.V.om.).item(L.V.o»K)lutmK^^^^^^ 
Lwae. M.V.fbr.unaU).clmu-^ 
„>artiani.saihs(C.^uhs).ca. ..^n.^;^^^^^ 

om.;ianuarii . item (S.C. "'"^/^ '^;,^' „ ij.item 
mcon.ems . , n.an> ... ■ ^^ ^^^^^^^^.^ ^. hornensi. M. V l-^rnm. i)^^^^^ . 

, „ ,. . D^, ^ I saturnini . martim (S. L. M. \- • ^^^^j 

Excerptu ttc. Be^lae cod. S'. Vienna depos. bellach epi - Bedae. ^^ ^ ^ ^^^^,,.,,^^ ,i,vani . ilem (L. ^ ^. 

Flori cod. L. in Vienna :<s. clladii et claudii episcopoi-um. ^^j^^j ^j^ ^ y. <iuintinii . tehtiae l^^- - .^^^^^ 

feUciae).syllefe(C.L.M^ -^,^^^^^^^^^^^ 
ianuanae . item (b. C. L. V om^ ^^ ^ ^.^^^. 
M. V. forlunatae) . item (b. i- l-- ^^^^,^5 

riae . mariae . primae . t?en.e Imae . ^^^^^^^^ 

l (C. fauslinij.ilem "«;*'";'" ^,.,„;U^n^^^ 
I „ovenae).item(S.C.L.N.;;'"-^ "^^^^^ 
L.M.V.donatae).gelullae((.geluM^g^^^^^ 

barici.nrbane (C. uibam. L. M- v. Hkh. In Ihesalunica . odauii . et in an | liocbia . zosimi . et tecla>. 
In alT.ica. cri^pini . Ro l me . louenti . exuperanli . Dedicaho . sci 
nicon.e.Us . | marlyi-i^ . Alibi honorati . donati. 

:pOS. 

i episcopui-um. 1 ed. guinti — - ed. Verrici. Cod. Bern. 

Maxim^.lT.Matroiie. 

Molus^ . Miltuui 
Molori . Secuude nrbanx '. 
Ir.lJi-baiH'-. Geuilini. 
Saturniui.Procule. 
Sordid? . Siluaui. 
Hnfiuo. Niuo .Sopact* 
Uinceuli. Prlsci. 
Helari . Felicis. 
Castulr . Arabi. 
I\illi . cu aliisceuLu 
uij^iuli . Lupi cu 
aliis tredeciui. 
Castiliui . Publasi. 
Martiui . Ga^Maui. 
Marcelliuui . Fledi 
It . Marciani . Gisti. 
Marci . Maiuri. 
Proculi . Pagati. 
Tertii . Sillir^. 
Fertule ='. Maiose. 
Timotlici . Marcelliui. 
l^otili . Geruiaui. 
lohanuis . Maxiuii. 
cu aliis se.xagiuta 
(luiuq.UIGENNA. 
t^Iadi . epis i:n[)i. lUNlUS 
Cod. Eptern., etc. [71] IIII. NO.\-!UX. 
ROM.E- IX CI 
MITEHIO-.- 

INTDUOS 
LAUROS.-. 
UIALAUICANA 

miliario (|uarto. 

Marcellini presbit 

et petri; exorcista 

Tiiomoci. Rogaticu 
aliis (piadragitita 
duo .Secuudi . Ma 
xim^ . Martiniani. 

Siluini . Flauiani 

PauIi.Petri . Uiclo 
ri? . Matront^. 

Fausli . Extrigatt;. 

AntouiNe . Donatt; 

Reducte . Maxini^» 

It . Saturuiui . Pauli; 

luU^ . Florculini. 

Furtunat^ . Maxi 
ni^ . Urbaui . Feli 
cissini^ . luslf. 

FIavi(^ . iT.Malroue 
Marciostj . Ualentim^ 
Furtunato . Ueuuste 
Donatt; . Mariae 
Gailic^.TertuI? 
Uatalici . Euantie Cod Wissenb. IIII nonas iun roili nal petri exorcis et marcellini prb 

tomathi [ rogati cuni alis xlii . si^cuudi maxiuue marti- 

niaui silvini fla | viaui pauli petri victoriuie matronae 

faustae extricati [ antouinae saturmuae douatae reduciae 

maximac W satur 1 niuao paulae iuliae Ooi-entiui furtunati 

maximi orbani | felicissimae iustae flaviae matrouae 

marciosae valentinae | furtuuatae veuustae donalae mariae 

gallicae tertulae | vitalicae evanciae II iuliae samiuatae 

posinnae 11 satiir | ninao concordiae U donatae felicis 

valentini iauuari Inci | mariac miistillae marcillae perci 

datulae vicluriao j iuniani 11 maximi II felicis lortulae ' 

castuliuae tullae zietuli modiani iusii saturi U felicis 

dontulao iauuariae furtiiuati | saturuinac iuHae ninae 

honoriao donalae victuriao \ inarciae donatao calpomae 

extricalifelicissaturnini 1 douatizenuviprimosaesecumlae 

iamiariao rogati fixus ci | fontaci lerluli II paulae U rogati 

It .ecundae iauuariae 1 marcialis felicis furtunati lanuari 

adiutorisfortunatit; I nomentiae paulae rogatae victoriae 

donatae maiori | posinuae primae urbanao tnunim 

ianuari seuetionis iuli^ 1 marciauae nondinaric^isfi dati 

Horoutinae victuriae pisciii^ 1 catuli saturnini victunani 

fortunati uicae nonuidi satur 1 ninae caechae marinae 

luciosaefeliciaemaximaeprim? j firminae evas. s.l( luae 

tertii fusci marcclliuae iotae 1 evasiao sarmatiae rofiliae 

U luariac calpnrniae castulv I Uem saturninae cmn 

alis Lxxvi mari ioviani furtmiati | orali lafmao sabmae 

depos marcelliui epi civi cessaf ul | thamat. honorat. 

s(.leuci porliri pafili estivi rogatae | In ca.upa l.erasm.^ 

lu-duno gal xi.v.i. .ua.-' hoc est poti.ii ep. 1 /achanae p.b 

Ui ma^chari a^lcipiadis silvi p,.imi ulpi | v.ta s cumnnn. 

tobris niomini gemi.ii inlia- alhinao | g.-atao onnl.ae terlulae-tVlicis in muryine /' '"■ romanae (G. romani) . pnmae (L. M. V. pri 

miae) . terhile fC. tertulae. L. M. V. terlullue) . 

\W\\\ caste . maxime . itom (L. V. om.) orbanae 

(C. orbaiii, L. M. V. iirbanael . optate . item (S. 

C. L. V. oni-) raatronae . meUisae . metune (C. 

L. M. V. metuni) . molosi (G. melosi) . secundae 

(C. seouiuii. L. M. V. secundicae) . ilem (S. C. 

om.) urbane (('. om.) . item urbane (G. urbuni). 

Reiiiellino . saturninae (G. saturnini : et haec 

nomina alio ordine) proruli (S. procule. G. 

uli) . sunliilae (M. snrdiilae) . silvanae . rutine. 

ninae (L. iiive. M. V. hinc) . -«epaci (L. lepaci) . 

vincenli . prisci (L. M. V. prisce) . Iiilari . felicis. 

ra^tule . arabi . publi . cum aliis cxx . lupi cuin 

aliis xxxm (C. xii, L. M. V. xm) . calulini (L. M. 

V. ca.-*lulini) . publasfii (L. M. V. publasi, G. 

.,bl0!?i) . martini (C. marliani) . Kaginni ft^- L- 

V.^iani) . marcelliani . fleili . item marceiliani. 

casti . marci , uiaiuri (L. V. iiiaiori) , proculi . 

paj^mti . testi (C. L. M. V. terlii) . syllii-e (C. silis- 

sa(?. L.sillere.M.V, sil!ire).tertulae (C. festulae, 

L. torlulle, (M. V. fcstullae) . maiosae (L. M. V. 

maiore) . limotliei . marcellinae (1*. M. V. mar- 

cellini) . ruluH (G. ruUIi, L. M. V. rotili) . ger- 

mani . iohannis . maxime (C om., L. M. V. 

maximi) . cum aliis i.xxxv (G. i.xxxx, L. M. V. 

i.xxv) — ■it. S. cluili. UII NOX- lU.V- Hoiiiv mai-cellini 
prbi ot potri exorcistv tonioci 
.■ogati cum aliis xl.i secundi 
maxii.K^ .narliniani siluini 
flauiani pauli pofri uictorii,* ^ 

matrone fausti; extricati; an 
tonin»^' safurnine donafe 
reducto .uaximt^ llom saturni 
ne pa.ili iidiae florrntini fur 
l.mati .iiaxiiiR' orl)ane folicis lo 
siine iustae llauit; Itom mal.-o 
iK; lua.-ciosi; uaieufiac furtuna 
t(; uenustiic do.iatt; mariae t(at 
licae tertulac uitalice euanti»,' 
Ite.ii iuliao samuiato possinn? »5 
n em sa I un.ii lae concoi-diao 
donat^ felicis ualontin*; iam.a 
rit; mustulae luci Item mari(; 
iiiartellfj pe.-ci datulae uicturiao 
iouiaui Item luaximao Ifem tVli JO 
cis tertul!ao casfulinao gaudi.Ii 
modiani iusti saturi saniinae 
niiiao ho.ioi-iai' calponi^; cae 
nont; primosae fausfi fonfaei 
ianua.-ii adiutoris nomitiae ^^ 

.nauoi-i primiae lunnini seui 
tiouis marciani^ nondiuai-i 
casti dali piscin.; castuli uicfuri 
ani uinv nundini caeciiiae 
marinv luciosae forminao -^^ ' arfrf. m. ?. - ^ priu» rrbaiii - ' -■<'■ '1'ertulae. [72] Cod Bern. It. Uilif^Samatr . pos 
sin.Ni.Ii-.SalurNini. 
Concordiv. It. Donal? 
Felicis.Ualentini. 
lanuari? . MarcelK'- 
IVrcidatul<; . l'ictorie 
louiani . h. iMaxime 
It . Felicis . TcrtuK- 
Caslulin? . Gauduli. 
Mociiani . lusti. 
Saluri. It . Felicis. 
Ponatulf^ . lanuari^. 
Furtunati . Sarnin? 
It. luIii^Nim- . Ilonori?. 
Donat^ . Uictorif^. 
Marcie.lT. Donal?. 
Calponiv- Extricat? 
Fulicis . Saturnini. 
t.Mb^ Donat^ .Cixonv 

Primose.Secundv 
lunuarie . Uogali. 
Fausti . Fontei. 
Tertuli; . It. Paul^ 
It. Ro?al(;lT.Secund^ 
lanuarii . Man-ialis. 
Felicis.lT.Felicis. 
Furtunali . lanuarii. 
Adiutoris . Furtunatv- 
Nomiciv . Paule. 
Untiatt; . Uictorit;. 
Donat^ . Mauori. 
pDsimu; . Prim^ 
Url)ant; . Tiinnini. ^ 
lauuarii . Senccionis 
lulie . Marcian^ 
Ndndinari . Casti. 
Dati . Floreutin^ 
Uictori? . Piscin?. 
Castuli . Saturnine 
Uictoriani.Furtunati. 
Nine . NonNidi. 
Saturnin^ . Cecili»;. 
f. 95' Marix»,^ . Lucios? 

Felicii^ . Maxim^. 
Prim^ . Fomrini. 
Euasi . Sildini . Terlii. 
Fusci . Marcelliue 
luste . Euasie 
Sarmitie.Hutulie 
iT.Mari^.Salpornie. 

Castult; . Gastt; 
It. Satm-nine cCialiis. 
septuaginla sex. 
Mari? . louiniaN?. 
Furtunati . Orati. 
Latint;. Sabine. 
et depos Marcellini 
epi 
IN GIUITATE CE 
sari^' . Tliamati. 
llonorati . Seleuci. 
Porlini - Pamphili. 
Palestini . Hotiati^. IIIMUS 
Cod. Eptern , etc 
potamiae po.npeiae rodanae bibUs ^-^I* ,i .^™ 

t:;^::au.onae.le„,i.iaeni«.eponn..ae — 

jiri:;ir^;:c:"iH^..!rci;XiHneod..oco 

r^ , "meliae donatae a.ibi dopo. .>arbarun, prb 
liLati I evasi ..onorati rogatae rorn x>.v,u. Jiich Home.marcelliniprbi.etpelri. 1 exorcistae . el in ciuitate 
Jat . honor«.i . ,™> | phirii . et pa>nphili . Ahb, . tomac, . s,l- 
uini. Cod. Wissenb. 

Item salurnine cuni allis xxiii (l(.p 
marcelli epi In ciuil caosaria tha 
mati seleuci pamphili In cam 
pania nerarmi lu^duno gall 
xi.vu martyris hoc est rogatiani 35 
cpi /,achari(,^ epi uethy macha 
rii asclipiadis silui prinii nlpii 
uitalis comniini octubris filo 
mini . gemini iuliae alhi!ii <rvi\ 
tt; milia petamie ponpeiao vq 

rodiane biblis quartiae ma 
ternae hilpis sci diaconi matu 
ri attili alcxandri ponteci hlan 
dini Hii sunt qui in carcere spm 
reddiderunt cum aliis xni marl 4b 
In lugdunins uincentii epa-p^ati 
ameliae Alibi dep harharuui 
prbi humati euasi Roiii mar 
tyres . xuni. 1. h.oni. romne. - 2. S. h. Uiomoci.C./,',' 
omoici; L. M. V. addit : in ciimpania crasmi 
martvris. - 3. S. rogatiani. - 4. L. V. niaximi; 
C. marliani. - 6. S. lausli. - 8. ». C. saturnmi. 
— S-10. S. oni. ab itom ad maximae. — W.L. 
pauli lauli. V. pauli . pauli : L. V. elorentine, 
M norentinae. - % H». L. torlunati. M. V. for- 
tunate. - 10. C. L. M. V. urlmnae. - 11. L. V. 
Otti. ilem.- 12. C. martiae ; S. C. valentmae.- 
12 13 C. L. fortunali. M. V. forlunalae. - 13. 

14 S. galHciae. - 14. C. terluli. L. tertulle; S. 
vatulice. 0. vatalicae ; C. evantii. L. evanci. - 

15 S C M. V. sammate, L.samnatre; S. po- 
sinne. L. M. V. possine. - 17. S. C. ilem ilona; 
Uie- S C. valenlini. — 17, IS. S. ianuori.- 18. 
S C. mustille. h. M. V. mascule; C. martae.- 
P) S C L M. V. marcelleiS. pcrculatule. L. 
d'a'tuii: L M. V. vicloriae. - ^iO. 21. C.. ma- 
ximae . lelicis; L. M. V. maxime . caslulme. - 
21 S. turtule. C. tertulae. - 22, 23. C salur. . 
item saturi . felicis. S. saturi . item fel.cis; KU 
donatulae (C. tlonati) . ianuariae (C. lanuari . 
furtunate (C. fortunati). sarnine (C. .atnrnm.) . 
item iulie . nine ; L. M. V. saturi . donlole . su- 
mine . item iuliae . nine. - 23-32 t^- C L. M. 
V honoriae . donate . victuriae (C. ow^ 1>. »■ 
V. victoriae) . marcie (C. om.) . ilem (C. o,u.). 
<lonaIe . ralponiae . extrioate . felicis (L. M. ■ 
om.J item (S. C. om.) salurnine (C. saturnin.) . 
donati(L.M. V.O.... C. donatae) . cenomae 
(C. cenoni. L. M. V. cenone) . p.-.mos. (L. 
M. V. primose) . secundae (C. secumi.i 
ianu«.iae.,oirati(C. ro,atae) lausU^toT^e^ 
(L. nontei) . tertulae (C. V. tertuli, L. M A . .te.n 
torlulle, M. te.tulae) . ilem (C. l'- ) " J",/ 
paule . item (C. L. M.V. om.) .■opatae L. M v. 
om.) . ilem (L. M. V. om.) secundae (L. M ■ 
om.J . ianuai-iae (L. M. V. om.> . mama .. jen 
cis.item(S.L. M.V. o»uMi.is(S.UM ■ 

cm.Murtunati (C f"'-»"""^''-^^;,^- ,-'"'' 
ianua,ii (G. ianuariael . adi..tons ((.- :td. ,tor.^ 
furtunate (G. fortunati. L. V. fortunata. M 
item fo.tunatae) . no..^ediae ((. n"'"'»^^^; ' ' 
M. V. nomi.iatiae) . paule(L. M-^-^'^- '"fj,V 
victuriae (L. M. V. victo.iae) . donale nm 0, . 
posinni (C. pussiy; . L. M. V. poss.ne) . prnne ■ 

urbane (G. urbani) . tonnini (C. t""'"': J':^';;./. 

tunni.u) .ianua.ii . semcion.s C. ^'" ., 

iuliae .ma.cia,.e.nondinari (V. n"n'''"^"|,. 

casti . dati . no.-entine . victur.ae (U !"■ . 

ctorie) . piscine . chsluli (C. castulae) . >au Cod. Bern. 

IN CAMPANIA- 

Nerasmi. 
LUGDUNO GAL- 

quiulraginta etocto 
martyruni . hoc est 
Ilotini epi . Zacliari(; 

prcsbit . Uiltii 
Macharii . Asclipiades 
Siiuii. Primi . Ulpii. 
Uit;ili .ComiNi. 
Octohris . Philimoni. 
Gcmini . lulii,^ . Albini. 
Cratae . Potamiae 
Pampei? . RodaN? 
Blihlis . Quartiae 
Maternv . Hitpis. 
Hii autem qui ad besti 

as tradiii sunt. 
Sci diaconi.MartjTi. 
Attuli . Alexandri. 
Ponteci . Blandin^\ 
Hii sunt qui in carcere 

spiii reddiderunt. 
Arestei . Cornelii. 
Zosimi . Tili .lulii. 
Zotici . Apolloni. 
Geminiani . lulif? 
Auson^ . It. Emcli? 
lamnic^ . Pompci^. 
Domn^ . Amili^ 
luste . Trofim? 
Antonic . Hii omnes 
(amuli xpi sub anto 
nino imperafore. 
sunt coronati. 
Ilem alii. 
LUGDUNENSIu 
Uincentii . Nim;. 
Prisci . Sepac^ Hila 
ri Felicis . Gastu 
l^ . It. In edem ' loco 
Epaf^'ati . Emeli^ -. 
DonatQ . et alibi 
Depositio . Barbaro 

ni preshil . Umati. 
Euasi . Honorati. 
Rogat^. 

Romt; . Martyru 
quadraginta et uini. III NON lUN- 
IN AFRIGA. 
Quirini. Ahdiani. 
Gagi . Donati . Nepori. 
Papozinici . lanuari^ 
Demetrit^ . el alioru 
centu quadraginta 
seplem . Sc^ lulian^ 
virKinis. lUNIUS 
Cod. Kptern., etc. [731 Cod. Wissenb. nini . vicluriane {C. L. victuriani, M. V. victo- 
riani) . fortunate(C. fortunati) . ninae . nondine 
(C. nundinae. L. M. V. nundini) . saturninae 
(L. M. V. saturnini) . caciliae (C. L. SI. V. cac- 
ciliae) . niariane (C. L. M. V. marine) . luciosae . 
feliciae . maximae . primae . formine . evasi . 
sildini . tertii (L. terii) . fusci . marccllinae . 
iuste (L. M. V. ow.) . evasiae . salmaciae (C. 
sarmiciae. L. M. V. sarmaciae) . rodiliciae (C. 
rudiliae, L. M. V. rodiliae) . item (C. im.) ma- 
riae . salporniae . castule . casti (C. castuli) . 
item salurninae (C. L. saturnini) cum aliis 
Lxxvi (C. Lxxvn) . mariae (C. oHi.) . iovinianae 
(C. iuviniani) . forlunali . orali . latine . salnae 
C. L. M. V. sabinae) . et (L. M. V. oni.) deposi- 
tio marcellini (C. macellip,,/, L. M. V. marcelli) 
epi . iocundi (S. L. M. V. om.) . iulii (S. L. M. V. 
om.) — 32. S. L. M. V. cesarea — 33, 34 S. C. 
L. honorati . seleuci . porfiri . pliafiU (C. pam- 
phili, L. M. papliili) . palestini . rogate . In cam- 
pania ncrasmi (C. herasmi) episcopi (L. M. V. 
oni. ab in ad episcopi) — 34. L. hipduiii pal- 
liae — 3.5. S. xlvui martyres, C. L. M. V. xi.viii 
(C. XLvO marlyruni ; S. rogatini. — 36. S. C. L. 
M. V. zachariae prbi ; L. V. vetthi, M. vethi — 
37. L.M. V. asclepindis, C. asclipidiali — 38. L. 
comminis ; L. M. V. octohris — 31), 40. S. iuliae 
et alibi gratae — 40. S. melia, C. miliani, S. po- 
tame, C. L. polamiae; S. C. L. M. V. pompeiae 
— 4-L C. rodiani . bli?si . quartae — 4'2. C. oni. 
sancti — 43. C. athi; C. potici, M. pontici — 43, 
44. S. blandini 2 m. blandine virg. — 44. L. M 
V. in cesarea spirilum — 45, 40. S. C. L. M. V. 
reddiderunt . aristei (M. aristhei) cornilii 
(M. cornelii) . zosimi . liti (M. tyti) . iulii . 
zotici . appoloni (C. L. M. V. apolloiii) . gemi- 
niani . iubeae (C. L. M. V. iuliae) . ausonae (C. 
ausome) . item emeliae (C. V. emiliae) . lamni- 
cae (C. M. V. iamnicae, L.samniae) . poinpeiae. 
domne . amilie . iuste . Iroiime (V. Irofinc) . 
anloniae . ninae (S. L. M. V. om.). lugdunense 
(C. lugduno, L. V. lugduni) . vincenni (C. L. M. 
V. vincentii I . ninae . priscae (C. prisci) . sepacae. 
hilari . fehcis . castulae . epagati . amiliae (C. 
ameliae, M. emcliae, L. V. emiliae) . donate 
(C. donati) . et alibi (S. L. M. V. oni. el) — 47. 
S.barbarundi.L.M.V.barbarini. — iS.S tuasi; 
S. C. L. M. V. honoratie . rogate (C. oni.i vin- 
centiae (S. L. M. V. om.) — 4S, W. S. C. L. M. V. 
marlyrum — S. addit : In formies nat. he- 
rasmif//. III Non iuf. i" afl quirini abidiani gnati donali nepo.-is 

p polici ianuariae | den.etriae «'»1.0« cx.v,, .ul.anae 

V r& inud arenum | lusciae laure.it, et al.ofl cx.cc .il »ci 

onrapo "om | marcelli avidi cali dona.i n.efom. pas- 

emi saturniianuari | vicluris viriani donat, u.-ban. lel.as 

Ih, ,o"ili-niifur 1 L.nati extricati victui-.nae gorgo- 

vener,ae oga .am . 1 ,i,,,epaulae tbrl,.natae 

r:;r^S si.l^cassiani ,ui..ti .ot.,.ae v.turim 
snva..i gagiae roga 1 .iani a..re.i aproni nabon qu.nt, .ne.- III NON- lUN- !n afreca quirini ahi 
diani gagi donati nepori . papo 
zinci ianuariac denietriae 
et aliorum cxlvii 
Sci iuliani niaf ;;/., , ,, Apud 
arecium ciuil tusciae laurenti 
Uoni niarcelli auidi gagi dona 
ti mefomi passemi saturni 
iauuari uiclurit; uiriani donati ' eti. eodem ~ ^ fd. Emiliae. [741 Cod. Bern. Apud Arodfi ciut 
TUSCIv . Laiirenti 
NalalSt-iThom^ 

apostoli. 
ROMe . Marcelli 
Anidi . Cagi . Donati. 
Mefonii . Passcmi. 
Saturni .lanuari. 
Uictori^' . Uiriani 
Donali . Urbani. 
Felicis . Ueneri^ 
Rogatiani . Furtu 
nati . Extricati 
Uiclurinc . Gorgo 
ni? . Tog(,' . Felici 
tatis . Ualeri?. 
Prisci . Paul<.\ 
f. 96d Furtunat^ . Donat? 

Uictori? Sinerci. 
Cassiani .Q"'"^' 
/otule . Uiclorini 
SiUiani . Gagi^\ 
Uogatia.\i . Aurili. 
Ajjroni . Nabori. 
Quinli -Mettuan^. 
Li!)osi . Emerenti 
Scxti . Fructi . Seueri 
Sccundi . It. lanuari. 
Flori.Tylorii. 
DonalQ . lanuari^. 
Sc-vorc . lanuari. 
Honorati^.Saturnini 
Uictori . Matur^. 
Lucic . Neplunalis. 
Criscentis . Pomponi 
Cypri .Tertulc. 
Luci . Siluani . Publi 
Operci . lusl? . Do 

miti . Procule 
Rufniy . Ualori^. 
lanuarielT.Siluani. 
f 97* Felicis . Ucneri^. 

Uictoris . Furtunat^,^ 
Exsupi? . Flaui^ 
lusti . Matron^ 
Faustint^. (lallicio. 
lanuari*? . Furtunati. 
Rupli . Romani. 
Petri . Uerani. 
Aproni.caaliissepte. 

Siluani . cu aliis oc 
tuaginta tres. 

Emeril»,^ . Scptimini. 

Saturnini . Amasi. 

Orasi. 
AURELIANIS 

ciuil . uico maidu 
no . deposil . Sci 

Leilardi presbiL lUNlUS 
Cod.Eptern.,etc. 

teuaniHbosien,en.i | -« <^-" ^^.riS^ 

flori titoriae donatae | -""^^^JJ. ^l ucLo noptunalis 
,,„no™.ae.a.urnimv,do 1 naen^ta - -^^^^p ^^^^^^^ 

c-iscentis pompan. c.pn I ""^ valeriae ium.ariae 
obraci iuslao .lo.n.t. proculae | " «^^7,^;;'^^ i,e fla- 

oras! aurilian depos leifardi prb 10 is iiich In alYrica . qwiriui . Et in tuscia | recio ' . ciuitate . laurentu . 
etaliorumquadringenlo 1 rum - Alibi scae iulianae uir^^inis . natale 
sci thoma; | apostoli . Rome . marcellae . auili . gagi . metho | uii. 
passemi . uiriani. 

1 Ri retio. R^ vetio. Excerpta etc. H^ Roinae quirini gagi donati — Bedae cod. S' ahbi 
depositio scae iuliae sacrae puellae . et in territorio Aurelianensi vico 
etc. hfardi prbi et conf. - Nolk. in Africa quirini abidiani neophon 
pambo. God. Wissenb. 

urbani fclicis ueneriae Ro^a 

tiane iurtunate et stricati uic 

turin^ gorgoni? dog(j feli 

citatis ualcriae priscae pa 

uliae Furlunat^ donat(j 

uicturiae sinerci cassiani 

quinti zetulae uicturinae 

siluan? siluani gagiae Roga 

tiani Aurili aproni Napori 

quinti mctuan^ libosi emeriti 

sexti fructi seueri secundi Himh io 

ianuarii . flori tytorii donate 

iauuari^ seuerae ianuari bo 

norat? saturnini uicturi? ma 

lurae luciae ncptunaUs cris 

centis ponponi cybri tertulao n 

luc^ siluan^ publi oberci iusti 

domiti proculae rufm? ualeri 

^ felicis ueneri^ uictoris fur 

tunat^ exupii; flauiQ iusli ma 

tronac faustin^ gallici^ la 30 

nuari^ furtunat^ publi ro 

mani petri uerani aproni 

cum aliis un Siluani cum alii> 

Ixxxin emerite septimini orasi 

saturnini amasi aurilianis ciu 35 

depos sci leifardi prbi 1, 2. S. abiv iani - 2. C. gai, M. gaii. - 2. 3. 
L M V.papo.zinci.-4.L.cxui-5.S.etsci 
iuliani viriiini^. C. sanctae iulianae virgmis et 
martyris. L. M. V. s. (M. scae) iulianae vntrmis 
-fi S. aretiam.L. M. arilium, V.arrtmm. L.M. 
V natalis s.thomae aposloli. -7. S. aviti;r.. pai 
M craii _S.L.V.meioni:S.passimi,L.passonu. 
Jl) L M.V.vicloriae.-ll.C.L.M.V.forlu- 
nati; 5. C. L. M. V. extricati. - H. 12. L- M. 
V. victorini. - 12. S. gopae.C. togae. - l>^- >*■ 
« C L M.V.paulae.-li.C.fortunali.L.M.V. 

fortunatae ; C. donati. - 15. L. M. V viotor.ae : 
C. L. sinerei.M. V. synerci. - 10. S. C.v.ctunn . 
L.M.V.victorinae.-17.S.C.L.M.V..»ns,l- 

vanae. - IS. C nabori. L. papon. - 20. h M. - 
.l.sexti.C.sexuti.-20,2I L^M.V.-. 

item ianuarii-21.L.tytonii; L.V.donah.- 
22,23.L. V.ianuari.seven.honoraf^M- 

ianuariae . severae . honoratae. - ^6. u. m. ■ 
victoriae. - 23-31. C. on,. a maturae »^7«: "'^ 
ianuaviae. - 23, 24. L. V. maturi -- 24, 2. - -^. 
criscentibus.V.cre.centis. - 2o. ^^M- T ' _ 
poni. V. pompini; L. V. cypr.. - 26. S^luc . 
S. pobH; L. oberce.-27. S. V^f^'--^'^- 
S. valeriae . ianuariae . item sdvane - fel a ■ 
veneriae. L. M. V. valerie . silvam (M. V. silv.i 
veneruit:. M. V.foriunatae- 

nae\om. fehcis.— .»,^^- »'.'"• , « 

59. S. nuviae. - 30. S. Rallatiae. - 30. ■ • • 
ianuariae severae . Uonoj.au. . —^^ 
victuriae.fortunatae.-31-L.nv-'0' ^_^ 
3! 32. V. ioinomihro romam) - -s^- • 

. • o ■ „: '^-) -n C anronii cum aUis 
ranli.C.venam.— 32, -W. >^-. •^l ' 
Lxxxun - 33. 34. S. silvane cum ali.s ucc ^ 
_ 3V L. M. V. xcin: C. emantae. - A^- _ 
C. L. M. V. sepUmini . saturnim . amo.i tu. ■ 
M. V. amasi) . or^iusi (V. om.) . luciam i^-J^- . 
V.om.;. aurehanis.-30.S.Ufar.:LJ-eP' 

scopi; 2 m. (opinor, Nevelont^) cf et pbn. lUNiUS [75] Cod. Bern. 

paiD- NO- lUN- 
NIVIDUNO 

ciuitate Zolici 
Attali . Eutici. 
Camasi . Quirini. 
luliy . Salurniui. 
(^aUluni . Ninnitt;. 
Knrluniouis . etali- 

oruui ui^nnli quinq ; 
Cii-ini epi Ebusti 
Kusticiepi 
IN SABARIA 

ciuitate . pannoni^ 
Quirini. 

ROM(,^ . iu cimitf 
catacumbas . uia 
appia.miliario . uii. 
Scorum.Picli. Daciani' 
Aricii . diaconi. 
IN CELIGIA 
Scoruni .ENpgenti. 
Ghicl? . Italii . Philippi- 
Enstici . Rustici. 
lulit^.Salurnini. 
leia coni . Monnv. 
Eurtuni Criscentiv 
IN SABABIA 
ciuitalRustoli. 
cum ahis . duobus. f. 97 ■! NONAS iUN- 
IN AEGYPTO. 

Martiani . Nigrandi. 
ct apolloni . quoru ges 

ta habentur. 
IN AFRICA Euasi. 

el priuati. 
ROM^- Miiiario 

uii . uia ardiatina. 
Filocul*^ .Felicitalis. 
Fappe. Gregorii. 
Gagi . Rustian(,'. 
Salurnini . Rogat(,'. 
H(^lari . Uicturi. 
Mustoli . Ingenui. 
Secundi . Mauri. 
Urbici . Socundiani. 
Castule . Candidt^' 
Primi . Feliciuni. 
Furiuuati . Mar 

cialis . luli^ . Ni 
gandri . Sacri. 
IN STRIA- . Zoeli. 
Satiri . Timini. 
Salurniui. 
Seruilii . Felicis. 
Siluani . Furtunati. Cod. Eptern., etc. 

Pridie uon iun in ninive nl dinoci zoticiattali outicicaniasi 
quirinae | iuhae saturnae galduni ninnitae turtunionis et 
alioR XXV 1 cyrini epi eburti rustici epi . in saba civi pan- 
nofi quirini . rom | picti areci daliani . in cilicia expcrgenti 
cristae itali philippi j euslici rustuli camas iuliae saturnini 
eiagoni momnae furtuni ] criscentiae in sabaf civi rutuli 
cum alis duobus Cod. "Wissenb. 

II NON- lUN- Nividuno civitate 
zolici . attali eulici camasi 
quirini iuU^ galduni ninnite 
furtunionis et aliorum xxii cyrini epi 
ebusti rustici epi In sabaria civil 
quirini Roni nal sci picti Arecii 
daciani In cilicia nal scorum er 
pogenti cliistae Ilalii philippi 
eustici rusticli iulie saturnini 
ieiaconi monmaei furtuni t-ris 
cenliij lu sabaria civit rustuh 
cum aliis ii. 10 liich. In niniuae . dinocii . attali . euli 1 cl . Et in saracia ciuitate . 
pannoniaiuin . cyrini ciii . | Roni . picti . areeii . datiani . In sicilia 
expergenti. 

Excerpia etc. G. DU, iulii salurnini — 0. Sabaria Pannoniae rusti- 
cuH et al. n — Bedae cod. S'. Romae via appia nat. sconnn pecli 
arethei datiani— in Sicilia p/c.philippi. 2. C. amasi. — 3. S. quinne; L. M. V. salur- 
ninae . galduni, i\. saturnini . gaiUluni ; C. nini- 
lae.S. nitice. — i. L. M. V. foitunionis; S. xxv, 
0. xxvin. L. M. V. xx — 5. S. rusti ; C. om. epi; 
S. C. L. V. sabaria. M. savaria. — G. L. V. om. 
sci;C. L. pieti; V. arelii. — 7, S. S. C. L. M. 
expergenti. V. expere'ienti. — S. V. scliiste. — 9. 
S. eu5ti;S. ruslili, L. M. V. riisluli ; C. rustici . 
rustuli; C. saturninae.— 10. S.i//ir;,ani . ino- 
nine; C. maenae; L. iei . aconi . mones, M. V. 
ieiaconiniones; S. turtune. L. M. V. fortuni. — 
10, It. M. V. crescentiae. — 11. S. sabbastia; L. 
om. civit. Nonas iun In aegyp marciani ni./.candri et appoIUni in aff 
evasi et privatae [ rom felicolae felicitatis fappae 
grigoriae gagi rutiani | saiurnini rogatae hilari victuri 
mustili ingenui secundi inauri 1 urbici secundiani castu- 
lae candidae primae feliciani fortunati | marcialis iulia- 
nac nicandri sacri. in istria zoih sateri lymini | saturnmi 
servili felicis silvani furtunati. n;.U Rom feliculi • . felicitalis . prego I rii . In aeirypto . inar- 
Uan i.™'S.:AnVica.eua,si.etp^^^ 
'eruilii.Ablbi.passio.scihomlacuarcbicpi. 

1 R-. felicis. 

,. .t^ P> E» nassio bonefacii archiepi cum aliis xii - G 015. 

Excerpta etc.hK b . passio uu bonifacii {0. om. arcbi- 

0. in Fresia (0. ^r-.oois) passio (OjaU ^ bon 1 ^ ^_^^^. ^^^^ . 

.pi et inar. cum ah.s serv.s d-l-^-- , ,,,,,,, ,,,i 

lalii archiepiscopi — !■. m Aeg>pi" " 

privati. NON- lUN- In aegyi>to martiani 
nigrandi et apolloni quoruin 
gesta habentur In africa evasi 
ct privali Roiii mil uii filocule 
felicitatis fappe grcgori gagi & 

rutiaui saturuini rogal*; he 
lari uicturi mustuli ingenui 
secundi mauri urbici secun 
castulae candit^ primi felicia 
ne furtunatc luarcialis iuli io 

an§ niander sacrini Instria 
/,oeIi saturi servilii felicis silva 
ni furtuuati. 

% 'S. C. apollonii . feliculae . ioci . In africa — 
X S. tuasi. — 5. S. rappe, C. pappiae, L. iappe, 
V.sappe; C.gai,M.gaii.- G. L.M.V. rusliani; 
V rogati. — 7. L. V. victori, M. victoris ; C. in- 
geni. — 8. L. M. V. orbici ; S. C L. M. V. sccun- 
diani. - 0. S. castuli : S. C. L. V. candidae, C. 
priinae. - 9. 10. L. V. feliciani. - 10, L. V. for- 
tunati, M.fortunatae;S. maroialis. C. maitiab. 

— 10, 11. C. iuliani. - U. S. C. nicander;C. 
^acri; C. L. V. In istria. — 12. M. zoili. S. C. 
zo.^Ii (C. zoli).snluri (S. s^abri) . fymini . satur- 
„ini (C saturn/, ,.) . servilii - 13. C. fortunat. . 
mammeri . Deinde : et depns . sci bomtaci ar- 
cliiepi . W r. !f post castulae adiUt guae se- 
quuntur, (ippicto signo O»""". opinor, Keve- 
lonis), quo ea tramferuntur ad mmytnem : 
corheia translatio corporis smcti piaccordii cf. 

— L. M. V. 1'. lHpvst felicis : In austria passio 
s. honifatii epi el martyris. ' (fdd. m. forte 2. — - ed. sihia. [76] f.98» f. 9&> God. Bern. UIII . ID- lUN- 
NIUEDUNO. 

Amanti . Lucii. 
Alexandri . Andre^ 
Donati . Peregri. 
IN AFRICA . Itali. 
Zotici . Gamasi. 
Philippi . Attali. 
el alibi . depos 
Beati . Gaudi epi 
Gracinopoli depos 
Gerati epi. UII ID- lUN- 
IN BEGANTI(U)M- 

qu^ est constan 
tinopoli . Pauli. 
Furtunati . Magri 
Primosi . Achaci 
Moechi. 

INAFRIGA.Uictor///i 
Euasi . Private . la 
nuari^ . Donatg 
Spisin? . QuiriUi. 
IN CESAREA. 
cappadocit^. 
Luciani martyris. UI ID- lUNl- 
IN AEGYPTO. 
Natal . Marciani. 
IN GESAREA. 

palestin^ natal? 
Grisli. 
IN DOROSTORO 

ciuilatenatalf^ 
Sci Marci. 
IN NIGOMEDIA 
Uitici . Nistori. 
Primi . Garolapidis. 
et niarin^. 
IN SARDiNIA. 

Natalf,' . Salautiani. 
ROMiE- UIA Au 
relia . Naboris. 
Na/.ari. 

]N CESAREA. 
cappadoci^. 
Dorostori . Marcl^. 
Mutiani . Ilelii. 
Luciani . Zotici. 
IX AFRICA 
lanuari^ . Donat^ 
Spesini;. 
IN NICOMEDIA. 

Eustoli . epi 
INGALLEIS SES 

sionis civitat*; 
Depos Sci Medardi 
epi et confcssoris. lUNIUS 
Cod. Eptern., etc. 
VllUdus iunin affa.nanti Inci aloxan.lri androar .Immti 
peregrin» | In aft itali zotici caniari plnl.pi a»al, (. t 
alibi depos caudi epi | glacinopoli depos cerat, ep,. Bicl, I„ a(lrk-a.amanlii.ludi.nna.-e 1 ae . donati pereB,-ini . 
ilali philippi . Alibi . aepo I .itio . «ladii epi . Gral.anopol, . depos.l . 
cirati epi. 

Kxcerpta etc. F. alibi dep. glaudii ep. - in Africa itali et ^f^}V^^' 
phili diaconi - R^ cladi epi.copi in Alexand cams - Rlmb. in Ale- 
xandria andreae donali et peregrini. VII id iun in aff pauli fortunati macari primosi accadi 
mochi in aff victuri evasi privatae 1 ianuariae donatae 
spisinae quirilh cessaf cappod luciani mar. Jtich. AfTrica .pauli . furtunati . Et 1 in bizantio . id est constanti- 
nopoli macharii . pri | uati . uasii et moenecii . Aiibi prmiosi . cesa- 
rea . | luciani. 

Excerpta etc. F. Africa pauli episcopi - Bedae cod. S'. Constaati- 
nopolim natl. scorum fortunati epi cum ahis iiii. In Caesarea ^^c. 
luciani — Notk. in Byzanlio etc. et macharii inonachi — Bedae-Flori 
cod. E. et macharii monachi. Cod. Wissenb. 

Vlll ID- lUN- Nevoduno amanti 
luci alexandri alexandriac dona 
ti pcregri In africa itali zotici ca 
masi philippi Attali et alibi dep 
beati claudi epi Gracinopolt^ 
cerati epi. 

1. S. C.L.M.V. nividuno;S.amaniti.— 2.S. 
oni. alexandri ; L. M. V. om. alexandriae. — 2. 
3. C. alexandriae . tbrlunatae . peregriae . Passio 
scor m'// vincentii episcopi et benigni diaconi . 
In africa. — 3. V. peregrini, om. zolici,— 3, o.S. 
om. a camasi usijue ad beati. — 5, 6. C. gracia- 
nopoh depos . caera'//; L. M. V, hacc omittuut 
— i). S. ceraci. UII ID- lUN- In bega recium pauli 
furtimati macri primosi ca 
chaci monac In atrica viclori 
evasi privat^ ianuariae do 
nat§ spisin^ In cessaria cappad 
luciani niaf et pas bonifacii cpi 
qui passus est inuues tracliia ' 

1 in mart/. 2 m. slrachia. 

1. S. Incigantiani, G. In bizanlio civitate;L. 
gratianopoli depositio cerati episcopi . pauli ; 
M. incipit a pauli ; V. gracinopole dep. cmti 
epi.pauli— 2. 3; S. accoci . monch., C.L.M.V. 
achaci monachi. — 4. C. privati. — 5. C. spis- 
sine, S. era»um ; S. C. L. M. V. quiriU (L. M. V. 
quirilH). In cesarea ; S. capodo — 6.C. lucianis; 
S. C. L. om. ab et pas. nsqtii: ad finem. S addit : 
et nicomedia .eustoli epi. VI id iun aegip marciani cessaf palestin n\ eurislis doro- 
storo civi 1 nl sci marci nicom vitici nestoris cari lainpitis 
et marcinae acaici | sardinia salustiani rom nabori et 
nazari cessaf cappod dorostoli | cresti marciae muciani 
heliilucianizotici inaftianuariae muci 1 donatae spism- 
nae nicom eustoli epigal sessionis civi medardi epi. 


UI ID- lUN- In aegypto nal marci 
ani inc^ saria pah\sl nal 
cristis In ciuil dorostero nal sci f, 
marci In nicomedia Nal uilici 
nesiori caro lapidis et marin^ 
In sardinia Nat sci kistiani Ro 
mae nabori. nuzari In doro 
stoU marci? mutuan? luciani 
zotici In africa ianuari? hehi 
donal? spisin^ In nicomedia 
eustili epi In gail sessionis ciuil 
dep sci medardi epi et conf io Ricli. Koni . natale scorum . naboris . 1 et nazarii . primi . Et in 
caesarea . cresti . martiae . | mociani . Et in nicomedia . nestoris . 
Suessionis . | sci medardi epi. 

Excerpta etc. G 914. Rome nazari primi naboris feHciani - R". 
Rodon. civit. sancti geld. — Notk. Nicomedia eutychii etc. 1. 2. C. martiani . iucundi. — 2. G. L. M V. In 
cesarea palestinae {M. V. palestini). - 3. U 
cristi.V. Xpis; L. M. V. dorestoro.-4.C. marci. 
lucii ; L. sancti vitici. - 5. L. M. V. nestoris; t.. 
carolapidis. L. M. V. carolapis; C. marinae . 
foci.- 6. L.M.V. cm.sci;C.L.M.V.sah.- 
stiani; G. addit : silvaniani. -0. 7. C. «'«^romae 
etc. - 7. M. V. naboriset nazarii. - /.8- ^- L-- 
M. V. In caesarea dorosfoh. — 8. C. L. M, ■ 

mutianae; C. addit : hehanae. — 0. (^ L, M- ■ 
o»..heHi.-10.L.M.V.spine.C.spesinae^u.l 

— 1 1 . L. castuh; C. suessionis. — 12. L. V . o» ■ 

et conf. I ed, Victoris God. Bern. 

U ID- lUN- 
IN ALEXANDRIA. 

Maxinii presbil. 
IN NICEA CIUIT- 
Diomedis . Amanti 
Motiani '. Alexan 

dri . lanuarii. 
ROMyE- . UIANO 

mentana . ad arcas. 

miliario xv. ab ur 

1)0 . Prinii . et Feli 

ciani. 
ET IN GALLEIS GIUIT- 
Aginno loco . pom 

peiaco . passio 
Sci Uincenti martyf. IIII ID- lUN- 
R0M7K- . Uia aurc 

lia . miliario xun. 
Natal Basilledis. 
Aurisi . Rogati. 
lanuarii . Gassia 

ni . Uictori. 
Martini . ot alioru 

xn. 
IN SPANIIS.GrispoIi. 
IN NICOMEDIA. 
Natal . Sci Zachari^. 
IN AUTESIODER- 
Depos . Beati censu 

ri epi. III ID- lUN- 
ROM^- . Uia sala 
ria . Nalal Sc? !T- UIA NOM(EN)TANA. 
iniliario uu ab urb^ 
Natat Sci Grispoli. 
Rostituti . et alibi 
translatio corporis 

Furtunati . epi martyf. 

IN AQUILEIA. 

Emeriti . Ariti. 

Uictoriani . Uictoris ^. 

et alibi . nall ^ . scoru. 

Naboris . et felicis. PRIDIDIUN- 
ROMvE- Uia aure 
lia . miliario u. 
Basillcdis* .TribuH. 
Nagcsi . Magdaletis. 
Zabini . Aureli Cirini ° 
Nabori . Nazari 
Donatelle . Secund^. lUNRJS 

Cod. Eptern., etc. 

V id iun roin primi et feliciani In alax maximi prb in 
niceacivf | diomedis amanti mutiani alexandri. [77] God. Wissenb. Rich. Rome . primi . et feliciani . Et in | alexandria . maximi prbi . 
diomedis . et amantii . | In (falliis . ciuitate agenna . passio . sci uin- 
centii. ini. id iun roiu basilidis arasi rogati ianuari cassiani 
victuri martini davalli et aliofi xx j In spanis crispoli 
nicomed nl zacbariae autisiodof censm-i epi. Rich. Rome . basilidis . aurisi . rogati . | basillfB . in spaniis cri- 
spuli . Et in nicomedia zacha | riae . In autisiodoro . deposit . beati 
censuri epi. 

Excerpta etc.F. raartini basilbe cum aliis xii — Bedae cod.S'. via 
Aurelia mill. xc — Rhab. in .^fiica arcsii rogati et aliorum xii. In 
Hispaniis chrispoU restituti. III id iuu roni nl basilae U roili crispoli restituti transl in 
aquileia | furtunati epi II in aquileia emeriti hereti victu- 
riani victoris 1 et alibi naboris et felicis. Rich. Rome . basUIie > ' crispuli . restitu I ti . Et aquilegia . furlu- 
naU . epi . emeriU . uicturi | ani . uictoris . Alibi naboris . et barna- 
bae apl. ' 

I n-.'_ basiliae. — - mentio Barnabae in rasura. 

Excerpta etc. Bedae cod. S'. via Salutaria vetere nat. scae asellae. Pridie idus iun tripoli magdaletis roiti basilis distri poli- 
maci zabili aureli donatellae secundae. Jiich. In tripoli . magdalefis . Rom. I basilidis . cirini . et naboris . 
et sci nazarii . aurili . | donatillae . secundte. 

Ercerm etc Tr. Roma restituU basUidis ttc.- F. Rome .K". zabimi 
Aurelia mUI. vn,. etc. TripoUm nat. scorum zabmi eic. V ID- lUN- In alexandria niaxi 
mi prbi diomedis amandi 
modiaui alexandri ianuarii Roiii 
mil xu et in gall pompeiae maf 
primi et fcliciani 2. (;. amanUi — 3. muciani. — 4. C. xiu . In 
gallia pompeiaco passio s. vincentii martyris . 
nomentana civitate passio sanctorura primi et 
feliciani martyrum ; L. M. V. et in gallia po- 
peiae (V. pompeiae), martyris (L. om.). primi 
et feliciani. nil ID- lUN- Rom mil basilidis au 
firi ro^'ati iauuarii uicturi 
martini et aliorum xx In spaniis 
crispoli. In nicomedia nal sci 
machariae In autisiodero dep os 5 
censuri epi l. 0. romae nat. basilidis; L. M. V, mil.... 
basilidis. — 1, "2. G. auris, L. M. V. aurisi. — 2. C. 
L. M. V. ianuarii . cassiani ; L. M. V. victori. — 
3. C. om. XX ; C. L. M. V. hispaniis. — 5. C. L. M. 
V. zachariae, G. uddit : martyris. — 6. M. cen- 
sori. III ID- lUN- Rom nat sci basillae 
scorum crispuli restituti el alibi 
translatio corporis furtunati epi 
et maf In aquileia eniereti al 
rcti uicturiani uicturis et a 5 

libi Na! scorum naboris et fecis 1. C. sanctae, L. M. V. S. - 2. C. et sancto- 
rum ; C. L. M. V. crispoli ; L. V. o»i. alibi — 
3. L. M. V. fortunati. - 4. C. om. et mar ; 0. 
emeritae.L. V. emeriU. —4, 5. C.acreti. L. V. 
aeieti. — 5. L. V. victoriani ; C. desinit t;i 
victoris. — b, 6. L. V. om. alibi nat. — fi. L. V. 
felicis. PRID- ID- lUN- Komae aurili mil 

[naboris.et nazari] ' 
u . baseledis . [cirini] ' tripoli maclda 
letis zabini aurili . donatell^ 
secund^ 

' uncis incluaa m. 2. 

l.C.aurUi . luci . militum ;L. aureli. — 1,2. 
L. V. om. raU. v. — 2. G. basilidis ; L. V. om. 
cirini naboris el nazari ; C. tripoH. tripoli — 
3. C. zaboni. 7- »Hd — * corr Basillidis - " Cirini add. m. 2. 
' ed. Montani - ^ prim viclores - ' ^upra hn. add. - ca>r. d« [78] Cod. Bern. I.t9> ID- lUMUS 
IN AFHICA . Luciani. 
Furlunatiani . Gris 

centiani . et Ihecle 
INP(EK)SlDANatal 

Bartii'olomei. aposll. 
HOM/KUIAA///^ 

ardiadina . miliario 

uii . FeUtuli. XUIII . KL- lUL- 
lNFHir,IA.CIUI/rt»^'c' 

Nalai . Antconis. 
Afre. 
IN AFRICA. 
Quintiani . Tlieodo 
le . Festiu?. 
Cantianelle. 
IN AQUILElAP(ro)ti. 
IN CIUIT- AURELl 
anis . Translatio 
corporis . Sci Ani 
ani ef)i . ct confessof 
et iibcratio ciuitatis. 

ipsius achuniy. 
1NT(ER)RITUR10. 
sessionis . ciuitate 
Passio . scoru Ijjnatii. 
Ualeri . et rufini niaf. XUll.KLlUL- 
IN DOKOSTOK- 
1.991' NatalSci Ysici. 

IN AQUILEIA. 
Gantiani . Proti. 
Marci . Clementis. 
Canliani. 
CONSTANTINO. 
polim . Scorum. 
Molii . iligetic. 
Mingin. 
IN GIUIT- BAHBA 

ria . Gaiani. 
louiani . Philippi: 
IN LUGANL\. 
Uiti . Candedi. 
Cantiani.Canlianelle. 
Proti . Crisogoni. 
Arteon . Quintiani. 
Thcodoli. 
lKSVC!Ll.\Uiti. 

Modesti . et criscentie lUNIUS 
Cod. Kptern.,etc. 

Idus In aff luciani furtunati crescentiani teclae in persida '// roili feliculae. «,W,. .n am-ica . luciani . ci furtunali . | Elin po.ida . bartholomei 
apli .Roni.fcliculi. 

„a eu. Be..ae cod. S-. Romae via Ardeatioa naU. sce 
felicule. God. Wissenb. 

IDUS lUN- In afroca luciani fm- 
tunati criscentiani et tccltj' 
Rom mil un feliculi [coramemoratid 
baugalfi ni] ' » uncls indusa m. 'J. 

1. 2. L. V. fortunali. — 2. L. V. crescontiani ; 
G. theclae virginis — 3 C. L. V. In persidalC. 
pcrikla) nalalis sancti barlholoinaei apostoli . 
romae (C. niiliario vii) feliculi ; C. adtiit ; 
ianuarii . silvani. — Vnci.t indusa otniien om. XVIII k- inl in frigia lauda artheonis et in epheso miggenis 
^allhn u ini el in aff . quinliani teclae 1 theodol. et 
£ ;:: speda anto. atVae eantia.*e m acju^ 
proti civl anrilia transl sn aiuam epi sc.ionis civ. pa. 
valcri rutini. XUIII KL- lUL- In pagia ciui! nat sci 
anteoni afre In africa quinci 
ani theudoli festiu? canti 
anellQ In aquileia Nal sci prot i 
In ciuil aurilianis translatio 
corporis sci aniani epi ct confess 
Sessvonis ciuil pas scorum naleri 
ct rufini marl 


Rich In fri^'ia . ciuitale laodicia . anloni 1 onis . Et io epheso . u.io- 
geni/ Xi in annca . 1 qu.nliani . fe.tiui . Suess.oms . ualen. . 

rutini . inart. 

Escerpta efc. G. Suessione etc. ienatii episcopi - 0. '" Laud^^;;^ 
.inlale nat. anlonii - in Aurelia etc. et n.arciani cont.- Be.lae coU. 
S'. iu Frigio rtc. antiuni. 1 L V pagacia. — '2. C. anligoni. L. V. an- 
loni- C. afri. - 3. V. theodoli. - 4. C. s- proti. 
iacindi. -0. C. om. ct confes.s.- 7. C. sue.ss.o- 
nis. — 7,H. C.ruOni et valen martyrum. XVll k iui dorostoro civT sci usici aquileia cantiani luvmi 
muci proditi I clementis cantianae constantmop nmc. 
mesotiae mingini civi barbaria 1 gagiam loviani plulipi 
in lucania viti candidi cantiani cantianellae | proti cri- 
sogoni anteonis quintiani theodoli in si|,'ciha viti 1 
modesti et criscentiae. XUn KL' lUL- In dorostoro Nal sci isiti 

In aquileia sanctiani protili 

clementis cantiani Gonstaiitino 

poli Nal scorum nuci mugi 

ti^ mingin In ciuil barbana » 

gaiani iouiani phylippi I" '"^'' 

na niuiti candedi canciani 

cantianell^ proli grisogoni 

arteon quintiani tlieodoh In 

sicilia scorum . modesli et cri.centi lo Itich Constantinopoli - mucii . et meie l ciae . In lucania . uiti . can- 
di(h. EtinbenabenloM marcu .Inprouintiasiciliae.uiti. modesU.l 
et crescenliae. 

' W. benevento. 

Excerpta etc. R». in Benevento mavci ct uaUU sancti viti et clemen- 
lis - G DU. candide vicli — 0. gaiani iohannis el phihppi. 1. L. dorostori. V. dorostore ; C ysia A^^^ 
cis lupi - 2. C. L. V. cantiani ; C. proU. b- ■ 
^,^T3.C..».cantiani;L.canUan.-. 

i G. migetiae. L. V. migiUae. - n. \^'^^'^ 
L.V.barbariae.-6,7.C.lucan.av.U^^^^^^^ 

mviti.-8.C.L.V.canUanelh;Cj.o^.^ 
9.C.theodoh.iocundi.savii.-nJ;^- ^ 
sanclorum viti . n^odesli.crescenUae . ■ 
insiciha naUhs sanctorum v.U . modea. 
crescentiani. » 1, siipra lin. - « w. "brasa - ^ laudic add, m. H. God. Bern. 

XUI KL- lUL- 
IN AFRICA . Quiri 

aci . Diogenis. 
Miccae . Ualeri^. 
Marci(^ 
IN SIGILIA . CIUIT 

inissana . Satuniini. 
Cendini . Modesti. 
ANTHIOCIA. 

Scorurn . Cyrici. 
et iulitt,^ . matris ei{us) 

et cu eis quadrin 

gentoru triii marly 
IN CIUIT' Nanetis 
Natl sciSimelini. XU . KL- lUL- 

HOM.E Ad septO 

balumlias . uia 

salaria ueter^. 
Scorum . Quiriaci. 
Blasfini . Gandnen(,\ 
Dnrostori . Ysici. 
IN AQUILEIA. 
Caiiti . GanliaNi. 

ot cantiaiie. 
ALEXANDHIA 
Dioscori . et marini 

niartyris. 
ROM.E. Diogenis. 
IN AQUILEIA. 

Gyri^ . Musce. 

Ualeriani . Mari(,'. 
IN AURELIANIS. 

ciuitate . Auiti prbi. lUNlUS 

Cod. Eptern., etc. 

X\^I kl in ait ciriaci valeriae marciae diogenis micae sicilia 
civi misana saturnini cendini ] antiof-li cirici et iulittae 
matr eius et alioiU:ccciin nal | namnetissimiliani. lildi. AnVica . quiriaci . ualeriae . In sici [ lia ciuitate . misena . 
saturnini . cendeni . In antio | chia . cyrici . et iulittae . et cumeis . 
quadringenti . j nii or . [Alibi . aurei . epi . et iustini . inarlyris.] > 

' Tircjs inclumsolus R. 

Excerpta ete. F. Africa etc. valeriae valeriae — H'. valeri (semel) — 
0. diogenis. mariae marciae. XV k- iul rom cyriaci blasti diogenis nicandri dorostoli 
iusici aquilae cantiani alax dioscori | et marini aqiiiluia 
geri^ie niuscae valerianae niariae | aurelianis aviti prb. XIII! . KL- lUL- 
IN AFHICA. 

Marti^ . Emili. 

Felicis. 
ROMyEGIUITA. 

Balbiut^. 
VL\ AHDIATINA. 

Marci . Marcelliani 

Thomi . Pauli. 

Cyriaci. 
RAUENNA;,; 

Scoru . Marthari. 

Felicis . Emiii . Crispini. 
IN ALEXANDRIA. 

Natale . Sei marini. Rich. Rnm . diogenis . quiriaci . et in | rauenna . fronii ' . blastini . 
Alexandria . (tioscori . | etmarini . Et in aquile^ia . cyriae . Aurelia | 
nis . auiti . presbiteri. 

' R-. frontii. 

Excerpta etc. G. Romae diopenis blasti et aHorum martyrum ducen- 
torum sexag^inta duorum — F. Romae ccLxn martyrum — 0. Romae 
ad septem palumbas etc. — Bedae cod. S'. vin Salutaria veteri — 
Bedae-Flori codrl. T. L. Romae ad septem columnas passio ss. qui- 
riaci blasti et diogenis — Ado Homae ss. mm. cclxii (vel cclxxii) qui 
posita sunt via Salaria veteri ad clivum curumeris — Usuardi codd. 
Pistor. et Florent. Romae ad septem columpnass. diogenis. XIIII k- iul in affmarciae emili felicis roni marcellini et 
marci thomi pauli cyriaci raven civi | martyrii felicis 
emilii crispini alax civi marinae. Hich .vnvica.emilii.el felicis.Rom. | marceUiam.et marci . 
balbini ' - pauli . cyriaci . | felicis . In ale^andria . sci manni. 

' R'^, item Romae baldini. 

Excevpta eu: F. Africa macharii et felicis - R». natal sanclae mari- 
nae virtr. - 0. in Abella s. marinae - G m. cnspmae - Xotk. 
Ravennae macharii felicis etc. [79] 

Cod Wissenb. 

XUI KL* lUL- In africa natl scorum 
diogcnis mic^ ualeriae mar 
ti*; In siciiia ciuitate . saturnini 
cendeni In anthiocia cyrici et iu 
litt^ matris eius ot cum eis cccc 
iiii marl In ciuil namnetis nal 
sci similiani 3. L. V. om. civitate. — 4. tl. cendei. — 4. 5. L. 
V. quirici et iulitte. — 5. 6. ('.. L. V. crcciin. — 
6. V. nannetis. — 7. L. V. similini. XV KL- UIL- Rom^ ([uiriaci 
nicandri ene dorostoli isici 
aquilae canti cantiani et 
tian^ Alexandria dioscori et 
marini marl Romae diogenis 
Aquileia oyriae nuiscae Ua 
ioriane mariae In aurilianis 
ciuil auiti pi\'sbiterl blasti caii 1 . L. V. om. romae ; V. quirici. — 2. C. enedo- 
rostoli ; L. V. aene . dorostoli. — 3, 4.C cantia- 

nellae. — ii. C ogeni. — IJ. 7. C. valeriani. — 

7. L. aurelia. V. aurel. XIIII KI/ lUL- !n atVioa marci^ 
eniiU felicis Roiii marci mar 
celliani thomi pauli cyriaci 
Raitenna Nal scorum mar 
tari felicis emoli crispini 
In alexandria Na! sri mariae 1. L. marci. — 2- C. enieli ; L. V. marci et. 

— 3. C omis . paull. V. tliom' pauli. — 4, h. 

C. martheri, L. V. inarlliari. — o. L. V. emili — 
0. C. sanclae marinae . theoni ; L. V. marii. 180] 

Cod Bern. 

XIUKLIUL- 
IN MEDIOLA 
nociiiitate. INGA^ 

lilea monasierii svi 
f. lOO^ = deodnti confes 

soris 

Natale Scorum. 

Nazari et Gciiiasi 

Protasi . et celsi pueri. 

ROMvETiiciinitcrio. 

Vppoliti. 

UIA TIBURTINA. 
Honori . Euodi. 
Petri . Alibi 
Ualcri? . Marcelli. 
Uitalis . Ursicini. lUNlUS 
Cod. Eptem , etc- roiii iul medioi geruaM ^ f— - ,. ursicini. 

honori eiiodi petri ahbi marcelU vitalis ur Cod. Wissenb. 

Xni KL- lUL- In incdiolano nal 

scorum nazari geruasi pro 

tasi et celsi pueri Rom yppoliti 

honori euoti petri ualcriae 

marcelli uitalis ursicini et 

in fiscamo monasttiirio childomar 

ce abbatiss ; f. 100'^ „„. McdiCanio . scorun, pro.» 1 siiet ^^^ ' ^""'^ ' 
euodii . pelri . I Alibi ualeriae . marcell, . u.tal.s . ursic.n. ' H>.R3. om. 

£:^cerpta etc. E'. Rome evodii Sci deodati conf. 
cini - Bedae-Floricod. B. marceUini. . Ravenna ursi- 1. 0. civitate nalalis. — i. C.. evodi. — 5. C. 
aost ursicini, cetera oni. — 0. L. V. fisoamno 
monasterio childeomaree. XII . KL- IXTL- 

IN THOMIS 

ciuitate . Pauli. 
Ciriaci . Paul?. 
Felici""^ . Thomi,'. 
Fehcis .Eniili. 
et alibi . Uitahs. 
Crispini.Martyn(;^ XI . KL- lUL- 

Saturnini . Quiriaci. 

Apollonaris . Bellici. 

Persei . Crisimi. 

Primi . lanuari(,\ 

IN SIGILTA CIUIT- 

siracusa Uufmi 

Et marcie . et sci albani mar. * 

IN CESAREA. 

paleslin*; . depos 
Eusebii . Uislorio 

^rali. It. Iliperi 

ci Saturnint;. 
Stercii . Hieri^. XM k- iul pauli cyi-iaci paulae felicianae thomae felicis 
emiii alibi vitalis crispini mart>Tiae. Kich. Rauenna. crispini . uiUlis . | et in thomis . imuU . et cyriaci . 
feUcis . et thomae . 1 emelii . Item uitalis . et martynac. 

Excerpta Hc. R«. in Thomis elc. feUciani - Nolk. crispinae. XII KL- lUL- In thomis ciuit pauli ca 
riaci paul? felician^ thomQ 
felicis emili . Uitalis crispini 
marthyri^ In fontanella monfis 
dep baini epi et conf ^ 1 a G L V.cyriaci.-'i.G.feliciam.-3.C. 
emeu'; L. crispinae. - 4. C. dfsimt m ma.ty- 
riae : L. V. adnotationem Fontauellensem um- 
rtttit f. ^ /jos( felicianae. XI k- iul in aftnt cyriaci saturnini bellici persei apolUnaris 
crisini primae 1 iam.ari sicil civl siracussa rufim et 

marciae cessaf pales 1 eusebi epi histograp il iperch 

saturninae stercii hieremia>. Rich lnairrica.ciriaci'.beUici. 1 crisimi Mn sicilia " cimtate . 
«iracusa . rutini . et l marciae . In caesarea . palestmae . depositio. 
sci l cusebii . epi . (Alibi . Sci ALBANl . martyns.... enesn] =■ 

' R!. ciriani — ^ K-. crissini — ^ Vncis inctuaa R, IV »i. i' ; R' desi- 
nit in martyris. 

Excerpta etc. G 915. iu Mogontia sci albani mart. el genesii mart. — 
Bedae-Flori cod. B. in Moguntia s. albini m. XI KL- lUL- Saturnini quiriaci 
apoUonaris belUci persei cns.mi 
primi ianuari^> In siciUa ciuit 
rufini et marci^ In c^ssaria 
dep sci eusebi epi l^pench ^a 

[albani mr] • 
turnin? sterci? hieriae ' uncis inclusa ni. 'J. 2.L.V.apoUenaris;a^Y^.;;.j: 
sini.- 3. L. V. ianuani: C.L. \'l^^^^^^^^ 
4. C. caesaria cappadoc.ae L. ^ ibani 

5.C.hipericn.-/.</er.-,.f6C.L.V.o" 

mr. . litt. incUnatis scripta m. 2. - " priu. theodati - =< in margine et transitus domni Hludouuici imperatoris - * Utt- v,cUnat,» sa »i. 2. 10- Cod. Bern. 

X KL- lUL- 
ANTIOCHIA 
Siri? . scorum 
Gangali . luliani. 
Graphi . et scoru 
niartyruin. 
octingentorum 
octuaginta. 
et octo . qui depo 
siti sunt . in bap 
tislerio quorum 
nomina ds habet 
iii libro uiuontia 
IN PERSIDA 
Natai SOi iacobi. 
Alfei . apostoli. 
It IN ALEXANDRIA 

ciuitate . Rufmi maf 
IN BRITTANIA 
Alhini martjTis. 
cumaliisnumero 
octingentos oc 
tuaginta . et noue 
positis in catalocu 
quorum nomina 
scripta sunt . in 
libro uitae. 
IN GIUIT- NOLA ' 
Natai Paulini epi 
et confessoris. 
It. Alibi depositio 
sce mcmori^ 
Nicei . epi. lUNIUS 

Cod. Eptern., etc. 

X k- iul in antioch s>Tiae gangali iuliani el alioft dccclxxviiii 
l In persida sci iacobi alphei apos in alax rufmi et alio^ 
DcccLxvim 1 In civi nola paulini epi alibi depos sCae 
memoriae niceti. [81] Cod. Wissenb. X KL- lUL' Anthiocia scorum 
gantalic^ iuliani graphi et 
scorum martyrum dcccxui quo 
rum nomina ds hab in libro uit^ 
Alexandria ciuil Nal sci rufini 
maf In brittanea alhlni marl 
cum aliis DcccLxxxvim In ciuil nola 
nal paulini epi et c6f alibi dep 
scae memori^ nice epi Kich. in anliochia . gantali . iuliani . 1 et aliorum . oclingentorum 
septuaginta vii . | martyrum . Et in persida . iacobi . alfei . apli . in 
no I la . paulini epi . Alibi nlpiiiae martjTis. 

Excerpta. efc. E'. apul Alexandria akacii hyad....odori cumsociis 
eoi-um V miliuin mililum — G Itlo. in Britanuia sci albani maiL — 
G 914. iulianae rtc. albini mr cum Dcncxxxvni — F. albani mart. cum 
Dcccvin . depositio sancti iiiceae Romatianae civitatis episcopi. 2. C. gaudaUci. L. gandalici. M. ganlahciae 
C. grapi — 3. C. dccccxiii — 4. C. nomina ha 
bentur ; L. M. V. Hbro viventium — 5. C. L. M. 
V. In peisida natalis sancti iacobi alfei (L. M. 
V. alphei) apostoH . In alexandria etr. ruti (L. 
M. V. i-ufini) — 6. C. L. britannia, M. V. britta- 
nia ; C. albani — 7. C. DCCGa.xxviii — 8. L. V. 
oni. nat.;C. sanctipaulini; L. M.V.ohi. nhbi — 
9. C.niceti, L. nicei, V. nycei. \COi Unil . IvL- lUL- 
IN NICOMD- 
Auiti . Zinzanii 

lectoris . et ali 

orum Arionis 
Emeriti . Alici. 
Capitonis . et alio 
rum septuaginta 
et octo . et uigilia 
sci iohannis . cum 
ieiunio praeueniente Vmi k iul in nicom aviti et cinnami lect et aUo« artonis 
emeriti ] alici captonis et aliofl lxxviii. HU-,. Nicomedia . auiti . et cinna | mi . capitonis . ritonis . emeriU . 
alici . et aliorum | septuaginta . octo. 

Excerpta etc. F. Zinzami agapitonis - 0. ariUonis lectoris - Bedae 
cod. S'. Nicomedia f/c.alibiorionis lectons. VIIII KL- lUL- In nicomedia auiti 
Aritionis emeriti alici ca 
pitonis et aliorum Lxxvm czin 
zami lectof 1. L. M. V. Inventlo corporis sancti quintini 
marlyris ; G. aviti . cinzami lectoris — 2. C. 
amirlti ; L. M. V. aliti - 3. C. L. M. V. desinunt 
iii i,xiviii. ' ca(m)paku in marg. post hola, 2. XI [821 Cod. Bern. UIII . KL- \VL- 
IN PROUINTIA ' 

palestina ciuitato 
sabaslia . naliuitas. 
Sci iohannis . baptis 

tae. 
ET IN EPHESO. 
adsuptio sci iohan 
apostoli . et eiiangl 
ROM.4^' Incimit. 

ad septem palubas. 
UIA SALARIA 

uetere . Scorum 
Fisti . Lucei^ regis. 
cu aliis . sexaginti 
duo 
IN CIUIT. AGUS 
tiduno . deposil 
Sci Simplici epi Un . KL- lUL- 
f.lOl» IN AFRICA Gaudenti 
Felicis . Agapiti. 
Emerit^. 
IN ALEXANDRIA 
Agatonis . Lucei^ 
uirtrinis . et Diogenis. lUNlUS 
Cod. Eptern.,etc. 

epheso receptio ioh evang i rome 
xxH aijstiduno depos simplici epi Cod. Wlssenb. 

UIll KL- lUL- In prouinciii pales i 
tina ciuil Nal sci iohannis 
baptisl Rom fisti luceiae 
cum aliis xsii In ciuil 
duno . dep sci simplici in margine, m. :? : Soleslicium. aguste lisU«.|Rom.luciae.Auga.tidunos,mphc,ep,. 1 RJ. sebastiana. 2. (1. ont. civit., L. M. V. civitate sebastia — 
3. C. baptistae et prophetae ; (I.L. M. V. et(C. 
om.) in epheso natalis (C. om.) sancli ioannis 
apli . et evangehstae ; V. lucieiae — 4, 5. C. 
om. in civit; G. L.augustiduno, M. V. augustu- 
(tuno — 5. C. simplici episcopi. VII k iul in aff nl gaudenti felici^: jn alax agathonis tessa- 
lon I salonicaebigati lantani et luceiae virgims Rich. Affrica . gaudentii . felicis . 
dria . agatho | nis . luciae uirginis. agapiti . emeriti . Et in alexan- KL- lUL- Thesalonica ; lam 
. thessaulonic^ . et in eade 

ciuil luceiae uirg et aceiae 

regis ; un 

tani Excerpta etc. 0. in Thesalonica ianuarii vizati — Bedaecod.S'. 
Thessalonica nall. sci lamtanitis e1, alioruni trium. Romae nall sco- 
rum luceiae virginis el aceiae regis. 1 2. C. lanitani, L. lunitani. — 2,:^-G.the- 
saulonicae . bigati germanorum luceiae elc.; 
L. thessalonicae . bigati . lamt.im fratns etin 
eadem etc. - 3. L. lucelae ; M. auceiae. -4. L. 
M. V. virginis, C. addit : eodem die natalb 
vigilii martyris et sociorum eius. Ul KL- lUL- 
THKSALONICA 
Lanitani. 
THESALONIC.-E. 
Bigali . iT.Lamtani. 
ROM.-E . lohannis. 
et pauli . fratruni. 
et in eadem ciuitaie . luceie uirg * 
et acei^ . regis de bar 
baris. VI k- iul Roili ioh et pauli et in tessal lantini in aff gau- 
denti l felicis agapiti emeritae in alax luciae et digni. UI KL- lUL- In afreca gaudenli 

fdicis agapiti emeret^ 

In aiexandria luceiae mrg el diogenis Roih^ 
rum iohannis et pauli pas marty Rich. Rome . iohannis . et pauU . 1 fratrum . Et in thesalonica . lan- 
lani . l)igati ' . Ro | me . acleie . Alibi diogenis. 

> R3. lartani bigiti. 

Excerpta eic. F. Thesalonica lanitani et lantani. 15.C. L.romaeioanmsetpauli(UM^^^ 
hoctramfernntpostmartyresAfynan- ^ 

gaudentii . felicis . agapiti ■ ^^"'.'''■'If' ' tbo- 
LeritU.Inalexandriaa..^^^^^^^^^^^ 
nis).lucciae(C.;//uceie, M. V. luca et diogenis. ' ed. provincia — ^ luceie virg. i<"pphvit munuHy ut vUhtHr, prima. lUNIUS [83] Cod. Bern. 

U KL- lUL- 
ROM^ . Uiati 
burtina . miliari 
unii . Crispi. 
Crispiniaiii . Felicis. 
Spinelle.etsepiem 
germanoruni fhrmientium 
iit fphcso ' 
CORDABA in spaniis. 
Criscentis . hiliani. 
Nemesi . Priniiliui. 
lustcni . Stacthei. 
Eugeni.N-^uaciaiii. 
Glementis . Marcel 

lini . Giddini. 
Felicis . Hinnustici. 
Zohiii . Marcelli. 
Italic^ . Locli 
Capitonis . Tinni. 

Tucchi. 
ET IN INSOLA. 
IN OIA . Trans 

latio eorporis. 
Seifloreiiti. II1[ . KL- lUL' 
IN AFRICA. 
Fabiani . Felicis 
Elaphi . Uenusti. 
Euniclii . Criscenti. 
Alexandri . Theoni. 
Arionis . Pleonis. 
Astefyi . Apolloni. 
Ampamon . Phisofici. 
Meluii - Diunisi. 
Ilynus . Paniuis. 
Pheuicus . Dioscori. 
Turboni . Capituh 

ni . Niceae. 
Gurdoni. 
L\ ALEXANDR- 
Scoru . Sereni. 
Theodor^ . Partafi. 
Titiri . Donisinni^ 
Passinii . Phesici. 
Dist^ . Ambiniari. 
Dioscori . Orion. 
Turbani . Capitu 
lini . It. orion. 
Sirini . Plutarci. 
Herenei .Heracli. 
Herothi . Potanii 

ni . Marcell? 
Basiledis . Leonidi. 
Paniboni . Oriosi. 
Panuberi . Tilini. 
Nnnuici^ . Sinedi. 
LUGDUNO GALL- 

Hercnei epi cu aliis . ui. 

Leonedis . Plutarchi. 

Sereni . Potamien^. 

Marcell^. 

et uigilia apostolo 

rum . Potri . et Pauli. Cod. Eptern., etc. 

V k iul rom ni vii germanorum . orispi felicis crispiani 
spiueliai [ cordobae in spanis crisceiitis iuliani remisi 
prutiviae iustinae 1 stattei novatiani clementis marcelliui 
zeddhii felicis venusti | zoilli marcelli italicaelaeUcapito- 
nis tinni tmiachi. Rich. Rome . seplem germanonj 1 crispini . crispiniani . spinellae '. 
felicis . In cordic | ba . crescentis . iuliani . nemesi . primiliui . ewgenii 

' R-. pinellae. 

Ejccerpta etc R''. Hom. ntiliar. nviavo nalal. ss. crispini el cmpi- 
niani. IIU k iul ui aff fabiani feUcis arionis capitoUni et niciae 
elapbi | venusti eunuchi crescentis alaxandri theonis plcosi 
astbefi 1 appollonis ampamompis oflici nieloi dionisi in 
spanis pheuicis 1 benueri panubri (Uoscori turbonicapituU 
biccae gurdini ] alfix civi seroni tradori postaphi tyri dosi- 
niae pasimi sicidislte | ambeni ariusi dioscori orionis tur- 
bani capitulini if orionis | gimiri plutarci Im-enei heracli 
heroti potomini marceUae | basilidi leonidi panosi pece 
sidisti panibuni orosi paimberi | tilinini In nicea sinidi lug- 
duno gal Iiii-enei epi cum alis vii. leonidis j plutarci sereui 
potamiae marcellae. liae . herenei epi . oum aliis . sex. 
1 R>. pasinimphe. 

Alexandria etc. eracUdib herois. 
gurdiani. Cod. Wissenb. 

V KL- lUL- Rom mil unii cris 
pi . crispiani . felicis spinelly 
septem germanorum In hispa 
niis criscenlis iuliani nemesi 
primitiui iustini stacthei eu b 

geni nouaciani clementis 
marcellini ziddini felicis 
hinnustici zohili marcelli 
italicae laeli capitonis tinni 
tucci et in insula oia . transUi <0 
tio . corporis sci florenti. 

1 , -2. L. M. V. crispini. — 2. C. L. M. V. crispi- 
niani. — 3. (1. et .seplem. ~ 3, 4. L. V. hlspaniA. 

— 4. L. M. V. crescentis; L. miliani. — 5. C. la- 
cthaei. L. M.V. >?talhei. — (i. L.V. novanlidnl.— 
7. C. zebdini ; L. M. V. om. fehcJs. — 8. G. hinu- 
sti . zoeni ; L. M. V. zoili. - 9. C. L. M. V. leli. 

— 9, 10. C. // ini . tucrliii . gilvani . oia insula . 

— 10, L. M. tusci, V. tusi. — U.C. adilif :Eo- 
deni dienalalis sanctorum marlyrum iusU . et 
clenienlis atque nctaviani ponliricis.auihianis 
civ, invenlio sanctorum corporum fusciani . 
victorici atque gentlani martyruni. IIII kL- lUL- In atrica fabiani 

felicis elaphi uenusti eu 

nuci . crescenti . alexandri 

theoni orionis * ploesi astefy 

i physoci apolloni Amfamon 6 

melui dionisi hynus pan 

nus pheuicus dioscori tur 

bini capitulini nicae gur 

dini In alexandria Nal scorO 

sereni tbeudori pastafi ti <0 

tiri . dionisim^ . passimi 

phesici dislao ambemari ori 

on . siniri plutarci herenei 

herach heroti potamini 

marcell? baselidi . leoni;/// <5 

pamboni oriosi panuberi 

tilinae nonnicit; sinidi lug 

duno . hercni epi cum aliis ui 

potamiem^ 

^ priiis arionis, ead. tn. em. orionis. 

1. C. romae leonis pp. ; C sabiani. — 2. L. M. 
V. om. felicis; C. , aphi.— 2, 3. L. M. V. eunu- 
chi. — 4. M. theonis; C. L. M. V. arionis: C. 
ploenis; C. astefri. L. astecii, C. M. aslhesyi. V. 
astesii. - 5. C. L. M. V. om. physoei ; C. amphi- 
monii. L. amphamon. - G. C. phisososici . 
nielvii, L. M.V. pliysoci. melvi.— *!. 7.C. /,,nnus . 
pannus . - 7. C. plebicus . - 7. 8. C tiboni .- 
!). C L. V. om. nat . - 10. L. V. st- neri ; L. M. 
V. theodori;C pastasi. L. pasteH. M. paslesi, 
V.pastephi.- 10. 11. L. M. V. tytiri. - ILC 
donisiiiiae ; L. M. V. dionisiniae . — 12, 13. L. 
phesci. C. plesici ,//ste; C L. M. V. ambenian, 
dioscori {V. oioscori) . orion . treban (L. V. 
turbanni,M. turbanl . capilulini . (L. M.V. item) 
oriou . seneri (L. simiri. M. V. syniri) . phesici 
(L. M. V. ont.) . plutarci ete. — 14. L. M. V. he- 
rothi. — In. C marcelli . basilidi . /7,'eonidi : M. 
b;isilidis . leonidis. L. V. leonidi. - 17. C non- 
nicae. V. nunniciae; C sinidi . memmn . luli 
— 17 18. C lugduno yalliae: C. L. herenei. - 
18 L M V. cum aliis V. L. leonidis . plutarchi 
(L. plutarthi) . sereni. - la C potaninae. mar- 
celli ; L. M. V. potamiene . marcelle. * litt. inclitialis add. m '^. m f. m^ God. Bern. ni . KL- lUL- 
ROUJE . Uia au 
relia . Nalal scoru 
(iposlohr(inn) petri 
et pnuli ' petri 
IN UATICANO 
Pauli . uero . inuia 
ostensi . utrCiq; 
in catacumbas, 
passi sub neron^. 
basso . et tusco. 
consulib; ^ 
IN EADEM URBE 
aurelia . .sOoruni. 
Neualiani . et ali 
oruni nongento 
rum . sepbiagin 
ta et septe maf 
et dedicafio baptiste 
riiantiquirom^. 
IX PERSIDA. 
Natal soi Simonis. 
iud^ apostol. lUNlUS 

Cod. Eptern., etc. 

III k iul rome nl apostolof petri et paidi et aliorum 
ocrxGLXxviii. martyfm 1 il rom novatiani in persida s.mo- 
nis et iudae apostlriii. Rich Rome . naUle aplr petri . et pau | li . et aliomm nongento- 
rum . septuaginta . septem . | In persida . simonis . et mdae . aposto- 
lorum. 

Ejccerpta etc. Escurial . Romae passio etc. petri autem in baticano 
— O Romae nat . sanctorum aposlolorum peiri et pauli . petri m 
vaticano pauli in via ostiensi . ulrumque in catacumbas . passi sub 
Nerone . Via Aurelia nal . nevotioni viviani et al. mar. Dr.cccDxxnii 
(Bedae-FIori codd. B. C. DCcccLXxini. Bedae cod. S' Dcccci.xxvnn). PRID- KL- lUL- 
RONLE- Natai 

scorum . Timotliei. 
Zotici . Italic^. 
ZeVati. 

GITTA ITALIJi- 
Corsici presbiteri. 
Leonis . snb diacon 
IN ACRIPINA. 3 
Asclini . Pampiiili. 
ET LEMOUECAS. 
Depos SOi marcia 
lis . epi et * confessoris. Cod. Wissenb. 

III KL- lUL- Roiii Nal scorum 
tri pauli . apostolorum pe 
tri in uaticano pauliuero 
uia ostensi neuatiani el ali 
orum DCcccLXxvii marl et 
dicalio baptistirii antiqui ronia II k iul in aff scorum timotbei zotici italicac zoili gelati 
cursici | prb leonis subdi in agripina asclini pampili lemo- 
dicas depoR | sci marcialis epi et confes. Rich. Rome timothei . zotici . In agi-ip \ pina . asdini . pamphili . 
Et lemovicas . depositio . | sci martialis . epi . et confessoris. 

Excerpla etc. G. 9U. Leraodicas ursicini . marcialis conf. — Ande- 
gavis albini conf. — 0. zotici itali zelati pitle italie cursici presb . 
leonis diac . — Tr. Romae timothei leonis papa . — Bedae cod. S>. 
italiae . galati — Notk. Agrippina asclepii pamphili. pe de 1. h.om. scorum.— 2. G. L. M. V. elpauli.— 
4. M.V. ostiensi ; L. M. V. hostiensi . navatiani. 
— 2-4. C. om. a petri ad nevatiani — 5. C. 
DCCccLXXxvn, L. M.V. dggcclxxx. — 6 L.M. V. 
baptislerii ; L. M. V. romae, C. om. ; C, L. M. V. 
additni : In persida natl . scor . (C. L. M. om.) 
simonis et iudae apostolor. (L. V. om.). PRID- KL- lUL- In africa Nat scoru 
tbimothei zotici italiae 
gelati gitt^ cursici prbi 
leonis subdiac In agripinae 
asclini pamphyli et lemodi 
cas dep sci marcialis epi et conf 2. C. italicae. — 3. L. M. V. om. gelati . gittae . 
~ 4. C. agripina, L. M. V. agrippina. - -5. L. 
aschini; C. pamphilii. — L M. V. paphili. — 
5, 6. C. leraovecas. — G C. om. et conf. . lilt. inclin. scrlptae in litura-^- Totus laterculus ab initio usgue ad cODSUlibus iisdem verhis, quibus in ^^^«^"^V^t-;:^^'^':./ "^^;^"^?' J^ 
r^tere murt.rologio ndoniano sive usuardino contracto in cod. saec. X-Xl guem descripsit card. Tambunmu.. M^sc. tomo XMl »n b,bl. s. PauU 
Ostiensi — " ed. Acrippina — * epi et supra Hn. additum. ULIUS Cod. Bern. 

LAETANIAS. 

INDIGENDAS. 

MENS- lUL- 

IIABET . DIES. 

XXXI. 

KL- lULlAS- 

INNICOMD- 

Zoeli. 
ROALE . Gagi. 

pape . et natal 
Scorum . Luci^ 
uirginis . et ace 
ie rojri^ . cu aliis uiii. 
UIA AURELIA. 

in eadem . urbi^ 
Ysici . Processi. 
Marini . Anthoni. 
Sercni . Uictori^. 
Zoeli . cu aliis . vii. 
Orion cO aliis vui. 
et aliorum ducen 
torum . sexagin 
ta quattuor. 
IN ANTIOGHIA. 
Seueriani . Zoeli. 
Epasi. 

IN MONTE OR. 
Depos AAron sa 
cerdotis prinii. 
et depoS idoni cu filiis. 
et arilefe. 
ET AGUSTIDUN. 

Depos . Leonti epi 
IN PERSIDA . pas 
sio scoru Aposto 
lorum . Simonis 
Cananei . et ludae 
Zelotis. 
EGOLISANA 
ciuitate deposil 
beati . Eba^^tii ^ epi 
et octabas sci lohan 
nis baptist^ ^. UI NON lUL- 
ROM.E . In cimitef 
Damasi. 
UIA AURELIA. 

miliario n. 
Processi . Marciani. 
ET IN EADEM 

urby uia appia 

in cimiterio . Calesti. 
NalalEulici . et depos 
Melci''(lij; pap(^ 
IN MESOPOTAMI- 
Scoru Hysici . Amid^ Cod. Eptern., etc. 

lulius XXXI 

K! iul in nicom zoili rom depos gai epi nl luciae virginis I 
et auceiae regis cum alis viii . II roiii isici processi mari- 
nae | antonini sereni victoris zeli cum alis vm orionis et 
alioru cclxii | In antioc severiani zoeli -^pasi depos ido- 
nei cum filis | Agustuduno depos leoiiti epi in persida 
scorum aiiosllnli | symouis cannaet iudae ff iacobi. Rich. In nicoraedia . zoeli . Rome . gagi ! papae . luciao uirginis . 
processi . marini . In antio i chia . seueriani . In monte . hor . deposi- 
tioaai-on. | sacerdotis . Augustiduno . leontii epi. 

Excevpta etc. F. Rome etc. victuris cum aliis sn Orionis cuiu 
aliis vni etc. - Bedae-Flori cod. B. et aliis ccLXXmi - AugusUduno etc. 
et quinliani conl". VI N- iul roih processi martiniani il roiTi eutici gradini 
araxi amideami depo 1 militiadiseutici. Cod. Wisseub. 

IN LETANIAS INDI MEN8IS lUL" 
HAB- DIES XXX LUN- XXX 
KL* iuLias In nicomedia zoe 
U . Rom gagi pap^ et nal 
scorum lucei? uirfr el 
acege regis cuin aliis viiii 
In eadem urbem esyci pro 
cessi . marin^ antoni se 
reiii . Uictoris et in mesapo 
tamia zeli cum aliis m . Orion 
cum aliis uiii et aliorum cclxini 
In anthiocia seueriani zoeli 
epasi In monteor dep aaron 

dep priiiii Idoni 
et ajrustiduno dep 

egolisna i-iuil dep 

opi sacerd et 
cum fiiiis 
leonti epi 
beati eparci 10 15 1. ± M. zoili, V. oeli. — -2. C. iiiartyris.ro- 
mae; M. gaii. — gaii. L. om. romae; M. — 
3. L. M. V. luciae. — 4. G. auoeiae regi, 
L. M. V. aceiae. — 5. C. L. M. V. urhe, 
esici. — 6. C. marniae ; L. V. martiniani . ma- 
rinae; M. anthoni. — 7. C. L. oni. et . — 7, 8. 
C. L. M. V. mesopotamia. — 'J. C^ cci.xviii. — 
IL C. L. M. V. monte or. — IL 12. C. aaron 
pontificis. — 13. C. L cum alii!; et (C om. i;M. 
V. aupusluduno, C. L. augu^liduno dep. heati 
( L. om.). — U. L. V. leoni. M. leonis ; C. L M.V. 
adiiuiil : In persida pasi^io ^anctorum aposto- 
lorurn simonis cananei et iudae zelotis ; L. M. 
egolisma, V. egolisinu. — \Tt. L. M. V. separci; 
C. addit : cinomannico avisnla monasterio 
depositio sci karilefi preshyteri et confessoris. et „ ..,- 1 «i Pt martiniani . melciadis UI NON- lUL- Roili damasi 

inil . II . processi luarcia.... ' 

calesti nal euti et dep me.. 

ade pap hesicy amidt; anii 
gradi arixi turonus scae 
mone gund^ conf 

^ membrana lacera. 1.2. L V. oiH.et mil. II. — 2. C militum n; 
C. L. M. V. et (C. oin.) marliniani. - 3. M. cali- 
sti ; C. M. eutici, L. V. om. nat . euti . — 3, 4. C. 
meltiadis. L. melciadae. M. V. melciadis. - 4. 
M. hesicii. — 4,0. C. M. amigradinae; L \.om. 
ab hesici ad arixi. - 5. C arixi . iocundianillae . 
turonis civitate; 5, 6 L. M. V. luronis sanctae 
monegundis. - G. C. L. M. V. om. conf. ...... 2 . et ded eccl. scae crucis iuxta porto{m). 

' prius Epatii — ^ in wargine m. 2. . ei aeu. c^-v [8r,i 1.103" Cod. Bern. U . NON- It'L- 
IN EDISSA INME 

sopolainie . natal 
translntionis cor 
poris . SOi Thoniv 
apostoliqiii pa<:^ns 
est in iintia. 
IN ALEXANDRIA. 
Trip''oni5 . Menclai. 
Cyiionis . Cyrilli- 
Porforis . Aprici. 
Cliristi . Uiliani. 
Eradi . Eologi. 
Emereonis . Cyrionis. 
Orestis. 
IN TARSO CAPA 
(loeit;. Seueri. 
Helionis . Strategi. 

Monlani . Atriani. 

Esici . Uerinani. 

Partlieni . Pauli. 
CONSTANTINOLl- 

Eufeniiv . Acaci. 

Amnioni . Thome 

Trepon . Menelai. 

Ct-rialis . Eraclv. 

Eologi . It . Eologi 

Cionie . luliani. 

Demelri . Horestis. 

Heliodori .Tratagi. 

Aniinicli . locundi. 

Martyri . Ammi. 

Sustrati . Timotliei. 

Chioni . Cyriani. 

Et uigil Sci Martini > t. m' IIII . NON- lUL- 
IN AFRICA. 
locundiani In alto 
missi. 
IN SIRMIA 
Sabaci^ . Innocenti. 

cum atiis . xxx. 
ThHxlori. 
INGALLIISTORO 

nus ciuitate 
Ordinatioepiscopatus. 
el translatio cor 
poris Sci marlini 
epi el confessoris. 
et dedicatio basili 
ce ipsius. 
IN T(ER)RlTURIO 
bfturiuccivital 
uico ni.stinno natl 
Sci Lauriani maf 
cuius caput his 
palim In spaniis 
portalum est. lULlUS 
Cod. Eptern.,etc. 

V N- iul in ale. Irulbnis menelai | cirioni. eulogi et Iransl 

nen :d ceialis eracii eulogi it 1 eulogi ciomae ml.am 
rmetrihorestisheliodoristrategi 1 atnechm locundimai- 
tyri ammi sustrati timothci ciom ciriaci. Cod. Wissenb. 

V NON- lUL- In edisa mesapo 

tanii^ translatio corporis 

sci thonn? apostoli . qui passus 

cst in india In alexandria 

triphonis menelai cyrionis b 

cyrilli porforis aprici chris 

ti . iuliani heracli eologi 

emerionis cyrionis horestis 

In tliarso seuere hilionis 

slratei montani atriani to 

Aesyci gerniani partheni 

pauli constantinopoli euii 

mi^ accaci anunoni tho 

m^ . trepoii menelai ceri 

alis beracle elogii Itc U 

clogii cioni^ iuliani deme 

tri . horeslis hilindori slra 

tegi Aminiti iocundi marty 

ri . ami . sustrati thimothei 

chioni cyriani /'/7; / 20 Rieh. In alexandria trifonis . menelai . | cyrilli . aprici . Et edissa . 
tranlaUocoi-porisscithomae 1 apostoU.In tarsocapadociae .seuen. 

Excerpta etc. G. 915. alibi constantii mai-tyris. 1. C. V. edissa. L. M edessa. — 1, "2.. C. L. M. 
V. mesopotamias. — 2. C. M. natalis et transla- 
tio. — 5. L. V. ow. cyrionis. — 6. C. ',' orfori?;; 
iuli . chisti. — 7. M. eulogii, V. eoloi. — 8. L. 
honesti:^, V. orestis. — 9. C. severi. L. serene; 
C. helionis. — 10. C. stracei, L. M. strategi : C. 
adriani. - 11. C. /'/sici, L. V. esiei, M. esycii, 
L pafeni. M.V. patheni.- 12. 13. C.L. M.V. eu- 
femiae. — 13. C. ).. M. V. acaci; C. M. animo- 
nis.— li. C. tripon. L. triphoni. M. tyephoni, 
V. Irifoni. — lo, Ifi- C. bai-aclae. L. hcracli. M. 

heraclae. V. eraclii; C. eologi /,,'ionie; L. V. 

eologii item eologii. M. eulo^i item eulot,'ii; L. 

M. cyoniae; L.M. V. iulianae. — 17. i\. L. V. 

heliodori, M. helyodori. - 17. 18. V. stratei. - 

18. C. aminidi, L. M. amminiti. — l^ 19- 1- 

marliniani . ^uUrati, M. sostiali.— lO.C.uiuiiii. 

— 20. C. chionii, L. cyoni, M. chyoni. V. cioni; 

M. chyriani. Iin N- iul in alt iocundiniani soreni sabbatiae el innocentii 
I transl sci martini iii turnis nUauriani maf. IIII NON- lUL- In alreca iocundiani 
In alto niissi in syrmia sab 
bati^ Innocenti cum aliis xxx 
In gall ciuil turonus ordinatio 
episcopatus et translatio 
poris sci martini epi et 
et dedicatio basilic^ ipsius 
Beturiu^ ciuit Naf sci 
ani epi et conf et maf. cor 
conf 

lauri Hich. In atTrica . iocundiani . seieni . 1 el theodori . Et in loronis . 
ordinatio episcopatns . et trans 1 latio coi-poris sci raartini epi . Alibi 
lauriani . [et sci Vdalrici]'. 

' uncis inelum ni.2. 

Excerpta etc. F. G. Biturica (G. Bilur.) lauriani mart. — Bedae cod. 
S'. in territorio bilurico etc. 1. L. M. V. ou,. in africa; L. V. sancti locun- 
diani. - 2. C. in altum mi.-si et inartyns.U v- 
on,. ; L. syria. - % 3. V. sabutiae. - 3. C^ xcx 
L. XXV. - 4. C. L. M. V. turonis. - 0. L. V. o»>. 
et conf. - 8. C. belurivo nat. : L. bduncae: L^ 
M. V. om sci. - 8. a L. luciani. - 9. C. om. 
mar.; L. V. episcopi, cetera onu; M.om. el niai . 1 in margine m. 2 : metUs ded. eccl. sci gorgonii. God. Bern. 

III . NON- lUL- 
IN SICIUA 

Atiatlionis Triliin^ 
ET IN THOMIS 

Stratoris . Theocloti. 

Meron^ . Rodofi^. 

Sccundini . iTcni 

Inttiomis . Marini. 

I Irodo fi?. 
!N ALEXANDR- 

Natai Sci Arpotis. 
IN HILARIAGO 

monasteri adveni 

corporis Sci Na 

bori:; et nazari. lULIUS 
Cod. Eptern., etc. 
III N- iul in sicilia agathonis et trifinae et in tomis mari- 

niE I Iheodotaeetsodepaestarisineronaerodiviaesecun- 
1 thomi mafrimi tl rodopiae in alux nl apotis. [87] dini PRID- NON- lUL- 
IN ALEXANDR- 

Arthoci . Zeti. 

Palladi . Philippi 

Scueri. 
LN SIRIA . Arato 

ris Neueduno. 
Zotici . Amandi. 
Artetis. 

AGUSTIDUNO 
Depos Sci Legonti epi Rich. Agathoni,;/ . theodoti . trifonis 
1. R2. trophonis. I magrini . arpotis .//// Excerpta elc. F. in Thomis statmis theudoti marini maximi 
secundi— W^. in Africa iocumiiani agathoni — G 914 . magrani 
arpotis — 0. in Alexandria arphotis. NONAS lUL- 
IN ALEXANDR- 

Partimi . Eraclei. 
Eoilomoni . Helei 
Apolioni . Nudii 
Buplii . cualiis xuiui. 
et alihi . Part^mi. 
Parni . Animias. 
Pyuidii . cu aliis 

numero vn. 
et alibi . Alexandri. 
Parmini. Pridie non iul in alax artotis et in syria zotici palladi et 
severi \ zeti pliilippi oratoris nevedmio amanti artetis 
agustuduno | pas leonti epi. Rich. In alexandria . artotis . & zotici . | In syiia . aratoris . Neui- 
duno . zotici . amandi . aste 1 tis . Augustiduno . leganti epi. 

Excerpta etc. F. in Africa aratoris . Niuiduno etc. tranquillini — 
0. in AlexanOria athoti severi et aratoris — Bedae cod. S'. Nivi- 
duno etc. aretis — Lugduno depos . beati leontii epi — R'. octahas 
apostolorum. Nonas iul in aliix parmeni eracli heliae appollini rodi et 
alioru xvin eudomi anoui pupli | et alibi partemi ani- 
masi prividicumalisxvni etalibi | alaxandri parlimini. Rich In alexandria . parmeni . eradi » . apolUni ^ . puhlii . Et alibi 
l,urteni.i.iuidii.cum 1 aliis septem . Alexandn . p.rmmn. 

1. R-. ei-ali — -2. R'-. apollonii. 

Excerpta etc. G 915 . alibi publii palladii philippi - R^ i" Alexan- 
dria parteni eracli apoltonis publi - 0. Augustudino nat . eracle. 
In Alexandria .u.l. partheni eudemoni apollo.m pubh. parmcm .t 
■aio.um XXV- Bedae cod. S'. in .41exandria ./c. cum alus nume.a XV.. 

Kt ahbi natl . scorum pa.Hieni paterni eum ah.= num. xvim. Cod Wissenl). m NON- 

trifonis 
theodoti 
secundini 
Item rodofiae 
natl arpotis. lUL" In sicilia agathoni 
et in tomis stratoris 

meron^ rodofiae 
thoiiii magrini 

In alexandria I. L. M.V. agathonis. — 2. C. triphonis . iusti; 
L. M. V. triphonis ; L. M. V. thomis ; C. slrato- 
nis. — 3. L. V. meroni ; C. rodeflae. — 4. C. 
secundini; L. M. V. macrini. — 5. C. ilem ///eo- 
dosiae, L. V. om. — 6. C. L. M. V. sancti arpn- 
tis confessoris (L. M. V. om.). PRID- NON- lUL- In alexandria ari 

thoti zeti palati phylippi 

seueri in syria neueduno zo 

tici amandi agustiduno dep 

sci legonti. 5 1, 2. C. arloti, L. V. arithonis, M. arithoni. — 
2, 3. L. M. V. inserunl : octava apostolorum 
petri et pauli. — 3. C. severi . iuliani . In sy- 
rica. — 4. C. amandi . artetis, L. sichetis; M. 
arthetis, V. archetis ; L. augusUduno, M. V. 
augustuduno. — 5. C. oni. sci; L. M. V. legon- 
lili ; C. L. M. V. addunt : epi . C. et tum. Depo- 
sitio sancti goaris presbyteri et confessoris . Et 
octavae apostolorum petri et pauli. NON* lUL* In alexandria parteni 
eraclei eodomuni helai a 
polloni/ anoui publii cum aliis 
xum et alibi parthemi parni 
animias pyuidii cum aliis m 
et aiibi alexandri parmini 1. L. M. V. parlheni. — M. eraclii ; C. helei.— 
2, 3. C. apollonie . novi, L. apollonii . anovi.— 
4. C. xvnii;L. pathemi. M. V. purthemi; C.om. 
parni, L. parmi. — h. C. ant-, . pyvidii; L am- 
mias . pidini. M. V. piduri. — 6. L. M. V. om. et 
alibi ; C. parthlmi, M. parmenii. [88] f. 104-» Cod Beru. UIII . ID- lUL- 
IN NICEA 

Suslrali . Speri. 
Eracli. 

IN SIHMIA Scoru 
perenti . ceciriv. 
IN CESAREA 

capadotie . procubi. 
Quarti. 
IN SECILIA . Pagra 

ti . Intauhomim. 
Speri . Corniliani. 
cu aliis nuniero 
sexaginta. 
IN NICEA Eladi. 
Ennni . Senatoris. 
Alpixi . Seueri. 
Honorati . EucoH. 
Hclenti.Starton. 
Arlenii . Eodemon. 
Eii? . Kouasi . Apoli. 
Piis ' cOaliis xtiiii. 
IN EHACLEA 
lohannis . Apri. 
Antiieoloci . Gittheri. 
Paerenti.Tratonis. 
et alibi. Agrejrti . Primoli. f. lat^ V\\ . ID- lUL- 
MEDIOLAN(J 

Moechi. 

ET IN THOMIS. 
Scoru . Zenonis. 
Minm^ . Uitalis. 
Rufin^ . Euangeli. 
Urisi . Agni/tis. 
Cyrilli efii ifrni traditi. 
IN SICILIA 
Feliciani. 
ROMiK- AD GUT 
tii iugil manente 
Natai Uirgi . Flori 

ani . Faustini 
Anatolie. Felicita 
tis cu prbl . uii. 
Felicis . Philippi. 
Marcialis . Uitalis. 
Alexandri cu aliis vi 
et iraterni epi. lULlUS 
Cod. Eptern., etc. 

cerilia.ces.acappodprocop. qua ' J^ P ^.^^^ 

Zn alis xv,u, in l.eraclea iohanms apnanU | thtolon 
gliteriae parenti stratonis alibi agresti. Hi,l, In «irmio citraeii , pcronli • . In ca; | sarea capadociae . pio- 
cop qu rti . m nicea . ela | dii . seueri , honorat, In eraclta, 
[olnis , am>i nata | le .an mart , chiliani ep. , colman, prb, . 
Dotmani diaf. 

1. K-. cycatricii parenti. 

E.rcerj>tn etc. G 'm. Sirmio cytracii - ui orientali Francia chiliani 
choiomani totnani niartyrum . cvrilH epi et mart. - F. in Eracha 
iolmnnis cvrilli episcopi . Asiae aquilae et priscillae sustrati spen 
eracli pii cum aliis xvnn . in Eraclea iohannis abbatis - G 914. come- 
ili corneliani - BeHae cod . S'. in Syrmia natl . scorum perontn 
caeeiiiae. VII idus iii tliomis nl zenonis minmae et in mediol meci 
vitalis I rufiniae evangeli uris aunitis cyrilli ef)i in sicilia 
feliciani roiTi | nai virginum florianae faustinae anatholiae 
felicitatis 1 cum prh vii . felicis philipimarcialisalexandri 
et ahof triu. Cod. Wisseub. 

Vlll ID- lUL- In nicea sustrati 

speri eracli In syrniia seo 

rum perenti caeciriae 

In c^'saria cappd procopi 

quarti In sicilia prancati j 

In tauromini seperi cornili 

ani cum aliis Ix In nicea e 

ladii emmi senatoris 

alphy seueri honorati 

eucoli elenti straton arthe 40 

mi . eudemon aeliae nouasi 

apoli pius cuni aliis xiim . In e 

raclea iohannis aprian 

theoloci ghtherii perenli 

stratonis et alibi egresti . primoli is 1. M. sostrali. — 2. L. M. V. In austria passio 
s. kyliani (V. kiliani). In syrniinia. — :i L. M. 
caecyriae, V. cerie. — !■. L. V. om. rappd.; (',, 
procobi. — 5. C. quarti . felicis ; I^. pramiali, V. 
prancrati. — G. C taurominio. — 7, 8. C. ptadi, 
M. elladii. — 9. C. L. M. V. alphi, ~ lli. L. 
eleti. — 10, U.L. M. V. artemi. — 11. C.eude- 
moni ; L. M. V. eliae. — 12. C. apolivi, L M. V. 
apolupius; C.L. M.V. xvni. — 12, 13. M. era- 
clia. _ 13. H. c. L. M. V. apri . anteolmi (L. 
antheologi, M. antheoloci). — U. C. gliteri; 
L. M. V. perenthi. — 15. C. aKresti. L. M. V. 
agreti. VII ID- lUL- Mediolano monachi et 
in thomis scorum zenoni 
mint^ ujtalis rofinae euan geh 

igni 

Roih 

ustini 

tis . 

Uppi 

andri 

lerni urisi Agnitis cyi'illi 
traditi In sicilia 
nal uirg floriani ta 
anathoh? felieita 
cum prbis ui . felicis 
marcialis . uitalis alox 
cum aliis ui . et fra 
epi. epi 
feliciaiii 5 phy Itich. U\ thomis . zenonis . Et in medio | lanio . rao///cci '. uitalis . 
In sicilia . feliciani . Rome . fiori | ani . faustini . anatholii . felicitatis. 

1. H'. R-. moeci. 

Kxcerpta etc. P. Roiue elc. alexandri cuui aliis vn — E'. Mediolani 
vitalis feliciani — Bedae cod . S'. in cimiterio praetextati natl. sci 
ianuarii — Notk. floriani fausti. l.C.L.M.mochi.V. mothi. -2.UMJ. 
fenoDi. -3.4. C rufmae .secundae; M. rui 
nae; L. V. rufini . evangelii . agniti. - «'■•■• 
M. V. virginum. - 6, 7. C. florianae^fa- "^e 
- 9. L. viUtilis. V. vitat.v.s. - /-10. C 0«. 
felicitatisadaliisvi. > ;jriu« Pius : deinde em. videtur Piis. Cod. Bern. UI ID- 

Priscill?. 
UIA SALARIA. 
Natal.SOorum. 

septem gernia 

norum . U\ osf Felicis. 

!'liilippi. 
INCIMITERK). 

Uitalis . Marcialis. 

Maximi . Sci Silani. 

Praotexlati. 
UIA APUIA. 
Sci lanuarii. 
UIA CORNILIA. 

miliario uan. 
Kufintf . Secund^. 

iiliorum eius. 
Felicitatis. 
IN SAUINIS. 

anatoli^ . Uiclorii. 
IN CIUITATE- 

Ihoniis. Marciani. 

Domiii . Tromedi. 

lohannis . Sesini. 

Aureliani . Emiliani. 

et alioru numero 
xxxvnii. 
!N ALEXANDR- 

Leonli . Maurici. 

Melliti . Acellei. 

Dant^li . Corioni. 

Antonini . Gasoni. 

Eustasi . Octaui. 

Aniceti . Theodori 

Crisi . Candedi . Gor 
goni . Archelei. 

Cyrini . Eofrodisi. lUL- 

Galani . Autici. 

Azeri . Alhenei. 

Gagi . Sision*; 

Auxeiili . Ualentini. 

Drodoti . Faustasi. 

Aureli . Gorgodiani. 

Cyrioni . Corroli. 

Nostini . Sisinni. 

Castrici . et apol- lUM'' 
IN ANTIOCHIA. [loni. 

Maximi . Rodigi 

Uironicie . Domnini 

Maxim^ Diogenis 

Machari . Timothei 

Zachei . Ysici. 
IN AFRICA . Scofl. 

lanuari . Marini. 

Naboris . et felicis 
decolla^^ru quoru 
gesta hal)entur. 
corpora uero eoru 
mulier quedani 
relegiosa postea 
transtulit . medio 
lano et in primi 
gano . ganiui. 
UIA PRAENES 

tiua . mili:u"io xii 
IN ARMINIA 
minore . ciuit 

Nicopoli . Milionis. 

Diomodis . Antoni.f.106' 

Aniceti .Theodoli. 

Cessi . Gagiani. 

Clicirii . k sisinni 

Necdoni . Theodoti. 
Cyrilli. lULIUS 

Cod. Eptern., etc. 

VI idus iu! roiii nl scoruni vii germano- 
rumid est philipi felicis | maximi silani 
ianuari i-ufinae secundae et filiorn eius 
feli I citatis .safini anaflioliae victoriae 
civi thomis marciani | domni diomedi 
iohannis sisinni aureliani emiliani et 
alioft I xxxvnii In alax leonti maurici 
melliti helici orioni antoriini j zasomi 
custari in antioc niaximi rodigi voro- 
niae domninje | maximae dioginis 
machari timothei zacchei isuci in aff | 
lanuariae marini naboris et felicis et 
primitigani via penislri 1 miiia xn . in 
armen minore civi nicopoli milionis 
decomedis | anthoni theoli cessi 
gagiani clirici il sisannae negdani 
theoti cirilli. [89] Cod. Wissenb. Jiich Rome natale septem fi-atrum . | kI 
est felicis . philippi - uitalis . marUalis . alexan- 
,lri. ' sUani.iamiahi.lnalexandna.leontii. 

inarci. VI ID- lUL- Roiii priscill^ et 

nal sconim seplom germa 

norum id est felicis phylippi 

maxiini sci siluani pr^textati 

et sci ianuarii el mil . iiii . rufin^ 5 

secundae filiorum eius felici 

lalis In sauinis anatholi^ 

uicturiae In ciul thoniis 

marciani domni tromedi 

iohannis sesini auriliani <u 

emiliani et aliorum numero 

xxxii In alexandria leonti 

maurici mellili acL-lloi 

daneli corioni antonini 

zesoni eustasi octauiani ^5 

citi Iheudori chrysi can 

dedi gorgoni archelai 

cyrini eufrodisi galani 

autici azeri atthenei 

gagi sisione auxenti ua -•> 

lentini droditi faustasi 

aureli corgodiani cyrioni 

curroli nostini sesinnae 

castrici et apolloni In antio 

cia maximi . rodigi uiro S5 

nici . domnin? niaxim^ dio 

genis machari tliimolhei 

zachei ysici In afreca sC-orii 

ianuarii marin^ nahoris 

et felicis et aiibi miiia xii In ^O 

arminia ciuil nicopoli mili 

onis . diomedis antoni anici 

ti . the doli cessi gagiani cli 

rici . sisinne negdoni theo 

doti cyrilii ^ 1. L. M.V. oM.rom. prisciUae eL — ± h. M.V. 
om. scorum.— 3.L. V. felippi. - 4. L. V. om. 
sc\. — 5. L. V. proouli (loco et sci ianuarii) ; 
M. V. militum ; L. roline. — 3-7. C philippi . 
vitalis . martiaUs . alexandri . silani . ianuarii . 
et milites nii . i-ufiniie . gecundae . lucini . In 
sabinis Hc — 8. L. M. V. victoriae; C. tatho- 
iiiis. — 9. C. niartian//; L. froniedi. — 10. C. 
aurilianidis ; L. M. V. aureliani. — ll.C. om. 
numero. — 12. C. L. M. V. xxxvi. - 1.3. C M. 
achillei. — U, 15. C. attoni . zefoni. — 15, 16. 
C. L. M. V. octavi . aniceti (M. V. aniciti). — 
16. C. M. V. theodori. — 16, 17. C. M. randidi. 

— 17. C. arcelai. L. V. aicheUai. — 18. V. eu- 
frodosi; C. gelani. - 10. C. azeli : L. M. V. ateri. 
aUienei. — 20. L. M. V. ausenti. — 20. -^l. L. M. 
V. valenti. — 21. M. U-oditi. V. oro<iiti. — i2. C 
L. M. V. gorgoiliani ; C. cyrion. — i23. C. roroli ; 
C sisinnae. — 'H. L. M. V. castri . crela . pol- 
lani; Cowi.et. - 25. C rodogi, L. M. V.rudip. 

— 25, 26. C. M. vironici, . L. V. nironici. - 38. 
C zorchei . isici . moenis. — 29. 1.. V. inarini. 

— 30. L. M. V. om. alihi ; C L. mUituni. M. V. 
inil. — 32. L. iofomoilis . antoroni. M. V. idf<i- 
inodis antonii (M. anthoni). - 32, :«. C aniciti. 
L. M. V. om. — 33. C. L. M. V. theodoli ; C V. 
gaiani. — 33, 3t. C. L. M. V. cleiici. — 31. C. 
nigdoni, L. M. V. necdoni. Ml \'B\ Cod. Bem XUII . KL- AG- 

noe^ IN ciriT- ostea 

Hilarini. 
MEDIO^ANO. 
Mochi . Mi?fti»;- 
IN ANTIOCIIIA- 
Tlieodosi . Eustasi. 
Dionisi . Tlu'o<loli. 
L\ CESAHEA- 

Pauli Cuiu^ • {^<*^*'). 
habentur . et S('i 
MununetiR.etalibi. 
Uaientini.Tiieoni. 
Dioelelis. lULlUS 
Cod. Kptern.. etc. 

- • t .. ni hihri et antioC theodoti eiistati 

;!::::,:.'tis|eiaUbivo.entinntho„.cocle,. Cod. Wissenb. 

XUII KL. AG- In ciuil hoslia Nul 
sci hilarini niodiolano Nal 
mocbari migetii Iii anthi 
ocia Nal scorum theodisi 
eustasi dionisi theodoti In 
caesaria Nal scorum cuius 
gesla habentur el sci mam 
metis et alibi Nal scoruni 
nalenlini theoni dioelelis r. lOTr- ciriacae. "2. L. M. V. sanctorum cyiiri . hilarini iM. sci 
livliirini) - :i. C. sancli niacharii; L. V. sancto- 
nnii mocliari . migetiae - 4. L. M. V. om. nat.: 
('.. theodosae. V. tlieodosii — o. M. aionmisi ; 
L. V. el llieodoti: C. theodoti . maxinii — 6, 
7. C. sanctorum pauli et s. mammetis . flori- 
dae- L V sancti pauli cuius, M. sanctoruni 
pauli cuius - S L. V. om. alihi - D. L. V. deo- 
clelis. XUI . KL- AGS* 

IN AKHK*.A- 
Aquilini . Sparata 
Schindini . Bituri. 
Azardi. 
MEDIOLANO 

Marcelli. 
GARTACINE 
Generos*; . lanuari?. 

et sihcilanorum. 

ot alibi . Si:i mam^. 

IN ANXIA:- Nazari. 

Ueturi . lanuarii. 

Secund^ . Donatt;. 

Bessie . Maxiui^. 

Pauli . Aquilini. 

Felicis . Cutat^. 

Titian^ . Ressv. 

Sirianv . Entati. 

AUTESIODER- 

Tlieodosi epic. XYI k- a.> in aft aquilini sperati quindinis biluri agardi 
meiiol marcelli karta^^ generosae | — e et ^c |- 
tanorum et alibi mammae emias.ae nazari vetu 
ianuari secundae donatae bessiae maximi pauU j il 
aquilini lelicis culatae titianae besae siriam enlati autisiod 
theodori epi. XUl KL- AG- In africa Nal sco 
rum aquilini speratae 
chindini bituri azardi 
mediolano nal sci marcel 
li . carlagine Nal scorum 
generosae ianuariae et sici 
htanorum el alibi Nal sci 
mamme In ansi^ nazari 
ueturi ianuarii secund^ 
donatc bessiae maximae 
pauli aquilini felicis cuta 
te titiam; bessae sirian^ 
entati Autisiodero deposi 
tio beati theodosi epi. 10 Rich Mediolanio . marcelU . In l alTrica . ariuilini . chindini . carta- 
gine gene I rosi . In asia nazarii . uenturi . :=ecundae . Auti 1 sioUoro . 
leudosii episcopi. 

Excerpta ftc. E'. in cartagine hilarini sperati marUalis ianuarii 
aquilini mr. alexii. - G. 915. in Cartagine scillitanorum martyruni id 
est sperati marlialiscum alii? decenv -0. Bituricumnazan - G. 914. 
Bituricas raiii. 3. C. azardi . menelarapi . zosimi. — *• ^- ^" 
,«arceUi . iusUni . nonni. - 6. 7. C sc.nitano- 
rum. - 7. C. V. sanctae. - 8. G. L- V- 1»;^'- 
- 4 L. M. V. om. veturi. — H. 12. L. m- ^ ■ 
cautate. - n. M. syrianae ; L. V. hessae . ma- 
xime . persyriane. - 13. C. entaU . .us m. 
authisiodo. - L. M. auUsiodoro. V. aut.s.od. Cod. Bern. 

XU KL- AGS- 

ROMiE- UIA 

tibnrtiriii . milia 
rio nono . Semphe 
ros?. matris sep 
leni germanoru. 
que cum ipsis est 
posila . Nomina 
uero germanoru 
haec sunt . Petri. 
Marcelliani. 
lanuarii . Dionisi. 
Sinproni ' . Glemtis. 
Gormani . et herenei. 

quorum gesta ha 
heiitur. 
IN DOROSTORO. 

Emeliani . Bassi. 

Maximi . Pauli. 

Socimdf^ . Donat^ 
IN AFRICA . Aquilini. 

Sperati . Giumi 

Felicis . Crestini. 

Lutati . Nazari. 

Uetos? . Geros^. 

laimari^ .it. lanuari? 

Tiliani . Arnulfi. 
conf . Hesst^. 

et fabei . epi . et octa 

bas sci benedicti. XIIII KL- AGS- 
IN ALEXANDR- 

Sisinni. 
IN ANTIOGHIA 

Machodonis .Lapadii. 

Luciani . Philippi. 

Petri . Torquati. 
CONSTANTINP- 

dari^. 
IN SPANIIS . lust^. 
LUGDUNO GaLL- 
Rustici presbil et conf lULIUS 

Cod. Epterii.,etc. 

XV k ag in dorostoro n\ cmiliani secundae donati bessi 
maximi pauli rom senforensae matris \ vii . germano- 
rum petri marcelliani ianuari dionisi sinproni | clementis 
germani et hirenei in aff aquilini sperali catuini 1 felicis 
crestini lutati nazari vetusae gencrosae ianuari 1 il ianuari 
titiani haessae. [93 1 Cod. Wissenb. XU KL- AG' Roma uiati berti 

na mil umi nal scorum sem 

perosae matris septcin ger 

manoruin qu^ cum ipsis est 

posita Nomina uero septe 

germanorum Haec suni 

petri marcelliani ianua 

rii dionisi sinproni clemen 

tis . germani herenei quo 

rum gesta habentur In do 

rostor nal scorum emili 

ani bassi maximi pauli 

secunde donate In afri 

ca nal scorum aquilini 

sperati ciuini felicis cris 

tini . lutati nazari fetn 

s§ generos^ ianuariae 

Item ianuari^ tytiani 

hess^ et falbei epi Jiich. In alexandria . sisinnii | Rome . semperosi . pelri . marcel- 
liani . ianuarii . l in dorostoro . emiliani . bassi . maximi . pauli . alibi . 
fabei . episcopi. 

Excerpta etc. G. 915. in Frantia arnum conf. - G. arnulfi episcopi 
et conf. — R^ Roma etc. simphrosi timotei. XIIII k- ag in alax sisinni et antioc macedonis et lampadi 
constantinop daretiae 1 luciani philippi petri torquati m 
spanis iustae lugdun ga! rustici epi. 10 45 prbi. 

E.c.^pta etc. G. ^f^^^^^^^f^^J^^^Z^^^ 
Clirislinae virg. (^ine loco) vnh ad d. VUU H. Aug. 

nalal . sancti teodori episcopi. 1, 2. C. L. M. V. tihurtina. — -l L. M. V. ot». 
vuii. —2, 3. C. s. syinphorosae. L. M. V.sancte 
(M. V. scor.) sempherose (M. shnphorosae).— 

5, 6. G. passa, quorum nomina haec sunt, — 

6. L. V. sunt haec. — 7-!>. C. petrus (aeptem 
nomitia casu recto). — 8. C. simplironius, L. 
simproni. — 0, IL C. herenei . magni . hi do- 
rostoro, L. dorostoro. — 13. C donatae . ma- 
rini . iusti. — 15. L. M. V. om. felicis. — 15. 16. 
L. V. creslini, C. crescentiani. — 16. C. lactati. 
— 10, 17.C.L. M.V.vetusae.— 17. C.generosac . 
item ianuarii; V. ienerose. — 18. L. M. V. om. 
ilem ianuariae; L. M. V. litiane. — 19. L. 
faltei, V. fabei; C. falvei episcopi . iocundi. XIIII KL- AG- In alexandria 
nal scorum sisinni In anti 
ocia scorum machadori 
lampadi luciani pliylippi 
petri torquati constaiiti 
nopoli nal sci dari^ In 
hispaniis . Nal sci iust§ 
Uigduno gall nal sci riistici 
prb et conf. i 2. C. sanctae sisinnae. — 3. C. macharii. — 
4, 5. V. petri . philippi. — 5. C. torquati . tin- 
nini . ioci. - 6. C. L. sanctae. - 7. L. spama, 
M. V. span. ; C. sanclae ; L. M. V. iusti. * frf. Simproni. I'.I41 f. 107'' Cod. Bern. XIII KL- AGS. 
IN AFRICA Sabiiii. 
Luciani . Pt-tri. 
Auiiibilis . Nonniin; 
Sandi . Agripiani. 
Megaduli . Respec 
tati cum aliis nu 
iiipro Nxni. 
IN THOiAlDA. 

Uictoris. 
IN DAMASCO. 
Sabini . Maximi. 
luliani . Magropi. 
Cassi . I'aul»^ cfi aliis x. 
IN CIUmANTO. 
C>Tiaci. Donati. 
Tertii. Appi-.' 
Felicis . Nerati? 
Frucli . Cclsi. 
Theodoli . Calociri. 
Parlinii .Spreti. 
Uictoris . Maxiuii. 
Partori.Nestit?. 
Pauli . l^oinaiii. 
ct longini . Ualeri 
ani.Eniili.Cassi. 
HOMyE . Passeri^ 
Magrini . Nestit^ 
Satiri . Einirini. 
Eniili . el alibi. 
Secundi. (. 107' XII KL- AGS. 
!N AFlllCA. 

Uicloris . Stercorii. 

,<: moliani . Hugali. 

Sofi . Montaui. 
IN CIUITATE 

cesena . Adriani 
Heli . iT . Uictoris. 
Patrocli . C-esian? 
Adrianitis . Demeli. 
Felicis . Aurili. 
Tliiniogralis. 
Fausti. 

IN GALI/ MASS(l)Lia 
Uictoris. martyris 
Alexaudri. Teoteri. 

Feliciani . et lon 
gini . pueri. lULlUS 
Cod Eptern.,etc. 

lebaiaa victoris m damasc ^av n. m ca mo ^^^^^.^ 

acripiani medaduU respect,; | e a o« P ^^^^_ 

„,„simi iuliani macrob, cass, paulae u J a . 

emeli. u> iS mrh AfTrica luciani . petri . atnabi I lis . Et in thebaida . uicturi . 
Ettda^lco^-sS . /l in cassino . seueri . ia corintho . cynac. . 
Rom . passeri». 

Escerpta etc. Bedae cod. S'. in Africa etc. cum aliis num. xxvun. Cod. Wlssenb. 

XIII KL- AG- In africa nal scoru 
'sabini luciani petri aniabilis 
nonninv sandi agripiani uio 
daduli Respectati cum aliis 
Tuuuero xxiii In thebaida nal 
sci uictoris In dainasco Natl 
scorum sabini maximi iu 
liani magropi cassi paul? 
cum aliis x In cliorento nat 
scorum cyriaci donali terlii 
appiae felicis ncratiae 
iVucti celsi theudoli calo 
ciri partimi spraeti uic 
toris maximi pastori n^ 
stit? pauli romani ua 
leriani einili cassi Rom^ 
passeriae marini nesti 
tae satyri marini emili 
et alibi secundi. 2 M savini. — 3, 4. C. nonnae . savoi . ayiip- 
piani . medatuli ; V. nunnine. - 5. C. om. nu- 
Inero - 6. C victoris . silvani, - 7. M. savmi; 
C /f,'ma maximi. - 8. C. magrobii; L. M. \. 
cflssi . macrohi (M. magropi) : C. pauh. -n. C. 
corintho, M. chorintho. - 12. G. L. M. V. theo- 
doU — t2, 13. G. calori. L. M. V. caiocen. - 
13 C parthemi . speclati. M. partemii; L.M.V. 
spetri — 14. M. V. pastoris - 10. C. L. M. \ . 
emiU: C. cassi . magni. - 17. G. macnnae. L. 
M V macrini.- 18.C. saturi .aminm.L.M.V. 
amarini — 10. C. addit ; corbeia monasterio 
dedicatio basilicae beati slcphani prolomai- 
tyris. XIl k- a- in aft nl beliae stercori in masil victons coronae | 
el rom praxidis emeliani hugalis saplii montani civi cerena 
I adriani heli victoris patrocU taesian^ adnamtis dio- 
medis I felidsaurelitimocratisfaustialaxamU-ideuteris. XII KL- AG- In africa nat scorfi 
uictoris stercorii cmiliani 
hugalsophii montani In ciui 
t ate cesana nal scorum 
adriani heli uicloris pa 
troch caesarian^ adria 
nitis 'dimeli felicis thymo 
gratis fausti . In gall mas 
siha nal st-orum uictorii 
alexandri diotlieri feli 
ciani et longini. 


1» Rich. In alVrica . heliae . Et in mas 1 silia . uictoris . & coronae . Et 
rom . praxedis . aemili l ani . Et in alexandria . diodori . feUciani . & 
lon^n). 

Kxc«rplu ete. Bedae cod. S». MassiUa etc. deuteri. .3 C. hugaU . supUi. L. hu^'al . sophiae. M. V. 
Uugal . sophi (M. sophy). - 4. C. cesena. - &■ 
M. hadriani. -6.7. V.adriantis.-7. L.dinje5>. 
-7, 8. C. felicis.luribi .typogratis; L. H- >• 
feUcis . auriU (M. aureUi) tymogratis (V timo- 
gratis). —8. C. fausti . tlieodoti . luliani ; L. M.v. 
et in gaU. — 8, 9. G. massiUa civiUle. - ■'• ;■ 
L. M. V. victoris. - 10. C. M. deoten, L. ^^ 
dolheri. - 11. C. addit : el naUlis sanctae 
praxedis virginis. Cod. Bern. 

XI KL- AGS. 
IN ANTIOCHIA. 

Cyi-illi . Andrcae 

Tebclli . Auri. 

Stcrtei 
ET IN ANQUIRA. 

gabicii,^ . Palato 

,iis . et niilitano 

rum Andreae. 
Elinni . Aiobosi. X KL- AGS. 

HOM.E- Uiati 

Ijurlina . niiliario 

xmi! . Uincenti. 
RAUENNA. 

Apollenaris. 
IN LAUDITIA. 

frigif^ . Minisei. 
Tisici. 
l'IA COLLA. 

Natal . Priniitiu(^.* Ulill . KL- AGS. 
INAMIT(ER)NINA 
ciuitale . niilites. 

octoginta tres. 
ABVRBERO 

niana . Uia salaria 
Natl Uictorini. 
& uigilia . Sci la 

cobi apostoli. 
IN ARMINIA. 

ciuil . Sal)baci^ 
Theuzoni . Uicto 

ris . Militaris. 

qui passus est 
Emerita cQduob; 

aliis . Staciani. 
Capitonis . Siluani. 
Stercati . Athcnoge ^ 

ni . Caritonis. 
m TIGRO CIUIT- 
Natal.Sce.Cristi 

ne uirginis ^ lULlUS 

Cod. Eptern., etc. 

XI k ag raven appollinaris antioc andreae mar ancira 
civi I gallitiae piatonis cirilli ,,'• ' tebelli auli stertei et 
maxilitatornm | andreae eliani cobosae. Iliiic itiffno supratextum posito nihil resspondtt in murgine. Hich. Anliocliia . andreae martyr . ] 
tonis . cyrilli . aurili . | eliani . stradei . 
magdalene] ^. 

' R^. Antioc. — * Vmi» inchtm m. i. Et in ancira ' . gaiatiae . pla- 
Ihebelli . aiabos . [Et marie Excerpta ftc. G. Anliochia cyrilli episcopi — alibi apollinaris 
episcopi — 0. in Ancyra Gallilia nat . maxelitanorum elliani et aboni. [95] 

Cod Wissenb. 

XI KL- AG* In fontanella mo 

nasterio . dep sci uuandre 

giseli abb lu anlliiocia 

nal sconim cyrili an 

dreae tebelli auri ster 

thei et In anquira gala 

tiae Nal sci platonis cn 

ius gestae habentur et mili 

tanorum andr^ eiiani 

aiobosi. 1-3. C. om. —% 3. L. M. V. dep. beali. L. van- 
d regiseli, M. vuandregisili ; L. M. V. et in codem 
loco ded. basilicae s. pelri apostoli ubi ipse 
venerabilis pater requiescit in corpore . In an- 
liochia etc. — 4. L. V. cyrilli. — 5. L. tebelle.— 
5, G. V. auristertliei ; C. stertei . siWani . donati. 
Deposit . uvand'gisilisi abbatis et confessoris. 
Et in ancira. - G, 7. L. gallaciae. — 8. L. M. V. 
gesta. — 7,8. C. om. a cuius usque nd habentur. 
— 8, 9. L. M. V. militananmi. - D. C L. M. V. 
andreae. — 10. L. V. aiabosi. X k ag rom vincenli in frigia moenisi et sicei nal primi- 
tivae I tisici appollinaris. f Rich. Rauenna appollinaris . Ro 1 me . uincentii . Et ia laodicia . 
minisei . tisiciae. & | natale primitiui. 

Excerpta etc. E'. Ravenne appollinaris epi et mart . stephani pueri 
et aUorum millo vincentii primitivi minisei — R^ Ravennae s. apolo- 
naris episcopi et nicasii ciim sociis — Notk. minisei et isichii. VIIII k ag armen minore sebasti theoginis victoris et alio- 
rum I Lxxxiii roiii vidorini militaris aciani capitonis 
silvani stercati ] atheiiozeni cartonis in tyro cristhiae 
virginis. ^^iriTrt^^J.:=^-->---^^^="-^ 

„« ... E. et aliorum .cc.n - Bedae-Flori codd. B. a.iic|ue . 
m Armenia Wc.qui multa tormenta pass.sunt. X KL- AG- Roiii uiati liortina 
mil xriiii nal sOi uiiicL-nti 
Raucnna sci opollonaris 
In laudadatia fri ^x^ nal 
sci minisei tisici uia accula 
nal sci primitiut^ 1. C. L. M. V. viatiburtina.— 2.C. milliario; 
L. xvm; c. addit: martyris.— 3. L. M.V. apol- 
lenaris. — 4. C. laodoecia, L. V. laudocia, M. 
laodicia. — 5. C. sanctorum; C. L. rainisei, 
M. V. minirei : L.M.V. tysici; L.M. V. acula.— 
y\. C. L. sanctae. M. V. s.; C. privatae . alexaii- 
drini. Vllli KL- AC- !n amitornina ciui 

militis ixxxiii ab urbe roma 

na uia salularia nal sci uic 

lnriiii In arminia ciuil nal 

scorum sabatiae tlu-ozo .'> 

ni uictoris militaris qiii 

multa tormenta passus 

ost emerita ciuil fra 

tris duobus statiani ca 

pitonis sihiani sterca lo 

ti a Ihcnogin? carito 

ni* In tyro ciuil nal scac 

cristin? uirg I ^l \\ usque ad ix%yiui transfert ad calcem 
laterculi praecfdenti^. - 2. C. L. miliano. M.\ . 
mil - % 3. C. roina. - 3. C. saUirm. — 3. \. 
L M V victorini. - 4. C. addit : martyns; 
M V. armenia. - 6-8. C. mn. a qui nd esl. -8. 
M C L M.V. cmerita (L. M. V. ementa) cum 
fratribus ii.- IL h M.athenoginae, V. atheo- 
gine -12. V. tiro.- 13.M.Xpinae. '" margine » jj «. 3 ■ et dep. sce sigolene. 
.. et hobitus teudaldi anachorite - ' e^. Antl.enogen,. - "«■>■ - ^- • [96] M06» Cod Bern. Ulll . KL- AGS. 
INPORTO m 

bij^ romt; . Aronti. 
Noiini . el Passio sci ' 
lacobi apostoli. 
Agathe virjr* denati. 
uitate sna . et alibi 
Stercori.Clemti^. 
luliani .Charito 
nis . Enieriti. 
Stercei . Sliciani. 
ET !N LICIA 

ciuitatv.Samon'' 
NatalScicbristo*fori^ f.lOSi' IJII Kl/ AGS. 
IN LAUDOCIA. 

fi-it,'iV . Sco louiani. 
luliani . Em^'!i "- 
FelJc.is . Marciani. 
Maxim? . Saturnine 
Glorios^ . It. Emeli. 
el alibi . Mocianf; ' 
et laudicii,' **. Ul KL- AGS' 
IN NOLA CIUIT- 

campaniv . Kelicis. 
De ordinatione 

cpiscopatns . mul 

ta ibi mirabilia. 

fiunt. 
IN NICOMD- 
luli^ . locund^. 
lannarii. 
ET IN SICILIA 
Natal Siiiieoiiis. 
IN CIUIT- AUTE 
siodero . Depos 
Sci . Etheri epi. lULIUS 
Cod. Eptem.. etc. 

VIIUa,ro.portuntcantietr^^^^ 

iT iobannis evan^^ | mcob. ^"^/^^^ m 
clementis iuliani cariloms | emeiiti seveii 
liciacivisamon! cristofon. Tfirh InDorluromano.nataleacontii. 1 nonni . passio sci iacobi . 
J^^X^Znn^s 1 Et alihi clementis . iuliani . amon . sci 
Xpofori. Cod. Wissenb. 

VIII KL- AG* In porto urbis ro 

m<^ nal sci aconti nonni 
iacobi agathenis do na 
ti uitate sua et alibi inil 
stercori clementis iulia 
ni . charitonis emeriti 
stercei sticiani et in licia 
ciuil salmon nal sci cristo 
fari. 1. G. Natalis s. iacohi apostoH . In porlu. 

— 2. L. aconili. — 3, 4. L. M. V. pas^io sancti 
acobi apostoli . agathenis (V. af.(athTiis) de 
nativitate sua; C. agatlioni . donativi . suavii. 

— 4. 5. L. M. V. nat. sancti stercori. — 6. C. 
cariathonis, L. M. V. caritonis. — 7. L. sterce. 
V. stereei ; C. in sicilia. — 8. C. S. sanion, V. 
salomon. — 8. 0. L. xpofari. M. xpofori. V. 
^pifori. — 9. S. rtrfrfiV.-hyerosolima natl.iacobi 
apUfratrisioliannis; C. christopliori martyris. 
In ispania barcillona civitate passio sancti 
cucufatis martyris. Vn k ag in frigia ioviani et inliani omeli felicis marciani 
maximae gloriosae il emeli alibi mutianae el laudaciae. [HrhAn laodicia . iouiani . & iuhani . l emili . felicis . marciani . 
maximi . saturnini . glori | osi . Item emiU . Alibi mociani. 

ETcervta ftc. G. 914. marciam atriani marciane laudaie muciane - 
0. gohiani iuliani -Bedae-Flori cod. Y . Laodicia etc. marcian. et 
pastori pres^b . — Notk. Laodicia etc. saturnini. VII KL" AG- Laudalia frigit* 
nat sci iouiani iuliani e 
mili felicis marciani maxi 
m^ saturnin*^ gloriost; 
Item emili et alibi nal sco 
rnm mucian^ laudagtj 1. C. laodoecia, L. laudiciae. M. lauiHcia. V. 
laudociae. - 2. C. S. sanctorum; L. V. iuUani . 
panUileonis. - 2. 3. S. enieli. - 5. C. om. itein. 
m«.alibi -fi. S. laudirie. C.laudaiae. L. et 
laudaci. M. V. et liuuiaie. VI k ag campaii nola nl felicis alibi iuliae iocundae et in 
s)Tia I simeonismonac.ianuariautisiodcivideposhetheri 

epi UI KL* AG- lu noia ciuil nal 
sci felicis de ordinatione . e 
piscopatus multa mirabi 
lia fiunt In nicomedia 
nal scorum iuliae iocun 
dae . ianuari^ et in sicilia 
nal sci simonis In ciuil an 
tysiodero dep sci etheri 
epi et conf Rich. In campania . nola ciuitate . nata l le . aci felicis epi . Et alibi 
iocundae . Et in syria . sy 1 meonis . monachi . In nicomedia . ianuaru. 

Excerpla rtcBedae-Flori cod. B.Nieomedia iuliae secundi ianuariae 
— cod. C. iuiiani iocundi et s. pantaleonis ra.(cod. V. haec notnina 
transfert ad d. aeq.) 24. C. iwi. multa m. f.; L. V. om. a de ordi- 
natione ad fiunt. — 0. S. ianuarii; C. L. om. el. 
- 7. L. simeonis. M. V. symeunis, S. monacln 
simionis. - 7. 8, C. autisiodo .. L. autisiodoio. 
M. autissiodoro, V. autusiod. — 9. L. M. &. - 
om. et conf. , _rfd „,;>-« vrim Agathenis. dtinde em. Agathe virg. - => prius Amon. - * chrislo corr. i» litura ; quid prin^ fuerit, non l'quj- 
„.„r^»,/ nietUs depo/tio sce glodesindis d(e)o .acrata. - « ed. Emeli. - ' prius Mociani. - « srquebatur : et sed litterae abrasae sunt. Cod. Bern. 

U KL. AGS- 
LAUDATIA 

ciuital frigiae 
Vtiphcli . Auxenti. 
IHidenti . Philippi. 
Atexandri . Zotici. 
Bissi^ . Secund^. 
Machari . et alibi. 
Septimif,^ . Agust^. 

nir^' Celse . Nazari? 
IN NICOMED- 
Pantaleonis. 
. IN ITALIA CIUIT- 

niediolano ScorQ 
Gemasi . Protasi. 
Nazari . et celsi 

pueri 
ET IN BRITTAN- 

Sci Samson conf. IIII KL. AGS- 
ROMvE . Uia 

portensi . Natal 
Aliseodi . Rufi . Abdi 
Foiitiani . Niceti. 
ET UIA PORTv. 

ensi . In cimiterio. 

eiusdem . milia 

rio VI . Simplici. 
Faustini .Beatrici^. 
IN AFRICA. 
Nafal . Felicis. 
et alibi . Nicet?. 
POSTINANIA 
Philippi. 

TRECAS GiUIT- 
Depos Sci Lupi epi 

et conf. el alibi. 

anastasi^ . Philippi 
Satuniini . Celesti. 
Patroiit^ . Pelagi^. 
AURELIANIS. 
Depos . Beaii Prosperi epi-'* lULiUS 

Cod Eptern.. etc. 

V kl ag frigia nl theofili euseni auxenli septimae agustae 
virj^ I nicopolis pantaleonis in sicil cosconiani pudenti phi- 
lippi alexandri [ zotici bissiae secundae machari nazariae 
celsae mediol | nazari et celsi. [97] Cod. Wissenb. 

U KL' AG* Laudacia ciuii 
frigiae nal scorum tyophe 
li - auxenti prudenti phi 
lippi alexandrl . zotici 
bissiae secundae macha 
ri . et alibi naf sOorum 
timi agustae uirg celsae 
nazare In nicomedia naf 
sei pantaleonis In italia 
ciuita mediolano nal sOo 
rum geruasi prolasi . na 
zari et celsi pueri dolo 
nasterio dep sci sanison ai>b sep ID mo Hich. Inlaodiiia. theoiihili .auxentii i seplimi . Et jn nicomedia . 
pantaleonlis ' . Et in si | cilia . cosconiani . Alexandria . bissiae . 
zotici . I secundi . macharii. 

' IV-. pantaleonis. 

Excerpta etc. F. theophili viatrici heronis rodini — Bedae (od. .S'. 
Laodicia ete. titi phiUppi ete. IIII k ag roni philipi simphci faustini et viatricis abseodi 
abdipontiani niceti inafffelicis et alibi nicetae | postu- 
naniae patruinae ' philipi trecas civi sOi lupi anastasi;p 
philipi saturnini caelesti pelagiae aurilia 1 depos prosperi 
epi . pliihpi-phiHpi in 7»ar{/i»('j>rinia uianu siipi-Utiim. 1. C. Iaodecia;L.M.V. laudiciae, om. civit— 
"2. 3. C. L. M. V. Iheophili. S. thyophoh. — 5. 
C. biffiae, L. S. V. bessiae. — 6. 7. C. L. S. V. 
septimiae. M. seplimae. — 7. C. L. M. V.autru- 
stae. — S. L. M. S, V. nazarine. C. nazarii . cor- 
beiamonasteriodeihcatio basiHcae sanctipetri 
apostoh. — 8. 9. S. natl. pantaleonis; cefera 
cuncta <teleia ; V. pantaleontis. — 9-l-J. C. san- 
ctorum iuhe . iocunde . ianunviae et natahs 
pantaleonis et saufonis episcopi . silvani . me- 
diolano frfcs-miV II) pueri). — 12. IZ.h.adnolatio: 
dolo etc. (om. sci) iiigerla est v. o f)oi<t auxenti. 
— S. 2 m. in Utura : In briltannia minore 
dolo nionasterio sci sasonis epi et confessoris . 
lugduno sci peregrini prbi. Deinde 1 m. . In 
terriluro toronici (2 m. em. luronice) vitat 
(2 m. ein. vitatis) lucas castro . depo . sci ursi- 
cini abbatis et confes . et in sicilia cosconiani. IIII KL- AG- In fontanella mo 
nast dep gennardi prbi 
et conf Roiii uia puerinsi^ 
nal scorum ab seotle pon 
niceti . et uia portu 
inibi eiusdem mil ui. 

scorum simplici faus 

uiatrice In africa 

sci felicis uicetae 
postiniani^ phylippi Tre 
cas ciuil dep sci lupi Itich Rome natale scorum . felicis . | simpiicii . faustini . & uiatri- 
cis tinam^a IfeHcis.TreKasciuitate.h.^^^ 
depositio prosperi epl. tiani 

ens^ 

nal 

tini 

nal 10 epi et conf et alibi nat scorum 
anastasiae phylippi sa 
turnini celesti patruin? 
pelagi^ aurilianis ciuit 
dep beati prosperi epi 15 1-3. C. L. M. S. V. om. iixqiie ail conf. — 3. C. 
porluense. L. pueriense, S. puerins. — 4. C. S. 
abseodi . ruli . abdi. L. M. V. abseodi . rufi . 
felicis . abdi. — h. C. om. el. — 6. C. vir. — 8. 
C. L. M.V. beatricis;C.orfrfiY;roygni. donatae. 
— s. !t. S. 2 m. romae via aurelia sci felicis 
papae (sci felicis Im.). — !'. C M. om. sci. — 
9, 10. C. nilicae. postinianiae; S ahrama nice- 
laem/ ptiilippi. — H. S.oim. ;^ci. — II. C.S. V. 
calesti, M. calixti ; L. palrume. S. om. — 15. S. 
pelaiae. C. pelagiae . iociindini; M. V. aurelia- 
niw. — l(i. L. M. S. V. om. epi ; L. M. V. «<td. In 
fontanella monaslerio (M. om.-idedicatio basi- 
licae beati petri apostoli. ' Uinc usque ad pueri vmnfa o ccrrectore deleta - » l^w* »'«*'''^' _ 3 i,t margine : hobiit raginarius saeerdios). XIII f.109» [981 Cod. Bern. IIILIUS 
Cod.Eptern.,etc. God. Wissenb. III KL- A(iS- 
IN CIMIT- Pontia 

ni . Ad iirsO pilain 
Natal . Abfloni^ 
et sennis niartyr 
IN AFRICA. 
Tubortulo . Cerna 

T\q . Maxim^ 
Secund^ . Donatel 
I le . Rufi . Prisci. 
Palernicv . Sepliniie- 
OplioniP . Ammoni. 
lusIi.lulit/.Potami',» 
Neabdis; s^nei '. Item 
Maxime . Hospi^ 

Donatuli^ 
AUTESIODER- 
Depos Heati ursi epi. „, , „, ron, ahdo e. sennis in <^ — 5;£: 
optioni.ammoniiu.lmlmepoa uenutn Ill KL- 
tiani ad 
nal scof 
frica ciuil AG' In cymityi-io 
ursum pilatum 
abdo"'" ut senis 
tiburtu lucer pon 
In a u 1«« I Ji- *pnne< Et in affrica . 

epi. 

rx..-p,««..R^abdnn....fa«.tiiu.ti-G-..U.felicisfausUviatri- 
cis _ Notk. Africa etc. paternae septmiae. PRID- KL- A(;s- 
IN AFRICA CUJIT' 

sinnada . Democreti. 
Sccundi . Dionisi. 
Tyrsi. 

AUTISIODER- 
Depos Sci Gernia 
ni epi . et conf 
et natal (loinni. 
Aunacliari epi. 
AGUSTIDUNO. 
Dedicatio ecclesie 
senioris . et sci 
Nazari . et trans 
latio muUorum 
scorum martyr 
IN ipsa ocdesia. 
ct uigilia scorum 
machabeorum -. Pridie k ai,' in frigia n! democriti secundi dionisi iyrsi auti- 
siodo I depos germani epi et doiii auman epi. nari? Nal scorum maxi ^ 

m^ secund^ donatell^ 

rufi prisci paternicae 

septiniiae opcionis ammonii 

iustii iuliae potami^ abdis 

aceriei . Ttem maxirn? hospis ^^ 

donatul? Autisiodero dep 

beati \irsi epi 

1. L. cimiterio, M. V. cimit — 1. "l.^S. In civi- 
tale pontaiuiiini — 2. L. V. pileatum, M. pillea- 
tum — 3. G. abdon el sennis; L. M. ahdo el 
sennes, V. abdon el senes — 3-5. C. in africa 
natalis; L. M. S. V. civitate tuburlulo (M. libur- 
tulo) cesariae {S. cernariae) - (i. S. donatulae 
— 8. M. septimae; L. M. V. optioni^; C. S. 
amoni. L. ammonici —9. C. poatamiae — 10. L. 
M. V. achenei ; L. maximi — 1 1 . L, donatuli. V. 
donatille; C. aildil : silvani . magnili : C. autlii- 
siodo . civitate; L. antisiodoro. M. aulis^iodoro. 
V. autissiod. — 12. S. addit : el ad ur^um simio- 
nis qui in colomna fuit . et in britannia . dnlo . 
montri . depo . sapsoni epi. Rich. In friiiia d'mocriti . secundi . & | dionisii . tyrsi . Autisiodoro 
germani epi . & con | fessoris . Et nalale aunacharii epi. 

Excerpta tic. R^ democrdti — O. Notk. secundae. PRID- KL- AG- In africa ciuit 

sinada Nal seorum demo 

criti . secundi dionisi tyrsi 

autisiodero dep sci germa 

ni epi et conf aunadiari epi ; 

ordinationc episcopati . a 

gustiduno dedicatio ^cclesit; 

senioris et Iranslalio ////// 

////// multorum scorum 

martyrum ' 

2. C. einnada. L. S. M. V. sinna<la - % 3. S. 
democri - 4. S. autisiodero civilate. C.authi- 
siodo. L. autisiodoro. M. auti^^iodoro, V. aulu- 
siod.; C. S.om.dep. - 5-7. C. S. aunaciion 
episcopi natabtium ordinatio (S. ordinat.one) 
episcopi (S.episcopatus); L. M. V. aunachara 

! (M aunacliari) de ordinatione epist-opati M. 

1 epaf) ; C. L. S. augustiduno. M. V. augustud - 
8,9. S. C.L. M. V. niinl erasum. * til. senei. — * "i mm-gine in titnrn : el eo die angilmarus obiit corep(iscopu)s precamur ut eius inemores sitis. AUGUSTUS Cod. Bern. 

LAETANIAS IN 

DICEND- M(EN)SIS 

AGS- HABET DI(E)S- 

XXXI. 

KL- AGUS- 
IX ANTIOCHIA- 

passio Srorum 
niach;il)e«ru seplf- 
fratruni cu matre 
sua . qui passi sunt 
sub anthioco rege. 
ROM.-E . Dedica 
tioecclesi^ Abea 
to petro construc 
te et consecralt^. 
INARABIACIUIT- 
Filadelfiu? Sino 
dus niartyrum. 
celebralur. 
ET IN THOMIS 

ciuitate . Cyrilli 
Aquil^ . Petri . Domi 
ciani . Rufi . Minan 
dri . unadi^ • . coro 
natorum . Pufumi 
ROM.'E . Uia pre 
nestiiia . miliario 
XXX ab urbe natale 
Scorum.Secundini 
Donatul^ . Secundol^ 

Maxim^ . lust^ 
Minandri . Profuni. 
IN ITALIA Uir 
cellis ciuitate pas 
2 et Depositio . Sci Eusebii. 
epi ei confessoris- 
IN HISPANIIS 
Geronda ciuilale 
Natale . Sci Felicis 
martvris. 
IN GALL-3 CIUIT- 

betnricas . beati 
Arcliadi episcopi. Cod. Eptern.. etc. 

Agustus dies XXX!. 

Kl agus antioc macliabeoru vn . ttiuni cum malre in 
tomis cyrilli aquilae domitiani | ruti menandri et roiii 
secundi et civi vercellas nl eusehi epi [ petri pufuni in 
spanis gerunda civl felicis maf in gal civl l)eturica j 
depos sarcadi epi. Cod. Wissenb. 

LETANIAS INDIC- 

MENSIS AGVS- HABET DIES XXXI 

KL* agustas !n antliiocia 

pas scorum machabe 

orum septem fratru 

cum matre sua qni passi sunt 

sub anlioco regi Rom dedica » 

lio prim^ aecclesiae a bea 

to petro constructae In 

arabi ciuil filadelfie sino 

dus martyrum celebra 

lur nat scorum cyrilli <0 

aquilae petri domiciani 

Rufi minandri una die 

miliarl 

scorum co 

XXX 

secun ronati . Roni*- 

ab urbe nat 

dini donatule secundolae ' * 

maxim^ iustae menandri 

profuni . In italia uercellis 

ciuil dep sci eusebii epi et 

conf In hispaniis ierunda 

ciuil Nal sCi felicis marly -•> 

In gall ciuil beturicas bea 

ti archadi epi Jtich In ai,tiochia.pas5io.scom.| m3ch«beorumseple.utruUum. 
cum matre sua . | Rom . .ecumii uercelli. eusebu e,>.cop> . B.tun- 
cas I archadii episcopi. [Ad uincula :^ci Pelri.l 

1 Uneis iiichtaa m. 2. 

P-rr^-r>ta ele G 915. Romae statio ad .cm petrum ad vincul. (h, 
Excei-pta elc^ a i o ^^^.^^^^ martyrum - R"'. 

fine post BUunca. ''f'^ " "^^« aj vincula Edoxiae upnstoH petri 
honorati theodosu basdu. 3. L. VI fralium - 5. :?. antico ; S. C. U M. V. 
rege — 6. C. et a - 7. C. petro apostolo; S. C. 
L. M. V. et oonsecratae; L. V. a(W. .■ et absolu- 
tio eius a vincuHs : S. > tn. supra litieam. 
catiiedra ^ci petri ad vincula — 8. C. S. L. V. 
arabia.M. arabiae — S.O. L. V. sinodos - 10. 
C.et nal.: L. M. V. cyrille - 11. S.petnom. 
loco vacuo relicto; C. doniitianae — 12. S. nu- 
namli (cetfra om. itsqne wi totum v. 16) — 11 

13. C. foronatnrum : L. M. V. coronali sunt — 

14. 15. L. M. V. secundine — 15. M. secundolae, 
V.secundulae — IV. S. profumi. L. profuni — 
19. L. C. S. M. V. gerunda — 21. M. hituricas— 
<B. C. arceladi — C. a<hlit : in tcrritorio parisia- 
censi in \p^o loco qui dlcitur lupera passio 
sancti iustini m^ntyris - S. aihlil : et baioras 
depositio exsuperi epi. ' *■'/. una die — - pa?. et add. "'. ^- _ a fd. Galleis. Liooj Cod. Bern IIII NON AGS- 
ROM.^^. In cimil 
Galesli. 
UIA APPIA- 

Sci . Stefani . epi ' et niar 
IN ANTIOCHIA 
Natalc reliquiam 
p(ro)toinartyi-is 
Stephani apostl et diaO 
f. 109«» qui hierusoliniis e 

lapitlatns . et ex 
reuelatione Iaici 
ani epi corpuscolfi- 
eius . hierusoiimis 
e?!l translafu' * 
ET IN CESAHEA 

mauritaNiae. 
Theodothe.ctsept.-m 
iilioru eius quoru 
gesta hahenlur 
ET IN ITALIA- 

ciuitate . Uerona. 
Nalai . Sti . Felicis. 
et alibi Nalale 
SciNiceti. 
NICOMEDIA 
Nalal. marlyrurn. AUGUSTUS 
Cod. Eptern., etc. 

maf mimero viii. I. 110' Cod. Wissenb. 

IIII NON- AG- Roni in cimi! <(•] 

stephani martyris In anthi 

ocia nal reliquiarum pro 

io martyris stephani et 

diaconi qui hierusolimis est j^ 

lapidatus ex reuellatione 

luciani prbi corpusculus eius 

hierusolimis est tranlatus 

el In c?saria mauritani^ 

theodolae el septem filiorum ciiis ii> 

quorum gesta habentur et in 

italia ciuit uerona nal sco 

rum felicis et sci niceli neco 

media nat inartyrum nu 

mero uu Kicl.. Rome . sci slephani cpi . & .nar. I Et in uerona f-elids . In 
anliochia.martyrum.vn. I Alihi . theo.lolae . cum Ir.hus mns 

suis. 
Excerpta etc. 0. Uieodosiae - Bedae cod. S'. theodorae. III NON- AGS- 
* Dedicatio altans sci sijmforiani 

[mar. 

MetropoU epi et alil)i 

Heruiili . niarlyris 
IN CONSTANTl 

nopoli . Srof Acelle 
ROME Natale 

SriDrogens.Stcrani. 
INHIERUSOUM- 

inuenlio corporis 
Beatissimi .Stephani 
pini martyris . et scorfl 

gamalielis . Nicodc 
''mi . et abibou 
AGUSTIDUN- 
Deposit eotVoni epi 1. L. V. om. in cimit.; M. po^tt cym. spalium 
vacumu; G. in cimiterio calisti, S. « m. mpnt 
liiieam i-alisti — 2. S. i« Utura fabraitl^t .- \n 
antiocia nat.] atque ponlilu-is — H. L. M.V. leve- 
lationc; C. Iranslutu-: ex revcl;itione — 7. M. 
rorpusculum — 8. M. Iranslatum — 7-'J. C. post 
lirbi cetem ow. usqtie ad et — 10. II. C. eiu.s et 
in — 12. C. civiUite romana ; L. M. V. sancli - 
13. li. L. M. V. In (M. om.) nicomedia (M. ny- 
.■oniediae) — 15. G. vii cum sociis eorum ; V. 
(mi.vii. 111 N a- antioc stefani constantinop depos metropoli 
epi et allbi hermili maf hierosol 1 inventio corpons beati 
stetani diac aposh--m el aliorum gama | lielis mcoduui ei 
alibi agustudo depos eufroni epi. III NON- AG- Sci matrofili epi 
et hermili marl. In constan 
tinopoli nal sci acellae Roili 
nal scorum dragens stepha 
ni . hierusohmis inventio 
corporis beatissimi stephani 
primi martyris et scorum 
gamelielis nicomedi et abibon 
In agustituduno dep eofroni opi. Uieh. In ancona' stephani . Rome . | <lrogenis ^ . iuslini . crescen- 
tionis . Hierosolomis in | uenlio . corporis sci stephani . primi mar- 
tjris. 

> H^. anliochia — ' R^ diogenis. 

Excerpta etc. 0. mali-ophih ep. el eruli mar. in Gonstanlinopoli s. 
aoiUi — Nolk. Conslantinopoli s. achillae. ± G. S. hermeli - 3. C. achillei . lush . et 
natale sanclae guddenis ; S. aciUe, L. acellai, 
V. acelli romae in ierosoHmis — *. S.L. dioge- 
nis. C. dro^enis et, S. arogenis et (s et 3^ m).M. 
dyogenis, V. drogenis - 8. C. S. L. gamaheh^; 
M. V. gamahhelis: C. S. nicodemi. L. M. V- ni 
chodemi; V. abbon, G. abibonis, S. ahiheae 
(eae i? m. in litura) - 9. S. agustiduno. C. i- 
augustiduno. M. V. augustuduno eufroni, »■ 
efroni. 2 m. tm. yfroni; C. mW/r -■ et conte.- 
soris. 

' epi . supra lin. m. 2. 
tnanm vix prima i-rceniiot: - 3 prius corpuscolus, em. corpusculu(mi, «/. corpuscolum — ^ prius tranalatus - * litt. incUn. add. '^upra AUOUSTUS [lOlT Cod. Bern. 

PRID- NON AG- 
ROME UIA 

tibur"na . In cimil 
Sci Laurenti niaf 
Criscenlionis . et 
lustini. 

ET IN UIA LA 
uicana . niiliario 
aburbex/iin 
Natal Sf-i Sachinti. 
"iNNICOMD- 
Natale . Sce Sege 
ctbartholomei. 
LUGDUNO GALL- 
Aduentus corporis Sci 
lusti epi de heremo. NONAS AGS- 
Herenti . Eracli. 
Dassi . siue . Bassi. 
ROME . dedicat 

hasilioe . Sce niarie 
AXIOPOLIM- 
Scoru . Hereni * 
Dassi . Heracli. 
IX CIUIT . AGUS 

ta . Cassiani epi. 
CATALAUNIS. 

Mimmii epi . et aUbi. 
Natal . Floriani. 

et filistine. UIll ID- AGS- 
ROME In cimil 
Calesti. 
UIA APPIA Nall 

Sixli epi et niarlyr 
Pretoxtati . Felicis. 

simi . Agapiti. 
Donatiani . Fanstini. 
ETIN FOUO. 

Siniproni. 
UIAFLA(M)MIMA 
Laurcnti . Eppoliti. 
et milites cenlnm 

sexaginta quinq : 
el passio . Sci Afr^. Cod. Eptern.,etc. 

WuWe no a^' nicoiii isaci et roih crescentionis iustini 
quinti \ bartholomiae transsciiusti epi. liich. In nicomedia . isei . Et rome . de 1 dicatio basilicse . scae 
iiiariae . iustini . & crescentiae . 1 AHbi . floriani . herenei . eracUi . 
bassi. 

Ercerpta ttc. G 915. Rome etc. sanclae mariae ad martyres — 0. 
Romae via tiburtina nat..('.rescentiani iusli et sancti sancintie. 

I I ! I i I I I I : I I .--.-. Cod. Wissenb. 

PHID- AC- Homa uiati hiu- 

tina lu cymiterl nai sri lau 

renti niaf criscenliani^ et iusti 

et nal sCi sachinti In nicomedi 

a nat scorum seiae et bar !> 

tholom(,'i lugduno gall ad 

uentus corporis sci iusti cpi 

do heremo . nal scorum he 

renti heracli dassi siue 

bassi *^ •2. M. post cyni. spatium racuum; S. om. nat. 
— 2. 3. C. sanrlorum martynnn cresi-pntianae 
et iustae; L. V. natalis sancti crej^centiani. M. 
sci fspittium vaciium) crescenlianae — ■!■. C. 
secincti. S. yachinli, L. V. sanchinti — 5. C.S. 
sejrae. L. M. V. serjri - 5. fi. C. hartholomei 
martyns — 8. 9. C. L. M.V. <lt»inHnt in heremo 
(vide (liem seq.); S. In axiopoU natale cerenei . 
(1a-sii . helacri (cttera om,). Non ag in axiopoli hirenei eracli dasi nl osualdi regis 
civl agustana sci afri 1 agustuduno cassiani epi cataleonis 
civimimmini epi 1 et alibi nl floriani etfilistini. Hid, im Augustiduno . cassiani epi . catalaunii . sci mem^ 
Alibi . hereni . classi . eraclii . [et osuualdi marl.] " mn . DeUta; R'. R^. Augusta civitate sanctae afrae - ^ sci mem ». 
Jitura — ^ ttncis incUisa m. 2. 

Exctrpta etc. G »15. Notker. in civiUte Augv.^ta eufratensi nalale 
sci af - G 015. alibi hirenei etc. Notker. .libi .-. flon.n. caeles mi - 
E. G 915 et L osvvaldl regis (E«. et martyri^) - 0. in Ax.opoh nat. 
romedi diac. - Catalunis civ. misonii ep. et .1. a^xxvn mar. VIII id ag roni syxti epi et mar felicissimi et agapilis dona- 
tianietmililcLXxpasscacafrac NON AG- In axiopolim nal sro 

rum herenni dassi hera 

cli . Rom dedi basilicae sc^ 

nutriae In ciui! agusla 

pas sci afri Agusteduno nal 

sci cassiani epi Catalaunis 

ciuil nal sci minii epi et alihi 

nat scorum floriani ct fi 

listini 1-3. C. S. L. M. V. Natl.scorum herentilUV. 
herenenti) . heracii (C. eracli). dassi sive (L. 
om l biissi (L. om.). axinpoli (L. V. acsiopnUm) 
hcrenni . dasi (C. L. M. V. .lassi) . heracli (C. 
herorli. M. herachi) - 4. C. L. M. V. autrusta- 
5. C. alVae . augu^ti.luno. S. ami^tiduno. L. au- 
i:usto.luno. M. V. aupustuduno - 6. S.casiaoi; 
L. M. V. catalonis — 7. C. S. memmi, L. M. V. 
Hiiinini; C. et confessoris et alibi — «. ^- C. 
S. tilistinae. . . r-i vl^li em<co I pi . et niarlyris . lelicissinii. 
Bich. Rome . natale sc. x. . . epu. o | ^^ _^^.^.^^^^_^ ^ 

&agapiti.donatia t m . faustm. . lau.entn . JPI 

C.LX.V. /'.7/ ' 

iDeWa;R'.etpassiosanctaeafrae. 

^....f«..-.09.5.etmiUtumcentum.exa^nta.uatuor. UIU ID- AG- Romae In cimil 
calesti niu appia nat si"o 
nuii systi epi et felicis a 
ga|)iti donatiani fausti 
ni pr^*textati laurcuti 
eppoliti et militis clxu et 
pas sci afre. 2 L.calisti.M.V..-idixti -•i.3.L.V.o»i.sco- 
ru.n - 3. L. V. xi.ti. M. xysfi; L. V. "".. et; C. 
V felicissimi. S. '.' m.em. reUciss.m. - .I.*.L. 
v! et apipiti - i. o. C. fausti - fi. V. ipH>l' = 
C. luiHtum cLXii. S. L. M. V. mil.te^ - /. L. L. 
M. S. V. sanclac. ' pritts heienei. [104] 

Cod Bern. 

llli ID- AGS- 
KOME . l'IA 

tiburtinaini-i 
miterio eiusdein 
Natale HH Lau ^ 
renti architiiac 
ET IN UIA APPIA 
in ciniiterio eiusde 
Felicissimi . et alibi 
Criscenlioniji. 
Arcarei . lacenti. 
f. IU^ lanuarii.Exsuperati. 

Cyrilli . Quinti. 
Gemmini . Quiriaci. 
Eugeni . Pastoris 
Lucelle Pontiani 
Crispini . Innocen 
tiac . Terentiae 
Lencyppi . Sidore 
Agape . Cristi. 
Euticio.Cyriace 

It . Leucippi. 
Mari«; . uir^'in di 
cuin aliis vi. 
innocentil>;qui 
una die martyrio 
coronatisunt. 

It . Crescentiae . Seui. 
Arcbanarei . cu aliis. 
XXXI . quoru no 
mina ds habet in 
jibro uitae \ III IDUS AGS- 
HOME . UIA LA. 
uicana . Inl duo? 
f iiiJ lauros . Tyburti. 

Ualeriani . et ceci 
he uirginis . et ad 
dua-s domus iux 
ta duo clecinas 
Nalid Scc Susan 
nae . et nicopoli 
passio nmHorum 
martyrum quoru 
nomi ds scit. 
et foro . cornili. 
Pa?;sfio . Sci . casjfiani. AUGUSTUS 
Cod. Kptern., etc. 

..t virgin xu. I cyriaci .arg. "'f ^"^■!"' "~.e il ro.T. 
.mara\-di 1 in aretio afrae m.. J,. ^^^^ ,^i 
felicissimi 1 et a.ibi ".«^^f """"', ^^J^^i^^^Xe pontiani 
exsuperati quiri..i 1 qum . "^f ^ ^JX 'idonae 

:f Xa V . creLentiae sevi arcanarei cum al.s xxx. I enticiae addiM „.p,„ (-•,,. «'. 1 rel ol,. fen .u„,al.s. Cod. Wissenb. 

UII ID' A(i' Rou» via tiburtiiui 

nal sci Laurenti archidiac 

(.t in via appia felicissimi 

et alibi criscent ionis archa 

narei iacenti ianuarii 

exuperati cyrilli quinti 

gemmin^ quiriaci eugeni 
pasloris . Uicell^ pontiani 
crispin^ Innocentiae te 
renli^ leucippi sidore 
agap? cresti euticii cyna 
c^ Item lcucippi et mariae 
virginis di cum aliis . vi . lunocen 
tibus qui una die coronati suut 
scvi criscenli»? archanarei *5 

cum aliis xxx quorum nomiua 
ds habet in hhro vit^ 10 Rich Rome natale sci laurenlii . cy 1 riaci . largi . crescentioms 
lucilli. 
Exctrpta €tc. 0. suevo criscentiae et archinarei cum alus xxx. 2 C etmartyris.— *. b.M. crescentionis.V, 
crescentianis. - 4-5. C. crescentiani . ne.ei . 
iacincli.- 5. M. iacinti, o»u ianuarn. - *.. \. 
exsuperanti. - 7. C. germani . gemnn : C. eu- 
genii item eugenii; S. gemmiui.L.M. V. geinnn. 
- 8. S. lucile . pontiamim. - 'J. 10. V- terren, 
tiae.— 10. C. eleucippi . si.lori;L. M. V. leo- 
cippi — 10-12. S. om. a siilore ad leucippi. - 
11 C cristi . euticiae; L. M. V. crescenti . eu- 
ticie(M. euU.iciae).- ^. L. M. V. leocipp.. - 
12-13 C. eieucippi cum alns etc. — 1*. L. M. \ . 
uno - 15. L. sessi. M. saevi ;M. V. crescenlii.e. 
S crincentiae. - 16. L. V. quorum numerum 
(L. numerus). - 16. 17. C. nomina habentur 
in etc. - 17. C. Mit : hi epheso natalis septem 
tlormientum. III id ag rom nl liburti valeriani caeciliae susannae 
pas sci cassiani maf nicopoli pas multoi^ maf . et Rich. Rome . naUle sci liburlii . l j^usannae . ualiriani . k caeciliue 
uirginis - k \ nicopoli . passio . multorum martynim . Et foro . | 
cornelii . passio sci cassiani. 

Exeerpta etc. Bedae cod. S>. et iuxta duas domos diocletianas. III ID- AG- Roiu nal scorum ti 

burti valeriani caeciliae 

virg ei nal scae susannae 

el " nicopoli pas nmltoru marty 

quorum nomina d^ scit et pas 5 

sci cassiani et in cameraco 

nal sci gaurici conf I. C. .ancti. - 1 3. C 0».. valeriam caec. Ime 
viris.(incodiceautographo^'eielonisab,»'*'0;^- 
J m. rescripla in Utura ; 2 m. m mara^m n«- 
diixim : inler .iu/// laur" . - 3. S. ^ ' ''"^„ . 
4. V. om. martyrum. - n. S. casiani; C. adan. 
civitate in gallia; L. M. V. et in ga»»^^''''^^ 
camaracum depositio. — 7. L. M. V. eP'^^°P. 
coni.; C. gaugerici (Corb. brevius gaudenc) 
episcopi et rontessoris . ebrocas civ . natai 
sanili laurini episcopi et cnufessoris. III margine : eodetm) die (tepositio sci auctoris epi et cf. Cod. Bern. 

PRIDI ID- AC^S- 
iNSlClUA.Ciuil 

Gathena Sci Eupoli. 

Ut-retie . uenerie 
ET !N SVHIA 

uico margarita 

>to . NalalScoru 
Machari . luiiani. 

ubi multa relegio 

conueuit niomi 

choruni. 
ROMK Scoru. 

Cnssanti . et darie 

et qui cum eis passi sunl 

Cladius . Heiaria 

lason . Manrus. 

el militcs septuaginta 
IN'STRIA"Natal 

Sci Inliani. AUGUSTUS 

Cod Eptern., etc. 

II i<l siciiia eupli in <yria iuliani et marci veraciae veneriae 1 
in syria nl scoru machari iuliuiii roiiicristini et clarinae | 
claudi hilari iasonis mauri el milil lxx in istria iuliani. 1105) ID- AGUSTAS 
ROME . UIA 

tihurtina. 
EppoHti martyf 
ET IN UIA APPIA 
Calesti . Scorum 
Pontiani epi Luciani ^. 
It . Calesti. 
ET IN FORO COR 

nilii . Sci Cassiani. 
SINNADA FRIGIE 

S("i Anthiochi epi 
LUGDUNOGALL- 

Anoci epi 
ET PICTAUIS 

ciuitate . Sce 
Radegund^ regim^ 

de monasterio sce Ricfu In sicilia . ciuitate catena . eupoH . j ueretiae ' . Et syria 
iuliani . <^- inacharii . monachi . ; Rom . scorum . crisanti . dariae 
rlaudii . mauri. ' scri/jttim in litunt. 

Excerpta etc. F. G. 91-1 in Sicilia natale eupH diaconi — O. in Syria 
vico Magaroto — Notk. vico Magarito. Idus ag roiTi hyppoUti poniiani epi iuciani caelestis cas- 
siani | frigiaantonini iugduuo antiochi epj. crucis quem ipsa 
construxit. Cod. Wissenb. AG* In sicilia civil eathe 
scorum eupoli vere 

vico RicU. Rom yppoliti . martyns . pon | tiaoi epi luciani . calisU . 
Epictauis '. ladegundis re | ginae . Alibi anboch. epi. 

> R-. et pictavis. 

Excerpta eU: G. eupli levitae et mart. - R'. espoliti martyris. PRID ID 
nas nal 

liae veneriae et in siria 
magarato nal scorum ma 
chari iuliani ubi multa re 
legio convenil monachorum 
Roiii nal scorum crissante 
et dariae et qui cum eis 
sunt claudius helaria ia 
son maurus et mililes lxx 
et in :-tria nal sci iuliani 
sociis eorum passi 4a cum 1.2. L. cataniae, M. V. eathena. — 1 C. M. 
eupli. — 2, 3. C. S. vereciae. L. nerictae. M. V. 
vericiae. — 3.C. synnia. — 3. i. V. in comaga- 
rato. — i. C. gamarato. — 5. 0. S. L. V. regio, 
M. religio ; C. nb uhi ii»quf adtottim v. 6. om. — 
7. C. M. chrisantl.V. crisanti. — 9. M. V. hilaiia. 
— y, 10. C. claudii . helariae . iasonis . mauri et 
militum; S. iasunl. — II, C. L. V. istria. — 12. 
C.sociis suis. IDUS AGUS- Rom nal scorum 

[An. dccxxxu . luft xxviin . idus ag " quasi hora 

sexta in die martis sci fuit terrae] • 

epoliti martyris poueiani 

[motus mu^-nus in nionasteriohui ZunburgoV 

epi luciani cornilii cassia 

ni . cuni sociis eorum sinnada 

frigiae nal sci anthioci epi 

lugdimo gall nal sci anoci 

epi et pectavis civil dep scae 

radegunde regin§ ' iincis inchisa m. '4. l.'2.adscnpta inter lineas omnesom.— 2. 
L. M. V. ypoliti. - 3. M. V. cornelli. — 3. 4. S. 
C. L, M. V. cassiani . cale^iti (M. V. calixti). — 

4. S. sinda. — 5. C. antonii, L. anliocheni. — 6. 

5. anoceti. — 7. L. M. V. om. scae. — 8. C. 
arfrfrt : ebrocaii civitate natalis sancti landulfi 
episcopi el confessoris. ' ed. Ynargaritalo - - prius stria — ' i» ^"'«'*''' XIV iiOfil Cod. Bern. Xlim.KLSEP- 

GENDARA 

r:yrie . Natale 
Furlunati. 
IN AFRI *'A . De 

metri . et alibi- 
Euliri . Hermie 
Pauli . Heracli. 
Possessoris . Parmi 
Dissei . Herme 
Prospolmi. 
et uigl see marie 
Prosalami .It. era 
cli cu trib; 

ET IN AQLILE 
lA . S(i . Felicis. 

Fm-tunati . Uin 
cenlie. 

ET IINDERASeb!. 

Eusehii.Tituli. 

Conditoris.iipspolmi'. AUGUSTUS 
Cod. Bptern .etc. 

euticiberiniaepaul.eraoUpo s. ons^P^ ^^.^^^ ^^,.^.^ ^,^. 
il prospolini. aqui 10 f. 112' Bedaecod.S'.Aqxuleiar(c.ianuan. Cod. Wissenb. 

XVllII KL- SEP- Gendara syri^ 
nal sci furtuna t i In aff nal 
storum dimetri el aUbi eu 
tici . pauU tieracli possesso 
ri . parmi dissei lierm^ 
prospolmi prosalami . bernii^ 
heracli cum tribus Et m 
leia Nal scorum ielicis vm 
cenUae Vindara Syriae 
Nal scorum eusebi tiluli 
condiloris 

1 V gendera. - 1 C L. M. V. fortunati.G. 
„drf«;marlyris.-3.C.L.M.V..anct.deme. 
trii ■ L M V. add. : cum socus suis (M. om. suis). 
_ i 5 M. possessoris. - 5. V. parmuhssei ; L. 
M hermi. - o. 6. V. ermipospolini. -- G. M. 
porspolmi. - 6. 7. S. bermeae barach. -- j 
C. heraclae; L. M. V. cum socns (M. r,rfrf. su s); 
LM.V.«m.et.-8.C.S.L.M.V.fehc.s tor- 

hmalie - 9. 10. C. S. vindarahn (S. underar 
Xaatahs.L.Invenhera.M.V.lnvendera. 
1- M tytuU. - U. C. conditons . prospo- 
lami : casti . candidi; L. M. condituris el pro.po- 
lini. V. et prospalini. XUm.KLSEPB. 

Adsumptio . Sc§ 

Marit,^ 

IN NIGOMED. 

Natal . Stratonis 
Philippi.Kutitiani XVIll k sep in nicom stratonis phiUpi euticiani. iTMARiAF ma 1 tris dni iHu Xpi . In nico 
Jtich. Assumplio scaE MARlAt . ma i u 
,„edia.na.alerhiliplpi.stratonis.&eut.ciam. 

E.cerpta etc. (J- 915. dormitio s. mariae etc. - 0. eutaUani cum 
S0T.0L - Bedae cod. S'. in Nicomedia etc. staUoms. XVIIl KL- SEP- Adsumptio scae ma 
rie matris dni nfi ihu xpi In 
nicomedia nal scornm stra 
tionis philippi et eut.cmn, cmn 
sociis eorum 

l^.C.iran.v>onitpostv.r.;LU.y.^v^-^r. 
eicom. - 1.3.S.manae.comed.a.-3.4..b. 
Gstratonis.-i.L.M.V.om.et.-^^^^^^^ 
om.cumsociiseorum.-5.L.c»M.emum. XUIIKLSEP- 
IN ALEXANDR- 

AAronis . Emili. 

14 alibi . Agnat^ 
IN P(ER)S1DA . Natl 

SciTyrsi. 
IN CAMARA 

cense/i/ciuital 
DeposSciGau^ 

rici epi et confes. XVII k sep nativl scae mariae in al5x orionis emeU et 
aUl)i 1 agnati in persida nal sci tyrsi. liich inalexandria.orionis.eme l li.Et alibi agnati In persida 
nallTe sci t^si . Et de | dicatio . aecclae . scae mar.ae . m msula. 

Kxcerpia etv. Bedae-Flori codd. c. v. Nat. simpUciani tyrsi. XVII KL- SEP- In alexandria nal 

scorum orionis emili agnati 
Inpsidanalscitersicusocuseoiu, 

2. S. ermeU. C eme\\;addit : iustini . luci. - 
3.S.tursi.G.S.L.tyi.Uumsocussm..M--n 

ctorum tyrsi cum sociis eorum; \ . In pers m 

^nat sci rnetis monachi et ^^'--J^^ZuZ 
„entaddirm^cq.:itagueordolotncuio, 

turbatuse.tusqueadVjmical..<'ei>t. f. 112-' XUl . KL- SEPB. 
IN CESAREA- 

cappadatia.Sci 
Mauuuelis uionach. 
IN CALGEDON- 

cappadolie . Nal Se^ 
Eufemi^ quae pas 
sa c . sub auriliano 
rege . el alexandro 
proside . cuius ges 
ta hahentur. 
IN ALEXANDR- 
Orioms. It. Mametis. 
Item . Emeli . et alibi 
Dissei . disie . Miimite. 
et octabassci. laurenti^. XVI k sep cessaf cappod mammae monac calcedo scae 
eufemiae maf item | mammetis il orioms il emeli et 
alibi disei disiae mammetae. XVI KL- SEP- In caesana 
sci mammetis monachi In 
calcidonia cappadotiae Nal 
scae eufemiae In alexandria 
nat scorum orionis emcU _ 
dissei mammitae cu socus Natl suis Bich. In caesarea . capadociae 

calcedonia . scae eufe 1 miae . 
hapti I stae . In insula. . sci l mammeUs monachi . Et in 
Et dedicatio oratorii . sci ioHannis 1. C. caesaria cappadoc.ae; L.^^ om. ^ 

saria (cf. ad diem praeced.) ^i- ^^«««^ , .e- 
„„.-2.S.scorum;V^manet.s^-3.L^^^^^ 

donia bithinie; L. calc.dona. - *• ^-^ ^^^ ^^^ 

^•-^---:';,^'fsTTv:rrionis . ite.n- 
scorum. — », »• ^- ^- ^- ."'■ „1 Ji«pi (S. eini- 
mammetis (M. V. n.amet.s . ^:^"^'^'^^^^, y . 

dihssei. L.M. V. ^^''];,^:^. 
disci).-6. V.mamitae;C.«drf.*-'»«^°'- in ntaryine : Eode(m) die obiit Hikhariu. corepliscopu). p(re!«n,im ut eius n.emorie(m) abeatis - ' priu, Gauarici - ' li«. incUn. aM- •>'■ ■ Cod. Bern. 
iXUKLSEPT. 
IN CIUIT- PINIS 
triiia . miliario xxxiii 

Agapiti. 

ET IN PONTO 

amacie . ciuitale. 
Pontimi . Philan 
tiae . et Sci Mar 
tini.pape.urbis 
rome . et marlyf. 
Heliante . uirginis. 
Marcianae^^uirginis. 
pilenti^ . Masse. 
Gandedi . Dissei. 
Amicie . Potomi. 
MartyriiAgapiti. 
Eziae ® AUGUSTUS 

Cod. Eptera., etc. 

XV k sef>in penestrenlagaptiiu j^onto pontemi pileiitiae | 
tatianae et marciauae virginO helianae et lantiae mossge | 
candidae disciae maciae potomi raartyrii agapiti et | ziai 
et beati arnuulfi. [I07J Rich. Home . agapiti . Et in poiilo pon | timi . pilantii . martianae 
uirginis. Hc sci martini | papae . urbis romae . candidi . martirii. 

Excftyta etc. 0. in Ponto ttc. pontiani. XIIII . KL- SEPT- 
PONTUINAMA 

ciuitate . Silonis. 
Rufmi . Leonti. 
et translatio Sci 
Ferreoli . martyf 
el Sci Magni. 
Theodoli . Cyrilli. 
Zelasi . Timothei. 
Gatte. 

IN ALEXAND- 
Sci Orionis. 
HIERUSOLYM- 
Aparitio . Sce crucis. 
IN BETURIO. 

uico ucllauno. 
Depos Sci Marciani. 

confessoris. 
IN LUCANIA 
Uatentiani . Leontl 
IN ALEXANDR. 
Sci . Dioscori. 
IN SINNADA. 
ciuitalpisti. 
Arcii . Diomedis. 
Agalini . Zeli. 
Pamphili . Goloui. Cod. Wissenb. XV KL- SEP- Pristina civil mii 
ab urbe xxxiii nal sci agapiti 
et in ponlo amaciae civil Nal 
scorum pontimi philantiae 
helian^ virg marcian^ virg 
et lantiae nal scorum mas 
sae . candedi dissei amali^ 
potonii . martyrii agapiti 
eziaci cum sociis eorum XIIII k sep- in ponto silonis et rufmi in alax orionis in fa - 
briteria magni leonti teodoli 1 cyrilli zelasi timothei gaud- 
dae in beturio civi sci marciani Eich In porto amasiae ciuitalis . fili | onis . rufini leontij. Iheo- 
doU cyriUi' m alexandria . | sci orionis . In bitunco terntono . sc. 
mariani. 

E.cer„a „c. G. Reversio sanclae crucis - R» . nal. s. magni et 
s. iuvenalis. 1. C. praenestina. M. penestiina —4. L. M.V. 
xxxiii; L. owi. 3ci — .3. L.M. V. y»>i. el; C. arae- 
cia. L. amisiae. M. amiciae. V. amicitiae -- 4. S. 
pontiani . philantiae, M. phylanciae — 6. S. 
lauciae.C. laneianae. In africa; L.M.V. lanciae 

— 7. C. candidae, M. candidi ; L. M. V. amaciae 

— 8. C. S. L. M. V. potoini: M. otn. agapiti — 
9. L. M. et ziaci ; V. el tiaci ; G. cum sociis suis 

— S. uddit : et metti* depositio ai-nulfi epi- 
scnpi. XIIII KL- SEP- Ponlo in amacia 
ciuil nat scorum fillonis 
roffini leonti theodoli cy 
rilli elasi thimothei gadd^ 
In alexafi nal sci orionis conf 
et hienisolima apparitio scae 
crucis In beturio vico villa uno 
dep sci mai*iani conf 3, 3. L. falionis . voflni. V. phiionis . rufini — 
3.c'. rufini - 4. C. S. zelasi; L. M. gatde. V. 
galde; C gaddae . romoli . silvii — 5. C. orionis 
cum sociis suis - G. V. appatio - 7. C. In bito- 
rivo; S. C. vellauno, L. M. V. villauno — 8. S. 
marciani. V. mauriani; C. addi .-egregii i2n\.). 
Et natalis sancli magni martyris; S. addU : et 
in fabriteriae magni ' m maviiine metis deps. sci. arnulf(i) epi - ■' J"**«« 
illius e(ss)e digneiiiini. Marciana — 1 in >nar!/ine el ipso ,Ue «biit Ercu(m)bert(u.) ^ubd. p(re1cam(ur) ut memore* [108J Cod. Bern XIII KL- SEP- 
IN HISPANIIS. 
Scorum. IiiH et lu 
liani . Uiiiccnli. 
Auguri . et eolodi. 
IN PORTO . RO 
inano . Sci Ippo ' 
lili ff ,lei>M.he<tii phihh(er)U 
[ah. * 

ETINSAHDl 

NIA . Scoruni. 
Luxuri.Traiani. 
Qiialrati opi 
IN ALEXANDU- 
Pisti.Seui. It. Qua 

trati epi. 
SINDOFA(;iE 
Ortosii . Dioniedis. 
Zotici . Agatangeli. 
IN LUCANIA 

puintia . Ualenti 
ni . Leonti. AUGVSTUS 
Cod. Eptern.. etc. 1 in lucaii. leonU lineoUs coHcJuga. t.m^ XII K- SEP- 

ET IN GAUA 
lus uico niimma 
tinse . Passio Sci 
Priuali . marlyf / > 

} i i 1 i I 
I I I I I I 

i l I I ! } 
ET IN PORTO 
romano . Mar 
cialis . Aurae 
Epictiti . Salniui. 
Aprilis . et Felicis 
INPONTO.NE 

o cesarea. 
Nectari . Seui. 
IN ANTIOCHIA 
Marini. 
INGALLEISCIUIT- 

agustiduno . Natl 
Medardi . el eme 
liani . cu Filiisvin. 
1. 113*1 et uigil Sei ac beatis 

simiSimforiani 
marlyris ' R*. in Luciana Valentia. 

s R>. et leontii . in Sinnada luxurii. 

E.cen'la .>c. 0. Hedae cod. .S'. in Caynone .(r. ma.imi abbati. 
K. ep ) 0. in L..ciana *. leontis - C. Pictav.s Aeno ,nsu a depo- 
itio F ibe,li abbalis et conf. - Bedae cod. S- Here .nsula e,,o». =c. 
ileberti abbatis - Rhab . Sinnada civit, nat. ss. p.r,cn arc. Cod. Wissenb. 

XIII KL- SEP- lu lucania nal sco 
rum valentini aiiiani 
leonli In alexand nal sci 
dioscori In sinnada civil 
sforum pisli arcii dimedis 
agatini zeli pamphyli co 
lonicenip . et in toronico 
non caslro dep sci maxinii 
In aeri monasl dep 
abb nal kai 
conf 
fileherti 


\II k iu spanis nl vincenti iuliani in luca valenlim leon i 
in sardinia luxori | augori eulodi in portu rom ippoli . 
traiani quadrati primi t in alex pristi sevi ilquadrati 
epi sindofagi artiui diomedis 1 zetici zatangeh pas sci 
privati epi. 10 1. L. M. V. lucana. — 1.2. M. V. om. scorum; 
L. sancti valentinlani — 2. C. S, valenti-,ini; G. 
L. S. M. V. 0111. aniani — 3. 4. S. lennti . lierio 
insula natl . sci phileberti cf. In sinn;i — 5. C. 
pistiarci . dioniadis; S. dioinotis. L. M. V. dio- 
iueilis — 6. L. M. paniphili. V. panphili — fi. 7. 
C. L. M. V. colovi cf.. S. colitil . confessores — 
7. S. C. L. M. V. turonico — 7. S. C. cainone.M. 
kainone. S. ceinono.L. \.om. — 8.L. mnHsimi 
— U. G. L. M. V. om. in acri monast. — 9. 10. S. 
om.; C. (aulot/y- Newlonifi) fiiiherti cf. et abb.. 
L. phiberti. M. liliberti, V. pliiliherti : L. M. V. 
prins iilibortum deinde maximum. XII KL- SEP- In spaniis nal scofl 

inli et iuliani vincenti augiiri 

et eulodi In porto romano 

nal sci oppoliti In sardinia 

nal sr-orum luxuri traiani 5 

quatrati epi primi In alexan 

dria nal scorum pisli sacvi 

Sindo fagiae nal scorum ar 

lorii diomedis zotici azatan 

-rli . In lucania pvincia nal scofl <0 

valentini leonti In gavalus 

vi comim matinsi pas sci pnva 

li martyris Rieh. In spaniis . uincenlii . & iuliani . Et in Lucania . ualentini . & 
leontii . In sardinia . lu | xurii . traiani . quadrati epi . In alexandria . 
pisti . seui. 

^xcrtvita ffe. Bedae-Floricodd. C.Y. in Hispaaia iulii efc. fructuosi. l. C. hispaniis, S. ispaniis - 2. V. auguli - 

4. C. yppoliti - n. V. tertiani - 0. C. L. qua- 
drati.S. quarti - 7. C. S. V. sevi. L. senu; C. L. 

5. M. V. iteni quadrati IM. quatraU); S. L. ai. *■ 
orfrf. .• episcopi - H. L. M. .indofagio. V. s.ndo- 
pbage - 8. 9. C. artosii. S. ortosi. L. M.V. asto- 
sii - 9, 10. C. azatangeli. S. azat. angeli. m. 
azaitan . glorii ; L. V. om. - 10. C. Im-ana, S. 
luciana, V. lucania em. laccania - W- »■ «' * 
leonti - W, 12. C. In cabalblano v.co mim^ 
mati. S. cavalusvico minanUssi, L. In gaja^ 
vico mimmatinsi. V. gavallas, M. mimmatensi. 
V. mimniatinxi. 


py ■iu» ^ — ' lift. inciin. arfrf. m. 2. — ' sex vr. abraai. Cod. Bern. 

Xi KL- SEPT- 
l^ AQUILEIA. 

Scoru . FurtuiKxli 
HEHMOCJENIS. 

HERMOGERAT/7/» 
ROM^^' iu ciuiil 
Sci Laurenti. Abiin 

di. Innocenii. 
Mirondini 
ET IN 1*0KT0 

urbis rome. 
Ypi^oliti. quiclicitur 

nonnus. 
IN HOSTIA . nal ^ SCOfl 
Ouiriaci . et archilei. 
INPROUINGIA. 

cilicie . ciuitatis. 
E"ias . Claudi. 
Asteri . Neonis. 
Doiunin?. 
LUGDUNO GALL- 
Mincruiui . Eliazari. 
cuni filiis VIII . Rome^ 
uia ostcnsa Natl sci 
timothei discipuli pauli apli 
AGUSTIDUNO. 
Depos Sci Flaiiiani epi 
ARUERNUS Sci 
Sidonii epi . et natl 
Sci Sinforianimaf X KL- SEPT- 
IN ANTIOGHLV- 

Genobi . Capitulini. 
Enieritf; . Italic^ 
et uigil SCi Bar 

liiolomeiapostl 
ARELATO^Sci 
Genesi martyf 
IN GALL-^GIUIT- 

neuerno . Sci 
Patricii . abbatis 

et conf . etSci 
''Gel/dardi . presbi 
ET IN TERRITuf 

edua ciuital^ 

uico ceruidunensi. 
Depos Sci Epadi prbi. AUGUSTUS 

Cod. Eptern.,etc. 

XI k sep rom via ostensi timothei et in porta rom pere- 
grini aprelis marcialis | epictiti marcelli aureli feiicis 
ippoliti saturnini neocess civl | nectaris saevi in antioc 
marini augustud gallis minerviet eme ] liani cum filis vin 
et sci simphoriani. ii(»i 

Cod. Wissenb. 

XI KL- SEP- Rom via ostinsi In cimil 

eiusdem sci tliimothei disci 

puli pauli apostoli el in porto 

roniano percgrinorum mar 

tyrum nat scorum marci 5 

alis aurae epictili satur 

nini aprilis et felicis In 

ponto neo caesaria nal scort 

nectavi saevi In antiocia nal 

sci marini In gall civil agusti <o 

duno nl scorum medardi 

et emeliani cuni filiis viii et sci 

sym (briani mac Bkh. Rom . timothei . discipuli sci pau ! li apli . Et in ponto . necta- 
rei . Augustiduno . passio I sci medardi . & sci siinpboriani mai- 
tvris. X k sep in aquiieia nl lurtunati ermodori et in pof roin 
nunni et in ostea arcei el rom 1 ad sciii lauren innocen- 
tum sirti marcialis hermogerati habundi | innocenti nii- 
rendini il in ostea csTiaci archelai in pvin cilicia 1 civl egas 
claudi asteri neonis domninae lugdun gal minervini 1 
elezari cum filis vm . remus civi timothei appollinarisaugu- 
stud I flaviani epi arven sinodi epi. Auernis » . sidonii episcopi. 
1 \{K Arvernis. 

E.ce,^a .c. G U15. in OsUa a.ohe.ai diaconi et martyris - Bedae- 
Floricorv.s.c>Tiacaeads.Lau.-ent,uin. 1. L. ostense. M ostensi. V.hosliense— 2.(1. 
natalis — 5. S. om. sanctorum — *>. C. aurei, L. 
V. aureli — 7. C. atM. cum sociis corum — 8. S. 
pontonio ; L. neocaesar.. M. neocaesarea. V. neo 
cesa — y. L. V. sevi — 10. C. om. in gall. ; L. V. 
In gallia nat— 10, 11. C. aupusliduno, M. augu- 
studuno — 11. C. minervi — 12. C. L. M. V. 
emiliani, S. miliani cum tiliis suis viu — 13. M. 
sympfaoriani. X KI/ SEP. In aquileia nal sco 

rum furtimati liermo 

genis . xisti marcia 

lis . hermogerati 

Hoiii civil nal scoruin ^ 

laurenti abundi innocenti 

merendini et in porto urbis 

roili nal sci yppoliti qui dicitur 

nonnus cum sociis eorum In hos 

(ia nl scorum quiriaci et ar *o 

chilai lugduno gall nal scoru 

minervi eleazari cum filiis 

vm Remus civil nl scorum thi 

inothei apollonaris Agusti 

duno . flaviani epi Arvernus »» 

nl sci sidoni epi. 

I 2 L. V. sancli — 2. L. M. V. forlunati - % 
■j L M V. hermonis — 3. M. xjsh. V.sixli — 
-i' S liermoL'eriitio; C. «fA/ii : msli . gerati -^- 
n l'V oHi.civit.; V. sci — (i. C. om. laureoli ; 
V. abumiantii, S.anindi; L. V. ettnum puero- 
rum M. 1« n,an,ine ; ntl. Inum pueror.; L. 
habundi — 7. C. mierendim . maguih -N L; 
vpohti, M. V. ippoliti - 'J. V. nonus; UL. M.V. 
S suis - 0. II. C. M. archelai. L. V. urci- 
lai S irciliae- U. C- S. L, M. V. n>o>,l arclie- 
lai) In provincia ciliciae (L. V. liciac, M. hciae 
civit- Lnde .•'piitium rncuim. S. ciciha civi- 
talei nat. sanctorum (S. «»».) aeKjes (h. L. _v. 
0L'ias.M.et-eas| claudii.asl.-ru (L .tenl.neoms. 
.imuniui IS. d,unin:u-. M. d.>imnm.He, L.V. o»i. . 
(1 «rfJ. .- cum ^n.-iis enruiii I L- M.V om c. s c.). 
M S. lu(:.luno civitalo (L. V. o». I. c.) L. V. m 
Kall. - 1^2- I'- M V. eha^a - 13. L V. yn C. 
VIII marlyribus; C L. M. remis; M. V. cmtas; 
I V sn---li L.M.V. el (M.»»-.) apollenaris 
_ 14 15 C L. aupusliduntj; M. V. augustu- 
,iuno-'c. S. depositio. S. mhlit .- sci - lo. C. L. 
arvernis. S. V arvennus - 16. L. M. synodi. \ . 
sinodi. C. sidonii cum ^ociis suis. ' rrf.Hermogerate; e efasum eM ~ » nal. a</'W ^ "'• 
mfl»" pomrior! - & ed Galleis - « prius Geledardi, ut i." • duo vc. ..rjuente.. >criptiin lUu,a - * An«uvTO in litura, im Cod Bern. 1. lU-- UIIII.KL- SEP- 
IN SIKIA Niital 
bdi luliarii . v\ alibi. 
Eptati . prcsbil. 
IN CAPPUA CIU- 
campanie Scorvi 
Hufin^ . Euticfj. 
IN CIMITEHIO 
eiusdC- uia norii 
tana 'mili'/xviii. 
ROMAE-naU 
Sci Gcnesi niartyf 
lulii Hermetis. 
IN SFANIIS 

confluto loco. 
Fratruni Sroru 
lusti . ct pastoris 

martyris. 
IN INDIA . iiatl 
Sci Hartholomei. 

aposloli . ff depos. audoent ejn AUGUSTUS 
Cod. Rptem ,©tc. 

prt). 10 ff.W. mindia natale .ci bartholo | mei aposloli . rome genesii 
„.art;^s .r^^^^^^^^ . 1 -nobii . et capitolini . rodom. . depos . sc> 
audoini epi 

Excerpta ete. 0. s. cyriacae. Cod. Wissenb. 

VIIII KL- SEP- Dep beati aucloini 
epi rodomaginsis urbis In an 
thiocia nal scorum genobi 
capitulini Roiii nl sci genesi 
maf In gall civil neverno nal 
scorum patrici abb et conf et in 
lerreturio civil ipsius Uico Uipci 
aco dep sci geldardi prbi ct eonf 
El in terrelurio edu^ civit dtp 
sci eptati prbi et conf 
[& Nalale sci bjirtholomei apostoli aii. om.] ' 

1 Miicis ineliisa m. 3 m litufa. 1, 2. L. M. V. In gallia civitate rodomo depo- 
sitio sancti audeni (M. audoeni) episcopi el con- 
fessoris; C. S. incipiunt : In anliochia — 3. 4. 
C L. M.V. zenobi; C. L. M. S. V. capilolini (S. 
capituli) .emeritae(V.emerete) . italicae .iuviani 
(L. S. M. V. om.). iulii (L S. M. V. om.). hi india 
(S. innindia) natalis sancti bartholoiuaei apo- 
stoli . romae etc. — 5- C. om. in gall.; S. never- 
nis. V. veverno — 6. 7. L. pectrici. M. V. petrici; 
C ot». et conf.; deinde : In rothomago rivitate 
depositio sanctiaudoeniepiscopi et confessoris. 
In territorio eiusdem vico etc. — 6-8. L. M. V. 
om. a conf. ad luperciaco - S. C gyldardi, L. 
M V ^ldardi — 9. L.M. V.o»». et; L. M. V. 
ierritorio; C. ipsius civiUtis - 10. L. om.sc; 
M V.opUti-UC.L.M.S.V.om. UIIl KL- SEP- 
INSALONACiuil 
Sri Anastasi maf 

liic fiillofnit. 

KT APOLIA Ciuil 

hecclano Mercu 

rii . marlyris. 

ROM.^ . in cimil 

Basillt; .MaximiH 

ani. 
ET UIA FENES 
trina . miliario 
xxn . Quintini 
marlyris. 
LN GALL- CIUIT- 

arelato .SfMii. 
Uictoris.Primi. 
h. Uicloris. 
AUTISIODEIV 
Eleuteri episcopi. VUl k sep nl barlholomei apos in india in anolato gemsi 
rom euticetis et in syria iuliani | alibi aptati prb .n 
capua ruflnae euticae iuli hermetis spanis l conpiuto loco 
iusli pastoris. UIII KAL- SEPTE(M)B- In pvincia s>Tia 

nal sci iuliani Ubi raagnus tit 

conventus monachorum qui 

q; meruit fide coronari In 

capua civi! campani^ nal » 

scorum rufinae euticae cu 

sociis eorum In cimit eiusdem 

via numentana miliario 

xvm Arelato nat scorum 

genesi maf iuli hermetis "> 

In spania nal scorum iusti 

et pastoris martyris. Hich. In arelato . genesii marlyris . I iulii . & rom . euticeUs . In 
syria . iuliani . In capua | ciuil . scor . rufini . eutici . In spanus . msti. 
pastoris, 

Kxcerpta Hc. R". natal. ss. iuliani rufini. Rom genesi mar. et natal 
sancU hermetis — Bedae cod. S'. rulinae euticie. 1. L. V. Xatahs sci pontiani - 2-4. C. om-a 
;,hi a.l coronari - 2. V. sit - 3. *. L- M. V -^^ 
meniit, S. quicumque ibi meruit - b. U runn - 
euthici - 7-9 C. om. ah in ad xviu - S. M. mo 
.nentana.S.numena; L. milites - 9. S. x" 
10. C. hermetis.ioviani - 12.L.V.ma.ly 
rum ; C. pasloris germanorum. 

' prius miliario, em. mili, i. e. mili(tum) — " romae in litura m. 'J. — ' }itt. incUn. add. m. 2. AUGUSTUS [111] Cod. Bern. 

Ull KL- SEPT- 
LN AKTIOGHIA 
Sabasti . Alexan 

dri abbatis. 
IN LUCANIA 

ciuil . Potenti^ 
Felicis . Aronti. 
Sabiniani . Honorati. 
ET IN CAPUA . Sci 
Rufini 
ROM^ ■ Hermetis. 

et ba>ill^. 
CONSTANTINO 

poli . Scoru . OUi. 
ETslei>hani. 
BETUBICO 

translatio corporis 
Sn.Sulpicii. Cod. Eptern., etc. UI KL- SEPT- 

Et dedicatio ipsius 

Basilict^. 

IN THOMIS. 

ciuil . Marcellini 
Tribuni . Eniannis 

uxoris cuni filiis suis 
lobannes ' et serapi 
onis : Clerici et petri. 
milites-; et alibi natl. 
ScorCr' quadri/ genti//* 
; mart JTU . qui de 
greco in latinum 
translati sunt. 
IN GALL- ARELATO 
ciuitate . depositio 
SC*i Cesarii epi. 
AGUSTIDUNO. 
Natal Donini S'agri^ epi VU k se{) rorii quinti maximiani et in salona anastasi et in 
cclano mercori gal arelal sevi [ vietoris primi il victoris 
austisio cleotheri epi 5 Bkh. In ciuitale salona . anastasii . 1 niartyris . El apulia ciuilate . 
ecclamo . mercurii . ! ///martyris . rome . maximiliani . quintini . | 
Arelato . uietoris. 

Excerpta etc. R^.maximi emilianibasilidis-Bedaecod.S'. Romae 
etc. maximiliani quintiani. Cod Wissenb. 

VU KL- SEP- Civit solanu nal 

sroruni anastasi maf Hic ful 

lo fuit quiq: fidei suao merito 

Inter martyrum numero 

uK-ruit coronari apolia 

(;ivit nl sOonmi lierlano mer 

curi martyris Roiii in cimit 

nal scorum basele maximi 

liani quintini maf In gall 

ari-lato civil nal scorum sae ^^ 

vi . victoris primi Item victo 

ris Autisiodero civil dep oleu 

theri epi cum sociis suis. 1. C. salona, L. S. M. V. solona - 2. C. san- 
cti — 2-5. C. L. V. offl. ob hic ad coronari ; S. 
qviicuinqiie fidei suae inter, numerum. M. inler 
martyres meruil - 5. C. apulia, L. M. V. apolli. 
— 6. C. lieclani. M. V. eclano - 7. C. marty- 
rum;M. V. /^oWcimit. (M. cym.) »patium ra- 
,uum ; S. 2 tn. nupra lineam : romae via tibur- 
lina natl. scor. hirenei el ahundi martir. qui 
necati fuerunt in cloaca s»b decio — 8. C ba- 
sillae, S. basselle.L. sancti basilli. M.sci bassel- 
lae, V. s. basilii — 9. C. quinti; om. in gall.; S. 

M. martyris et via preneslina . niiliario xxn (M. 

spatium racuum). lu pall. - 10. 11. L. V. sevi 

— 11. L. M. V. om. ilem - \'2. C. authisiodo.L. 
V. autisiodoro. M. autissiodoro ; C. S. dep. ^cx 

- 12. 13. L. heleutheri. V. eletherii — L.M. V. 
el confessoris; S. sociis eorum ; C. addit : con- 
fessorihus. VI k sep in capuanl rufi in antioc sabbati elalexandn et 
in lucacivl I potentia felicis aionti saviani honori ro,n 
hermetis et ba 1 sileae stefani in Ihomis cm marcenim r.- 
bun et manis uxo 1 cum filis iohanne petro et ahb, nl x 
maf gal aralal depos | cessari ep. agustud depo. »uacr> 
epi. cpi . I AugustiJuno . siagni epi. 

,R..R^-.Sebasti-'R'.i°Ale.andriacivita.e,<.. 
^„„....O.et.annaeuxoHseius-:uOraeci..n.ar. 10 VI KL- SEP- In anlhiocia natl 

scorum sabasti alexandri abb 

Iii lucania potentia civil Nat 

sOorurn llllH felicis oranti 

sabiniani honorati et in capu 5 

a civil rufmi Roin nat sco 

rum hermetis et basillae Con 

stantinopoli nal scorum olii 

et stefani diacon In tumu civit 

nal scorum marcellini Iri 

buni . et mannis Ox cum (ilus lo 

lianne et serapionis clerici 

el potri militis d alibi . xl martyfl 

qui de greco in latino transla 

ti sunt in gall arlalo civ.l dep <5 

sci siagri epi 2 C. abbat. emerltae - 3. C. polenlia ; L M. 
V«m.nat.-4.C.S.L.M.V.aronti-o.6.C. 

S, L. M.V. capua natalis s.-.nctorum ndK mag.u 
(L S M V sci rufini.otn.magiii) — 7. l.. baM' 
ae" iuU - 9. C. stephani mart. in tumu. L. 
uLM-V.turno-Il.r.L.M.V.uxorise.us 

_ 11 11 L. iohanis. M. V. lohnnn.s - 12. C. 
— ^^^L-Mvlrfrall; 

% fL cacsaris) episcopi el confessons (L. S 
MVr);auU'Muno(M.V.au^studuno, 

naUilissancti(S.o-M.;syagriiep.scopi. » lohannis coi-rectione - ^ pri"S "^''^^ _ ;i ed. ofti. i ed. quadringenta - " /»■"' Sacri. AUGUSTUS f. 115'' riio [112] 

Cod Bern. 

r KL- .SKPT- 
ROM.KUIASA 
laria . uelere 

in ciniil . Basill»; 
Hennetis . Basilei. 
Heli^.Stophanidiar. 
IN ALEXANDUIA 
Polei . Serapionis. 
CONSTANTINO. 

poIi.AIexaiidriepi 
1'iuiani episcopi. 
IN AFRICA.Ciuil 
Ei^ponercgio depos 
Aguslini epi . el conf 
|\ ARUCUNO. 

uico briua tinse. 
PassioS("i luliaiii. 

marlyns. 
SANCTONIS 

ciuitate.deposil 
Bibiani epi et conf SEPT- lill . KL 
PAUSATIO. 
Sri Helisci prophi" 
dispuli Sci Ilelic. 
j)phele. 
IN PROUINTIA 
palestina . ciuital 
sabastea . natale 
Sci lohainiis bap 
tiste qui passus e 
sub herode regc 
et alioru nougento 
ruin inarlyruni 
qui eadi-ni die 
passi sunt 
IN SIRMIA 
Basille uirginis. 
IN ANTIOCHIA. 

sirie . Nic^ . Pauli 
ROM.E.UIAOST- 
Felicis . Gandide uifg. 
Forici^ . Adausie. 
GemelUn^ '. etc. Cod. Bptern. 

V.sepro.nhermetisetinaffdepos^^^^ 

stiniippone civl it roiT. ^>f ^'^^' " f '^^^^^^^^^^^^^ 
alaxHiciserapionisconstanUn^^pl^^^^^^^ P ^-, 

epi • in arvenno sci mliani mar scantona. i y 
viviani epi et confes. viviani epi lineoUs inclum. liich. Romenatalesciermetis.Elinaf 1 Inca . cm.tale yppone 
regio . sd . augustini epi M Auemis^ ciuifate . .ui.ani martyns . San- 
clonis . I uiuiani epi . Et alibi sci pelagn martjTis. 

1 ni epi m Utura - ■ R'. R''- Arvernis. Cod. Wissenb. 

V KL- SEP- Roili via suUita 

ria vetere In ciiii nal sco 

rum hermetis bayilei 

lieliae stefani diac In alex 

nal scorum policni sora ^ 

pionis constantinopoli dep 

sci aloxandri epi et viviuni opi 

In aff civil yppone regio dep 

sci agustini epi et conf Inter 

riturio arvernis urbis to 

vicobri vatins nal sci iulia 

ni maf Sanctonis civil dep 

sci vibiani epi et conf 1, 2. C. L. M. V. salaria — 2. L. M. V. otn. ve- 
tere; C. L. S. cimiterio. M. cym. (ileinde sim- 
tium wcmnn) — 3. C. hassillei, S. basiliae, M. 
bassilei — 4. C. diaconi . polliouis. In alexan- 
(Iria _- 5, 6. C. serapionis . iustillae; L. M. V. 
serapionis . hermetis — 6. L. S. M. V. om. dep. 
— 7. L. M. V. nat. sanctonnn — 8. C. Iiippone, 
L. M. V. ippone — f>. C. L. M. V. augustini — 
9, 10. C. L. M. V. in territorio — 10. S. arvenni, 
M. arverni.V.iirvernii — 10. 11. L. mbi briva- 
tinse — 11. C. vico brivate, S. vico brivatns., 
L. V. urbi . brivatinse, M. urbii brivatense — 
12. C. santonas — 13. C. S. viviani. L. V. 
iuliani. IIII k sep passio sci ioh babtis et aliof dcccc marni in sir- 
mi basillae virg. anlioc siriae | nici pauli roiTi felicis can- 
didac virg liirinae adausiae geinellinae 1> Rich. In einissa ciuitate . foeniciae pro | uintiae . Decollatio . sci 
iobannis baptistae . k alio | rum octingentorum martyru . rome .scae 
saui I nae . Et pausalio heljsei prophctae. 

KxcfTpta rtc. G 915. in Etiissa etc. — G. Lab. Roma sabinae {G. 
sabiani) mart. — (G. 915. ad calrem : a\>\h\ Ostiain scae aureae vir- 
(rinis et marlyris) — Bedae-Flori cod. B. Anliochia etc. basilei et 
pauli. 40 t& IIII KL- SEP- Pausatio sti heli 

soi pphaotae . discipuli sci 

beliae In provincia pales 

tina civil sabastia Nal 

sci iohannis baptistae qui 

passus e sub herode rege et 

ahorum nal scorum . dcgcc 

maf qui eadem die passi s 

In syrmia nl scae basillae 

virg In anthiocia syriae 

nal scorum iiiceae el pa 

uU Romae nal scorum 

felicis candedi virg fori 

ciae adausiae gemellin? 

cum sociis eorum. [Rom§scaesabiD?mr.l' 

' uncisiitclusa addita nt. V. 2. S. prorunt - 3-S. C. S. heliae prophelae. 
C. cetera om. ttsque ad i;. 8 *■( tran^ert ad diem 
geg - 4. L. M. V. seba^tia - :>■ S. baptista -- 
5, 6. L. V. om. n qui a.l rege - 9. S. syrm.a, L- 
V.sirmia - 11- S. natl. niciae vn-gmis. U v. 
nicei — 12 f:. L. S. M. V. romae via ostense (m. 
ostensi. L. V. hostien.i); L. V. om. nat- scorum 

— 13. C. M. candidae. L. caiididi - 13, l*- ^- ■ 
V.forigae-Ii.L.M.V.adautiae:aVmeImi 

- 15. C. o,n. romae, addU : passio; S. ^ "'■ 
m«r,/m. .rome natl. scae sabine virg^ '1^^ 
pago trecassino scaesabine virg.; L. M- ■ 
om. et add. : et translatio corporis valentmi ep 
scopi (M. addit : treiectense). 


' add. ffi. 'J. : mettis depost. domni adelfl epi. Cod. Bern. 

III . KL- SEPT- 
BOU^ GOM 

niodell? . Felicis. 
Gaudcntiat.' uirgin 

cmn aliis tril:)us. 
et adacti. AUGUSTUS 
God Eptern., etc. 

III kl sep rom felicis adauti gaudentiae virginis et alio- 

rum lu. [113] Sich. Ronie . uia ostensi . nalale «cor . | felicis . et adaucti ' . gau- 
dentiae uirgrinis . cum | reliquis tribi]>:. 

* in litura; R' audacti. Excerpta etc. G. G 914. felix geniellinus candida virgo — E'. Romae 
etc. et ianuarii. PRIDI- KL- SEP- 
TREUERIS depos 
Sei Pauli^'' epi ' 
ETANCIRAGALLA 

cie . Sci Gaiani 
luliani . Rufmi. 
Uincentit^ . Siluani. 
Italic^ . Antiquir^. 
Emilini . Florenti. 
lust^ . luli^ . Antinei. 
Maximi . 1t. Uitalici. 
Sci Elladi epi.Sirgi. 
Florcntini . Adcenit? 
AUTISIODERO 

j^ail .SOi Optati epi. Pridie 1; sep trivefdepos paulini epi et in ancira galiti 
gaiani | iuliani rufini vincenti silvani et italicae emiliani 
florentiiust^iuli^ I antViimei It italicae eladi episergi flo- 
rentianae autisiodo optati epi Cod. Wissenb. III KL- SEP- Kom natl scorQ 
gaudentiae virg cum reli 
quis tribus. [& nataie scorum felicis et 
adaucti . ankarih obiitj * ' iincis inclusa 2 ni. ; inclinata. lertta manu. 1. C. sanctae — 2, 3. S cum requistibus — 
V. tres; C. S. L. M. V. om. addita 2 m. — C. 
addit quae ad diem praecedentem sunt adno- 
lata — S. ; m. addit : In mellizano . rausbace 
mariast. deposilio aghyli . abh.iti - S. L. M. V. 
add. {S. 2 m. in mai-pinf^ : et nalalis sancto- 
rum felicis et adaucti (L. V.audacti). Bich In treueris . deposiUo scl paulini | epi . Et ancjni platiae 
sci gariani . iuliani . rufi 1 m . uincentiae . Autisiodoro . sci optaU'// 
epi. PRID- KL- SEP- Treveris dep 
sci paulini epi ct conf qui cu 
pro fide cuthoiica a constantio 
imperatore filio conslan 
tini imperatoris exiliatus 5 

fuisset ibidem requienit 
Et ancyra galaliae . Nat 
scoruin gaiani inliani . ru 
fini . uincenti . silvani . nitalic^ 
antiquiri emiliani (lo )o 

renti iustae iuliae anti 
nei maximi Item uitalici 
et dep sci eladi epi syrgi 
florentini cum sociis suis au 
tisiodero ciuil dep sci optati « 
epi et eonf cum sociis suis I. V. In Ireveri - 3. M. constanle — 3-6. C. 
om. a qui ud ibidem, ct eortim loeo : hic in exi- 
llo requievit. L. V. i>m. n qui ad requievit — 4, 
5. S, constantino — 7. S. trallatiae; L. ancyria 
gallia. M. V. ^all. - 8. S. gagani ; C luciani — 
9. L. V. vitalici. S. vitaiiae — 10. S. C. antiqulre; 
C. emelini. S. emilini — 11. L. V. iusli . iulii — 
— \± C. vitalice. S. vitali - 13. C. L. M. V. 
elladii. S. ellacie; V. sirgi - U- S. cum sociia 
eorum — 14. 15. C. sanctis sociis eorum . au- 
thisiodo; L. autisiodoro, M. aulissiodoro, V. 
autisiod. — l*i. C. dmnit in conf.; S. sociis 
eonim. fuisset ibidem requievit. consUntio imreralore fiUo constantiiii imperatoris exiliatus XV 1 lUi- Cod. Bern. 

LAETAMAS 

INDIGENDAS. 

MENSIS SEP- 

HABET DIS XXX 

KL- SEPTB- 

IN CAPUA AQUI- 

ria . Natai Sv.i 
Prisci. 
ET IN TUDER 

tina tuscia 
Terenliani epi . Felicis 
Donati. 
IN UILLA HERDO 

im In apolia siracusa 
Euodi . Hc-i-niogenis 
Caleste. 
IN AFRICA Ciuil 

tuniza Natal Sroru 
Tasci^ . Dubitati. 
UaleNti . Donal^ 
IN CARTAGINyE- 
Furtunati . Donati. 
Felicis. 
BETTAUSIA' PRI 

ma . Marci ppi. 
et alibi Scorum 
Sisinni . Amausi. 
C!N'/OMANNIS 
ciuil.Natlsci^Uictoris 

episcopi . et confes. ' SEPTEMBER 

Cod.Bptern.etc. 

September dies XXX. jgci et in 

Kl "ept In apulia fel.c.set ^j"^^^^^^^^ 

easinoconstanti Mqmn^^^^^^^^^ aff tasciae 

dubitati valent. donat. Ra^u b -^ ^i.toHs ep. et 

maternietalibis.snim | amaus. ceioni 

conf. nal 5 Cod. V/issenb. 

MENSiS SEP- HAB- DIES XXX 
KL- Sep In capua aquaria 
nal sf'i prisci In tuturni 
na lusciae Nal scoruin 
terentiani epi felicis dona 
t i . In apolia syracusao 
scorum euoti hermogenis 
calistae In afreca ciuil lo 
niza nal scorum tasciae 
dubitati ualenti donatao 
In cartagin^ nal scoruni 
furtunati donati felicis 
betausia prima nl scorum 
marciani epi et alibi nal sro 
rum sisi.mi amausi cenno 
mannis ciuil dep uicloris 
Senonis ciuil depos sci lupi epi 
et CO.lf [et in aquis civ. pas. scivincenlii epi 

ei mr.l ' .0 epi *5 Rich. In appoUonia . felicis . & dona 1 ti . Et in capua . prisci . In 
cassino . constantii ' . ^- fe 1 liciani . & intuder . Terrent.an. ep. . In 
cartagine . 1 furtunati . El aiibi scae uerenae uirginis. > Ra. conslantii et vevenae virgims. Excerpta ew. ll VHo ad dums aqua-^ scae verenae virg. - G. «914. 
Alexandria pa-s^io Fetri episcopi — R8_ Rom.nat. s. xistiets. nivardi 
epi — 0. in Tudertina Tusciae natiilis s. marciani ep. — in Cartagine 
nal. duodecim fralruni donati arontii et al. ix. 1 uncisincUtsa tn. 2. 1. L. V. sancli reguli martyris. In capua - 2, 
3 C prisci martyris . magnilis (2 »t. inler 
tineas : aegidii abbalis). In luderUna; S. luter- 
tina. L. tuturtina - 4. L. V. terrent.am - 4, 5 
C donati . silvani. In villa her donati; S. et 
donati- S. L. V. In viUa herdona . In npolia - 
5 C apulia syracusa, M. apulia fiein>le spaUum 
vacun,n-iu S. evodi, L. eucti-7. C. caleslae. 
iuliani; L. calisti, M. calixtae. V-caU^ct. - -.8 
S. lonital - S. G. lusciae. S. tassiae L. V. Uscu 
- S) M. valentis; L. V. donati - U. L. M. v. 
fortunati - 1 1. 12. C. felicis . et alibi nataU .^. 
_l-i S.berteaisia. L. beUausia.M. V. bettau 
sia; L. M. V. sci - 13. C. mar//ni - U. C. ama- 
vis. S. et mausi. L. M.V. amauxi- 14. lo- U »• 
cinomanis. L. cenomanis. M. V. cenomann^ 
15. C. L. M. V. sancti victons episcop el confe 

soris - l(i.L. M. V. sennonis - Ib. H; C o'"- 
:r;L»W.c..ambianiscivitatedepos.^osn. 

cti tirmini episcopi et contessoris -- S. n 
siaco noviente depos . sc. <^hlo'loaUh e^^^^^^^^^ 
agustidunodepos.syagriep.etsenonesc.v.l. 

sci lupi epi et cf. 1 ^i Beltausia — " Nat. sci additum 2' nianu aupm tintam — =■ add. tdia manu : i(n) alexa(n)dria sci petri epi. God. Bern. 

IIII NON SEP- 
IN NICOMEDIA 

Tlenoni.s . (iorfioni 
iMonoIappi . Theo 

dotecQ filiis suis. 
et cnsconi. 
IN PARTIBUS. 

canipanie Scoru 
Antoni . ct antonini. 
CABTHAGINE. 
Dubitati . Tusci . Ualenli. 
IN SICILIA . Eupli. 
losepli. 
IN APULIA. 
Felicis . Secundi. 
IN ALEXANDR- 

Theodori. 
!N ANTIOCHIA- 
Timothei. 
LUGDUNO 
gall Depos . lusti epi. ' SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

IIII non in nicoiTi zenonis theodotae et fiUofi eius gorgoni 
nicnolappi theodotae cosconi | in paf apamiae antoni et 
antonini kartag dubitati tusci va 1 lentini sicilia eupli 
iosepli in apulia felicis secundi in alax teodori ] antioch 
tiniolhei lugdun iusti epi. [115] Cod. Wissenb. IIII NON- SEP- In niconiedia nl 
s('oruni zenonis gorgoni 
monolappi theodol^ cum 

et cusconi In parti 

nal scorum an 

carlagine nal scoru 

ualentini In sici 

eupli ioseph . fe fdiis suis 

b; apaniit; 

toni . In 

dobitati tusci 

lia nl scorum 

licis secundi In aiexand nal 

sci Iheodori In anthiocia nal ^f 

sci thimothei lugduno gall 

dep sci iusti epi Agusteduno dep 

beali siagri epi iiich. In nicomedia . zeiioni. . ^'or 1 ;:oni . thoodoti . Et in sicilia , 
eopoii.ioseph.Inap | pulia . felici. . In antiochia . timothei . Alibi 
de 1 positio . iustini episoopi. 

Excerpta elc. F. in Antiochia timothei sancti man.mae mart... el 
permini. 2_ S. scae— 3. S.theudoti. L. M. V. theotae. 
— 4. C. cosconi, S. qui»scomi — 5. L. V. appa- 
niiae— 5. 6. C. antoniiet anlonini martyrum, 
S. L. M. V. antoni (M. anlhonis) el antonini — 

7. L. M. V. dubiUiti ; C tu^ciae; S. valenti — 7, 

8. V. hi tuscia sicilia — S. S. iosep — 9. C. 
secumluli . iuHi - 10. S. U.eudoli: C. theodori 
marlyris (cettra om. u^que n>l timothei) — 12, 
i;{ L S M. V. epi et dedicalio basilice ipsius . 
augusliduno (S. agustidu]..., M. V. augustu- 
duno); C. om. epi. adftil : et dedicatio basihcae 
ipsius sancti . augustiduno dep. sci syafcfrii ep. 
et cf. slabulans/, remacli episcopi et confessu- 
ris . corbeia monaslerio dedicatio basihcae 
sancti martini pontificis - 13. M. sci agri, L. V. 
s. syagri. III NON- SEP- 
IN ALEXANDR- 
Aristonippi epi 
ET IN SIRIA- 
puinti? . In regio 
ne apamie 
Antoni pueri . an 

norum xx. 
et aresti cpi. 
IN AQUILEIA 
Dedical Basilice 
Andree apostoli. 
Luce . lohannis. 
Eufemie . Sirici. 
Uitaliani . et aristoni. III N ^ep in alax arippi et in syria antoni pueri et aristoni 
eietln caudis uitaliani l sirici lucae nepot.s .ohanms 
eufemiae serici et aritoni. . « - . I nU 1 pni Et in alexandria . 

1 K-. aristenis. 

, F> .risleni (F. aristenii) epi - F. feliciani - O. in 
Excerpla etc. E . aNSlen r ghab. aristippi. 

Syria legione App^nnae v.cn Ap.oga etr. III NON- SEP- In alexd nal sci a 

ristonippi epi et in regione 

appami^ uico a p(ro)cauictu 

sub constancio imperalore 

prouincia siriae nal scoru q 

anlonini pueri annoru . xx. 

et aresti epi cuius gesta haben 

tur In aquileia ingresio re 

liquinruui scoruni andrei 

apostoli lucc iohannis et ahbi ,(, 

nal scorum eutimi^ syrici 

ft aritoni cum sociis eorum. 1 2 L M V. aristoippi - 3. M. apamiae, V. 
app'aniae . L. aprocavilo. S. M. V. aprocavicto 
_.4 S M consUnlino-:{.r>.C.apamiaepro- 
vincia syriae ete. - ti. C anlonii. om. annorum 
xx — 7 S anesli;C. (/m.cuiusg.h.— J.*--i^. 
M V. andreae - 10. S. loce; C. evangeli.tarum 
etaIibi-ll.M.eurcmiae-llUV.ettan. 

toni. S. arisloni; «</rf.V : et m caudiUa italiam 
^enon. -ciambrosiiepi. " , sci siagri epi et conf. ; «««""""■ "- --'* ""'"'' 
m margine ad<i. : Agustiduno dep. sc. s.agn ep [IlfiJ Cod. Bern PRID- NO- SEP- 
IN ANCIRA Gala 

tie . Scoru . Rufini. 
Siluani . Marcelli. 
1. m< Gaiani . Helpidii. 
Antonini . Eostochi 
Maximi . Eusebii 
It. Gaiani . Uitalicc 
(iaisuti . Ma^^ii. 
Casti . Saturnini. 
Donati. Gleusi. 
ROME In cimil 
Maximi. 

UIA SALARIA- 
Ronifaci epi 
AD SCAM- FELI 
eitalem . Magni. 
Casti . Salurnini. 
ET IN GALLEIS- 

ciuil Cauilonis 
Sci Marcelli maf . 
//////// 
I I I I I I I f SEPTEMBEK 
Cod. Kptern., etc. 

-«"'ti^::^i'— aii^cisiro.n,axin. suti bonifalilepimagmmarcen.ep. t. \W Rich In anryra . galaciae . marcel | lae . helpidii . antonii . Rome . 
bodfacli ept ma 1 ^- casti . caballonis . marcelH . treuer. . pauln. 
epi. Cod. Wissenb. 

PRID- NON- SEP- In ancira galla 

tiae nal seorum rofini sil 

uani . niarcelli gaiani helpi 

di antonini . antonini eosto 

ci maximi eusebi Item ga 5 

iani uitfilicae gaisuti . mag 

ni . casti satnrnini donati 

eleusi cum sociis eorun^ Hoiii 

in ciuil maximi via salutaria 

dep bonifacii epi ad scam felici to 

tatem nl scorum magni 

in gall ciuil cauillonens nal 

sci marcelii. 1. M. ancyra— 1. 2. C. Kalatiae; L. anirira 
gall.. V. agira ^'alliae — 2. L. M. V. rufini — 3. 
L. M. macelli — 3. 4. L. M. V. hepidi — 4,5. C. 
; tonini (■.>*fH»c/J.eustici. L. M.V. antonini (souel), 
eustichi — «. L. V. vitalici; C. gaison —7. L. 
cassj _ 8. C. clesi. L. M.V. eleusi — 9. L. M. V. 
cimit.; C. L. M. V. salaria — 10. L. M. V. boni- 
fatii — 11 C. L. M. V. magni . ca-sti . saturnini . 
firmini (L. M. V. om.i. — 12. C. cabillono, L. 
cavallonentium, M. cavalonensium, V. caveUa- 
nensium — 13. C. L. M. V. marcelli martyris . 
treveris depositio sancti paulini episcopi {U 
Q^j, _ 1-13. S. I nancira gallia nalal scorum 
rufini . gaiani . marcelli . gaisuti . helpidii . 
anlonini euslochii euticii maximiani eusebii 
item gaiani vitalicae it. gaisuti natl. sci marcelli 
martyris . treveris depositio sci paulini episcopi 
(2 m. : romae dep. sci bonefacii epij. NON- SEP- 
IN PORTO RO 

manc) . TauriNi. 
Herculiani . Aristusi. 
ET IN CAPUA GA(M) 

panie . Sconnn 
Quinti . Arconti . Dtmati. 
IN ALEXANDR- 
Ncnifidi . Saturnine 
INgi-nui cpi 
IN AEGYPTO 

Taurini . Nemosati. 
It. Saturnini. Arapol 

lini. 
IN CALLEIS 
ciuitate Uesonlio 
ne . Scoru Ferreoli. 
et ferrurionis. Nonas sep in pof roiii taurini et herculam m alax eutici 
maximi nimpi salurnini 1 et in capua quinti arcont. donati 
alax civ. nimfidffi satuminae | ingenui epi in aegip tau- 
rini saturnini nemosati aropollini | in gal civi vesontione 
ferrioli et ferrucionis . Rich. In porlu romano . taurini . ercu I liani', . Etincapua .quinti. 
arcoiiti . In aeirypto . tau | rini . nemorati . In uesontio . terioli . fer- 
rutionis. 

' R'. erculani. 

Exctrpta etc. F. Romae victorini marlyris. NON- SEP- In porto romann ual 

storum taurini herculiani 

aristosi et in capua e-ampanit; 

nal scorum quinli arconti 

et donati In alexd nal scorum 

nenitidi saturninae et dep 

beati ingenui epi In egypto 

nal scorimi nemosali ara 

poHini In ciuil uesontione in 

gall nal sCorum lerrioli 

et ferrutionis cum sociis eorum 1 M poitu — ± C. heroi . heraliani - 3. ^- 
urist.Himi . In c;q.pua: C. aristosi . Et passio 
sanc-torum thothahelis et sororis eius noin.ne 
bebeac. In capua - 4. S. quintii - 5. <^- f ""^J ' 
magni . ianuarii; S. om. scorum - b. l.. s 
ninae. L. S.M. V. saturnini- 7.C. 'ngenm cvun 
sociis suis (luorum nomina deus scil; »• " fc 
nui cum sociis eoruin (cettra de>iiderafUur^ ^- 
M. V. ingenui episcopi cuui sociis suis ^ ■ ■ '■ 
L.M. V taurini . neinolati iL. M. V. neinoratO. 
salurnini .arapalloni (L. M. V. arapolhui) 
10. C. ferreoli. M17 Cod. Bern. 

UIU . ID- SEPT- 
ROME uia sala 

lia . Natal . Eleul epi. 
IN GAFADOCIA- 

ciuitate teriaten 
Nalal Sci cultidi. UII . ID- SEPT- 
CAPPUA NATL- 

Sci Senotii. 
IN CAPPUA ciuil 

beneuento. lanuarii. 
Fisti . Agusti . Desiderii 

et passio Sci Anastasii. 
ARELATO IN GALl/ 

ciuital . Agustalis epi 
AURELIANIS 
Euorti epi . et conf 
PARISIUS UICO 

no uegento . Beati 
Chlodoaldi regis. 
et confessoris. 
ET IN TERRITUR- 

edua ciuit loco alisia 
Natal Sce Regine 
martyrae ' SEPTEMBER 
Cod. Eptern.,etc. 
VIII id sepl rom eleuteri capp civi teriaten nl cuttidi . 11171 Rich. In reatJ . eleutherii . In capado 1 eia . ciuitate leriatin . natale 
scl guttidi . Alihi | sci eugenii . Et nalale sci mafni . confessoris. 

Excerpia etc. G 915. in Reatino f(c. alibi 5ci guttidi eu^eni et e^t 
depositio sci magni confessoris — G 914. Capadociadavidiabdi conf. 
— 0. in Cappadocia nat. s. secundi. VII id (tapua nt sinoti in benevento ianuari festi acuti desi- 
deri | scl anastasi epi arelato civi agustalis epi aurilianis 
evorti l epi paris civi chlodovaldi regis et confes . Cod. Wissenb. Uni ID- SEP- Ronia uia saluta 
ria* milia al) urbc nal sCi ele 
otheri epi In terre! urio cap 
pad ciuil reaten Nal sci cot 
tidi cum sociis eorum 9 Rich 1« capua . sinociae >. - Et in be 1 neuento . la^^^-^j; J;^^;' : 
Arelato augSstalis - epi . ] Aurelianis . euort. ep, . par>s>us . flodoald, 
re I gis . Alibi scae reginae. 

1 H2. sineriae — •' R^. agustalis. 

E.c.rpta ,u. E'. in A<,uitania evorUi epi - G. S.nonis re^nae mar,. 
_ O. Edua civ. loco Malissana ttc. ' em. salarin. 1. L. M. V. Natalis sancti adriani — 1, % L. 
M. V. salaria natalis — '2. 0. milliario — 2, 3. 
C. L. M. eleutherii, V. eletlierii — 3. L. M. V. 
territorio — 4. C. readen — 4, 5, L. M. V. quol- 
lidi — 5. C. L. sociis suis. UII ID- SEPT- Capua ciuit be 
ne abento Nt scorum se 
noti ianuarii listi acuti 
desiderii et pas sci anastasi 
cum sociis suis arelato ciuil in s 
gall dep sci euorti epi et conf 
et in territurio pariseorum 
uicono uigenlo depos beali 
chlodoaldi regis cl conf edue 
ciuil in gall locum alisiane io 

nat scae regin^ maf cuius 
gesta habentur \,± C. incipii : benevento civitale natalis; 
L. M. V. benevento — % 3. L. M. V. sesonti — 
4-6. L. M. V. anastasi inartyris. In gallia (om. 
arelato civit.) — 5-6. C. om. in gall. — 6. C. L. 
M. V. sancti augustalis (L. V. agustalis) epi- 
scopl . aurelianis civitate (L.M. V.c»m.)deposi- 
tio sancU evortii (L. M. V. evoti ). - 7. C. L. M. V. 
territorio; C. L. M. V. parisionim — 8. i:. vico 
noviento, L. M. V. «m. - «1. L. M. V. chodoaMi; 
L. M.V. rfMiH""( in legis — 9. 10. C. regis 
postea preabyteri et confessoris . auKUstiduno 
civitate loco qui dicitur alisiana — 1 1. G deginit 
in mar. ^ w ■ metlis civt. domnus Gundulfus eps. obut 1118] Cod Bern. ui 10- sEP-r- 

NATIUITAS SC/F/ 

Marie . matris dni 

iN ANTIOCHIA 

Tiniollu-i. Faiisli. 

IN ALEXANUH- 

Ammoni . Fausti. 

Seiapionis . Pii . It. 

Pii . Tivofili . Ncotherl. 

ct aliorum xxn. 
f. 117'' Nemmesi . Anoni. 

Annnoni .PHri. 

Sauini . Dfnietri. 
cum aliis xl . Di//dimi. 

Mitisori . Panei. 

Aciiilie . Hysidori. 

Serapionis . Migete 

Orosei . Siluiani. 

Arapionis . et alio 
rum quingento 
ru sexa^nnla duof 
Metri . Seueri. 

cmn aliis. xi . It. 
Seueri . cum aliis . xl. 
IN EADEM DIE 
collectioceserea 
cappadocie . et to 
lius terreturii '. 
IN DAMASCO- 
mulloruin mar 
tyruni corporu U . ID- SEPT- 
ROME . LTA 

lanicana 
f. 117^ inl duos lauros In 

cimiterio eiusde 
Natai sci- Gornoni. 
ET IN SABUSIS 

miliario xxx. 
lacenti . Alexandri 
Tibm-ti. 
IN CESAREA 

cappadotie . Donati. 
Cleasi . Ammoni. 
Furtunati . Sci 
Marci . liherati. SEPTEMBER 
Cod. Bptern.,etc. 

fausti I serapionis pi, .1 P» '^f ' "7']';;';,'; ,, alio« xl 
„emesi | arioni annnon. if ™' ''^:^ //^'"^erlpionis n.igi- 

alis xn Cod. Wissenb. 

UI ID- SEP- Natiuitas scae ma 

ri^ malris dni nfi ihu xpi In 

antiocia nl scormn Ihimo 

Ihei fausli In alexnd nal 

scorum amnioni serapionis ^ 

pii . theofoli neotheri ct alio 

rum xxii nemesi arioni 

pas sci petri sauini demetri 

cum aliis xl didimi mitisori 

paneti achillae hisidori mi i(] 

git^ orusei Silvani aropio 

nis . et aliorum dggcvi Scveri 

cuin aliis . xi . Item severi cum a 

[Natl sci adriani] ' 
liis XL In ea die coUecti . multo 
rum martyrum corpora u 1 uncis inclHsa m. 2. Rich. Natiuitas scae mariae | uialris dni . In antiochia . timothei . 
ammonii . I fausti . pii . sauini . dem&Tii . siluani . Rom . adriani. 

Excerpta etr. G 915. in Nicomedia adriani martyriscum aliis viginti 
tribuy — Bedae-Flori co.i. B. in Anliochia timothei laustini. 2. 3. L. M. V. doniini . Et natalis sancti 
adriani . In antiochia - 24. C. secunduni car- 
nem et passio sancti adriani niaityris . In ale- 
xandria — 5. C. L. M. V. aminoni . fausli — 6, 
C. theophili; L. M. V. pii item pii . theofili- 
7. L. xvin. M. V. xxui. i'.. L. M. V.arioni . am- 
moni (C. ammon) - S. L. V. sanctorum; C. 
demetrici — ^- C. mitifori — 1». L. peneti; C. 
L. M. V. achilli . hisidori (C. isidori) . serapionis 
- 10. 11. L. M. V. magitae — II. C. L. M. V. 
orosei — 11. 12. L. serapionis — 12 C. itxxnii, 
L. M. V. Dxxn ; C. L. M.V. demetri (C. denetri). 
severi — 14. L. desinit in xl; C. collectio. om. 
scripturu SHpra lineani. ~- 15. V.. corporum. V id sep rom gorgoni et in sabinis iacinti in aU'ix tiburi 
cessa 1 cappod donati cleasi fm-tvmati iii penticis marci V ID- SEP- Koili via lavigana 
inier duos lauros In cimil 
eiusdem nl sci gorgoni . et 
in savinis miliario ab urbe 
XXX nl scorum iacenti 
andri tiburti In c^ssaria 
cappad nal scoruni donati 
cleasi furtunati anmionii 
In peritis nal sci marci 
brati alex le Hich. Rome . '/orgonii . Et saliinis . ia 1 cincti . Alexandri . turburtii* 
[ii taesarea rapado i ciai- . donatae . ammonii . sci marci . Alibi sci | 
Rerani confessoris. 

' R'. tiburlii. 1 C L. M. V.lavi(ana-2.C.Cmfl»miVe«- 
lonis) em. duas; ite,n M. - 2. 3 C. lauros nata- 
hs - 3. L. M. V. mn. sri - 4. C. sabinis - o-^- 
om. xxx;lmcicnti- ti. C. tiburtii . iuv.m. ^" 
vani . In caesaria; L. M. V. caesarea (\. "'«' 
/«c,>-Mmid.)-8.C.eleassi;L.M. V fo^l^;; 
nati - y. C. pertis; sanctoruni - ■'. '"■ '■ 
bratis . iulii. 1 priu9 territurii; signis appositis monei anHquarim rtrha coUectio-terretorii ponenda eese pott dahasco — '^ sci add. m. if. Cod. Bern. 

mi ID- SEP- 
IN CESARKA 
cappadocie . Scor 

Euplie Alexainiri 
(_:up^i''i. Hysici. 
Alapon . SiluaNi. 

cum aliis v. 
Soi SAluii epi. 
IN ALEXANDR- 
Nemesi . Ainiuoui. 
Oriouis . Herosi. 
ot alioru octiugeu 

loruui VI . Didiuii. 
Meresori . Pauoepsi. 
Acellei . Niceti . 1t. 
Atunioni . Orosi. 
SiUiani . Oropou 
Neniesini . et alioru • 

um . Panemoti. 
Niceti .Silui.vi. 
ROME . Depos 
Beati Hilarii ' pap§ 

p quem uicturius 

ordiuem pasc alem 

conscripsit. 
IN AFRICA . Scof 
DolAratuli . Tusci. 
Ualentini. .118" III ID- SEPT' 
ROME . UIA SA. 
laria uetere In 
cimilerio . Basille. 
Scorum . Proti. 
et lacinti^ . qui fu 
eruut doctores xpi 
aue legis . Sc^ Eugenie 
et basill^. 
El^ IN URBIS ROM. 
Ingenui . et ^lppoliti 
IN ALEXANDRIA 
Natal Siri . et serapion 
IN APULIA . Felicis. 
et douate. 
LUCDUNO GALL- 
Patienti epi . et regul^. 
ANDEGAU- Depos 

Maurilionis conf. SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

IIII id sep cessaf cappo eufepiae in alax alioft dccc cup- 
sici ] hisici alaponi silvasi cum alis v. It alax civi nemesi 
ammoni 1 orionis herosi dudimi meresori panopia cellei 
niceti amoni | arosi silvani aroponi nemisini et alior viii 
panemoti niceti | silvini roili depos liilari epi in aff catuH 
tusci valentinae [119] Cod Wissenb. IIII ID' SEP- In caesaria capp do 
cia nal scorum euplie a 
lexandri cupsici hisici . alapon 
silvaui cum aliis v lu alexd 
nal srorum uemesi ain 
moni orionis herosi et alio 
rum ncocvi. didimi merisori 
panepsi acellei niceti o 
ropon uimesini et alioru 
vm paneuiodi silvini Roili 
dep beati helari pap per 
quem victurius ordiuem 
pascalem conscripsit In af 
frica nal scorum doleta 
tul^ tusci valentini. Rich. In alexandria . orionis . erosi . j & alioi-um octingentorum sex. 
Rome (lepositio . j beali helarii papae . Affrica . tusci . ualentini, 

Excerpta etc. G 914. silliani et dcccc martyrum — 0. orioniset al. 
nongentorum sex — Bedae-Flori cod. B. oriosii et aliorum octoginla 
sex. III id rom proti et iacinti rom in porlu ippoliti alax civi 
nl I siri et serapionis in apulia felicis et donatae lugdu gal 
pacientis epi Rich. Rome proti . et iacinU . basilte . j in portu romano ingenui 
&yppoliti.Etinale 1 xandria . syri et s.rap.om. . Al.b. fehcs . & 
regulae. 

Excerpta etc. E'. E^- 915. m. apud Turegum (E^ Turegi. 
U m in Itro Turici. G 914. ca.tro Thuri^o) felic.s e. re.ulae (E- 
mait.; G 914. cum germane suae sanctae regule). )0 <5 I. 2. r„ L. M. V. capinidociae. — 2. L. M. V. 
eupli — :>, C. cuplici, L. caprici; L. M. V.alo- 
poni — 5. t». C. aiinuonis. — 7.V. rccc.u; C. 
meresori. L. M. V. mererori — 8. L. V. panaepsi, 
M. apanaepsi — 8. 9. C. L. M. V. achillei. niceti. 
item amnionis (L. M. ammoni. V. amonii) . 
orosi (L. heiosi. M. V. horosii). silvani . oropion 
(L. orosoni. M. V. oroponi) . iiiini . sini (L. M. 
V. nimisini) — 10. C. vmi ; C. L. M. V. panemodi. 
nireti (L. nicenti. M. nicerati) — 1 1. L. M. hylari, 
V. philari — II, 13. C. wih. per q. v. o. p. c; L. 
M. V. victor - 14, 15. C. L. M. V doletatuli; C. 
tusciae . ma^ri , valenlini. III ID- SEP- Roili via salutari 

a vetere in cimi basillae 

nal scorum proti ct iacen 

ti . qui fuerunt doctores 

xpiane legis eugeni^ . et ba » 

sillae et in portu urbis rom 

nat scorum ingenui et epo 

liti et in alexad nal scorum 

syri et serapionis . el in apolia 

natl sconun felicis et donali lo 

Ingd gall dop sci patientis epi 1. C. I . M. V. salaria — 3. 4. L. iacintti. M. 
iacincti, C. iacincti . didymi — 4, 5. C. L. M. V. 
om. a qui ad legis - 6. L. M. V. porto. M. V. 
iirbe. — 7. 8. C. yppoliti martyrum - k. L. M.V. 
oni. et. ' priua Helari — ^ prius lacenti - ' E em. 1. (. IM'' [120J Cod Bern. PHID- ID- SEP 
IN PAMPniLlA 

NatalSiri. 

ET IN SICILIA. 

ciuitate . rateiia 
Cupli . et Sorapionis 
BOME . Natale 
Scorum.p(i-o)1i.Sanclim 

Hippoliti. 
NICOMEDL\- 
Ainenone 

IN ASIA . Tiophili. 
Matront; . Teclv uirg 
Eracli . et alibi Sci 
Eusebii . epi 
LUODUNO 
Beati . Sucerdotis epi 
AGUSTIDUNO. 
ciuilate . Euanti epi f. \\H< ID- SEPBRIS- 
IN APOLIA 

relicissinii vi St-cundini 
IN ALEXANDU- 
Theodoli epi 
IN ANTIOC.HLV 
Timoihei . et Litori. 
AGUSTIDUNO 
Beati.Ncctariepi. 
IN GALL- CIUIT- 

turonis^Depos 
Litori epi 
ANDEGAUIS- 

ciuil Maurilionis epi XUIU KL- OCT- 
ROMTE . UIA AP 

pia In cimiterio 
Calesti . Cornili epi 

et Saturi . Dionisi epi 
ET IN AFHICA. 

ciuilCarthaginu 
Natal . Sci Cipriani 

epi .Felicis . Hono 

rati . Demetri 
Zete . et alibi depos. 
Eparti epi - et exal 

talio Sce crucis. SEPTEMBER 
Cod. Bptern., etc 

P* id.. i. P«np.. .W,i" it— "'"— 

sacerdotisepilagustudunevant.epi. Cod. Wissenb. 

PRID- 10- 8E1'T- In paniphyiia nal sei 
siri In sicilia civi nal scoruni eupi, 
et serapioni epi Roih nal proli 
sanctini yppoUti Nicomedia ni 
sci animone matrom,* tecl^ virg 
heracliae et alibi dep eusebi epi 
lugdun civil dep beati sacerdo 
tis epi In gall civil agustiduno dep 
beati epi ammonii. 
> R'. R-. in - ^ R'- pamphilae. Idus sep in apulia feUcis secundi in alax theodoli epi 
antioc timothei agustud nectari epi | gali civi turon 
deplitori epi indecavis maurilionis epi . Rich. !n apulia . felicissimi .et secundi . 1 & in alexandria tho- 
doli ' epi . Augustiduno . nectari . epi . | Andegauis . maurilionis . 
epi. 

iRi.RS.theodoli. 1, 2. C. ineipit ah In ^ficilia — ± C. L. M. V. 
civitate catina (M.catena. 0. cathemis) — 3. M. 
V. serapionis. C. serapiemis episcopi magni; 
L. V. protini — 4, 5. C. natalis ainnionis lecto- 
ris. In asia nalalis sancti diofoli . uiatronae; 
L. M. V. In nieonieiiia nalalis sanctorum die- 
foli (M. V. diofoli) . niatronae . teclae . virgo 
virg. (V. virg. et virg.) — 7. C. lugduno palliae 
— 8. C. episcopi et confessoris . augusliduno; 
L. augusliduno, M. V. augustuduno — '.». C. L. 
M. V. beati evanti (L. eventi) episcopi {C. et 
confessoris). IDUS SEP" Felicissi secundini nec 
tari epi toronis sci iitori epi 
audegavis maurl epi. 1-3. L. M. V. Natalis sancti niamiliani; C L. 
M. V. In apulia natalis sauctoruni felicissinii et 
secundini \G. addit : iustini . constantinopoli 
depositio sancli ioaimis episcopi). In alexandria 
natalis sancti theodoli episcopi . In antiochia 
natalis sanctorum timotliei . Iheodori (L. M. V. 
et lidori) . augustiduno (M. V. auKustuduno) 
deposilio beati nectarii episcopi . In gall. (L. 
galliae. C. om.J civitate turonis depositio sancti 
lidorii (L. M. V. litori) episcopi . andegavis (L. 
M. V. andecavis) civitate depositio (L, M.V. om.) 
beati (L. M. V. sancti) mauriliunis episcopi (V. 
(tddit : Exaltatio s. crucis). XVin kl ocl rorii comeli epi et dionisi epi et in cartag 
cipriani | et in tuscia felicis demetriet zettae saturi felicis 
honori | dimetri et alibi depos epanti epi , Rieh. Romae . comehi . & depositio dio 1 nisii . epi . & in casthagine. 
cypriani . epi . alibi sci . aure j hi . epi . & exallalio scae crucis & in 
tuscia felicis. XVIII KL- OGT- Exultatio scae cru 
cis dni nfi ihu xpi Roili via appia 
In cimil calesti nal scoruni 
corniH epi et saturi et dep sci dio 
nisi epi et conf In aflrica civit 5 
cartaginc nl sci cipriani epi 
felicis honori dimitri zetae 
et alibi dep eparci epi [i" ^ Jed.caljo 
basiIi(cae)scisalvatori3inuu.zenb.J 

1 H/icis incluia m.H. t.c:.L.M.ExalUtio-l..^.V.J"W/^^-- 
mae; C. L. M. <lesin,t m crucis - ^- ^" ^. 
L. V. oni.; L. M. V. otn. scorum - *J^ . ^ 
cornelii;C.saturnini: L.M.V.om.sci . 
diunisi-7.C.L.M.V.demetn,zet.-8-«" 

mclusa cfteriom. > prius turunus SEPTEMBER lii! Cod. Bern. 

XUII . KL- OGT- 
IN ALEXANDK- 
NAtai Scoruni 
trium iVatruiu 
idest Cyrini. 
Serapionis . et Le 

onti . Croci. 
ET ANGIRA 

galacie . Seleoci. 
Ualeri. 

ET IN THOMIS. 
ciuital Nataie 
Stratonis Ualeri. 
Merobii . et gordiani epi 
NICOMEDIA. 

Marcii . Archeon 
ET IN NOCERIE 

canipanie . Constantii 
IM TULLO Ciuil 
depos . Sci Apri conf 
et epi. 
IN ANQUIRA'.Pauliepi 
ET CAUILON* 

castro trenortio 
Sci Ualeriani martyr 
LUGDUNO GALL- 
Beali . Apiini- . epi. XUI KL- OGT- 
CALGEDONIA 

Euteiui^ uirginis. 
ROME Uictoris. 
Felicis . Aiuxaudripap^ 
ET IN UIA NOM- 
tana . ad caprea 
in rimitcrio maiore. 
Sci Emerentiauilis*. 
ET APRIA VIA- NO 
mtana . in eadem 
urbo. 
1 ii;i' ROME . NATAL- 
et passio SOae 
Cecilie uirgiNis. 
ifcalibiNalal Scor 
Pafies . Feiices. 
Uictoris . Sperali. 
Nauati . Corintbi. 
Secunde . Donate 
Bissie . Generose 
elLopati . iT.Secunde 
ET IN NOCERIA ^ 
Prisciani. 
ROME Pas Scae 

Caecilie ° . et alibi. 

Salui . t-t tvrsi. 

INHILARIACO 
nionasterio . trans 
iatio corporis Sci 

Naboris . et dedical 
ecclesie ipsius. Cod. Eptern., etc. 

XVU k ocl nI serapionis ieonti et in ancira galiil seleuci 
faieri cirionis et in tomis stratonis | macrobi et in nuce- 
ria campan constanti <-yrini croci | valeri cundiani epi 
nicom artei in aquila pauiini epi et cau | ionm> castro 
valeriani maf iugdun appini cpi . Kich. In alexandria . serapionis . leonlii . | roniae . nicomedis . A* 
in nuceria . constantii . gordiani | epi . lugduno . albini . epi . alibi . 
ualeriani '. 

' P.'. et dedicatio oratorii in cimilerio. Excerpia etc. E'. G. R^ Homae nicomedis martyris — G 915. in 
Gallia Tidlo clvitale sci apri epi e1 leobini confe^^s. — G Cornolis 
leobini confess. — G 914. Gornodis leubini. XVI k oc! rom pap felicis victoris alexandi-i emerentiae 1 
et enfemia nitis papias feticis victoris sperati novati corinti 
secundae donatac besiae 1 generosae lovali il secundae et 
in nucef prisizani rom 1 caeciliae et alibi salvi et tyrsi . Cod. Wissenb 

XVII KL' OCT- In aloxandria nal 

scorum trium fratrum cyri 

ni . leonti serapionis croci Et 

ancyra galati^ ni scorum 

seieuci valeri et in thomis civil » 

nat stratori valeri merobi 

et gordiani epi et in nicomedia 

nal scorum arcii et archeon 

et in noceria campania nal sci 

constanti In anquira dep sci pa «« 

uii cpi . et in territurio cavilonens 

castro treuorcino nal sci 

vaieriani marl lugduno gal 

iea depos albiiii opi 1. L. M. V. incipiunt : Natalis sancti nicome- 
(iis (M. nychomedis, V. nichoniedi) marlyris — 
2. L. M. V. om. Irium f. - i. C. L. M. V. palliae 

— 6. C. L. M.V. nat.sanclorum; L. mercibi.M. 
V. merubi — 7. C. gordlani e// et ntl sci aica- 
dri abbis et nicomedis martyris. In nicomedia; 
C. L. M. V. epi. In etc. — 8. L. M. arcliii, V. ari- 
chii; L. M. V. et archion — 9. L. nocera, V. 
nocerea;(^L.M. V. campaniae— 10 L.aquira 

— 10. ll.L.M. V.pauliaposlnli — ll.L.M.V. 
terrilorio; L. caveloneni^i, M. cabilonensi. V. 
cavelonensis — H. C. lernocio, L. M. V. tre- 
morcio — 13, U. C. L. M. V. galliae. XVI KL* OCT* Calchidonia natl 
scae eufemi^ uirg et marl 
RoiTi nal uictoris felicis alex 
andri papi^ et in uia numen 
ta ad capria Iii cimil maiorc 
nal emerentianetis nal scof. 
pafies sperati nauili corin 
tlii. secundae lupati In noceria 
prisciani Roiii pas scae c^cWl^ 
uirg salti et tyrsi. Kich Unmehiciae.eufemiae'uiri,'inis. 1 & fr«"* ■ 1'«^^^ " 
felicis . uietoris . alexandri . | EmerenUani . caechae . & emerent.a- 
nidis. 

' H"-. eugeniae. 

E.cerpta etc. G. 914. lucae . eufemiae wg. - R'- Roma nat.I. 
ss. luciae et gemeniani et nat. s. eufemiae. 10 I . L. M. V. caU-edonia - 2. C L. M. V. om. et 
ni. - 4. 5. C. nomenlana. L. M. V. numenlana 

— 5. C. capia, L. capua. M. V. caprea ; M. maiori 

- Tt ti C. coemeterio martae naUilis sancti 
emerenliani - 6. L. M. V. sanclae emerentiani 
tis et sanctorum - 7. S. C L. M. V. pafles . 
felicis . victoris: L. M. V. speratae . navali . cho- 
renli; C. navini . chorinti - S. C. secundae . 
donati . penerosae . ilem secundae ; L.V. noce- 
rea. M. noceria - 9. L. pristiani; C. prisc.ani . 
raaximi - 10 C. saluti. ^ ed. Aquira — * 
codice cancrltata aunt. .m. Albini- ' ed. papae; leue papiae — * ein. Emerentiani - '' em. Nuceria _ quae linea supponita hie mtantur in 

XVI f. IV.i^ [122] 

Cod. Bern. 

XU KL- OGT- 
IN NIUEDUNO- ' 
Ualeriani . MacriNi 
et [,'oriliaiii. 
KT IN NOGE 

ria. Gonstaiiti. 
e! sanclini . ct depos 
SciLanleberli^epi 
Calcedonie . Bit 

tinie . Etifenue 
INBHITTANIA. 
Socralis.Stcphani. 
SEUPOSTO 
Depos Sci Pauli 

Ni epi . Macropi 
Gaudiani . Ysici. SEPTKMBER 
Cod. Eptern.,etc. 

V V k ocl briltafi socratis stefani et in nucef n^o"^);^;^ 
Uae et sanctiae l neveduno valeriani ^;}^-^^^^ 
c.aoeufemi.x. I saleosi stoporei paulm. epi macrobi gau 

diani husici Cod. Wlssenb. 

XU KL- OCT- In neueduno nl ua 
leriani niagrini et gurdiani 
t>t in noceria ntl scoruni con 
stanti sanctini caldoniae 
Bittini^ natl scorum eufenii 
ae saleosi sui portio dep sci 
pauli epi macrobi ga diani 
isici mar . In leodico uilla passio 
sci landiberli maf. Itich. In nuceria . constanUae . in neui | duno . ^«'^^'^'^; "'^.'^^j ' 
& gordiani . Et in gallia . | terrilono . aspan.ense . landepert. ep, . 

& mart. 

' R'. asbaniense landeberti. 

Kxcerpta etc. R". in Gal. via Leodia passio et translatio ^ancti lau- 
deberti^episcopi ei martyris - F. lucae v.cturuj, '-r-eU^ t axn 
potioli ianuarii lun tictricis luci viclncs lust, mart. - 0. >n Nocena 
conslanlini. l. L. M. V. In neviduno; C. L. M. V. natalis 
sanctorum - 2. M. macrini et gordiani -3.L. 
M. V. om. et - 3, 4. L. M. V. constanlmi - 
iC L. chalceilonia. M. V. calcedonia - 5. L. 
bylhiniae, M. V. bithiniae - 6. V. saleonis; C. 
L. M. V. suiportio — 7. G. L. M. V. paudiani — 
L M. V. ysici; L. episcopi el martyris; C. In 
Kalliavicoqui dicitur leodiu?; L. M. V. leodico 
natalis — 9. C. L. M. V. landeberti epi=copi et 
martyris. XIIII KL- OCT- 
IN ALEXANOR- 

Nalal . Sri Trofimi 
IN NICOMED- 
Scorum . Ociaxi. 
Syxti . Modelii. 
MEOIOLANO 
Eutropi epi. 
elSatvri'^ Xmi k. ocl calcedo trophimi et in nicoiT» ociani in mediol ] 
depo^ eutropi epi syxti medethei saturi in alaxdemetri I 
pallae nibi parimadi lieli castoris saluri niceti epi et nea- 
poli 1 ianuari et angi et sinnaaa frig aletropi m gal civi 
vienna ferrioli mar trevef militi epi et aiibi georgi epi pu 
diac I quapili mili paterni musciet aliof cl gall vico vel- 
lano I Hiterbt^turi.-ao mariani in nucef heremitis II teli- 
cis et I constantiae privalae et eufemiae singoni prb. XIIII KL- OGT- \n alexd nal sci tro 
iimi . et in nicomed nal scorum 
ociani xisti . In mediolano dep 
sci eustorgi epi et salyri. Hich. In calcedoniu . troiiiui . Inicu 1 medi;! > . otiani . xysti . mede- 
cii . Mediolanio . eutro l pi episcopi . A: saluri. 

1 IV. R^. in nicomedia. 

Excerpta etc. R^ nat. ss. trotini octiani xisti meclilii eustorjri saliri 
— F. Vienna sancti lerreoli ruslici arsenii. 1, 2. L. M.V. sanclorum trosini (M.V. trofini): 
yi.poxt trofini spalittm racunm — 2. L. M- • 
om. nat. ^corum -3. C. M. oceam . xyslr. ^- 
addit medaci - 4. L. M. V. et sanct. satyn (V. 
satiri). . vel mW,«. K.IT.DUNNO - " priu, Landeberti, ut ridrtur - > prius Saturi. I. Il'i^ Cod. Bern. 

XIII KL- OCT- 
IN ALEXAND- 
Demelri . Palei. 
NMli . Farimadi Helii. 
Casforis.Saturi. 
Niceliepi 
ET NEAPOLI 
Scorvim lanuarii. 

et aNiceti. 
ETINSINADA» 

frigie. natal Trophi 
INGALLCIUIT- 
uigenne . Ferreo 
li cpi .^ martyf 
et muUorum Scoru 

cum laput sci 
luliani . martyf 
DE BRIUATE 

subaliarepositu 
IN THEUERIS 

ciuitate.Militicpi 
ctalibi.Trogiepi 
Pii diaconi . Quapilei. 
Nili . Paterni. 
iMuscii . cQ aliis cen 
lum (juinquaginta 
IN GALL- UICO. 
uillauno . in triturio 
beturi^^ ciuital 
Sci MariaN!. 
IN NOCERIE 

Heremie;et ulibi^Beati epi 
IN TERRITURIO- 
Ungonic^ . ciuital 
Monasse . It . Felicis 
et constantiae qui 

passi sunt sub ncrone 
P//riuati*eteufemie 
Siggoni presbiteri. SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

XIII k- ocl in alfx demelri castoris et aniceti et in camp 
neapoli ianuari [m] Xll KL- OCT- 
SINNADA CIUIT- 

Sc'(irmn Dorome 

Dionisi . et Dorolhei. 
Priuali . Constanti^ 

Felicis 
ET IN NOCERIA. 
iT.FulicislT.Con 

stanti^ . ut uigl 
Mathei . Apostoli. Cod. Wisseub. XIII KL- OCT- In alexd nal scorum 
dimetri palei nilipari nia 
di helii castoris saturi niceti epi 
In niapolim nl scorum ianuarii 
el ancii et in sinada frigiae nal 6 
scorum trophy et in gall ciuil uien 
na . nal sci ferioli et dedicatio ba 
silic^ ipsius et translatio multo 
runi scorum corporum cum ca 
pud sci iuliani maf briuale sub 10 
altario positum et in ciuil tre 
ueris Avp militi epi ct alibi nal 
scorum trogi epi pii diac quapi 
lei ni paterni muscii cum a 
liis CL. In gall tcrrcturio betorio 4.5 
ciuil uico uillauno nal sci mari 
ani In noceria hermv et alibi 
beati epi In lerriturio lingonice 
ciuil monasterio segcstro dep 
sci si{;onis prbi et conf felicis et con 20 
stanti^ (|ui passi sunt sub nerone 
priuati eufemi^ sigon*; liich !n alexandria . denietrii . rar^to | ris . Et in neapoli . ianuarii . 
?;alurnini niceti epi . | Et in uienna . sci ferioli mart. Alihi milefi epi. Ricl. m syria . doron.i . diouisii & | dorothei . priuaU . constantini . 
felfcif.Rome.ialnuarii.AlibiconstanUae. 

Excerpta eic. E^. ianuarii cpi (»ine loci adnotationt). XII k oc! in syria frig ni doromae dionisii et in nucef feli- 
cis I privati constantiae il felicis il constanliae "2. V. (lcmetrii, M. dimitrii; L. paeli— 'i,3.C. 
nilipaci, madiheUi. I-. M. nili . parinia<Ii, V. nili. 
puri . madi; (M. poM helii ceiem (tesunl unqite 
a'i finem) — 3. C. V. salurini . «-eti episcopi ; C. 
adiHt : casU , iulii — 4- C. h. V. iieapoh — 5. C. 
aniceU ; C. sinnada — 6. C. L. V. jtancU trophi ; 
C. am. et in g. ; L. V. om. et — 7. C. ferreoli — 
S. V. om. et — 0. ('. om. sanclorum — 0, 10. C, 
capile, L. caput. V, cap. - 10. C. L. V. ile bri- 
vate — 11. C. altare posilo — i:i. li. C. L. qapi- 
lei. L. quapiliei; C. L. V. niii — H. L. musicii 

— 15. L. V. CLUi; C. om. ^rall.; C. L. V. territo- 
rio; C. biturico, L. hectorin. V. lidoria — 16. L. 
villauna. V. villa una - Ifi, 17. li. V. marciani 

— 17. L. V. nocerea Imrcuie. C. nuceria her- 
mei. nm. et alibi — 18. C. L. V. terrilorio; C. 
linguonis - 19. C. om.dep.— '21.C. om. qui p. 
s. s. n. XII KL- OCT- .Sinada ciuil nal scoru 
dormidoui dorotht^' priuati 
fclicis constanti? el in uoceria 
fclicis lonstanti^ qi-ii passi sunt 
sub nerone. I . C. sinn^/ phrigiae — 1. C. dorothei — 3. C. 
item felicis. In nuceria nalalis sanctorum feli- 
i-is et; L. V. om. et in n. - 3. i. C. om. et in 
n. f. c. « nrius beturiae, em. beturicae.- 
prtus siuANA, em. sinada — ^* ^riw* u<;'"' - 3 et alibi manu reeentiori - * prim Briuate. im f. 1L1)' f.iao^ Cod. Bern. XI KI/ OGT- 
IN .MEDIULAN- 
Uictoris 
ET IX PKRSIDA 

ciuitntf . tarrium 
Natal Sci Mathei 

;ipostoli. et eiiagl 
ET PIHALI CIUI- 
Natal Sci Luc? 
////:■■ ■ '' X KL- OCT- 
ROME . UIA 

salaria uetere 
Basille. 

ET GALL- CIUIT- 
Sidunis . Siue;,^ oc 

todero ualensi loco 
AGAUNONatl. 
Sroru Mauricii. 
Exsuperii . Candedi. 
Uictoris . Innocenti. 
Uitalis . cu sociis 

oorfi VI niii vi . centi 

sexaginta sex. 

martyres 
BETUlilCO 

uico Noncupunle. 
Libroso . Sci Sil 

uani et siluestri 
IN GALL- CIUIT- 
Autisiodcro'' ad 

uentus et excep 

tio corporis Sci 
Germani . epi 

etconf .abitalia SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

XI k ocl mediol victoris et iu persida mathei apos etsci 
luc? evangel UIIII KL- 
IN SELEUCIA 

Sce . Tecle maf 
IN ALi':XAND- 
NatalSci mar 
ci///////* 
ROME Depos 
l^iberi epis<'op. OCT- mcl. Mediolanio.uictoris mar | tyris.Et ^ ^^^^^^? 
Urrium . natale | soi malhei apo.toli . & euangel.stae . Ahb. luc. | 
euangelislae. 

Exc«-p<a elc. G. 915.in Perside dvitale Taurio rtc- G. Roma pam- 
pili martyris. Cod. Wissenb. 

XI KL" OCT- In mediolano nat sci 
uictoris mar et in psida ciutar 
rium. nl sci matlhei api>s vi eu 
anglis et pinilic^' ciuil tiall 
sci lurae 5 1-5. C. incipit : in persida ete.. deinde pirali- 
cae, /»»1 mediolano deriiqiie addit : corbeia 
monasterio dedicatio liasilicae donni iilbini el 
marcellini episcoporuin — % 3. L. V. civitate 
tarseum ; C. tarrium — 4. L. V. In peralice — 
5. C. L. V. lucae evangelislae. X k oc ron-r nl basilae et .sci maurici cu vi mi dclxvi 
In agaiiis ) et aliorum candidi exuperi victons mnocenti 
vitalis I ausiodof germani epi X KL- OCT- Rom uia salutaria 
uetere In cimil eiusdcm nat 
scorum liasill.^ In gall ciuil 
sedunis . seuoctodero ualense 
locmn agaunum ntl scorum id 5 
est mauricii exuperi caiulodi uic 
toris Innocenti uitalis cun) sociis 
suis . ui mil . d.lxxxu . mnr Iti auti 
siodero ciuil gallea aduenlus 
et excei>tio corporis sci gernia 10 
ni epi et conf ab italia Hich. Rome basiUae . Et in gal I IJa ciuitate sindus ' . loco agauno . 
natale scor ] mauricii . exuperii . candidi . uictoris . cum ali | is . !?ex 
milibus . sexcentis . sexaginU . sex mariyri 1 bus . sociis eorum . A!il>i 
sci siluani. 

1 R*. siduns. 

Ezcerpta ete.O. sexmilia quingentos quinque mart. de thebaidis. 1. C. salaria — 3. C. L. V. sanctae; C. om.in 
g, c. — 4-. C. siduuis civitate in loco qui vocatur 
a^aunus— 4, rj.L.V. sedunis natalis —5. f». C. 
1.. X.om. id est — H. C. oni. suis; L. V. suis v 
mil.; C. millibu.= ; L. V. mariyres — 8, 9. C. L. 
V. autiosodoro; L. galliae, V. gall. ; C. om. VIIII k oc in oriente teclae et In luiseno sossi in alax 
nuirei | evanijromliberi epi . Itich. In orienle . tedae uirginis . & in 1 alexandria . sci marci euan- 
gclistae . Rome . libe | rii epi . -Alibi sci athamanani epi. 

Excerpta etc. E'. F. sosii diaconi — G. Tr. Roma {Tr. alibi) liberii 
episcopi hni martyris — R^. lini teclae martyr. Uini KL- OCT- In seleucia nal scae 
tecl^ que aroma igne deposita 
euasit et ideo multum nal habet 
et in alexand nal sci marci euangl 
lioiii dep sci liberi epi. 1. V. selucia. om. scae —± C. teclae mar- 
tyris; L. V. teclae virginis. quae romae igne 
deposilo evasit rcWcm ttgqne ad hahel om.J ! 
C. om. a que ad habet. > euangelistae etamm — ^- prius Seue - « priu$ Autesidero - * euangcUstae «•. •asutn. . Cod. Bern. 

rill KL- OCT- 
MACHIHONTA 

castelloconceplio» 
Sci lohanni^ liap 
tiste ol niartyf. 
et alibi Sr-ornin 
Iiiliani . Crislofoi-i 
Laurenti . Marcialis 
Uictoris . Gargili. 
Marci . Nobilis. 
Uiclorie. 
BETURIt:AS. 
Dedical basilic^ 
Sci . Desiderii epi 
v[ marlyi- . SecuN 
dol^ . Kanslinv 
Ualeri^ . Celerin^ 
DonutuU; . Luciost; 
IN OALIv CIUIT- 
agnstidinio uico 
sedeloco Natalc 
scoru . Andocii. 
Tyrsi . el felicis maf. 
LUGDU.VO 

gall . depositio 
Lupi epi 
ARUERNUS^ 
Depos Rustici epi Uil KL- OCT-.- 
IN ASIA . Kucar 
pi . cV: bardnniani. 
f.liiOi et alioruni xxci . et alibi. 

Sri Eucarpi^ SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

VIII k oe RoiTi depos liberi epi et concep. ioh bab el alibi 
iuliani | cristofori laurenti nialeialis victoris secundolae 
faustinae | valeriae celerini donalillae luciosae in gali 
augustodO nl andoci | tyrsi et felicis maf lugdu depos lupi 
epi arvennis depos rustici epi [125] Cod. Wissenb. ifiWj. Ronie .depositioliberii epi. | macherunfa caslello.conce- 
ptio sci iohannis bapti | slae . Augustiduno . andoci . lyrsi . & felicis . 
mart. 

Excerpta elc. W. (lonceptio etc. et alibi capilis eius inventio — 
Rliah. Romae nat. priscillae et liberi ep. et conf. Ul KL- OCTB' 

ROME UIA APPIA. 
in cimilr Calesti 
Depos Sr-i Eusobii epi 
ET IN ALBANO 

senatoris. 
ET IN SAHUINIA 
Natale . SOi Luxorii. 
el alibi SOorum 
Migigni . Naporti. 
FaustiNi. 
AHUERNUS 
Apollonaris epi 
et dedical Sci Georgii VI k oc roiii eusebi epi . UUI KL- OCT- Maceronta castello 

nal sci iohannis baptis et maf 

et alibi nal scorum iuliani cris 

tofori lanrenti marcialis 

Uictoris gargili marri » 

nobilis uictoriae secundolae 

faustin^ ualcriae celerian^ 

donatulae luciosae In gall 

ciuil agustcdunens nico sedulo 

Natl scorum andoci tyrsi et <0 

lelicis marl lugduno gaU 

dep sci Inpi epi aruernus dep 

rustici epi 1. V.. In niaeliironta. L. macharonla, V. ma- 
caronla — 2. V.. L. V. conceptio s. iohannis 
haptistae, om. el iii. — 3. h. V. om. scorum — 
(1. L. V. secundiilae — 7. C. celerinae — 8. C. 
o>». hiciosae, gall. — 9. C. L. aupustidunensi.V. 
aupostudunensi; ('.. sediioco — 10. L. V. ando- 
chitirsi;C. tyr^i .apriliset — II. C. luciosae 
higduno. oiH. gall. — l±C.. arvernis. L. arvern., 
V. iirvennus — 13. C. L. V. ?aucti rustici. Vli k oc nl bardoniani eucarpi et alioru xxvi roili depos 
eusebi | epi et in caballono senatoris et in sardin nl luxuri 
et alibi migeni ] nabroti faustini avernis appollinaris 
epi . Itivh. In asia nalale sci bardoniani . I eucarpi . & aUorum sedecim . 
Alihi marci. UII KL- OCT In asia nal scorum 
eucarpi et barduniani et alio 
rum xxxui et alibi dep sci marci. 2.C. bardouis, L. bardumani. V. danioniani 
— 3. L. V. xxvi; C. xx. In jiallia ambiani? civi- 
tatepa^sios. funnini cpiseopi vi marlyris. El 
alibi ei': jipol I leuaris episcopi. 

. R3. luxoiii -^ R'.minigni(inigni in litura). 

„«....G.AuriIianisapoUonaris-U.9U..uxorimagni 
iiabosU. UI KL- OCT- Rojii via appia In ci 
mit calesti depo.silio sci eusebi 
epi et conf el iu albano nal sci se 
naloris el in ^ardiuia nal sci 
luxori et aiibi nal scorum migi 
"ui nabori faustini Aruernus 
depos appollonaris epi •2 L. calisti. Y. caUxti - ^. L V. «m. rl c. — 
.-,.(>. C. luxuri niarlyris; L. V. luxori el^sancti 
inagigni . naboris — G. C. ar\-eniis — 7. L. V 
om. epi: C. nddit : et confessoris. -1.« e„i ABUEKNW — ^ »"» margiue 
' conceptio maun corrccloris, super ^asuram - .' r^l^^^^X', ^JontiHcis d(e) con 
slephani et natls. domni fnrfrf. >supra hneamj angUilramni ip^ mettis dedicalio ecclesiae senjoris sci [m Cod. Bern. U KL- OCTB. 
LN CESAUEA 

cappadocif . Eleuteri 
ET IN TARSO 
cilicie Taraci. 
Probi . et andronici 
ADUCIE'CIUIT 
egia///«NallSr;oru 
f. 1-21. Cosnie . Legonti.« 
ct damiani niartyr 
ET L\ EPHESO. 
Natl Sci Timothei. 
discipuli ad quem 
paulus aposlolus 
scripsit. 
IN TERHITU*RI0. 
educ ciuil castro 
Duisma Nati Florentiani. t. m^ IIII KL- OCT- 
IN AFRICA- 
Marcialis* 
IN TERRITUR- 
Icmodice'^ . Lau 
rentino . Sri luui 
niani conf . Gur 
gilii " . Marii . Faus 
tini . Uiclori^ 
U)ngesc . Caudidt» 
Ualeri^ . Celerix? 
Donatf; . Lea^ . Luci 

ose . Emeli . GagUi. 
Placidi . el aliort x?:. 
iT.Luxgt; . Uictorit^ 
Prisci. 

ET ROME AD 
guttas . St-i Ster 
lei. 
AUTISIODER* 
Aiodii" epi. 
IN CENUA CIUIT- 

in gall natl salo"' epi 
et uigl " Sci Micliael. 
in qna"lu possnmus 
plenms comemorem. SEPTEMBER 
Cod. Bptern.,etc. 

A ,,i ..iPiiipri et in bizantio cosmae et 
V k oc In cess cappod n f "^^' f' ' , andronaci civl 
damianielintarsocd.ctarac.po^^ ^^_ 

egas romani maf in epheso tmiolhei edus I 

renliani . Cod. Wissenb. 

U KL- OCT- 

sci elentheri In 

In caesaria capp nat 
tarso c^lici^ Nl 
scorum taraci probi et andro 
nici aducia ciuil nal scorum 
cosinae et damiani mar et e 
pheso nal sci thimolhei discipuli 
ad (luem paulus episll scripsit 
[n lerriturio eduae ciuil natl 
sci florentini timolhei. 

E.c.rpi. eu. R'. in Epbeso in monle Piori naUl. timolhei. Rom. 
natal. ss. cosmae damiani. 1. L. V. caesaiea — 2. L. V. ciliiiae —3. 4. 
C. andronici . iustini — 4. L. Ad at-ia. V. adacia 

— 5. C. L. V. cosmae — 5. 6. L. elTuso, V. efuso 

— G C. discipuli pauli apostoli — 7. C. om., L. 
V epislolas — 8. L. V. teiTiloiio; C territorio 
iiugnstiduno civitatis. om.nal. - ^. V. tlorentii; 
C. flfWiCsilvani tirmi. Ilil k oct rom nl stertei et in aff marcialis et aliorum xx 
iaurentiae gurgeli mari faustini victori. 1 W secvm- 
dae valeriae donatae leaeluciosae emih 1 gageli plac d e 
aliorumxxillongaeilvicturiaepriscrom | sct slactei 
autiosiodo elodi epi genua civl salvmi epi im KL- OCT- In afirica nl scorum 

marcialis lavirenti gurguli 

marii faustini uicturiae 

longesae candidae Uariae 

caelerin? donatac leae luci^ 5 

emili gagili placedi et ahoruni 
XX longe prisci el roili nt sci 
stactei . Autisiodero dcp sci alodi 
epi. ciuil genua in gall dep sa ^ 
loni cpi Rich Home.stertei.InalTrica.mar | lialis . leontii . marii . tau- 
slini . uictoris . candidi . I Autisiodoro . alodi episcopi . Rome . 
iustini. 

Excerpta etc. G 915. Rome sUctei - R«. Rom. nat. ss. stactei iuslini 
andronicilaurentirtc. -G. Roma iuslini presbyten - Bedae-Flon 
cod. B. Romae nat. s. iuslini presb. ].7 C hoc ordhie : laurentii . fausUni . et 
victuriae (inter I!»eas ,na,m Nrveloms :m^T- 
lialis gugil/ logine celerine nemen) . candidae. 
valeriae . donatae . levae . l"'^'^^^^^^ ^'',^' . 
nlacidi . et alioru.n multoruni (mamc Nevelon,s 
]nter lineas : X..). longini . victuriae . pr^cnu^ 
romae efc. - 2. L. V. ^'urgili - 3- .. L. V. uao 
ri. . candidae . variae . longesae L- longevae). 
..eIerinae-5.L.V.luciosae-.L^™; 
victoriae . pnsce; um. sci - 8. U v. Md 
auti.iodoro;C.authisiodo(ro,-OC^p.eUon^ 
ressoris;cm.in.'aU.-9.10.L.V.b.salom 

10 C.flrf(ii(:etconfessons. . SU- manu. prior-. e,n. ,« ucu - « s a.rasun. - » e,n. Leontii - * ,rius o. em. u - ^ Lemod.ce cancellatum 
ACCT.S.0DER. - '^ ^d. Alodi - » ed. vigilii ; lege vigilia. _- '1 piiti!< Uari,'ili _ J ei». f, m^ Cod. Bern. 

I!I . KL- OCV- 
IN TRACIA CIUIT- 
Eutici . Plauti . Pla 

cidi . Anbuti. 
EraLli<,^.Trari.^. 
ROM;E.UIA SA 
laria iniliario vi. 
Dedicatio basilice 
Angeli ^liciiaelis. 
uei in itionte qiii 
dicilur gargan 
ubi multa mii'al)ilia 
d.sostcndit . et alibi 
Sosi . lanuiirii. 
Anipuni . Ccledoni. 
AUTISIODKIIO' 
Depos . Fraterni epi et nir^ PRID- KL- OCT- 
IN PLACENTIA. 

ciuitat .Sci Antoni 

ni// . Casti . Deside 

rii 
U\ MEDIOLA 

no transiatio 

corporis Sci Uic 

toris martyris. 
IN TERRITUR^' 

Hicrusolimitane 

ciuitates^ . castello 

Bethleni . Depos 

lieroninii presbf SEPTEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

III k oc civi eracla eutici et plauti et dcdical basilic sOi 
michaelis eracla civi | placidi ambodi rom salutai-i 
possesi ianuari ampli celedoni | autisiod depos fraterni 
epi Cod Wissenb. Bich. In tracia . ciuitate eracla . eutici . 1 et plauli . Ei dedicatio 
basilicae archangeli mi | chahelis . Rome . placidi . ambuti . Autisiodo | 
ro . depositio fratemi epi. 

Excei-pta etc. R^. Rom. mil. ccc dedicatio ete. michaelis — Bedae- 
Flori codd. C. V. mil. septimo ded. ete. Pridie k- oc placentia nl anloni et hi mediol transi victo- 
ris et in mesoH castl el desiderii | bethlem castel hiero- 
nimi prb . Jiich. !n placentia . anlonini . 1 casti . desiderii . Alibi casti'.i.t 
desiderii.Et in | bethleem . depositio hieronimi*.prbi. IScor. M. 
Victoris&Vrsi.]^ 

1 Ri inde uaque ad depositin om. — - R'. Alibi hieronjTni doctoris 
eximii (mami saec. XVI) — " mtcis i^iehisa »i. 2. [W] pla ill KL- OCT' In tracia eutici 
cidi . placidi ambuti eracliae 
traci^ Roili mili . ui . dedicalio 
basilicae angeli michahelis 
uel in monte ([ui dicitur garga 
nus ubi multa mirabilia ds os 
tendit et alibi sosi ianuari am 
buni . caeledoni Autysiodoro dep 
fraterni ep\. l, 2. C. plauli . plauciti, L. plaudi . placidi, V. 
placidi . plaudi — 2. C. aracliae — 3 C. tra- 
ciae.donatae; L. milites. vi, V. mil.; C. mil. 
(in martjine manu yevelonis : miliario) i.xviii 
— 4. C. archangeli; L. michaelis — 5. C. om. 
vel — »i, 7. C. oiii. ubi m. m. d. o. — 7, 8. C. 
ampuni. L. V. antbuti — 8. C. celedoni .iustini; 
L. V. autisiodoro - !*. C. epi et confessoris. PRID* KL- OCT- In placentia ciuil 
sci antoni In mediolano transl 
corporis sci uictoris In terri 
turio hierusolimitan^ ciuit 
dep sci hieronimi prbi 5 I. L. plancentia — 2. C. nalalis sancli anto- 
nini martyris; L. antlioni. V. ant.... (lillerae 
abrasae) — 3. C. L. V. victoris martyris -3. 4. 
C. om. in t. hier. civit.. horum toeo : bethlehem 
civitate; L. V. in lerritorio iorosoliiuitaiio de- 
positio. ^jrii/.'* .VL* „* . A.ianil^iim — ^ orius V eni. n — * priiis civilate; s. additim. 
Lrioi.r.RO - « et mr. manu poster.; in margine. m. post. : Adam.cum priu. p f 121'i f.I22» Cod. Bern. 

LAETANiAS 
INDICEND- 

MSIS- OCTUB- 
HABCT DIES XXXI. 
KL- OCTB- 
IN THOMIS 

ciuilale . Prisci. 
Criscenti . Euacri 
Denegotie.Faustini 
Marcialis . lamiarii 
Alexandri . Eoppi * 
Digne . Gottiae 
Saturxini . Spei 
Casti . Prinii . Donali. 
N GALL- CHUTAT- 
beturicas . Dedical 
ecclesie Sci Steplr 
plomarfyris . It' 
Digne .Gotie. It. 
Cotie.Passi.Coppi' 
THOMIS . Cristi. 
IN GALL- CUJITAT- 
autisioderiNsiuni =* 
Depos . Sci Germa 
ni epi et confessof 
HEM//IS* FKSTIUITA- 
SciRemigii" epi OCTOBER 

Cod. Bptern., etc. 
Octimber dies XX.XI. .j ^^^^^^^ ^t UI. NON- OCT- 
IN NICOMED- 

Eleuteri cuius gesta 
habentur 
IN ANTIOCHLA 

Primi . Quirilli . Pitiui. 
ROME Natal Sci 
Eusebii epi . et alibi 
Ponti . Leonis . Gaiani. 
Secundiani . 1t. Secun 
diani . Placionis . Leonti U. NONAS OCT- 
ROME.CANdidi' 
IN ANTIOGHIA. 

ciuitate.Teoctisti 
IN AFKICA IJictoris 
Urbani . Separgi. 
et alibi . Felicis . Amponi. 
Gasti.et ./pas/sd^^Leu 
degarii martyf et epi 

Ac.USTldUNeNSIU Autisiodoro . depo | siUo sci gerani ep. . Betuncas . depo.ent.om . | 
Reniis . depositio sci remedu epi. 

1 ci . e in litura. 

^ R>.depositio bisenlioni. 

Excerpta ttc. F. cresccnli (G. 014. criscenliani) evagrii fronti epi- 
scopi. Cod. Wissenb. 

LETANIAS INDIC- MEN- OCT- IIAB- 
[DIE- XXXI- 
KL* OCT- In ciuil lumis prisci 
criscenti euagri denego 
thi^ faustini marcialis ianu 
arii alexandri eoprobi dign^ 
gotthiae saturnini spei casti 5 

primi donati item dignae Re 
mus ciuil translatio corporis 
sci remedii epi ct oouf lu a drauetis 
dep beati uedasti epi ot conf pas 
sico praepi thoniis thomis chris (O 
ti . In gaU ciuil Autisioderins sci 
germani epi et conf 

1. L. V. In Ihumis (V. tuinis)sanctorumpri- 
sr.i- G. om. in c. t. manu Nevelonia additiim : 
eodemdie Ihomis prisci ev;igri.../i/c mf»i(>r(i- 
nae nutrgo resecalus — 2. V. crescentii — 2, 3. 
C. om. c. e. d. — 3. C. faustini mar., om. ianua- 
rii, fflOHi* Nevelonis adi. iamuirii golher.ae. 

3 \_ L. V. p0.1t ianuaiii inseruttf : \n fonla- 

nella dedicalio basiiicae .sancti servati et sancli 
landiberli epi — 4-. L. V. cuprobi, C. eopropi. om. 
dignae — 5. C. L. V. gothiae, C om.; L. V. 
saturninae ; C. om. casti - 0-12. L. V. om. iteiii 
dignae; G. L. V. passici (C. passioo) . prepi (L. 
propi). thoinis . iuh (L. V. om.) . chriti (L. 
chritti, C. om.); C. addit manu Nevelonis 
duresti. In gall. (C. om.) civitate (C. om.) auti- 
siodorensi (C. authisiodo. dep.) sancti germani 
episcopi et sancti vedusti, lemedii. et sancti 
piatoni (G. om. et s. v. elc; eorum loco ; remis 
civitate sancti remigii . treveris sancti nicelii). VI No ocl Nicom nI eleuteri antioch primi quirim epe- 
tini rom sci eusebi epi | et ;iUbipantaIeomsgaianisecun- 
diani il secundiani 1 platonis leonti . Rich. In nicomedia . eleutherii . in an 1 tiochia . primi . quiriUi . 
Ronie . eusebii epi . leode 1 {ravii martyris . Ef alibi pontii . leonis . 
fraiani . 1 seciindiani. 

Exeerptaetc. H». PicUvis cavit. nal. sancti leodigari martyris - 
G 914. passio leodogarii episcopi agustilonensis — G 915. Antisiodoro 
passio teudigarii epi. Ul NO- OGT- In nicouicdia eleulhori 
cuius gesta habentur In anthi 
ocia primi quirilli pilini Roiii 
nl sci eusebi epi et alibi ponti 
leonis gaiani sccundiani Item 
secundiani plationis leonti 
[In gall. natl. sci leudegarii cpi el niar.] ^ 

^ tincis incltotd m.'2. 

1. L. V. initio : Passio sancti leodegari mar- 
tyris ; V. cletherii - 2. G. om. cuius g. Ii. - *■ C- 
o^. epi - 4. 5. C. mamt Nevehnia : Portu leo- 
nis — 5, 6. C. secundi . item secundioi — 6. C. 
platonis . longi : L. piatonis. desinit in leonti- 
7 C. gallia pnssio sancti leodegarii etc. V No oc roiii candidae in antioc teotisti in aegip marci 
marcelliani in alt vicLoris urbuui gapargt [ el alibi felicis 
amponi et casti . Rich. ilome . candidi . El in antio | chia . teoctisli . Et in aegyplo . 
marci . & marceUi l ani . In affrica . uictoris . urbani . & alibi felicis. | 
& casti. 

Excerpta etc. R". Roiii. ad Ursuin pilatum natal. sancti candidi et 
passio sancti leodigarii martyris. — G. Pictabis leodigarii episcopi 
martyris. — F. sulpitii serviliani mart. ur U NON- OCT- , / ! I I IJ 
} l j I I l In ciuil anthiocia 
thugeni . In africa uictoris 
bani sapargi et aiibi rdicis 
amponi et casti 1-.-,. W.tolum lulercutumconnectitcumpi-ae- 
cedente, ad hunc dien, tran:ffert laterculum 
diei>^eq. H sic deincep.^ .<>•'/».• ad (inem menii^ 
(V. ad diem prid. kal. nov.) - 2. C. om. m c. 
3. C. theogeni — 4. L. V. separgi. » leqe Eopropi — ^ ed. Coppi; Uge Coprepi (Eoprepi)— » Sic, ul videtur, correxH prima manus; prius autisiodero — * pfins bemi'^, ""• 
6 FESTiuiTA irt Utura - ■• prias, ut vtdetur, Hemedii - ' prius Candide — - prius depos.; em. pa(s3io) sci. Cod. Bern. 

IIII . NONAS OGT- 
IN AEGYPTO : Marci. 

et Marciani. 
ET IN AFRICA Ciuil 

carthaginis . Adaucti. 

Carusi . Re^tituti. 
IN AXIOPOLI . Dasii. 

et alibi Marcelli epi 
AUTIODERO. 

Depos marsi [)resbi. 
ROM£ Uia appia 

Scae Albine . et 

Marcellini epi. III NONAS OCT- 
IN SICIUA . PLa 
cidi . Eutici . et 
aliorum xxx . et alb. 
Barici . Uiclorini 
Fausti . Pelagi 
IN GALL- Giuital 
ualentia Apollo 
naris epi 
IN GALL- Giuital 
autisiodero . Fir 
mati diaconi et 
Flauiane uirgin 
D6 sacrate. OCTOBER 

Cod Eptern., etc. 

IIII N oc rom balbinae marcelli epj et in aff adauti et in 
axiopoh dassi | etalibi marcelli epi autisiodo marsi prb. [129] Rkh. Rome . marcelli epUcopi . Et lin aflfricii . adaucti .& restituU. 
Et m aimopoH . i dasU . Mihi marcelli episcopi . Autislodoro . | depo- 
sitio . marsi prbi. III N oc in sicil nl eutici et alioru viii. et alibi barici victu- 
rini lausti pilagi | gall civi valeriaci appollinaris epi 
autisiodo firmati diac \ et flavinae virg. PRIDI- NON- OCT- 
IN CAPUA Natal. 
Scorujii . Marcelli. 
Casti . Emili . Salnini. 
ROME . UIA ARDIA 

tina . in cimiterio. 
Balbine . Marci epi 
ET IN AFRICA. 
Rogati . Salurnini. 
lanuarii. Faustini. 

et Marcialis. 
IN APOLlA.Casti 
Emili . Saturnisi. 
Amnioni presbil 
IN GALL- CIUIT- 
Agenno . Natale 
Sce . Fedis . martyf 
IN AUTISIODER- 
HomaNi epi. / / / 
//////// Bic}i. In sicilia . euticii . & alio | rum . viii . Et alibi placidi . baricii. 
In uiilentia . | ciuitate galliae . apoUonaris^ episcopi . Au | tisiodoro . 
firmati diaconi. 

' R'. apollenaris. 

Excerpta etc. R'. placenti valentini apollonaris. II Non ocl in apulia nl casti et emeli marcelli saturn ini 
roiii mai-ci epi et in aff rogati satiu-nini 1 ianuari ammoni 
prb gall civi genua nl scae lelicis in gall | civlautisiod 
romani epi Rich Rome marci episcopi . | Et in apulia . casti . marcelli . emili. 
satul^^nrEtinafrrica^ogati.faustini.lngain 

fidis martyris. God. Wissenb. UII NON- OCT- In aegypto marcia - 
iii. Iii africa ciuil adaucti ma 
rusi restituti In axiopoli Nl sci 
dasii et alibi marcelli epi Autisi 
odero dep sci marsi prbi b 1. 2. C. L. V. marci et marciani — *i. C. om. 
civit. ; L. adaugti. C. i». Nevelonia inter linms 
adacti — % 3. C. marufi — 3. V. ;icxiopo!i ; C. 
tm. m. Nevelonis in deospoli natl. — ^.h. C. 
authisiodC, L. autisjodoro. V. autixiodoro — 
r>. L. V. om. sci; C. marti, L. massi; C. nddit : 
et confessoris. 111 NON- OCT- In sirilia placidi euti 

et aliorum xxx t't alibi barici uic 

turini fausti pelagi In gall 

ciuil ualentia dep apollona 

ris epi et in gallea ciuil auti 5 

siodero dep scoru germano 

rum firmati diac et flauia 

[Dedicalin oratorii sci remedii in oriente iuxta 

flum(en) hlutra] ' 

nae uirg do sacratae lo 

1 uncis inelusa m. 2. 

l.C. placiti, (Corb.hreviua placenti et pla- 
citi) : L. V. eutici — % 3. L. V. victorini — 3. G. 
om. in gall. — i, 5. L. V. apoUenaris — 5. C. 
addit : el conlessoris ; om. et in i,'. c. : L. gallia, 
V. giill. — 5, G. C. autliisiodo, L. autisiodoro, 
V. autixiodoro — 7. C. firmati et rl (i. e. reli- 
qua), »1. ^^(Wonig.-diaconi — 8, 0. C. L. V. 
uneisinclusa om. PRID- NON- OCT- Capua natl 
scorum marcelli casti emili 
salurnini Roiii balbinae de 
pos sci marci epi et in africa 
rogati ianuarii faustini et 
marcialis et in apolia casti 
ammoni prbi et in gall ciuil a 
genno . nal scae fidis mar et in 
ciuil autisiodero dep sci romani epi ± C. emeli — 3. C. saturnini . donatelli; C. 
L. V. balbinae et — 4. C. episcopi . iuliani — 
5. G. L. V. ro^ti . saturnini ; L. V. faustini . 
ianuarii — (l. C. L. V. et (C. om.) in apulia casti. 
emili . salurnini — 7. C. om. et in ?., L, V. om. 
et - 7, 8. V. aginno — S. L. sancti, V. «. ; C. vir- 
ginis et niartyris — 0. G. auttiisiodo, L. «utisio- 
dero, V. autixiodoro. xvn [130] Cod. Bern. NONAS OGT- 
ROME UIA AP 
pia . Depositio 

Marcelli . ep\ . et 
Marci epi , / 

IN CAPUA CAmpafi 
f. \^ Qiiarti . MarcelliNi 

et alibi.Tullie.Scor 

Sirgi I I I I I 

I I I t ! I ' 
IN GALL- GIUIT- 
beturicas. Agusti 

presbiteri . et conf OCTOBER 
Cod. Eptern.etc. 

betui-icas agusli prb ni anlioe 1 d.omsi epi la 
Inni marci^is privati eracli iul.an, pelagi^e. lislae . Bituritas . | au^^ti preshiten. f. l^iS-» UIII in- OCTUB- 
IN ANTIOCHIA 
Diunisi»epi.Ianuarii. 

Faustini. niartyf 
MarcialisPriuali. 
Eracli. luliuNi . pclagi»^- UII . ID- OGTUB- 
IN LAUDICIE 

iVigie ciuilato. 
Sci Diodori . et alibi 
Attici . Buttoli 
Liuidoli .Scpliiui. 
lulii. 
IN GALL- GIUIT- 

colonie . Agripini. 
Natal Scorum. 
Gereon cii sociis suis 
tricentorum decim 
et vin martyrum 
quonini .\omina ds scit. 
IN PBOUI.NTIA 

creta ciuitatc agusta. 
Natal Sce Alre . mar 
IN UIGENNA Ciuil 
Multoruni niarlyr 
PARISIUS . Natal 
Scorum . Dionisi epi 
Eleutberi presbil 

et Hustici . diaconi. 
ROME . Marcol 

iini . Genuini . Nouii 
ET INT- DUOS 

lam-os. SrePrimine 
IN CILICIA Taraci. 
Probi . et andronici. ' unci» incluta m. 2. Excerpia Oc. 0. Capua etc. el marcelliani. Cod. Wissenb. 

NON' OCT- Roni uia appia 
dep sci n\arcelli epi et maroi epi 
In capua campani*^ quarti et 
marcellbii et alibi scae iuliae 
syrgi * et in gall beturicas ciuil 
agusti prbi et conf 

' supra liru m. 2. sergi et bachi corr. 

2. L.V. sancti marcelli et niarci episcopi ; C. 
sci (eadem m. em. scor.) inrtapulei et marcelli 
episcopi et marci episcopi et confessoiis — 
5. C. syrgi . bacci, L. serpi. bacchi, V. et baaci; 
C. L.V. et (L.V. om.) nalalis ^iani-ti niathaei(V. 
apostoli et) evangehstae ; C. om. et in g. ; C. L. 
V. bituricas; V. civitas — 6. C. sancti; C. L. V. 
augusti;L.V.0Hi. et conf. \II1 id ocl antioc pelagiae et alibi iuhan. "J^rt'^ P": 
vati I faustini rom eusebi eracli dion.s, ca"d.^- " ' -^ 
laclacT frig 1 ..l <1io<lori et alil.i att.c, l"gf " ' ^l^'^^ ^"J, 
gall civl coloni 1 agrippin sc. gereon et ^•■°>" ^^^^^ 
n,afcreta civi agusta | nl atlVeniae par.s. c.v. scoru d.on.s. 
e euterf prb et rustici | diaO ro.I, .narcelli..i genu.... nuv.. 
sf ae primu... cilicia | taraci probi andronac. depos beat. 

faruulfi 

Rich. In antiochia . pelapiae . | Et in aHo loco . iuliani . martialis . 
priuati . I Rom . depositio . eusebii ' . eraclii . d.onisn. 

> R'.o»i. 

Excerpia etc. 0. Antiochia nat. ss. ianuarii et dionisii episcoporum 
_ R^ G Anliochia e.c. pmati victoris (F. v.cton) - t,. Tr. pass.o 
sanclae reparaUie (Y.addit virginis). UIII ID* OCT- In anthiocia dionisi 
epi . ianuarii faustini niaf 
marcialis priuati eracli 
iuliani et pelagiae 1. L. V. initio : sanctae reparatae. Vllidodfrigiadiodorietdionisi afF eusebi eradi diomsi 
septim& 1 secundaesalsaeetalibicaitiquintisiseptimini 
venusti | beatisecundi donati serenae criscenti taraci prl) 
audronici ! nicetae vitalis iirminae eracli et ahbi cassi 
eusel)i ilorenti iocundi' 1 agripinae depos sco« inar mau- 
rorum cnm alis ccuxxx. ' iocundi in margine, m. 1. «.■cA.Inlaodiciafrigiae.dio 1 deri . & dionisii . ParUius . passio 
scorum | dionisii . epi . rusUci prbi . eleutherii diacom . l Coloma . 
gereon . cum aliis . cccc.xvn . martyrib. 

Excerpta elc. G 915. cum aliis trecenlis decem et octo miliUbUi*. — 
(;91V t:ci;xiv — G 910. O. in Italia Domnini marlyris. UII ID- OCT- In ciuil laudoliao 

frigiae nl sci diudori et alibi 

attici budduli luddoh septimi 

iulii In gall ciuil coloniae agri 

pini . nai sr-orum ccc.wn mar 5 

quorum nomina ds scit. In pro 

uincia creta ciuil agusla nat 

scae aii-ae maf In ciuil u.enna 

multorum martyr pansius 

natl scorum dionisi epi eleuthe to 

ri prbi et rustici diac Romae 

marcellini genuini nunii et m 

ter duos laurus scae priminae 

In cilicia taraci probi et andro 

1 ■) 
nici. 1 L V.»i.7io.-iNalaUssancUdomninimarty- 

ris:' C. laodecia. L. laodociae. V- laudocae 

-2.L.<>.«.sci;C.theodoh.L\.'l.od',. 

3.C.on..budduh.V.butduli;G.UuUluhL.lad 

doni. V. lugdoni - i. C om. m g. c *. ■ ■ ^- 
colonia agrippina.V.aguppmi-5. V^.cc...^ ^ 

vn — 0. C. om. quomm n. d. s. '■ -J 
autrusta - S. 0. L. V. om. in c. v m. m- »^ 
1 1. L. V. eleutheri diaconi et ru.t.a pre=- le" 

el conles.oris; C. ru.tici l-«^t.'>-*«'' " ^t .o" 
aiaconi . In cenlulo n.on«steno tn;'-'; ^ ^^- 

poris b. richariid. corbeia >""»»^^^^'^; fj^^ l. 
L.eo.ridiabbisromae^l^XC.-acelh^^^^^^ 

V. gemvini; C. novii . msU - l^- »•;■ ' ■ ^ 
„.;«». duas;L.V.lauros;C.pmmnae.ca^U 

iuUi. 1 emend. Dionisi - « »• margine : ct ipso die obiit Cuichar(iu)3 prbl precamini ut memores siUs. Cod. Bern. 

UI ID- OGT- 

IK AFRICA . Eusebii 

Eracli . Dionisi . Cli 
doni . Seplim^ . Se 
cund^ . Sals? . et ali 
bi . Canti . Quintasi. 

Septimim . Ucnusti. 

Beati . Secundi . Donu 
ti . Seren^ . (iriscenti. 

Taraci . Probi . An 
dronici . Niceti. 

Uitalis . Firmin^. 

Eracli . et alibi . Cassi. 

Eu?ebii . Florenti. 

Uidoris . Agripine. 

Mallusi . cum aliis 
tricentos . xxx. U ID- OCTB. 
IN AGERUO. 

sicilie . Sci Tanasi. 

presbil . Ampodi. 
Placidi . Fausti 
lanuarii . Marci. 

alis Marcelli. 
ANTIOCHIA 

Sci Eracli. IIII ID- OCT- 
IN PROUINTIA 

Syri^ . Scorum 

Euagri . et p(ro)serie 
f 123^ IN AEGYPTO 

Eustasi. 
IN CAMPANIE 

ciuitate Eucaristi. 
Furtunati . Prisciani. 
IN RAUENNA 

uia laurentinaSci 
Edisli. 
ROME . uia aure 

lia . Calesti . Satui*i. 
BETURICAS Sci. 

Opilionis presbit III ID- OCT- 
IN SPANIIS 

(■(irdoba civital 
Fausti . Marcie. 
IN CALCEDONIA 
Adriani et alil)i It. 
Fausti . lanuarii. 
Milicitanoi^Marcelli. 
IN ALEXANDRIA 
Alhanasi epi OCTOBER 
Cod. Eptern., etc. 

VI id ocl in aff nl eusebi eracli dionisi secundae salsae [131] Cod. Wissenb. Rich. In affrica . eusebii . eraclii . | dionisii . secundae . septimi . Et 
alibi uenusti . be j ati secundi . donati . sereni . crescentii . probi . ( 
andronici. 

Excerpta etc. G 915. alibi venusti pelri el secundi. V id ocl in anazobon ciliciae nl taraci probi et andronici 
prb I ampodi placidi fausti ianuari marcialis marcelli 
antioO eracli Rich. Antiochia . eraclii . Alibi 1 taraci . probi . & andronici . Et jn 
alio loco . ta | nasi presbiteri . ampodi . phicidi . lausti . ianu 1 arii . 
marcialis . & marcelli. 

Excerpta etc. G 915. et cintate laraci etc. - F. nigasii episcopi 

quirini presbyteri scuviculi diaconi. UI ID- OCT- In afreca eusebi eracli 
dionisi septimi secundac sal 
sae et alibi carti quiiiitasi sep 
timini uenusti beati secundi 
donati serenae crescenti 
taraci probi andronici nicete 
uitalis firminae heracli cassi 
eusebi tlorenti uictoris agri 
pinae, mallus cQ aliis cccxxx. 1. C. om. eusebi — '2. C. septimiae; L. 
sciendi, V. secundi — 2, 3. L. V. salsi — 3. C. L. 
caili . quintasi. V. cauti . quintasii — 3. 4. C. 
septimi — .">. C. sereni — 6. C. L. V. nicett — 
7. C. //italis; C. L. V. finnini — S, n. C. agrippi- 
nae, L. V. agrippini — tt. C. V. mallusii. L. ma- 
rusi; C. cccxxx marlyribus . Eodem die natalis 
sancti cerbouii confessoris in populonio. U ID- OCT- In aceruo siciUae sci 
tanasi prbi ampodi placedi 
fausti ianuarii marcialis mar 
celli Anthiocia sci eracli et in gal 
turonus sci uenanti abb el coiif 2. C. athanasii; L. V. placidi — 3, 4. C. mar- 
celli . iuviniani — i. L. V. eraclei — i, h. C. 
otn. el in g. usgiie ad conf. : eorttm hco : eodem 
die sancti nicasii et aliorum martyrum — h. L. 
V.turonis. IIII id ocl roili nl bedisti in syria eustati prb et eucaristi 
burri 1 donati et in camp patra civi fortunatae evagri el 
proserije 1 furtunati prisciani roiii caelesti saturi beturi 
casi pilionis fecei | epi Rich Rome.edisti.&caelesti. j & saturi . Et in syria . eustasii 
prbi Et in cam | pania furtunati . enagrii . Bituricas opm.on.s » prb.. 
» R*.opionis. 

Excerpta etc. Notk. in .:a,upania Palriae fortunatae. III id ocl in spanis fausti marcialis adriae et in calced 
Lcelli I et alibi fausti ianuari marcelli alaxandn ana- 
thasi epi - r .^ii mar lcialis.&adriani.Etincalcedonia. 
drini. Excerpta ete. , G 915. in Alexandria anastasii episcopi. Illl 11) OCT- In prouincia syriae 
sforum euagri et prosiriae In 
aegypto eustasi prbi In campa 
nia ciuil natl scorum eucharisti 
furtimati prisciani In raue 
na . uia laurentina nal sOi edis 
ti . Roiii uia aurelia calesti 
saturi beturicas sci opinionis 
prbi -2. L. evacri et prosini, V. evaclii et prosilii 
— i, 5. L. V. eucarisli . fortunati — 5. (i. L. V. 
ravenna ~ fi. 7. V. eda'sti — 7. V. calixti — 
8. C. V. bituricas; C. opionis. — '>■ C. om. III ID* t^CT- In spaniis cordoba c-iui 
fausti marciae In calcidonia 
nal scorum adriani Item fa 
nsti ianuarii marcelli In alex 
and athanasi epi et conf 1, i:. iiispaniis; L. godoba. V. godaba — 
± C. calcedonia - 3. C.sancti; L. V. orn.item. 
— 5. L.V. om. etc. r.i23^ [132] f. HV* Cod. Bern. PRID- OCT- 

ROME Uia auie! 
in cimitorio Calepodi 

Calesli epi . Saturi 
et alibi. 

IN CAPHADOGIE. 
cainpaiiie . Lupi . Am 
podi . Modesti . Luci 
ani . Salurnini . Sim 
plici . Saluri . Placidi. 

CORDOBA Ciuii 
Sri Lupi . Aurilie. 

LUODUNO 
gall . lusti epi. ID- OCTB- 
IN CAPUA Scoru 

Lupilie . ot M;uiro 

rQ demilitib. 
UIA AURELLV- 

Furtunate. XUn . K- NOUB- 
IN BAL\S . Sci Sussi 
ET IN AFRIGA. 
Caecrae . et aliorum 

pariler passio 

ducenloru soxaginta 
It. Merei . Aufidi . Sal 

Nini . Nerei 
BETURIGAS 

ciuilal . Depos Sci 

Ambrosii epi et conf 

et uigl Sci Lue§ euangl OCTOBER 
Cod. Kptern., etc. 

epi et aureli Cod. Wisseub. 

PRID- ID- OCT- Roiu uia aurelia 
In cimil calapodi caelesti epi sa 
turi In cappad lupi anipodi mo 
desti luciani saturnini simplici 
satiu-i placidi Gordol>a ciuit sci s 
lupi auriliae lugduno gall 
transl corporis sci iusti epi et conf liich Rome . caiisti papae . 1 & martyris . Alibi satun . in capa- 
do riupi am I poti.modesti.Etincorduba.lupKaureln.lug- 
': ; no gTlliae lustLpi . Alibi' scae tortuuatae . e l ..-atrum e.us. 

> H*.alibiWc. o»(. I. L. V. iuitio : Natalls sancti calixti — 2. L. 
V. calepodi: C. calesti. V. celestini — 3. C. 
luprampodi — 5. L. V. placidis : C. L. V. cor- 
doba — 6. L. V. aurelii ; C. auriliae . maximi— 
7. L. V. om. et o. Idus ocl gaii colon agripinii nl maurorum. In baias sussi IDUS" OCT- In gall colonix agripiae 
etaffcecaeletaliorQxllmineiaufidisaturnininerei. -^ ^-H -nmm mnurormu de. Iticb InHasia'.natalecareae. | et aliorum ducentonim aeptua- 
Ifinta.Alibi | sci sos.ii-^ .lupuli . satumini . Bituricas.ambro | sii . 
belloacis ciuitate . luciani martyris. 

' R'. asia — " R'- sossa. 

Excet-pta etc. G 915. aUbi sci sussi saturnini etc. Belloacia civitate efc. 
F. in Galliis sanctorum maurorum L. — G. in Capua lupilli — Rhab. 
in Capua libuli et s. fortunatae in Patrias. m . Natl scorum maurorum de 
militibus In capua luplili uia auri 
iia . In cimif eiusdem sce furtiinat? 1,2. C. om. in g.; C, colonia civitale natalis; 
L. V. colonia agripini l V. agrippini) — ^- L. lu- 
pibli. V. lupubri — 4. L. V. tbrtunatae. XVII kl noemb in asia cereae et aliorum cclxx . XUII KL- NOU- In baias sCi sussi et 
in afreca cecrae et aliorum pari 
ter pas . cc.lxx . 
tm-nini nerei merei aufidi sa Hirh. In atlrica . nerei . alexan | ilrini . aufidi . uicturiae . nobilita- 
n.ie . mariani . | Etdeposilio . sci galH confessoris. 

Excerpta etc. E-. in AUimania sci galli conf. — (i. Africa cecrae 
marei aufidi marijmae nerei. Alexandiia victuriae nubilitani — R^. in 
Afr. nat, creti nerei alexanilrini susi et ceriae etc. — Notk. in Asia 
cereae. \. C. suffi martyris. L. susis - 2. L. cacrae. 
, carre em. caere - 3. C. passorum, L. \ - P* V. carre em. caere 
sio; C. merii. L. mirei. OCTOBER [133] Cod. Bern. 

XUI . KL- NOUB- 

NICOMEDIA. 

Alcxandri 

IN MAURITAN- 

Nini.Uictorii» 

Nobilitii"' . Ma _ 
riani . Luci . Citti 
ni . CriscentiaNi. 

Rufiniani . Donali. 

Dciensoris . Rusti 
tiani. Seruiliani. 

Socrati . Ueneri. 

lanuarii . Mustuli. 

Quintasi . Memme 

Zitiani . Prime 

Donate . Seuere 
Uictori . Basille 
et Luce . euangel 
qui obiit septuagisi 
nio 111/7 ^annoetse 
pultus est in bethan Cod. Eptern.,etc. 

XVI k no in alax nl nicodimis nicoiii alaxandri in maurita 
nini victoris in belitani : mariani luci et tinni crescentiani 
rufiniani donati defensoris | rusticiani servtliani socrati 
veneri ianuari musluli quintasi | memmae zidiari primae 
donatae severae victoriae bassilae. Cod. Wissenb. 

XUI KL- NOU- Nicomedia alcxan 
dri In mauritania . nini . uicturi^ 
mobilitanae marian^ luci 
cittini criscenciani rufiniani 
donati delensoris rusliciani 
seruiliani socrati ueneri ianu 
ari mustoli quintasi mammae 
yziciani prim^ donat^ seuere 
uicturiae basillae. Bich. In alexandria . nicomedis . | Et in mauritania . uicturi . nobi- 
litani . mariani . 1 lucii . rufiniani . donati . seruiliani . ueneril . 1 quin- 
tasii . & seueri. 

Excerptn itc. G. Alexandria victuri etlucae eTangelistae ttc. (quem- 
adnwdum hi Bern., srd : obivit i.xxvu etc. sic qtwqm R'. G 914). — 
0. lucii entini — Notk. luci miltini. XU KL- NOU- 
IN ORIENTE 

Translatio corpo 

ris . Sci Luc^ euangl 
IN NICOMED- 
iT.SciLuc^.Uictorini 
IN AXIOPOLI. 
Hermetis . et taxii. 
ET lUXTA POR. 
to roniano . Scae 
Agnetis uirginis 
IN GAMPANIA. 
ciuil . Puteoli. 
lauuarii . el euticis. 
ET IN AFHIGA 
Luci . Uictoris 
Dasi . Leuci . Uicto 
rici^Beresiepi 
Uictricis . Faustini 
Marcialis. ■2. L. V. vicloriae — 3. C. nobilitani . mauri- 
lani; L. V. nobilitane . mariani — 4. C.citini; 
L. V. crescenliani; C. rutiani — 6. C.sacrati. 
veneriae — 7. C. mustulae ; C. L. memmae, V. 
mlemjme — S. C. m. ^eithni» inter Uneas : fli 
ctiani; L.yzitiani.V.izitiani -9. L.V.victoriae; 
C.(irfrftV;magniti. XV k- no in axiopoli nl lucae evang filipi maf et bermetis 
in nicom | agnae in ostea civi nl luci et victoris taxi in 
camp civl puteolis | ianuari et euticis in affluci vicloris 
dasilae giturici beresi epi victricis faustini marcialis Bich.lu anxiopoli-.luraeeuan 1 geli.t* . philippi martyris & 
ermetis . Et in 1 nioomedia agaae . In campania . cuutate pute | oh . 
ianuarii . & euticetia. 

> R'. axiopoh. 

Excerpta etc. G 914. lucae victuriae. XIIIl KL- NOUB- 
I.ii4c !N HOSTIA . Asteri 

Noapoli . Sussi . lanu 
arii . Festi . Desiderii 

IN CIMITERIO 

Puleolis. Proculi. 

Prosdoci . et nicema 
tris.ej^ Tasie uirginis. 

A.stibusti. 

IN ANTIOCHIA. 

Sirie . Natal . ScorO 

Pelagi. Berononici. 

Pelagie . et alioru oiin. XllII k no in osteanl asteri et in necapoli festi et puteolis 
nicillpelagiseetalioflvim. ....nneapoii.ianuarii.os,sU^.^ 

& desiderii . I puteohs r.u| tate . pro duci * 
chia.pelagii.l-ronici.^-ahorum.vnM. £^.«.p(ae(c.E'.pelagiaereclusae. KL- NOU- In oriente transla 
corporis lucae euangelist 
nicomedia lucae uictorin? 
axiopoli hermetis et taxii 
iuxta porto romano pass 

campani 
et eute XU 

tio 

In 

In 

et 

scae agnitis uirg In 

a ciuil potioli ianuari 

cis . et in africa luci uictoris 

dasi leuci uicturici beresi epi 

uitricis faustini et marcialis \o 2 C sancli lucae - 3. L. V. luci . victorini; 
C. victorinae . iustini - 4. L. V. acxiopoh ; C. 
,axi= — 5. C. portum romanum, L. V. porta 
romana - 6. C. L. V. agnetis; C. addit: ebro- 
cas civitate natalis s. aquihni episcopi el con- 
fessoris -7. V.civitas; C. puteohs.L.V.pitioh 
_- 7 8 C ianuarii . fehcis et deposilio lusu 
pueri . In africa - 9. L. V. victorici . boresi - 
10. L. V. victoricis. XIIII KL- NOU- In hostia austeri 
neapoli sussi ianuarii fesli 
desiderii In cimit potiolis p(ro)culi 
prosdoci et nice matris euis dom 
ne uirg asti busti In anlhiocia 
<vriae nal scorum pelagi be 
riuici pelagiae ot aliorum . xl 
vuii . In gall luronus dep colum 
bani prbi. 1. C. austerii presbyleri-3. C. puteohs pro- 
sculi. L. poteohs. V. puteol. - *- L.V^ prosdoti 
elnicee;V.martris;L.V.eorum-5,Cl.uit. 

L. V. astibusU - 6. 7. V. heromc. - 8^t.. w« 
martyruin ; cetrra om.; L.V. luron.s - 8, J. R 
colunibanae. » prius Uictorini - » prius nu - ' i>'-'"^ ^'"' ; _ * add. m. i?. [134J Cod. Bern. Xill KL- NOUB- 
L\ PUTEOLIS . Ciuil 
Da>:i . Zosimi . lanua 

rii . Dorothr . Sus 

simi . lanuari^. 
IN NICOMEDIA. 
Eutici . Promaci. 
Luci . Marcellini. 
Bermiaci' . It. Sussimi. 
1t. lanuarii. 
IX GALL- ciuital 

agenno . S("i caprasi maf. f.m-i XII KL- NOUENB- 

NICOJIEDIA . Dasci. 
Ometis. Zoti<'i . Cagi. 

cum xu niilitibus. 
ET IN AFRICA. 
Modesti . Eutici. 
Matheri . Dissei. 
IN NICEA BET 

thinie*'* . afrigis. 
Machari . Dicei . p(ro)culi. 
NEAPOLI . Fi^sti. 
iT.Modesti . et aliorfi 
Numero ducentorii 
septuaginta duo puteoli 
GAMPANIA : p{ro)cuIi. 
Eutici . et Macharii. 
LUGDUNO GALL- 
lustiet -' Beati . Uic 
toris . Pueri . disci. 
puli sci lusti epi XI KL- NOUB- 
IN ATRIANO 

puli . Tracia . Plii 
iipi epi . Ensebii. 
f. 12.5^ et hcrmetis . Seueri. 

IN TRACIA.It. 

Seueri . et alibi . passio 

Sci , Leogadi. X KL- NOUB- 
IN ATRIA . NOl'U 

li . Soueri . Dorothei 
IN GES.UIEA Cap 
padotie.Longini^. OCTOBER 
Cod Bptern.etc. 

Xin k no nicon. eu.ici promaci luci n>areellini I puteo- 
iiszosimidorolae ia,.uariao berm.ac, s.s.nn, II | .anuanae 
in gal civi agno caprasi . RM,. In nicomedia . enlicii . pro | maci . lucii . n.arcenini . pu^is 
zosimi . .loroll.ei . | iannarii . susin.i . In agn.no cu.late . sc, capra | s, 
martyris. 

Excerptaftc. G. caprasi neonis mart. - F. eulici neonis - 0. 
Puteolis rt«. zosimi episcopi. XII kl N6 In niconi dasciometis zotici gai et xu mihl in af f 
niodesti eulici maceri dissei 1 In nicea bithul apncis 
machari Ingdun iusti beali vicloris pueri Rich. In nicomedia . dassi . corae 1 Us . zoUci . Et in affrica . modesti. 
eutici . Et in nicea . | macharii . Neapoli . festi . lugduno gatliae . 1 
iusti . Et heati . uictoris. Excerptaetc.K^. gagi cum al. cclxxiii. Cod. Wissenb. 

XUI KL- NOU- In potioHs ciuil dasi 
zosimi ianuari doroth^ sus 
simi ianuariantj In nicomedia 
euticis promaci luc? marcel 
lini bermiaci In gall ciuil a 
[& p (ledicatio secrelari"/ andre^ & martini. io 
uuiz.] ' 
genno sci caprasi maf. ' uncis inelusa m. 2. 1. C- puteohs. L. V. ponteolis — '2. V. et zo- 
simi ; C. anosinimi ; C. L. V. dorotliei — % 3, G. 
susiraii . ianuariae — 4. C. eusticis, L. eulicii; 
C. promachi ; C. L. V. lucii — 5. C. berniaci ; C. 
L. V. addunt : liem susimi (L. V. sussimi). ia- 
nuarii.iulii (L. V.om.); C. om. in g. — fi. niicix 
inclu3a omnest om. XI k no in tracia na\ philippi epi severi et hermae discip 
eius 1 severi eusebi il severi et alibi pas sci leogathi . Rich. In tracia . philippi episcopi . I Et sci seueri martyris . & her- 
mae discipuli eius . | & eusebii . Et alibi passio . sci leucadii. 

Ezcerpta etc. Betlae-Flori cod. L. severi presb. hermetis diaconi. XII K- NOU- In nicomenia dasi zothici 

[gagi. 
cum X» milib ; et in airica mo 
desti matlieri disei et in nicea 
bitt iniae afrigis machari 
dicei procnli neapoli festi , mo 
desti et aliorum numerum . cc. 
Lxxu . poteoli campani^ . p(ro)culi 
euticis lugdnno gall iusti beati 
uiatoris pueri discipuli sci 
iusti epi 

l. L. V.zotici;G.gai— '2. C.miUibur^marLy- 
ribus — 3. C. L. V. eutici . inaleri ; C. dissei — 
4. L. bithini, V. bithiniae ; L. macharis — a G. 
om. festi — 6. C. L. V. numero — 7. C. lxxx 
(em. Lxxj im . puteoHs . L. V. puteoli — 8. C. 
euticis . macharii .donatellae; L. V. euticii (V. 
euticis) et machari. XI KL- NOU- In atrionopoli traci^ 
phylippi epi eusebi et hernietis 
seueri et alibi pas sci leugati. 1. C. adrianopoli, L. V. atriopoh — 3. C.lj- 
V.severi [C. In porlu sancti valerii martyns]. 
Id thracia item severi; L. V. legati — V- hunc 
laterculum coniungit cum praecedenti ; tnde 
augeiur perlurbatio ordinis latereulorum 
usgue ad finem menftis. X k iio in adrionopoli severi el dorothei et in cess capp 
longini seversi 

Rich. In andrianopoli ' . seueri . Sc duro | thei . Et in caesarea capa- 
dociae .longini. 

' R'. adrianopnli. • 

Excerpta rtc. U !»!."). l<)n(,'ini militis — 0. in Atrianopoli Traciae etc. 
in Caesavea Cappad. lonpni el aliis multis — Bedae-Fiori cod. L, in 
Caesarea Cappad. passio ss. longini severi victoris et dorothei. X KL- NOU- In atrionopoli seueri. do 
rolhei ei in caesaria cappad 
seuresi. I. L. atrianopoli, G. adrlanopoU, V. ^ttriopoh 
- 2. L. V. caesarea - -3. V. severi - G. udAM . 
magni . iusti . In gallia deposUio sancti gratian 
martyris. .'(/. Hernaoi — * td. Thimie — " in margine : el metlis Anghilramnus f... aca... lo et in cathedra ipso die honorifice eleuatus. Cod. Bern. 

UIIII KL- NOU- 
IN NICOMED- 

Seiieri . Uitaiis. 
Felicis . Rogati. 
Paperi . Uictorie 
Flauiani . Uictoris. 
Hierapoli. 
FHIGIE- . Clau 

diaNi . Eucari^ 
Alibi . Flauianl. 
lusti . et Uictoris. OGTOBER 

Cod. Eptern., etc. 

VIIII k no nicom severi vitalis felicis rogati papiri victoriae 1 
et in erapoli trig claudiani eugari flaviani victori et alibi 1 
flaviani iusti victoris [135] Cod Wissenb. UIIII KL- NOU- In nicomedia seueri 

uitalis felicis rogali paperi 
uicturiae flauiani uictoris . hie 
rapoli frigiae claudiani euthe 
ri flauini iusti b . liv /fic/i, In niconie<lia . seueri . uitalih! . fe | licis . rogati . papiri. & 
uicturini . & tlauiani . & 1 ieiiipoli . claudiani . tlieocharii. 

Excerpta tic. Notk. Nicomedia severi dorothei. UIII KL- NOU- 
ROME • UIA 

salaria . Maximi. 

et alioru . c . uiginti. 

milituni quoru no 

mina soli do cognita s. 

et positi sunt in cimi 

terio trasone. 
IN AFKICA. 
SC-orum . Satnini. 
Ciaudiani . Primi. 
Flauiani. 
Ii\ SARDINIA. 
Sauini . Saturi. 
Asteri . Ghari. 
IN GALL- ciuital 

scssionis . Crispini 
et crispiniani. 
Claudiani . Rogati. 
Fapiri . et Felicis. 
Uitalis. UII KL- NOV- 

IN NICOMED- 

Scorum . Luciani. 

Marciani . Flori. 

Eraclide . Tuti. 

iT.FIori. 

IN TERRITURIO 
beturico . monaste 
rio longoreto 
Iranslatio siggera 
ni et deditio basili 
ce ipsius *.* ' VIII k nol) rom nt maxinii et in .snrdifi in turrib: gavini 1! 
roni t.:xx milit Iti aff saturnini claudiani \ prinii flaviani 
asteri chari gall sessionis crispini et crispiani | claudiani 
rogati papiri felicis vitalis . nich. Roni .maximi.Et in sardinia.ga 1 uini . Et inaflrica .sa- 
turnni ' . claudiani . primi . Sues | sionis ciuilale . scorum crispini . & 
crispiniani. 

1 R'. saturniui. 

Excerpta etc. E'. Rome quadrag. martirum maxJmi tlteodoti — 
G !»15 Rome maximi et in via Salaria passio quadn.(rinla mililum - 
G. Roma natalis sanctorum quadraginta sex seu millia centum vigmti 
quatufir. VII k no nicoili luciani marciani flori et heraclidae titi 
item flori liich. lu nicomedia . luciani . marciani . 
Item flori. flori & eracliae . tuti . 3. L. V. victoriae — D. L. Oaviani; C. L. V. 
addunt : et victoris. Excerpla ftc. G '.tl5. alibi flori pdapiae 
viti-Bedae-Floricod.B.tullitlorm.. — H-"*. floriluli — 0. heracli in margine : et „e«s IransHu. .-on.ni si.C.Uii epi et an,h,lra,„ni archiepi. UIII KL- NOU- Roili maximi et alio 
rum . cxx mililum quoi-um nomi 
na ds scit et in africa scorum 
saturnini claudiani primi fla 
uiani In sardinia sauini salm-i 
asteri chari h\ gall ctuit sessi 
onis scorum crispini et crispiniani 
Claudiani rogati papiri feli 
cis et uitalis el sanctonis transl 
sci uibiani epi et conf 10 .3, 4. C. In pavalis depositio beati hilarii epi- 
scopi et confessoris . In africa satumini — 4. C. 
primini — 4,5. C. flaviani . zotici — 5. V. hunc 
laterculum hifariam dividit; usque ad flaviani 
adsiguat dieiXkal. noc; reliqua diti Vlll 
l^._ „01,. _ 6. L. asthentari: V. asteritari — 6, 
7. C. om. in g.; C. suessionis civilate natalis, L. 
sessonis — 7. C. addit : niariyrum — S. C. pa- 
pari - S, 9. L. V. felicis . vitalis — !). C. tran- 
slatio corporis — 10. L. iubiani. UII KL- NOU- In nicomedia scorQ 

luciani marciani fori eracli 

tuti et flori [ohiitanghilhramnusarchieps]» • MMCi» inciusa m. '^- 

t C. mardiani . florii; L. V. om. marciani — 
3. C. desinit in luti, L. V. i» flori - Vncis in- 
clusa soltts W. f. m^ i. m^ 1136] 

Cod. Bern. 

Ui KL- NOU- 
IN FRIGIA TARSI 
Policarpi . Gagi. 
Cuinini . Chononis. 
Longi . Diodori. 
Metropi . Guminie. 
ROME . Marci 

ani . Luci . Uieti. 
ET IN SARDI 

nia p(ro)ti lanuarii. 
Tarrei .Gomini. 
et alibi . Sci Florenti. 
et uig:l apostlr. 
Simonis et ludae. U KL- NOU- 
IN ANTIOCHIA 
siri^ Smaracdi 
Marian^ . Arcelladi. 
ET IN CARTHAGIN- 
Sci Suffronj. 
et in siaNi . "' ' Natal 
apostuloru . Simo 
nis . canaNei et hidae '-^ 
8/////zelotis. 
Amaranti . Quinti 
et Luci * IIII KL- NOU- 
MN LUCANIA 

Sci Sacinti . Quinti. 
Feliciani . et Lucii. OCTOBER 
Cod. Eptern., etc 
VI k no -ardin lii turrib: proti et ianuari el i.i frig eomeni 
I „0, I dio..ori et melrobi II in frig tars, pol.curp, gag 
Zni logi I rom nmrciani luci vieti tarre, connn, et ahb, 
florenti ////// MARINIA I M . CRISANTl . DARIAE . /;///.. 
' Ri.metrobi — -R'.Rt)"iee/c. om. 

Excerpta etc. G 914. sragi niconi. V k nu in antioc nl zmaragdi in cartag sofrori et in suanis 
civil I persaf simonis eliudae aposlm mananae archeladi 
kartag | amaranti quinti et luci . - Rich. In anliochia . smaragdi . mariani . | El in carlagine . sofionii 
Et in suani. ciuitate . per ! sarum . XaUle apostolorum . symonis . Sc 
iudae. 

Excerpta etc. R'. in Susanis civit. Persida syraonis kananei et iudae 
zelot. III KL- NOU- 
liN NICOMD- 
lanuarii . (^alendi 
onis . Marciani. 
Maximi . Germani 
Marci . Tioflli. 
Eusebii. 

E'i' IN AFRIGA 
Passi sunt marty 
res Numcro ducenti 
XXX . 1t . Felicis. 
Quinli . Lucae . Luciani. 
Uictoris . IJitalis 
Donati . Pelri . Mari. 
lanuarii . Firme 
Hcrmotis . Orbani. 
Attici . ""'Passio Sci 
Feiiciani cu sociis suis 
IN ANTIOCHIA. 
lanuarii . Marciani. 
Nazari . Goruasi. 
Protasi . et celsi pueri. 
IN TOLOSA Ciuil 

iran^lafio corporis. 
Sci Sainini cpi ct maf ^ IIII k no lucan ni quinti maf sacinoti febciani et luci 

Jtich. In lucania . quinti martyris . la [ cincti .feliciani . & lucii. 
sacinoti . Si lucini. 

Excerpta etc. G 915. sacinoti et luciani. G 914. feliciane luciani - 
Rhab. iacinthi quintini felicianae lucini. III k no nicom nl ianuari calendini marciani germani 
marci | theotili et in comsa maximi eusebi et aff pas mar- 
lyf ccxx 1 Iteni felicis quinti luciae luciani vicloris vitalis 
donati petri \ mari ianuari firmae hermetis urbani attici 
et feliciani cu ; socis suis in antioc ianuari marciani nazari 
gerbasi protasi i el celsi pueri lolosa transl satumini epi 
et maf . Cod. Wissenb. 

UI KL- NOU- In frigia tarsi poH 
carpi . gagi eumini noconi 
longi diodori metrobi eumini^ 
Romae mariae luci uieti et 
in sardinia poti ianuarii tar 
rei commini et sci florenti 1 . G. Id africa sanctorura satumini . flavii . In 
frigia — 2. G. gai . nocomini — 3. C. euminae . 
tuti — 4. C. L. V. mariani — ti. C, comminae — 
5, 6. L. V. tarsei . comini; L. norenctis. U KL* NOU- In antiiiocia syriae 
marandi marianij arcelladi 
et in cartaginae sci suffronisiani 
et nal scorum apostolorum simo 
nis cananei et iudae zelotis a 
maranti quinti et luci. 2. C. maraudi; L. V. maurianae — 3. C. sul- 
fronisoni, V. sufronisiani — 6. C. lucii . iusU. IIII KL- NOU. In lucania sci sacincti 
quinti feliciani et lucini 1, 2. C. autogr. Nevelonis saccincti . nevelo- 
nis . quinti ; L. sanecinli, V. saccinti — 2. G. 
felicianae etlucianae martyrum. ni KL- NOU- Nicomedia ianuarii 
calendionis marcialis gerniani 
marci tiofili eusebi et in africa 
passi smit martyres numero . cc. 
XX . felicis qiiinti lucae luciani . uic 5 
toris uitalis donati petri mari 
ianuarii firmae hermetis ur 
bani attici et pas sci feliciani 
cu sociis suis In anthiocia ianuari 
marciani nazari geruasi '** 

protasi et celsi pueri tolosa ciul 
translatio corporis sci saturm 
ni epi et maf. Itich. In nicomedia . ianuarii . calendini . 1 Et in africa . fclicis . 
quinti . luciani.iiictoris. El in | antiochia . lanuarii . marciani . na- 
zarii. 3. C. L. V. theophili. L. V. om. et — *■ G. L. 
V. passio sanctorum martyrum — 6. V. man. 
— 8. C. attiti — 10. L. V. gervasi et - H. ^- 
om. civi. * et supra lin. m. 2. — - iudae adii. m. ;.'. — ^hic abr»a\tm SJnionis — • ndd. m. J. .- hohiil uulfarius subd. — '' in margine 
sci terentii epi el conf. — " et m. 2, ed. om. — ^ in mari/int : el in gal. vico leudio dep. hugoh(er)ti epi et conf. .• mettis ciuit. dep(o)si(Uo) Cod. Bern. 

PRID- KL- NOU- 
IN AFRICA . Roga 

tiani . Diaconi . luliani. 
Furtunati . Siluani 

Uincenti diaconi 
Kalendionis . Bone 

facie . Caste . Secun 
de . Gallicc. Agapie. 
Uictorie . et alibi. 
Felicissime . Donati. 
Romani . Siluani. 
Minimi . Angelafi. 
Nundini . Felicis 
Donati . et aliorfi xxx. » 

unii . Ualeri . Uicenti. 
m TERRITURI 

ambienensium. 
Sci Quintini marty 
IN SPANIIS . lanu 

arii. 
IN AUCHEDO 

nia . Uitalis . It. 
Petri .Criscenti. 
Alterni . Uictorini. 
It. Petri . Marcoti. 
Mannnari . Salnini. 
Uigelanti . Nundini. 
IN NICOMED- 
Philippi . et Kalen 

dionis . et vigilia 
Sci . BenigNi. OCTOBER 

Cod. Eptern., etc. 

Pndie k no In aff rogatiani prb vincenti diac rusticiani 
agapitae | victoriae et aliorum viu In aff dogoni iuliani 
furtunati silviani | kalendionis bonaefaciae castae secun- 
dae sallicae agapini | victoriae et alibi felicissimi donati 
rusticiani fortunati romani | sitvani miini angelati nundi- 
nis felicis donati et alio« xxviiii | valeri vincenti in spanis 
ianuari in macid vitalis petri criscentis I alterni victorini 
macracoti mammari satumini nicoiii philipi | et kalendio- 
nis ^ayusta veromandorXt sci quintini mar. ^ litt. inclinatae m. 2scriptHra unciali. [137] Cod. Wissenb. Rich . In africa . rogatiani . prbi . uencentii ' | diac . rusticiani . iuliani. 
[Lingnu dni cu cnice in cellil sci georgii uenit.]^ 
furtunati . castae . In ma | cedonia . uitalis . Et in nicomedia.piii- 
Hppi . Et in I gallia augusta uermandorum . passio sci quintini. 

' R'. vincentii — ^ uncis incluaa m. 2. 

Excerpta etc. R^. in pago Vermend super fluvium qui dicitur Summa 
passio etc. — G 914. philippi et sce perpetuae felicissim e caste. PRID- KL- NOU- In africa daconi iu 
Uani fiu-tunati siluani calen 
dionis bonifaciae castae secun 
dae gallicae agapi uictoriae 
felicissimae donati rustiani 5 

furtunati romani siluani 
miniini . angelafi nundini . felicis 
et aliormn xxviiii ualeri uin 
cent i In hispaniis ianuarii In 
machedonia uitalis petri mar ) o 

coti mammari saturnini ui 
gilanti nundini In nicomedia 
philippi et calendionis In gall 
pas sci quintini maf l'H. V. hunc laterculum dividit : usque ad t> 
8 adsignat diei III k. nov.; cflera d\ei (teq. — 
I. C. claconi — 2. L. V. fortunati - 3^. L. V. 
bonifatii . casli . secundi . gallici . agapi . victo- 
rii . felicissimi — 5. C. felicis . simoni . doDati; 
C. L. V. rusticiani — 6. L. V. fortunati — 7. G. 
minimi ; C. L. V. angelasi ; C. nuncini . felicis- 
simi; L. V. felicis .donali — 9. C. hispanJa, L. 
V. spania — 10. C. L. V, macedonia — 10, 11. 
C. L. V. petri . crescenti . alterini (L.V. altemi). 
victorini . (V. item victorini) item petri . mai^ 
coti — 11, 12. L. V. angilanti; C. vigilantis . 
nundini . magnili — 13. C. augusta viroinando- 
rum in gallia — 13, 14. L. V. In italia passio 
sanctiquirini martyris. xvin NOVEMBER Cod. Bern. 

LAETANIAS. 
INDICENDAS 
MENS- NOUB- 
f. 126' HABET DIES XXX 

KL- NOUEB- 
PICTAUIS Giuil 
Dedical basilicvSri 
Hilari ' epi et conf 
Petri . Mainnieri. 
Saturnini. 
L\ MAGHEDON- 
Dedical basilic^ . lacobi. 

et lobannis . apostoloru 
IN TARRAGINA. 
Nalale ScorO . Melta 
gasi . luliani . Uicto 
ris . Felicis . Criscentis. 
iT.Fclicis.Satti.Pers? 

ueranti . Octauj? 
Cessi^ . Maximi . Ristbe. 
Salurnini .Donat^. 
Siinplicii,- . Prim^ 
Cesari. 
ET IN CAPPADO 

cie . Natl Sci . Machedoni. 
et alibi . Scoru . lanuarii. 
Uitalis. Pefi-i . Criscenlis. 
Uictorini niartyris. 
IN GALL- HOTEN. 
f m^ Depori . Sci Amanti epi. 

IN GALL- TERIU'i'VHIO. 

beturi-o Noncupante. 
Dotos uico . depos Sci 
Lusoris . pueri i't conf 
ET LINGONIGE. 

ciuilcastrodiuiono-. 
Benigni presbil et niaf 
et alibi . Scae Marie 
et marte. 
IN BETURIO Gor 

tonis . castro . Depos 
Rnmoli presbiti-ri. 

et Sc'i Melanti. 
IN GALL- AiiUSTIDUNO. 
Primini epi. Et fi-stiKilds 
fnuitium .srojvim " . Illl . NON' NOU- 
Dedical basilic^ Scoru 
Syxti . Yppoliti. 

et Laurentii. 
IN AFHICA . ScoiQ 

Pupliani . Uictoris. 
Hcrmetis . lusti . Uitalis pap Cod. Eptern..etc. 

Noimber dies XXX. . ... ^ i:„:g q^ 

Kl noemb in assia nl macedonis lubani victor s lelics ei 
^nmeiUacHstatispetrimammeri ! ^aturnm. In macK io 
viglui nundini interraci meldacasi | luham v.clo. . ^^^ 
ris crescentis II lelicis satti perseveranti | octav ae cassiae 

In cessa capp macedoni et alibi lanuan vitalis ! petii cKs 
cenTs vctoini marcoti rotenus ga» sci amantmi ep. 
beloricas lusoris confes gall civi lengonl bemgm prb et 
mar r. alibi scae mariae et sci melanti agustudun pimi- 
ni epi. liich. In asia . macedonis . luliani . | Rome . caesarii . Augustidunn. 
sci pinminii ' . l episcopi . parisius . deposilio . sci marcelli epi . 1 El 
festiuitfLs' omnium scorum. ' R'. pimminii — R\ et feslivitas etc. om. 

Excerpta etc. G H15. pimmenii episcopi — G. Mariae mar. (R^. 
maria marUi). Romae caesarii severinae (Tr. severini) — 0. caesarii 
diaconi et iuliani pi-esbyteri. IIII N- no in af1" pnpliani victoris et pupliae syxti ippoliti et 
laurenti | hermetis iusti vitalis pp. Cod. Wissenl). 

LETANIAS INDIC- MEN- NOU- HA 
BET DIES XXX 

KL- NOUEMB- Pelavis ciuil de 
dicatio festinitatis sci liela 
ri epi et conf petri niainineri s 
saturnini In machedonia dedi 
catio basilicae iacobi ot iohannis , 
apostoh In tarraciiia nal sco 
rum meldagasi iuliani uicto 
ris . felicis criscentis item telicis 40 
satti octauiao cessiae maxi 
m? ristae saturninae donate 
simplici^ primae cesari et in cae 
saria cappadoci^ Nal sci macedo 
ni et alibi scorum ianuari uita »5 
lis petri criscentis Uictorini niaf 
et lingonice ciuil castro dioni be 
nigni prbi maf et scae mariae 
maii et sci melanti Agusleduno 
gall dep sci primi epi In sidio io 
monasterio dep sci audomari conf 1. 2. C.Festivitas omniumsanctoium.picla- 
vis civitate dedicatio basilicae sancti dc — 
L. V. lugduno galliae civilale depositio sancti 
genesi episcopi et contessoris . pictavis rivitate 
festivitas. — % 3. C. L. V. hilarii. — 4-. C. satur- 
nini . magni . et passio euslachii martyriscum 
uxore et filiis. — 4, 5. L. V. In macedonia ia- 
cobi dedicalio et. - 5, 6. C. et sancti iohannis 
evangelistae. In tanacina; L. triicina. V. ter 
racina. — 7. C. L. meldegasi. — 8. V. crescen- 
tis. — 9. C. L.V. sati (L. V. satti).perseveranti; 
I . V. cassiae. — 9-U. C. merginae ititer Iweas 
m. Neveloni.-i) . eristei . salurnini . sinipl/'/ {»u- 
pra litieam »i. Nevelonis do/;7) . primicae . sari 
(ent. primi . cesari) . magni . iusti. — U- L. V. 
simplicii . caesarii. — 1 L 12. L. V. caesarea. - 
12. C. 07«. cappadociae. — 14. V. crescenlis. - 
14. 15. C. alior. mar. castro divione passio san- 
cti". — 15. L. V. In ligonica. — 15, I(i. L. V. 
benigni primi martyris. — 1«. 17- f- om. et s. 
m m - 17. C. L. aunustiduno. V. augustu- 
duno. - 18. C. om. gall. : L. V. de.^imint m 
epi. — 18. 10. C. baiocas civitate t^ancli vigons 
episcopi et confessoris . silio monasterio - 
19. G. episcopi et conressoris. Rich. In africa . publiani .uictoris. 
chiiet soc. ed mrz] '. 

* Vncis inclusa m. 2. j hermetis.iusti . uitalis . lEusto- Kxcerpta etc. G '.M5. F. alibi iuliani (v. ilinn praer.}. — 0. Africa 
popliiiani etc. Roniae dep. vitahs pp. — Bedae-Flori cod.B. vitalis et 
papiae — Hhab. publii etc. el papiae. IIII NON- NOU- Dedicatio basilicae 
seorum sixti eppoliti et laurenti 
et in africa nal scorum popliam 
uictoris hermetis iusti uitalis 
pape. 1-5. C. Scriptorcodici^ laterculum huinsdie^ 
om.; Nevelo adncripsit ima pagma. ■ ^ 
syxti . ypoliti . laurentii . iustini mar.. ■ j 
i.et.-3.G.L.o»..et;C.L.V.poham. 

4. L. vital. — 5. L. papac. V. pp. 
quintili. C. papie . ' priu» Helari — * rmend. divioni — ^ Utt. inclin. add. ni. 2. — ' ed. pape. .127' Cod. Bern. 

III NON- NOU- 
IN CESAREA GAP 

padocie . Germani 
Thiofili . Gesari . Egrili. 
Uilalis . et alibi pas 
Agriculi et depos 

domni p"minii ' epi bone 

memorie. . Hl^ PRID- NON- NO- 
IN AFRIGA . Primi. 

Cesarii . (Jregorii . porfiri^ 
Amanti . Publii .saturi^ 
Secunde . Uictorin^ 
Perpetu^ . Uictoris 
Quarti. 

ET IN NIGEA. 
Domnini. nuirtyris*. 
AGUSTIDUNO. 

Proculi epi. NOVEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

III N no cess cappod nl germani theofili vitaiis iusli et 
hermetis gobbani germani leofili cessari | egriU vitalis et 
aUbipasagricoH. III NO- 
scorum 
ri egrili 
agricolae [139] 

Cod. Wissenb. 

NOU- In alrica cappad nal 
gerinani t iofili caesa 

pas sc^ uitalis et alibi Rich, Iq caesarea capadociae . ger ) mani . theophili . iusti . & erme- 
tis . agriculae. | casarii . alibi depositio . sci pirmimi epi . 

Excerpta etc. Rhab. in caesarea etc. germani domnini ete. 1. C. L. V. Detlieatio basilicae sancti andreae 
apostoli (L. V. om. ap.l . Detnde C. In cesaria 
cappadociae. — 2. L. V. theofili. — 3. L. V. 
sancti. — 4. C. agriculae virginis et martyris . 
item felicis . crescenti. II N no in aff nl primi cessari grigori porfyri amanti 
saturi cessari victurinae et perpetu^ | subli secvmdae 
victoris quarti in nicea donmini agustud procuii epi Bich. In africa . primi . gregorii . 1 amantii . saturi . Augustiduno . 
proculi epi . Et in | nicea . domnini . Alibi uicturinae . perpetuae. 

Excerpta etc. R^ pnmi gregorii agresti proculi . Rodon. civil. 
amanti ep. etc. - 0. Rotenus Gallia amantis ep. — Rhab. amantis 
saturini . NON- NOU- 
IN CESAREA. 

cappadocie . Domnini. 
Cesarii . Antonini. 

et alibi . Epefani 
Gregorii . Applni. 
Saturnini . Amanti . Publii 
IN CAMPANIA Ciuil 
Marci epi et Secunde. 
GAPPUA GIUIT- roms^ 
Quarti conf et uigl 
Sc! Melani . el tran 

situs uuiniramni. No no cessaf cappo domnini in capua quarti confes m 
ecasmarci 1 epi cessari antonini et ahbi epifam gregori 
appimi saturnini | amanti pupli camp civi capua marc. et 
sectmdae quarti .-STi-s:;";.;;::?^-;^" PRID- NO- NOU- In afreca nal scoru 
primi caesari gregori porfiri 
satiu-i amanti publi secundae 
uicturinae perpetuae uictoris 
quarti et in nicea natl sci dom 
nini . Agusteduno gall dep bea 
ti proculi epi Roten gall dep sci 
amandi epi In gall ciuil beluricas 
dep sci lusoris pueri el conf 3, 4. L. V. secundi . ^nctorini. — 6. C. L. au- 
gustiduno, V. augustud. ; C. om. gall. — 6, 7. 
L. V. sancti proculi. — 7. C. rotenis civitate, 
om. gall. — 8. C. L. V. amantii ; G. addit : et 
confessoris; V. bituricas. NON- NOU' In caesaria cappad 

nal scorum domnini caesari 

antonini epefani gregori ap 

pini saturnini amanti publi 

In campania ciuit nal scorum 5 

marciae et secundae capua 

ciuil nal scoru euras et quarti !. L. V. caesarea — 3. C. om. anlonini; C. 
aephiphanii. L. V. epifani. - 3, i. L. V. appiani. 
— 4. C. pupHi mart. — 5. C. om. civit — 6. L. 
marcis, V. marcii et secundi. — 7. C. L. V. eu- 
rasi; C. addi( : ioci . ludi. prtua pernuni — ♦ 6 add. m. ^- \m Cod. Bern. Uill . ID- NOU- 
IN NIGOMEDIA- 
Adriani . lulic . et eusebii. 
IN AFRICA . Douati. 
Pauli . Balsami . Dom 

nini . Prime . Duli*?. 
Furtunat^ . lanuarit.- 

et Quart^. 
ET IN TONIZA- 
Afric? . Felicis 
IN FRIGIA . lanuarii. 
Attici . Barici . Mam 

mari . Ueuericini 

et uenerie. 
REDONIS GALL- 
Depos . Melani epi et conf Ull ID- NOU- 
i.l27c IN NICOMEDIA- 

E"seljii . P//ol)isi' .Eustasi. 

Mari . Primi . Iu!i(,' lanu 
arii . RogatiaNi. 

Optati . AdriaNi . et alibi. 

Natai . Sinfronii . Ni 
costrati .Gaudii. Uic 
loris . Gastori . Balsimi. 

IN AFRiCA . Rogati. 

Donati . Prime . luUa^ etfu.' 

Et rup epi'^ NOVEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

VIII idus nicom nl eusebi iuliae et in adriopoli eustasi el 
eusebi I ■naffdoMatipaulibalsam.donmnnpnmaedu.ae 

furlu I nati ianuari et qnartae et '"'°"'^^;f ''^'^;*;" 
Irig I lanuari attici barici n.a.nan verec.m et venenae 
redonis civl | gall depos mcnelai ep.. Cod. Wissenb. Rich. [slat sanguinis dni in augi«'ml ■ Ipso die . s. Wiliibrordi epi . 

^Jnnicomedia.eusebii.&iuIiae. I Et in africa . donati . pauli . 
balsaini.domnini.feli [ ci. . Redoni. galliae . depos.t.o . sc. melam 
ei)i . [in equitania » sci leonardi confessor.] 

1 «««■» wclusa »). i. mpra Imeam - » uncis inc!u.sa m. 2. in 
margine. 

Excerpta rtc. G. G 914. Hedonis translatio sci Melani confessoris. VII id No ' In aff nal rogati donati pauli primae et bal- 
sam*; nicome eusebi pobisi eustasi mari | primi iuliae 
ianuarirogatianioptatiandrianietalibi 1 nalsimforinico- 
slrati gaudi victoris castori balsami ' in maryine t». 2 
eps migiavit ad xpm. t Hic domnus t apostolicus uir uuilUbrordus UI ID- NOUEB- 
ROM^: Adcelio 

monte . Sinp(ro)niani. 
Claudii . Castoris . Ni 

costrati. 
ET IN AFRICA 
Primi . Macharii . lusti. 
Amaranti . et aliorum 

xuni. 
IN NICOMEDIA 
Eusebii . Gelesli . Eustasi 
Marii. Rich. In africa . rogati . donaU . pauli . | In nicomedia . eusebii . 
prouisi . marii . primi . Et ali | bi . sinfronii .nicostrati . gaudii . uictoris. 

Excerpta etc. E-. in Alrica rogati provisi etc. — R^. alibi symphroni 
rogatjani donati — Bedae-Flori codd. C. V. primi iuliani ianuarii. UIII ID- NOU- In nicomedia natl 
scorum adriani iuliae el eu 
sebi In africa nal scorum do 
nati pauli balsami domni 
ni . primae duliae furtunat^ 5 

ianuariae quartae et in to 
niza africae nal scae ielicis 
et in frigia Nal scorum ianu 
arii attici barici nuiniinari 
ueueridiii et ueneriae In ciuil iO 
redonis gall depos sci miliani 
epi et conf 2. L. V. om. et . — 2. 3. C. eusebiae. — 5,6. 
L. V. primi . dulii . fortunati . ianuarii . forti. 
et in tonize. — 7. C. sancti, V. sanctorum, L. 
o»i. — 10. L. V. venericini. — 11. C. regidona; 
L. in gallia ; C. melanii, L. V. mamiliani. UII ID- NOU" In nicomedia nal sci e 
usebi pobisi eustasi mari primi 
iuliae ianuari rogatiani op 

tati atriani et alibi nat scora 
sinfroni nicostrati gaudii 
uictoris castori balsami et in 
afreca natl scorum rogati 
donati primae iuliae; [ded. oratorii sci 
angeliin // uded.]' 

' uncis inclusa 2 m. :po8t \n una littera legi 
nequit. 2. C. L. V. pobisi. — 3. C. ianuariae . roga- 
tianae ; L. V. om. rogatiani. — 4. C. L. V. 
adriani. — 5. L. V. siniphronii. — ■Wi. C. om. 
ab et ahbi ad balsami. — G. L. om. et . — 8. L. 
V. primi . iuhi; C. L V. ceiera om. - Vncis 
incluaa solus W. VI id roiii nl simforiani claudi nicostrati et castoris | et in 
aff primi macchari iusli amaranti et aliol^ xxvm | in nicom 
eusebi celesini marii. Jiich. Ronic . scorumqualuorcorona | torum . simfroniaui . claudii. 
nicoslrati . ^implici . | castorii . Et in africa . primi . niacharii . iusti . 
amaranti. Excerpta etc. G 915. Rome scoru . quatuor coronatorum id esl 
severi severiani carpophori et victorini . el aliorum quinque scoru . 
marlyrum id est claudii seu ceterorum. UI ID- NOU- Romae Nal scoru 
synfromi claudi castori nicos 
trati In africa nal sOorum 
primi machari iusti ama 
ranti et aliorum . xvin . Et in ni 5 
comedia nl sCorum eusebi 
caelesti eustasi et marii 2. G. simplicn . sinphronii; L. sirophroms, 
V. simphronii. - % 3. C. nicostrati et sancto- 
rum iiii coronatoruni severi severiani carpo- 
phori victorini. — 5. C. i,xxxxini; L. xviii. 
7. C. calesti, L. celesti; C. addit : magm. * priuB Probisi — *■ ' lilt. inclin. odd. m. 2.; ed om. et fu. Cod. Bern. 

U ID- NOUEB- 
IN NIGOMEDIA 
Daniiani . et alibi . Do 

imti . Restituti . Uic 

torini . Salutaris. 
Criscenlis . Demetri. 
Neinesi . et exuorgi. 
ROMiE . Glementis 

et Sinp(ro)Ni. 
IN SPANIIS . Fausti. 
lanuarii . et Marcialis 

martyris. NOVEMBER 

Cod. Eptern.,etc. 

V i(l in nicon-i damiani et alibi rogali restituti victori 1 salu- 
tans crescenti dimetri 1 nemesi georgi rom clementis sim- 
prom m spamsfausti | ianuari et marcialis. [141] IIII ID- NOU- 
IN ANTIOGHI- 
Demetri epi . Amesidiac 
Eustoci . ct sociorQ eius 
lanuarii. 

IN AFRIGA . Salnini 
Donati . AunI . Bonie 

et aiioru xuii. 
ROME . Deposil. 

Sci . Leonis epi 
IN GALL- AURELIA 

nis ciuital . Depos . beati 
Moniloris epi . et uigi. 
Sci MartiNi. M28' III . ID- NOUEB- 

RAUENNA 
Ualentini ' . Feliciani 
Octaui . Felicis . lanu 

arii . Eurundini 
Uictorini . Felicis. 
Nisi . luliani . Uin 

centi . lanuarii. 
Gilfini . Bonefacii'* 

martyris . Minaci 
Doinni . Firme 
Mari^ . Felicitatis 
Felicie . Innocentia^ 
Fnrlnnatt^ . Principi^ 
Doinniceil^ . Clemen 

tine . lanuarie . Uin 

turio 
ALEXANDRIA. 

Metropoli . Sci Minatis. 
IN OALL- CIUIT- 

toronis . Depositio Sci 
Martini epi . et conf 
ET LUCDUNO 

ga!l Depos . Uerani epi. Ituh. In nicomedia . damiani . Alibi do | nati . restituli . uiclurini . 
Rom theodoii . Et simlVo j nii . Et in siianiis . fausti . lenuarii . & 
martialis. 

Excerpin etc. G. Roma Iheodori ippolili ndriae grisononi sinfionii 
lausti etc. ~ R». Roni. theodori fhrisogoni — G K14. Romae crisogoni 
sinfronii. Cod. Wissenb. IIII id ' in antioc demetri amesi eustoci et sociof eius in 
aff saturnini anniboniae | et aliorum xuiu roiTi depos leonis 
epi aurilianis gall | depos monstoris epi. 

' in margine m. 2 : f Hic Iranslatio eiusdem sci . uvillibrordi. Jiich. In antiocbia . demelrii . aminesi . | In africa . saturnini. 
donali . Rom deposillo sci | leonis epi . Aurelianis . depos . sci nito- 
ris epi. 

Excerpta etc. G. amatoris epi . — R^. inontoris — Rhab. aitmesi 
eustachii — Bedae-Flori codd. C. V. Antiochia eustochii et sociorum 
eius — codd. A. T. L. amonesii dlac. III id raven nal felicis valentini novelli octavi ianuari 
herundinis saturninae | et anniboniae gall civi turonissci 
martini victorini | felicis nisae iuliani vincenti il ianuari 
giddini bonifati | miraci donmi firmi mariae felicitatis 
feliciae innocentiae fortunatae principiae domnicaellae | 
clementini ianuariae victuriae in alax sci minatis ! et in 
lugdun verani epi. ii.VA.Rauenna.felicis.Rom.scimen | nae .Turonis. dormiUo 
sci martini epi . lugdu 1 no galliae . deposit . uer,m ep. . mctunn. . 6c 
donni. V ID- NOU* In nicomedia nl scoru 

donati restetuti uictorini sa 
lutaris criscentis demetri neme 
si et exuorgi Romae natl scorum 
clementis et simproni In spaniis 
nal scorum fausti ianuarii 
et marcialis maf [el natl sci theodori] » 

* uncis inclusa m. 2 v«l 3. ■2. V.. dainiani . donati . restituti;L. V. Iheo- 
dori et damiani . Et alibi natalis sanctorum 
donati . restituti. — 3. L. crescentis. V. crescenti. 
— 4. C. exuorgii . eusebii ; L. exurjfi. V. oxuorgi. 
~ 5. C. simphronii. — 6. L. V. faustini. — 7. C 
teodori mar. ; L. V. destnunt in martialis mar- 
tyris. IIII ID- NOU- In anfhiocia nal sco 
rum demelri epi anienesi diac 
eostosi et sociorum eius ianuari 
In africa nal scorum saturnini 
donatae anni boniae et alio 
rum xvu Romae depos sci leonis 
epi et in ciuil aurilianis dep 
beati munitoris epi. 

1-3 G. sanctorum primi . mach/// diaconi . 
eustasi. — 2. L. V. aniesi. — 3. L. V. eustosi ; C. 
ianuarii . candidiani. — 5. C. L. V. donali; C. 
anniboniae. L. V. annii . bonii. — 7. C. L. V. 
aurelianis.— 8. C.monotoris.L. V. mutoris^C. 
addit : et confessoris. III ID- NOU- Rauenna nal sco 

rum ualentini feliciani oc 

taui felicis ianuari eurun 

dini nicturini felicis m'se iu 

liani uincenli ianuari . ygyd 8 

dini bonifaciae mar mina 

ci . doniii . firmae niariae feli 

citatis feliciae innocentiae fur 

tunatae principiae domne cael 

lae clementini iaiiuariae uic <0 

turiae alexandria inelropoli 

nat sci minatis et in gall ciuit 

turnis dep sci martini epi et conf 

lufiduno gall dep uerani epi 

[In buuizunb.,7t///d7/ ce t /////////mar///]» 

' uneis ittchita m. 2, deinde deleta. 

1. -2. h. V. otti. nat . scorum — 3, 1. L. V. 
erundini; L. V. victorini — 4 C. nisei; L. V. 
nisi — 5, 6. C. L. V. giddini — 6. L. V. bonifatii 
— (i, 7. L. V. minace — 7. C. L. V. «iomni — 8, 
9. C. forlunati. L. V. forlunatae — 0. L. V. 
principe— 9, 10. C. domnicellae.L. V. dumne- 
celle — 10. L. V. clementine — 10. 11. L. V. 
victoriae, C. victuriae . iuliani — 12, 1.3. C. san- 
ctae menae martyris . luronis ciWtale — 13. L. 
V. turonis — 14. L. addit : et confessoris. ' jtrius Valentina — " prius Bonefaclae. [142J f.m^ f. 128= Cod. Bern. PRID- ID- NOU- 
IN AFRICA 

Mauroli . Pobli ' . IN cesaf 
CAPPADOCIE 
Gerniani . Tiofili. 
et cesarii . "' SiM Eusebii. ID- NOUEB- 
IN TRACIA . Edicti. 
Euthicis . Felicis. 
Hermogenis . et ag 

gesti 
IN CESAREA CAP 

padoci^ . Antonini. 
Gebenn^ . Germani. 
Mannic§ . et adriani. 

cum sociis suis. 
RAUENNA CIUIT- 
Ualentini . Solitorls. 
Uictoris.INCUlT- 

roterl* . Depos . Sci 
Amanti epi et conf 
IN TORONIS ciuil 

gall . Depos . Sci^ 
Briccioni epi et conf 

et alihi depos Sci la 

cobi XUIII KL- DEC- 

IN HERACLEA 
ciuit;ite tracia xall 

Sci GlemontiNi. 

Theodoli . Filoinini 
et alioruin multoril 
quoru Nomina ds scit 
et eracli . in ipso die. NOVEMBER 
Cod Eptern.,etc. 
II id N6 in aff eulici in ces cap anlonini maurili pupli 
germani theofili el cessari | eusebi K,«.lnafrica.maurili.pubHi.El | i" c»^"ea .r^padocim ger- 
mani.&lheophili.Uem | i„ c»sarea . sci eu.ebu . ahb. purchart. 
confess. 

1 H'. burciiardi. 

Excerpt. etc. E^. burchardi epi. -- R". in Af. natal. s. Maureli in 
Cesar . nalal . germani eusebii teofoli rtc. Idus noe in aff eulici et in cess capod antonini in tracia 
edisti [ tecis felicis euticis il felicis bermoginis egisti ' 
zebennae germani | mannicae andrani cum socis suis 
raven civi valeiitini soluto 1 ris gall civl rotenus depos 
amandi epi turonis depos brictionis | epi et alibi depos sci 
iacobi. ' add. in margine m. 7. Rich. In africa . eulicii . Etin caesarea | capadocife . felicis . Turonis . 
brictii confessoris . Ho | me . felicis prbi . Rodonis . depnsitio sci 
amanti epi. Cod. Wissenb. 

PRID- ID- NOU- In africa nal sco 
rum mauruli publi et in cesa 
ria cappd ni scorum germa 
ni tliiofili caesari et sci eusebi 
[Castro huuizunburg mil. udo. uia montaDa 5 
ded. oratorii sc§ t ^ scae raariae virg, A6 

DCCCUI.] * ' ttncis inclu8am.2. 2. C. auruli . publi . vincenti; om. et — % 3. 
L. V. caesarea — 4. C. L. theophili. IDUS NOU- In tracia n! scorQ 
edicti euthecis felicis hermo 
genis et aggesti et in cesaria 
cappd nl scorum antoni ge 
benne germani ma/////,' 6 

et adriani cum sociis suis Ra 
uenna ciuil nl scorum . ualentini 
solutoris uictoris et rotenus 
ciuit In gatl dep sci amanti epi 
et conf In turonis ciuil gall dep ^o 
bricionis epi et conf et alibi dep 
sci iacobi XVIII k- dec in eracla clementini et theodoti filomeri. Itkh. In eraclia . dementini. tbeodoti '. \ filoraini . eracli . uarici , 
marcialis . doniiU. 

> R'. theodori. Exctrpta Hc. Rhab. in Erarlca etc. filomini eracli martialis donati el 
aliorum muUorum. 2. C. aedicti . eutici — 2, 3. C. hermogem et 
agiestis martyrum — 3. L. V. caesarea — 4. 
L. V. om. sanctorum — 5. L. V. germane . ma- 
nicae. G. niannicae — 6. G. om. et — 8. C. et 
victoris; G. rotenas. L. rotanus. V. rotiiius - 
9. C. om. in gall. — 10. C.om. gall. — H- C. 
sancti briccii, L. bricci, V. bricii. XUIII KL- DEG- In heraclea ciuil 
traciae nt scorum clementini 
theodoiae filommi el alioru mul 
torum quorum nomina ds scit, 
et cracli inipsodiae. 2. C. cleraentis . clementini —3. C. phibmmi. 
L. V. filomini — 4. C. om. q. n. d. scit — 0. C e 
ipsa die natalis sancti eraclii ; L.V. desinunt i» 
et eracli. ' vriiis Poblt, em. Publi — ■ ed. rolenuiii; le</e rotenus — ^ ed. i.m^ f. m^ God. Bern. 

XUII KL- DEG- 
IN AFRIGA . yecundi 
FidentiaNi . Uaricii 

et Marciaiis. 
IN AFHIGA Giuital 

Vppone regio . Scoru 
Siddini . Safnini . Serui. 
Gaiendiotiis . GalaNi. 
Pi-inii . OeNi . Secundi. 
Tiieodoli . Demetri. 
Paieniis . Sator? 
ANTIOGHIA. 
Donati . Restituli. 
Ualeriani . Fruc 

tuosecumaliisxii. NOVEMBER 

Cod. Eptern,, etc. 

XVII k de in aff secundini fidentiani varici et marcialis in 
afT 1 civi ippofi sydidini saturnini servi kalendionis galari t 
secundi theodoti demigni pareiilis stratori antioc donati | 
restituti valeriani fnictuosae matronae et aliofl xiii [143] Rich. tn africa . secundi . fidenliani . ] & martialis . yppone repio . 
scorum siddini . sa | turnini . seruil . calendionis. eallani . secundi 
[& fridolim.] >. 

' uncia tnclusa m. Z. Exctrpta ttv. G. 915. Yppone civitate sindini salurnini eserini etsci 
findani confe^^s. — F. Yppone reirione sindiui salumini et serini - in 
Antiochia donati .secundini fructuosi — 0. sitdini ttc. priniigenii — 
Bedae-FIori codd. C. V. valerii fructuosi cum aliis- duodeciin. XUI KL- DEG- 
IN AFRIGA . Rufi'"ani 
Marci . Ualeri . Uic 

toris . Pauli . Hono 

rali . Donati Barici. 
Uitalis . It. lanuarii 
lust^ . It. AHo . loco. 
IN AFRIGA . Nerei. 
Pauii . Adriani . Secun 

diani . Marcialis. 
Uictoris . Uicturi. 
Anteconi . Aureliani 
Marcelli . Marin^ 
Secuudini . Frontoni. 
IN ANTIOGHIA 
Aguatini . lust^ . Auric^ 
Pontie . Fructuos^. 
Matron^ . Frutt; 
Uinz/centi^ . Marci. 
Arispici . Mari§ 
Fiste ' Furtunat?. 
Felicitatis. 
ET IN GAPUA. 
Uitalis . lanuarii . lusti 
Agustini . It. lusti. 
LUGDUNO Gall 
Eucheri epi et conf 

ct uiglSci AniaNi^ XVI k de • in capua agustini et felicitatis in ait vitalis 
ianuari | iustae etalibi vidcnMani maroialis donati valc- 
riani poetiani | secundiani ruliani niarci valeri victoris 
pauli honorati ] donati barici vitalis i{ ianuari iusti it aff 
neri pauliadriani | secundiani marcialis victorisantigonae 
Hureliani marceili 1 mai-inae secundinae tronloni in antioc 
agustini iustae | auricae pontiae fructuosae niatronae 
fructae vincen | tiae marcialis picimariae festae tbrmatae 
feticitatis | et in capua vitalis ianuari iustae iusti agustini 
lugdij cessari epi in margine al. m. : Frumuald. Rich. Iii capua . augustiui . A' telicilalis . | (n africa . uitalis . 
ianuarii . Sc iusti . rufiani . marci . Alibi augusUni . lugduno . eucheni 
& otmari confes. f. in Alamannia — G. '.115. deposiUo Excerpta etc. E-. otmari con 
beaU otmari al>batis - 0. Antiochia iusl. jmnUi. Cod Wissenb. XUII KL- DEC- In africa nal sco 
rum secundi fidentiani uarici 
et marcialis Afiicae ciuil Nal 
scorum siddini saturnini serui 
calendionis gelani primi geni 5 

secundi theodoti demetri pa 
rentis satore et in anthiocia 
n! scorum donati restituti 
ualeriani et fructuos^ cum aliis 
numero xii. lo 1. Corb. breviuH : In africa nat. ss. rufiniani 
marci — 3. G. L. V. In (C.om.) africa civitale 
— 5. C. L. V. ^lani : G. primi . ^'enni, L. V. 
primigeni — t>. C. secundae; V, tlieodori - 7. 
C. L. V. saturae; G. adtiit : firmi . Depositio 
sancti niachuli episcopi . In anliorhia — 9. C. 
valerianae . fructuosi. XUI KL- DEC- hi atVica ntl scorum 
rufiniani marci ualori uicto 
ris pauli honorati donati ba 
rici uitalis Item ianuari iusti 
et alibi nl scoruni fidenciani mar ^ 
cialis donafi ualeriani poelia 
ni . Item alio loco in africa ntl sco 
rum neri pauli adriani secun 
diani uictori anteconi aurelia 
marcelli marinae frontini 40 

secundini . In anthiocia agustini 
iustae auricae poiifiae fructu 
osae matronae fructae uin 
centiae marci arispici mariae 
fistae turtiuiate felicitatis 15 

et iii capua natl scorum uitalis 
ianuari iusti agustiani hig 
duno gall def) sci euceri epi 2. C. marcii — 4. C. L. V. om. item — 6, 7. C. 
poetiani et naUilis; L. V. peUani - 8. C. nerei 

— U. C. marliali-s . victoris . victori . anteconi . 
auriliani; L. V. martiaUs . victoris . anteconi . 
aureliani — 10, 11. G. mariauae . secundi . 
fronloni . maiulini; L. V. marini . secundini . 
fronlonilV. frontonit — Il.C. L. V. augustini 

— 12. L. V. iusti . aurici — 13. C. inalrondae — 
13. 14. L. vicentiae — 14. C. aruspici — 15. V. 
siate; L. V. fortunatae; ('.. feiicitati-s . silvani — 
17. C. aupustiani et iustae, L. V. auguatiaoi . 
iustae — IS. C. eucheri episcopi et confessoris; 
L. V. om. sci. prius Fisti — ^ in margine. ,, , : K, eoden, Oie dedic.Uo eecle,ia. maiori, bea.i pelri apos.(ol,i n.e.U„,(i,, iofr. episcopio. [144] f. 129b Cod Bem. XV KL- DEG- 
IN CAPPUA Ciuit 
Campanie . Scoru 
Aguslini . Eusarii. 

ct Felicitatis. 
IN NICOMED- 
AmmoNi. 
IN ASIA Filiae. 
MatroNe . Tecle uirg 
IN HIEIiAPOLI 
Uicloris . et alfei. 

et romole . quoru 

gesta habenlur. 
ROME . Transtibe 

re . cecilii 
IN NICOMED- 
Ammoni. 

IN ASIA . Natal Scort 
Diophidis . MatroN? 
Tecl(^ nirginis . ei did§ 
IN HERAGLEA 
Gregori^ . et Uictoris. 
IN CESAHEA. 
Theodot? . Altei. 
Zacchei . Romani. 
GARTAGINE 

afric?. Dubitati. 
Tusci . UalentiNi. 
Sci . Calendionis. 
IN GALL- Aurehanis. 
Depos Sci Aniani epi et d ^ f. 129= NOVEMBER 

Cod. Kptern., etc. 

XV k dec in nicoih ammonis et in assia matron» et tecle 
viLr h"erapoUvicioriae albei et romuH ammom rom 
Sae I heLbececilinicomseoradioph.a.sm» 
ec^ae | didae in eraclia gregoriae vicions m cess theodo- 
ae am saccei romani kartug aff dubitaii tusa valentm. 
eUn 1 grati sci galendionis in gail aunhom epi et confes. Bich. In nicomedia . ammonis 
uirginis . In eraclia gregorii . | 
fessoris. . Et in asia . 1 matronae . & teclae 
& uictoris . AureHanis . aniani con- Excerpta eU. R'. Aurilianis amanli confessoris. XUII KL- DEC- 
IN ANTIOCHIA 

Romani . Mona'*" . barale 

el Ysici martyris 
ET IN SPANIIS. 

cordoba ciuital 
Aciscli . mariyris. 

hac die . ros^ ibide 

colleguntur. 
IN CESAREA. 
BoNoli . Uictoris* . 
MaximiNi . Luciani. 
Casteri . et Marciani. 
IN HEKAGLEA 
' Cartheri . et aho 
rum quadraginia. Xlin k dec in aniioc nl romani barili ei isici maf | in 
spams cordoba civi asciclae maf in cess benoli victoris | 
maximi luciani cartheri marciani in heracla U cartheri et 
aliort XL Cod. Wissenb. 

XU KL- DEG- In cappadociae ciuil 
campani? Nal scorum agusiini 
eusarii et feliciiatis . In nico 
mt'dia nall sci ammoni In asia 
natl scorum fiUae malionae s 

teclae uirg; In civi hierapuli 
nal scorum uictoris et alfi et 
romolae quorum gesia haben 
tur Romae irans tibere Nal ' 
sci cecili In nicomedia nal scae <o 
ammon^ In asia nl scorum dio 
bydis matronae teclae uirg 
et dide et in eraclea ciuil natl sco 
rum grcgoriae et uictoris in 
c^saria Ntl scorum theodote *5 

alfei zachei romani carta 
ginae africae dubitati iusci 
ualeniini sci calendionis In gall 
auriUanis dep sci aniani epi et conf 1. C.capua.L. cappadocia.V. cappaii. — 2.C. 
L. V. augustini — 5. C. phileae, L. syriae, V. si- 
riae —0. L. bierapoli, V. ierapoli — 7. C. alphei 
— 8. L. V. romulae; C. om. quorum g. h,— 
9. C. L. V. liberim — 10. V. caecili — 10, 11. C. 
sancti ammonii — II. 12. L. V.diobidis - 14. 
L. V. gregorii; C. om. et, adiUt : gemini — 15. 
L. V. caesarea — 16. L. V. alphei — 16, 17. L. 
carthagine, V. cartagine — 17. L. dubitatitii, 
V. dubitatitus; L. V. om. tusci — 18. C. valen- 
tii, addit : montani ; om. in gall. — 19. G. L. V. 
aurelianis; C. addit : civitate; L. V. om. sci. Hich. In antiocbia . romani monachi . j barallae . & isici marlyris . 
H' in cae-sarea bonuli . i uictoris . maximi . luciani . In eracHa . carte- 
rii ^ . 1 Et dedicatio . aecclae . sci georgii martyris . In 1 cella . quae dr 
(r. e. dicilur) Hathonis. 

' R'. caterii, eetera om. Ejccerpta etc. G 915. in Antiochia roraani episcopi et marlyris 
Bedae-Flori codd. C.V. in Caesarea victoris et maximae. XIIII KL- DEC. In anihiocia ciuil ro 
mani monachi baral§ ei isici 
martyf et in spaniis cordoba ciui 
aciscle maf hac die rosae ibidem 
colliguntur et in caesaria bonoli 
uictoris maximi luciani caxte 
ri . et marciani In heraclea Ue 
carteri et aliorum xl. 2 C. ysici - 3. C. hispania, L. V. spania; L. 
V. corduba - 4. L. V. aciscli - 4. &■ ^- "^ 
hac d. r. i. c. et — 5. L. cesarea, V. caes. 
5. C. bonuli - 6, 7. L. V. casteri - 8. L. V. ca- 
Bteri ; L. addit : Et in tuscia lucca civitate depo- 
sitio sancti frigiani episcopi. » tn margine : ipso die obiit leo diaconus — * prius Uintoris — ^ in margine : ipso die obiU immo prbt. Cod. Bern. 

XIU ■ KL- DEGB- 
IN CESAREA 

cappadocie . Maximi. 
MutiaNi . Neofetis. 
Tubis . lanimrii . 
Uitiilis . Cartheri. 
MarciaNi . Dicenti. 
Zefori. 

IN HERACLEA 
Scaruin MulierQ 

uiduaru Numero xl. 
AGUSTIDUNO. 

Simplici epi XII KL- DECB- 
IN HERACLEA. 
Bassi . DioNisi. 
Orionis . et Dassi. 
IN CESAREA 

cappadocie . Agapiti. 
IN SIGILIA . Giuil 
f, w^ missaNa . Apeli . Gagi. 

IN SPANIIS.Maxi 

mi . prbil . Kalendi 

ONis . Marci . Uic 

toris . Felicis. 
MelliNi . Fausti 
GrispiNi. 

IN ANTIOGHIA 
Basili . el DioNisi. 
TAURINIS Ciuit 
Scoruin . Octaui. 
Solutoris . Aduen 

toris . et Agape uirg 
Baselisci . Sabini. 
Emeriti . Secundi K XI ■ KL^ DECB^ 
IN ANTIOCHIA. 
Baseli . ct auxilii. 
Saturnini . Zapperi. 

et MatroNe . Base 

lisse . Carali. 
Eutici Kalendionis. 
ROME Natale. 
Sci Clementis. NOVEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

XIII k- dec cess capp maximi muciani neofiti tobis ianuari ] 
vitalis ianuari dicenti zepliori in eracla scae mulieres cu j 
viduisnuiTi xl austidu simplici epi. [146] Rich. In caesarea . maximi . raucii . ne 1 oferi > . muciani . ianuarii. 
zefori . romani . | Augustiduno . simplicii . epi / / / / / 

' R'.neon"eri. Exeerpta etc. E'. nicoferi muciani etc. — G. Romaemaximi. XII k dec in eracla bassi dionist et in cess capp apapiti 
orionis et dassi in sicilia 1 civi misana ampili gagi in 
spanis maximi prb kalendionis | marci victoris lelicis mel- 
liani lausti crispini antiorh | baseli et dionisi tauriiiiscivi 
octavi solutoris et agapiic | virg basilisci saturnini emeriti 
secundi. Jiich. Tn capua . augusUni . bassi ! dionisii. In sicilia . ampeli ' & 
m. Et in taurinis . I octaui . solitoris . aduentoris . & agapae uir- gag' 
ginis R* ampeti. XI k in antioc nt basili zepheri matronae auxili saturnini 
bisiliscae j heracli eutici kalendionis roiTi nt sci clemen- 
ti'. in civi astis | dimetri honori et alibi maximi quin- 
tiani sisinni eustasi ; stelani pioni horacli maccdoni ven 
sedoli. Kich m anliochia . basillae . ^eferi • . au J xilii. Rom. «i clemen- 
tis Elalibi n,.>imi . sisinni . | stephani . pionn . erach . n.acedonn. 

' R' zephiri. 

< ^ r F3Antiochia.'/c.Alibicleinenti-quintiani5tephani 
aeSflR' in 1"«::!:;. baselei sa.urnini Ron,. nat. s. Ce.nen. 
tisetmaximi-O.inciv.AsUrtc. Cod. Wissenb. XIII KL' DEC. In caesaria maximi 
muciani nooferi tubis ianua 
rii uilalis marciani dicenti. 
zefori In heraclea scae nuilieri 
cum uiduis numero xl agustidu 5 
no simplici epi 1. L. V. ce>iarea — 2. C. tobis — 3. C. carte- 
rii . martiani. L V. casteri . marciani (V. mar- 
cini) — i. C. mulieris — 5. C. om. nuniero (cod, 
C. vi...vis, autogr. Nevelonis viduis) — 5, G. C. 
L. augustiduno, V. agustuduno. XII KL- DEC. In heraclea bassi 
dionisi oi-ionis vt dassi In cesai'ia 
agapiti In sicilia ciuii missana 
ampheli et gagi In spaniis maxi 
mi prbi kalendionis marci s 

uictoris felicis mellini fausti 
crispini In anthiocia basili et 
dionisi taurinis ciuil octaui 
solnforis aduenforis et agapi uirg 
baselisci saturnini emereti lo 

secundi ± L. V. caesarea. — 3. L. V. mesana. — *. 
L. V. ampeli ; C. cai. - i, 5. L. V. maxi. — 6. 
C. milini. — 8. C. dionysii . rustici. — 9. C. L. V. 
agapae. — 10. C. basiUei; V. emeriti. XI KI/ DEt :■ In anthiocia basilei 
auxilii saturnini zeppori 
et matroni basiliscae carali 
eutici calendionis Rom nal sci 
clemenlis In ciuil austis dimitri 5 
honori maxirui quintiani si 
sinni . stasituti stefani pioni 
eracli mecedoni ueri seodoli '2. C. zeppheri, L. zeppiri. — 3. C. basi- 
licae . gavali ; L. baselisci, V. baseliscae. — 4. 
C. eutbicis . calendionis . evelpisti. — 5. C. cle- 
menti.s confessoris; C. L. V. (iemelri. — 6. 
C. mauximi. — 7. C. L. V. stasi . tuti; C. pion. 
— 8. C. L. V. macedoni ; C. L. theodoli, V. seo- 
dori. ■ .,.™ ,„. «... .. eoaeM die obUl dro.o »cerd„s p(re,can,(ur) .. eius memores sitis. XIX [m\ Cod. Bern. NOVEMBER 
Cod. Eptern-.etc. 

^r^V^i— i\trStiincap,.on,ni 
tu"ci ni^i leonti el fausli | leodun gal. pragmat. ep,. Bich. Rome . caeciliae u.rgin.s . & n 1 fn a c . ^^^^^^^ 
uerociani. In capadocia . I longm. m.im^ &. ma.t - qu. I 
percussit 

JCxcerpta etc. C T.-. celsi cl.li - R^ Romae caeciliae Hc, maximi 
iirbani. Vlin k doc ro.Ti clemcntis epi et in cvin maxniii telic.tatis 
et in capi) niceani cn.ogoni 1 sci marci opi cessa cappo 
verociani euticis alaxan petri 1 epi in tusc.a muscolae 
felicis vilalis n.a.-ociani bonae ! facienti bctoricas iaieti 
prb in italia nionas bobio colummani | abb. Cod. Wissenb. 

X KL- DEC- Hoiii caeciliaL' uirginis 
ualcriani tyburti maximi A 
lexanrl Celicis di-metri zeti et in 
africa crisogoni cleti uerociani 
Ilem demetri item zeti In cappd B 
longini euticiani leonti et fausti 
Agustiduno pragmati epi 1. L. sanclae caeciliae. V. nat. scae. — % 3. 
C. L. alexandria. — 4. L. afingia cri-^ogeni. Y. 
ei-isogeni. — 5. L. V. om. bis item. — fi. C. 
euthici;G. faustiniani. — 7. C. L. augustiduno, 
V. augustuiiuno pragnatii epi. Jtich. Rome . sci clemciitis epi . feliciUi | tis . A: maximi. Et in capa- 
docia . niciani. In italia . | monasterio bobio . depositio . sci coluiu- 
bani iibbatb. UIIII KL- OEC- Rom maxin.i nU 
sci clementis epi et maf crisogoni 
et sci felicitatis maxinii et sci mai-ci epi 
In caesaria cappd uerouani 
ct euticis In alexa nat sci epi In ■•. 
tuscia scae musliolae ^ felicis ui 
talis marciani bonifaciani 
betoricas sci fateri prbi In ita 
lia monasl l)o!)io dep sci colum 
bani abb In uill sarchynio deps )o 
beati Irudoni prbi et conf 

' litlfffie tio ni. 2. in litura. 

2. L. V. grisogoni. — 3. C. L. V. sanctae; 
L. V. om. etsci; G-Et cedecas sancti marciepi- 
scopi. — 4. L. caesarea, V. cesar.; C. L. V. 
verociani. — 5. L. V. om. in a. n. s. e. — G. C. 
L. V. musculae. — 7, 8. G. inter v. 7 etS gtm 
adnotalu mut ad v. W, Jl. - 8. L. bitoricas, 
V. bituricas,— 9. L. V. om. sci. — 10, L. V. 
dcsinunt in abbatis. - 10, 11. G. In gallia vico 
sarcingo depositio sancti tiudonis Hc. Vin k dec rom nl crisogoni in aff sirici donati et alioi^ xi- | 
il roiti eleuteri maximi authirotici epi et in aff mammari | 
rogati sarisi donati ct aliorum xxs et in perusio tusciie 
feli I cissimie. liich. Rome . crisogoni eleulherii . & | maximi. Et in africa . sii-ici . 
doiiali . saturi . rogati . | & aliorum. xi:. Et in perusia tuscis . sci 
lelicissimi. 

Ad utargincm tulacriptum : Gehards et Eh(er)hards cs. 

Exerrpta etc. E'. Romae chrysogoni eleulherii crescentiani et 
maxiini — E*. luciani mr. VII k dec luciani claudiani marci cypriani marciaiis | 
pelri felicis vitalis iuliani victoris ianuari donati kyriaci. 

Jiich. In afrlca . luciani .marciani . | claudiani . cypriani . marcialis. 
pftri . felicis . 1 uilalis . iuliani . uicloris . ianuarii . donati , | quiriaci . 
[el In alexandria. s. Katherine vg. et mr.] '. 

' Uticisiuclusa ni.'^. 

Excerpta etc. 0. in Africa nat. ss. luciani etr. UIII KL- DEC- In aquileia ciuil sci 
crisogoni eleiitheri et maximi 
el in oppido ciu eiusdem anthirotidi 
epi el in afreca mammeri saturi 
rogati donati et aliorum xxx 
Gt in perosia tusciae sci felicissimi 
et nal iacobi ii.L. V. grisogoni et. - 3. C. om. civ. ; C. V 
antiroditi; L.V. 01». in o. c.e. — 4.L.africa.\- 
af. ; L. V. saturai. - 5. C. xx. - G. C. V. perusia, 
L. peruscia. — 7. G. L. V. om. VII KL- DEC- 
ciaudiani cypriaui 
cialis petri felicis niarciani Lticiani 
mar 
uitalis 
iuliani nictoris iamiarii donati 
quiriaci 5. L. V. In regensis monaslerio nalalis s. pi'" 
speri confessoris . (luiriaci. Cod. Bern. NOVEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

VI k rom depos sirici cpi et iii aquileia valentini epi ct 
m capua 1 nicandri cassiani et felicissinii saturnini am- 
nioni sereni | heromanae In alax petri et in aff noiinae 
melesi berenae j victurinae marcelUni austiduno depos 
sci amatoris. /^iV/f. Rome . deposilio scisirici | episcopi. Et in aquileia . ualentini 
episcopi. I Etin capua . nicandri . cassiani . & feHcissimi . | saturnini. 
Alibi amatoris epi. [El sci Chcnraai epij '. 

' nncis iHclum m. 2.; E'. Conradi epi el cf. 

Excerpta etc. R^. Roma nalal. ss. syrici episcopi et saturnini agresti 
amanti— O.Aquileia s. valeriani ep. et conf. ets. serenae. iti Africa 
monnae el melisi — Rhab. in capua nicanoris etc. V k doo nicoili nKuvelli pelri numeri hcrenac melosiae et 
aiibi I victorini In ita civi boniania agricobe et vitalis 
mediolaii | lucae andrcae ioiiannis severi et eupheuiiae. Hicli. In nicomedia . marcelli . petri . here I ni. In italia . ciuitate 
bononia . agricolae . & uita lis . in mediolanio . lucii . andrcae . 
iohannis . seueri. 

Excrrpta etr. E'. petri hirenei — G 915 in Gatliis maximi (F. maxi- 
mini) episcopi — G. E-. F. Tr. Romae optati (E*. obtati) epi - R'. 
Ronia nalal. sanctorum petri marcellini ioh optati episcopi — Rhab. 
Nicomedia Hc. melosae et dep. optali ep. — Bedae-Flori codd. f.. V. 
Nicomedia marcellj rtc. serenae. [I47J Cod. Wisseub. IIII k dec In oricnte nl trofimi theodori ot pegassi eucheri 
et alibi eusebi iuli. Rich. In oriente . irofimi . theodori . & | pecasii . eucherii. El alibi 
eusebii . «S: iulii. 

Excerpta etc. G. eu^ebii exilii - trophimi thcodolae - Rhnb. 
theodoli expicasi. III kl d roin saturnini crisanti mari dariae et ahorum lx 
In spanis civi tolosa nl sci saturnini epi. Ilich Rome . saturnini . crisanti . mau | ri . dariae . & aliorum 
septuaginla duoru . | Et in gallia . ciuilalc dolosa ' . sci saturmn. ep. I 
scopi . & martyris. 

1 R'. tolosa. Fxcerola etc E'. Romae saturnini ftc. dariae saturi-091a Ronme 
hxut put eic. i:^ . * . . „ Romae Hc dar ae iiiarci Nannelis 

crisantieulaliaeclariae. VI IvL- DEC- Romae scorum syri 
ci cpi et saturnini et in aquileia 
ualeriani epi et conf screne roma 
ne In alexad petri In africa nion 
n^ melisii berm^ uicturin^ 
ct marccllini A}.'usliduno dep 
sci amatoris epi t . L. V. sanctae iocundae . romae. — l.± L. 
V. sirici — 3. L. V. oin. et conf. ; C. L. V. ammo- 
iiii . seieni (L. V. serene). — 4, ^. C. monae : C. 
L. V. herinae; I.. victorianae, V. viclorinae. — 
6. C. L. augusUduno, V. aupiistuduno. V Kt/ DEC- In nicomedia niarcel 
li . potri nonieri sereni meHsi 
uiclurini In itaUa ciuil bononia 
agroculae et uitalis In mediola 
no luc^ andreae iohannis scue 
ri , eufemiae. 2. C. numeri. — 3. C. in gallia ; L. V. victorini. 
— i. L. V. apricole; C. agriculae et vitalis 
ma^ili iulii. - 5. C. luceae. — 6. C. addit : In 
civitale regiensi depositio sancli maximi epi- 
scopi. IIII KL- DEO lu syria thropymi the 
odoli ex picasi euceri euscl)i et iuUi 
[& comemoratio fnitru nostroru qui in nostra 
congregatione obiti sunt.] ' 

' iiticis inclusa m. 2. I.C.trophimi. L. V. Iropomi. — 2.C. expec- 
cajii.eucherii ; om. et; L. V. t-xpicasi. cuceri 
(V. euceri). saturnini. — 3. C. L. V. om. II[ KL- DEC- Rom arosonis naiii .sa 
turnini crisanti et dariae 
inaurt et aliorum lxxxu quoru 
nomina hab in libro uitae In gbll 
ciuil namtas sci sattu-nini epi ct maf 
fcastro huuizunburgo miliario uno in monte 
ded. oratorii beati pauli apli egregii praedicato- 
ri..] ' 

' unci» inelusa m. 2. I. L. V. ai-asonis; C. L. V. om. nam. — 2. C. 
o,„, el, _ 3, 4. C. L. V. om. (|uorum n. h. i. I. v. 
— 4. L. VI». in gall. — 5. C. civitate tolosa. L. In 
civitale: L. V.nametis. — 6, 7C. L. V.om. [148] Cod. Bern. NOVEMBER 
Cod. Eptern., etc. 
Pridie k dec in achia civi patras nl sci andreae apos 
rom castuli et eucrepitis | et in n.ediol anibros, ep. 
nicom carionis tirionis antioc donmi | merolae et alibi 
centuli teodoli ianuari. mch. In acliaia . ciuilal. ratra. . .ci | aniheae apli. Et rom . castuli . 
saturnini . \- eu | (.rel.iti.. Et in nie.iiolanio . an.brosii. Et m I nicome- 
dia . carionis . turrionis. Exctrpta etc. Bedae-Floi i cod. B. Roiuae niaurilii consuli llieodoli. God. Wissenb. 

PRID- KL* DKC- In provincia aclmia 
ciuil patras Nal sOi andreae 
apostoli In nicomedia scorum cari 
onis tyrionis et iii anihiocia doin 
nini merocli hi mediolano sci am 
brosii epi et depceplione baptismi 
Roih sci castoli et euprepelis et sa 
turnini crisanti et mauri centuli 
theudoli et ianuarii 1 . L. V. agagiae. — 3. C. apostoli el marlyris. 
— 3, 4. L. carinonis, V. carenionis. — 4. V.tirio- 
nis. — 5. C. autogr. Nevelonis nerocli.— 6. C. 
oni. et. — 7. L. V. castori. — 8. 1-. V. oni. et. — 
aL. V.theodoli. DECEMBER God. Bern. Cod. £ptern.,etc. 

Decimber dies XXXI. 

Kl dec roiii n\ candidac ct alibi omboni filadi luci malro- 
nae | in aff victori rogati mammari elegali quiiitasi nata- 
lici cassiani 1 kalcndionis pinnini donati saturnini fur- 
(unati luciani optati. Rich. Rome scae candidae. Et in | africa . uicturi . rogati . eliquali. 
Et in ciuitate | nouionio . depositio sci elegii epi. 

Excerpta tic.B?. Koniae nalvile ss. candidilucii aniboni — O.quiu- 
tani - Bedae-Flori cod. V. ad L'rsum pileatum s. candidae - cod.B. 
lucii et marinae amboni filati — Itliab. Romae dc. viribon et aliorum 

XXX. Cod. Wissenb. 

IN LETANIAS INDIG- MEN- DEC- HA 
BET DIES XXXI. 

KL- DECEMB- Romae scae can 
dide amboni falati lucii 
matronae In africa uicturi ^ 

rogati mammari aloquatae 
quintase Nat sci cassiani kle piini 
ni donati salurnini furtunatae 
luciani et sci oplati In gaU ciuil 
nouiomo dep sci eligii epi et coiif io 1. L. V. om. scae.— 2. C. L. V. amboni . filati. 
— 3. C. matronae . iustini : sequitur iu gal- 
lia tU. qutmadmodum vv. 7, 8; L. V. victori.— 
4.L. V. maniminari . aleiruati (V. alequati). — 
5, C. quinlasiae. L. V. quintasi. —5. 6. L. V. 
cassiani . caleiulionis . pimini. — G. C. L. V. 
fortunati. — 7. C. om. sci ; L. V. scioptati. — 8. 
L. novione, V. noviono ; V. elegi. IIII N dec rom pemeni ponliani piinini in maunla veri 
securi | ianuari victurini furtunati meggini debuclii \\ 
victurini clemeni | ijontiani candidae mammariae agnetis 
donatae primae | victuriae secundae septimae maximae 
donatae saturninae. Itich Rome . pimenii . Sc et pontia | ni . uibiani. Et in mauritania . 
ueri . securi . 1 ianuarii . uicturini . furtunati. Item uictu | n . & pon- 
tiani. 

Exceri>ia eic. G. Romae vivianae printae pontiani pimini dafrosae 
demetrif vcri agnelis securi - R' Roma natale ss vbian. pnmenti 

dafrosae - cod. B. Romac primili pontiam vmiam. IIII NON- DEC* Romae natl primenti 
poutiani pimini In mauritani 
a ueri securi ianuarii uiclu 
rini furtunati meggeni deb 
bucbi . uicturini clemeni pontia 
ni . candide mammari^ agnetis 
donate primae uicturiae secun 
de septimiae maximae donat^ 
saturninae. l.C. sancli primenti, L. V. primiti. — 2. C. 
pimini . iuveniani. — 3. C. severi. — 3. 4. L. V. 
om. victurini. -4. L. V. fortunaU: C. meggmi. 
_ 5 L. V. victorinl. — 6. L. V. canduli . mam- 
meriae. - 7-9. L. V. doimti . primi . victorii . 
secundi . seplimi . maximi . donati . saturini. ni N dec in aff crispinae mannae mart>Tiae in orienle 
::i^^[lLici.uin.omm^^^^^^ 

colae. [luciiepim.r. 
t iincis incluaa m.2. 

in Tingi cassiani presb. III NON- DEG- In oriente merobi 
claudici et fclicis Li nicomedia 
umbici uicturi » iuUi In africa cns 
pini magni iohannis stefani 
uictoris martini in bononia 5 

sci agriculae et intingi cassiani 

1 hic Uttera n ahraaa. 1 L V. Nataliss. ambrosi. —2. C. om.et.— 
3 (■,. umbuci . item folicis . viclorici ; L. V um- 
bici . felicis . victori. - 4. C. magu.. - 5 C. 
marlini . iuviniani (C.//'uvmmm, autOfii-. Nett- 
loni. iuviniani).-6. C.9anctae:L.\.aim- 
coIae;L..inUngi;C.fldrfrt.crispmi. [150.1 Cod. Bern. DECEMBER 
Cod. Epterii.,etc- nicom Pridieno dec in orionte merobi hotei j;;^;';- ^^^,,.,^,,^ 
eracli cristiani potenti ni.ggnii victun in laocl.c l 
felicismetropielalibinhidiumbon.. 

1 R' laodicii. 

^„,,...G.15laudicii-0.rnajini — 
partib... Ronmeadventus '^'^Torissanct. bened.cl.anD 
L-mbone in n.onaslerio etc. - 0. m Laod.cea nat. ss. eraci. 
sliani pudenlis et maggini. Nonas dec civl togoran! iuli potain.ae cr, p nae e al oi u 
vi. . in misita nl crispini in af! humili iehcis eracl. m.si 
victo I ris trof.mi sc-apioni et alio.a v... . candonan. paul. 
marci | sussi privati fulgenti matronae feladi scae mante \ 
et alibi amanti epi. Rich. Tn africa . ciuitate tigora > . iulii | potamiae . crispini . & alio- 
rum . VI.. Item in afri 1 ca . humili . missi . uicluris . trofimi. 

»R'. Tiroga. 

Excerpttt etc. 0. in Misitagora civ. Africae nal. ss. homuli felicis et 
iuliae et aliis — Rhab. in Africa civ. Tagora eic potamiae et grati. VIII id dec in anlioch teguli fortunatae agathe zeluU in 
a(T Ilu-tunali gafti ermogini 1 et rogati gobani. Rich. In africa . zetnli . furtunati . ga ] thi . agathae . hermogeni . & 
rogati [Et sci Nicholai epi] ^. 

' uncis inelusa m. 2. VII id in a.itioc policarpi ol theodori et alibi sapidici et 
roiii eulaciani epi. Cod. Wissenb. 

PRID- NON- DEC- Horacli crisliani 
pudenti niiggini uicluri et in lau 
dacia metropoli felicis merubi 
filachi umbuni longorito .nonasl 
transitus sci siramni. I . L. V. sanctorum eraclii . cristai ( V. xpiaoi). 
G. heraclea christiani. — 2. C. mipini ; L. V 
victo.-i. — 2, 3. L. V. laudocia. C. laoilecia.-l 
3. C. merobii. — 4. L. V. filabi, C. fulabi; L.V. 
unibroni ; C. L. V. cetera om. NON- DEG- Nal sci crispini hi alri 
ca . humili felicis iuli pontaniiae 
eracH missi uicloris trofimi . 
euocarpion et aliorum vui .^Corum 
candori mamfamon pauU marci 
sussi priuati fulgenti . niatronae 
filadi sancte et mari^ sci amanti epi 2. C. L. patamiae (L. V. potamiaej itemcri- 
gpini. — 3. C. missae; C trophini. — 4. C. 
eucarpion, L. V. evoarpioni ; C. vim. — 5. C. 
nanfamoni.L. mamsamoni, V. namsamoni. — 
6. C. iussi; L. brivati. — 7. C.feladi, V.filadi.s.; 
C. om. et. Hidi. In antiochia . policarpi . & Iheo | dori. Et alibi sapidici. El 
rome eutaciani cpi. 

Excerptaetc. R^. in Antiochia policai-pi et aliorum sanctoruin (luo- 
rum nomina (praeterea nihil) ~ 0. euticiani ep. deanticis. 


UIII ID- DEG- In africa zeloti furtu 
nati . gatthi hermogeni et rogati 
[& e dedicatlo basilic? sci michahelis et sci 
iohannis baptistue.] ' (ijicts incltisa m. 2. 

I. 2. L. V fo.tunati. - 2. C. gai . hermogeni» 
etrogatiani; L.V. gad-ii; L. V.om. et,— 3.G. 
L. V. om. VII ID. DEG- Anthiocia ciuil policar 
pi theodoi-i et sapidici Ro.n eutaci 
ani epi [et e ded. basilicae sci iohannis bapti- 
stae et sci michahelis.] * ' unci^ inclusu exarata m. 2.,postea abra^a; 
legi tamen possunt. lC.om.civit.-2.L.V.theodoIi;C.sapic^ 
:undini.victorini.clemen t seveiim . secunumi . viuiui."- . -- ,^ 
pnn.ae. Passlo sancti savini epi ; L. desn 
-apidici.- 2. 3. C. V. euticiani. - ^- ■ 
epi. Offl. Cod. Bern. VI id roiii 

prb t't alilii successi epi. DECEMBER 
Cod. Eptern., etc. 
depos euticiani epi eusebi epi et liranni [151] Cod Wissenb. Rkh. Roine . In cirniterio . calisti . uia ] appia . deposiUo . euticiani 
epi . & confessoris . | eusebii . & orani . successi. 

Excerpta c/c.G. eusebii . ursani — G. !Hi . eusebi urbmii. V id d nt pefri successi turni pupUcani et aliof xx victo- 
rislonni turpili | urbani ianuarlaeniizini pnscentiilnrbani 
bonaefacias | et alioru xu in untioc geronti pulilcntiae 
silvanae 1 valfnliae mariae donatae victoriae canellae 
iuventiai | rogatae d alibi ermoginis felicis^jimi cuticiani. \'\ ID- DEG- eusebi urani prbi 
et SUccessi epi[&t"ded.basilicae sciimcha- 
helis el sci iohannis baptisti;) '. ' uncis inclufa m. 2 ; tametn abrasa legi 
poaaunt. 1. C. eusebi episcopi usanni presbyteri; 
L. romae euticiani . eusebi episcopt ; V. eusebii 
epi. — 2. C. ot». el. U ID- DEC- In africa petri successi 
basini uictoris lonini purpi 
ri urbani ianuariae mizini 
publiciani pascenti bonifaci 
et aliorum xi . In antlnocia 
geronti pollentiae siluanae 
ualenlinae mariae donatae . 
uicturiae agnillae inuentiae 
rogalae bermogenis felicis 
euticiani. liich. In africa . petri . successi.basini . [ uictoris . urbani . ianuarii. 
mizini ' . itascenti . In [ antiocliia . peronti . pollenliae . siluanae. 

' R'. miziini. Excerpta etc. G. 014 successi basinini — 0. in Antiochia nat. s. 
gereonti . iuventii et agnellae . in Africa bassini el al. xn - Rhab. 
turni publiciani. IIII id dec romtroionis punliani capitolini plextati et I 
aliora Lxxii et in spanis eulaliae victuri cun-entis adriani | 
eracli erumenti prudcnti miggini victoriani pauli marci [ 
onericia cilic orbanellae crispinae pnlenti privatae 1 U 
orbaneliae roiii daniasi epi et alil)i germani eladii | evan- 
geli Irasonis maui-i in civi arvernis agricolae | et vitalis 
inaf et in spnnis inliae virg. Rick. Rome . pontiani . trasonis . <. | pitulun ^^^^^^ 
,.,un . euangebi . | mauri . Auernis ' . .c. agncuh . & uilahs mariyn 

' R'. Arvernis. 


4« 2. L. victori . tonini ; V. victorinini, om. 
tonini. ~ 2, 3. C. porphirii, L. porphyri, V. por- itl 
phirii. —3. L, V. ianuarii; C. mazini. — 4. C. 
puplicani; C. L. V. pascenti . item urbani. — 
jj. C. xxin ; L. V. xu. — 6. C. polintiae ; C. L. V. 
silvani. — 7. 8. C. valentiae . vnlentinae ; L. V. 
valentini . marii . donati . victorii . agnelli . 
inventii. - 8. C. iuventiae; L. V. rogati. — tn. 
C. addit : (laviani. IIII ID- DEC- Uicturi consenli adri 
ani . herafli crumenlium pu 
denti miggini uicturiani pa 
uli . orbani mari crinicae 
ciliae orbanellae cnspinae 
polentiac priuatae Romae 
dep dama.si epi germanae 
euladi euangeli Irasonis ma 
uri . et in ciuil aruernis 
agriculae uitalis maf et in 
paniis ciuil almcri scae eula 
liae uirg et mar. cae scae 
his 10 3. C. niigini. L. maggini ; L. V. vicloriani. — 
4. L. V. urbani ; C. marci . cirinici, V. mBricrini- 
cae. — 6. C. privatae . viblanellae . ciriwci . 
iulii: L. V. privati . ilem orbanellae. — 7. C. 
(ianiasi papue ; C. L. V. permani. - 8. C. eladi ; 
L drasonis. - 9. C. L. V. sancU. — 10. L. V. 
agricolae; et vilalis. - 10, II. C. L. hispama, 
V spania. — II. C. emerita passio. — 12. C. 
om. et mar.; V. om. v. et m. [155] Cod Bern. DEGEMBER 
Cod. Eptern.. etc. 

cyriae In gall uinl,ianis victorici et fuscian. niar et I 

scae mariae. Cod. Wlssenb. III ID- DEC- Romat prelextati et aliorum 
mero muUorum In alex sci 
lu liich. Rome . aepositio . damasi epi . eula 1 liae . praetextati • & 
aliorum sine numero, 

» tali in litura. Excetyta etc. R=>. Rom. damasi papae pretexlali amoni abbatis 
natnl . sancti machari - 0. Romae damasi papae . trasoms etc. prae- 
textati. II id dec in spauis civi enierita ul eulaliae et alio loco 
ermoginis donati etaliorum xxii. Rich. In spaniis . emertiae ' . eulaliiv Et in | alio loco . ermo- 
genis . donati . & alior . xx.n or. ' R'. emeritae. Excerpta etc. R^. Rom . inventio corporis sancti pauli aposloH - 
0. donati et silvani. eutici 
. anthiocia Idus dec raven ursicini maf et leocadi conf et valentinae | 
siracussa civT siciliae nl scae lucae virg et alibi nl succcnsi 
\ saturnini casti pauli felicis quintiliani niodesti titori ] 
viclorini ianuari elgedini leliciani stcrcori faliae donatao 1 
valeriae colonicae saturninae urbanae martini victuriae | 
sinipliciae securi. maf 
obilus <o ■e scae enlaliao 
rasonis pontiani capitulini 

sine nu 
sam 
inoni et cmerili In hispaniis 

cuius gesla habentur 
secundi zosimi 
jjauli et ciriaci In gall ambi 
anis uicturici et fusciani 
et alibi nal scae mariae ; [& 
fritnini.] ' 1 uncis inclusa m. 2. I. V. om. — 2. L. V. traxonis. — 3. C. prae- 
tenstati, V. praetextati. — A, 5. C. V. Siimnioni. 
— 5. L. meriti ; C. emeritae . urbani ; L. hispa- 
iiia. V- •Mspafl. — 6. C. euticiani; om. sci, cuius 
g_ h. — 7. C. secundiani . secundi. — 8. C. 
cyriaci . iusti;oJ?i. in gall. — 9.L. V. victorici; 
L faustini, V. faustiani; C. civitate nalalis vic- 
torici ; om. et, addit : et gentiani martyrum. — 
10. C. niariae et aliorum multorum; — L, V. 
om. alibi nat PRID- IT)- DEG- In spaniis ciuil al 
merita eulaliae uirg et mar 
et alibi hermogenis donate 
et aliorum xxii. 1. L. hispania, V. ''ispafl. — I, 2. C. emerita, 
L. V. almiriae.— 2, 3. L. V. om. et mar. et a.- 
3.L. V. donaU.— 4.L. V. xu. liieh. Siracusa ciuitale . siciliae . luciae | uirginis . Rauenna 
ursicini mar . alibi salumini. IDUS DEG- Rauenna ursioni . 
et leucati conf et ualentini sera 
cusa ciuit siciliae nal scae lucae 
uirg sci sicessi saturnini casti 
felicis quintiliani modesti tito 
ri uictorini ianuarii et gedini 
stercori feliciae donat? uale 
riae colonic^ saturnin^ urba 
n^ maritimi simplici^ et securi 1 . L. tyrsioni, V. lirsioni. - 2 C. leocadn ; L. 
V. episcopi et confessoris; C. valentini marty 
ris. -- 2, 3. C. L. V. siracusa. -3. C. L. V.luc.ae. 

- 4. C. siceusi. L. V. sucensi; C. L. V. casti. 
pauli. - 5, 6. C. om. titori et eius loco niter 
lineas m. Neveloni» : morini. — h. U. i-. * - " 
et:a getdini, L. V.egedini; C.L. V. addunt- 
feliciani. — 7. 8. L. V. felici . donati . valeni . 
cobiiiiici (V. colinici). -8. C. L. V. saturnmi. 

- S, 9. L. V, urbani. - 9. L. V. viclons . sm- 
plicii ; C. victurlae . simpliciae et securi . dativi. Cod. Bern- DECEMBER 

Cod. Eptern., etc. 

XVIIII kl. ian in antioc drusinao et socioru eius triuin 
/.osimi et theodori scae lucae virg | lugdu gull victoris epi 
remus nl nicati epi et alibi scae aspiddise | et theoduli 
vienna lupicini epi. [153] Cod. Wissenb. XVIIII KL- lAN- In antliiocia drusi 
et sociorum eius numero . ui . 
zosimi et theodori scae lucae vir| 
lugduno gaU sci uictoris epi 
iiienna lupicini epi Bemus nt 
nicasi epi el sacrepi aspediae 
theudoli. Jiich. In antiochia . drusi . zosimi . & the | odori . lugduno . uiatoris 
epi . Uienna tupicini | epi . Remis . nicassi ^ epi . Alibi theodoH. 

' R'. nicasi. Excerpla itc. G. 915. in AntJochia drusi lucilii viatoris — R^. in 
Antiochia nalale ss. zoziini drosi — 0. et sociorum eius num. iv. 3. L. Iheodori, V. leodori; C. oni.; L. et 
sanclae:G. L. V. luciae. — 4. L. V. viatoris; 
C. et coiitessoris. — 5. V. tuenna; C. L. V. 
remis —6. C. L. sancti ; L. V. nigasi episcopi. 
Et s. anastasii et sacrepias pedice.— 7. V. theo- 
doU. XVIII k ian In aff nl fausti hici candidi cacliani maxinii 1 
marci ianuari et furtunatse | victoris caeciliani marciae 
masumiae machariae victu | riae secundae primae satur- 
ninae macrosae ninnae 1 et aliorum num xi Macrosae II 
ninnae restitutae et aho l rum nuih xi in civi aurihafi 
maximi prb et conf In ascalo | aleiae candidi. XUIII KL- lAN- In africa fausti luci 
candedi materi marci ianua 
ri . uicturi cvcihani maximi 
marci^ furtunatae machao 
niae . uicturiae secund<i primi * 
satumint^ macros^ nin^ re 
stilutae et alionun , xi . In ciuil au 
riUanis maximi prbi et conf In 
ascalona aelei ptro)modi hehae 
candidi. Rich In africa . fausH . lucii . candidi | maximi . marci . secundi . 
primi . saturnini . Au | relianis . maximi prbi . In ascalona . promoU. Excerpta etc. G. in Salona heliae i.romodi can.hd. - G. «• A"nl«a- 
nifciv . maximini etc. - Rhab. ianuarii lortunaU - G. uotat ded.ca- 
tionem altaris s. Genesii, quam vide ad d. srg. XVII k iafi raveii nal valentini novalis agricolae concor 
diae sci genisi maf. a . ualentini . naualis . agri | colae . concordi. Rich. Rauenna 

Frcervta etc F. Havenna etc. concordi marci et secundi 
R.^rna^val e^-ini valeri agriculae concord.ae el al. R". 10 1. L. inter africa; C. faustini. — 2. C. L. can- 
didi ; L. V. mattieri. — 3. L. V. victori. - 4. L. 
V. fortunatae. — 4, 5. L. V. niacbaome. — 
5. L. V. victoriae; C. primae. — 6, 7. L. V. 
saturnini . macrusi . nini {V. macrusinini) . 
restituti. — 7. L. V. nuniero xi. — 7, 8. L. auri- 
lionis. V. auretianis. — 9. C. ascalone heliae 
candidi; L. V. scalonia . alei . XUII KL- LVN- Ruueiuia ualenti 
ni naualis agriculae concor 
di . arelalo dedicatio basilicae 
altaris sci genisi maf. 2. L. V. agricolae. - t 3. C. concordi . 
iustini. — *. C. el altaris, L. V. et altare; C. L. 
V. genesil. XX [154] God. Bern DECEMBER 

Cod. Bptem.etc. 

XVIkianmaffvictonsvictonaeetanorumxxxn,. . A- .«fi. nuar 1 ti . bonorali . simplicii . 
felicis . uicturiani . uincen | In . qumu 

victorini atiiutori- quarti. Cod. Wissenb. 

XUI KL- lAN- In africa uicloris ujc 
turiani adiutoris quarti 
honorati siinplici ampamovi 
lelicis vincenli et aliorum . xiiii 
simnl ottori quinti donati 
victuriae dioscori. 1.2. L. V. victoris . victoriani. — 3. L. ampa- 
jj^Qnj. _ 4. C. xxxvini. — 4, 5. L. V. simul 
xxnn. — o. C. L. V. el (L. V. om.) octori, L. 
om. (lonati. — 6. L. V. victoriae; C. addH .- 
iustiniani. felicis vincenti et aliorum xxvn tutun qumti I 

riae et alibi aioscori. Ricb. In laodicia . leocteni . baseliani . 1 in africa . quinti. simplicii. 
pomponii. In lucania ) honorati . reductulae . uicluriae. Excerpta etc. C 915. alibi feliciani et antonii — R". in Africa natale 
S3. quinli pauli digni caecilianae evasi — 0. in Africa pomponii daluH 
et rogaliani mar. — Bedae-Flori cod. B. alibi ss. digni et badegisili 
lionorali cuni aliis Iriginta — Hhab. Laodicea civit. theotimi etc. in 
Africa etc. pomponii ct pauli. XU KL- lAN- In laudo civil Ibeoni 
basiliani In africa qiiinti simpU 
ci pompini P'i"li aritife . cresti 
digni datuli ieliciani moysitis 
rogatiani martlipi horati f> 

evasi victuriac privati tinni 
salvatoris sili leluri viclnriei 
caeliani semtimini ruslici ba^ 
sae . lucaniae honorati reductu 
lac Vicluriae felicitaiis quintn <o 
lae spin^ privatulae caeciliae 
salurnini caecibane Namfamo 
nis felicis vincenti aresli musci 
siddini adintoris Roiii lucae virg 
et auceiae regis simul et antonini '5 
aerenei thcudori papeusae 
cussei appoUinit; arionis apa 
nii.,^ poenecis papisci saturii 
uicturis cum abis v.m . et alibi 
pas scae afre vicioris victorm§ -'' 
basiUani honorati cum aUis xxxi ' 
et e(st) d(e)d/////// 

' hkadnotatiom.2,abra.w. 1 C laodecia, theoni; L. V. laudocia. Iheo- 
,,i:_3.C.ponpini:C.artife;V.arit.f^cr^^^^^^^ 
L cresci. - 4. L. V. monsitis. - 5. L. V. mar 

tyris. honorati. - G. L. V. viclon. ''■}rV, 
terturi.-7.S.L.V.victoric>.v.clo.cc an. 

senlumini.V.septimini.-8.9X.V..»..ba^. 

- 10 L. V. victoriae. - -Hl- ^■. f!"' 
urbani.martiri.honorati.evas..victunn.. 

.alvatoris . terturini . v.ctunae . cecd m . 
.eptimi . ruslici . bessae . vic.mam h n b 
lucaniae . reductulae.victunae (Juc n « ^. 
Nevehuis addita in margtne : staci'^- i 
riane..privatulae.-U.L.spmucc.V..pmu^ 

- 12. C. om.caecilianae.L. caeciliani. - ^ 
C. phamonis. L. V. namfomonis^ ■- i^^ J 
areL.-U.L.V..»..sidm,;CVJuae^ 

16, L. erenei, V. enerei. teodon. C.theo^^^^ 
(ixiter lineasm. Nevehms). — ^.^ - 
cussei; L. cusei ; L^V. apoHomae; C- L^^ 
.rioni..-18.10.C.poemci..cus V ^^^^j^ 
papissci.saturii satan.;L.y.pen^^.^^^^^^ 

arioni.. papisc. el. - 1 J- 1- • ^-^^s: 

victuris.ca.vmeta. -aO.C.aira ^^^^ 

om. victorinae; L.V. victonni. - ^^- 
martyribus;L. V.aliisccc. Cod. Bern. DECKMBER 

Cod. Eptern., etc. 

XlUl kl la in bethin nl secundi zosiini panli eyriaci el 1 in 
suanis civi triplana vicloriao laodae civi thooticni | In aff 
quinti siniplici ponnnori pauli aritili civsci digni 1 datnli 
feliciani nioisetis rogatiani marlyri honorali 1 vicluncae 
pi-ivati tinni salutoris siti victuri victurici 1 caeciliani 
septinii rustici lessae lucanae honorali | reductolae 11 
victurije felicitatis quintulao pinnae | privatolao eaeciliae 
satnrnini caecilianae et alibi | nani famonis felicis vinconti 
arcsti musci siddini I adiutoris Roiii luciae virgift et 
auceiae rogis antoni | erenei theodori papeusi uppolloniae 
apaniiae paeni ] circussei arionis papisci saturi victoris 
cum alis | vnii . el alibi pas afrae victoris viclorini bassi- 
liani | honorati cum alisxi.. Itirh. In bithinia . secundi . zosimi . pau l li . uicturiae . & cyriaci . 
Autisiodoio . lieati gre | gorii epi. El alibi crisanti & darii. 

Excerpia etr. R'' in Asia civil. Bithinia natale sanctorum zozimi 
ciriaci nat. pauU — 0. zosinii pauli epi<coporum — Bedae-Flori codd. 
B. C. V. in Nicea etc. secundini quinti — Hhah. in Xicomedia zosiini 
cyriaci pauli secundi. XIII k iaii in tracia nl iuli et iii liconio teclae e( roili do 
pos zephirini epi et ignati | mar ot athanasi epi in nicea 
civi bithin zosimi pauli | socundi cyriaci anatasi et siddini 
epi autisiodof civt heati grigori epi et | alibi crisanti et 
dari. Ii,ch. In Iracia . iulii . & iconio . teclae . 1 Rome . deposiUo . 
caprini > epi . & ignatii . marty | ris . potentiani » . anastasii epi . & 
Hberati. 

> R>. ciprini — ^w» Utura. 

Excerpta etc. F. Romae cypriani ep. - G. Tr. in Oriente leclae et 
sancti liberati - F. in Orien.e liberati - R^. 0. in Trac.a cvt. 
Gildoba lO.nat s.iuhi) Ro.na zefirini teclae et ahorum-O.m Oiiente 
s liberati - Bedae-Flori cod. I. ad Vrsum pileatum nat. s. pont.am. [155] Cod. Wissenb. XIIII KL- lAN- In nicea civil bitthini 
ao . zosimi pauli secundi caeri 
aci . et alibi scorum anastasi el 
siddini epor AuUsiodero beati 
gregorii epi et crisanti el dari 1. 2. C. L. V. bithiniae.— !2, 3. C. L. V. cyriaci. 
— 3. L. V. om. et a. s. — 1. L. fiddini; L. V. 
episcopi; C. L. V.autisiodoro.— 5. L.V. om. et 
posl epi; C. papae; dariae martyrum; L. V. 
darii. XII k! dec pas thomae apos in iiidia et in luscia lohnnnis 
et festi in tracia civi gildoba iuli 1 et i-oii. zepl>enii. epi 
in oiiente nl teclae et in ainpetia | c.vi ,o.ud. co.hae Ube- 
ratis in mesopol zosimi aui-..li | et in eraclea bas.i et rom 
depos sco.-..m victo.-iae el | bethaniae secund, I .osiin, et 
sei^aci et alibi foci Oori | et alibi hono.-at. epi et con- 
fessof. Rick m india . Ihoniae apli. Et rom . | depositio . .ci innocenli epi . 
ui^rt zolii . I aurelli . alll,i lod . flo,en., . hono,.,, ep,. 

^ ,, „. in Mesopotamia civ. E.lessa translalio corpoi-is 
, tS a aMndiacniuspassio ibidem ce,eb,a.u,- V non. ,n.. - 
T.l;raurni-Bedae-Floricod.B.focaeflo™. XIII KL- lAN- In tracia civil gildoba 
iuli et romae zeferini e^i In ori 
cnte nal tecl^ et sci liberali 1,2. L. V. gildo baiuli. — 2.L. V. otn. et. — 
9, 3. C. om. et r. z. e. in o. — 3. G. libertini . 
zosimi. XII KL- lAN- In nie sopotamia civit 
edissa ntl et trans! corporis sci 
thomae apostl qui translatus est 
ab india cuius passio ibidem c^le 
bratur v . non iul . In eraclea sci pas 
si . et rom^ dep sci innocenti epi et 
pas scorum victuriae bitthani,' 
secundae zosimi aurili ct siriaci 
ot alibi pas scoruin foce tlori 
et honorati epi et conf. 1.2. C. oMi. civit . edi^^a; L. V. edessa. - 2. 
L om. naUhs; C. om. corporis. - 5. G. om. 
V non . iul. - o, 6.G. passini. - 6-9. C. om. ab 
ei,i ad alibi. - 7. L. V. vicloriae . bitanze. - S. 
L. V, zosimi . secundi ; L. V. siliaci (om. et). — 
9 L V. arf(/"n*--Inpennantemona.stcriodepo- 
siuo s. saivvoUii (V.savivoldi) presbyleri atquo 
abbatis. lO [156] Cod. Bern. DECEiMBER 
Cod. Eptern., etc. 

dosiaevirginletdidimimonac. B.a Rorae . depodtio felicis epi. In an | liocl.ia . basiliae. Alibi 
demetii h"no,ii .'■ nori . | item ,ome . teudos.ae u,rg,n,s. 

Excrrpla rlc. E'. E=. Antiocbia ba.,illae - fi 915 Anliocbia basiliae 
vi,?fnU - alibi honorati et didimi. Romae theodos,ae v,rg,n,s-0. v,a 
Latina inter duos Ifturos etc. X k iaii in antioch nl niarlyrQ xxxv et in alio loco evansti 
vicloris et alionini Dcccxxxin | sisti appolims roni 
eugeni cleuteri urbani corneli atriani | evansti metelli 
vidoristiliani eliti siiiani l.aselini niceti | flaviani felicis 
pulli anicleti sopalri saturnini euCrosini | cartulae caelesti 
euliciani et socioru eius II petri apos lini | telii syxti II 
syxti solani eutaristili basiiini zephirini j gallinilt cornili 
et alibi iohauuis et festi. Rich. In nicomedia . triginta quinque | niartyrum . Rome . egeni 
eleulherii . urbani . cor 1 nili . tralani . metelli . uictoris . titiani. Exceiytn etc. U. cjistuli et aliorum dccc Hc. salani evaristi libasi 
limi — R^ in civit. Nicomed. natal. ss. xxxv maityrum et alioruni 
— 0. in Nicomedia nat. ss. xxxv mav. quorum noniina deus scit — 
Rhab. victoris etalionim quingenlorum triginta duorum. Cod. Wissenb. 

XI KL- lAN- In anlhiocia natl sci ba 
silei et romae via lavicana inter 
duos lam-os na! scoruni .kxx maf 
qui omnes una die coronati sunl 
et hostia nal scorum demetri et ho 
norati felicis flori et in porto 
romano nal sci aristoni et in oppi 
do civitatis rom^ via portuens 
dep sci felicis epi et alibi pas scae 
the dosi§ uirg: et didimi monachi 1, 2. C. basilei . serapionis. — 2. L. V. otn. et. 
— 3. C. m. Nevelotiis em. duas; L. V, scormn 
ccc. — 4. C. una die coronatorum. — 5. c_ 
ostiae. V. in hostia. — 6-9. G. Et alibi natalis 
sancturum lelicis ioannis . romae via salense 
(lepositio sancti felicis et passio sanctaertr. — 
7. V. aristomi. — 10. L. V. theodosiae. X KL- lAN- In civil nicomedia 
nal scorum xxx maf simiil 
quorum nomina ds scit sistis apol 
loni Roili nal scorum egeui eleu 
theri urbani cornili traiani 6 

evaristi mcteUi victoris ticiani 
cliti siriani basillini niceti 
flaviani . telicis pullii anmcliti 
sopatri saturnini eufrosini 
castulae et aliorum dcccxxx si <o 
mul et caelesti euticiani et soci 
orum eius simul petri apolloni 
thelii xisti item s^-xti . solani eu 
charis tili basilimi zeferini gal 
liti cornili et alibi nal scorum <5 
iohannis el felicis. l.G. Depositio sanclae vicloriae romaesub 
decio quae cum esset desponsata viro pagano 
et RL- (Nevelo adnotat retera deesse detrun- 
cationefolii exemplaris, i.e. antigraphi}.--^- 
L. V. ccxLv marlvrum, Corh. hrevius triginU 
quinque. - 3, 4. L. V. dominus (V. deus) scil. 
rnmae etc. - 5. L. V. corneli. — '. L. eleti: 
L. V. bassilini. -8. V. tlaviaviaui ; L. V. anc eli. 
— 10, U . L. V. Dcc similiter (V. simul). - 1 ^-^- 
calesti. V. calixti. - 10. 11. V. similiter. -- l-^- 
L. V. itera xisU.-13, 14. L. V. eucar.=itim . 
basillini. — 15. L. V. corneli. VIIII k iafi in tripoh nal luciani et rom metrobi pauli 
'o^enoti 1 theutini timisti antioc syriae scorum virg num xl 
ut alioru 1 duo dusi et donati. Hich. In Iripoli . luciae. Et rome . me j tropi . pauli . zenoti . 
timisti . Et alibi drusi > .4; do 1 nali . liutini * . Antiochia . uirginum 
quadra ] ginta. 

• R' trusi - Ml' diulini. 

Excerpta etc. G 915 in NeapoU luciae — G. virginum XLI canoni- 
carum. VIIII KL- lAN- In tropoli civil sci luci 
et roiTi nal scorum nietro 
auU zenoti teutini tomisU 

ct iu aiilhiocia siriae 

virguimn xl* canonicarum 

ct alioru ii . si aiu 
bi pa nat scoru 
ai 
mul drusi et donati. 1. L. V. om. sci. - % L. V. om. et. - J^L. 
IheuUni . thiniisU. - 4. L. om. et; h. syn - 
V. sanctorum. - (>. L. drosi. V. orosn. INDICES INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM 
SICUTI LEGUNTUR IN CODICIBUS (i). Aaronk. iul.; 17 k. sept. 

Abacus 18 k. feb. 

Abata 9 k. apr. 

AbbacuclS, 13k.feb. 

Abbanus 4 n. ian. 

AbbonuslGk. maii. 

Abda pr. k. apr. 

Abdenago 8 k. apr. 

Abdianus 3 n. iun. 

Abdis 3k. aug.;8id. sept. 

Abdo 3 k. aug. 

Alidus 4 k. aug. 

Aber k. aug. 

Abibon 3 n. aug. 

Abibusn.mart. 

Abidianus 3 n. iun. 

Abiolo G k. mart. 

Absalmius 3 id. ian. 

Abseodus 4 k. aug. 

AbsolonasGk. mart. 

Absolonus 6 n. mart. 

Absolamius 3 id. ian. 

Abtonius 10 k. iun. 

Abundantius 3 k. mart. ; k. mart. 

Abundius 11, G k. sept. 

Acacia 4 k. apr. 

Acacius 3 k. apr.; 6id. maii; 5 n. iul; (i id. 

sept. 
Acaicus 6 id. iun. 
Acapia pr. id. iun. 
Accadus 8 id. iun. 
AcciasGk. iul.;k. iul, 
Accidia 4 k. iun. 
Accila 8k. ian. 
AcculusG k. iun. 
Aceia 7k. iul.;k. iul. 
Acella 3 n. aug. 

Acelleus 8 k. ian.; 6, 5 id. iul; 4 id. sept. 
Acetinus 6n. maii. 
Acliacius7 id. iun. 
Achacus 8 id. iun. 

(i) Ad hunc indicem conficiendum 
liabeas : varias corruptasque codi 
bus. Sed neque quid omnes omni 

pro t vel c, o pro u et vice versa. quas omnes recensere 
qui nostram silvam adire non formidabis. L. • Achaia 4 k. apr. 

Achaicus 3 k. apr. ; n. maii; (1 id. maii. 

Achelleus 9 k. maii. 

Achilla 6 id. sept. 

Achilleus4 id. maii. 

Achillus 5 id. maii. 

Acillis 4 id. maii. 

Aciaims 9 k. aug. 

Aciolus k. maii. 

Acisclus 14 k. dec. 

Acius 13 k. mart. 

Acontus 8 k. aug. 

Actus k. ian.; n. ian.; 8 id. ian. 

Acuta4,3n.ian.; 17 k. maii: pr. n. maii. 

Acutina pr. id. apr. 

Acutio 4 n. ian. 

Aculus 4 n. ian.: n. ian.; 8 id. ian.; 7, 6 k. 

apr.: k. iun.: 7 id. sept. 
Adactus 3 k. sept. 

Adauctus pr. id. maii; 3 k. sept. ; 4 n. oct. 
Adaulus 5 k. imi. 
Adausia4 k. sept. 
Adavitus pr. id. mai. 
Adcenia pr. k. sept. 
Adelbertus9k. maii. 
Adelfus 4 k. sept. 
Adeloldusll k. apr. 
Adeodatus p. id. maii. 
Adiutor4n. iun.: IGk.ian.; 15, 14k.ian. 
Adnion 16 k. mart. 
Adrastusk.mart. 
Adrias 3 id. oct. 
Adrianisl2k.aug. 

Adrianus k. mart.; 3 n. mart. : H k. aug.; 
(1 id. sept.: 3 id. oct.; 8, 7 id. nov.; 
16k.dec.;4id. dec. 
AdrionlGk. iun. 
Adventius 7 id. aug. 
Adventor 12k. dec. 
Advocatus 16 k. mart 
Acduus pr. n. ian. 
AegidiusSk.sept. 
Aegina 15 k. iun. Aeleus 18k. ian. 

Aemilianus 6 id. feb. 

Aenes !•') k. iul. 

Aeran 15 k. iun. 

Aereneus 15 k. ian. 

Aeretus 3 id. iun. 

Aeris 3 id. maii. 

Aerulus G id. maii. 

Aevitius 6 k. mart. 

AfferisG k. mart. 

Affidiapr. n. maii. 

Affrodus pr. k. maii. 

Afida n. maii. 

Afnotus 4 id. maii. 

Afra 18 k. iul; n.aug.; 8,7, 4 id. aug.; 15, 

14 k. ian. 
Aframus pr. id. maii. 
Afrix 1-^ k. nov. 
Afrodisius 4 k. maii ; 7 id. maii ; 6 id. maii; 

3 id. maii. : G id. iul. 
Afroditus 4 id. maii. 

Afrodius pr. k. maii. 

Afrosedus 3 id. maii. 

Afrotus 4 id. maii. 

Agacius 10 k. apr. 

Agama n. apr. 

Agape 8 k. feb.; 15, 13 k. mart.; 6 id. mart.; 
k. apr. ; 3 n. apr.; n. apr.; k. iun. ; 6, 4 id. 
aug.; 12k. dec. 

Agapia k. iun.;pr. k. nov. 

Agapinus pr. k. nov 

Agapita pr. k. nov. 

Agapitis 4 n. apr. 

Agapitus 19 k. feb.: 5 id. mart.; 9 k. apr.; 7. 
k.iul.; 8 id. aug.; 15 k. sept; 12 k. dec. 

Agapius 9 k. apr.; pr. id. apr.; 4k. maii. 

Agata 3 n. apr. 

Agalangelus 13k. sepl. 

Agalha n. feb.; 4 id. iul.; 8 k. aug.; 8 id. dec. 

Agathemorus 3 n. apr. 

Agathenis 8 k. aug. 

Agathon 5 id. feb.; pr. n. apr.; 3 n.iul.; 8 k. 

aug. 
[158] 

Agatiiopus 1- n. apr.; pr. n. apr. 

Agatinus 10 k.apr.: 14 k.sept. 

Agaton KJ k. mart.;pr. id. apr.: 7 k. uil. 

Agatonia 3 k. apr. 

Agatonica id. apr. 

Agatonus4id. mart. 

Agatopus 5 id. aug. 

Agatus 8 id. maii. 

Agazon pr. id. apr. 

Agelleus 8 k. ian. 

Agemonius G id. ian. 

Agentius 3 id. ian. 

Aggeus pr. n. ian. 

Aggestus id. nov. 

Aghylus 3 k. sept. 

Agileus 8 k. feb. 

Agius k. maii. 

Agnatal7k.sept. 

AgnatusSk. ian.: 17 k. sept. 

Agnal2,5k. leb.;15k.nov. 

Agnella 5 id. dec. 

Agncspr. k. ian.; 13, 12, 6,5 k. feb.: 15 k. 

nov; 4n. dec. 
Agnetus pr. k. ian. 
Agregula pr. id. maii. 
AgrestusWid. iul.;pr. non. nov.;6k. dec. 
Agricola 5 k. dec; 3 n. dec; 4 id. dec; 17 k. 

ian. 
Agripianus 13 k. aug. 
Agripina 6 id. oct. 
Agripinus id. iul. 
Agrippa 3 id. maii. 
Agrippinusk. ian. 
Agris 3 id. maii. 
Agulus 7 id. feb. 
Agusla 5 k. aug. 
Agustalis 7 id. sept. 
Agustianuspr. n. maii. 
Aguslina 8 id. maii. 
Agustinus 3 id. ian.; n. maii ; 7 k. iun.; 

5k. sept.;10, 15k. dec. 
Aguslus 7 id. sept. ; n. oct. 
Agutianuspr. n. maii. 
. Agulus 6 k. ap. 
Aiaricus 1 ! k. niaii. 
Aiobosus 1 1 k. aug. 
Aiovius5k. maii. 
Alamachius k. ian. 
AIapon4 id. sept. 
Alba 16 k. feb. 
Albanus 3 k. ian. (err.); 7 k. iuu.; 11, 10 k. 

iul. 
AIi)eus 15 k. dec. 

Albina 13 k. mart.; 4 n. iun.; 4 n. oct. 
Albinus id.feb.; k. mart.; 11 k. iun.; 4 n. 

iun.; 10 k. iul.;6 id. aug.; 17, 11 k. oct. 
AlciatorOk. mart. 
Aldegunda 3 id. leb. 
Aleria 18 k.ian. 
Alethus 8 id. iul. 
Alequatak. dec. 
Aletropus 14 k.oct. 
Aleus 18 k. ian. 

Alexander 5 id. feb.; 4, 3 k.mart.; pr. k. 
mart-: pr.n. mart.: 4, 3 id. mart.;pr. id. 
mart.; id. mart.; 16, 10, 0, 8, 6, 5, k. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM 

aor ■ k apr ■ !1 8 k. maii; pr. k. maii ; k. Amminiamis 4 n. apr. 
nlaii: 5 n. maii; 4, 3, pr. id. maii : id. maii ; Amnibonia 3 id. noy. 
1- k. iun. : 4 n. iun. ; 8, 5 id. iun. ; 4 k. ml. ; 
n.iul.;7id.iu!.;12,5k.aug.;7,5k.sept.; 

5, 4id. sept: 16 k. oct.: k. oct; 16 k. 
nov.; 10 k. dec. Alexandria 18 k. maii. 
Alexandrinus 10 k. aug. 
Alexandrionus 3 id. mart. 
Alexius n. maii. 
Alfeus (AHius) I5k.dcc 
AlicusO k. iul. 
Alla n. maii. 
Almerida 10 k. iun. 
Alodius 4 k. oct. 
Alolaraus 3 id. ian. 
Aloponius 4 id. sept. 
AIopus8id.iuI. 
Alphus 8 id. iul. 
Alpina 10 k. iul. 
Alsolamus 3 id. ian. 
Alternus pr. k. nov. 
Amabilis 1 3 k. aug. 
Amacia 15 k, sept. 
Amalarius 3 k. maii. 

Amandus 8 id. feb.: 16 k. mart.; pr. n. iul. 
Amantinus k. nov. 

Amantius 18 k. feb.; 4, 3 id. feb.: 16 k. 
mart.; 8, 5 id. iun.; pr. n. iul.; k. nov.; 
pr. n. nov. ; n. nov. ; id. nov.; 15,6 k. dec. ; 
n. dec. 
Amaranlus 5 k. nov.; 6 id. nov. 
Amarinus 8 k. feb.; 13 k. aug. 
Amasus 3 n. iun. 
Amator '» k. mart. ; H k. apr.; k. maii.; G k. 

dec 
Amausus k.sept. 
Ambacu 18, ]3k. feb. 
Ambicus 3 n. dec. 
Ambiniarus 4 k. iul. 
Ambenus 4 k. iul. 
Ambodus 3 k. oct. 
Ambonus kl. dec. 
Ambrosiuspr. n. ap.;3 non. sept.; id.oct.; 

1 7 k. nov. ; 2 k. dec. ; 3 n. dec. 
Ambutus 3 k. oct. 
Ameclinus 5n. iul. 
Amelia 4 n. iun. 
Amelius 13 k. aug. 
Amella pr. k. iun. 
Ainellia pr. id. iun. 
Amenona pr. id. sept. 
Amesius n. maii. 
Amesus 4 id. nov. 
Ametinus 13 k. aug. 
Amfelicius 11 k.maii. 
AmiaSk. mart. 
Amica 8 k. mart. 
Amicus pr. id. iu!. 
Amideamus 6 n. iul. 
Amigradina6 n. iu!. 
Amilia 4 n. iun. 
Aminesus 4 id. nov. 
AminidusS n. iul. 
Amius 4n. iun. 
AmmidaOn. iul. Ammonius pr. k. ian.; 15 k. feb.; pr. k. feb.; 
k. feb.; 7,5, 3 id. feb.: pr. id. feb.; id. feb.; 
16 k.mart; 14,12,7 k. apr.; 8, Gid. apr.; 
8 k. i\m.; 3 n. iul.; 3 k. aug.; G, ,=j, 4, 
2 id. sept. ; pr. n. oct.; 15 k. dec; 6 k. 
dec; 3 id. dec. 
Ammus 5 n. iul. 
Amonius 16 k. mart. 
Ampamovius 16, 15 k. ian. 
Ampelus 12 k. dec 
Amphamon4k. iul. 
Amphellicus 11 k. maii. 
Amphianus 4 n. ap. 
Amplialus 4 k. mart. 
Amplus 3 k. oct. 
Ampodus 5 id. oct. ; pr. id. oct. 
Amponus 5 n. oct. 
Anipunus 3 k. oct 
Ananias 8 k.maii. 
Ananus 17 k feb. 
Anastasia 8 k. ian.: n. ian.; 8, 6 id. ian.; 

4 k. aug. 
Anastasius 8 k. ian.: n. ian.; 8, 6 id. ian. ; 

11 k. feb.;8, 7k. sept; 19, 14 k. ian. 
Analholus 7 id. feb. 
AnatoIia7, 6 id. iul. 
Anbutus 3 k. oct 
Anchimus 5 k. maii. 
Ancia 5 k. iun. 
Ancilaus 4 n. mart 
Ancletus 10 k. ian. 
Andinus 4 id. mart 
Andocius 8 k. oct. 

Andreas n. feb.; 7, 4id. feb.; 7id.maii; id. 
maii: 8 id. iun.; 11 k. aug.; 3 n. sept.; 
13 k. nov.; 3n. nov.; pr. k. dec 
Andreus id. niaii. 
Andrianus 4 n. mart 
Andronicus n. apr. : 3 id. maii ; 5, 4 k. oct. ; 

7, 6, 5 id. oct 
Andus 4 id. mart. 
Anesus pr. k. ap. 
Anfianus n. ap. 
Angelafus pr. k. nov. 
Angelasius pr. k. nov. 
Angelus 7 id. nov. 
Anghilramnus 7 k. oct.; 10 k. nov.; 7 k. 

nov. 
Angilantius pr. k. nov. 
Angilmarus pr. k. aug. 
Angus 14 k. oct 

Anianus 16 k. maii ; 16, 15 k. dec. 
Anicetus4n. sept 
Anicletus 10 k. ian. 
Aniesus 4 id. nov. 
Anifilus 3 n. ian. 
Animasus n. iul. 
Animias n. iul. 
Annibonia 4, 3 id. nov. 
Annitiodorus 5 id. aug. 
Annus 5 id. aug. ; 4 id. nov. 
Anovus n. iul. 

Ansbertus 5 id. feb.; 7, 6 id.mart; pr. k. 
apr. SANCTORUil AntanuslGk. maii. 

Antaxnsn.mart. 

Anteconus 10 k. dec. 

Anteon7k. iun.;18, 17 k. iul. 

Anthemiasius 7 k. feb. 

Anlhenogenus9k. aug. 

Antheolocus 8 id. iul. 

Anlherus 3 n. ian. 

Anlhinieus pr. k. sept. 

Anthimus 16 k. mart.: ."> k. maii. 

Anthiocus pr. id. iu!. 

AnthirotidusSk.dec. 

Antliisdiac. 8id. maii. 

Anthius 5 k. mart. 

Antliolianus 8 id. feb. 

Anthonius 5 id. iul. ; 4 n. sept. ; pr. k. oct. 

Anlhonusk. iul. 

AnthoraT k. mart. 

AnthosusSid.maii. 

Anthus 4 k. mart. : 8 id. maii. 

Antia 14 k. maii; 12 k. iun. 

Anlicuspr. id. iuL 

Antiga S k. mart. 

Antigona 10 k. dec. 

Antigonus 7. 3 k. mart.; 5 n. mart. 

Antimasius 8 k. feb. 

Antimus 5k. maii: 5 id. maii.; 5 k. oct. 

Antiiicuspr. k. sopt. 

Antiochianus l^ id, apr. 

Aniiocus 3 n. mart. 

AntiogunusS k. mart. 

Antiquira pr. k. sept. 

Antiqnii-ius pr. k. sept. 

Antiquius 8 id. niaii. 

AntitaSk. mart. 

Antolianus 8 id. feb. 

Antona pr. id. apr. 

Antonia pr. id. apr. ; 5 n. maii; 4 n. iun. 

Anloniana 8 k. mart. 

Antonina 8 k. mart.; 4 n. mart.; 4n. maii; 

n. maii;4n. iun. 
Antoninus 8 id. ian. ; 5 k. maii; 5, 4 n. maii; 
id. iul.; 5id. aug.; id. aug.; 4 n. sept.; 
pr. n. sept.; 3 k. oct.; n. nov.; pr. id. 
nov.; id. nov.; 15 k. ian. 
Antonins 10 k. feb.; 5 n. mai't.; 7 k. maii; 
18 k. iul.; 0, 5 id. iul. ; 4, 3, 2 n. sept.; 
13, 14 k. ian. 
Anlotinus S id. ian. 
Antronicus n. ap. 
Antus id. feb.; 3 k. mart. 
AntjTiiasius 8 k. feb. 
Apamia l.j, 14 k. ian. 
Apasimon 4 k. iun. 
AperSid.iul.; 17 k. oct. 
Apodemus 11 k. feb.; 17k.maii. 
Apodimus 11 k. feb. 
Apollinaris ll,10k. aug. 
ApolHnus 17 k. oct. 
Apollo4id.leb.;(i.k. maii. 
ApoUonaris 6 k. oct.; 3 n. oct. 
ApoUonia l.j. 14k. ian. 
Apollonius V) k. mart. ; 14 k. apr.; n. apr. ; 
18. Ok. maii; k.maii; 4n. iun.: n. inn.;n. 
iul-;Oid. iul.:l()k.ian. 
Apolupius S id. iul. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM 
Apolus 8 id. iul 
Apomidus 17 k. maii. 
Aporus 4 id. feb. 
Apotis 3 n. iul. 
Appelicus 11 k.maii. 
Appiapr.k. iun.; 13k.aug. 
Appianus3k. ian.;n.nov. 
Appinus I7k. ocl.:n. nov. 
Appio pr. k. ian. 
Appius k. ian. 
•Appolinc 10 k. iaii. 
Appollonus 4 id. apr. 
Appolonaris k. feb. 
AprianlusSid. iul. 
Apricius 8 id. ap. ; 12 k. nov. 
Apiicus 5 n. iul. 

Aprilis k. apr.: 12, 11 k. sept. 
Apronianus id. aug. 
Apronus 3 n. iun. 
Aprnnculns 11 k. maii. 
Aptanius 10 k. iun. 
AptatusS k. sept. 
Aptonius 10 k. iun. 
Apuleius n. oct. 
Apus 3 k. iun. 
Aquila 10 k. feb.; 8 id. apr. 
Aqnilina pr. n. feb. : 3 k. apr. 
Aqnihnns pr. n. ian. ; pr. n. feb.; 7 id. feb.; 

17 k. iun. : 15k. nov. 
Aquilus 17, k. iun. 
Araba3id. mart. 
Arabus 4. iun. 
Aradius 12k. maii. 
Araiacus 12 k. maii. 
Aran 15k. iun. 
Ai*apio id. sept. 
Arapoliinusn. scpt. 

Arasius 4id. iun. 

Arason 3 k. dec. 

Aratonus pr. id. ap. 

Arator 11 k. maii. 

Aratus 5 id. feb. 

Araxius 6 n. iul. 

Arbasus 10 k. mart 

Arhata 10 k. mart. 

Ai'bonus 5 n. maii. 

Arborus pr. id. ap. 

Arburus pr. id. ap. 

Arcaneus 4 id. aug. 

Arcelladins 5 k. nov. 

Arcellaus I7k. maii. 

Arceu? 10 k. sept. 

Archadus k. aug. 

Archanareus 4 id. aug. 

Arcbelaus 10 k. sept. 

Archeleus id. iul. 

Archelleus 5 id. iul. 

Archeon 17 k. ocl. 

Archctis pr. n. iul. 

Archilaus 4 n. mart- 

Archiles in. mart. 

Archileus 1 1 k. sept. 

Archionl7k. oct. 

Archiroga llk. feb. 

Archis 17 k. oct. 

ArcilausISk.mail. [159] 

Arcilatius 17 k. maii. 

Arcirus k. ian. 

Arcis ]3k.sept. 

Arcius 14, 13k. sept. 

Arcontus n. sept. 

Arecius pr. n. iun. 

Arenus 14 k. iun. 

Aresleus 4 n. iun. 

ArestinusSid.maii. 

Arestus 3 n. ap.; 3 n. sept.; 15, 14 k. ian. 

Arfasius 10 k. mart. 

Argcntus k. maii. 

Argens3,2n. ian. 

Argirius k. ian. 

Ariaba 3 id. niart. 

Aricius pr. n. iun. 

Arilefa k. iul. 

Ario 7 k. mart.; 4 id. mart.: 11 k. apr.; 9, 

4k. iul.: 15, 14k. ian. 
ArionusO id.sept. 
Arippinus id. iul. 
Arispicus Kik. dec. 
Aristolius n. sept. 
Ariston 8 k. mart. 
Aristonicus 13 k. maii. 
Aristonippus 3 n. sept, 
Aristonus 3n. sept.; 11 k. ian. 
Aristusus n. sept. 

Aritlion pr. n. inl. 
Arilife 15 k. ian. 

Arition 9 k. inl. 

Aritisus 14 k. ian. 

Aritonus 3 n. sept. 

Ariusus 4 k. inl. 

ArixiusOn. iul. 

Annagerus4 id. iul. 

Annata 7, 5 k. feb.: 10 k. mart. 

Armatus k. feb.; 16 k. marl. 

Armi},'orus 4 id. iul. 

Arminia 7 k. apr. ; 13 k. maii; 5 k. iun. 

Armonius 10 k. mart. 

Arnisnsn. niaii. 

Arnulfus 15k.,aug.; 10 k. sept. 

Arnulphus 15 k. sept. 

Aroazonia id. ap. 

Arobus id. aj^r. 

Arogantius 12 k. feb. 

Arogatns 12 k. feb. 

Arontius 7 k. sept.; k. .sept. 

Aropion id. sept. 

Arphasns lOk.marl. 

Arpos 3 n. Inl. 

Arrianus 3 n. mart. 

Artatis (-tins)4id. ian. 

Arlaxis 5 id. ian. 

iVrtaxus 4 n. ian.; n. mart. 

ArtL'mius4k. mai.: lOk. iun.:8id. int. 

Arleon 18, 17 k. inl. 

Artes pr. n. inl. 

Arteus 17 k.oct. 

Arthemas 7 k. feb. 

Arthcmus 7. k. feb. 

Arlhenins lOk.mart. 

Arthocuspr. ii. iul. 

Artiias 5 n. mart. 

Artivusl2 k. sept. [160] 

Arton 9 k. iul. 

Arulfus non apr. 

Asabiusk. iun. 

Asaiacus 12 k. maii. 

AsclalOk.feb. 

Asclinus pr. k. iun. 

Asclipiades 4 n. mart.; 4n. iun. 

Asclipioditus 17 k. apr. 

Asclipus 5 n. mart. 

AsellaSid.iun. 

Aspidia 19 k. ian. 

Astatapr. k. mart. 

Astalis4id. ian. 

Astaxius 4 n. ian. 

Astefjois 4 k. iul. 

Asterius 15 k. feb.; 5, 4 n. mart. ; 6 id. iul ; 

11, lOk. sepi.; 14, 8 k. nov. 
Astesius 4 k. iul. 
Asthentharius 8 k. nov. 
Astibustus 14k. nov. 
Astosius 1 3 k. sept. 
Astus 10 k. iun. 
Astuta pr. k. mart. 
Atala 6 id. mart. 
Ateon 7 k. iun. 
Athanmnanus 9 k. oct. 
Alhanasius 3 id. oct.; 13 k. ian. 
Atlieneus 6 id. iul. 
Athenogine 9 k. aug. 
Athenus IGk.mart. 
Athora 7 k. mart. 
Ation 4 n. ian. 

Atrianus k. mart.; 5 n. iul.; 7 k. aug. 
Atristeus 4 n. iun. 
AltaUis pr. k. ian.; 4, pr. n. iun.; 8 id. iun. ; 

3 id. iul. 
AUicus 5 id. maii; 4 id. aug. : 8, 7 id. oct. 

3 k. nov. ; 8 id. nov. 
Atlulus 4 n. iun. 
Attus 5 k. maii. 
Atulinus 6 k. marl. 
Auceia 15, 14 k. ian. ; k. iun. : k. iul. 
Auctor 4 id. aug. ; 3 id. mart. 
Auctus 3 id. maii. 
Audacta 5 k. apr. 

Audactns 5 k. apr. ; pr. id. maii; 3 k. sept. 
Audefaxl3k. feb. 
Audcinus 17 k. feb. 
Audoenus 9, 8 k. sept. 
Audomarus k. nov. 
Aufidiapr. n. maii. 
Aulidus id. oct.; 17 k. nov. 
Augentus 3 id. ian. 
Augias k. iun. 
Augulus 7 id. feb. 
Augurius 12 k. feb. 
Augurus l^k.feb.; 13 k. sept. 
Augusta 5 k. aug. 
Augustalis 7 id. sept. 
Augustiaiius Ki k. dec. 
Auguslidanensis eccles. dedic. pr. k. aug. 
Augustina 8 id. maii. 
Augustinus 3 id. ian.; n. maii; 5 k. sept. ; 

IG. 14. 12k.dec. 
Augustus 3 k. maii.; pr. n. ocl. 
Aunachara pr. k. aug. INDEX ALPHABETICUS NOMINUM SANCTORUM 

Aunacharus pr. k. aug. Aunitis 7 id. iul. 

Auralik.sepl. 

Aureal3k.iun.;4k.sept. 

AurelianusGid.iul.;16,15k.dec. 

Aurelius6k.feb.;6k.mart.:15.ap.;6k 

n.aii;pr.id.iun.;G,5id.iul.;llk.sept.. 
4n.oct.:pr.id.oct.;12k.ian. 

Aurellus H k. ian. 
Aureusl3k.iun.;16k. iul. 

Aurica 16 k. dec. 
Aunciusl6k.dec. 

Auriga 4 n. ian. 

Aurilial5k.apr.:pr.id.oct. 

Aurilius5k.man.:15k.apr.;6k.mart: 

26apr.;3n.iun.;pr.id.iun.;5id.ml. 
12k.aug.;22iul;l-^k.ian. 

Aurisus 4 id. iun. 

Auriusll k. iul. 

Aurosus 5 k. iul. 
Aurulusl2k. ian.;5k.mart. 

Aurus 1 1 k. aug. 
Ausentus 7 id. aug. 
Ausona 4 n. iun. 
Austasius 4 n. apr. 
Austerbertana 4 id. feb. 
Austerius 15 k. nov. 
Austrigiselusl3k. iun. 
Ausumius 17 k. iun. 
Authiroticus 8 k. dec. 
Auticia 5 k. iun. 
Auticus fi id. iul. 

Autus 9 k. apr. 

Auxentus 6. 5 id. iul. ; 5 k. aug. 

Auxilius 1 1 k. dec. 

Avenlia pr. id. ian. 

Aventina pr. id. ian. 

Aventinuspr. id. ian. 

Aventus 15 k. mart. ; 8 k. mai. 

Avida n. maii. 

Avidus 3 n. iun. 

Avinarus pr. k. aug. 

Avitia 5 k. iun. 

Avitus Hk.feb.;n. feb.;9k.iun.; 15, 9 k 
iul.;pr. n. oct. 

Axiopolus G id. maii. 

Azardus 16 k. aug. 

Azarias 8 k. maii. 

Azatangelus 12 k. sept. 
Azatonica id. apr. 
Azerus 6 id. iul. Bahilas 9 k. feb. 
Babo 4 k. apr. 
Bacchus pr. n. oct. ; n, ocl. 
Baccirius 8 id. maii. 
Badechildis 3 k. feb. 
Badegisilus 15 k. ian. 
Bafrohitus pr. n. maii. 
Baianus k. iun. 
Bainus ep. 12 k.iul. 
Baiulus 13 k. ian. 
Balalius pr. k.